• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoa Sữa

Hội viên
 • Số nội dung

  196
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Hoa Sữa

 1. @ successful: Không thể tưởng tượng nổi sao lại có thể ăn nói như thế này ở đây. Bạn chê bai, coi thường mọi người như thế vào đây để làm gì? Nhờ vả mà giọng điệu như thế này còn ai muốn giúp??? Đề nghị bạn ăn nói cho đàng hoàng, ko được làm ảnh hưởng đến thành ý của người khác
 2. Mình có ông chồng y xì như của bạn nay, sau gần 11 năm sống cùng mình không chịu đựng nổi nữa nên tung hê. Bố mẹ chồng không phản đối nhưng chỉ kết luận một câu lỗi do mình chịu đựng kém nên mới vậy. Bạn nhớ chuẩn bị tinh thần và rèn luyện sức chịu đựng nhé
 3. Các bác và các bạn am hiểu tử vi cho cháu hỏi về đặc điểm tính cách và hình dáng của nữ mệnh Thiên cơ và Phá quân khác gì nhau về cơ bản với ạ? Cháu xin cảm ơn giải đáp của các bác và các bạn.
 4. Thanks ntpt nhé. Cho mình hỏi thêm một câu nữa là hình như đặc điểm của người mệnh Liêm trinh thường có nếp nhăn trên mặt đúng ko hả bạn? Người mệnh Phá quân thì có nếp nhăn trông như già trước tuổi ko?
 5. Cảm ơn bạn ntpt nhé, nam và nữ đều như vậy hay chỉ tính riêng cho phái nữ thôi hả bạn Với cả bạn cho hỏi về tính cách thì có gì khác nhau nhiều ko?
 6. Thật phí công chú haithienha luận giải giúp bạn.Cũng may là bạn còn kịp nhận ra và đã có lời xin lỗi chú Chịu khó đọc và suy ngẫm lời khuyên của những ng đi trc mà sửa mình em ạ, ko phải ai cũng có được cơ hội nhận đc góp ý những hạn chế của mình để mà điều chỉnh bản thân đâu
 7. Càng đọc càng thấy nhân vật Vô vị này thật nhảm nhí, tên đăng nhập cũng thể hiện rõ sự vô vị của người này. Xin nhắc với bạn đây là topic tư vấn tử vi và đây là diễn đàn học thuật, bạn có thể vào để tham khảo, học hỏi, thắc mắc.... chứ ko nên vào bàn luận, phê phán, than vãn, kể lể.... bạn thích kiểu như thế xin sang các diễn đàn khác để khỏi làm ảnh hưởng đến các bác, các anh chị bớt chút thời gian vào tư vấn cho mọi người cũng như làm bực mình những bạn vào nhờ tư vấn. Dạo này mình thấy có một số người rất vô duyên, ko biết gì hay vào những topic nhờ tư vấn phán những câu hết sức vô vị góp vui một cách nhạt nhẽo.... Vài lời góp ý với bạn Vô vị và các bạn có kiểu gần như vậy (ko muốn nhắc tên), mong các bạn tôn trọng mọi người và ko làm ảnh hường đến việc tư vấn của các bác, các anh chị trên diễn đàn
 8. Đọc một thôi hồi mới thấy choáng vì em Đủ Cả này, cứ nghĩ em là bạn ngang hàng với cả anh GiaBack nữa cơ… Em Đủ Cả ơi, anh Giaback còn nhiều tuổi hơn cả anh người yêu của em đấy, em nên xem lại cách xưng hô và ăn nói với các anh chị trong diễn đàn đi, còn có cả các chú các bác nữa đấy, các cụ có câu lời nói chả mất tiền mua…. mà em Cứ nghĩ là thế hệ 7x như bọn chị mới có chuyện các cụ không nhớ chính xác giờ sinh, thế mà thế hệ 9x của Đủ Cả cũng vậy thì lạ thật??? Sorry Đủ Cả vì không phải việc của mình nhưng vẫn tham gia vì…….bản tính của mình nó xấu thế đấy
 9. Chúc mừng tin tốt lành của vợ chồng Haiphuong, rất vui mừng vì điều kỳ diệu đã đến với chồng Haiphuong Mong là vợ chồng Haiphuong sớm tai qua nạn khỏi Cảm ơn tấm lòng của chú Thiên Sứ vì chú đã cho mọi người thấy đúng là phong thủy Lạc Việt thật kỳ diệu
 10. Mình lấy link lá số giúp bạn: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 11. Thưa chú Haithienha, trước cháu có rất nhiều chuyện rối ren phải nhờ chú tư vấn lựa thời điểm thích hợp của mình để tìm cách giải thoát cho mình nhưng sao mọi chuyện vẫn mãi rối ren chú ạ dù cháu nín nhịn rất nhiều Đây là lá số của chồng cháu, chồng cháu sinh vào giữa canh giờ nên cháu hy vọng là đúng lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Chồng cháu là người thành đạt, có địa vị trong xã hội, kiếm được nhiều tiền và dễ dàng, đi công tác nhiều nơi ở nước ngoài. Bố mẹ thành đạt tuy không giàu có, có một em gái Cháu nhờ chú luận giúp cháu xem: 1/ Bao giờ chồng cháu sẽ chuyển nhà (chồng cháu đã mua nhà gần một tháng nay rồi nhưng không thấy có ý định chuyển đi dù mọi thỏa thuận đã xong xuôi) 2/ Bao giờ chồng cháu sẽ chịu nhường quyền nuôi con cho cháu? 3/ Chú luận sơ qua về tính cách của chồng cháu giúp cháu với tại vì cung Mệnh của chồng cháu VCD nên cháu không biết sao nào là chính tinh để tìm lời giải trên mạng nên đành phải làm phiền chú (cháu chỉ muốn biết tính cách để tìm giải pháp đối phó thôi, vì biết người mà không biết lòng chú ạ) Cháu cảm ơn chú rất nhiều
