• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoa Sữa

Hội viên
 • Số nội dung

  196
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hoa Sữa

 1. Con gái em có 1 nốt ruồi càng ngày càng to và trông rất vô duyên ở trên mặt vị trí nằm ở trên khóe miệng trái. Tính khóe miệng, cạnh mũi và nốt ruồi sẽ tạo thành một tam giác cân, đáy là khóe miệng và cạnh mũi. Các bác cho em hỏi nốt ruồi đấy thể hiện điều gì vậy. Em đem tẩy cho cháu có ảnh hưởng gì ko? Mong được các bác giúp, em cảm ơn các bác nhiều
 2. Thưa chú Haithienha, chú cho cháu hỏi thêm, vậy là cháu chỉ có duyên chứ ko có nợ với người đó đúng ko thưa chú? Chú giúp cháu luận giải chi tiết hơn cho cháu về cung phu với ạ? Đến năm nào cháu sẽ gặp duyên nợ của mình, duyên nợ đó có lâu bền và bình an ko thưa chú? Hay tốt nhất là đừng tìm người chia sẻ nữa sẽ đỡ bất hạnh hơn? Cháu muốn nhờ chú luận giúp chuyện đó vì cháu đã suy ngẫm cả ngày hôm nay về những điều chú đã luận giải cho cháu xem nếu chuyện đó đến liệu cháu có thể thoát khỏi chuyện chỉ là người tình được ko, nếu ko cuộc đời cháu sẽ đi từ bất hạnh này sang bất hạnh khác. Ngày trước, cháu ko biết về xem trước tử vi nhưng cũng vì ko nghe lời người lớn (xem tướng số) cháu cãi lời bố mẹ lấy bằng được chồng cũ để rồi giờ trắng mắt. Cháu cũng biết có những chuyện ko thể tránh được nhưng cháu đọc thấy chú khuyên những người có cung phu thê xấu nên lấy vợ, chồng muộn, hoặc đi xa kết hôn... Cháu nghĩ đấy cũng là một giải pháp, biết đâu khi cháu biết trước, cháu có thể tìm giải pháp tốt nhất có thể cho mình.... Cháu mong tin của chú.
 3. Năm mới cháu kính chúc chú Haithienha cùng gia đình mạnh khỏe, an lành, hạnh phúcCháu cảm ơn chú đã luận giải giúp cháu, có điều cháu không hiểu rõ lắm nên muốn chú giải thích để cháu rõ hơn với. Năm ngoái chú có luận giải có thể năm Mão cháu sẽ có duyên mới, giờ chú lại luận là chuyện tình cảm nếu có chỉ vui qua ngày...vậy phải hiểu chuyện này như thế nào cho đúng hả chú?
 4. Thưa chú Haithienha, cháu thấy chú đang ol, nhờ chú ghé qua tư vấn giúp cháu với, liệu có phải cuộc đời cháu từ nay về sau sẽ toàn chỉ gặp vận đen miên man ko thưa chú, liệu có gì khả dĩ hơn ko ạ?
 5. Cảm ơn bác Học Trò đã có lời khuyên cho em, em sẽ cố gắng suy nghĩ về những lời khuyên của anh trong cuộc sống sau này của mình để hy vọng vận đen có đến cũng sẽ giảm bớt cho mình đỡ khốn khổ. Có điều em cũng đang ko hiểu từ trước đến giờ em ko gặp nhiều vận đỏ vì là CBNN làm công ăn lương mười mấy năm nay vẫn thế, cuộc sống thì toàn tự bươn chải ko phải sống dựa vào chồng nên giờ bác bảo em còn gặp vận đen miên man ko biết là còn đi đến đâu nữa, liệu có phải bị mất việc ko hả bác? Người chồng cũ của em là do em quyết tâm vứt bỏ chứ ko phải là ko giữ nổi vì em ko muốn tồn tại kiểu gia đình hình thức nữa bác ạ, nhưng thế cũng là lỗi do em rồi vì sức chịu đựng của em kém quá chứ nếu như những ng khác chắc ko có việc đó xảy ra. @ Chú Haithienha: mong chú ghé qua cho cháu chút lời khuyên, từ nay về sau cháu sẽ chỉ gặp vận đen miên man ko thôi hả chú? Có chút hy vọng nào khả dĩ hơn ko thưa chú?
