• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

metocvang

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  34
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About metocvang

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thưa tất cả cô bác, anh chị em trong diễn đàn. Đã lâu không vào thăm lại diễn đàn, bữa nay cháu xin gừi lời hỏi thăm sức khỏe tới tất cả mọi người và cám ơn riêng tới bác Haithienha, cô Việt Hà cùng với lòng khâm phục sâu sắc. Cháu không pót lá số vì không xin xem lá số mà chỉ muốn thông báo tin mừng với mọi người là cháu sắp sinh, con trai, tình trạng 2 mẹ con khỏe mạnh. Giữa tháng 7 này cháu sinh và chắc là sẽ sinh mổ giống cháu gái đầu. Mong mẹ tròn con vuông và yên ổn. Cám ơn cô Việt Hà đã xem giúp từ cách đây 2 năm rằng nếu sinh đúng vào tháng này năm 2011 sẽ là con trai. Thật lòng cháu khâm phục cô quá, giá ở gần cháu xin phép được tới thăm và cám ơn cô thật nhiều. Cám ơn bac haithienha đã chẩn đoán cháu mang thai đúng vào tháng 9/2010, cũng không thể nào bày tỏ hết sự cảm kích của cháu. Với các bạn đang mong có bé, mình có lá số tử vi mà cung tử khá xấu, Vũ Phá tại Tỵ, thường được giải lá khó có con, chỉ sinh con gái 1 bề... nhưng hy vọng làm nhiều điều tốt sẽ được ông tời trông lại. Mong tất cả các bạn sẽ được may mắn như mình. Một lần nữa cháu xin chào và cảm ơn anh chị em trong diễn đàn. Chúc mọi người vui, khỏe và tiếp tục nghiên cứu tử vi sâu sắc hơn.
 2. Thưa bác, ở topic trước cháu có hỏi bác khi nào cháu có thai lại, bác có nói cháu năm nay đại tiểu hạn trùng trùng tin mừng, cháu có thai trong năm nay, sớm là tháng 3 và muộn là tháng 9. Lúc cháu hỏi đã là tháng 6 âm lịch. Không ngờ bác ạ, dù cháu không tính có thai nhưng hiện cháu đã có em bé trong bụng được 5 tuần. Thật cháu cũng không biết nói sao cho hết sự khân phục về lời đoán chính xác cực kỳ của bác nữa. Nội dung trích dẫn(metocvang @ Apr 24 2010, 08:29 AM) Cháu cám ơn các bác đã quan tâm. Nhưng bác haithienha ơi, bác chưa trả lời giúp cháu cụ thể ạ. Bác ơi, trong các năm tới năm nào cháu có tin mừng có bé ạ. Bác nói phá hãm địa con không thành nhân là sao hở bác? Bác nói thế làm cháu lo lo ạ? Năm nay đại tiểu hạn trùng phùng hôi đủ tứ đức đào -hồng hy vọng rất cao sẽ có thai trong năm nay ,vào cuối tháng 03 âl ,nếu chưa có tin vui ,chậm thì tháng 09 âl / con cái khó dạy không nên người ăn chơi phá của cha mẹ . Thưa bác, bác đã giúp thì giúp cho trót ạ. Cháu xin bác giúp thêm 2 câu hỏi nữa. 1. Sinh bé gái đầu (2008), cháu và cả bé đều gặp nguy hiểm tới tính mạng. Bé này cháu dự sinh vào tháng 7 (âm lịch) năm Tân Mão, liệu có điều gì cần lo không hả bác? 2. Năm sau cháu 35 cũng là bước vào một đại hạn mới trong cuộc đời. Bác ơi, từ nay về sau cuộc sống của cháu sẽ biến đổi theo chiều hướng nào ạ, tốt hơn hay xấu đi, cháu cần quan tâm đến điều gì trong cuộc sống? Đâ là link lá số của cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Lần nữa cháu xin phép bày tỏ sự cảm phục và lòng cảm ơn tới bác.
 3. Hơ hơ, mình cũng giống hai bạn này, cô thần quả tú ở mệnh+tài mà tiêu như phá, chả giữ được xu nào, với người nhà hay người ngoài cũng vậy. Thế thì cô thần quả tú ở đây có nghĩa gì ta? Mong bác haithienha giuải thích giùm tụi con một chút ạ.
 4. Mình tập tọng xem tử vi, biết gì nói nấy, sai đừng trách nhe. Bạn không nên lấy chồng sớm, lấy sớm dễ đổ vỡ, chồng đào hoa, cứ cẩn thận cho vừa. SỐng với nhau nhường nhịn một tý là ổn. mới 24 chứ phải đâu 34 mà lo vội thế. Thấy cung Tử của bạn quả không đẹp, vừa Không Kiếp lại có Tuần. Thưa Bác Haithienha, trong trường hợp này thì Tuần giảm bớt cái xấu của Không Kiếp hay vẫn giữ nguyên độ xấu ạ? Bản thân con có cung Tử tức không đẹp nên rất thông cảm với mấy bạn lo về đường con cái. Bạn có cung mệnh kể cũng lạ, Mênh Thân đồng cung, Mệnh VCD may có Tuần Triệt, xin hỏi có phải bạn còn nhỏ đau yếu khó nuôi hay không vậy?
