• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lan Anh

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  322
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by Lan Anh


 1. Cuộc điện thoại lạ 'phán' vị trí xe khách bị nạn

  Cập nhật lúc 06:24, Thứ Ba, 26/10/2010 (GMT+7) ,

  Trong lúc căng thẳng nhất của cuộc tìm kiếm chiếc xe khách gặp nạn tại Hà Tĩnh, trung tá Nguyễn Trung Tính đã nhận được một cuộc điện thoại lạ lùng - “đoán” đúng 99% vị trí của chiếc xe “xấu số”.

  Hàng ngàn người đã có mặt chia buồn trong ngày trục vớt xe khách.

  Bí ẩn từ một cuộc điện thoại lạ

  Kể lại trên báo ĐS&PL, Trung tá Nguyễn Trung Tính, Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Xuân đã tiết lộ một câu chuyện kì lạ về cuộc điện thoại đến nay vẫn còn là một bí ẩn đối với ông và nhiều đồng nghiệp trong vụ trục vớt xe khách vừa qua.

  Trước đó, buổi sáng định mệnh 18/10, xe khách mang BKS 48K - 5868 chở 37 hành khách khi đi qua địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh không may bị dòng lũ hung dữ nuốt chửng.

  Vụ tai nạn thảm khốc này đã làm 20 người mất tích và sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm thì đến ngày 21/10 đã trục vớt được chiếc xe dưới dòng sông Lam và 14 thi thể.

  Đằng sau những giọt nước mắt vỡ òa của bao gia đình tìm lại được thi thể người thân là sự nỗ lực hết mình của những “người hùng” thầm lặng đã nỗ lực trong công tác tìm kiếm.

  Cuộc điện thoại mà trung tá Nguyễn Trung Tính chia sẻ được thực hiện vào 14h ngày 20/10. Đó là một người xưng danh nhà ngoại cảm gọi điện cho ông Tính. Người này không xưng tên mà chỉ nói rằng anh Bảo (Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ) đã cho số máy của ông. Nội dung cuộc điện thoại nói rằng, nếu muốn tìm kiếm chiếc xe gặp nạn thì rà soát tại khu vực cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 800 - 900m và cách bờ khoảng 60 - 70m. Nói xong, người gọi điện lập tức tắt máy. ông Tính đã chủ động gọi lại số điện thoại bí ẩn đó nhưng không liên lạc được.

  Ngày 21/10 chiếc xe định mệnh đã được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn chưa đầy 1km. Điều đáng kinh ngạc là cuộc điện thoại lạ lùng kia đã dự đoán đúng đến 99%.

  Lùm xùm quanh vụ nhà ngoại cảm “phán nhầm”

  Cuộc tìm kiếm xe khách bị nạn gặp rất nhiều khó khăn và phải nhờ đến sự phán đoán của các nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, ông Nguyễn Văn Liên (Thầy Liên) cũng tham gia giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm xe. Trên tờ Tiền phong ngày 20/10 có trích dẫn lời ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh rằng các nhà ngoại cảm (Phan Thị Bích Hằng - Hà Nội và thầy Liên - TP.HCM) cho biết: "Vị trí xe bị nạn cách cầu Bến Thuỷ trong vòng bán kính 1,2 km về phía hạ lưu (thuộc vị trí xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)". Tuy nhiên, vị trí xe được tìm thấy được xác định là bờ bên này (cách điểm xảy ra tai nạn 700m thuộc địa bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), còn khu vực núi Quyết như nhà ngoại cảm Bích Hằng dự đoán lại thuộc bờ bên kia của sông Lam. Thậm chí, điểm này cách cầu Bến Thủy khoảng 3km chứ không phải 1,2km về phía hạ lưu cầu Bến Thủy như các nhà ngoại cảm đoán. Trước thông tin ấy, ngày 22/10, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khẳng định với PV báo ĐS &PL: "Tôi không hề có một phát biểu cụ thể nào về vị trí của chiếc xe gặp nạn với ông Nhật. Tôi cũng không hiểu báo chí tại sao lại gán tên tôi vào những chuyện như vậy".

