• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

yesterday

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About yesterday

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu chào chú Huyencodieuly ạ. Cháu kính nhờ chú xem giúp cháu lá số tử vi cuả cháu với ạ. Cháu sinh lúc 7h55' ngày 17/10/1987 (âm lịch) Cháu cao 1m64, nặng 53 kg. Hiện tại cháu đang làm trong bệnh viện của nhà nứoc về lĩnh vực Dựoc chú ạ. Nhà cháu có 2 chị em cháu là con gái cả, em trai chau sn 23/05/1991 Cháu kết hôn năm 2009 Chồng cháu sinh ngày 12/03/1980( dưong lịch), là con thứ 2 nhưng là con trai trưỏng chú ạ. Nhà chồng cháu có 4 chị em, trên chồng cháu là chị gái dưói chồng cháu là em gái sn 1987 và em trai sn 1989 Chồng cháu đang làm việc tại phòng điều độ- công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng Vợ chồng cháu sinh bé gái đầu lòng ngày 27/05/2011( dưong lịch) Cháu kinh nhờ chú xem giúp cháu về công danh, sự nghiệp, gia đình của cháu và chồng cháu với ạ. Con gái cháu có hợp với vợ chồng cháu không ạ. Chồng cháu đang có hướng phấn đấu năm nay liệu có thành công không ạ. Cháu rất mong nhận đựoc sự giúp đỡ của chú. Cháu chân thành cám ơn chú ạ Đây là lá số tử vi của cháu chú ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BB%97+Th%E1%BB%8B+M%C6%A1&date=1987,12,7,7,55&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Đây là lá số tử vi của cháu chú ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BB%97+Th%E1%BB%8B+M%C6%A1&date=1987,12,7,7,55&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 2. Vâng ạ, em cám ơn anh ạ. Lần sau em sẽ chú ý hơn nữa bài viết của mình ạ.
 3. Mong bac Ba Kien bot nong gian a. Em dot trong linh vuc nay lam nen hay bi vi pham noi quy mong bac day bao cho em biet a. Nhan day chau xin nho chu Thien Luan va cac anh chi trong dien dan tu van giup chau voi a. Kính gửi chú Thiên Luân! Năm 2010 cháu có nhờ chú tư vấn, xem tuổi sinh cháu đầu lòng, hôm nay cháu nhờ chú tư vấn, xem giúp cháu muốn sinh bé thứ 2 thì sinh vào năm nào thì tốt nhất ạ: Chồng: sinh năm 12/03/1980(26/01/1980 âm lịch). mạng Thạch Lựu Mộc Vợ: Sinh năm 07/12/1987(17/10/1987 âm lịch), mạng Giáng Hạ Thủy Con gái ; sinh năm 27/05/2011 ( 25/04/2011 âm lịch) , mạng Tùng Bách Mộc Nội dung: cháu kính nhờ chú tư vấn giúp cháu nên sinh bé thứ 2 vào năm nào là tốt nhất cho gia đình cháu ạ Cháu nhờ chú xem giúp con gái đầu của cháu lá số tử vi với ạ: cháu sinh lúc 10h20' sáng ngày 25/04/2011 chú ạ. Cháu cám ơn chú rất nhiều.
 4. Kính gửi chú Thiên Luân! Năm 2010 cháu có nhờ chú tư vấn, xem tuổi sinh cháu đầu lòng, hôm nay cháu nhờ chú tư vấn, xem giúp cháu muốn sinh bé thứ 2 thì sinh vào năm nào thì tốt nhất ạ: Chồng: sinh năm 12/03/1980(26/01/1980 âm lịch). mạng Thạch Lựu Mộc Vợ: Sinh năm 07/12/1987(17/10/1987 âm lịch), mạng Giáng Hạ Thủy Con gái ; sinh năm 27/05/2011 ( 25/04/2011 âm lịch) , mạng Tùng Bách Mộc Nội dung: cháu kính nhờ chú tư vấn giúp cháu nên sinh bé thứ 2 vào năm nào là tốt nhất cho gia đình cháu ạ Cháu nhờ chú xem giúp con gái đầu của cháu lá số tử vi với ạ: cháu sinh lúc 10h20' sáng ngày 25/04/2011 chú ạ. Cháu cám ơn chú rất nhiều.
