• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lan Anh

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  322
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Lan Anh

 1. Trần Phương thân mến, Mình ko đề cập đến việc đăng tải thông tin và độ chính xác thông tin của website này. Nhưng theo mình thì thế này: làm đúng và làm có tính chính danh là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tính chính danh là để khẳng định uy tín cũng như ràng buộc trách nhiệm của cá nhân/ tổ chức với hành động, lời nói của mình. Tùy hoàn cảnh mà có việc chỉ cần làm đúng mà ko cần tính chính danh. VD: Những việc làm của Người Dơi ko có tính chính danh nhưng vẫn được mọi người ủng hộ, là vì những việc làm của anh ta là chính nghĩa và là những hành động bênh vực lẽ phải.
 2. Vì Đại sứ quán Nga họ không quản lý việc đặt tên miền cho website, việc này lại là việc của bộ thông tin, hic. Cũng giống như mình có thể đặt tên trang facebook hay bất kỳ trang cá nhân, đ/c email cá nhân... nào của mình là Putin, Obama hay Cliton mà chẳng bị các ông các bà ấy kiện hay có ý kiến gì. Mặt trái của tự do ngôn luận và sự không thể kiểm soát được của việc bùng nổ thông tin toàn cầu.
 3. Sự thờ ơ này chỉ chứng tỏ rằng, website đó là 1 website lá cải. Con nghĩ các tác giả của bộ sách và người Nga không hề có liên quan, thưa sư phụ. Con xem thì thấy website này ko hề có 1 địa chỉ cụ thể hay số điện thoại liên lạc nào. Nếu nói theo ý hiểu của con về tính "chính danh" mà sư phụ vẫn thường hay nhắc đến, thì website này thiếu tính "chính danh". Hì
 4. Chúc mừng sư phụ và phong thủy Lạc Việt! :)
 5. Internet là nơi mà người ta có thể thể hiện tự do cá nhân 1 cách thoải mái nhất, và cũng là nơi mà sự riêng tư, cá nhân bị xâm phạm nhiều nhất. Nếu bạn thích thú với việc có thể nghe bất cứ bài hát nào mà bạn yêu thích mà ko phải trả 1 xu nào, thì cũng đồng nghĩa với việc tác giả của bài hát mà bạn đang nghe và cả xã hội phải nhức nhối vì nạn đánh cắp bản quyền. Bạn có thể tự do sử dụng các trang mạng xã hội, tha hồ thể hiện quan điểm cá nhân, kể cả bằng việc đặt tên trang cá nhân của bạn bằng bất kỳ tên gì, ngôn ngữ gì. Thử hỏi 1 ngày, nếu bạn ko được phép làm những việc như trên, liệu bạn có thấy hài lòng? Nói tóm lại, khi chúng ta được hưởng quá nhiều lợi ích từ việc bùng nổ công nghệ thông tin, internet thì ngược lại, chúng ta cũng phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ mặt trái của nó. Để hạn chế điều này, chúng ta ko còn cách nào khác là phải tự mình sàng lọc các nguồn thông tin trước khi tiếp nhận. Theo kinh nghiệm của mình, các trang web chính thống thường sẽ có các thông tin về giấy phép hoạt động, trụ sở văn phòng hoạt động và các thông tin để liên hệ (Tên cty, địa chỉ trụ sở hoạt động, số đt liên hệ, email... ) ở bên dưới trang. Đó là việc nhận diện 1 trang web "đàng hoàng", còn việc thông tin họ đăng chính xác được đến bao nhiêu phần trăm thì lại là chuyện khác... Nói chung, nên hạn chế đọc báo (nhất là báo mạng) thì tốt hơn.
 6. Dạ, con cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy. Con luôn kính phục cách sư phụ tư duy vấn đề. Chúc sư phụ mạnh khỏe.
 7. Đọc lại những gì mình đã viết ngày trước, ko nhận ra mình của ngày xưa nữa, nhưng thấy rằng, từ đó đến giờ, mình cũng ngộ ra được nhiều điều. Con cảm ơn sư phụ.
 8. Mình cũng ở xa, tiếc quá :(
 9. @ phamhung: có độ phong thủy với sư phụ mà sao ko a lô cho mình với, hic :( @ Sư phụ: lần sau sư phụ cho con đi với nhé (Mình post được bài rồi, vui quá, hihihiii ^_^)
 10. Chúc mừng sinh nhật huynh Yeuphunu. Chúc huynh ngày càng... yêu phụ nữ, và cũng ngày càng được phụ nữ yêu mến vì cái tên của mình :D
 11. Uhm, có thành công nào mà ko phải trả giá, nữa là 1 bộ môn nghệ thuật đạt tới sự hoàn mỹ như vậy. Mình có xem "Black swan", và sau khi xem xong bộ phim này cũng phần nào cảm nhận được những sự rèn luyện cực khổ và những cái giá mà nghệ sỹ múa ballet phải trả để có được thành công.
