• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoa Sữa

Hội viên
 • Số nội dung

  196
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hoa Sữa

 1. Huhu, ko phải cháu ko đọc kỹ chú ạ, với cháu con nào cũng đc, con vuông là cháu yên tâm rồi ạ. Cháu muốn hỏi chú thêm là sau này nuôi em bé có vấn đề gì không, có phát triển tốt ko cơ chú ạ (tại giờ trẻ chậm phát triển, hoặc bị tự kỷ nhiều nên cháu cứ lo lắng). Còn với hạn của cháu, cháu sẽ cố gắng mang áo mưa xem có đỡ ướt được tý nào ko như chú dặn ạ
 2. Chú Haithienha ơi, chú xem nốt cho cháu với, liệu có phải đứa bé sau này có vấn đề gì phải ko thưa chú? Cháu lo quá, cháu mong được chú xem tiếp giúp cháu ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều
 3. Chú ơi, chú xem nốt giúp cho cháu xem em bé của sau này thế nào với ạ?
 4. Em bé của cháu được 9 tuần rồi không biết thế có là quá sớm không thưa chú? Màu sắc lòng bàn tay cháu hình như vẫn bình thường chú ạ, không phải hồng hào lắm nhưng cũng không phải trắng hẳn. Chú ơi, liệu sau này con cháu có vấn đề gì ko ạ? Cháu chỉ sợ con bị ảnh hưởng do bố mẹ lớn tuổi mà chậm phát triển thôi chú ạ
 5. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Cháu sẽ cố gắng cẩn thận và cầu nguyện quan thế âm để hy vọng sẽ được bình an. Chú cho cháu hỏi thêm, con cháu khả năng là con trai hay con gái thưa chú? Sau này có dễ nuôi và được nhờ ko thưa chú?
 6. Cháu dự sinh vào khoảng giữa tháng 10 dl tức tháng 9al chú ạ? Chú xem giúp cháu cho rõ hơn với ạ.Hạn di dời nhà của cháu sẽ rơi vào khoảng thời gian nào dược hả chú? Cháu mong xảy ra sớm để cuộc sống đc ổn định, ko biết có đc ko ạ?
 7. Cháu cảm ơn chú nhiều. Cháu cũng gặp rất nhiều khó khăn năm ngoái, tưởng chừng như ko thể đến được với nhau chú ạ, chúng cháu cũng mới chỉ là làm lễ gia tiên 2 bên và một vài người biết thôi nên cũng ko hiểu đấy có được tính là hạn hỷ ko nữa thưa chú? Cháu chỉ mong sẽ được hạnh phúc thôi chứ ko mong gì hơn nhưng ko biết có được ko nữa, Mẹ cháu bảo số cháu mạt vận rồi chú ạ, cháu ko biết nên khóc hay cười nữa :(
 8. Cháu xoá bớt bài vì post trùng
 9. Cháu kính chào chú Haithienha và ntptHôm nay cháu lại vào topic cũ để nhờ chú và ntpt rảnh rỗi xem giúp cháu tình trạng năm nay của cháu xem liệu có sáng sủa hơn ko với ạ. Tháng 10al năm ngoái cháu đã làm lễ gia tiên 2 bên để về ở với nhau, hình dáng người sau của cháu đúng như chú tả, là người cháu đã quen biết từ trước và là người bị mẹ cháu ngăn cản cho đến tận giờ vì mẹ cháu bảo ko hợp 3 thứ: tuổi, mệnh, can