• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

cunxinh

Hội viên
 • Số nội dung

  53
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About cunxinh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Xin bác xem giúp giùm cháu , xin cảm ơn ! Xin chào bác Tuý Lão, xin bác xem giúp cho vợ chồng cháu những vấn đề sau : - Chồng cháu lập công ty được 4 Năm nay nhưng cháu thấy rất khó khăn dù chồng cháu toàn bỏ tiền vào cho công ty nhưng không chịu từ bỏ vì cho rằng nó rất tiềm năng, vậy bác cho cháu hỏi công ty anh ấy có phát triển tốt vào sang năm không ? - cháu đang xin lại việc, liệu sang năm cháu sẽ được đi làm chứ? Hai vợ chồng cháu đăng ký kết hôn, có hai con gái nhưng vẫn chưa ra mắt gia đinhf bên nội và lÀm đám cưới, liệu sang năm có hỉ tín gì không bác ? đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 lá số của chồng cháu :http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Xin chân thành cảm ơn Bác!
 2. Em xin cảm ơn anh Thiên Đồng đã xem giúp gia đình em, sang năm em sẽ vào báo lại kết quả để anh biết và nghiệm lý. Xin chúc anh và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc!
 3. Xin chào bác Tuý Lão, xin bác xem giúp cho vợ chồng cháu những vấn đề sau : - Chồng cháu lập công ty được 4 Năm nay nhưng cháu thấy rất khó khăn dù chồng cháu toàn bỏ tiền vào cho công ty nhưng không chịu từ bỏ vì cho rằng nó rất tiềm năng, vậy bác cho cháu hỏi công ty anh ấy có phát triển tốt vào sang năm không ? - cháu đang xin lại việc, liệu sang năm cháu sẽ được đi làm chứ? Hai vợ chồng cháu đăng ký kết hôn, có hai con gái nhưng vẫn chưa ra mắt gia đinhf bên nội và lÀm đám cưới, liệu sang năm có hỉ tín gì không bác ? đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nht&date=1980,3,6,10,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 lá số của chồng cháu :http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nht&date=1980,3,6,10,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 Xin chân thành cảm ơn Bác!
 4. Cháu xin cảm ơn bác đã xem giúp cháu.Đúng như bác nói cháu đang mở mắt đi trong đêm tối, k biết khi nào mới sáng sủa hơn.Cháu sẽ cố gắng vậy, vì các con. xin cảm ơn ban phamquynh, xin bác xem giúp bạn ấy , cháu xin nhuong lai topic cho ban ay a.
 5. Chào anh Thiên Đồng mong anh xem giúp cho vợ chồng em một quẻ. Em tuổi Nhâm Tuất sinh ngày 14 tháng 9 năm 1982 lúc 13h 15' chồng em tuổi canh thân sinh ngày 6 tháng 3 năm 1980 lúc 10h 15' Con gái đầu sinh năm 2010 Con gái thứ hai sinh năm 2013 em hỏi lúc 12h 52' ngày 7 tháng 12 năm 2014 em xin nhờ anh xem giúp các vấn đề sau : Em đang xin việc, sang năm em có việc làm không ạ ? Công ty chồng em sang năm làm ăn có phát tài không vì năm nay vẫn chật vật lắm ạ?công ty này của chồng em mở chung với bạn. Hai vợ chồng em chưa đám cưới và ra mắt họ hàng hai bên, vậy sang năm liệu có hỉ tín gì không ạ? em xin chân thành cảm ơn và chúc anh sức khoẻ. Năm ngoái anh xem cho em thì đungs là em có sinh con năm 2013 và là con gái.
