• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sumflo

Hội viên
 • Số nội dung

  120
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by sumflo

 1. Chào các thầy trên diễn đàn, Hôm nay cháu mạo muội xin được các thầy xem giúp cho trường hợp của cháu: Cháu là nữ sinh năm 1980 Canh thân, cháu đã lấy lá số tử vi theo như hướng dẫn như sau: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Câu hỏi của cháu: Cháu ngồi ngẫm lại thấy cuộc đời của cháu 30 năm qua, chẳng có mấy lúc được sống cùng gia đình. Cứ như là phạm phải số "chia ly" vậy. Cụ thể: - Lúc bé thì cha mẹ ly thân, mỗi người một nhà, bản thân sống với mẹ nên xa cha và em. Sau đó thì cha mẹ ly dị hẳn (năm 14 tuổi) - Đến năm 19 tuổi thì đi du học nước ngoài -> sống một mình, xa gia đình. - Từ đó đến nay xem như đã đi hẳn khỏi gia đình, không trở về sống ở nhà nữa. - Năm 28 tuổi lấy chồng, sinh con, đến nay chưa lâu, nhưng vì tính chất công việc chồng thường xuyên vắng nhà, nên phần lớn thời gian là ở nhà một mình với con nhỏ. Cháu nghĩ lại thấy vậy thì rất hoang mang, không biết liệu ngày sinh tháng đẻ các thứ có phạm vào cung cấm kỵ gì không mà số cứ phải sống một mình, xa gia đình như thế. Và nếu có, thì liệu có hóa giải được không, và hóa giải như thế nào? Ngoài chuyện xa gia đình ra còn chuyện nữa là "không có nhà". Lúc bé cha mẹ ly dị nên đã không có nhà, phải ở nhà thuê. Đi du học về rồi đến giờ cũng chỉ ở nhà thuê. Trong khi bản thân thu nhập cũng tự xếp vào hàng cao trong xã hội, không phải là không kiếm ra tiền, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà tiền không thể dùng để mua nhà được, rồi cũng hết. Kính mong đựoc các thầy tư vấn giúp ạ.
 2. Chào bác haithienha & các thầy các bạn Bản thân hôm trước có đến nhà một thầy tử vi nổi tiếng ở SG nhờ xem giúp. Thầy xác định lá số đúng là sinh giờ Mão chứ không phải giờ Dần. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ngoc&date=1980,6,11,6,15&year=2010&gender=f&view=screen&size=2 Lá số thầy lấy cho thì có hơi khác một chút xíu so với lá số lấy từ phần mềm trên diễn đàn này. Trường sinh nằm ở cung Thiên Di.
 3. Em mạn phép up lên nhờ các thầy xem giúp. Thầy coi tử vi thì đang nói em khả năng năm nay có bầu ... Mà nếu vậy thì đẻ tuổi Ngọ, nhà có bộ ba Tí - Ngọ - Mão rồi chắc ráng kiếm con gà nữa cho đủ luôn ...
 4. Many thanks thầy. Hix, em hổng có muốn đẻ vào lúc này đâu, 2 năm nữa thì may ra ...
 5. Nhờ "thầy" ntpt trả lời giùm mấy câu hỏi sau với: - Năm nay có kế hoạch mua nhà, liệu có thành công không - Tính mở quán ăn, nhắm có thành công không. - Cuối năm nay hoặc năm sau tính chuyển nhà xuất ngoại, nhắm có OK không.
 6. Dạ cho em bon chen xíu. Nhà em Chồng 1983 Vợ 1980 Con gái đầu 2008 Con trai 2011 hai vợ chồng đang suy nghĩ việc làm thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Nhờ các thầy tư vấn giúp xem sinh năm nào thì đẹp ạ.