  Nhà ngoại cảm này cũng cho biết thêm, ngay sau khi trận lũ đầu xảy đến với người dân 5 tỉnh miền Trung, chị đã cùng những nhà hảo tâm mang 20 tấn gạo cùng nhiều vật dụng khác để hỗ trợ người dân vùng lũ. Quá thương cảm với người dân nên khi thấy tai nạn kinh hoàng từ chiếc xe ô tô bị lũ cuốn, nhà ngoại cảm đã có sự quan tâm đến công tác tìm kiếm. Đáp lại những ý kiến “phản pháo” của nhà ngoại cảm Bích Hằng, ông Nguyễn Nhật vẫn tiếp tục khẳng định với PV báo ĐS&PL: “Trước đó, bà Hằng có nói với chúng tôi là xe đang nằm dưới chân Núi Quyết (cách vị trí tai nạn khoảng 4km - PV), Sau đó, bà lại nói là cách hạ lưu cầu Bến Thuỷ khoảng 4km (cách vị trí tại nạn khoảng 8km). Việc xác định được vị trí là hoàn toàn bằng sự nỗ lực của các anh em cứu hộ, lực lượng công an, quân đội”. Sự việc chưa ngã ngũ và những ngày qua dư luận vẫn còn xôn xao về năng lực của nhà ngoại cảm trong vụ tìm kiếm xe khách đau lòng trên .

  Ngọc Lễ (tổng hợp)

  Người hùng bí ẩn này là ai vậy nhỉ? 17h00' ngày 26/10 mình được quẻ Tử Đại An và Kinh Lưu Niên. Các cao thủ luận giúp với ạ! Thanks!


 2. Theo mình biết : Một trong những phương pháp của LVDT là tính giờ độn quẻ căn cứ vào cảm hứng của chính người độn, do người độn quyết định chứ không tính theo giờ hỏi quẻ .

  Và 1 phương pháp khác là có thể chọn quẻ do người hỏi độn.

  "Nguyên tắc chọn quẻ do người hỏi độn:

  Nếu nguời hỏi tự độn quẻ rồi lấy quẻ đó hỏi nguời luận giải thì mọi chuyện sẽ toán theo quẻ đã độn."


 3. Lan Anh phát biểu câu này HAY nhất trong năm đó nha! Có thưởng! Hi ! :D

  Có thưởng hả chị, thích quá! hi hi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif

  (Mình mới khen 1 cái mà có thưởng liền, ngại thiệt. Kiểu này mình phải... tích cực khen mới được http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif )

  1 person likes this

 4. Đề nghị ACE đã đăng ký La Kinh vui lòng nộp chuyển tiền vào TK để chốt lại đi vào sản xuất. Thời gian sau khi tổng hợp kết thúc danh sách Anh Laido đã cam kết sau 30 ngày chúng ta sẽ nhận được La Kinh Lạc Việt.

  Giá bao nhiêu 1 chiếc hả chị ơi?

  Em cũng muốn sở hữu 1 cái để ủng hộ bác Laido sx la kinh Lạc Việt, nhưng em chưa biết mua về để làm gì vì ko biết cách sử dụng. :)


 5. Kinh Vô vong thì ý định nghỉ việc sẽ làm người khác bất ngờ, nhưng việc không thành, công việc này sẽ phải làm tiếp chí ít là 4 tháng nữa!

  Nếu ý định nghỉ việc của em ko thành thì sau 4 tháng chí ít như bác nói tình hình sẽ ra sao hả bác?

  Cả luận giải của bác và bác Hạt gạo làng đều trùng khớp là 4 tháng, tuy nhiên vì bác nói ý định nghỉ việc của em ko thành nên em thấy lăn tăn quá...

  Cảm ơn sự quan tâm của bác!


