• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

skoll

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  36
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About skoll

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào các bác Năm nay em phải tự lo cúng rằm tháng 7 mà chưa biét thủ tục thế nào. Nhờ các bác tư vấn giúp PHải cúng những gì? Nghe nói cúng phật, thần linh, gia tiên và chúng sinh CHuẩn bị lễ ra sao? Văn khấn? EM có nghe nói cúng chúng sinh không khéo họ sẽ ở lại quấy quả nhà mình. tốt nhất nên ra chùa hoặc không nên cúng ở nhà. Nhờ các bác tư vấn giúp những băn khăn thắc mắc này Em xin đa tạ
 2. Em hiểu rồi. việc động thổ phải mời thầy về xem và cúng chứ không thể tự mình làm bừa đúng không anh. Cảm ơn anh nhiều, chúc anh một tuần mới nhiều niềm vui và may mắn.
 3. "Anh Linh Trang kính mến! Bọn em định chọn hướng nhà cửa chính hướng Nam là 185 độ, anh xem ngày động thổ cho em là ngày 8/9 âl là vào chủ nhật, đẹp quá rồi! Nếu có thể anh khuyến mại thêm giờ đẹp nữa được không ạ? :rolleyes: Những điều anh nói "phạm Thái tuế, Ngũ Hoàng đại sát, Tam sát" em không hiểu về vấn đề này lắm, anh có thể giải thích thêm được không ạ. làm thế nào để tránh ạ? Nếu hướng nhà thay đổi thì có phải xem lại ngày giờ không anh? Vì bọn em đang phân vân giữa hướng Đông và Hướng Nam, nhưng thiên về hướng Nam hơn Cảm ơn anh nhiều, Chúc anh cuối tuần vui vẻ" Anh ui đừng quên câu hỏi của em nhé
 4. Nội dung trích dẫn(skoll @ Sep 10 2009, 06:31 PM) Kính chào anh! Nhận được tư vấn của anh em mừng quá. Bọn em định xây nhà cửa chỉnh là hướng Nam, ngoài ra có thêm một cửa phụ hướng Tây ạ. Em bóc lịch chờ tin của anh, Cảm ơn anh, chúc anh luôn khỏe! Anh Linh Trang kính mến!Bọn em định chọn hướng nhà cửa chính hướng Nam là 185 độ, anh xem ngày động thổ cho em là ngày 8/9 âl là vào chủ nhật, đẹp quá rồi! Nếu có thể anh khuyến mại thêm giờ đẹp nữa được không ạ? :rolleyes: Những điều anh nói "phạm Thái tuế, Ngũ Hoàng đại sát, Tam sát" em không hiểu về vấn đề này lắm, anh có thể giải thích thêm được không ạ. làm thế nào để tránh ạ? Nếu hướng nhà thay đổi thì có phải xem lại ngày giờ không anh? Vì bọn em đang phân vân giữa hướng Đông và Hướng Nam, nhưng thiên về hướng Nam hơn Cảm ơn anh nhiều, Chúc anh cuối tuần vui vẻ.
 5. Nội dung trích dẫn(skoll @ Sep 9 2009, 06:35 AM) Anh Linh Trang kính mến! Topic của anh vui quá. Em muốn nhờ anh tư vấn giúp ạ. Vợ chồng em định xây nhà năm nay, nhưng thấy bảo năm nay chồng em 32 tuổi phạm phải năm Hoang Ốc nên không cất được nhà. Bọn em đang định nhờ anh trai chồng (sinh năm 1970) cất hộ không biết có được không ạ? Nếu được nhờ anh xem giúp trong tháng 9 âm lịch ngày giờ nào tụi em có thể tiến hành động thổ được ạ (nếu nhờ người nào cất nhà thì phải xem ngày theo tuổi người đó đúng không ạ?) Em sinh 18-8-82, chồng em sinh 11-8-78 Rất mong tư vấn của anh, Chúc anh mạnh khỏe Chồng em 32 tuổi phạm Ngũ Thọ tử -> không làm nhà được. Anh trai chồng sinh năm 1970 - 40 tuổi làm nhà được. Về ngày động thổ cần phải biết chính xác hướng nhà của em mới tư vấn được. Linh Trang Kính chào anh! Nhận được tư vấn của anh em mừng quá. Bọn em định xây nhà cửa chỉnh là hướng Nam, ngoài ra có thêm một cửa phụ hướng Tây ạ. Em bóc lịch chờ tin của anh, Cảm ơn anh, chúc anh luôn khỏe!
