• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

TrieuVan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About TrieuVan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tôi có đưa mấy cái link dẫn chứng cho lập luận của tôi lên diễn đàn, mấy cái link đó dẫn đến blog của giáo sư Giang Lê (Ở VN chắc ai có nghiên cứu về kinh tế đều biết link này), và link đến thời báo Saigon Times...vv để các bác trong hội dịch học có thể đối chiếu từ đó đưa ra định hướng dự đoán. Không biết có vi phạm nội quy gì của diễn đàn không mà lại bị xóa mất, té ra bài post lên đây đều có kiểm duyệt :-) Có nhiều vấn đề khác về kinh tế tôi không tiện nêu ra ở đây vì dựa trên nhiều số liệu & biểu đồ, lý do mà tôi đưa ra các nhận định là đêu có căn cứ không phải hý luận suông đâu ạ... híc Về việc khủng hoảng và kinh tế hồi phục, rất nhiều người (chuyên gia phân tích) không biết dịch học nhưng nhìn các số liệu và biểu đồ về các thị trường tiền tệ, gold và stock cũng đã đưa ra dự báo chính xác đó thôi, chênh lệnh tối đa ở mức độ 1 tháng... theo tôi biết thì những người này trong thời gian qua đã kiếm được rất nhiều tiền và xem ra thì trong năm nay vẫn thế:-)
 2. Liệu có chiến tranh tiền tệ xẩy ra giữa Trung quốc & Mỹ không các bác? Tiến sĩ Giang Lê (blog KinhTeTaiCHinh) sau khi có được số liệu phân tích về sx quá dư thừa của Trung quốc cũng đã có ý giống ông James Chanos, bet vào sự phá sản của nền kinh tế Trung quốc Các bác nào có nghiên cứu về kinh tế chắc đã biết, mấy chục năm qua theo phát kiến của Đặng Tiểu Bình, Trung quốc đã thực hiện chính sách tín dụng quá dễ dãi, miễn sao doanh nghiệp có thể mang thặng dư về cho quốc gia (xuất khẩu được) là cho vay. Có thể hiểu được tại sao có nhiều hàng hóa độc hại Trung quốc... Cách làm này dẫn đến nền kinh tế Trung quốc được ông TS Nguyễn Xuân Nghĩa mô tả là nền kinh tế xe đạp - không lăn là té Bài này ở saigontimes từ tháng 9/2009 cũng có nói đến Trung quốc hậu kích cầu Theo tình hình hiện nay thì Trung quốc hiện đang mắc kẹt trong chính cái bẫy của mình... kinh tế thế giới khủng hoảng vừa qua đã điểm đúng chỗ hiểm đã thực sự làm Trung quốc hoảng sợ. Không ngạc nhiên khi số tiền kích cầu Trung quốc giai đoạn qua thực sự khổng lồ (4.000 tỉ nhân dân tệ, khoảng 580 tỷ usd tương đương 14% GDP) so với Mỹ (787 tỷ usd, tương đương 5.5%GDP). Theo đó, nếu China tăng giá đồng Yuan theo yêu cầu của ông Obama thì đồng nghĩa với tự sát (doanh nghiệp phá sản do dùng đòn bẩy dễ dãi, nợ xấu ngân hàng tăng... dẫn đến bất ổn về chính trị). Còn nếu Trung quốc không thực hiện theo lời ông Obama thì cũng khổ, vì hiện đồng usd đang tăng mạnh thể hiện qua chỉ số usd index đã đồi chiều & đang tăng mạnh trong vòng gần 2 tháng qua (giá vàng đã qua đỉnh & hạ rất mạnh trước chỉ báo này). Usd mà tăng giá thì Trung quốc càng bị sức ép bong bóng trong nước & việc sản xuất quá dư thừa... Chiến tranh WW3 theo bà Vanga liệu có thể bắt đầu bằng chiến tranh tiền tệ giữa các siêu cường (phần thượng tầng), rồi sau đó tới giai đoạn cùng cực là chiến tranh vũ khí thực sự (phần hạ tầng)? Dù gì thì vị trí nền kinh tế Trung quốc đã thay đổi thì vị thế địa chính trị cũng phải thay đổi tương ứng, huống chi mấy chục năm nay vẫn mấy nước thân Mỹ vẫn nằm sát Trung quốc (Nhật, Hàn, Đài loan), Trung quốc không thể chịu đựng mãi như thế...
