• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

BabyWolf

Quản trị kỹ thuật
 • Số nội dung

  806
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by BabyWolf

 1. TƯ LIỆU THAM KHẢO Gửi ACE, Dưới đây là các bài audio đọc cho quyển sách "Hành trình về phương Đông. Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10
 2. Sách đã tái bản 2019 bổ sung nhiều vấn đề hấp dẫn dày gấp đôi sách cũ. Trình bày đẹp. Quý vị và các bạn có thể đặt mua theo đường dẫn dưới đây: Bìa cứng: https://www.dialylacviet.com/sach/minh-triet-viet-trong-van-minh-dong-phuong-bia-cung Bìa mềm: https://www.dialylacviet.com/sach/minh-triet-viet-trong-van-minh-dong-phuong-bia-mem
 3. Gửi ACE, BW thấy nhu cầu mọi người xem bói tình yêu cũng hơi bị nhiều. Do đó BW mở chủ đề này để các hội viên cần tư vấn - xem bói tình yêu thì vào đây hỏi, mở một chủ đề riêng như thế này sẽ giảm tải được cho người tư vấn bởi vì không phải nghiên cứu và trả lời cho quá nhiều vấn đề. Đồng thời cũng có thể tự sắp xếp thời gian của mình mà tư vấn tốt hơn. Trân trọng, BabyWolf Do thời gian hạn hẹp, chủ đề tư vấn này sẽ do Thiên Luân phụ trách chính, không phải BabyWolf. Mong ACE thông cảm!
 4. @haithienha: Diễn đàn vẫn hoạt động với tốc độ bình thường ạ. Có thể do thời điểm đó đường truyền quốc tế bị nghẽn.
 5. Vừa rồi BW có kiểm tra thì thấy nick của bác Lãn Miên không có vấn đề gì. BW chỉ thay đổi lại password và cung cấp lại, không biết là bác Lãn Miên có sử dụng và hoạt động được trên diễn đàn chưa? Nếu có vấn đề gì bác có thể liên hệ trực tiếp qua email tuananh@vietsol.net hoặc số điện thoại 0935.888.737 để tránh việc truyền tải thông tin sơ sót và hiểu nhầm. Trân trọng! BabyWolf
 6. Hiện tại BQT Kỹ Thuật đã điều chỉnh để tất cả các thành viên đều có thể viết bài ở các chuyên mục thuộc Trang Hội Viên và Tư Vấn.
 7. Chào Laky, Tôi đã kiểm tra nick của bạn và không có ghi nhận bị cảnh cáo nào. Việc nick của bạn không gửi bài được là vì bạn thuộc nhóm Thành viên diễn đàn. Nhóm này hiện tại tất cả mọi người đều không gửi được bài do quy định vừa rồi. Thành viên nào muốn đăng ký gửi bài thì phải qua sự xét duyệt của BQT trở lại. Còn dòng chữ "Mức cảnh báo" hiện ra là do việc dịch từ hệ thống chưa chính xác. Dòng chữ này xuất hiện ở tất cả các thành viên, bạn có dòng chữ "Mức cảnh cáo: 0" tức là chưa từng bị cảnh cáo hay vi phạm.
 8. Dạ đó có phải là tánh biết hay tánh thấy và nó tồn tại trước (hay từ vô thuỷ vô chung) của cái gọi là "nhận thức của con người" không ạ?
 9. Dạ vâng, cảm ơn SP. BW cũng hiểu như vậy, nhưng muốn chắc chắn hơn vì sợ mình mơ hồ.
 10. Vì bác Thiên Sứ bận BW cũng không dám làm phiền, câu hỏi của papa BW cũng muốn hiểu nghĩa của câu "Thị cố Dịch hữu Thái cực, thị sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng, Tứ tượng sinh Bát Quái" có thể dịch nghĩa là thế nào không ạ, vì BW cũng không giỏi hán ngữ? ACE nào có thể giải thích giúp để cùng mổ xẻ không?
