• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

long505

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  44
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About long505

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Ban quản trị cho em hỏi: 1. Đào tạo qua mạng (online) là có bắt buộc phải hoàn thành bài học, bài tập trong tuần không? hay là rãnh khi nào học khi nấy, kéo dài hơn 4 tháng cũng được? 2. Không tham gia các buổi Offline để trao đổi và thực hành thực tế có được không?(vì em ở Đà Nẵng), có ảnh hưởng đến chất lượng học tập không? 3. Sau khóa 12 này, bao giờ trung tâm mở khóa 13? (vì em ko tham gia lớp này được).
 2. Chào Bác! Cháu tìm trên mạng có cái mẫu bếp đặt ở góc chữ L. Bác cho cháu hỏi bàn thờ ông táo theo hướng bếp và trên bếp hay phải không? (Đặt vào vị trí của máy hút khói, mùi hay đặt trên nóc tủ.). Vị trí bếp và chậu rữa phải đặt cách nhau tối thiểu là bao nhiêu? Cháu cảm ơn bác nhiều. Anh tu bep
 3. Chào Bác! Sáng nay đo đac với thợ xong thì không bố trí được bể phốt ở sân vườn được Bác ạh, vì phía trước rãnh thoát nước của đường bằng ống bê tông lý tâm kín mít, không xả ra được, còn dẫn ngược ra sau thì cũng không xong vì cao độ rãnh thoát nước thải theo quy hoạch cũng cạn. Cháu đau đầu quá, không biết đặt đâu cho ổn, mong bác giúp với: - Đặt bể phốt ở dưới WC trong phòng ngủ bố mẹ và dưới WC ở cầu thang, lấn ra phòng bếp 1 ít chổ thì nên để ở đâu? có cách gì hóa giải một phần tác hại không? Cháu cảm ơn Bác nhiều.
 4. Chào bác!Bác xem giúp cháu: 1. Làm theo ý Bác: - Bể nước ngầm nên đặt ở góc giữa bàn ăn và phòng ngủ của bố mẹ. Đặt sát tường và không lấn ra vạch chia đôi căn nhà theo chiều dọc. - Bể phốt đặt ở góc cung Tây Nam, sát tường và lấn ra ngoài sân vườn một đoạn. Nhớ là cũng không được lấn ra vạch chia đôi căn nhà theo chiều dọc. Cháu đặt theo hình vẽ trường hợp 1 đúng chưa bác? 2. Nếu cháu đổi vị trí bể nước ngầm và bể phốt như hình vẽ trường hợp 2 thì có bị gì không bác? 3. bể phốt đặt dưới WC phòng bố mẹ và bể nước đặt ngoài sân thì như thế nào? 4. Nền phòng khách cháu làm thấp hơn phòng bếp+ăn+phòng ngủ bố mẹ 15cm được không bác? hay là nên làm bằng nhau? Mong Bác chỉ giúp cháu với! Ban ve
 5. Chào Bác! Cháu hỏi thợ thì họ bảo xa quá bác ạh, Còn chổ nào khác có thể đặt bể phốt và bể nước ngầm không bác? Cháu cảm ơn bác nhiều.