 7. Hic, năm nào cũng hạn xấu vậy thì năm nào mới đến hạn tốt đây "thầy" ơi .... Chừng nào mua nhà sắm xe ?
 8. Tổng kết chuyện cũ. Sinh con vào T5 năm 2011, lúc sinh vẫn còn đang không tiền nộp bệnh viên như bài cũ. Sau khi sinh cũng không tiền nốt, tiền ăn tiêu trong mấy tháng nằm nhà nuôi con toàn phải đi vay mượn các nơi. Đến tháng 11 thì quyết định đi làm - chỗ làm mới, công việc mới và cũng chuyển nhà luôn - Chuyển nhà từ Hà nội vào HCM. Bắt đầu đi làm công ty mới ở HCM. Từ lúc vào HCM thì có vẻ sáng sủa hơn một chút - có lẽ vì đi xa nên trốn được một số nợ đòi :D và cũng vì đi làm nên có tiền tiêu. Dù vậy thì tiền cũng tiêu tháng nào hết tháng đó chứ không có dư, chẳng đủ trả được nợ cũ. Công việc khởi đầu không thuận lợi lắm - mặc dù lương vẫn lãnh đều nhưng sếp không vui. Sau nửa năm thì sếp giao cho việc khác, lần này có vẻ khá hơn, tuy nhiên phần thưởng cuối năm cũng không được như ý. Sang năm nay thì vừa mới tuần trước thôi lại có thay đổi không như ý, vừa bị cho xuống chức xong :( Về gia đình thì lúc chuyển nhà vào HCM cuối năm 2011 thì chồng chưa chuyển ngay, nửa năm sau, tháng 5/2012 thì chồng mới chuyển vào. Từ lúc chồng vào thì vợ chồng lại sinh cãi nhau, gia đình không vui, mãi đến gần đây mới tạm gọi là hòa giải được. Kế hoạch tiếp theo thì vì vụ vừa bị cho xuống chức mà đang buồn vì công việc, đang muốn thay đổi nhưng không biết có được như ý không, cũng có ý muốn nhờ các thầy xem giúp xem vận hạn sắp tới thế nào để còn liệu bề mà nương theo con nước.
 9. Thưa các thầy cô, Lâu lâu nhà cháu lại mò vào ôn lại chuyện cũ ... kính nhờ các thầy cô xem giúp vận hạn năm nay năm sau với ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ngoc&date=1980,6,11,4,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2
 10. Dạ em nhờ các bác xem giúp lá số của mẹ em ạ, mẹ em không biết dùng máy tính nên em post hộ, mong các bác thông cảm. Vì bà em không nhớ chính xác giờ sinh nên em lấy hai lá số, nhờ các bác xem giúp. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 nhờ các bác bảo giúp em phải cung cấp thêm thông tin gì để xác định đúng lá số ạ.
 11. Ừm xem chừng chả có cái nào đúng cả .... :(
 12. Mẹ em người thấp chứ không cao, mặt tròn. 2 đứa con 1 trai 1 gái, đứa nào cũng khó sinh, nhưng không đến nỗi khó nuôi lắm, giờ thì nói chung đứa nào cũng khôn lớn ngoan ngoãn không đến mức quậy phá. Cuộc đời của mẹ em khá lận đận, đổi nghề ba bốn lần, lúc làm giáo viên, rồi thợ may, sau bán hàng ăn uống. Cũng chỉ đủ ăn, sau này khá hơn thì có dư dả tí chút chứ không giàu có. Chồng lấy 1 lần, đã chia tay lâu rồi, chưa lấy thêm chồng thứ hai :)
 13. Spam ké, lâu lắm mới thấy bác Haithienha, bác có khỏe không bác ơi ...
 14. Hic, thì cũng chỉ tại chuẩn bị có con mà túi chả còn xu nào để nộp cho bệnh viện mà đăng ký đẻ đây ...
 15. Hic, gần hết tháng 2, tài lộc chưa thấy đâu chỉ thấy vài lần bị mất tiền / lại sắp mất tiền (như là lương tháng này bị trừ vì một cơ số lý do khác nhau), hic .... :( :( :(
 16. Ơ, em thấy ở quê ngoại em (Cần Thơ), cả bố mẹ ông bà cô dâu cùng đi đưa dâu cả mà, từ trước tới giờ vẫn vậy, ai không đi mới là bị chê trách ý. Còn ở miền Bắc thì đúng là đa phần mẹ cô dâu không đi, chỉ có cha đưa đi thôi.
 17. Tình hình là 31/3 này nhà em hết hợp đồng làm việc cũ, chuẩn bị ký hợp đồng mới, mà giờ này vẫn chưa thấy "cấp trên" có động tĩnh gì. Nhờ các bác giúp em một quẻ luận xem hung cát thế nào ạ. Mấy hôm nay em đang băn khoăn nghĩ mãi xem có nên chủ động "ra chiêu" trước không hay cứ ngồi yên mà chờ ....
 18. Cảm ơn bác. Thế bác bảo em có nên chủ động hỏi trước không ạ, hay cứ ngồi im chờ thôi?
 19. Cảm ơn quẻ của bác. Luật lao động em biết bác ạ, nhưng tình hình là hợp đồng của em nó lại không theo luật lao động, hơi đặc biệt chút. Với cả ngoài chuyện tái tục hợp đồng thì còn chuyện đãi ngộ lương bổng này nọ nữa chứ .... À mà em làm việc cho Nhựt nữa chứ, không biết có bị ảnh hưởng động đất phóng xạ không đây nữa.