 12. Hiện nay em đang có nhiều chuyện cần giải quyết nhưng đã trôi qua hơn nửa năm rồi mà mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ, em muốn nhờ anh coi giúp em xem bao giờ thì mọi chuyện của em sẽ yên ổn. Vợ chồng em hiện không thể sống chung cùng nhau nữa chuẩn bị ra tòa, để ổn định chỗ ở cho cả hai sau khi li hôn chồng em muốn chúng em phải bán mảnh đất vợ chồng em đang có để lấy tiền mua thêm một ngôi nhà khác để có chỗ cho chồng em chuyển sang đó ở. Em muốn nhờ anh coi giúp hộ: 1/ Khi nào thì vợ chồng em bán được đất? 2/ Khi nào thì vợ chồng em mua được nhà khác, từ tiền bán đất hay phải đi vay? 3/ Khi nào thì vợ chồng em giải quyết xong chuyện li hôn? Em sinh năm Giáp Dần Chồng em sinh năm Quý Sửu Rất mong được anh giúp đỡ, em cảm ơn anh nhiều.
 13. Anh Thiên đồng ơi, luận giúp em với
 14. Cháu chào các bác Năm nay cháu có nhiều chuyện buồn và thấy tương lai mình mịt mù phía trước nên rất mất phương hướng, cháu vào nhờ các bác trong diễn đàn giải giúp cháu lá số của mình để cháu có thể dự tính trước tương lai mà không bị bất ngờ với những việc sẽ xảy ra như trong thời gian qua Hiện cháu với chồng đang chờ ngày tòa gọi ra ký giấy ly hôn, cháu có đứa con gái 10 tuổi, cháu rất lo lắng cho tương lai sau này của hai mẹ con, sợ con bị ảnh hưởng tâm lý bởi chuyện của bố mẹ mà trở nên hư hỏng hay có tính xấu gì đó mà cháu không lường trước được Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn đây là lá số của con gái cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu sơ qua về bản thân mình: Nhà cháu có 2 chị em gái, em cháu hiện sống xa nhà, bố mẹ cháu luôn xung khắc với nhau, cháu cũng không hợp mẹ và em. Hiện bố cháu bị tai biến và nằm một chỗ gần 4 năm nay rồi. Cháu vất vả từ bé, đến khi đi lấy chồng cũng thân tự lập thân, học hành thì cũng không được thuận lợi lắm, công việc cũng bình thường. Người cao, gầy, da trắng hơi xanh, thuộc dạng ốm yếu hay bị bệnh vặt Con gái cháu cao, da trắng mắt sáng, học hành cũng tạm được nhưng mải chơi, có xu hướng và thích hướng ngoại. Bây giờ có vẻ khó bảo, thích ăn diện, già trước tuổi. Các bác cho cháu hỏi: 1/ Con cháu sau này tương lai có tốt đẹp không: học hành, chồng con. Có bị nhiễm thói hư tật xấu nào cần phải lưu tâm không ạ? 2/ Cuộc sống sau này của mẹ con cháu có long đong lận đận không ạ (về kinh tế) 3/ Cháu có đi bước nữa không? Nếu có thì vào năm nào? Và liệu người đó có phải là người tử tế không? Cuộc sống đó có thuận buồm xuôi gió (bền chặt) không ạ? 4/ Cháu có bệnh tật gì không? Và có hạn những năm nào và có vấn đề gì cần phải lưu tâm không? Cháu tham lam vì đã hỏi hơi nhiều nhưng cháu rất mong được sự giúp đỡ của các bác, các cô chú và các bạn trong diễn đàn quan tâm tư vấn giúp mẹ con cháu Cháu xin cảm ơn rất nhiều
 15. Cháu thấy bác Hà Uyên đang online nên mạn pháp nhờ bác giải thích giùm cho cháu kỹ hơn những lời bác đã luận giải và góp ý thêm cho cháu với ạ. Cháu cũng biết cháu có những tính cách và cách xử sự hình như chưa ổn lắm nhưng thực sự cháu không biết vấn đề nằm ở đâu. Cháu mong được bác giúp thêm, cháu cảm ơn bác nhiều
 16. Anh Thiên Đồng ơi, anh luận đoán giúp em với
