• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

gokien7777

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About gokien7777

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hi, thanks bác haithiennha và các bác khác rất nhiều! Nói chung như các bác xem hộ thì Hậu vận của TalaOliu Tốt đẹp thì cũng là được rồi, nếu coi cuộc đời như 1canh bạc lớn thì cờ bạc ăn nhau về cuối, cuối đời tốt để lại được của cải phúc đức cho con cháu cũng là quý rồi. Ở khoảng 50-60 là lúc đủ chín chắn lẫn sự trải từng để lo tạo dựng cho con cháu lẫn dòng tộc chứ ở khoảng 30-50 (mà đặc biệt là khoảng 30-40) nếu tốt đẹp huy hoàng thì thường là cũng chỉ một mình hưởng lấy mà thôi, thậm chí nhiều tiền quá rồi lại chỉ biết ăn chơi phá tán gặp lúc vận cuối không tốt thì rồi cũng chẳng còn gì. Hi, một lần nữa thanks các bác!
 2. Ngoài 54 thì mới phất sự nghiệp công danh thì còn chi nữa hỡi trời. Già mất rồi, chống gậy mới có sự nghiệp, trời... Bác haithienha ơi, bác cho hỏi cái vận 44-54 là vận sau của Tuần Triệt thì có đỡ hơn cái vận 24-34 và 34-44 đã và đang trải qua không, chỉ mong sao cái vận ấy dù khó khăn do Tuần Triệt án nhưng cũng đừng tệ hại quá! Cám ơn các bác trên DD rất nhiều!
 3. À CÁC BÁC CHO TALAOLIU HỎI THÊM, CÓ PHẢI Ở CÁI HẠN HIỆN TẠI (34-44) DO THIÊN MÃ GẶP TUYỆT, THIÊN HÌNH GẶP TRIỆT, RỒI TUẦN TRIỆT ÁN NGỮ... THÌ MỌI SỰ ĐỀU TẮC LỐI. TỐT NHẤT ĐỪNG NÊN MƯU CẦU CÁC VIỆC LỚN, CÓ PHẢI VẬY KHÔNG Ạ! VẬY THÌ CHÁN QUÁ, ĐỜI NGƯỜI TA Ở KHOẢNG TUỔI NÀY LÀ LÚC SUNG MÃNH LÀM NÊN ĐƯỢC NHIỀU CÁI NHẤT CHO MÌNH CHO ĐỜI, VẬY MÀ LẠI PHẢI CHỊU TRÓI CHÂN TRÓI TAY. ĐẾN CUNG HẠN 44-54 LIỆU CÓ GÌ PHÁ VỠ RA ĐƯỢC KHÔNG Ạ? TALAOLIU CHỈ MONG SAO BIẾT ĐƯỢC LÚC NÀO THÌ CÓ THỂ PHÁ VỠ ĐƯỢC CÁI SỰ TAI QUÁI GỚM GHÊ VÔ HÌNH VÔ BÓNG CỨ ĐEO BÁM LẤY MÌNH HÀNG CHỤC NĂM QUA KHIẾN TALAOLIU NHƯ KẺ MỘNG DU CHẲNG LÀM NÊN ĐƯỢC ĐIỀU GÌ HẾT!
 4. Đúng là giờ Thân rồi, vì TalaOliu cũng thấy có rất nhiều điểm phù hợp ở giờ Thân như các bác nói. Vậy theo lá số giờ Thân thì vào cung hạn 44-54, 54-64, và cuối đời 64-74 ra sao hở các bác? Có khá khẩm gì không. Có phải như cái câu: "THÂN CƯ QUAN LỘC NHƯỢC KIẾN TRIỆT TUẦN KIẾP KỴ NAM NHÂN PHONG VÂN VỊ TẾ HỰU PHÙNG CÁT DIỆU VŨ LỘ THỪA ÂN KHẢ ĐÃI TRUNG TUẦN DI HẬU ..." Câu đó ra sao TalaOliu cũng không rõ lắm? Đặc biệt vợ con ra sao? Thấy một vài người bảo vào khoảng 44-54 thì TalaOliu lại còn đèo bòng nọ kia và đáng ngại là mắc bệnh phong tình, trời đất, tiền không có, đèo bòng chi cho khổ!!?
