• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phúc Anh

Hội viên
 • Số nội dung

  734
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phúc Anh

 1. ** Bài này trước đây được lược dịch & post trên web tuvilyso khoảng năm 2004 dưới nick Yoshimi . Nay Phúc Anh đăng lại và có thêm chỉnh sửa . Phần 1 . HỌ TÊN & VẬN MỆNH Khi 1 đứa trẻ sinh ra, điều đầu tiên người ta làm cho nó là đặt tên . Vì vậy, cái tên cũng có nghĩa là sự ảnh hưởng đầu đời đến vận mệnh đứa bé . Bạn có biết điều bí mật này không ? Đối với 1 cái tên, nó thể hiện ngầm một sự điều khiển nào đó đến vận mệnh con người, vì trong cái tên nó hàm chứa một quyền lực mà ta không lý giải được , chỉ biết nó thuộc trên phương diện tâm linh và đi theo số phận ... để cùng số phận điều khiển vận mệnh con người suốt thời gian sau đó . Có quan điểm cho là ... tên nó phù hộ cho vận mệnh , nó đem lại sự thuận lợi, ban cho sự may mắn _ nếu bạn có được 1 cái tên phước lành ; ngược lại , khi bạn mang 1 hung tên , dù bạn có nỗ lực nhiều ... thì vẫn như có 1 con mắt vô hình nào đó cản trở ... làm bạn gặp nhiều bất hạnh trong đời . Điều thực tế này, bạn có thể nhìn quanh mình và nhận thấy _ có sự khác biệt giữa người mang tên phước lành & người mang hung tên _ một phản ánh rõ ràng và hệ quả ! Cái tên khi được đặt là báo hiệu cho sự sinh ra trong cuộc sống trần gian của một người . Và cứ thế , nó đi theo sinh mệnh người mang nó, hàm chứa trong đó quyền lợi và nghĩa vụ mà người đó sẽ có . Người ta có biết hay không điều này ? Nhưng ảnh hưởng, chi phối đến sinh hoạt một người từ cái tên ... vẫn là sự hiển nhiên âm thầm về mặt tâm linh . Nói một cách khác , cái tên là một phần vận mệnh con người . Qua cái tên , sẽ là sự gắn kết số phận con người với xã hội mà anh ta hiện hữu . Do vậy , khi chọn tên , chúng ta cần thận trọng để làm sao chọn cái tên như là sứ mệnh của người quân tử biết dùng kiến thức giàu có , suy nghĩ sâu xa làm phương thuốc kỳ diệu để giúp đời ; tránh biến nó thành lưỡi đao của kẻ sát nhân !
 2. Chào bạn, Tên bạn , Phúc Anh thấy như sau : - Về ngũ cách : tên có nhân vận & ngoại vận không tốt - Về tính cách : + khá thẳng tính ... nhưng đôi khi ham nói quá ... nên thiếu tế nhị ... dễ làm người khác khó chịu . + bạn khá thận trọng khi quyết định một việc gì ... ( dù bên ngoài nói khá mạnh miệng ) - Về vận số : + số khá may mắn khi ra ngoài , bản thân cũng chịu khó . Nhìn chung , những gì bạn quyết tâm đều có thể đạt được . Do vậy , như Phúc Anh đề cập trên , bạn không nên quá thận trọng ... đôi khi lại tự đánh mất cơ hội đến với mình . + Cuộc đời nhìn chung khá tốt . ** Về sức khỏe : tên bạn thể hiện bạn là người có nước da ngăm , không trắng . Nếu hình dáng bạn thuộc dạng dong dỏng hay ốm ... thì bạn không ngại gì về sức khỏe . Phúc Anh
 3. Chào bạn , Tên bạn hỏi , Phúc Anh thấy như sau : 1. Nguyễn Thiện Nhân - Về ngũ cách : tên có ngoại vận không tốt - Về tính cách & vận số : tính thích tự lập , thông minh , khá thận trọng . Tuổi trẻ không mấy thành công do ham vui & hay cả nể bạn bè ... nên cũng bỏ qua khá nhiều cơ hội . Trung vận trở lên có nhiều thay đổi . Hậu vận khá tốt . 2. Nguyễn Thiện Đức - Về ngũ cách : tên có ngoại vận không tốt - Về tính cách & vận số : thẳng tính , hiền & bộc trực . Sống có trách nhiệm nên được mọi người quý mến . Có nhiều tài vặt . Trong đời có một đôi lần thất bại nhỏ . Tuy nhiên , cuộc đời nhìn chung có thể nói là khá thành công về mọi mặt . Phúc Anh