 5. Anh Thiên Đồng ơi em nhờ anh gieo quẻ về công việc cho em anh bảo nếu ở lại cố chờ thì chắc gần 2 tháng nữa sẽ có tin, hôm nay em nghe được một người báo tin là công việc mình nhờ có khả năng thành sếp đã đồng ý nhưng phải đợi đến tháng 8(dương lịch) mới có kết quả chính xác. anh xem liệu em có thể tin tưởng được không ạ. em cảm ơn anh trước nhé.
 6. Vâng em cám ơn anh ạ, anh nói như vậy là em hiểu rồi. Em biết là Chu dịch là sách viết nguồn gốc của người TQ còn Kinh dịch là của người việt. Chu dịch và kinh dịch đều là nhưng cuốn sách rất khó đọc phải cần có người thật hiểu biết sâu về nó thì mới biết được. Anh Thiên Luân ơi anh giúp em xem có phải 2 vợ chồng em kỵ nhau hay không mà em với chồng em rất hay khắc khẩu nói chuyện một tí là cãi nhau ngay nhưng xong thì thôi, tính em thẳng tính lại nóng nên nhiều khi vợ chồng cung hay bất hòa vì em là vợ mà không chịu nhịn chồng đi một tí. Sang năm vợ chồng em dự định sinh bé đầu lòng không biết liệu có cải thiện được tình hình 2 vợ chồng không anh nhỉ, vợ chồng em giờ nghèo quá cứ làm việc gì cũng hỏng mà Canh Thân với Đinh Mão đâu có phá nhau đâu anh nhỉ. Anh xem giúp em với.
 7. ntpt nói như vậy có nghĩa là mình sinh vào giờ tí hả. Mình có thể chắc chắn là mình sinh vào giờ Thìn vì tầm 8h kém mà. Cả bố mẹ và bác sĩ đỡ đẻ cho minh đều nói như vậy hết. Còn chồng mình sinh vào chiều tối chắc chỉ giờ Thân hoặc Dậu thôi. Năm nay từ đầu năm đến giờ 2 vợ chồng gặp nhiều chuyện xui xẻo, long đong quá nên không biết là vận hạn như thế nào. Chính vì vậy mà mình chỉ mong muốn nhờ bác Haithienha và ACE trong diễn đàn biết về tử vi xem giúp lá số tử vi của 2 vợ chồng mình lắm. mình muốn biết tình hình 2 vợ chồng minh từ giờ đến cuối năm liệu có khá hơn từ đầu năm đến giờ không và cả sang năm nữa. Công việc của mình chẳng ra đâu vào với đâu cả toàn có người chèn ép thôi.
 8. Thưa bác và chú cháu xin nhờ bác và chú xem giúp cháu lá số tử vi với ạ. Không hiểu sao năm nay vợ chồng cháu gặp rất là nhiều chuyện không hay bác ạ. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn đây là lá số của chồng cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu sinh vào giờ Thìn bác ạ, còn chồng cháu cháu không rõ giờ sinh lắm chỉ biết anh ấy sinh vào chiều tối thôi ạ. Mới cách đây một tuần chồng cháu lại xảy ra chuyện không hay nên cháu rất mong được sự giúp đỡ của bác và chú ạh.
 9. Thưa bác và chú cháu xin nhờ bác và chú xem giúp cháu lá số tử vi với ạ. Không hiểu sao năm nay vợ chồng cháu gặp rất là nhiều chuyện không hay bác ạ. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn đây là lá số của chồng cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu sinh vào giờ Thìn bác ạ, còn chồng cháu cháu không rõ giờ sinh lắm chỉ biết anh ấy sinh vào chiều tối thôi ạ. Mới cách đây một tuần chồng cháu lại xảy ra chuyện không hay nên cháu rất mong được sự giúp đỡ của bác và chú ạh.
 10. Anh Thiên Luân ơi anh cho em hỏi ạ. Người Việt mình bây giờ dùng lịch vẫn theo lịch của Trung Quốc,và còn rất nhiều vấn đề nữa liên quan đến các yếu tố như thuyết ngũ hành của TRung Quốc như Chu Dịch cũng là của TQ vậy ạ, lạc thư hoa pháp em thấy cũng có dựa trên một số cách tính như sách của TQ mà anh.LỤC Thập Hoa Giáp và LẠc Thư Hoa Giáp có giống nhau không ạ. Theo Lạc thư Hoa giáp em mạng Thủy còn chồng em sinh năm Canh Thân thì vẫn là mạng Mộc ạ. Tính hợp xung theo ngũ hành cũng như vậy ạ.Mong anh thông cảm đừng bảo em hỏi linh tinh nhé chỉ là vì em tò mò thôi anh ạ.
