• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lương Cơ

Hội viên
 • Số nội dung

  177
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Lương Cơ

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Dụng tâm sử lý giải oán kết không khó, cái khó là trình độ trí huệ Phật thấm vào mình tới mức nào. Lấy oán báo ân thì xếp vào loại phun trời ướt mặt.
 2. Nói chung là kiến giải của vị Alahan Thích Thông Khoái không cần phải giới xuất gia phản biện mà chỉ cần để cho người dân quê chân chất cũng mần được. Ví dụ A La Hán Thích Thông Khoái nói: Chỉ có duy nhất Đức Phật Thích Ca, ngoài ra thì không có Phật nào nữa. Không có Phật A Di Đà. Kiến giải của A La Hán đấy các độc giả, mời độc giả phản biện. Pháp danh Alahan đã được thay đổi
 3. Bố cục "ba vòng" của Lư hương mới này căn bản giống giống như cái logo nầy http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif
 4. MẠNG, từ này ai cũng thấy quen nếu đã tiếp xúc với sách bói toán. VẬN, thực ra từ này không thấy nói đến trong các sách. VẬN MẠNG thì theo thói thường tiếp cận nhiều thì ai cũng không lạ. Nhưng qua cái bảng Lạc Thư Hoa Giáp này thì ai cũng thấy rõ sự hợp lý chi tiết giữa VẬN và MẠNG. Cái bảng này trông thấy rất có tiềm năng chứa đựng những bí thuật, hi vọng nếu có thì những bí thuật này sẽ được lộ thiên.
 5. Ở tầng lớp bình dân, có nhà nào thay bàn thờ mới chẳng hạn thì cái bàn thờ cũ bằng gỗ họ cũng đem thả xuống sông, các Phong thủy gia cũng thường tư vấn như vậy mà pác, đó vẫn là một thực tế. Chứ nếu tiếc rẻ thì có khi người ta lại đem cái bàn thờ cũ gác lên tầng thượng hoặc cất vào kho. Có lẽ thả xuống sông là cách tốt nhất để sử lý vật khí thờ cúng không dùng nữa. Thực tế, cái bộ Lư Hương xinh đẹp thế mà trưng ngoài dời thì suốt ngày lo mất đó pác, đã mất thật đó. Quái đản là người ta lấy trộm nhưng không lấy cả đôi mà lấy mỗi thứ một chiếc. Khi mất thế thì lại phải tức thời làm lại cái mới, vậy tính ra như thế vừa rất lãng phí vừa rất xui xẻo. Nếu so sánh thì cách thả vật khí xuống sông là giải pháp mang tính...(thôi, để độc giả điền thêm).
 6. Làm sao cho được mát mẻ là chuyện nhà nước theo lời khuyên của các Phong thủy gia pác ạ, còn sau đó ai có mò thấy thì đó là chuyện của họ.
 7. Các Phong thủy gia thường khuyên gia chủ khi thay bàn thờ mới thì bàn thờ cũ nên đem thả xuống sông cho...mát mẻ mà pác, :D .
 8. Không được roài pác ơi, :D nhưng mà có thể rất đáng để chụp. Bộ Lư hương cũ này gồm bảy thứ, một cặp mâm đồng, một cặp chân nến đồng, một cặp bình đồng, và lư hương. Hoa văn bộ Lư hương này rất tinh xảo, có lẽ là mô phỏng phối hợp và cách điệu các nét hoa văn ở các bộ đồ cúng từ các đời vua khác nhau, cặp chân nến có tượng rồng quấn quanh, lư hương có phù điêu lưỡng long triều châu.
 9. Vào khoảng 21h ngày 25-6 một Đài hương với họa tiết hoa sen và lá bồ đề được làm bằng thạch cao đã được đưa đến vườn hoa tượng đài LTT. Đài hương có chiều cao hơn 1m, chiều rộng trên dưới 1m đặt trước tượng đài LTT, được làm trù bị và để khảo sát nên chất liệu tạm thời là Thạch cao. Qua khảo sát nếu được phê duyệt thì Đài hương sẽ được chính thức thi công bằng chất liệu đồng với trọng lượng khoảng 2000kg. Bộ bát hương cũ bằng chất liệu đồng đang đặt dùng dưới chân tượng đài sẽ được cơ quan chức năng thả xuống sông sau khi có Đài hương thay thế. Nguồn: tác giả tác phẩm Đài hương-nhà điêu khắc trẻ tiết lộ.
