• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoa Sữa

Hội viên
 • Số nội dung

  196
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hoa Sữa

 1. Up bài để nhờ chú Haithienha và ntpt xem giúo đường tình duyên trong tương lai. Mức độ SOS rồi ạ Chú Haithienha ơi, bao giờ cháu mới gặp được tập 2, hình dáng người đó thế nào hả chú, cháu có duyên tự gặp được hay phải do mai mối thưa chú?
 2. Em ơi, chị nghe nói con rươu giờ có thể ăn quanh năm vì dân mình đem cho vào tủ đông, lúc muốn ăn mang ra nó lại sống bình thường, chị chưa được kiểm nghiệm nhưng đợt đi Hải phòng công tác được Chi nhánh Hải dương đưa đi ăn ở đúng vùng Tứ kỳ nghe kể thế em ạ. Vùng đó có một quán kinh doanh các món rươu, đông kinh khủng mà toàn xe ô tô các tỉnh về ăn thôi, muốn ăn phải đặt trước, khi vào ăn họ tính theo xuất mang ra gần chục món, có món ngon nhưng có món lạ hoắc thấy khó ăn :) Sử dụng FB cực dễ, mình học từ con gái đấy chứ Khổ con gái vào FB suốt ngày buộc mình cũng phải vào lập để xem con tán gì trên FB thế là mẹ cũng tám loạn xạ luôn Bạn nhanh nhanh lập FB đi nhá, để còn vào cứu phe nam, đỡ cho chú Hải nữa Bạn này mới đẻ mà thức sớm thế, ko sợ mất sức hả em?
 3. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ Nhưng cháu chưa hiểu rõ lắm nên muốn hỏi chú cho rõ thêm, ý chú có phải là cháu sẽ còn lằng nhằng với người đó sang năm mới chia tay được dứt điểm và may ra 3, 4 năm nữa mới chốt được tô phở của mình phải ko ạ? Huhu, thế thì lúc đó cháu thành bà già mất rồi mà vẫn còn ham hố ạ :(
 4. Nhi chính là mình ntpt ơi. Mình có SMS vào địa chỉ mail bạn post mấy bài trước rồi mà
 5. Huhu, vấn đề là có vui được đâu mà cứ vui được ntpt ơi, bởi vậy cho nên mình mới AQ nghĩ là chia tay rồi, ko đi đến đâu rồi để khỏi phải day dứt nữa thôi.Cảm ơn ntpt nhiều nhé! Chú Haithienha nếu có ghé qua giúp cháu với, cháu năn nỉ chú ạ, cháu cảm ơn chú nhiều nhiều lắm
 6. Thế thì khả năng cao là không bền rồi ntpt ơi, người cũ cao trung bình, mặt nhọn nhỏ mà các cụ hay gọi là mặt choắt tai rơi còn người mới hơi cao và hơi gầy, mặt hơi tròn bạn ạ. ntpt cho mình hỏi thêm với, nếu không hi vọng bền lâu, mình có thể chia tay để chờ gặp người khác có được không? Thật sự mình sợ đổ vỡ thêm nữa vô cùng, lúc nào cũng bj ám ảnh không được hạnh phúc và bền lâu. Mà năm nào mình cũng đói nghèo vì mất mát thế thì chán quá nhỉ :(
 7. Cảm ơn ntpt nhiều lắm Nghe bạn nói sẽ gặp khó khăn nên còn nhiều bi thương cảm thấy buồn quá vì thực sự mình mệt mỏi và chán nản lắm rồi. Ko biết bao giờ mới có được bến đỗ bình yên như bao người phụ nữ khác. ntpt cho mình hỏi thêm với nếu mình có được kết cục tốt đẹp thì chuyện đó có lâu bền ko hả bạn? Năm 2013 công việc, tài lộc của mình có vấn đề gì cần lưu ý không hả bạn?
 8. ntpt ơi, mong được bạn ghé qua giúp mình với. Đợt trước có thắc mắc về tử bình được bạn giúp nhưng đang dở dang check thông tin thì diễn đàn có lỗi bay tiêu mất topic của mình nên chả đi đến đâu. Ko hiểu sao số mình lúc nào cũng chắc trở thế ko biết, ko có việc gì là ko chắc trở dở dang cả :(
 9. Up mong được mọi người ghé qua xem giúp
 10. Mong mọi người ghé qua luận giúp Chú Haithienha ơi, chú luận giúp cháu với, cháu đang rất khủng hoảng chuyện tình cảm, sao lúc nào cháu cũng bị rơi vào tình trạng tệ hại vậy thưa chú, có bao giờ cháu thoát được nổi tình trạng này ko ạ? Bao giờ cháu sẽ có cuộc sống bình yên thưa chú?
