• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thaibinh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thaibinh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cám ơn anh, Khó quá a, thôi đành thuận theo ý trời vậy anh nhỉ. Kính chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe.
 2. Cảm ơn anh Thiên Luân rất nhiều, Chúng tôi cũng đang trong kế hoạch để sinh năm nay nhưng cũng không biết có kịp không nữa, vậy nên cũng lo. Đến 2019 thì sợ là nhiều tuổi quá rồi. Anh cho hỏi là 2 năm tiếp 2014 và 2015 liệu có năm nào có thể sinh được không, năm 2013 thì không tốt rồi phải không a? Cảm ơn anh nhiều.
 3. Chào anh Thiên Luân và các anh chị trong diễn đàn, Nhờ anh chị tư vấn giúp gia đình tôi, Chồng sinh năm 1974 Vợ sinh năm 1975 Con trai sinh năm 2003 Gia đình tôi có kế hoạch sinh con út năm 2012 nhưng sợ không kịp nữa. Nếu năm sau 2013 hoặc 2014 hay 2015 tôi sinh có được không? Chúng tôi cũng đã nhiều tuổi rồi chắc cũng chỉ còn được mấy năm này nữa thôi, sau đó chắc hết khả năng rồi. Tôi xin cảm ơn
 4. Năm 2012 là năm gần và tốt nhất để sinh con út đấy. Nhâm con sinh Giáp cha, mạng con dương Hỏa hợp mẹ Âm Hỏa (theo sách Việt). Về cơ bản là tốt rồi. Dần Mão Thìn là 3 chi liên tiếp cũng rât hay. Thân mến. Cám ơn anh đã tư vấn cho gia đình em, Cho em hỏi là sinh con trai hay gái có đều tốt trong năm 2012 không? Và nên sinh vào tháng nào trong 6 tháng cuối năm được a? Thực ra bây giờ em mới có kế hoạch sinh không biết có kịp không nữa, rất thích sinh thêm 1 cô con gái nhưng mà trời cho sao thì nhận thôi. Em rất cảm ơn anh. Chúc các cô chú và anh chị trong diễn đàn luôn mạnh khỏe.
 5. Cháu nhờ chú Thiên Sứ và các anh chị trong diễn đàn xem giúp cháu, Gia đình cháu: Bố sinh năm 1974; Mẹ sinh năm 1975; Con trai sinh năm 2003. Cháu cũng đã nhiều tuổi nên cũng muốn sinh luôn, nhưng cháu sợ sinh vào năm không tốt lại ảnh hưởng đến cả gia đình. Cháu có dự định sinh con út vào năm 2012 không biết có được không? Nếu không được thì nhờ chú xem giúp cháu năm nào sinh thì ổn a. Cháu cảm ơn,
 6. Cảm ơn anh Thiên Huy rat nhieu. Vi doc cac bai cua chu Thien Su va cac anh chi trong dien dan nay thay tuoi con ut vo cung quan trong, vi vay cung uu tien nam nao tot nhat de sinh con, mac du den khi do tuoi me cung nhieu roi!
 7. << Tuổi nhà mình khó chọn năm sinh con thứ 2. TH đề nghị: Tân Mão hoặc Nhâm Thìn Tuy nhiên, Nhâm Thìn tốt hơn Tân Mão nhưng chưa "ngon". Vì 1 mộc sinh 3 hỏa nhưng địa chi lại tam hội tốt cho Mão. Híc! Thân mến! >> Cảm ơn anh Thiên Hy đã trả lời . Nhờ anh xem giúp xem liệu nhà em có thể sinh con út vào năm 2014 hoặc 2015 được không ạ? Thông tin về gia đình em: Bố sinh 1974 Mẹ sinh 1975 Con trai sinh 2003. Em cảm ơn anh rất nhiều.
 8. <Sinh 2010 - Canh Dần: Canh con phá Giáp Bố. Mang Mộc sinh cha mẹ là Hỏa. Mộc mới sinh quá yếu không sinh nổi. Hại về lâu dài. Sinh 2011 - Tân Mão. Chứng minh tương tự. Nếu gấp thì sinh Nhâm Thìn 2012 cũng tạm được. Nhưng sợ con đầu Quí Mùi - Mạng Mộc không đủ sức sinh ba mạng Hỏa sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuổi con Thìn Lục hại với mẹ. Bởi vậy mà tôi nghĩ chưa ra. > Chú Thiên Sứ ơi, chú xem giúp cho gia đình cháu có thể sinh được năm nào trong 3 năầonỳ nữa không ạ : năm 2013, 2014 và 2015. Gia đình cháu : Bố sinh 1974 Mẹ sinh 1975 Con trai sinh 2003. Cháu cảm ơn chú rất nhiều.
