• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoa Sữa

Hội viên
 • Số nội dung

  196
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hoa Sữa

 1. Mới sinh năm 1991 mà vào diễn đàn đã ko biết trên dưới, xưng hô đã thấy mất thiện cảm rồi. Sợ thật đấy! Xin lỗi vì đã chen vào topic của bạn
 2. Nhân dịp năm mới xuân Nhâm Thìn 2012, cháu xin kính chúc chú Haithienha và gia đình, cùng các anh chị, các bạn tham gia tư vấn trong diễn đàn một năm mới AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, SỨC KHOẺ DỒI DÀO, BÌNH YÊN, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.
 3. Chú Haithienha xem giúp hộ cháu xem bao giờ cháu sẽ thoát khỏi những khó khăn rắc rối hoặc tai tiếng với, theo như chú luận đoán ở trên thì liệu hết tháng 11/2012 cháu đã thấy ánh sáng chưa ạ? Sức khoẻ của bố mẹ cháu trong năm tới có cần phải lưu ý không ạ? Chú giúp cháu nữa nhé, càng nghĩ cháu càng thấy sợ vô cùng, không biết làm thế nào để vượt qua những chuyện như thế được nữa. Từ giữa năm 2009 đến giờ cháu gặp hết đủ mọi rắc rối, mệt mỏi và lo lắng vô cùng chú ạ. Không biết đến năm nào cuộc sống của cháu sẽ được yên ổn nữa, liệu còn kéo dài lâu nữa không thưa chú?
 4. Chú Haithienha ơi, chú xem giúp hộ cháu xem bao giờ cháu sẽ thoát khỏi những khó khăn rắc rối hoặc tai tiếng với, theo như chú luận đoán ở trên thì liệu hết tháng 11/2012 cháu đã thấy ánh sáng chưa ạ?Sức khoẻ của bố mẹ cháu trong năm tới có cần phải lưu ý không ạ? Chú giúp cháu nữa nhé, càng nghĩ cháu càng thấy sợ vô cùng, không biết làm thế nào để vượt qua những chuyện như thế được nữa. Từ giữa năm 2009 đến giờ cháu gặp hết đủ mọi rắc rối, mệt mỏi vô cùng chú ạ.
 5. Cháu cảm ơn chú nhiều. Thật sự khi đọc luận giải của chú cháu sợ run người vì đấy là linh cảm lâu nay của cháu. Không biết bao giờ cháu sẽ thoát khỏi những khó khăn, rắc rối đó thưa chú? Cháu có bao giờ rơi vào tình trạng khánh kiệt không ạ?
 6. Thưa chú Haithienha, những gì chú đã luận đoán cho cháu trong năm 2011 đều đúng hết. Năm 2012 sắp tới, cháu nhờ chú luận giúp tiếp cho cháu mấy vấn đề sau với ạ - Năm nay cháu rất hay gặp vận đen đủi, liệu năm 2012 cháu có vấn đề gì lớn phải lưu ý không? - Tiền bạc của cháu có được xông xênh hơn so với năm trước không (Do cháu đầu tư cùng bạn bè đều bị mất tiền)? Trong đời cháu có bị phá sản không? - Sức khoẻ của cháu có khá hơn không? Từ tháng 4 đến giờ cháu bị đau lưng thường xuyên phải châm cứu bấm huyệt mà mãi vẫn chưa đỡ. - Về vấn đề tình cảm chú có luận cháu sẽ gặp kỳ đà cản mũi, rắc rối với chồng cũ, liệu chuyện đó có khả năng xảy ra vào tháng nào thưa chú? Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa+Sua&ldate=1,3,5,9,7&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Mong được chú luận tiếp, cháu cảm ơn chú rất nhiều.
 7. Bạn ơi, chú Haithienha lớn tuổi rồi đấy bạn ạ (có khi chú còn nhiều tuổi hơn bố mẹ bạn cũng nên), bạn nên tham khảo các topic khác để biết cách xưng hô cho đúng/phải phép
 8. Càng ngày cháu càng thấy bác Haithienha rất hài hước, cháu thỉnh thoảng vào tìm đọc bài của bác thấy xả stress nhiều
 9. Cháu cảm ơn chú nhiều, được như vậy cháu cũng yên tâm vì ko phải xa con sớm chú ạ
 10. Vụ mất giấy tờ đợt ở NY của cháu lúc làm lại giấy tờ đúng như chú đã xem giúp ạ. Hôm cháu đến ĐSQ may quá cháu làm lại được ngay giấy tờ trong ngày luôn nên hôm sau cháu kịp theo đoàn về đúng lịch bay. Ngay tối hôm cháu làm được giấy tờ cháu có nhắn tin tình hình của cháu để cảm ơn chú lần nữa và để chú mừng cho cháu, hoá ra chú ko nhận được ạ Cháu quên mất ko kể rõ con cháu năm nay với vào lớp 6, nếu đi du học sớm nhất cũng phải vào năm Mùi hoặc năm Thân cơ chú ạ, phiền chú xem lại cho cháu xem 2 năm đó có khả năng ko thưa chú?