 6. Mình xin phép đươc nhờ bạn một chút, cho mình post bài vào đây để nhờ chú haithienha xem giúp vì mình không tạo chủ đề mới được. Kính mong bác haithienha giúp cháu! Kính mong bác xem giúp lá số cùa hai vợ chồng cháu, cháu nghĩ trường hợp của cháu rất hy hữu và thật sự cháu cũng không bao giờ nghĩ được cuộc đời mình lại như vậy. cháu và chồng cháu hiện nay ( có đăng ký kết hôn ) nhưng chưa đÁm cưới và ra mắt nhà chồng đươc vi mẹ chồng cháu khi đó đang bệnh năng mà cháu lại có thai rồi nên k dám nói sự thật sợ mẹ chồng cháu sốc mà có chuyện gì thì cháu mang tội nên cháu đÀnh im lặng và nghỉ việc vào chỗ chồng cháu công tác để sinh con , mẹ chồng cháu đà mất trước khi cháu sinh con 1 tuần vào năm 2010.Chồng cháu và cháu đang ký kết hôn, khai sinh cho con và khi con cháu được 6 tháng cháu phải về nhà lo việc học hành thi cử. kể từ đo đến nay con gái đầu lòng cháu tròn 4 tuổi và cháu sinh thêm bé gái thư hai hơn 1 tuổi hai vc vẫn xa cách nhau và cháu vẫn chua có việc dù thi cử và học hành xong xuôi, bằng cấp ngon lành mà k xin được việc gì nên cháu đành ở nhà chăm con. Chồng cháu khi đó lúc con đầu cháu 6 tháng vào năm 2010 đang làm việc ở một công ty lớn của nước ngoài thì tự ý bỏ việc và cùng vài người bạn lập công ty riêng. Bốn năm trôi qua cháu thấy công ty theo lời chồng cháu là có tiềm năng nhưng cháu thấy gui tien cho vợ lúc trồi lúc sụt, vay mượn lung tung và hiện nay thì tới tháng trà lương cho nhân viên là lai vay. Năm nay cháu tình cờ phát hiện ra chồng cháu đã đam cưới với một người khác ơ nơi chồng cháu làm nhưng khi cháu hỏi thì nói do bị ba chồng ép, ba chồng cháu k biết gì về mẹ con cháu dù sống chung 1 tp, anh ấy nói cô ta bị les và đam cưới che mắt thiên hạ thôi , cuối năm nay sẽ xong và hiện giờ họ k sống chung nhà, anh ấy luôn ở công ty, cháu cũng phát hiện anh vẫn quen một cô người yêu cũ và vẫn liên lạc vơi cô ta suốt, còn coi cô ta như người thân gia đình, cháu phát hiện xong là cháu bắt từ bỏ ngay và tụi cháu có cÃi nhau , anh ấy nói thuơng hại cô ta đau ốm nên quan tâm, cháu phản đối và muốn anh ấy từ bỏ vì cô ta nhắn tin hỏi chồng cháu có muon cưới và sống chung với cô ta không, chồng cháu luon nói voi chau chỉ có gia đình và luôn yêu gia đình là cháu và hai con nhất. Cháu trình bày hơi dài mong bác thông cảm, với những rối ren trên cháu suy nghĩ rất nhiều, điều cháu mong mỏi nhất là việc các con cháu được về với nội nhận nội, cháu được danh chính ngôn thuận thì anh lại hứa khi nào anh thành công sẽ làm điều đó. Vậy cháu nhờ bác xem giúp cho hai vợ chồng cháu có thể có duyên nợ với nhau trọn đời không ? chồng cháu sau này có thành công và làm nên nghiệp lớn như anh ấY monh mỏi không?hiện chồng cháu đang bị viêm Gan B và đang điều trị thì sk anh ấy có tốt k bác? Kính mong bác bớt chút thời gian xem giúp vợ chồng cháu. đây là lá số của chồng cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nht&date=1980,3,6,10,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 lá số của cháu;http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pttt&date=1982,9,14,13,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Cháu xin chân thành cảm ơn và gửi tới bác lời chúc sức khoẻ tốt đẹp nhất.
 7. chào anh ,em tuổi nhâm tuất sinh ngày 14 tháng 9 năm 1982 lúc 13h30 dương lịch, hỏi lúc 15h06 ngày 10 tháng 6 năm 2013 dương lịch câu 1 : năm nay em có khả năng có nhà riêng không ạ ? câu 2 : khi nào em và chồng làm đám cưới được, tụi em đăng ký kết hôn chứ chưa tổ chức được?câu 3 : năm 2019 em có hạn sinh con không, là trai hay gái ạ ?câu 4 : sang năm em có xin được việc và đi làm không ?câu 5 : bao giờ vợ chồng em mới ở gần nhau được ?xin chân thành cảm ơn anh và chúc anh sức khoẻ
 8. Vậy em xin cảm ơn anh đã tư vấn giúp ạ ! em hỏi vậy thôi chứ con cái trời cho nên mình muốn một phần còn thì tuỳ duyên nữa ạ.
 9. XIn chào anh Thiên LUân, cho em hỏi một chút vấn đề làm em băn khoăn mãi, em có đọc topic luận tuổi này và đọc thấy những trường hợp tứ hành xung nhưng vẫn tốt và còn gọi là tứ vượng, tứ sinh, tứ chính,tứ mộ.E không hiểu rõ về vấn đề này lắm nên mong anh giải thích thêm thế nào gọi là tứ sinh,tứ chính,tứ vượng tứ mộ và như gia đình em có chồng :canh thân,vợ nhâm tuất, con gái đầu : canh dần, nếu em sinh năm quy tỵ rồi có nên sinh thêm năm ky hợi nữa không hay chỉ cần sinh con út năm tốt là được rôi. XIn cảm ơn và chúc anh sức khoẻ.