 11. Đầu năm cháu đã được chú giải giúp cháu về chuyện công việc và tình cảm trong năm nay Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Link topic cũ của cháu: http://diendan.lyhoc...__1#entry116415 Sau khi được chú luận giải, cháu luôn suy nghĩ lo lắng không hiểu cuộc sống sau này của cháu sẽ như thế nào? Có gặp được người tốt không, cuộc sống đó có tốt đẹp hơn không? Chuyện là người tình sẽ chỉ trong năm nay sau đó sẽ thành duyên nợ hay sẽ mãi chỉ là người tình???. Cháu rất muốn nhờ chú giải đáp giúp vì cháu rất tin vào những luận giải của chú cho cháu và mọi người nhưng sau thấy chú bận quá không dám phiền chú quá nhiều nên cháu đã đi hỏi han và nhờ một số thầy tử vi ngoài đời giải giùm những thắc mắc của mình. Kết quả sau khi cháu đi hỏi 4 ông thầy tử vi nhưng không ông nào luận giải thỏa mãn được những thắc mắc lo lắng của cháu, tất cả mọi điều đều chung chung, kiểu như chờ hồi sau sẽ rõ, khi nào đến mới biết được. Ông thầy thứ hai cháu đến hỏi, cháu nghe nói ông khá nổi tiếng mới chuyển từ Nam định vào SG. Ông bảo cháu sau này rất giàu có, buôn bán nhà đất vang tiếng một vùng, cháu nghe mà thấy chả giống mình chút nào cả. Sau hỏi đến chuyện chồng con thì ông bảo vợ chồng cháu không thể bỏ nhau L Cháu bảo bỏ nhau mất rồi thì ông lại bảo nếu có bỏ nhau thì năm 40 tuổi sẽ quay lại…. thật sự không biết thế nào nữa vì cháu nghĩ chắc chắn không thể có chuyện đó. Sau cháu nhìn lá số ông lập cho cháu thấy ghi cháu sinh giờ tỵ mà cháu nói rõ ràng cháu sinh vào 11h30 trưa. Thấy cháu cứ vặn vẹo hỏi đi hỏi lại chuyện chồng con, nghi ngờ luận giải của ông nên ông cầm bút đánh dấu vào lá số của cháu và bảo sau này cháu không có cơ hội hỏi ông ý nữa L. Cháu thật không hiểu nổi sao ông ý lại bảo cháu sinh giờ Tỵ mới lạ chứ? Ông thầy thứ ba cháu đến hỏi cũng ở ngoài HN vào trong SG ông bảo vợ chồng cháu do tuổi không hợp, lấy nhau vào cung sinh ly tử biệt gì đó nên may là bỏ nhau vì cháu cao số không chết chứ không khéo giết nhau. Để tránh lần thứ hai không bị như thế nữa khi nào có người đến thì có số điện thoại của ông rồi gọi điện hỏi ông xem tuổi có hợp không rồi mới được quyết định L Có điều ông bảo với cháu là năm nay tật ách đóng ở cung phu do có sao thai, hạn năm mão có đào hoa đi với kình dương nên phải hết sức cẩn thận tránh không để có chuyện gì tranh cãi với chồng cũ không có dễ bị thương tật đặc biệt là trong tháng 4 này. Cháu thấy lo về chuyện có thể xảy ra cho cháu vì tuy bọn chúng cháu đã giải quyết xong xuôi nhưng vẫn còn một số vấn đề có liên quan, chồng cũ của cháu thỉnh thoảng cũng hay gây chuyện với cháu nên cháu thấy hơi sợ, nhờ chú kiểm tra lại giúp cháu xem có đúng như vậy không với ạ? Cháu vẫn thường xuyên vào diễn đàn để đọc luận giải của chú cho mọi người, chắc chú bận rộn nên cháu thấy chú ít vào diễn đàn hơn trước. Cháu lại phải làm phiền chú nữa vì cháu chỉ tin những điều chú luận cho cháu là đúng thôi, hy vọng cháu được chú giúp tiếp. Cháu cảm ơn chú rất nhiều!