 10. Lý Các có vài nhời mạn đàm theo chủ đề Thiên Địa Nhân. Thiên Thời: là Thời tiết. Thời tiết thì có bốn mùa ứng với tứ tượng trong ngũ hành. Thời tiết đa dạng, có những yếu tố thuận lợi và không thuận lợi cho con người. Địa Lợi: là Địa thế có lợi. Địa thế có lợi cho sự sống là Địa thế có thể khắc phục và phát huy những yếu tố không thuận lợi và thuận lợi của Thời tiết. Nhân Hoà: là Con người tồn tại hòa đồng, giao hoà, sống chung với thiên nhiên. Trong không gian Địa Lợi ứng với Thiên Thời theo học thuyết ngũ hành thì đó là không gian cho Nhân Hoà. Không biết ý kiến xưa nay sách vở giải thích về Thiền Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa như thế nào, các độc giả nhỉ ?
 11. Hình như đa phần các sự kiện mang tính chất bước ngoặt sự nghiệp thì con người ta đều phải có sự đầu tư về kinh tế đó bác Rin, trong đó có cả tích cực hoặc tiêu cực. Trong trường hợp tiêu cực thì điển hình là mua bán danh vọng chức vụ, người "mua" thường bí mật bật máy ghi âm trong những thời điểm trao đổi quan trọng để làm bằng chứng về người chủ trì và chủ tri của sự việc, còn người "bán" thì thường có chiêu phòng bị lạng lách trong lời nói sao cho vừa có thể cầm được tiền lại vừa có thể có những đối thoại mang tính khẳng định cá nhân mình không phải là người chủ trì sự kiện.
 12. Vào "Siêu thị" mua "danh" nếu quên tiền thì có thể mua chịu chứ quên máy ghi âm thì... :D
 13. Lý Các xin vào đề luôn nhé. Cái tên Phong Thủy được đặt cho bộ môn có lẽ là do hiện tượng thời tiết, thời tiết bốn mùa của một năm. Sự tác động của thời tiết (bốn mùa) tới con người thì có hai mùa khá rõ đó là mùa đông và mùa hạ. Cũng từ hai mùa này (đông và hạ) mà có lẽ người ta đã đặt cho bộ môn địa lý là Phong Thuỷ. Phong là gió của Mùa Đông, và Thủy là nước của Mùa Hạ. Hiện tượng thời tiết bốn mùa, Mùa Đông thì có gió lạnh, Mùa Hạ thì có mưa rào. Mùa Đông, con người cần tránh gió lạnh nên nói Phong Tàng (tránh gió). Mùa Hạ, con người cần...tích trữ nước mưa nên nói Thủy Tụ. Mùa Đông và hướng Bắc ứng với nhau theo Hành Thuỷ, cần tránh gió lạnh nên phải Tựa núi, lấy đó làm phía sau của kiến trúc nhà là hợp lý. Mùa Hạ và hướng Nam ứng với nhau theo Hành Hỏa, cần Thủy tụ nên phải nhìn sông, lấy đó làm phía trước của kiến trúc nhà. Qua một số các yếu tố tự nhiên và triết lý ngũ hành thì cũng thấy được tại sao kiến trúc cổ hay có Hồ Bán Nguyệt được làm ở phía trước công trình. Hồ Bán Nguyệt là ứng với chữ Thủy trong Phong Thuỷ. Độc giả có ý kiến bình luận...xin mời. P/S: -Lý Các: tên hiển thị dự kiến :D -Một số thuật ngữ kiến trúc phong thuỷ: Phong Tàng Thủy Tụ. Tựa Núi Nhìn Sông. Hậu Bắc Tiền Nam. Đông Che Hè Mở.
 14. Bác này chắc răng thưa, dám chê răng hô hả. Mười người miền Bắc thì 8 người hô đó, bác động chạm nhớn thế chắc răng thưa :( .
 15. Để chiêm nghiệm xem. Răng em không ngọc ngà mịn tròn như răng giả nhưng cái nào ra cái nấy . Vậy là từ rờ có thể cãi rằng 'rặng đẹp thế này ai bảo nói láo nào' :(