• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoa Sữa

Hội viên
 • Số nội dung

  196
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About Hoa Sữa

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

590 lượt xem hồ sơ
 1. Dạ cháu cảm ơn chú rất rất nhiều ạ! Sáng giờ cháu cứ lần nữa mãi không vào diễn đàn vì sợ hụt, lúc vào có tin nhắn báo mừng quá chú ạ Tin mừng nhất từ Tết đến giờ với cháu, hihi vì năm nay mới có mấy hôm đầu năm thôi mà cháu thấy gia đình lộn xộn và chán quá, vợ chồng bất hoà liên miên vì khắc khẩu, cháu lại còn bị bỏng mồm nên bị nhịn đói mốc meo từ 29 Tết đến giờ, nhìn đồ ăn gì cũng thèm mà đau chảy nước mắt không được ăn chú ạ :(
 2. Không chịu up bài nên không hụt mất rồi :( Hôm nay cháu thử up xem có gặp may không :), chú vào tư vấn xem có cháu với ạ :)
 3. Chú ơi, cháu lại nhờ chú xem tiếp giúp cho cháu năm nay với xem cuộc đời cháu có khởi sắc hơn không với ạ? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa+sữa&ldate=1,3,5,9,7&year=2017&gender=f&view=screen&size=2 Năm ngoái chú xem cho cháu và những gì đã xảy ra không sai chút nào :(, cháu lại bị thai lưu tiếp nhưng vẫn muốn cố một lần nữa, chú xem giúp cháu với ạ 1. Năm nay cơ hội có con của cháu có được cải thiện hơn không ạ? 2. Cháu đã bớt gặp khó khăn về kinh tế chưa ạ? 3. Cháu có hạn gì năm nay không ạ? Chú ơi, cháu mong lại được chú xem cho cháu tiếp với ạ, cháu cảm ơn chú nhiều nhiều!
 4. Chú ơi, chú ngó cho cháu với ạ :)
 5. Hic, kể ra cũng thấy chán rồi chú ạ vì lão ý khó tính và khác người quá :) Hihi, ý cháu muốn hỏi là vợ chồng cháu có phải sống xa nhau vì công việc không ý ạ, cháu ghét việc sống xa nhau mà công việc mới làm của lão ý lại cứ phải đi xa, cháu không biết tình trạng xa này có lâu không sợ cứ đi xa nhỡ sa ngã không quản được nữa chú ạ :)
 6. Chú ơi, chú cho cháu hỏi, số cháu và chồng có phải sống xa nhau không ạ? Cháu lấy lại link lá số ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa+Sữa&ldate=1,3,5,9,7&year=2016&gender=f&view=screen&size=2
 7. Hihi, cháu cảm ơn chú để cháu thử xem sao ạ :)
 8. Chú ơi hay mắc họa về tiền bạc hay thường bị thưa kiện về tiền bạc nghĩa là sao ạ? Có phải là chiếm tiền của người khác hay mắc tính gian dối về tiền bạc ạ? song hao hãm địa là người có tính ham chơi đua đòi hơn ham học mà thường học hành dang dỡ Thế thì buồn quá chú ơi, học hành dang dở thì chả làm được gì cả thật rồi nên chắc chả hy vọng gì nó hiếu thuận ạ , cuộc đời cũng thăng trầm lên xuongs như nước thủy triều [ thiên không ] bởi nhẽ thiên cơ + thiên không cho nên hay có sự suy nghĩ mông lung suy nghĩ cao xa vời vợi, mong muốn không hợp với thực tại Đúng luôn với nó chú ạ, nó luôn tự cho nó thông minh, tài giỏi, xinh đẹp mà cháu thấy nó chả được điểm gì hay ho cả :( Cháu hỏi lại chú câu này nữa thôi ạ: Chú ơi, thế cháu có thể vừa làm việc văn phòng, vừa buôn bán lung tung được không chú (Hihi, nhu cầu thèm tiền của cháu ngày càng nhiều chú ạ), mà cháu nhớ chú nói cháu không có số có tiền kiểu trúng số, hay trúng mánh được nên thử hỏi thêm xem có số năng nhặt chặt bị không ạ? :)
 9. Cháu cảm ơn chú ạ, thế thì chắc chắn nó sinh giờ Thìn rồi vì ăn tiêu vô độ thế cơ mà :D Chú ơi cho cháu hỏi hơi ngu một tý, THÂN ở tài bạch toàn hãm địa có nghĩa là rất xấu đúng không ạ? Ngoài việc không được hưởng của phụ ấm để lại thì số nó có vất vả lắm không ạ? Có học hành được đến nơi đến trốn không ạ? Có kiếm được tiền để tiêu không ạ?