 9. Sinh 2010 - Canh Dần: Canh con phá Giáp Bố. Mang Mộc sinh cha mẹ là Hỏa. Mộc mới sinh quá yếu không sinh nổi. Hại về lâu dài. Sinh 2011 - Tân Mão. Chứng minh tương tự. Nếu gấp thì sinh Nhâm Thìn 2012 cũng tạm được. Nhưng sợ con đầu Quí Mùi - Mạng Mộc không đủ sức sinh ba mạng Hỏa sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuổi con Thìn Lục hại với mẹ. Bởi vậy mà tôi nghĩ chưa ra. Cháu cảm ơn chú. Ôi may mắn quá, được chú trả lời ngay. Chú ơi, gia đình cháu có kế hoạch từ nay đến năm 2015 (khi đó cháu 41 rồi), năm nào mà thuận lợi thì sinh bé út (nếu trời thương), còn nếu không thì thôi, đành dừng lại ở 1 con vậy, vì cháu rất sợ sinh con ra mà gia đình lục đục, con lại khổ thì không cam lòng. Cháu nhờ chú xem giúp gia đình cháu với. Cháu biết chú rất bận, vậy khi nào chú có thời gian thì xem giúp cháu. Cháu xin cảm ơn chú. {Gia đình cháu : Bố sinh 1974 Mẹ sinh 1975 Con trai sinh 2003.}
 10. Bố mẹ Hỏa theo Lạc Thư Hoa giáp. (Sách Tàu Thủy). Con Mộc. Con trai hợp mẹ và dưỡng mẹ. Nhưng cháu còn nhỏ, cây còn non không đủ sức dưỡng mẹ, nên sinh chuyện, Năm 2005 Ất Dậu Hỏa và xung mẹ, con sinh xuất, chồng phạm Tuyệt. Cháu càng lớn gia đình càng khá. Nếu Năm Đinh Hợi vừa rồi sinh thêm một đưa 1thì rất tốt. Nhưng tiếc đã qua rồi. Các năm sau để tôi nghĩ đã. Chúc vạn sự an lành. Chú Thiên Sứ ơi, chú giúp gia đình cháu với. Năm Đinh hợi thì qua mất rồi, thật tiếc là cháu biết đến trang web này muộn quá. Cháu dự định sinh em bé út vào năm 2010 hoặc 2011 có được không chú? Gia đình cháu : Bố sinh 1974 Mẹ sinh 1975 Con trai sinh 2003. Cháu cảm ơn chú rất nhiều.
 11. Gia đình cháu rất vui mừng vì đã được Chú Thiên Sứ hồi âm. Khi nào có thể được, nhờ Chú xem giúp cho cháu năm nào tốt để sinh bé út. Cháu và gia đình xin cảm ơn Chú rất nhiều. Chúc Chú và Gia đình mạnh khoẻ.
 12. Nhờ các cô chú và các anh chị xem giúp cho gia đình nhà thaibinh. Thông tin về gia đình như sau: Chồng sinh năm 1974 Vợ sinh năm 1975 Con trai sinh năm 2003 Từ ngày sinh con trai , sức khỏe của mẹ không được tốt và đã bị mổ vào năm 2005; công việc của mẹ đến bây giờ vẫn không được thuận lợi. Công việc và thu nhập của bố thì có tốt hơn nhiều. Mong được sự quan tâm của các cô chú, các anh chị trong diễn đàn. Gia đình thaibinh xin cảm ơn rất nhiều Cháu dự định sinh con út vào 2010 hoặc 2011 có được không ạ? Nhờ các cô chú xem giúp. Cháu xin cảm ơn.
 13. Nhờ các cô chú và các anh chị xem giúp cho gia đình nhà thaibinh. Thông tin về gia đình như sau: Chồng sinh năm 1974 Vợ sinh năm 1975 Con trai sinh năm 2003 Từ ngày sinh con trai , sức khỏe của mẹ không được tốt và đã bị mổ vào năm 2005; công việc của mẹ đến bây giờ vẫn không được thuận lợi. Công việc và thu nhập của bố thì có tốt hơn nhiều. Mong được sự quan tâm của các cô chú, các anh chị trong diễn đàn. Gia đình thaibinh xin cảm ơn rất nhiều
 14. Kính nhờ Chú Thiên Sứ, các cô, chú, anh chị trong diễn đàn phân tích giúp gia đình thaibinh. thaibinh rất thích môn lý học đông phương nhưng vì sự hiều biết còn quá ít nên không thể luận được cho mình. Vậy nên thaibinh đưa thông tin lên đây nhờ các cô , chú, anh chị phân tích giùm cho gia đình thaibinh và xem giúp thaibinh nên sinh con út vào năm nào thì tốt cho gia đình. Hiện tại công việc của thaibinh đang gặp khó khăn và không biết tương lai sẽ ra sao. Xin chân thành cảm sự quan tâm của các cô, chú và anh chị. ThaiBinh, Thông tin của gia đình thaibinh cụ thể như sau: Chồng sinh 12 tháng 10 năm 1974 (dương lịch), Vợ sinh 6 tháng 4 năm 1975 (dương lịch), Con trai sinh 28 tháng 10 năm 2003 (dương lịch).