 4. Chào bạn , Tên này về ngũ cách tốt . Về ý nghĩa : cuộc đời khá thành công , song bên cạnh đó cũng có không ít thăng trầm . Phúc Anh
 5. Chào bạn , Tên bạn hỏi , Phúc Anh phân tích như sau : 1. Trần Chi Mai - Về ngũ cách : tên có nhân vận không tốt - Về tính cách : + tính tự lập + thông minh + rất khéo trong giao tiếp - Về vận số : + có thể theo những ngành liên quan đến nghệ thuật , thẩm mỹ + ngoài 30 , sự nghiệp ổn định & khá thành công . 2. Trần Trúc Quỳnh - Về ngũ cách : tên có địa vận hung 3. Trần Yến Vân - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách : + thẳng tính + sống khá có trách nhiệm + khéo trong ăn nói + rất khéo trong giao tiếp - Về vận số : + có thể theo những ngành như sư phạm , phiên dịch ... ( dạng truyền đạt ) + cuộc đời nhìn chung ở mức khá Phúc Anh
 6. Chào bạn , Tên bạn hỏi , Phúc Anh phân tích như sau : 1. Lương Hoàng Tuệ Văn - Về ngũ cách : tên có nhân vận & tổng vận không tốt 2. Lương Hoàng Chiêu Văn - Về ngũ cách : tên có nhân vận không tốt - Về tính cách : + tính dễ mến + thích kết bạn + thích hình thức bề ngoài - Về vận số : + số khá may mắn về tài chính + thích hợp với những ngành như xã hội học , phiên dịch + cuộc đời nhìn chung ở mức khá 3. Lương Hoàng Dung - Về ngũ cách : tên có nhân vận & ngoại vận không tốt Phúc Anh
 7. Chào bạn, Tên bạn hỏi , Phúc Anh phân tích như sau : 1. Hồ Khánh Chi - Về ngũ cách : tên có nhân vận hung 2. Hồ Phương Linh - Về ngũ cách : tên có địa vận hung , tổng vận không tốt . * Không nên chọn 2 tên này . Phúc Anh
 8. MỪNG SINH NHẬT LIÊN HƯƠNG ! CHÚC EM SẼ CÓ MỘT SỰ THAY ĐỔI LỚN & Ý NGHĨA TRONG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH ! Chị Phúc Anh
 9. Chào bạn , Tên bạn hỏi , Phúc Anh phân tích như sau : 1. Đinh Đại Vĩ - Về ngũ cách : tên thiên vận & ngoại vận hung , địa vận không tốt . 2. Đinh Đức Hải - Về ngũ cách : tên có thiên vận hung , ngoại vận & tổng vận không tốt . 3. Đinh Quang Minh - Về ngũ cách : tên có thiên vận hung , nhân vận không tốt . - Về tính cách & vận số : thông minh , năng động . Dù được gia đình giáo dục & kỳ vọng khá nhiều , nhưng bản tính hay bộc lộ quá khích _ thích gì thì rất thích , ghét gì rất ghét ... nên thường tự tạo bất lợi cho mình khi ra ngoài , nhiều khi trở nên cô độc . Vận số sẽ tốt hơn nếu rèn luyện tốt tâm tính . Phúc Anh
 10. Chào bạn , Tên bạn hỏi , Phúc Anh phân tích như sau : 1. Trần Ngọc Ánh Minh - Về ngũ cách : tên có ngoại vận không tốt - Về tính cách & vận số : khá ương bướng , có khiếu văn chương ( nhưng không phải là ủy mị ) . Trong sự nghiệp , những gì có được đều do bản thân tự tạo . Tính hơi kiêu , nên đôi khi trong giao tiếp không được lòng mọi người lắm . Vận số sẽ tốt hơn ... nếu chịu khó học hỏi kinh nghiệm của người đi trước . 2. Trần Ngọc Hồng Minh - Về ngũ cách : tên có ngoại vận không tốt - Về tính cách & vận số : tính bản lĩnh , thích mạo hiểm , giỏi tính toán . Ra ngoài lập nghiệp khá vững , chịu va chạm , không ngại khó khăn ... do đó dù trong đời có một đôi lần gặp thât bại , nhưng cũng nhanh chóng vượt qua . Cuộc đời nhìn chung ở mức khá . 3. Trần Ngọc Tú Lâm - Về ngũ cách : tên có ngoại vận không tốt - Về tính cách & vận số : tính thận trọng , sống tình cảm . Ra ngoài dễ được người khác quý trọng do biết biết ứng xử tốt . Cuộc đời nhìn chung ở mức khá . Phúc Anh