 10. Dạ thưa chú, đúng là bố cháu bé rất keo kiệt bủn sỉn về tiền bạc với người khác nhưng với bản thân thì ăn chơi tiêu xài vô cùng xông xênh ạ, cháu thì có ngược lại, ko bủn sỉn lắm ạ :) Con bé nhà cháu da trắng chứ không hồng hào, tính thì chỉ thích ăn diện và tiêu xài vô cùng hoang phí, nó không cần biết giá trị đồng tiền và lúc nào có tiền là mua sắm lung tung hết cả, kể cả biết mua về không dùng đến chỉ cần được thỏa mãn nhu cầu mua đồ thôi ạ :( Bố bé có bị gẫy chân nhưng cháu không nhớ chân phải hay trái, còn cháu thì bị đau dạ dày Hồi cháu mới có bầu thì bà ngoại cháu mất, lúc sinh xong thì cháu không nhớ là có ai mất hay không nữa Lúc nhỏ con bé nhà cháu cũng khá khó nuôi ạ :(
 11. Vâng, cháu hiểu rồi ạ, cháu cảm ơn chú. Chú ơi, thế cháu có thể vừa làm việc văn phòng, vừa buôn bán lung tung được không chú (Hihi, nhu cầu thèm tiền của cháu ngày càng nhiều chú ạ), mà cháu nhớ chú nói cháu không có số có tiền kiểu trúng số, hay trúng mánh được nên thử hỏi thêm xem có số năng nhặt chặt bị không ạ? :) Mấy năm trước cháu có nhờ chú xác định giờ sinh cho con bé nhà cháu nhưng chú bảo phải để ngoài 12 tuổi, giờ nó sang tuổi 17 rồi, chú xác định giùm luôn cháu với ạ. Tại nó sinh vào lúc 7h sáng nên thật sự cháu không dám chắc nó sinh giờ mão hay giờ thìn nữa (Cháu không biết gì nhưng nhìn lá số giờ Thìn thấy có vẻ xấu quá :( ). Lá số giờ Mão: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Con+gái+Hoa+Sữa&ldate=7,5,8,23,4&year=2016&gender=f&view=screen&size=2 Lá số giờ Thìn: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Con+gái+Hoa+Sữa&ldate=7,5,8,23,5&year=2016&gender=f&view=screen&size=2 Nó dáng người hơi cao không quá gầy, mặt nhỏ, hơi nhọn ạ Số nó có lận đận như cháu không thưa chú? Và nó có số sống ở nước ngoài không ạ? Bố nó dự định cuối năm lớp 11 (tức là giữa đến cuối năm 2017) sẽ cho nó đi du học, cháu nửa hy vọng nửa không vì phải lo nhiều thứ cho nó quá :rolleyes:
 12. Dạ, cháu cũng có hơi cằn nhằn tý nhưng tại ông khó tính quá đấy chứ ạ :) Chú ơi, cho cháu hỏi thêm một chút ngoài lề là phong thuỷ có tác dụng thay đổi số phận con người không thưa chú?
 13. Cháu cảm ơn chú ạ. Mọi thứ thật không dễ chút nào chú nhỉ, thôi thì cháu chỉ biết cố gắng chứ cũng chả biết phải làm thế nào nữa cả :) Tình hình là chưa gì những gì chú nói về ông bạn đời khó tính của cháu đã thấy đúng rồi, mấy hôm nay cháu chỉ muốn phát điên mà đành cố nhịn :(
 14. Cháu cảm ơn luận giải của chú cho cháu rất nhiều ạ :), ông bạn đời của cháu lúc nào cũng trong tình trạng khó tính và càu nhàu, ngày càng có dấu hiệu nặng hơn mới sợ chứ :( Chú cho cháu hỏi thêm là hạn có 2 sao tang - hổ và hóa kị là hạn có nặng lắm không ạ? Có khả năng hóa giải không thưa chú? Tài lộc năm nay của nhà cháu đã khá hơn chưa ạ, cháu sợ tình trạng tài chính như những năm qua quá rồi, không biết năm nay đã thoát nạn chưa thưa chú?
 15. Chú Haithienha ơi, lại là cháu đây ạ :) Thưa chú là tình hình của cháu vẫn rất tình hình ạ, cháu lại vào đây nhờ chú xem giúp cho cháu xem năm nay có gì sáng sủa hơn ko thưa chú. Tất cả những gì chú luận giải cho cháu năm ngoái đều đúng hết cả, công việc có bị thay đổi lãnh đạo, nói tốt đẹp hơn cũng được nhưng cũng rất nhiều những trục trặc trời rơi đất hỡi ở đâu rơi vào đầu cháu chú ạ, tình hình tài chính thì khủng khoảng trầm trọng trong cả năm, ngay đầu năm cháu có bầu nhưng rồi lại bị lưu và cho đến giờ vẫn chưa có thêm tin gì khả quan chú ạ Chú xem giúp cho cháu xem năm nay thế nào với chú nhé Lá số năm nay của cháu đây ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa+Sữa&ldate=1,3,5,9,7&year=2016&gender=f&view=screen&size=2 1/ Năm nay cháu có cơ hội có em bé không thưa chú? Nếu có thì khả năng vào những tháng nào ạ? 2/ Công việc của cháu có ổn không ạ? 3/ Cháu có vận hạn gì xấu trong năm nay nữa không chú? Cháu chúc chú luôn mạnh khoẻ và an lành, cháu cám ơn chú rất nhiều