 11. Nick của bạn đã vào được CLB và lớp PTLV.
 12. BW tìm được video này tóm tắt về Việt sử 5000 năm mà ACE có thể tham khảo.
 13. Gửi SP và ACE, Hôm nay BW xem trên wiki thì thấy trước đây với phiên bản 1910 thì rất giống với đồ hình Âm Dương Việt. Link tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_South_Korea
 14. Chào bạn, Bạn đã được set vào lớp, vui lòng kiểm tra lại nhé.
 15. Chúc mừng, chúc bé mau ăn chóng lớn. :)
 16. Chào anh, BW đã điều chỉnh. Anh kiểm tra lại nhé.
 17. Khoá này BW cũng xin tham gia để trao dồi thêm. ^^
 18. Chào hai bạn, Tôi đã set nick hai bạn vào TDHT rồi, chúc vui!
 19. Video - Tọa đàm Phong Thủy trong Kinh doanh - P1 http-~~-//www.youtube.com/watch?v=PeZ5-2yPUu8 Video - Tọa đàm Phong Thủy trong Kinh doanh - P1 http-~~-//www.youtube.com/watch?v=WhTdW3MQkpY
 20. BW vừa upload thêm video lên. ACE có thể xem tại đây: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/28164-video-toa-dam-phong-thuy-trong-kinh-doanh/
 21. BW thì lại không nghĩ vậy, ví dụ bây giờ xét về Phật giáo và cứ cho rằng Phật giáo là chánh đạo, chưa hẳn ai cũng là chánh tín, nhiều người cầu nguyện vẫn mang tính chất mê tín và cách hiểu về nó mang đầy tính huyền bí đấy thôi. Và theo quan điểm của BW là chánh hay mê là tuỳ vào mỗi người. Cũng giống như phong thuỷ vậy, người thì cho rằng đó là những vấn đề tâm linh, người thì cho rằng đó là những vấn đề rất khoa học, nó là lý thuyết về sự tương tác của vạn vật tác động vào tư duy, ý thức của con người.
 22. Chào Auco, trước đó tôi đã biết câu nói trên mà Auco đã dẫn rồi. Đó là cách để giải thích về duyên. Như vậy duyên có thể hiểu như là một mối quan hệ, "Có cái này nên có cái kia". Vậy khi đã có (cái này) có thể xem là nhân không? Bởi vì Auco có vẻ như đang khăng khăng rằng mọi thứ duyên đều phải có trước. Ở trong bài trên BW có hỏi lại Auco nhưng Auco vẫn chưa trả lời, đó là duyên có phải cũng tự nhiên mà có? Có cái này (nhân), nên cái kia có (quả). Rồi cái kia lại là điều kiện để một cái khác đã có và cũng là cái kia lúc này lại là nhân. Cứ thế mà nhân, duyên, nghiệp, quả cứ tuần hoàn mà vận động. Đó là ý của BW ở trong số những bài trên. Vậy là điều kiện thì tự dưng mà có, mà nhờ nó nên tạo ra vạn vật? Thế Auco cho BW hỏi, cái này (đầu tiên) có là từ những điều kiện gì? BW sẽ thấy hai cây nến, một cây bên ngoài gương và một cây trong gương, câu trả lời đơn giản là vậy. Nhưng BW chưa hiểu Auco đặt câu hỏi này ra để giải quyết vấn đề gì? Trong cái link đó thì vì một cây nên có kết hợp với nhiều tấm kiếng kia có cộng với một người có mắt đứng trong đó (người bình thường nhé vì nếu không thì lại xét hàng đống thứ luẩn quẩn). Đó là điệu kiện để thấy được hàng hà sa số cây nên được sinh ra. Rồi... sao nữa? BW cũng không hiểu là Auco đang muốn truyền đạt và giải thích vấn đề gì từ những câu hỏi trên. Lớn tuổi hay nhỏ tuổi không phải là vấn đề ở đây. Chỉ là đừng để cái tư duy bị gọi là già (theo cách nói của Auco) khi lớn tuổi. BW trích dẫn những câu nói của anh Rubi dưới đây. Cũng không phải là ám chỉ gì Auco nhưng là để nói tới cái vấn đề "lớn tuổi và nhỏ tuổi". Chủ đề có vẻ đang dần bị lan man. Có lẽ nên tập trung vào chủ đề chính như SP Thiên Sứ đề cập vậy. Về vấn đề này thì cũng như BW từng gửi ở trên, có thể là vì cách diễn đạt. BW cũng đã giải thích về cái chánh và cái mê theo cách diễn đạt của mình. Và cũng như BW cũng nói, cầu nguyện ở khía cạnh nào đó có thể hiểu là một pháp. Thế gian có biết bao nhiêu người nếu cứ khư khư đem những lời triết lý cao siêu gặp ai cũng giảng thì được bao nhiêu người hiểu. Cho nên để thoả mãn cho tất cả mọi người thì phải có những pháp chung, hay gọi là pháp thế gian để từ từ mà ngấm. Một lớp học hơn 50 người, trong đó có một cậu học sinh đã tự tìm hiểu hơn kiến thức chung của các bạn một lớp, và nếu bạn là cậu học sinh giỏi đó không thể bắt ông thầy đứng trước lớp phải giảng cho bạn những gì mà bạn chưa biết.