 6. Chào các bác,

  Tự nhiên mình cảm thấy chán nản với chỗ làm việc hiện tại, mình dự định sẽ tìm kiếm 1 công việc mới rồi sẽ xin thôi việc ở chỗ cũ.

  Vào khoảng 14h50 PM ngày 20/10 mình lấy được quẻ Kinh-Vô Vong nhưng ko biết luận như thế nào nên post lên đây nhờ các bác vào luận giúp. Liệu mình có cơ hội thực hiện được dự định của mình ko?

  Cảm ơn các bác!


 7. Những lời chúc mừng hay và ý nghĩa nhất thì mọi người đều đã chúc thầy hết rồi.

  Chúc mừng thầy đã thành công trong việc đảm bảo thời tiết đẹp trong suốt 10 ngày lễ!

  Chúc mừng thành công của các sư huynh đã phò tá thầy trong suốt thời gian này!

  Chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và quyết tâm để đồng hành cùng Lý học Đông Phương!

  L.A.

  3 people like this

 8. Chú Thiên Sứ chỉ có ý tốt là muốn góp phần giúp Đại Lễ diễn ra tốt đẹp thông qua việc chuyển thời tiết thuận lợi, hơn nữa không hề có vụ lợi, do đó không thể dùng từ ngữ "nhúng tay" đâu!

  Về lý thuyết và những thực hành ở mức độ nào đó, nói chung Miêu có lòng tin ở Chú (Chú đã khẳng định sự chuẩn xác trong rất nhiều trường hợp rồi!). Nhưng với một sứ mạng quá lớn mà Chú đã và đang thực hiện hiện nay (mà chưa thực hiện trước đó bao giờ - tất nhiên với "tầm cỡ" cả một khu vực rộng lớn như Hà Nội), khách quan mà nói thú thật Miêu còn nhiều hoài nghi (có điều gì đó Miêu cảm thấy không chắc chắn, vì thế nên cứ phải dõi theo, tìm hiểu thông tin và... lo lắng - chứ không phải là hả hê) dù tận đáy lòng vẫn mong Chú thành công. Vẫn mong Chú tự tin và lực không bất tòng tâm. Chỉ có thế Miêu mới được lắng nghe những giải thích "khoa học" và "logic" về phương pháp thực hiện từ Chú ấy.

  Cám ơn bạn đã có nhiều trao đổi thú vị. Kết quả mới là quan trọng nhất - đó là quan điểm của cả hai - vì vậy, chúng ta hãy chờ xem!

  Thân mến.

  Nếu thực sự Miu (và cả những người quan tâm khác nữa) muốn chú ấy thành công thì hãy để chú ấy được yên. Đừng comment gì cả!

  Thân mến!


 9. Thưa thầy, mấy cái báo mạng đó, theo con nghĩ nhiều nhất thì chỉ có khoảng 50% trong đó là sự thật. Mà rồi 1 nửa của sự thật liệu có còn được gọi là sự thật nữa ko??? (hôm nọ tình cờ con đọc trên diễn đàn có ai có nói câu này, hình như là sư tỉ Wildlavender). 1 người đáng kính sẽ không thể có những phát biểu hồ đồ về người khác như vậy.

  Những tờ báo này chỉ đang cố tình bôi nhọ danh dự và làm giảm uy tín của người khác, thầy để ý mấy cái tin tức lá cải đó làm chi cho hao tổn năng lượng.

  1 person likes this

 10. Thưa thầy, việc dư luận có nhiều ý kiến khen chê thì cứ kệ họ thôi, mình cứ làm việc của mình, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.

  Con thiết nghĩ nếu để búa rìu dư luận đó ảnh hưởng tới công việc của mình thì chẳng phải là mình đã để họ đã chiến thắng mình sao ạ? Trong khi chỉ cần 1 cách cực kì đơn giản để tránh cái nạn gọi là miệng lưỡi thế gian đó là: coi như mình bị lãng tai. hix hix


 11. Thôi! Cứ chờ kết quả đi. Đến lúc ấy xem dư luận thế nào. Nếu chẳng may tôi đúng! Còn tôi sai thì không có gì để bàn. Thiên Sứ hứa việc đầu tiên là thôi giữ chức Giám Đốc Trung Tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương. Dừng tất cả mọi việc nghiên cứu và chuyển giao cho anh chị em tâm huyết tiếp tục công việc.