 6. Anh Linh Trang kính mến! Topic của anh vui quá. Em muốn nhờ anh tư vấn giúp ạ. Vợ chồng em định xây nhà năm nay, nhưng thấy bảo năm nay chồng em 32 tuổi phạm phải năm Hoang Ốc nên không cất được nhà. Bọn em đang định nhờ anh trai chồng (sinh năm 1970) cất hộ không biết có được không ạ? Nếu được nhờ anh xem giúp trong tháng 9 âm lịch ngày giờ nào tụi em có thể tiến hành động thổ được ạ (nếu nhờ người nào cất nhà thì phải xem ngày theo tuổi người đó đúng không ạ?) Em sinh 18-8-82, chồng em sinh 11-8-78 Rất mong tư vấn của anh, Chúc anh mạnh khỏe
 7. Skoll cảm ơn gợi ý của bác thiên luân, bọn em cũng đang nhờ người thiết kế hộ, khi nào bản vẽ xong sẽ đưa lên để các bậc cao nhân xem giúp.
 8. Chú Thiên sứ Kính mến! Cháu cũng có biết tới diễn đàn ở tuvilyso.net, và cũng nghe nói tới chuyện đó của chú. Chính vì chú quá nổi tiếng với mọi người trong diễn đàn, nên khi chú lập diễn đàn mới này, cháu là một trong rất nhiều thành viên theo sang đây mà chưa hề quay lại diễn đàn kia. Cháu nghĩ rằng trong cuộc sống con người luôn luôn phải hoàn thiện mình, nên có lúc này hay lúc khác con người thể hiện ra còn chưa được chuẩn mực hay còn nhiều thiếu sót, điều đó nếu được sự phê phán, góp ý của mọi người để người đó dần hoàn thiện mình hơn thì thật là đáng quý chú nhỉ. Cháu mong chú hãy bỏ qua cho những điều có thể là chú cảm thấy chưa hài lòng với một số người trong diễn đàn, vì có thể mọi người phát biểu mà không suy nghĩ, có thể là họ cũng chẳng có ý xấu gì (cháu hi vọng là thế). chỉ cần họ biết và sửa để lần sau không tái phạm Chú có thể gợi ý giúp cháu tuổi nào có thể cất nhà hộ vợ chồng cháu năm nay được không ạ? Vì bọn cháu rất muốn làm cho xong nhà năm nay để sang năm còn sinh em bé! Còn 1 vấn đề nữa cháu rất muốn nhờ chú tư vấn: Cháu bị mất ngủ đã lâu nên nếu xây nhà theo phong thủy để có thể tốt cho giấc ngủ thì phải làm thế nào ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều Chúc chú mạnh khỏe!
 9. Chú thiên Sứ Kính mến!Quả thật cháu đúng là thật thà vội tin lời của VSTD ngay mà quên mất đi bao lần cháu đã được chú và ACE trên diễn đàn giúp và tư vấn miễn phí rồi, thành thật xin lỗi chú và mọi người. 1. Theo tư vấn của chú bọn cháu sẽ chọn hướng nhà là hướng Đông Nam 2. Nếu chồng cháu không được tuổi cất nhà thì cháu có thể mượn tuổi của bố chồng cháu cất hộ được không ạ. Bố chồng cháu sinh năm 1944, chú xem tuổi này có được không? nếu không được thì có một chú họ sinh năm 1947 có được không ạ? Cháu nghe nói nếu nhờ người cất hộ nhà thì sau này nhà xây xong phải làm lễ trả lại chủ nhà đúng không ạ? Với lại cháu cũng nghe nói lúc xây móng, mua 4 lá vàng chôn ở 4 góc nhà và khi đổ nóc cũng để 1 lá vàng trên nóc theo phong thủy là rất tốt ạ? Cháu chờ tư vấn của chú, Cháu cảm ơn chú nhiều Chúc chú luôn mạnh khỏe!
 10. Thế à, thực sự mình cũng không biết, Cảm ơn tư vấn của bạn
 11. Kính chào chú Thiên Sứ và anh Phạm Cương Vợ chồng skoll vừa quyết định xây nhà trong năm nay. nên rất mong được chú Thiên sứ và anh Phạm cương xem giúp: 1. Hướng nhà? 2. Ngày khởi công? 3. Những điều chú ý khi xây đựng? skoll sinh ngày 18/8/82 dương lịch chồng skoll sinh ngày 11/8/78 Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Chú Thiên sứ và anh Phạm cương.
