• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lan Anh

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  322
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Lan Anh

 1. Dạ, có thể là cuối tháng này đệ tử sẽ vào HCM ít ngày, hy vọng sẽ có duyên được diện kiến sư phụ và nghe sư phụ giải đáp (Vì sư phụ nói cứ như là nay mai thầy trò mình sẽ gặp, nên đệ tử đành khai ra kế hoạch trước vậy. Lol) Vì cái thông điệp của ngài Hawking mà đệ tử xem được trên Discovery chỉ trong vòng vài giây, và đệ tử cũng ko chắc chắn là mình đã chuyển tải hết và đúng những gì ngài Hawking muốn nói ko :( . Nhưng vì nó làm đệ tử hết sức băn khoăn nên đã post lên đây để mong nhận được comment. P/s: đệ tử cũng hay gặp tình huống tương tự như sư phụ với cái laptop. Type được đoạn dài thoo`ng rồi tự nhiên đụng phải nút gì đó mà nó đi đâu mất tiu hết. Bực mình kinh khủng ấy ạ, chả muốn type lại nữa (Đệ tử nhớ hồi lâu sư phụ cũng có hỏi câu này, và 1 cao thủ nào đó có trả lời hướng dẫn cách khắc phục. Giờ muốn tìm lại bài viết ấy chắc ko nổi nữa, hix).
 2. Thưa sư phụ, con lại hiểu cái "thế giới khác" mà sir Hawking muốn nói ở đây ko phải là người ngoài hành tinh, mà giả dụ là thế giới của các linh hồn chẳng hạn. Nhưng những hiện tượng linh hồn thì lại là 1 thực tại khách quan, vậy thì cái thực tại này theo định nghĩa của sir Hawking là gì? Con lại hiểu cái "thế giới mà chúng ta đang sống" là bao gồm cả người ngoài hành tinh (nếu có). Ko biết con hiểu như vậy có sai ko, thưa sư phụ?
 3. Hôm qua lúc chuyển qua kênh Discovery, lúc đó là phần cuối của 1 chương trình gì đó mình ko biết, chỉ đọc được câu kết luận của sir Stephen Hawking, đại loại như sau: "Không có thiên đàng, cũng không có thế giới thứ 3 nào khác, thế giới mà chúng ta đang sống là duy nhất".http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/39.gif
 4. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến sư phụ cùng các sư huynh/ tỉ trợ giảng. Chúc sư phụ và các sư huynh/ tỉ sức khỏe dồi dào, và ngày càng có thêm nhiều nhiệt huyết và lòng kiên trì để dìu dắt các đệ tử trên con đường khai phá kho kiến thức lý học đông phương vô tận.
 5. Một bài viết đầy cảm xúc về Tây Tạng! Ước gì 1 ngày nào đó mình có cơ hội được đặt chân lên mảnh đất nơi được gọi là "nóc nhà thế giới" này...:unsure:
 6. Thưa sư phụ, họ ko quan tâm và ko nghe sư phụ khuyên chẳng qua là vì họ chưa hiểu phong thủy là khoa học mà thôi, kiểu như "điếc ko sợ súng ấy", mà cũng có thể họ chưa có duyên biết đến lời khuyên của sư phụ. Nếu đã là định mệnh rồi thì tránh cũng khó. Liệu chúng ta có thể thay đổi được định mệnh? -_-
 7. Cảm ơn sư phụ vì những thông tin về "Chiếc lá cuối cùng". Đây cũng là 1 bài hát con yêu thích, hôm nay lại được biết thêm câu chuyện về sự ra đời của bài hát nữa. http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif Con thích nhất là nghe Lệ Quyên hát bài này. Khi lần đầu tiên nghe Lệ Quyên hát, con hoàn toàn ngạc nhiên vì ko nghĩ rằng cô ấy lại có thể hát được thể loại nhạc này, và con đã hoàn toàn bị cô ấy chinh phục bởi bài hát này. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=SEH5fPIctY8
 8. Chúc mừng Thiên Luân nhé! Cung hỉ, cung hỉ!
 9. Wow, nhà sư phụ có nhiều mèo dễ thương wa'
 10. Chị ở HP em ah. Bữa nào có dịp đi HP thì nhắn tin cho chị nhé, chị dẫn đi chơi
 11. Nhân dip sinh nhật sư phụ, con chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, vạn thọ vô cương! (Hôm trước con chúc bị sớm quá, hôm nay lại bị muộn 1 ngày rồi, mà xem hình thấy ghen tị với các huynh tỉ trong SG quá, hic hic)
 12. Oops!!!!! Thế là thế nào? Chị thấy facebook nó bảo thế mà? hix http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/39.gif
 13. Tình cờ biết được hôm nay là ngày sinh nhật của sư phụ qua facebook. Con kính chúc sư phụ mọi điều tốt lành nhất! Chúc sư phụ sống lâu muôn tuổi!
 14. Cám ơn huynh HTH nhiều nhé! Muội cũng nghĩ bão sẽ không vào VN http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif
 15. Xin được chia buồn cùng anh Linh Trang và gia quyến!
 16. Ko biết trong Nam tình hình thế nào chứ ở ngoài Bắc mình thấy tỉ lệ số người tin vào tính khoa học của phong thủy vẫn còn ít lắm. Trong 10 người thì may ra có 2 người tin vào tính khoa học của phong thủy, 3 người tin rằng phong thủy có tác dụng tới cuộc sống (bởi 1 tác động siêu hình nào đó), và 5 người còn lại là ko tin vào phong thủy, chưa nói chi đến chuyện họ phân biệt được đâu là phong thủy Lạc Việt, đâu là phong thủy Tàu. Vì vậy 1 trong những cách giới thiệu phong thủy Lạc Việt tới đông đảo dân chúng là quảng bá thương hiệu và hình ảnh của phong thủy Lạc Việt. Cách quảng bá thương hiệu và hình ảnh hiệu quả thì chắc VN mình cần phải học tập nước ngoài nhiều lắm.