 5. Dạ, thưa các bác, TalaOliu em đúng là mới cưới vợ năm nay, tháng 11 Âm lịch. Vóc người tầm thuớc, cao 1m65 nhưng do thường xuyên tập tạ nên cũng rắn chắc, nhưng vẫn không thuộc tạng người mập. Mặt thì không dài, nhưng cũng không tròn, bình thường, hơi lệch má cao má thấp do hồi nhỏ bị quai bị. Chân tay không ngắn, không dài, bình thường. Da không đen không trắng, nhưng không sáng nước da do hay bị mụn nhọt. Râu tóc bình thường, không dày và cũng không thưa. Răng trắng khá đẹp, nhưng hơi thưa, chỉ được 27 chiếc, lúc nhỏ bị sâu răng phải nhổ nhưng từ đó đến nay không bị bệnh đau răng nữa. TalaOliu làm nghề kỹ thuật, sửa chữa và cài đặt máy tính, tuy nhiên là làm kỹ thuật cho người ta, các công ty mà TalaOliu làm đều là các công ty thuần kinh doanh. Đôi khi TalaOliu cũng tham gia vào kinh doanh mua bán sửa chữa ngoài làm thêm chút đỉnh để kiếm thêm, nhưng lao tâm vất vả mà cũng chẳng được nhiều... Trước đây khi hăm mấy tuổi TalaOliu tự mỏ ốt riêng sửa chữa và bán đồ điện tử cũ, nhưng nhìn chung là thua lỗ, nên từ đó ngợp không dám đầu tư làm cái lớn trong kinh doanh nữa. Anh chị em cũng thuận hòa thương yêu nhau, nhìn chung 2 đứa em cũng khá. Đứa em trai ở xa, nó đi xa lập nghiệp từ năm 18 tuổi, theo đường quân đội. Tính tình quả là không bền chí, thường xuyên thay đổi, do đang yếu thế nhiều mặt nên trở nên thu mình và khá là nhu nhược. Tuy nhiên một số lập trường và kiến giải về xã hội chính trị thì tự cho là thông minh độc đáo không bị u mê vào những thứ người ta dạy và nhồi nhét làm ngu dân chúng, và những lập trường đó có vẻ khá kiên định cứ ghim giữ trong lòng. Không biết về sau này số phận có đẩy đưa TalaOliu vào cái gì đó liên quan tới chính trị hay không để thực hiện những ước mơ cháy bỏng của mình. Tiền bạc từ năm 20 đến năm 34 dù không nhiều nhưng vẫn có để chi tiêu trong các khoản cho bản thân và các quan hệ xã hội, thế nhưng từ 34 đến 38 thì hoa mắt hoa mũi vì rất nhiều khi ra đường mà trong túi không có một ngàn đổ xăng phải mượn của đứa em gái, nhiều lần đến nỗi nó phát chán và nó không thèm đòi nữa. MỘT ĐIỀU KỲ LẠ, TALAOLIU NGHÈO, THẾ NHƯNG TẠI SAO LÁ SỐ CỦA VỢ LẠI THỂ HIỆN SẼ RẤT GIÀU. ĐÂY LÀ ĐƯỜNG LINK LÁ SỐ CỦA VỢ (do nghe bố vợ nói sinh vào khoảng 5h sáng nên lập 2 lá số): Giờ Dần: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Giờ Mão: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Vợ bên ngoài tướng người cao ráo, da trắng, đẹp, nhìn tướng vợ có cái vẻ gì đó mà mấy bà già cứ hay bảo là sau này cô ấy sẽ giàu lắm??? Chồng nghèo, vợ giàu, là sao?!? HI, KHÔI HÀI QUÁ, TALAOLIU NGHĨ KHÔNG RA, HAY CHẲNG LẼ LỠ RA CÔ ẤY BỎ MÌNH THÌ SẼ GIÀU, THẾ THÌ CHẾT CHA!!!