 11. Chào bạn , Tên bạn hỏi , Phúc Anh phân tích như sau : 1. Ngô Thu An - Về ngũ cách : tên có nhân vận & tổng vận không tốt 2. Ngô Hanh Vi - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách : tính khá ương bướng , ưu điểm là giỏi chịu đựng , có tính thích mạo hiểm - Về vận số : ra ngoài chịu va chạm , để học hỏi & tích lũy kinh nghiệm cho bản thân . Công việc sau khá tốt , bản thân tạo dựng cho gia đình rất nhiều . Tuy nhiên , cuộc sống riêng không như ý . Phúc Anh
 12. Chào bạn , Tên bạn hỏi , Phúc Anh phân tích như sau : 1. Nguyễn Trang Linh - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách : tính dễ mến , biết cư xử , khá có duyên trong ăn nói - Về vận số : thích hợp với những công việc liên quan đến sổ sách như kế toán . Đường tình cảm không được tốt lắm . Cuộc đời nhìn chung ở mức khá . 2. Nguyễn Phương Vi - Về ngũ cách : tên có địa vận hung 3. Nguyễn Trần Phương Vi - Về ngũ cách : tên có nhân vận không tốt - Về tính cách : tính bản lĩnh làm việc gì thường quyết tâm cao , ham vui ( tuy nhiên học ra học và làm ra làm ) i - Về vận số : khi có đam mê gì thường dốc sức vào hết mình ... nên cẩn thận dễ bị stress . Có khiếu về nghệ thuật . Cuộc đời nhìn chung ở mức khá . Phúc Anh
 13. Chào bạn , - 3 tên trên đều không chọn được . Lý do là tên nào cũng có 1 - 2 cách bị hung . ( tên Đan Linh & Thiên Linh có địa vận & ngoại vận hung , tên Lê Nguyễn Lâm Linh có ngoại vận hung & tổng vận không tốt ) . - 2 tên bạn post lên sau , Phúc Anh thấy như sau : 1. Lê Đan Chi : - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách : thông minh , nhưng tính thích chưng diện , ưa nhõng nhẽo , hay mơ mộng - Về vận số : về sự nghiệp ở mức trung bình khá , do bản thân ít chịu nỗ lực và thường để mất cơ hội . Cuộc sống riêng khá hạnh phúc , có số nhờ chồng . 2. Lê Liên Chi - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách : tính tự lập , khéo trong giao tiếp - Về vận số : + thích hợp với công iệc thiên về kinh doanh , PR . Sự nghiệp sớm ổn định khi ngoài 30 một chút . Cuộc đời nhìn chung ở mức khá . Phúc Anh
 14. Chào bạn , Tên bạn hỏi , Phúc Anh phân tích như sau : 1. Phạm Anh Khoa - Về ngũ cách : tên có ngoại vận không tốt - Về tính cách & vận số : tính dễ mến , hiền , làm việc gì cũng luôn cân nhắc . Ra ngoài xã hội không mấy thành công , tuy nhiên luôn được mọi người quý mến . Cuộc đời nhìn chung ở mức khá . 2. Phạm Đức Anh Khoa - Về ngũ cách : tên có địa vận & ngoại vận không tốt . 3. Phạm Đức Bảo Lâm - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách & vận số : thông minh , đầu óc nhanh nhạy , khá nghịch & ương bướng . Trong sự nghiệp thường có khuynh hướng thích thay đổi do tính cách ít chịu yên vị một chỗ . Cuộc đời nhìn chung ở mức khá . Phúc Anh
 15. Chào bạn , Hai tên bạn đưa ra , Phúc Anh thấy như sau : 1. Đỗ Duy Anh - Về ngũ cách : tên có nhân vận và tổng vận không tốt 2. Đỗ Duy Minh Đức - Về ngũ cách : tên có nhân vận & ngoại vận không tốt . ** Ý nghĩa 2 tên này , nếu gia đình chọn thì có tốt hơn chút ít so với tên cũ . ** Vì có lý do riêng , Phúc Anh xin không giải tiếp topic bạn hỏi . Bạn thông cảm nhé Phúc Anh