 17. Anh Thiên Đồng ơi, hồi tháng 2 em có nhờ anh luận đoán cho em. Đến bây giờ chuyện đầu tiên em nhờ anh đã đúng, em đã bán được đất vào tháng 3 âm, hy vọng là tháng 4 âm sẽ mua ngay được nhà nhưng em có chuyện này lại phiền phải nhờ anh lần nữa. Vợ chồng em không thể làm hòa với nhau như anh đã luận, tình hình còn xấu hơn rất nhiều nữa cơ. Em nhanh chóng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này nhưng chồng em không chịu và muốn dùng nó để "hành hạ" em, đưa hết điều kiện này đến điều kiện kia, anh luận giúp em xem: 1/ Bao giờ em sẽ được giải thoát? 2/ Em có giành được quyền nuôi con không? Em cảm ơn anh rất nhiều
 18. Up giúp anh để chờ bác Haithienha giúp
 19. Đợt trước cháu đã được chú luận giúp cháu chuyện gia đình, nhưng đến giờ cháu có nhiều chuyện phải lo lắng quá nên nhờ chú luận giúp cháu thêm một số việc nữa với ạ Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 1/ Chú có khuyên cháu nên đề phòng sức khỏe của bố mẹ cháu trong năm 2010, hiện giờ bố cháu yếu quá chú ạ, chú cho cháu hỏi, sức khỏe của bố cháu cần phải đề phòng những tháng nào trong năm hả chú? 2/ Cháu có bệnh tật gì cần phải lưu tâm không thưa chú? Không hiểu sao sức khỏe cháu rất kém, từ Tết đến giờ cháu ốm nằm nhà suốt chú ạ, mà đi khám bệnh thì không làm sao cả, bác sĩ chỉ kết luận là suy nhược cơ thể thôi. 3/ Cháu có nhiều bạn bè và cộng sự tốt không chú? Hình như cháu chơi với người lớn tuổi thì tốt hơn với bạn bè ngang tuổi và ít tuổi hơn phải không chú? 4/ Công việc hiện thời của cháu có nhiều cơ hội trong tương lai không hả chú, liệu cháu có thể bon chen thăng quan tiến chức được không ạ? Cháu có số làm kinh doanh hay đầu tư bất động sản không chú? 5/ Năm nay chú có thấy cháu phải thay đổi chỗ ở không hả chú? (Giờ hai vợ chồng cháu lại đang tranh chấp chỗ ở chú ạ) 6/ Cháu có những tính xấu gì cần phải kiềm chế hoặc thay đổi để cuộc đời mình được thuận lợi hơn không hả chú? Cháu mong được chú giúp đỡ thêm, cháu cảm ơn chú rất nhiều
 20. ntpt biết không, có những điều mình nghĩ là không bao giờ có thể xảy đến với mình vậy mà nó đã xảy ra, đúng là không ai nói trước được điều gì cả và sau mọi chuyện xảy ra mình đã tin có số phận Mấy câu trên là phần luận của bác Hà Uyên hồi tháng 2 cho mình nhưng thật sự mình không hiểu những điều bác đã luận, mình có hỏi lại nhưng không được bác hồi âm, ntpt có thể giải thích giùm mình những điều bác Hà Uyên luận được không? Theo mình hiểu thì mình có tính xấu gì đó và đó chính là điều làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, mình có nhờ chú Haithienha luận dùm mình tính cách để qua đó đoán ra ý luận của bác Hà Uyên nhưng chú bận quá không luận giúp mình được. ntpt luận giúp mình với nhé, thanks bạn nhiều lắm vì mình cứ băn khoăn mãi với những luận đoán của bác Hà Uyên mà không biết hỏi ai cả
 21. Chồng mình có người khác, sau đó hai vợ chồng sống li thân, trong thời gian li thân mình cũng từng có tình cảm với người khác. Tuy hiện giờ cả hai đều không có ai khác nữa nhưng cũng không thể sống được với nhau. Lý do của việc không thể sống được với nhau lại không phải do có người khác :rolleyes: ntpt cho mình hỏi thêm chút nhé "Không biết chị có hay phải khóc chồng không hen?" nghĩa là sao hả bạn? Có phải ý bạn là do chồng gây nhiều chuyện buồn phiền không? Nếu vậy thì rất đúng Còn một thắc mắc nữa là sao ntpt tả về chồng mình không đúng chút nào hết cả thế nhỉ? Vợ chồng mình không khắc khẩu mà chỉ sống rất khác nhau thôi, một hướng nội, một hướng ngoại, một nói nhiều, một chả nói gì cả. :rolleyes:
 22. Thanks ntpt nhiều nhé, đúng là không ai bắt tin hay không tin mà do chị tò mò không biết trong lá số mình thể hiện ngoại hình và tính cách của mình như thế nào thôi, hihi tại một lý do nữa là thấy chú Haithienha luận cho mọi người thấy đúng quá nên muốn biết xem như thế nào vì có thể có những tính xấu của mình mà bản thân mình cũng không nhân ra đâu
 23. Chú Haithienha luận giúp cháu với
 24. Chú Haithienha ơi, cháu tò mò quá, chú đừng giận cháu chú nhé!