 12. Chú Haithienha ghé qua xem giúp cháu với, cháu mong nhận đc tin của chú lắm ạ, chú ơi chú giúp cháu với nhá :)
 13. Cháu mong được chú Haithienha ghé qua xem giúp, cháu cảm ơn chú rất nhiều
 14. Mong được chú Haithienha ghé qua xem giúp, chú ơi chuyện tình cảm của cháu từ hơn một tháng nay chán quá chú ạ, cả Tết ko muốn đi đâu luôn, sao cháu có đòi hỏi gì nhiều đâu mà mãi ko thể yên ổn được vậy thưa chú?
 15. Năm mới cháu xin kính chúc chú Haithienha và gia đình sức khoẻ, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý! Thưa chú, những gì chú đã xem cho cháu đều chính xác hết cả và chưa bao giờ cháu dám đem so sánh những gì chú giải giúp cháu với người khác Cháu xin được chú lì xì năm mới xem giúp cho cháu vận hạn trong năm 2013, công việc, tài lộc và đặc biệt là chuyện tình duyên với ạ. Cháu sợ cô đơn nên sợ Tết lắm rồi thưa chú. Lá số của cháu đây ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa+Sua+&ldate=1,3,5,9,7&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 16. Thưa chú Haithienha, sáng nay cháu vào thấy có bài của chú trong topic của cháu, cháu đã rất mừng vì được chú ghé qua. Từ sáng đến giờ cháu suy nghĩ mãi ko biết nên giãi bày với chú thế nào để chú hiểu, nếu cháu có gì ko phải cháu mong được chú bỏ qua, cháu rất mong được chú xem giúp cháu nữaChuyện cháu đi xem các thầy ngoài đời xảy ra từ gần 2 năm trước rồi ạ, ngay từ đầu topic cũng chính vì chuyện đi xem bên ngoài có chuyện thắc mắc nên cháu phải vào hỏi chú. Vì có bạn vào hỏi lại chuyện cũ nên cháu có trả lời bạn ý về chuyện đã qua thôi ạ. Từ xưa đến giờ chỉ có mỗi chú xem cho cháu là chính xác gần như tuyệt đối cho cháu nên giờ cháu có thắc mắc gì cũng chỉ biết vào đây cầu cứu chú dù biết chú ko có nhiều thời gian và cũng chỉ tranh thủ hỏi những điều mình thắc mắc nhất được thôi ạ. Cháu mong vẫn tiếp tục được chú ghé qua giúp cháu. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ
 17. Cháu chào chú Haithienha, năm mới sắp đến, cháu lại lôi topic của mình lên để nhờ chú giúp. Năm vừa qua, mọi chuyện xảy đến với cháu đều đúng như những gì chú luận giải, ko hề chệch khác một tẹo nào cả, kể cả việc thuyên chuyển phòng ban là điều cháu ko ngờ nhất cũng xảy ra chú ạ. Về mặt nào đó đúng như chú nói, nó sẽ là chiều hướng tốt hơn nhưng thời điểm hiện tại vẫn chưa được ổn lắm vì cháu đang phải tranh chấp ngầm với một người đàn ông, tạm thời cũng bị thua thiệt hơn nên nhiều lúc cháu cũng thấy ức chế trong công việc. Tài lộc thì đúng là chả còn được đồng nào chú ạ bởi vì cháu ăn tiêu kinh hoàng quá, kiếm 10, tiêu 12 toàn phải đếm cua trong lỗ thôi Chuyện thị phi thì may xảy ra vào tháng 4 nên cũng ko đến mức quá căng thẳng thưa chú. Mấy tháng cuối năm cháu toàn gặp chuyện tai bay vạ gió nữa ạ, va chạm xe ko phải do lỗi của mình nhưng cũng lằng nhằng mãi mới giải quyết được ổn, rồi suốt ngày bị các chú công an hỏi thăm dù 5 năm nay cháu chạy xe rất cẩn thận ko hề bị sao cả :( Chú xem giúp cháu xem sang năm có vấn đề gì xảy ra đối với cháu ko thưa chú? Đặc biệt là công việc, chuyện tình cảm và sức khoẻ ạ. Chuyện TC của cháu cũng đúng như chú dự đoán ạ, vẫn kéo dài lằng nhằng đến giờ nhưng ko phải là đẹp vì có quá nhiều điều ko hay xảy ra, cháu thấy quá mệt mỏi và chán nản rồi sợ lặp lại như đã từng xảy ra với chồng cũ, lại thêm ám ảnh vì cháu nghe nói số cháu ko thể yên với đời chồng nào, ít cũng phải trải qua 3, 4 lần đò nên cháu sợ ko muốn bước tiếp. Liệu cháu có chấm dứt và tìm được người khác ko chú? Có phải số cháu ko thể ở yên với lần làm lại thứ 2 ko thưa chú? Cháu hy vọng lại có duyên được chú xem tiếp giúp cháu, cháu cảm ơn chú rất nhiều Cháu chúc chú và gia đình luôn mạnh khoẻ và luôn gặp nhiều điều tốt đẹp. Cháu dán lại lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa+Sua+&ldate=1,3,5,9,7&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 18. Uh, có thể như em nói chú Mậu xác định giờ sinh hơi khác nên của chị mới thành ko đúng như vậy, vì chú xác định chị sinh giờ Tỵ nên ko đúng tý nào cả màTheo chị biết thì từ khoảng 3-5h sáng là giờ Dần, may là em gái em được chú Mậu xác định là giờ Dần chứ nếu là giờ Sửu thì thành số của người khác rồi, làm sao đúng đc nữa. Lần cuối cùng chị đi xem số cách đây khoảng gần 2 năm rồi, là đợt xem chú Mậu và một ông thầy nữa trong SG nhân đợt đi công tác. Sau đó chị ko còn đi xem nữa, mà chị đi xem cũng là do mọi người thấy chị lận đận như vậy cứ đưa đi nên cả nể mà đi nhưng ko thấy đúng còn mang thêm lo lắng vào người như kiểu phải làm lễ cải số, rồi số gánh nợ nhà chồng cũ, rồi số cả đời ko yên, số nhiều đời chồng dù chị toàn xem tử vi chứ ko phải xem bói linh tinh đâu nhé....chị ko tin những điều đó, ko tốn tiền làm lễ theo họ (vì chị thấy nhiều lần chú Haithienha giải thích khi luận lá số cho mọi người là ko cách gì giải hay cải được số của mình cả) nhưng do hay suy nghĩ nên khi gặp chuyện ko suôn sẻ thành ra cũng hoang mang. Ko biết mọi người được chú Haithienha xem giúp là số thì thế nào chứ với chị thì những gì được chú xem cho đều chính xác hết, có những điều chị ko ngờ đến đều xảy ra đúng như chú dự báo trước thế mới lạ chứ. Nên chị tin con người ta sinh ra đã có số rồi thật :) Chị đang mong được chú Haithienha luận giúp cho mấy điều thắc mắc để thoát khỏi lo lắng vì cái tuổi Dần của mình nhưng chắc chú bận vì thấy chú ít vào luận giải, chị hy vọng là vẫn có duyên đc chú xem giúp
 19. Chú Haithienha ghé qua giúp cháu với, cháu rất rất mong tin từ chú ạ
 20. Cháu mong được chú ghé qua xem giúp ạ
 21. Cháu chào chú Haithienha, năm mới sắp đến, cháu lại lôi topic của mình lên để nhờ chú giúp.Năm vừa qua, mọi chuyện xảy đến với cháu đều đúng như những gì chú luận giải, ko hề chệch khác một tẹo nào cả, kể cả việc thuyên chuyển phòng ban là điều cháu ko ngờ nhất cũng xảy ra chú ạ. Về mặt nào đó đúng như chú nói, nó sẽ là chiều hướng tốt hơn nhưng thời điểm hiện tại vẫn chưa được ổn lắm vì cháu đang phải tranh chấp ngầm với một người đàn ông, tạm thời cũng bị thua thiệt hơn nên nhiều lúc cháu cũng thấy ức chế trong công việc. Tài lộc thì đúng là chả còn được đồng nào chú ạ bởi vì cháu ăn tiêu kinh hoàng quá, kiếm 10, tiêu 12 toàn phải đếm cua trong lỗ thôi Chuyện thị phi thì may xảy ra vào tháng 4 nên cũng ko đến mức quá căng thẳng thưa chú. Mấy tháng cuối năm cháu toàn gặp chuyện tai bay vạ gió nữa ạ, va chạm xe ko phải do lỗi của mình nhưng cũng lằng nhằng mãi mới giải quyết được ổn, rồi suốt ngày bị các chú công an hỏi thăm dù 5 năm nay cháu chạy xe rất cẩn thận ko hề bị sao cả :( Chú xem giúp cháu xem sang năm có vấn đề gì xảy ra đối với cháu ko thưa chú? Đặc biệt là công việc, chuyện tình cảm và sức khoẻ ạ. Chuyện TC của cháu cũng đúng như chú dự đoán ạ, vẫn kéo dài lằng nhằng đến giờ nhưng ko phải là đẹp vì có quá nhiều điều ko hay xảy ra, cháu thấy quá mệt mỏi và chán nản rồi sợ lặp lại như đã từng xảy ra với chồng cũ, lại thêm ám ảnh vì cháu nghe nói số cháu ko thể yên với đời chồng nào, ít cũng phải trải qua 3, 4 lần đò nên cháu sợ ko muốn bước tiếp. Liệu cháu có chấm dứt và tìm được người khác ko chú? Có phải số cháu ko thể ở yên với lần làm lại thứ 2 ko thưa chú? Cháu mong được chú xem tiếp giúp cháu, cháu cảm ơn chú rất nhiều Cháu chúc chú và gia đình luôn mạnh khoẻ và luôn gặp nhiều điều tốt đẹp. Cháu dán lại lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa+Sua+&ldate=1,3,5,9,7&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 22. Tôi đã hiểu rõ thêm ý bác luận rồi. Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác và gia đình luôn mạnh khoẻ, an lành.