 6. Chào Bác! Cháu cảm ơn Bác đã quan tâm giúp đỡ cháu rất nhiều.Cháu mong Bác hướng dẫn thêm một số cái: 1. Chuyển bếp đặt ở vị trí góc chữ L của bàn bếp, nhìn về hướng Tây Bắc. Chậu rửa vẫn giữ nguyên. Bếp chuyển về góc chữ L, lúc này hướng bếp là 298 độ vẫn thuộc Tây Bắc phải không Bác? Cạnh vát ở trước mặt bếp bố trí dài tối thiểu là bao nhiêu bác? 2. Dịch chuyển cửa vào phòng ngủ bố mẹ sang phía bên phải (nhìn từ ngoài vào) để tránh cửa phòng vệ sinh. Dịch chuyển qua một tý hay là dịch tránh hẳn cửa WC vậy Bác (nếu tránh hẳn thì lại thẳng hàng với cửa ra phía sau). Nếu chuyển cửa WC sang phía tường đối diện với giường ngủ có được không Bác? 3. Bậc đầu tiên của cầu thang quay lệch về phía Tây Bắc. Cháu dịch như hình vẽ được không? (lúc này hướng cầu thang là 333 độ) 4. Tầng 2, phòng ngủ ngoài bị hai cửa thẳng hàng với nhau, không tốt Cách khắc phục như thế nào Bác? Nên chuyển cửa ra ban công hay cửa vào phòng về sát vách tường (dời tủ áo quần sang bờ tường sát phòng vệ sinh) vậy bác . Phòng ở trong bị cửa phòng vệ sinh đâm thẳng ra cửa, xấu. Cháu chỉnh lại đưa bồn rửa mặt ra ngoài hành lang, còn cửa WC thì nằm giữa bồn cầu và bồn rửa mặt được không bác? (như hình vẽ) 5. Bàn thờ nên nhìn ra cửa chính. 6. Bê ̉ nước ngầm nên đặt ở góc giữa bàn ăn và phòng ngủ của bố mẹ. Đặt sát tường và không lấn ra vạch chia đôi căn nhà theo chiều dọc. Như hình vẽ được không Bác?7. Bể phốt đặt ở góc cung Tây Nam, sát tường và lấn ra ngoài sân vườn một đoạn. Nhớ là cũng không được lấn ra vạch chia đôi căn nhà theo chiều dọc. Là chổ phía phải, phía trước của phòng khách và hiên nhà và sân (ngoài cổng nhìn vào) Như hình vẽ được không Bác? Nhưng ở chổ này thì xa vị trí WC quá, không biết ống dẫn có dễ tắc không nữa? 8. Sân thượng có thể trồng được. 9. Ở góc tường sát với cửa ra vào nhà, trên chữ phòng khách, treo một bưc tranh chữ Phúc bằng đồng nhé. 10. Tuổi 1976 năm nay đứng ra làm nhà tốt, ko phải mượn tuổi. 11. Trước khi động thổ làm nhà, treo một cái chuông gió 9 thanh bằng đồng ở trước cửa. Trước khi động thổ thì rung lắc chuông gió rồi mới bắt đầu động thổ nhé. Chổ này là đất trống nên cháu căng sợi dây ngang qua phía trước và treo lên đó hay cắm cái cây và treo lên được không bác? Vợ cháu xem ngày nói động thổ vào giờ tý (0h kém 10) ngày 2/2 AL có được không Bác? Cháu chào Bác! Anh
 7. Kính chào Bác! Cháu đã đo chính xác hướng nhà là 253,2 độ. Cháu nhờ bác tư vấn giúp: - Hôm trước Bác có nói phòng ngủ bố mẹ như vậy không được, vậy cần chỉnh sửa lại như thế nào? (cháu vẫn muốn bố trí phòng ngủ ở sau cùng cho thoáng). Các phòng khác bố trí như vậy được chưa? -Nhờ Bác tư vấn bố trí vị trí đặt bếp, hướng bếp, và vị trí đặt hầm cầu, bể nước ngầm. - Trên sân thượng cháu làm giàn để trồng hoa (phía trước) và giàn mướp hay bầu bí gì đó ở phía sau được không bác? - Tuổi cháu đứng ra cúng động thổ được không hay nhờ người khác (sinh năm 1970, 44 tuổi) đứng giúp? - Thông tin về các thành viên trong gia đình. + Bố: tuổi Hợi - 1935, Mẹ tuổi Thân - 1944. + Cháu: tuổi Bính Thìn 1976, Vợ cháu: 1977: Đinh Tỵ. Con trai: B.Tuất: 2006 và K. Sửu (24 tháng chạp, 07/2/2010), đứa đầu thì to khỏe nhưng đứa sau bị suy dinh dưỡng, không chịu ăn, 3 tuổi có 12kg. + Em gái: tuổi Quý Hợi và con trai tuổi canh dần 2010 (đang chờ ly hôn nên về ở chung trong nhà). Cháu mong bác giúp đỡ bố trí nhà cho hợp phong thủy, mọi người trong nhà mạnh khỏe, làm ăn được. Cháu Xin cảm ơn bác rất nhiều.
 8. Cháu cảm ơn Bác đã quan tâm xem giúp. Về hướng nhà cháu nhầm hướng đúng là nằm gần giữa Tây Nam và Tây, hơi lệch về phía Tây, cháu sẽ mua la bàn về đo lại và báo lại cho Bác. Nhờ Bác xem giúp giùm đổi vị trí của bếp và bồn rửa chén có được không? và bố trí phòng bố mẹ như thế nào thì được (hai cụ cũng già yếu rồi và đều bị bệnh tim mạch, huyết áp ở nhà cũ hiện nay thường xuyên đau ốm). Cháu cảm ơn Bác nhiều.