 16. Chào bạn , Vấn đề chọn tên con là do gia đình quyết định , do đó Phúc Anh không có ý kiến về việc tên bạn lấy tên không chính thức của chồng đặt cho cháu bé ! Bạn nên hỏi ý kiến trong nhà vẫn hơn . Phúc Anh chỉ phân tích tên bạn hỏi . 1. Nguyễn Gia Bách - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách & vận số : người giỏ giao thiệp , khéo xoay sở , có thú vui sưu tầm . Cuộc đời nhìn chung khá thành công , thích hợp với việc kinh doanh . 2. Nguyễn Gia Bình - Về ngũ cách : tên có tổng vận không tốt - Về tính cách & vận số : tính thận trọng , đa nghi và bảo thủ nên thường gặp bất lợi trong giao tiếp . Cuộc đời nhìn chung ở mức trung bình khá . 1. Nguyễn Gia Trung - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách & vận số : tính dễ thân thiện , nói nhiều , khá có duyên nhất là trong mắt người khác phái . khéo xoay sở , có thú vui sưu tầm . Thích hợp với công việc có tính chất giao tiếp hay kinh doanh . Cuộc đời nhìn chung mức khá . Phúc Anh
 17. Chào bạn , Vấn đề chọn tên con là do gia đình quyết định , do đó Phúc Anh không có ý kiến về việc tên bạn lấy tên không chính thức của chồng đặt cho cháu bé ! Bạn nên hỏi ý kiến trong nhà vẫn hơn . Phúc Anh chỉ phân tích tên bạn hỏi . 1. Nguyễn Gia Bách - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách & vận số : người giỏ giao thiệp , khéo xoay sở , có thú vui sưu tầm . Cuộc đời nhìn chung khá thành công , thích hợp với việc kinh doanh . 2. Nguyễn Gia Bình - Về ngũ cách : tên có tổng vận không tốt - Về tính cách & vận số : tính thận trọng , đa nghi và bảo thủ nên thường gặp bất lợi trong giao tiếp . Cuộc đời nhìn chung ở mức trung bình khá . 1. Nguyễn Gia Trung - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách & vận số : tính dễ thân thiện , nói nhiều , khá có duyên nhất là trong mắt người khác phái . khéo xoay sở , có thú vui sưu tầm . Thích hợp với công việc có tính chất giao tiếp hay kinh doanh . Cuộc đời nhìn chung mức khá . Phúc Anh
 18. Chào bạn , Bạn xác nhận những thông ti dưới đây , nếu đúng ... thì gia đình cần đổi tên cho cả 2 bé ! - Hoàn cảnh gia đình chú thím bạn thuộc diện khó khăn so với hoàn cảnh anh chị em họ . - Chú bạn trước khi lập gia đình khá được thoải mái về vật chất , cuộc sống sau khi lập gia đình gặp khó khăn hơn hẳn so với thời gian độc thân . - Chú bạn là người cộc tính , và có những tính cách thuộc dạng hơi khác người . - Thím bạn xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn hơn người chú . Có thể cô này sau khi chào đời , gia đình cô này gặp 1 sự kiện gì đó ( xấu ) như người thân mất mát , ly tán hoặc cha me làm ăn sa sút hẳn ... ** Về tên 2 đứa bé . - Đứa bé đầu hiện không ảnh hưởng cha mẹ . Nhưng tên này về sau không tốt cho bé khi ra ngoài . - Đứa bé sau thì ngược lại : do tên có địa vận hung , nên ảnh hưởng cuộc sống cha mẹ . ( y chang như sự ảnh hưởng của mẹ bé khi nhỏ với ông bà ngoại ) . Tuy nhiên , về sau ... tương lai bé lại không có điều lo lắng nhiều . Sự ảnh hưởng này ( nếu không đổi tên ) , gia đình chịu thêm 3-4 năm , sau đó sẽ qua . Phúc Anh