 23. Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều Hai ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ, nghiền ngẫm rất kỹ những gì bác luận đoán cho tôi, càng ngẫm tôi càng thấy những gì bác luận giải là rất đúng. Về cơ bản đúng là tôi ko có tính quả quyết, hay bị tác động bởi hoàn cảnh và tình người nhưng khi đã quyết (buộc phải quyết) thì tôi lại rất dứt khoát và sẽ thực hiện đúng theo ý mình đã quyết. Có điều thấy bác bảo tôi đa tình thì có vẻ ko đúng lắm, hồi trẻ tôi có nhiều ng theo nhưng ko dễ trao tình cảm, giờ thì càng ko có cơ hội. Tuy bác ko nói thẳng ra nhưng theo tôi hiểu, số tôi sẽ ko thể bền duyên đúng ko bác? Cho tôi hỏi bác thêm liệu con tôi sau này có hiếu thuận và thành đạt ko?
 24. Xin chào bác PCNDL,Tôi muốn nhờ bác PCNDL xem giúp cho tôi về đường tình duyên và công danh sự nghiệp Liệu số tôi có bị trải qua nhiều lần đò ko? Từ năm 2009 đến nay tôi gặp nhiều chuyện buồn, tình cảm gãy đổ, tiền bạc mất mát nặng nề nên hay đua theo chúng bạn đi xem bói. Ko hiểu sao khi tôi đi xem bất kể kiểu nào: xem tướng, bói bài, quan âm, kể cả tử vi đều thấy bảo số tôi phải trải qua nhiều lần đò, và rất lận đận khốn khổ về đường tình duyên, tôi ko tin lắm vì mỗi lần đi xem là lại đc khuyên giải làm lễ để giải số. Tôi tin mỗi con người đều có số phận và điều đó đc thể hiện trên lá số tử vi của mình, nên tôi đã đi xem tử vi, ko hiểu sao ông thầy đó chưa xem đc gì cho tôi đã bảo số tôi bị gánh nợ nhà chồng nên khốn khổ về đường tình duyên phải làm lễ lọ kia...nên tôi ko tin lắm. Vì thể tôi rất mong được anh xem giúp để tự biết số phận của mình xem có thể tránh được những điều xấu ko? Công việc của tôi có thuận lợi ko? Số tôi có thể khá giả để nuôi bản thân và nuôi con ko? Liệu tôi có cơ hội đi bước nữa ko? Nếu có thì có tốt đẹp và bền duyên ko? Lá số của tôi có điểm xấu cần lưu ý ko? Lá số của tôi: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa+S%E1%BB%AFa&gender=F&hhmi=&dd=&mm=&yyyy=&gio=7&lday=9&lmon=5&lcan=1&lnam=3&year=2012 Rất cảm ơn anh!
 25. Lâu lắm rồi cháu ko thấy chú Haithienha luận giải tử vi.Hôm nay vào mục Tử vi thấy bài của chú cháu vội nhảy vào đọc, suýt rớt khỏi ghế vì luận giải độc đáo của chú Cháu mừng vì lại được đọc bài của chú. Hihihi, chắc mọi người hay tham gia diễn đàn cũng thấy vậy.