 11. Kính gửi chú Thiên sứ! Thưa chú cháu nhờ chú xem giúp cháu tuổi của cháu năm nay có thể mở cửa hàng kinh doanh được không ạ. Cháu sinh ngày 17/10 năm Đinh Mão. Cháu định mở cửa hàng kinh doanh tại nhà bố mẹ đẻ của cháu. Bố cháu sinh năm 1964 còn mẹ cháu sinh năm 1962,chồng cháu sinh năm 1980. Cháu nhờ chú xem giúp tuổi vợ chồng cháu có thể mở cửa hàng kinh doanh năm nay được không ạ và có thể mở được ở nhà bố mẹ đẻ cháu không ạ.Nếu mở được chú xem giúp cháu từ giờ đến cuối năm mở vào tháng nào thì tốt ạh.Cháu hi vọng sẽ nhận được hồi âm của chú.KÍnh chúc sức khỏe chú ạ.
 12. Thưa anh Thiên Luân cho em hỏi ạ. Tuổi trong Lạc thư hoa Giáp và trong thuyết ngũ hành có khác nhau không ạ? Em thấy trong ngũ hành người ta ghi tuổi như thế này ạ: 1985 Ất Sửu Hải Trung Kim Vàng trong biển Càn Kim Ly Hoả 1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Khôn Thổ Khảm Thuỷ 1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Tốn Mộc Khôn Thổ 1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Chấn Mộc Chấn Mộc 1989 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Khôn Thổ Tốn Mộc 1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Khảm Thuỷ Khôn Thổ 1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Ly Hoả Càn Kim 1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Cấn Thổ Đoài Kim Như vậy là sao hả anh? Ngũ hành bát quái,can chi thực sự là rất rộng và khó hiểu. Mà em thấy mỗi loại sách nói cũng khác nhau nữa.Theo LẠc Thư hoa Giáp em mạng Thủy còn theo ngũ hành em mạng Hỏa nhưng theo vòng quay trong ngũ hành nếu em là mạng Thủy thì tương sinh cho chồng,và con(nếu có) còn nếu em mạng Hỏa thì lại là Mộc sinh Hỏa. Khó hiểu quá anh ạ.
 13. Cám ơn ntpt nhé nhưng chắc là không phải rồi bởi vì chồng mình cao 178cm,dáng người mảnh khảnh thư sinh,chân tay dài ngoằng à,người thì gầy lắm,còn mình cao 164cm, da không trắng mà ngăm đen, làm hậu đoảng hay nói trước quên sau lắm
 14. Em cám ơn ạ.Anh ơi anh cho em hỏi thêm ạ. Chồng em là Canh Thân còn em là Đinh Mão như anh nói là sang năm 2011 sinh con là tốt nhưng sang năm 2011 là Tân Mão liệu con ẩn tuổi mẹ có vấn đề gì không anh? Em nghe người ta bảo con cái ẩn tuổi mẹ không tốt,Tụi em dự tính sang năm sinh bé mà không biết có được không nữa, đã vậy lại còn bị người ta bảo là sao lại tính sinh con ẩn tuổi mẹ làm cho em mông lung quá. Anh Thiên Đồng ơi liệu sang năm vợ chồng em có tin vui cho 2 bên nội ngoại mừng không anh? Em chúc anh một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Em cám ơn anh!
 15. Thưa bác Thiên Sứ,bác cho cháu hỏi một chút ạ. Thưa bác chồng cháu mệnh Mộc (Sn 1980) và cháu dự tính sinh bé vào năm Tân Mão(2011).Cháu được biết là năm nay và sang năm nếu sinh bé thì con sinh ra đều là mạng Mộc. Thưa bác trong gia đình có cha và con đều mạng Mộc như vậy liệu có tốt không ạ? Cháu nghe nói là nhiều Mộc hợp lại thành rừng lớn như vậy là không tốt,điều đó có đúng không ạ? Bác ơi cháu mệnh Hỏa,cháu sinh năm Đinh Mão,bác xem cháu như vậy có làm ảnh hưởng tới chồng cháu và con cháu không ạ? Con ẩn tuổi mẹ có được không hả bác, Vợ chồng cháu dự định sang năm sinh em bé bác xem giúp cháu có được không ạ? Cháu hi vọng sớm nhận được hồi âm của bác. Chúc bác một ngày tràn đầy niềm vui.