 19. Bức tranh này tối quá em à . Hơn nữa cảnh nhìn như sắp có giông tố !!!
 20. Chào LeDien , Theo Phúc Anh biết , tranh núi bên phong thủy nên treo tranh mà trong đó lấy được bối cảnh cả ngọn núi , ( mấy bức hình LD đưa lên , không có bức nào nhìn ra được hình ngọn núi rõ ràng ) ; nhưng nếu tốt nên là vừa có núi vừa có biển _ tức sơn thủy ( trong Dinh Độc Lập ở SG , ngay phòng Thư viện , còn lưu lại 1 bức tranh dạng sơn thủy này . Bức tranh khá đẹp & được cho là chuẩn _ hi , vì quà tặng cho Tổng thống mà ) . Ngoài ra , có thể treo tranh thác nước , cũng là 1 dạng sơn thủy . Phúc Anh
 21. Chào bạn, Tên bạn hỏi , Phúc Anh phân tích như sau : 1. Phạm Thanh Lâm - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách : tính hiền , thích tự lập , biết cư xử , có trí nhớ tốt - Về vận số : + thích hợp với những ngành về nghiên cứu , hóa , sinh . + cuộc đời tương đối khá thành công trên mọi phương diện . 2. Phạm Khôi Nguyên - Về ngũ cách : tên có tổng vận không tốt 3. Phạm Tùng Lâm - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách : thông minh , đầu óc nhanh nhạy , biết tùy cơ ứng biến , dễ được người khác tính nhiệm . Có tính xấu là hơi cao ngạo . - Về vận số : + người nhanh thích nghi với hoàn cảnh & giỏi ứng biến , nên có thể nói làm gì cũng tương đối thuận . + trung và hậu vận khá tốt . 4. Phạm Xuân Nguyên - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách : - tính ưa tự do , thích tự quyết & ít chịu chi phối bởi ai ... dù vẻ bề ngoài có vẻ trầm & ít nói . - Về vận số : + tuổi trẻ không mấy thành công , do bản tính mình mà tự đánh mất cơ hội . + trung vận trở đi , vận số có thay đổi & tốt hơn . Có thể tạo một công việc kinh doanh riêng & khá thành công . + hậu vận tốt .
 22. Chào bạn , Tên bạn hỏi , Phúc Anh phân tích như sau : 1. Bùi Hà Trang - Về ngũ cách : tên có địa vận hung 2. Bùi Phương Chi - Về ngũ cách : tên có nhân vận không tốt - Về tính cách : thông minh , sáng tạo , có óc thẩm mỹ , khéo trong giao tiếp ... nhưng tính hơi kiêu - Về vận số : ra ngoài khá thuận vì biết giao tiếp & khá bản lĩnh . Theo những ngành liên quan về nghệ thuật , thời trang , luật ... đều được . Trung và hậu vận tốt . 3. Bùi Hương Chi - Về ngũ cách : tên có địa vận không tốt - Về tính cách : khá có duyên trong ăn nói , dễ kết bạn ; thích sống hướng ngoại . - Về vận số : ra ngoài nhanh thích nghi với bất kỳ môi trường nào , tuy nhiên bản tính ưa đổi mới nên giai đoạn đầu lập nghiệp không mấy thành công . Trung vận trở lên mới thật sự ổn định . Hậu vận tốt . Về tình cảm , nên muộn lập gia đình . 4. Bùi Khánh Chi - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách : tính vui nhộn , có khiếu hài hước , thích đổi mới liên tục , có óc thẩm mỹ . - Về vận số : có thể theo về kinh doanh hay PR . Cuộc đời nhìn chung khá thành công .
 23. CHÚC HƯNG PHÚC THÊM TUỔI ... SẼ THÊM NHIỀU THÀNH CÔNG & HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG ! Fr Phúc Anh
 24. Chào bạn , Phúc Anh phân tích vắn tắt tên bạn hỏi như sau : 1. Nguyễn Linh Chi - Về ngũ cách : tên có nhân vận & tổng vận không tốt 2. Nguyễn Hà Chi - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách & vận số : tính tự lập & bảo thủ . Giai đoạn đầu lập nghiệp không mấy thành công do tính sốc nổi của mình . Trung vận trở đi , vận số có nhiều thay đổi tốt . 3. Nguyễn Phương Chi - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách & vận số : tính khôn ngoan & khéo trong giao tiếp , ham học hỏi . Cẩn thận giai đoạn sao 30 có thể gặp 1 sứ cố lớn . Qua được thì về sau hậu vận rất tốt . ( kiểm tra thêm bên tử vi đại vận có giai đoạn 30) . Phúc Anh
 25. MỪNG SINH NHẬT CHỊ WILDLAVENDER , THÂN CHÚC CHỊ GẶP NHIỀU MAY MẮN & HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG ! Em Phúc Anh