 5. Thực sự lâu lâu metocvang lại vào topic này. Thứ nhất là để ngóng tin mừng của vợ chồng Hải phương. Thứ nữa là để cảm nhận được chút tình của những người bạn trên diễn đàn. Diễn đàn là thế, tuy chẳng biết nhau là ai, chẳng biết khi nào mới có dịp gặp nhau nhưng tình cảm lại rất thật. Và sự giúp đỡ chí tình ấy dành cho vợ chồng hảiphuong nhưng biết đâu, nếu metocvang hay ace khác gặp nạn cũng có thể được cộng đồng lyhocdongphuong giúp đỡ như vậy. Và metocvang mới thấy, hóa ra sự chân thành vẫn chưa mất đi trong cuộc đời. Rất cám ơn các cô chú, anh chị em trên diễn đàn đã cho metocvang một cái nhìn tin tưởng hơn vào tình người. bạn Bờm ơi, có thông tin gì thì cập nhật nhé, để mọi người mừng cho nhà haiphuong. Metocvang xin cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho chồng haiphuong, mong bạn mau bình phục.
 6. Không phải sự thật nào được nói ra cũng tốt Không phải sự lừa dối nào được dấu kín cũng xấu Hãy cứ để sự vật như nó vốn có. Thực thực, hư hư cũng là một trong những điều giúp con người ta sống thoải mái hơn.
 7. Bạn Haiphuong thân Mình rất thông cảm với bạn vì tai nạn không ngờ. Mong chồng bạn mau khỏe lại, tiếp tục sống yên bình hạnh phúc. bạn có tin Phật không? Mình thấy có cách này sư ông ở chùa bày cho mình. Bạn và người thân nên cố gắng làm thật nhiều việc thiện, dù nhỏ thôi cũng được. Làm được việc gì tốt, nói lời nào tốt về ai, cho người nghèo chút tiền, đồ vật..., việc gì cũng được, bạn và người thân niệm Phật và hồi hướng công đức cho chồng bạn. Biết đâu phần nào đỡ được nghiệp dữ cho ảnh. Chúc chồng bạn mau khỏe lại, chúc bạn và gia đình bền chí vượt qua nạn này.
 8. Cháu cám ơn các bác đã quan tâm. Nhưng bác haithienha ơi, bác chưa trả lời giúp cháu cụ thể ạ. Bác ơi, trong các năm tới năm nào cháu có tin mừng có bé ạ. Bác nói phá hãm địa con không thành nhân là sao hở bác? Bác nói thế làm cháu lo lo ạ?
 9. Cám ơn anh Quốc Tuấn nhiều. Đúng bản thân mình cũng nhận thấy mình rất khó khăn trong chuyện con cái. Mong bác haithienha luận giúp cháu với ạ. Con cái cháu sau này sẽ thế nào ạ. Cháu cảm ơn bác.
 10. Có bạn ạ, có thể nói như thế. Mình bị một dạng đa nang buồng trứng nhẹ nhưng gây tình trạng kinh nghuyệt không đều đặn, rất khó đậu thai. Vì vậy muốn các bác tư vấn để tới thời gian có tin mừng sinh con thì sẽ dùng các biện pháp khoa học hỗ trợ. Mong các bác giúp đỡ cháu ạ.
 11. THưa bác Haithienha và các cô bác trong diễn đàn. Cháu xin phép được hỏi gọn một câu thôi ạ. Trong khoảng vài năm tới, năm nào cháu có tin mừng sinh con? Khả năng bé là con trai hay con gái? Cháu xin cám ơn bác ạ. Lá số đây ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 12. Thưa các bác, ACE trong diễn đàn. Cháu nghe nói ai có cách Thanh Long- Lưu Hà tại mệnh thì tốt ạ. Cháu cũng có cách này tại Mệnh nên nhờ các bác xem giúp cháu với ạ. Cách Thanh Long- Lưu Hà này có giúp gì cháu trong cuộc sống được không? Tới bao giờ mới gặp vận hên ạ? CÁm ơn mọi người nhiều ạ. lá số của cháu đây ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 13. Dạ không, em cưới năm 2006, sinh bé gái năm 2008. Hình dáng thì nhỏ nhắn nhưng tròn trịa, da trắng, mặt trái xoan, tóc xoăn nhẹ anh à. Úi dời ui, bác Việt Hà sao bữa nay nóng thế ạ. Cháu vẫn cám ơn bác xác định giúp cháu giờ sinh, bác ạ. Cháu xin mời bác lần nữa ạ, có dịp đến Đà Lạt cháu rất vui được đón bác.
 14. Em không chắc lắm, nghe bố em nói lại em sinh khoảng 5h chiều. HÔm trước em có nhờ kiểm chứng lại giờ sinh thì bác Việt Hà có nói em sinh giờ Thân. Anh biết mà, hồi xưa các cụ mấy người để ý đến giờ sinh đâu. Bác ơi, cháu băn khoăn là băn khoăn tý thôi. CHứ phụ nữ chúng cháu mà, rời khỏi công việc, về nhà lại lo bỉm cháo sữa ngủ của con thì thôi, quên hết bác ạ. Chúc bác sức khỏe và may mắn. Có dịp lên Đà Lạt bác nhớ pm cho cháu nhé. Cháu rất vui được đón bác.
 15. Hu hu, hong cần 1080 đâu ạ. Bác nào chuẩn bị lên Đà Lạt, pm cho em, em pm lại số điện thoại liền. Chứ bây giờ mà show ra diễn đàn, nhỡ mấy anh tương tư em thì em phải tội chết