 6. Ôi, các bác đâu cả rồi, xem hộ cho TalaOliu với, hay là lá số có gì khó xem à???
 7. Bố mẹ bảo là sinh vào lúc 3h chiều (tại Nghệ An)... :)
 8. NHỜ BÁC HAITHIENNHA VÀ CÁC CAO THỦ KHÁC XEM HỘ CHO VỚI. THANKS NHIỀU
 9. Nhờ các bác xem hộ cho TalaOiu lá số với, hậu vận ra sao, công danh tiền bạc sức khỏe... Link của lá số: Link1: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Vài nét bản thân: - Con trưởng, nhưng có đứa em tuổi Giáp Dần nên cả nhà nghe theo nó hơn dù nó lập nghiệp ở xa. - 2 em. một em trai Giáp Dần và 1 em gái Quý Hợi. - Vừa mới cưới vợ năm nay (hi, quá muộn), vợ trẻ tuổi, ngoan ngoãn, cao ráo, đẹp gái (có lẽ cung Thê là tốt nhất chăng?) - Hồi nhỏ học rất giỏi nhưng rốt cuộc không học lên được DH phải bỏ học nửa chừng, đi lính, rồi sau ra học và làm các nghề kỹ thuật (điện tử rồi chuyển sang tin học) cho các công ty ngoài. - Về tinh thần thì như là đánh mất chính mình, không còn mang được bản tính của ngày trước 17tuổi nữa (thời đó tính tình thật luôn luôn vui vẻ, lạc quan, mạnh mẽ...). Vì đeo đuổi những điều mơ ước quá cao siêu nhưng đi sai đường một cách ngu ngốc nên gãy đổ tất cả, điển hình là sự gãy đổ hàng loạt trong hệ thống tinh thần, niềm tin, ý chí, tính tình....vv Giờ đây luôn chán chường cái hệ thống tinh thần hiên tại đang mang, cảm tưởng như chúng là một tấm lưới chằng chịt vây lấy quanh mình, tính cách thì từ lâu đã trở nên yếu ớt, cuộc đời thì từ lâu cứ luôn bồng bềnh vô phương hướng... Luôn mong ước tìm lại được sức mạnh tinh thần như ngày xa xưa. - Nghề kỹ thuật hiện tại không kiếm được nhiều tiền... -...vv Nhờ các bác xem hộ hậu vận ra sao? Có chuyển biến tích cực gì không? Vì sinh trong khoảng giờ Mùi và Thân nên xin lấy thêm cả giờ Mùi đây nữa để các bác có cái nhìn dễ dàng hơn. Link 2: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cám ơn các bác nhiều!
 10. VẬY CHỨ SỬ DỤNG DỤNG THẦN RA SAO ĐỂ ĐIỀU TIẾT ĐƯỢC SỐ MỆNH HỞ CÁC BÁC... CÁC BÁC CÓ THỂ NÓI VẮN TẮT QUA ĐƯỢC KHÔNG, ĐỌC TRONG SÁCH THẤY MỜ MỊT QUÁ!!! ĐẶC BIÊT NHỜ CÁC BÁC XEM CÁC KHOẢNG ĐẠI VẬN VỀ SAU RA SAO Ạ?
 11. Thanks bác fujisu nhiều! Gokien đọc đi đọc lại mà vẫn mù mờ, quả thực Tử Bình khác Tử Vi!
 12. À, NHỜ CÁC BÁC XEM LÁ SỐ CÓ THUỘC VÀO CÁCH CỤC NÀO KHÔNG ĐỂ GOKIEN THỬ TRA TÌM VÀ CHIÊM NGHIỆM XEM SAO... RẤT THANKS CÁC BÁC
 13. Những dòng bôi đen là chính xác, hi, số chữ chính xác không được nhiều. Nhờ các bác xem hộ tiếp ở phần Đại Vận về sau. Thanks các bác nhiều...