 9. Kính chào Bác! Cháu nhờ bác tư vấn giúp hướng bếp và bố trí phòng ngủ như bản vẽ có được không? - Hướng nhà: Hướng Tây -Tây Nam (giữa hướng Tây - Nam và hướng Nam (lệch về phía tây 1 tý) (khoảng 255o) - Thông tin về các thành viên trong gia đình. + Bố: tuổi Hợi - 1935, Mẹ tuổi Thân - 1944. + Cháu: tuổi Bính Thìn 1976, Vợ cháu: 1977: Đinh Tỵ. Con trai: Tuất: 2006 và Sửu (2010, 26 tháng chạp), đứa đầu thì to khỏe nhưng đứa sau bị suy dinh dưỡng, không chịu ăn. + Em gái: tuổi Quý Hợi và con trai tuổi sửu 2010. - Bác cho cháu hỏi phần giữa cầu thang và phòng khách không xây tường kín mà chỉ bố trí các lam bê tông giả gỗ trang trí như vậy khi đặt bếp theo hướng ra ngoài cửa có được không vậy? - Trên sân thượng cháu làm giàn để trồng hoa (phía trước) và giàn mướp hay bầu bí gì đó ở phía sau được không bác? - Cháu nhờ bác xem giúp bếp nên đặt theo hướng nào thì tốt, bố trí nhà như vậy có đúng không? nếu không cần chỉnh lại như thế nào? Cháu mong bác giúp đỡ. Xin cảm ơn bác nhiều.
 10. Cháu đã mua được lô đất hướng Tây-Tây Nam, nhờ các bác, các chú xem giúp lúc nào thì xây nhà được, nếu phải mượn tuổi thì nên mượn tuổi nào? cháu xin chân thành cảm ơn.
 11. Cháu sinh năm Bính Thìn (1976), vợ Đinh Tị (1977), 2 con trai tuổi Bính Tuất (2006) và Kỷ Sửu (2010, trước tết mấy ngày) và ở cùng bố Ất hợi (1935), mẹ Giáp thân (1946) - Sau tết cháu định mua đất làm nhà, kính mong các bác tư vấn giúp cháu nên mua đất hướng nào? tuổi cháu năm nay có làm nhà được không và ngày nào thì khởi công xây nhà được? - Cho cháu hỏi thêm bàn làm việc của cháu theo hướng nào thì tốt? Cháu xin chân thành cảm ơn.
 12. Cháu sinh năm Bính Thìn (1976), vợ Đinh Tị (1977), 2 con trai tuổi Bính Tuất (2006) và Kỷ Sửu (2010, trước tết mấy ngày) và ở cùng bố Ất hợi (1935), mẹ Giáp thân (1946) - Sau tết cháu định mua đất làm nhà, kính mong các bác tư vấn giúp cháu nên mua đất hướng nào? tuổi cháu năm nay có làm nhà được không và ngày nào thì khởi công xây nhà được? - Cho cháu hỏi thêm bàn làm việc của cháu theo hướng nào thì tốt? Cháu xin chân thành cảm ơn.
 13. :D chán quá đi thôi. Đến giờ này thì rất rất không thuận lợi. nhờ các bác xem cho em một quẻ có thể kết thúc việc này sớm không vậy?
 14. Các cô bác anh chị cho cháu xin một quẻ: Cháu đang nhận khoán thi công một công trình về giao thông của công ty (đây là lần đầu tiên cháu nhận làm công trình, trước giờ ở công ty cháu toàn ngồi bàn giấy). Cháu muốn xin một quẻ xem có gặp chuyện gì khó khăn cản trở không? có lãi không ạh? và tiền thu về có nhanh không? (cái này quan trọng nhất vì làm xong mà không lấy được tiền thì đói nặng) Cháu xin cảm ơn các cô bác anh chị!
 15. Mọi người ở cơ quan em nghỉ anh đó bị "ma" dắt đi và anh ta đang rất hoảng loạn, em muốn hỏi cần làm gì để tránh những việc như vậy xảy ra (vì còn làm ở đó nhiều) và làm gì để anh ta trở lại bình thường.