 3. Bác ChanThienNhan này, Công an mạng dạo này khá nhiều và có thể đăng ký giả danh thành viên forum tìm đạo... và dù bác có tâm nhưng xem ra với những thành viên này quả thật không nên tranh luận, vì không khéo mình lại trở thành "nhìn ngón tay chứ không thèm nhìn mặt trăng" và coi chừng mắc bệnh tranh luận là để thõa mãn tự ngã chứ không thật lòng cầu thiết tha sự khai sáng. Việc mở rộng bổ túc thêm tri thức về đạo học (cũng như chấp nhận sự khác biệt), và sự màu nhiệm an tâm rất là vi tế trên con đường hành đạo hình như cũng không được tìm thấy ở đây... Vả lại còn có thể gặp nhiều thứ chuyện linh tinh rắc rối phiền phức khác nữa... nếu bác vẫn muốn vào đây thì hãy dùng proxy thì hơn, ví dụ: www.webproxies.org. Tôi xin không tranh luận với các bác ở đây nữa. Thành thật xin lỗi bác nào ở đây nếu có gì xúc phạm hay quá lời... thật là khiếm nhã. Tôi đạo Phật không theo tôn giáo nào khác (đạo Phật hợp với tôi hơn, thật ra một đạo cũng là quá đủ rồi)... xin lỗi quý vị nếu không đồng đạo. Chúng sinh đã có muôn ngàn lợi căn, muôn ngàn hoàn cảnh & nghiệp duyên thì cũng có muôn ngàn pháp môn vào cửa đạo... không nên vì đạo của mình mà đi bài bác đạo khác, đây cũng là lời Phật có dạy trong kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 4. Bác ThienLongBatBo, Thật khó có người nào trên quả đất này có thể "mạnh miệng" thuyết giảng & phá vỡ bức tường kiến chấp các chủ thuyết của những người mộ đạo như ông Lý Hồng Chí hay bà Thanh Hải... Tôi thấy các vị đó có bài bác Phật, Tổ gì đâu mà nói đúng hơn cái họ đôi khi có làm là phá vỡ cái u u mê mê kiến chấp của người tu học thôi... Đức Thích Ca Mâu Ni khi thuyết giảng đều yêu cầu đệ tử phải suy xét rõ ràng, chứ không được mê tín theo một cái gì đó một cách mù quáng... Thưa bác, tôi cho rằng việc lập lại các lời nói của Phật, Tổ, Thánh như bác đã lập lại nhiều lần bên trên... đối với phàm phu chúng ta là không nên. Quả thật chúng ta không có cách gì có thể nói/lập lại các lời nói của những vị Thánh nhân đó, vì hễ nói băt chước là đã dính mắc ngay tà ma. Vì sao, vì tâm phàm phu chúng ta vốn ngã chấp & kiến chấp đầy rãy, thật khác xa với tâm Tổ & đấng Giác ngộ, vốn không còn dính mắc... Xem lại lịch sử nhất là Thiền tông thì nhan nhãn các câu chuyện mà các vị tổ đã dùng theo những cách không thể chấp nhận được với phàm phu chúng ta để phá vỡ kiến chấp cho người tầm đạo. Ví dụ Thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên, vì muốn mọi người quay về bên trong tìm Phật tánh hơn là hình thức lễ bái bên ngoài, ông đã đem tượng Phật ra đốt để sưởi ấm, hoặc sư phụ ngài Mật lạt Nhất Ba đã kêu ông phải làm thần thông gây mưa đá vùi dập mùa màng và giết chết biết bao chim thú mới chịu truyền đạo cho... những chuyện kỳ dị trên nếu không phải là người có đủ đạo hạnh thì không ai dám làm. Sức voi có thể chịu được dày đạp khác với sức thú vật thông thường không kham nổi. Thật ra Phật, Tổ, Chánh Pháp đều luôn luôn có các Hộ Pháp Vương có sức lực & thần thông rất lớn hộ trì... người phỉ báng Chánh pháp sẽ không thể nào tồn tại. Mong bác bình tĩnh suy xét trên tinh thần vô ngã, trí huệ & thực chứng của nhà Phật, không nên bài bác các tôn giáo khác, kẻo sinh nghiệp chướng về tâm & khẩu nghiệp, gây trở ngại trên con đường tu học. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật.
 5. Qua theo dõi trên thread này tôi thấy nhiều bác cứ lao vào phê phán nhiều giáo phái mới sau này như Pháp Luân Công, Thanh Hải...vv Theo tôi trước khi phê phán ai, về kiến thức các bác phải ít nhất là bằng hoặc cao hơn những vị giáo chủ đó. Cũng như về tư cách, cũng phải ở tầm mức ngang hoặc vị thế cao hơn... tôi nghỉ nếu đem hai vị sư phụ đó ra hỏi ông Đạt Lai Lạt Ma (được thế giới chính thức coi như Phật sống) thì ông đó cũng không có nói quá như các bác đâu... mà so với các vị sư phụ đó thì hỏi thử các bác đã làm được lợi ích những gì và cho ai?! Riêng tôi thì thấy ông Lý Hồng CHí & bà Thanh Hải đều khuyên con người hướng thiện & hướng thượng, các vị đã làm được rất nhiều việc mà những người phàm phu tục tử chúng ta không thể làm nổi (giải thích rõ nghĩa kinh sách, khuyên con người ăn chay & sống chân chánh, không đòi hỏi những người khác phải bỏ đạo đã theo trước đây, có phương pháp giúp thực chứng nhiều tầng tâm thức khác nhau, bà Thanh Hải còn có cả một kênh truyền hình hàng ngày giảng giải các kinh sách của rất nhiều tôn giáo khác nhau bằng 10 thứ tiếng chứ không chỉ giảng cách tu của bả...vv). Và tôi cũng đã thấy có rất nhiều người đã đạt được lợi ích từ các vị trên, từ thường dân cho đến nhiều tín đồ tôn giáo khác... Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.