 20. Ngày xảy ra trận động đất lịch sử ở Nhật vừa qua là ngày mùng 7. Cháu có nói chuyện với vài người thì họ đều bảo ngày mùng 7 vừa rồi là ngày đặc biệt đen đủi. Ví dụ câu chuyện của một bác lái taxi: Những ngày mùng 7 trước đây tuy rằng ít khách hơn ngày khác nhưng cũng còn tàm tạm, riêng ngày mùng 7 vừa rồi thì từ sáng đến chiều chẳng kiếm được xu nào!! Không biết ngày mùng 7 vừa rồi có cách cục đặc biệt như thế nào mà cả thế giới xui xẻo đến vậy? Mong được các Thầy luận giải.
 21. Hic, đã rào trước là mong bác Học Trò đừng giận rồi, vậy mà bác cũng giận :( Thôi dù sao cũng cảm ơn bác. Giờ cháu ngồi hồi hộp chờ xem tình hình năm nay biến chuyển thế nào, hic, đang trông mong vào lời giải đoán của bác Haithienha, hy vọng là bác ấy không nhìn nhầm cái gì, hic hic, hy vọng, hy vọng ....
 22. Dạ cháu không có tham vọng đi làm "thầy bói", chỉ là tại cháu vốn từ xưa có cái tật là thấy món gì cũng thích chõ mũi vào tìm hiểu, sẵn tiện mấy hôm nay đang rỗi rãi nên ngồi đọc cái này cái kia rồi suy ngẫm cái này cái nọ, vậy thôi. Có cơ hội để hỏi thì cứ hỏi, hiểu thêm biết thêm một chút thì có mất gì đâu :)
 23. Nghe bác kể chuyện mà cháu lại đâm thắc mắc, không biết trong lá số tử vi của ông hàng xóm nhà bác đó cung Tài như thế nào? Thắc mắc tiếp là trong ví dụ của bác, "vợ kiếm nhiều tiền mà chồng mang đi đánh bạc hết" thì cung Tài của hai vợ chồng thế nào? Chắc là vợ thì "kiếm nhiều nhưng cũng hao nhiều", còn của chồng là "tự dưng có tiền từ trên trời rơi xuống để tiêu" chăng ?? Quanh đi quẩn lại thế cho nên rằng thì là cháu mới đoán là Tài vận của hai vợ chồng chắc ít nhiều phải có liên hệ với nhau, chứ nếu cứ một người thì lắm tiền còn một người không xu dính túi thì cháu thấy cũng hơi khó hiểu. Cháu rỗi tay vặn vẹo tí cho vui & cũng là để học hỏi thêm, hy vọng là không bị bác Học Trò giận ...
 24. Thưa, hình như bác hơi hiểu nhầm ý cháu ?Ý cháu muốn nói là, thường đã là vợ chồng thì tiền bạc của cải xem như là của chung. Cho nên nếu vợ kiếm được tiền thì tiền đó cũng là của chồng và ngược lại. (Hay nói cách khác, nếu vợ đến vận tốt mà kiếm được nhiều tiền thì chồng cũng nhân đó mà có cái để tiêu, nên sẽ không rơi vào cảnh đói kém). Vậy nên cháu hơi thắc mắc khi vào cùng một thời điểm mà Tài vận của hai người trái ngược nhau (cháu nói chuyện nhà cao cửa rộng ý là chỉ lấy một ví dụ minh họa cho cái ý tài vận trái ngược nhau đó thôi). Chỉ là cháu thấy thắc mắc thế thì nói thế, không có ý vặn vẹo gì bác cả đâu ạ ....
 25. Thưa, cháu đâu dám nhận vơ. Cũng đã suy đi nghĩ lại rồi mới dám đưa ra câu hỏi đó. Nhưng thôi, để "chờ hồi sau sẽ rõ" vậy. Chỉ có điều bác luận về Tài làm cháu lại đâm thắc mắc. Giả sử số vợ giàu có, lắm tiền, tậu nhà cao cửa rộng, nhưng số chồng lại là số ít tiền không nhà, vậy thì hiểu làm sao đây?? Chẳng lẽ cái nhà đó vợ tậu về nhưng chồng không ở ?? Dù sao cũng rất cảm ơn bác. À mà hắn lại cực thích làm ông chủ bác ạ (giờ cũng đang làm). Chỉ vì cái tính không thích bị người khác sai khiến, chỉ thích nghĩ gì là làm luôn thôi. Có phải số này làm ông chủ thì sẽ hỏng việc không bác ?