 12. Kính chào chú Phạm cương!Nhận được trả lời của chú cháu mừng vô cùng. có những lúc cháu thường nghĩ cháu sẽ phải sống chung cả đời với căn bệnh này nên thật đáng sợ. Cháu rất cảm kích trước lòng nhiệt tình của chú, chú Thiên sứ. Cháu xin kể qua về hoàn cảnh nhà cháu Trước năm 2001 cháu ở địa chỉ: Tổ 15 phường Cẩm thịnh cẩm phả quảng ninh, ngôi nhà cháu được xây ở ngã ba thung lũng của ba quả đồi (điều này thật khó tin phải không) khoảng vào năm 1988. đất ở đây do bố mẹ cháu mua lại khi họ mới vào khai hoang ở đây được 1 năm, vì nhà cháu hồi đó rất nghèo nên chấp nhận sống gần như sâu nhất ở xóm đó, mọi người hay nói nhà cháu là "nhà ở trong rừng" Từ hồi xây cho tới năm ngoái chưa một lần tu sửa, nhà hướng đông bắc, nhà ngòi ba gian, có bậc thềm rất cao, sau lưng là tựa lưng vào 1 quả đồi, trước mặt hướng ra biển Bố cháu sinh năm Canh dần 1950, bố cháu rất nóng tính, số phận khổ từ bé, từ bé phải ở với gì ghẻ, nên cuọc sống hoàn toàn tự lâp, bố cháu đã mất ngày 8/4/2002 âm lịch, cháu cũng bắt đầu mất ngủ vào thời điểm tháng 6 hay tháng 7 năm này (cháu cũng không nhớ chính xác nữa).Bố cháu người thấp, nhỏ, tóc xoăn tự nhiên, nước da hơi trắng một chút Mẹ cháu không nhớ năm sinh, nhưng đoán sinh năm Kỷ sửu 1949, mẹ cháu cũng vất vả từ bé vì mất bố mẹ sớm, mẹ cháu hơi cao, gầy Cháu có một em trai sinh ngày 14/12/1984 DL, em trai gầy, nước da đen Từ cuối năm 2001 cháu lên đây làm việc, cháu làm thêm và ở luôn nhà nghỉ số 189 Nguyễn Trãi, và cháu bị bệnh mất ngủ tại đây, khoảng hơn nửa năm làm việc thì bị. Trước lúc bị cũng không hề có triệu chứng gì trước cả, chỉ đơn giản là đêm đó tự nhiên cháu không tài nào chợp mắt được, thức trắng cả đêm, sáng hôm sau cháu đi mua 1 viên thuốc ngủ về uống để ngủ, uống xong thì díp mắt lại, nhưng cứ nằm thôi mà không thể đi vào giấc ngủ, cháu mất ngủ từ đó. Sau đó cháu nghỉ làm ở địa chỉ này cháu thay đổi rất nhiều chỗ ở khác Đến tháng 11 năm ngoái cháu lấy chồng, hiện cháu đang ở nhà chồng ở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Từ ngày lấy chồng có vẻ giấc ngủ tốt hơn nên cháu nghĩ không phải đất ở đây, Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có đợt mất ngủ như đợt này, cháu cũng ko biết đến bao giờ nó ngừng, vì nó cứ tự đến rồi đi như ma làm ý Trên đây cháu kể sơ qua, chú viết "Trường hợp của bạn có thể đưa sơ đồ lên đây tôi xem qua( hoặc PM cũng đc" cháu muốn biết hồ sơ gồm những gì hả chú, PM là gì ạ? Hì chú viết tắt, cháu không dịch được. Cháu mong nhận được trả lời của chú sớm. Cháu cảm ơn chú rất nhiều Chúc chú luôn mạnh khỏe, Cháu nghiệm thấy sức khỏe là cái đáng quý nhất trên đời
 13. Skoll hỏi chú thiên sứ! Chú Thiên Sứ kính mến! Cháu rất khổ vì bệnh này, cháu rất mong chú xem giúp cháu với. Cháu bị bệnh mất ngủ từ năm 2002 tới nay. Đây là căn bệnh khủng khiếp nhất và đáng sợ nhất mà cháu đã gặp trên đời. Nguyên nhân mất ngủ chỉ đơn giản là do hồi đó cháu đi làm thêm công việc lễ tân tại 1 nhà nghỉ. công việc thường đến 1h sáng mới được đi ngủ, vài tháng sau đó cháu bị mất ngủ, thời gian đầu thật là khủng khiếp với cháu. thậm chí đến cả năm cháu không hề chợp mắt, chuyện