 12. Đẹp quá sư phụ ah. Hồi còn bé con rất thích múa balet, và rất ngưỡng mộ các nghệ sĩ múa balet. Hồi đó cứ thắc mắc ko hiểu sao họ có thể di chuyển = 5 đầu ngón chân như vậy mà ko bị đau, còn mình làm vậy thì ko được vì rất đau (vì mình đi chân trần, hic).
 13. Con chẳng thấy con thiên nga nào cả, sư phụ đưa nhầm link òi, hic hic
 14. Chúc huynh Thiên Đồng sinh nhật vui vẻ!
 15. Kính chúc sư phụ, các sư huynh, sư tỷ cùng toàn thể anh chị em 1 năm mới thật nhiều sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc, vạn sự may mắn.
 16. @Thiên Luân: em ơi chị chuyển khoản tiền học phí từ hôm 2/1 rồi, em kiểm tra giúp chị với, thanks em. À thôi ko cần nữa đâu, chị vào được lớp học rồi. Cảm ơn, hì.
 17. Lan Anh xin đăng ký học lớp luận tuổi Lạc Việt. Vì hôm nay và ngày mai ngân hàng nghỉ lễ ko làm việc nên tiền học phí sẽ chuyển cho trung tâm vào thứ 4.
 18. Nhân ngày nhà giáo VN 20/11, đệ tử kính chúc sư phụ, các sư huynh, sư tỷ sức khỏe dồi dào. Chúc lyhocdongphuong ngày càng phát triển!
 19. Chúc mừng sinh nhật sư phụ! Chúc sư phụ nhiều sức khỏe và luôn bình an! P/s: nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm trôi qua. Nhớ sinh nhật sư phụ năm ngoái con còn bị nhầm ngày.
 20. Mình cũng nghĩ như BabyWolf. Cho dù đó là quyết định như thế nào thì cũng là quyết định của chính sư phụ. Sư phụ quyết định như vậy, hẳn phải có lý do riêng, và thật sự mình không muốn can thiệp vào quyết định này của sư phụ. Thêm nữa, đối với mình thì 1 cái click chuột trên internet không có nhiều ý nghĩa gì lắm, vì vậy mà mình cũng đã không click nút "Cảm ơn".
 21. Hấp dẫn quá! Sư phụ nhớ quay video nhé
 22. Có lẽ đã đến lúc các nhà nghiên cứu lý học cần phải dùng 1 thứ ngôn ngữ để dễ dàng tiếp cận và phù hợp hơn với c/s hiện đại như thế này?
 23. Mình cũng nghĩ như vậy. Ngày xưa Phật Tổ cũng đâu có chủ trương phải ăn chay, Ngài ăn tất cả những gì được người khác bố thí đấy chứ. Vạn sự tùy duyên thôi (quoted câu này của sư huynh Hạt Gạo Làng thì phải).
 24. Thích cái câu này quá!
 25. Kính gửi bác Mãn Liên, Bài thơ của bác đã khiến cháu cảm động, cháu không biết nói gì hơn ngoài việc gửi tới bác lời cảm ơn chân thành về bài thơ mộc mạc, chân thành nhưng cũng không kém phần sâu sắc và tính nhân văn. Ngày trước lúc cháu còn đi học, 1 hôm thầy giáo dạy ngoại ngữ có mời về 1 người bạn của thầy là người Mỹ để nói chuyện với lớp. Cháu có hỏi ông ấy 1 câu là ở bên Mỹ thì môn học nào với học sinh là quan trọng nhất, không ngần ngừ, ông ấy trả lời cháu môn học quan trọng nhất với học sinh bên đó là việc học làm thế nào để sống trong 1 cộng đồng. Lúc đó cháu rất ngạc nhiên về câu trả lời của ông ấy, cứ nghĩ ông ấy sẽ trả lời là môn toán, văn, lý, hóa... hay gì gì đó cơ. Và kể từ đó, câu trả lời của ông ấy khiến cháu suy nghĩ và có thêm 1 cách nhìn nhận khác về giáo dục. Hóa ra giáo dục của Tây hay ta gì thì vẫn cứ lấy "Tiên học lễ, hậu học văn" làm kim chỉ nam. Chỉ tiếc rằng ở VN ngày nay thì càng ngày chữ "lễ" càng ít được chú trọng, thật là đáng tiếc! Ps: Mà bài thơ dài thật, chắc bác phải mất nhiều công sức lắm. Chúc bác luôn khỏe mạnh, vui vẻ và có thể cống hiến cho cộng đồng nhiều kinh nghiệm, triết lý sâu sắc về cuộc sống.