chú ạ. Nhưng năm ngoái là năm thê thảm đối với cháu về tình trạng tài chính, thiếu hụt trước sau, đắp nổi lung tung cả, may cuối năm rồi cũng tạm ổn. Cháu vừa có tin vui, tuy nhiên do ko biết nên cháu đã sử dụng thuốc chống chỉ định đối với người mang thai, cháu có đi tư vấn bác sĩ thì họ bảo vậy, thêm nữa cháu đã lớn tuổi nên nguy cơ con bị dị tật cũng cao hơn so với bình thường nhưng cháu vẫn quyết tâm giữ rồi tầm soát sàng lọc dần theo tuổi thai. Chính vì thế nên cháu luôn lo lắng ko yên, cháu kính nhờ chú và ntpt xem giúp tình hình sinh con của cháu năm nay có được thuận lợi ko ạ? Con cháu có gặp vấn đề gì bất ổn ko thưa chú? Năm nay cháu có dự định lớn là bán nhà, đổi sang nhà khác để ổn định cuộc sống, chú xem giúp cháu xem dự định của cháu có thành công ko nữa nhé? Nếu được thì khoảng bao giờ ạ? Cháu có vấn đề gì cần phải lưu ý trong năm nay ko thưa chú? Cháu mong sớm được chú và ntpt luận giải giúp. Cháu xin cảm ơn chú và ntpt rất nhiều Lá số của cháu: My link
 10. Nhà em dùng giường hơi quá khổ nên không mua được đệm liền đành phải mua hai tấm đệm ghép vào với nhau. Các bác cho em hỏi dùng đệm ghép như thế có phạm gì không? Em có đọc thấy trong phong thủy kỵ giường ghép nhưng ko hiểu đệm ghép có ảnh hưởng gì không? Có kỵ như giường ko? Em mong được các bác giúp
 11. Huhu, còn tận nửa năm nữa cơ ntpt ơi, chắc chị chết mất thôi Tháng 7 chỉ điêu đứng chuyện tiền nong hay còn chuyện gì nữa hả em? Hết tháng 7 liệu còn chuyện gì xảy ra nữa ko em? Ah em ơi, đến năm nào số chị mới được yên ổn, liệu có phải là lận đận suốt đời ko em?
 12. Huhu, chú Haithienha bận rộn nên rất ít khi vào diễn đàn, còn ntpt cũng đang bận mất rồi, tiếp tục chờ đợi hy vọng có duyên :)
 13. Cháu kính nhờ chú Haithienha và ntpt xem giúp cho cháu xem năm nay đến tháng nào thì mọi chuyện mới sáng sủa hơn so với hiện tại với ạ? Từ đầu năm đến giờ mọi việc của cháu đều ko đâu vào đâu cả, công việc thì stress triền miên, tiền nong thì nợ nần túng quẫn, cơ hội đi nước ngoài thì toàn bị hớt mất (lần thứ 3 từ đầu năm đến giờ rồi), chuyện tình cảm thì liên tục trục trặc ko đâu vào với đâu, bố thì ốm rất nặng ko thể hồi phục nhưng cũng ko thể theo các cụ :( Nói chung là mọi thứ đều ko được một thứ nào đỡ đau đầu cả, cháu thấy bế tắc quá đi mất Lá số của cháu đây ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa+Sua&ldate=1,3,5,9,7&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 14. Cháu cảm ơn chú đã luận giúpChú ơi, tang khả năng rơi vào tháng nào trong năm thưa chú?
