• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Luke

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Luke

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 28/11/1980

Contact Methods

 • Yahoo
  lucke2811
 1. Hôm nay trời thật đẹp, gió mát hiu hiu. Một năm qua thật là nhanh. Một sinh nhật yên lành :D Luke cảm ơn tấm thịnh tình của Sư Phụ Thiên Sứ cùng Đại Tỷ Laviedt, Sư huynh đệ, anh em gần xa. :( Đệ tử không quên lời dặn của Thầy và không để Thầy thất vọng. Luke
 2. Luke xin đăng ký một chổ
 3. Kính gởi sư phụ Thiên Sứ, Lục tìm những bài viết của thầy, đệ tử thấy tiểu luận Thuyết Lượng Tử và bí ẩn của bói Dịch rất giá trị để các anh em tìm hiểu sâu về phần lý thuyết cảm ứng. Đây là phần nội dung chưa hoàn chỉnh đệ tử còn lưu lại. Mong được thầy hoàn thiện và hướng dẫn cùng anh em. Đệ tử Luke THUYÊT LƯỢNG TỬ VÀ BÍ ẨN CỦA BÓI DỊCH Kính thưa quí vị! Hôm nay Thiên Sứ tui lại xin được tường cái sở ngộ của mình, có thể xin được coi như một giả thiết trên con đường khám phá những bí ẩn của Lý học Đông phương. Một bí ẩn lớn nhất đã góp phần làm cho các học giả Đông Tây phải tốn nhiều giấy mực chính là phương pháp Bói Dịch. Tiêu chí khoa học hiện đại cho rằng: Một phương pháp hoặc một lý thuyết khoa học được coi là đúng phải có những tính chất sau đây: Phải có khả năng lý giải một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri. Phương pháp bói Dịch, có vẻ như còn thiếu một yếu tố trong tiêu chí khoa học. Đó là tính qui luật. Bởi vậy, chúng ta có thể không ngạc nhiên khi khái niệm huyền bí trong suy nghĩ của thế nhân khi nghĩ về Kinh Dịchvì hệ quả của nó chính do phương pháp bói Dịch. Nhưng tính khoa học của Kinh Dịch và phương pháp bói Dịch theo thời gian bốc quẻ – chính là khả năng tiên tri của nó. Điều cần lý giải ở đây là tính ngẫu nhiên trong một chuỗi những sự kiện liên quan đến phương pháp bói Dịch và khả năng tiên tri đã tạo nên sự bí ẩn của nó. Trước khi tìm hiểu vấn đề này, chúng ta xét những yếu tố ngẫu nhiên cấu thành trong phương pháp Bốc Dịch. Theo tôi chúng là sự liên hệ giữa ba yếu tố cấu thành sau đây: 1) Sự kiện cần bói: Để xảy ra một sự kiện gồm rất nhiều yếu tố tương tác phức tạp; mà Phật pháp gọi là sự kết hợp của những nhân duyên. Phải chăng bản thân sự kiện đã có tính tổng hợp những yếu tố ngẫu nhiên? 2) Thời điểm ngườin đi coi bói Vì muốn biết bản chất sự kiện hoặc diễn tiến của sự kiện. Thời điểm này hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên. Bởi tính tổng hợp của những dữ kiện dẫn đến quyết định trong ý thức của người cần coi bói. 3) Thời điểm ngẫu nhiên khi gieo quẻ: Nó tùy thuộc vào cảm hứng của người bói với bất cứ phương pháp nào: gieo tiền, tính giờ xem vv.. với sự giải đoán chính xác cho bản chất hoặc diễn tiến của sự việc (Ở đây tôi loại trừ khả năng đoán sai). Sự kết hợp của ba yếu tố này bao gồm rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên – trong quan niệm thông thường của thế nhân - theo thứ tự được trình bày sau: 1) Diễn tiến của sự việc – gồm rất nhiều sự tương tác phức tạp – và cũng bao hàm tính ngẫu nhiên. Nhưng chúng không mang tính huyền bí, vì con người nhận thức được nó sau khi sự kiện xảy ra và giải thích nó theo cái nhìn quen thuộc của đời thường. Thí dụ:một vụ đụng xe khiến một người hấp hối,không biết sống hay chết. 2) Người coi bói - muốn biết bản chất hoặc diễn biến sự kiện. Tính ngẫu nhiên cao hơn cách nhìn nhận diễn biến hình thành sự kiện. Điều này được thể hiện ở thời điểm đi coi bói và được coi bói. Nhưng đến đây tính huyền bí vẫn chưa thể hiện rõ; vì diễn biến tâm lý trong nội tâm người cần hỏi được giải thích được bởi chính người đó; hoặc tâm lý chung của con người. 3) Thời điểm coi quẻ và sự lý giải chính xác diễn biến hoặc bản chất sự kiện của quẻ bói. Tính ngẫu nhiên do thời gian xuất hiện quẻ tương ứng và sự giải thích đúng diễn biến sự kiện mang tính tiên tri. Đây chính là hiện tượng huyền bí của bói Dịch. Nhưng ngược lại, đây cũng là cơ sở để đặt vấn để về tính quy luật trong hàng loạt sự kiện ngẫu nhiên - trong đó bao hàm tính huyền bí - vì khả năng tiên tri theo phương pháp của nó. Hay nói một cách khác: Tính huyền bí này cộng với một loạt tính ngẫu nhiên trong diễn tiến toàn bộ sự kiện và tính tiên tri, khiến cho chúng ta phải đặt vấn đề về tính qui luật cho tất cả mọi hiện tượng xâu chuỗi trong hàng loạt tính ngẫu nhiên này. Vì nếu không có tính qui luật thì không có khả năng tiên tri. Nhưng đó là qui luật gì? Tiêu chí của khoa học hiện đại được phát