 6. Các bác cho em hỏi giúp em gái em hai vợ chồng đều sinh năm 1977, con gái đầu sinh năm 2007, sẽ sinh thêm con gái nữa năm 2011 thì tương quan gia đình có tốt không? Có cần phải sinh thêm nữa không hả các bác? Em mong được sự giúp đỡ của các bác, em cảm ơn nhiều.
 7. Các bác giúp em gái em với ạ
 8. Đúng vậy bác ạ, khi cháu cười rộng miệng đúng là nốt ruồi nằm trên đường hằn. Em cũng rất quan tâm đến cháu vì thực sự tính nó cũng khó đoán, (tính hai mặt) nên em cũng rất lo lắng Cháu biết câu hỏi của cháu chắc ngớ ngẩn quá nên cô mới cảm thấy vậy, nhưng thực sự cháu ko biết và ko hiểu nên cháu mới đành đi hỏi cô ạ. Tại cháu cũng sợ biết xấu rồi mà còn cố tình phá lại thành xấu hơn
 9. Cháu cảm ơn chú Thiên sứ, chú giải thích vậy nên cháu đã hiểu được rồi ạ
 10. Em cảm ơn anh Hạt gạo làng đã trả lời thắc mắc giúp em, giờ thì em có thể yên tâm rồi vì trước đến giờ cứ băn khoăn suốt
 11. Cháu cảm ơn cô đã trả lời giúp cháu. Cháu biết là y học có thể giải quyết vấn đề thẩm mỹ của nốt ruồi đó nhưng cháu muốn hỏi nốt ruồi đó về mặt tướng pháp có thể hiện điều gì ko? Nốt ruồi ở vị trí đó đem xóa đi ko có vấn đề gì chứ?
 12. Thưa chú Haithienha, từ tháng 2 đến giờ cháu đã rất nhiều lần được chú luận giải giúp trong những lúc cháu gặp bế tắc và cháu đã nghe theo tư vấn của chú nhẫn nhịn chờ đợi, đến nay điều cháu mong mỏi nhất (có những lúc cháu còn có cảm giác tuyệt vọng sợ ko đạt được) trong việc tranh chấp với chồng cháu giành quyền nuôi con đến bây giờ cháu đã chính thức giành được rồi ạ.Giờ cháu lại luôn thắc mắc và lo lắng đến cuộc sống sau này của mình, chú có thể luận giải giúp cháu xem bao giờ cháu sẽ gặp lại người đó (chú có luận đoán cho cháu là tình cũ ko rủ cũng tới ạ) người đó có tính cách thế nào, có phải là người tốt ko? Cuộc hôn nhân đó của cháu có hạnh phúc và lâu bền ko thưa chú? Ko hiểu sao cháu cứ luôn lo lắng cháu sẽ gặp lại bi kịch cũ chú ạ vì cháu nhớ có lần chú bảo số cháu có mệnh thân đồng nhất lại bị tuần án nên cứ lận đận suốt đời nên cháu cứ thấy bất an. Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu mong được chú luận giúp tiếp, cháu cảm ơn chú nhiều
 13. Chú Haithienha ơi, cháu rất mong đc chú luận giải giúp cháu
 14. Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác Liên Châu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời cho nên ai mà có tính đào hoa đến chết cũng vẫn vậy thôi, có ăn đậu phụ hay rau dăm cũng vẫn đi cưa gái như thường. Các bác lại cứ cho rằng đi cưa gái là do bản năng thì ko phải, nhiều khi đấy là thể hiện sĩ diện đàn ông nên thấy gái là cưa thôi.@ lengan: mẹ bạn phải chấp nhận sống chung với lũ thôi bạn ạ. Có điều khuyên mẹ bạn nên tự yêu bản thân mình, hy sinh ít thôi như thế đỡ mệt mỏi, có khi vì thế bố bạn phải nhìn lại đấy