 17. Đạo đức ở đâu khi mà ta cố tình giết chết 1 mầm sống đang bắt đầu lớn lên? Cho dù vì bất kì lý do gì thì phá thai là 1 việc làm vô đạo đức và phi nhân bản. Nó chứng tỏ 1 sự vô trách nhiệm với những hậu quả hành vi của bản thân, hoặc 1 sự thiếu hiểu biết và cẩu thả của bản thân người có hành vi này. Việt Nam chúng ta là 1 đất nước chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến và các định kiến nặng nề về việc người phụ nữ không chồng mà có thai, và tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng việc không có chồng mà có thai là 1 việc xấu xa và đáng hổ thẹn. Đây có lẽ là 1 nguyên nhân chính yếu dẫn đến việc phá thai khi có thai ngoài ý muốn. Đến khi nào thì xã hội chúng ta mới nhìn nhận việc 1 phụ nữ không có chồng những vẫn có thai và sinh con 1 mình là 1 việc bình thường? Ngoài ra để giảm thiểu tình trạng này cũng cần phải có sự hỗ trợ của luật pháp như Vi Tiểu Bảo đã dẫn chứng ở trên, luật pháp cần phải coi việc phá thai là vô đạo đức và bất hợp pháp. Việc giáo dục giới tính ở Việt Nam vẫn chưa được phổ cập. Các bài học về giáo dục giới tính ở các trường phổ thông hiện nay chỉ chủ yếu mang tính hình thức chứ chưa thực sự có ý nghĩa giáo dục và cập nhật kiến thức cho các em học sinh về vấn đề này.
 18. Yep, mấy ông tướng này hung hăng thế thôi chứ ra chiến trường lại chả run như cầy sấy, nhũn như chi chi.
 19. Bài viết này thật ra hơi cực đoan. Bất kì vấn đề gì đều có mặt tích cực và tiêu cực. Vấn đề là chúng ta làm thế nào để vận dụng được mặt tích cực và hạn chếmặt tiêu cực của vấn đề mà thôi. Mặt tiêu cực của vấn đề này thì gọi là nịnh hót rồi, còn mặt tích cực của nó sao ko ai nhắc đến nhỉ, chúng ta tạm gọi là biết ngợi khen người khác. Làm thế nào để trở thành 1 người biết khen ngợi người khác 1 cách đúng lúc, đúng mực, đó là cả 1 nghệ thuật mà bất cứ ai cũng cần phải cố gắng học tập. Chê người khác đã khó rồi, khen thế nào để họ ko nghĩ là mình đang xu nịnh họ lại càng khó hơn. Tóm lại nếu bạn cố tình khen ai đó và làm họ có cảm giác bạn đang nói quá sự thật, có nghĩa hành động khen ngợi của bạn đã bị thất bại và lời khen của bạn trở thành rất "sến", nếu ngược lại, lời khen của bạn có tác dụng làm khích lệ tinh thần của người đc khen, làm họ cảm thấy vui thì bạn đã thành công trong việc khen ngợi người khác rồi đó! Nói thêm ngoài lề 1 tí, ai cũng biết phái nữ thường thích nghe lời nói ngọt ngào (thật ra là ưa nịnh đấy các bác ạ!). Thử hỏi bác nam nào trong tình sử của mình đi tán 1 em nào đấy mà ko sử dụng mấy câu, tỉ dụ như "anh rât thích nói chuyện với em", "em là 1 thiên thần"... rồi biết bao lời có cánh khác nữa... Mà sự thật thì anh có thật thích nói chuyện với em ko, hay chỉ là 1 câu nói để chàng lấy lòng nàng, và sự thật thì nàng đâu phải là 1 thiên thần... Thử hỏi các bác thế ko là nịnh thì là gì ạ?
 20. Tên mình tính ra theo ngày dương lịch là Đông Phương Song Lam, âm lịch là Đông Phương Bích Huệ. Mà cái này có đúng ko nhỉ, sao tên mình nghe nó cứ ngang ngang
 21. Chúc mừng sinh nhật Artemisia! (Em Art dạo này đi đâu í nhỉ?) http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif
 22. Không thể tưởng tượng nổi 1 chương trình giáo dục cho trẻ em mà lại có những cảnh tượng lạnh lùng và vô cảm đến thế!!!
 23. Theo như Lan Anh nghĩ thì việc đưa vong linh người quá cố lên chùa là 1 điều tốt lành, vì ở đó luôn được các nhà sư tụng kinh niệm Phật cho. Nhưng việc này chỉ phù hợp với những vong linh ko có người thân để nhang khói thường xuyên, còn nếu có người thân nhang khói ở nhà rồi thì tại sao lại phải đưa lên chùa nhỉ? Việc này cũng có thể ví như việc 1 người có con cái chăm sóc thì có cần phải vào trại dưỡng lão để ở ko? (Trừ phi chính con cháu họ muốn điều này).
 24. Oạch, sao các bác cứ phức tạp hóa vấn đề thế để làm gì nhỉ? Thử hỏi hành động lấy tiền của người khác để tiêu xài là hành động gì thì chắc đứa con nít 3 tuổi nó cũng trả lời được. hix
 25. Một ngày nào đó, mặt trời sẽ lại mọc, rực rỡ hơn trên xứ sở hoa anh đào Chắc chắn là như vậy, và sẽ sớm thôi.....