  "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", thầy đâu cần phải làm như vậy ạ?

  So với những khó khăn vất vả mà thầy đã trải qua thì cái vụ búa rìu dư luận nếu việc thử nghiệm của thầy ko thành công, con nghĩ chắc cũng chẳng thấm tháp gì.

  Nếu thầy ko đi tiếp nữa thì chúng con biết học ai??? :) :) :(


 12. Với yêu cầu của các bạn chúng tôi không thể đáp ứng bởi trước khi đăng ký học chúng tôi đã qui định lớp chỉ kéo dài trong 3 tháng. Thời gian này các bạn có thể save bài để ôn và xem lại.

  Nay chương trình đã triển khai lớp nâng cao, chúng ta không thể quay lại lớp cũ, các bạn thiếu bài hoặc vì lý do gì đó có thể trao đổi với các bạn đồng khóa.

  Và như thế để có kinh nghiệm cho những khóa tiếp theo đề nghị các bạn theo dõi chương trình học đúng thời hạn, sau đó kết thúc khóa lớp sẽ được đóng lại.

  Trong trường hợp có lý do chính đáng các bạn có thể đề xuất BQT sẽ xem xét cung cấp bài các bạn thiếu.

  Đây là 1 phát biểu lạnh lùng và vô cảm nhất mà mình được nghe!

  Các dữ liệu cũ đã được lưu trữ trên diễn đàn, mở ra cho mọi người xem lại thì đâu có vấn đề gì đâu nhỉ? Thật tình ko hiểu??????

  Tự nhiên hết hứng học tiếp.


 13. Gửi BQT,

  Mình đã từng là học viên lớp PTCB 3, và hiện nay đang là học viên của lớp PTNC 1

  Trước khi có thông báo không vào được lớp học thì mình vẫn vào được cả lớp PTCB 3 và PTNC1, nhưng sau đó khi vào được lại thì mình chỉ vào được lớp PTNC 1, còn lớp PTCB 3 thì không nhìn thấy nữa.

  Thật ra mình cũng đã copy và in ra hard copy được 1 ít (để đọc cho dễ), nhưng quả thật mấy bài giảng cuối của lớp PTCB 3 thì chưa kịp copy và in hard copy. Với lại ngoài bài giảng thì trong lớp học còn có nhiều bài viết khác nữa. Vì vậy, kính đề nghị BQT cho các học viện lớp PTCB 3 cũ được vào lại lớp học như trước để tiện cho việc tra cứu lại bài học cũ.

  Xin chân thành cảm ơn!

  Lan Anh.


 14. Lần nào em đi chơi xa vào ngày tuổi cũng gặp chuyện. Lúc thì xịt lốp (về đến nhà còn xịt), lúc thì mất đồ.... Cơ mà máu thì cứ đi! :D

  Quẻ Sinh - Tiểu cát cho câu hỏi thành viên Lan Anh đi chơi xa có thuận lợi 0?

  Chị đi Cát Bà đúng 0? Hay vườn quốc gia Xuân Thủy? :D

  Chị tính đi Singapore chơi mấy ngày.

  Quẻ Sinh - Tiểu cát có nghĩa là đi được hả em? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/huh.gif


 15. Em đang dự tính sẽ làm 1 chuyến đi chơi xa vào ngày 2/9. Các bác xem giùm em ngày khởi hành như vậy thì chuyến đi của em có thuận lợi không?

  Với lại các bác cho hỏi can chi ngày trùng với tuổi thì có vấn đề gì không ạ?

  Em xin chân thành cảm ơn các bác!

  Lan Anh.