 10. Mong bac haithienha và các cao nhân quan tâm xem giúp ạ !
 11. Xin bac haithienha và các anh chị xem giúp cho em với ạ ! Xin chân thành cảm ơn.
 12. Xin chào anh Thiên Đồng ! Xin anh xem giúp cho em 1 quẻ, ngày 21 tháng này em có kỳ thi thực hành xin vào biên chế công chức nhà nước( làm giáo viên), xin anh xem giúp em có thi tốt không? và có đậu vào không, chỉ tiêu chỉ có 1 người thôi anh ạ. Thi được, vào biên chế. Em sinh ngày 14 tháng 9 năm 1982 vào lúc 13h 30. Em cũng xin hỏi thêm vấn đề nữa là năm tới chồng em làm ăn có khá không và chúng em có tin vui về em bé thứ 2 không? Kinh tế chồng sẽ khấm khá lên. Nên sinh thêm đứa 2019. chồng em sinh ngày 6 tháng 3 năm 1980 vào lúc 10h15. con gái đầu sinh ngày 11 tháng 11 năm 2010 lúc 9h 25.Em xin cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe dồi dào để tư vấn thật tốt cho mọi người. Em hỏi vào lúc 17h37 ngày 9 tháng 8 năm 2012. Trước tiên xin cảm ơn anh đã xem giúp cho em, em xin phản hồi lại về các việc anh đã xem : Em có tham gia kỳ thi biên chế giáo viên của quận nhưng không đậu và em thi vào ngày 25 chứ không phải 21 do người ta thay đổi ngày để thống nhất toàn thành phố, em làm bài tốt nhưng do điểm trung bình đại học thấp nên không đậu. Còn về chuyện làm ăn của chồng cho đến nay vẫn chưa có gì tiến triển , em hy vọng sang năm hết tam tai chồng em sẽ làm ăn tốt hơn. Xin anh xem giúp lại cho em sang năm 2013 em có tin vui gì về con cái không ? em được các bác bên luận tuổi tư vấn sinh năm 2013 và 2019 nhưng 2019 xa quá nên em sinh năm 2013 cho gần. Vậy mong anh xem giúp em có tin vui không và là trai hay gái? Xin chân thành cảm ơn bác và chúc bác sức khỏe dồi dào ạ! Em hỏi vào lúc 8h36 phút sáng vào ngày 15 tháng 9 năm 2012.
 13. Kính nhờ bác xem giúp gia đình cháu với ạ, cháu được các bác bên mục luận tuổi tư vấn nên sinh con năm quý tị sẽ rất tốt cho gia đình nên cháu rất mong muốn sẽ có thêm 1 thành viên nữa trong gia đình vào năm tới vì để lâu thì tới tận 2019 cháu mới sinh được theo sự luận tuổi của các bác bên đó. Gia đình cháu gồm : Chồng sinh ngày 6 tháng 3 năm 1980 dương lịch giờ tị Lá số : http://www.lyhocdong...nam=1&year=2012 Cháu sinh ngày 14 tháng 9 năm 1982 dương lịch giờ mùi Lá số :http://www.lyhocdong...nam=1&year=2012 Con gái cháu sinh ngày 11 tháng 11 năm 2010 Vậy bác xem giúp cháu sang năm có hạn sinh con không ạ ? Xin chân thành cảm ơn và chúc bác sức khỏe.
 14. Cháu xin nhờ cô Chimchichbong xem giúp cháu : Cháu sinh năm 1982 Chồng 1980 Con gái 2010 Xin hỏi con gái cháu có khắc với cha lắm không? sinh con ra được 6 tháng thì hiện nay cháu và con gái ở 1 nơi còn chồng ở 1 nơi, cả thời gian có thai đến sinh vợ chồng cũng không ở gần nhau. Sang năm hai vợ chồng cháu định sinh con năm quý tị và nếu năm 2019 sinh nữa thì có được gọi là tứ vượng không? Nếu bé 2013 thì nên con trai hay gái tốt hơn và sinh vào tháng nào thì tốt ạ ? Gia đình cháu xin cảm ơn và chúc cô sức khỏe.
 15. Xin chào anh Thiên Đồng ! Xin anh xem giúp cho em 1 quẻ, ngày 21 tháng này em có kỳ thi thực hành xin vào biên chế công chức nhà nước( làm giáo viên), xin anh xem giúp em có thi tốt không? và có đậu vào không, chỉ tiêu chỉ có 1 người thôi anh ạ. Em sinh ngày 14 tháng 9 năm 1982 vào lúc 13h 30. Em cũng xin hỏi thêm vấn đề nữa là năm tới chồng em làm ăn có khá không và chúng em có tin vui về em bé thứ 2 không? chồng em sinh ngày 6 tháng 3 năm 1980 vào lúc 10h15. con gái đầu sinh ngày 11 tháng 11 năm 2010 lúc 9h 25. Em xin cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe dồi dào để tư vấn thật tốt cho mọi người. Em hỏi vào lúc 17h37 ngày 9 tháng 8 năm 2012.