 11. Thưa chú Haithienha, cháu mới có sếp trực tiếp mới với tuyên bố sẽ có nhiều dự định cải cách thay đổi mới nên cháu lo lắng về công việc trong tương lai của cháu ko biết sẽ thế nào? Từ trước đến giờ công việc của cháu đang rất yên ổn, tuy chỉ là nhân viên nhưng cháu cũng được đánh giá cao nên thu nhập cũng tạm ổn cho hai mẹ con cháu. Cháu nhờ chú xem giúp hộ cháu xem từ giờ cho đến hết năm 2012 công việc của cháu có thuận lợi không? Có cơ hội đi lên không hả chú? Cháu link lại lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Luận giải của chú cho cháu về chuyện tình cảm cháu vẫn chưa thấy gì chú ạ dù đã gần hết tháng 9, chắc duyên chưa tới phải ko chú? Thật sự cháu thấy khó có cơ hội vì cháu gần như ko bao giờ đi đâu chơi, ko gặp ai, ko giao lưu gì cả ngoài đi làm, chăm con và về nhà ngoại? Cuộc sống của hai mẹ con cháu thấy rất ổn trong tuần nhưng đến cuối tuần cháu lại bị khủng hoảng do con cháu về bên nội. Con gái cháu nó muốn đi du học từ cấp ba (lớp 10), cháu ko muốn xa nó nên định để đến đại học mới cho con đi. Chú xem giúp cháu đến năm nào cháu sẽ phải sống xa con với ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều!
 12. Chào matcan, Tâm trạng của em giờ chị đã từng trải qua từ khoảng 2 năm trước và cũng mới lựa chọn đường đi cho mình được khoảng gần nửa năm thôi. Quyết định thế nào chỉ có thể do chính bản thân em lựa chọn không ai đưa ra lời khuyên cụ thể được cho cuộc sống của em, vì chỉ trong chăn mới biết chăn có giận. Chị đã từng như em lên diễn đàn và đi xem tử vi rất nhiều nơi để xin tư vấn của các bậc cao nhân nhằm tìm quyết định cho mình nhưng rồi tất cả cũng phải do mình tự chọn con đường đi cho mình... Lá số được các bậc cao nhân giải cho em còn ko nghiệm để tự tìm hướng đi cho mình lại còn đi xem những lời giải tự động rồi ngẫm vào mình thì chịu em thật đấy. Chú Haithienha là bậc cao niên, em nên tìm hiểu đọc qua lời giải của chú tư vấn cho những người khác để biết cách xưng hô cho phải phép và lựa chọn thông tin cho chính xác. Thấy tâm trạng em đang rối bời nên chị có vài lòng chia sẻ với em. Tâm trạng của một người đã từng trải qua giai đoạn khủng hoảng như em hiện giờ....
 13. Chú Haithienha cho cháu hỏi, mấy đặc điểm trên là đặc tính của sao Thiên lương ko ạ?
 14. Nếu đúng thông tin như bác Vô Vi thông báo tôi thấy luận giải của anh Quốc Tuấn chính xác đấy chứ. Chỉ có điều không biết có gặp cản trở gì không thôi
 15. Vâng thưa chú, cháu ko mong tìm đc tô phở đặc biệt đâu ạ. Cháu chỉ hy vọng và mong muốn có đc tô phở phù hợp với khẩu vị đến hết đời của mình thôi ạ. Khi nào cháu có tin vui như chú dự đoán cho cháu, cháu sẽ báo để chú mừng cho cháu. (Cháu đang tự hỏi ko biết chú thấy phở tái chín và phở tái nạm thì phở nào ngon hơn? http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/39.gif ) Ko hiểu sao con gái tuổi Dần lận đận chuyện chồng con lắm em ạ. Bác Haithienha nói chị muốn đc yên ấm phải kiếm đc anh nào lỡ dở 1 chuyến đò cơ. Hy vọng sau này chị sẽ đc như bác nói em nhỉ!