biểu như sau: “Một lý thuyết khoa học chỉ được coi là đúng nếu nó giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính qui luật, tính khách quan và có khả năng tiên tri”. Như vậy – theo khoa học hiện đại – người ta không thể bói (tiên tri) được chuyện của thần thánh hay ma quỉ (Tại sao?); nói theo Phật pháp là “chuyện lông rùa sừng thỏ”. Người ta chỉ có thể tiên tri được những cái tất yếu sẽ xảy ra mang tính qui luật. Vào thời Hán đã có học giả là Ban Cố cho rằng “Chu Dịch“ nghĩa là tuần hoàn (mang tính qui luật – tính từ) chứ không phải là Dịch của nhà Chu (Danh từ). Trong cuốn “Lược sử thời gian” .mục “Bức tranh của chúng ta về vũ trụ” W.Hawking cũng viết : “Bây giờ, nếu bạn đã tin rằng vũ trụ không phải là tuỳ tiện mà được điều khiển bởi những qui luật xác định thì điều tối hậu là cần phải kết hợp những lý thuyết riêng phần thành một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh có khả năng mô tả được mọi điều trong vũ trụ . Nhưng trong quá trình tìm kiếm một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh như vậy, lại vấp phải một nghịch lý rất căn bản. Những ý niệm về các lý thuyết khoa học được phác ra ở trên xem rằng chúng ta là một sinh vật có lý trí tự do quan sát vũ trụ theo ý chúng ta và rút ra những suy diễn logic từ những cái mà chúng ta nhìn thấy (ý niệm chủ quan) .Trong một sơ đồ như thế, sẽ là hợp lý nếu cho rằng chúng ta ngày càng tiến gần tới các qui luật điều khiển vũ trụ . Nhưng nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, thì nó cũng sẽ có thể quyết định những hành động của chúng ta . Và như vậy tự bản thân lý thuyết đó sẽ quyết định kết quả việc tìm kiếm lý thuyết đó của chúng ta. Như thế, tại sao nó sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ đi tới quyết định đúng từ những điều quan sát được? Hay tại sao nó không thể quyết định để chúng ta rút ra những kết luận sai ? Hay là không có một kết luận nào hết?”. Qua đoạn trích dẫn trên của một nhà khoa học hàng đầu về vật lý thiên văn, quí vị cũng nhận thấy những chuỗi vấn đề liên kết sau đây : * Một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh mô tả mọi điều trong vũ trụ . * Lý thuyết này sẽ quyết định mọi hành động của con người. Kể cả việc con người nhận thức được lý thuyết đó. Hay nói theo một cái lẽ khác:Nó có khả năng tiên tri mọi hành động của con người và chi phối luôn cả tư duy của con người (“tự bản thân lý thuyết đó sẽ quyết định kết quả việc tìm kiếm lý thuyết đó của chúng ta”). Bây giờ chúng ta lại xét đến thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch. Đây là một học thuyết vũ trụ quan cổ giải thích từ sự hình thành vũ trụ (“Dịch hữu Thái cực ; thị sinh lưỡng nghi ..” có thể hiểu rằng: Sự vận động của vũ trụ bắt đầu từ Thái cực … cho đến mọi vấn đề liên quan đến con người (sự bói toán) …Như vậy: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch có đầy đủ những yếu tố của một học thuyết vũ trụ quan giải thích từ sự hình thành vũ trụ đến mọi vấn đề liên quan đến con người (tất nhiên theo những khái niệm quy ước theo phương pháp luận của nó; mà nhiều khái niệm đã xa lạ với chúng ta) và có khả năng tiên tri mà trong đó quyết định cả ý thức của con người. Tất cả những điều này hoàn toàn giải thích những ý tưởng của W.Hawking về một lý thuyết thống nhất và những điều kiện của nó (mà khoa học hiện đại chưa lý giải được mà chỉ đặt vấn đề cho nó qua đoạn trích dẫn đã tường với quí vị ở trên). Vậy tính huyền bí vì những sự ngẫu nhiên giữa thời điểm gieo quẻ và khả năng lý giải mang tính tiên tri của nó với sự việc cần hỏi là một điều huyền bí hay là một khả năng có thể lý giải trên cơ sở khoa học hiện đại – khi đặt vấn đề về tính khoa học của nó là sự phản ánh những quy luật của vũ trụ ? Theo như tiêu chí khoa học đã trình bày ở trên thì: Không có tính quy luật thì sẽ không có khả năng tiên tri Vậy khả năng tiên tri trên hàng loạt cái ngẫu nhiên trong phương pháp Bốc Dịch đã trình bày ở trên, sẽ phải là kết quả của một sự tương tác rất phức tạp nhưng mang tính qui luật. Hiện tượng bí ẩn này lại liên quan đến những thực nghiệm mới nhất thuộc về thuyết vật lý lượng tử.
 4. Chào Minh Châu, Bạn lấy quẻ lộn mất rồi :lol: Quẻ mệnh của Luke là Kinh - Lưu Niên. Xem lại giúp nhé :( Luke
 5. Gởi Lạc Tướng và Thanhtrang, Topic hay quá :rolleyes: Hôm nay Luke vừa đăng nhập diễn đàn là vào đây nhờ hai cao thủ ra tay giúp liền nè :lol: Ra tay nhé Luke sinh vào giờ Ngọ ngày 21 (Ất Ty) tháng 10 (Đinh Hợi) năm Canh Thân Chờ tin hai bạn Luke