thật khó tin, có lẽ ko ai tin cháu. tuy vậy cháu vẫn có khả năng làm việc bình thường, mặc dù tinh thần, sức khỏe và dung nhan bị ảnh hưởng rất nhiều. Bệnh cứ nặng như thế cho tới khoảng năm 2005 (trong thời gian 2002 tới 2005 cháu chỉ đi khám sơ qua, hầu như là uống thuốc bắc, và đi chụp xquang thì họ bảo bị thoái hóa đốt sống cổ, nhưng bị nhẹ thôi), tư năm 2005 trở đi bệnh có giảm đôi chút, cháu ngủ đựoc hai, ba tiếng 1 đêm, rồi tới những năm gần đây cháu ngủ tốt hơn. Nhưng thỉnh thoảng căn bệnh lại về, cháu lại hàng tháng không chợp mắt được. Cháu rất sợ hãi phải chịu đựng chuyện đó. Năm ngoái cháu có theo chữa trị ơ khoa TÂM THẦN HỌC Bệnh viện bạch mai, cháu uống thuốc do bs trưởng khoa kê cả năm trời, trong thời gian cháu uống thuốc, cháu ngủ rất tốt, nhưng là do thuốc. đến năm 3-09 cháu ngừng uống thuốc. từ đó tới nay cháu đã ngủ được, mặc dù không thể nói là có thể ngủ như người bình thường được. Nhưng 2 tuần gần đây cháu lại mất ngủ trắng đêm. Cháu rất sợ bị quay lại khoảng thời gian mất ngủ ban đầu. Cháu mệt, và tinh thần sức khỏe đã ảnh hưởng rất nhiều. Tất cả những cuộc thăm khám của BS đều không rõ nguyên nhân là gì. Bản thân cháu tinh thần bình thường, không lo nghĩ cũng như không bị cú sốc về tinh thần nào. Cháu không hiểu sao mình lại bị căn bệnh đáng sợ này. Chú xem giúp cháu liệu có phải cháu bị bệnh về đường âm không? Cháu phải làm gì? Liệu căn bệnh này sẽ khỏi với cháu trong tương lai không? Cháu sợ nếu cứ thế này mãi, cháu sẽ chẳng làm ăn được gì! Rất mong sự giúp đỡ của chú. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Thông tin về cháu: nữ sinh giờ dần ngày 18-8-82 dương lịch Chú thiên sứ trả lời Chẳng có gì phải sợ cả. Nếu gọi là mất ngủ cũng được, gọi là không cần phải ngủ cũng được. Tại vì hiện tượng khác thường nên sợ mà thôi. Nếu cả cái thế gian này đều không có ai ngủ, mà có người lại ngủ hẳn hai ba tiếng mỗi ngày thì ngược lại, chính họ lại đi khám xem tại sao lại ngủ hai ba tiếng mỗi ngày. Nếu ở Hanoi thì đến bảo Phạm Cương - chuyên gia giải quyết giấc ngủ cho người lớn trẻ em. Còn nếu ở T/p HCM thì ghé tôi. Bởi vì cái này cần có phương tiện. Còn nếu mà gọi là đi chữa phần "âm" thì đây là việc chưa giải thích được. Hãy đến địa chỉ chính xác là: "Liên hiệp khoa học UIA" - Số 1 Đông Tác - Đống Đa- Hà Nội liên hệ nhờ họ giúp. Ở đấy có nhiều chuyên gia giỏi về lĩnh vực này, họ lại làm việc với tinh thần nghiên cứu, nên không sợ bị vẽ vời. ======================================================= Chú Phạm cương kính mến! Với câu hỏi chi tiết cháu trích dẫn bên trên, cháu rất mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ của chú. Hiện tại cháu rất mệt mỏi và sức khỏe rất giảm sút trong mấy ngày gần đây. Cháu bóc lịch chờ tin chú Cảm ơn chú nhiều, Chúc chú luôn mạnh khoẻ
 14. Nghe chú trả lời thấy sự việc thật là nhẹ nhàng. Nhưng cái vì nó khác thường và cũng ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của cháu nên cháu rất lo. Cháu sẽ hỏi chú Phạm Cương xem sao trước khi tìm tới địa chỉ trên mà chú giới thiệu. Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú luôn mạnh khỏe để giúp mọi người!