 16. Chú Haithienha xem giúp cháu chất lượng của tô phở tái khác với ạ.
 17. Cháu cảm ơn hồi âm của chú nhiều lắm ạ, vì nếu như vậy cháu đỡ lo lắng hơn rồi, cháu cũng ko hiểu nổi sao chồng cháu ko chịu để cho cháu yên dù đã được yên ổn toại nguyện với cô bồ theo đúng ý của mình rồi.Cháu chưa có bạn mới và cũng ko mong chờ nó đến sớm đâu nhưng vì ai xem cũng bảo cháu ko thể ở vậy nên cháu mới băn khoăn nhiều vì lo sợ và bị ám ảnh từ chuyện cũ. Chú cho cháu hỏi thêm nếu cháu ăn thêm tô phở tái khác có nuốt được trôi ko hả chú? (Cháu ko hy vọng có được tô phở ngon nữa rồi) Liệu có đến mức bị nghẹn mà nuốt ko nổi ko thưa chú??? Đúng là chú Mậu ở Nguyễn Du em ạ. Chị cũng buồn bực vì chả đúng tẹo nào cả
 18. Kính mong được chú Haithienha giải đáp giúp cháu
 19. @ Bác Học Trò: tôi đã được chứng kiến nhiều cơn điên nóng giận của người Mệnh Hổ, Di Tang rồi bác ạ. Chỉ có thể nói một câu kết là: kinh sợ luô. Khi đọc thấy luận giải trên của bác cho Tuần Triệt tôi liền vào check lá số của người có cơn điên đấy thấy cũng giống vậy. Post lên đây để Tuần Triệt nghiệm mà tránh đen đủi cho bản thân
 20. Sorry bác Bá Kiến, chả biết diễn tả thế nào để bác hiểu. Bài trên là hậu quả của việc dùng ipad cố gắng post bài đấy bác ạ Bình thường để post được bài trong khung post bài có con trỏ nhấp nháy nhưng khi post bằng ipad thì ko có. Em bấm lung tung vào bất kể nút nào có thể thì nó hiện ra như trên sau đó muốn xóa cũng ko thể xóa được vì ko tìm thấy con trỏ đâu hết
 21. Bác Bá Kiến ơi, sau khi nâng cấp tôi vẫn có thể dùng ipad để post bài nhưng ko có dấu. Sau khi bác cập nhật bộ gõ tiếng Việt tôi lại ko thể post bài Bác kiểm tra và giúp tôi với vì buổi tối về nhà muốn tham gia diễn đàn ko được bác ạ
 22. Trước khi diễn đàn nâng cấp, tôi dùng ipad truy cập tham gia diễn đàn được bình thường nhưng từ hôm nâng cấp trang web của diễn đàn không hỗ trợ tiếng Việt nên khi tham gia các bài viết của tôi đều ko có dấu. Ko hiểu bao giờ diễn đàn sẽ hỗ trợ giống trang web cũ nhỉ, chứ mỗi khi muốn tham gia diễn đàn lại phải chờ đến ngày làm việc hôm sau thì bất tiện quá Ah, còn vấn đề nữa là trang web cũ tôi có cảm giác thân thiện, rõ ràng hơn trang mới
 23. Năm 2009 cháu đã gặp nhiều chuyện đen đủi nhưng năm 2010 có thể nói là năm đen đủi nhất của cháu trong mọi việc. Thường mọi năm cháu thường phải đi xa ít nhất là 3, 4 lần (đi công tác và du lịch) vậy mà năm nay cháu ko thể đi đc đâu cả. Có lần ngày hôm sau phải đi công tác cùng cả đoàn mà cháu lại bị ốm. Tài lộc cũng bị hao hụt mất mát khá nhiều, tình cảm thì hoàn toàn thất bại, may còn giữ được quyền nuôi con, sức khỏe của cháu cũng mới khá hơn từ tháng 8 đến giờ. Cháu nhờ chú Haithienha và các anh chị trên diễn đàn xem giúp vận hạn năm 2011 giúp cháu về: 1/ Công việc, tài bạch? 2/ Sức khỏe của bản thân cháu, của con cháu và bố mẹ cháu? 3/ Chuyện tình cảm sau này có may mắn và tốt đẹp không? 4/ Cháu đã thoát khỏi vận đen đủi chưa? 5/ Những tháng xấu có thể xảy ra vận hạn trong năm 2011? Link lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu cảm ơn chú và mọi người
 24. Chú Haithienha giúp cháu với ạ