 15. Chú Haithienha ơi, chú ngó dùm cháu xem năm nay nhà cháu có chuyện gì xấu ko với? Bố cháu từ hôm 15/4 al đến giờ tự nhiên lại yếu quá chú ạ, cả nhà cháu cứ tưởng bố cháu chỉ cảm cúm vặt như mọi khi thôi nhưng bố cháu cứ mệt dần mệt dần li bì ko thấy tỉnh lại. Bố cháu nằm một chỗ năm nay là năm thứ 8 rồi nên giờ mẹ cháu ko muốn đưa bố cháu đi viện nữa, vì vất vả quá, mà bệnh của bố cháu ko có triệu chứng gì rõ rệt cả, nhà cháu có mời bác sĩ đến khám, họ bảo ko có vấn đề gì, chỉ do bố cháu yếu quá rồi nên thế. Mẹ cháu và chúng cháu đang rất lo lắng cho bố cháu Đây là lá số của mẹ cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=M%E1%BA%B9+HS&ldate=3,11,10,21,12&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=HS&ldate=1,3,5,9,7&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 16. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.Hy vọng cháu sẽ được đi như chú nói vì nếu trượt lần này chắc cháu ko còn có cơ hội nào nữa, đến hôm nay cháu vẫn chưa có tin gì cả, và chỉ có thể là tháng 5 al hoặc chậm hơn chứ ko thể là tháng 4 al đc chú ạ, tháng 4 al cháu cũng có phải đi nhưng là đi công tác ở ĐN thôi Cháu đi đâu cũng ám ảnh sợ mất đồ cũng rất cố gắng cẩn thận chú ạ nhưng cháu vẫn lo lắng lắm ko biết thế nào, chắc một phần do ám ảnh nặng nề chuyện lần trước ạ
 17. Cháu kính nhờ chú Haithienha và ntpt ghé qua xem giúp cho cháu xem tháng 5 al tới cháu có cơ hội xuất ngoại ko ạ? Nếu đc đi cháu có gặp vận xui gì ko ạ? Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=HS&ldate=1,3,5,9,7&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn chú và ntpt
 18. Cháu kính nhờ chú Haithienha xem giúp lá số cho mẹ cháu với ạ Mẹ cháu ko biết sử dụng máy vi tính nên bảo cháu vào nhờ chú Haithienha xem giúp xem sơ qua vài nét chính về cuộc đời mẹ cháu với ạ Huhu, chú giúp cháu với nhé, điều này rất quan trọng ạ, vì cháu muốn chứng mình cho mẹ cháu thấy con người có số phận từ khi được sinh ra ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều Lá số của mẹ cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=M%E1%BA%B9+HS&ldate=3,11,10,23,12&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 19. Cháu kiểm tra theo lời tomchit, lấy lá số theo ngày dương lịch và đúng giờ sinh là 22h thì vẫn giống lá số ngày âm chú ạ. Ko hiểu vụ đổi giờ có vấn đề gì ko chủ nhỉ? Hay diễn đàn lập trình đã chỉnh sửa theo giờ chuyển đổi rồi Lá số theo dương lịch đây chú ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=M%E1%BA%B9+HS&date=1946,11,14,22,0&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 20. Tomchit nói chị mới để ý, vụ này chị ko biết, để chị đổi sang lịch dương xem thế nào, nhưng mẹ chị sinh vào 22h, giữa canh giờ nên ko biết có khác gì ko?
 21. Chú ơi, mẹ cháu bảo giờ sinh là chính xác, do bà ngoại cháu ghi lại nhưng cháu lại là người lấy lá số sai, cháu nhớ nhầm ngày ạ, cháu vừa hỏi lại mẹ cháu cho chính xác rồi ạ Đây là link lá số của mẹ cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=M%E1%BA%B9+HS&ldate=3,11,10,21,12&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 22. Chú Haithienha ơi, cháu lại up nhờ chú xem giúp cho cháu xem tính tình người đàn ông sau của cháu thế nào hả chú? Cuộc sống gia đình có hoà thuận ko ạ? Cháu dự định đi học thêm nữa và chuyển chỗ ở khác để thay đổi môi trường sống có thực hiện được ko chú?
 23. Mừng quá vì đã được chú xem giúp cho cháu Nhưng mà cháu muốn thở hắt ra quá, thế là cháu lại phải kiên nhẫn chờ đợi ạ (mà cháu thì lại rất kém khoản chịu đựng chờ đợi), mà như thế có nghĩa là mong ước có thêm con của cháu chắc ko thể được mất rồi Wow, giá mà cháu ko bị Tuần án ngữ thì có phải sung sướng ko chứ :( Chú ơi, chú xem giúp hộ cháu xem cháu định đi học thêm nữa và chuyển chỗ ở khác thì có được ko thưa chú?
 24. Up chờ chú Haithienha qua xem giúp :)