 15. Chú Haithienha giúp cháu với!
 16. Bạn ơi, hãy cố lên nhé, cuộc sống có niềm tin và hy vọng mới có động lực để phấn đấu và mình nghĩ trời sẽ ko phụ lòng mình đâu bạn ạCố lên nhé, mọi ng luôn cầu chúc cho chồng bạn sớm khỏe lại
 17. Ko phải vậy anh ạ, ng hiền lành ai chả thích hả anh nhưng em sợ vừa phải làm vợ vừa phải làm trụ cột nhưng vẫn phải nín nhịn lắm rồi. Giờ lại chui vào thòng lọng khác như thế nữa thì quá bi kịch còn gì nữa. Em phải lo cứu thân mình thôi, nhưng ko biết có tự cứu đc ko nhỉ?Em vừa đọc lại luận đoán của anh em thấy có một điểm hơn là 'nhân hậu' anh ạ
 18. @ anh Giaback: nếu đúng thế thì em lại gặp và lặp lại bi kịch cũ rồi anh ạ, nếu thế thì em ko thể nói gì được nữa vì đúng như chú Haitthienha đã luận cho em là suốt đời lận đận :D
 19. Anh Giaback cho em hỏi thêm cho rõ với, anh bảo 'hiền quá cũng khó trụ cột' nghĩa là em có đi bước nữa cũng ko bền được hả anh? @ Chú Haithienha: cháu thấy chú trả lời anh Giaback trong topic của cháu rồi, cháu hy vọng sẽ được chú giúp
 20. Chú Haithienha luận giải tiếp giúp cháu với. Chú đừng cười cháu vì cháu hỏi người đó có tốt ko và là ng thế nào chú nhé vì nếu đúng như người chú đã tả thì cháu quen anh ấy rất vô tình trong một thời gian cũng rất ngắn nên cháu gần như ko biết gì về anh ấy cả
 21. Thưa chú Haithienha, cháu hiểu rồi ạ, có điều cháu muốn hỏi thêm chú, đối với duyên lần 2 đàn bà coi cung Quan, đàn ông coi cung Nô, vậy đối với cung Phu VCD thì 2 ng chồng đều có chính diệu giống nhau phải ko thưa chú?
 22. Chú Haithienha giải đáp giúp cháu với, cháu có hỏi một ông thầy ông trả lời cháu là có thể là cung Nô, cung Quan hoặc cung Di là 1 trong 3 cung đó nếu cung đối xứng có sao Thiên hỉ.... Cháu thấy khó hiểu và khó tiin được nên hỏi lại chú ạ
 23. Cảm ơn bác đã trả lời giúp em, nhưng thực sự là em ko biết gì về tử vi chỉ tò mò đọc luận giải của các bác rồi thấy thế ko hiểu nên thắc mắc. Bác có thể nói cụ thể giúp em là cung nào được ko vì em đọc trả lời của bác xong em lại vẫn ko hiểu còn thắc mắc hơn :lol:
 24. Các bác ơi cho cháu hỏi chút, có một lần cháu đọc bài trả lời của bác Haithienha trong một topic tư vấn thấy bác bảo, đối với duyên lần hai đàn ông coi cung nô, đàn bà coi cung quan, nhưng với cung phu thê VCD thì có thay đổi gì ko? Phải xem cung nào hả các bác?
 25. Bạn thật may mắn vì đã được chú Haithienha và các cao thủ trong diễn đàn khác tư vấn, đã được anh Giaback nhắc khéo vậy mà bạn xưng hô thật ko phải phép một chút nào cả, bạn là thành viên mới nên có thể ko biết nhưng là người ít tuổi và nên dạo qua các topic khác để biết đường xưng hô cho phải phép chứ