 23. Hổm rày, sau khi sửa bàn phím mổ xẻ cái máy ra xong thì cái máy của BW nó bị đủ thứ bệnh khác phải nằm ở chỗ sửa vài ngày. Vì công việc nên tạm lấy về mặc dù cũng còn xi cà que và đang tính đường mua cái máy mới. Vì thế mà mấy hôm nay không vào cùng tham gia với các ACE được. BW tham gia chủ đề này để muốn cùng tìm hiểu thấu đáo hơn về vấn đề đặt ra với việc mở chủ đề của cô Wild chứ không có ý tranh luận hơn thua gì ở đây. Sở dĩ tại sao BW dùng cụm từ "xét ở một phạm trù nào đó" hay tạm mượn từ "điều kiện" để giải thích cho dễ hiểu và gần gũi bởi vì BW không khăng khăng khẳng định cái tư duy của mình là đúng, là tuyệt đối. "Phạm trù nào đó" là với những gì BW đang hiểu thì đồng ý với việc Auco cho rằng duyên là "điều kiện". BW cần nói rõ quan điểm của mình như thế, vì cái máy cũng đang trục trặc nên BW cũng sẽ không online được nhiều trong những ngày tới cho tới khi ổn định với cái máy mới. Auco đặt câu hỏi "Rồi BW suy rộng ra là từ sự tương tác của vạn vật, thì vạn vật tự dưng mà có hay có điều kiện?", nếu đặt vấn đề ra như vậy thì sẽ còn lôi thôi và lòng vòng lắm. Những nhà khoa học hàng đầu thế giới vẫn còn đang ngày đêm vắt óc ra vạn vật từ đâu mà sinh, ngay cả những học thuyết như Phật học hay thuyết Âm Dương Ngũ Hành có thể tạm được xem là chân lý và giải thích được vấn đề này rồi thì cũng còn vô số những người hiểu theo chiều hướng khác nhau mà suy diễn theo cách của mình. BW cũng không tránh khỏi con số đó, căn cơ còn yếu nên tạm dừng ở đây. Nhưng BW cũng muốn hỏi lại Auco, vậy duyên có phải cũng tự dưng mà có? Ở đây BW xin phép gửi lên đường link dưới đây: http://hotvit.blogspot.com/2008/11/trng-trng-duyn-khi.html Còn cái từ căn cơ mà BW đề cập là muốn nói với CCB là tùy mỗi người khác nhau, tùy thời để mà bàn đạo chứ không thể áp đặt một pháp nào cho bất kể ai. Căn cơ BW vẫn còn yếu kém nên nhờ Auco khởi duyên vậy.
 24. Hổm rày cái bàn phím bỗng dưng hỏng nên không vào tham gia được, chỉ ngồi đọc được thôi. Hôm qua BW đã sửa xong và giờ có thể bắt đầu tham gia tiếp, không ngờ chủ đề cũng sôi nổi đến thế. :) Đúng là trước giờ BW cũng hiểu theo vậy, xét ở một phạm trù nào đó thì Duyên có thể được xem như là Điều Kiện, hoặc cũng có thể xem tạm dùng từ gần gũi để giải thích cho dễ hiểu. Thế nhưng cần phải xét Duyên (điều kiện) từ đâu mà ra, phải chăng cũng là từ những quá trình tương tác của vạn vật dẫn đến những cái quả, rồi những cái quả đó trở thành cái Duyên (điều kiện). Ví dụ: Một người muốn học đại học thì điều kiện phải học xong lớp 12, học xong ở đây ý của BW là đã nắm bắt được đầy đủ để có thể đi tiếp chứ không nhất thiết phải kèm theo tuổi tác. Trong trường hợp quy định phải đủ tuổi thì cũng vậy, lúc đó cái tuổi cũng là điều kiện và vẫn có thể xem là người ấy chưa đủ duyên. Vậy làm sao để có được cái điều kiện là học xong lớp 12? Tất yếu trước đó là anh phải học xong lớp 11 cái đã. Nói về pháp thì nói mãi vẫn không hết, tùy mỗi người, tùy căn cơ mà đều có pháp phù hợp.