• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Huy

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  580
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thiên Huy

 1. Thiên Huy mở topic này mong các bạn, các vị cao thủ LVĐT vào góp vui. Mặc dù hiện nay Vàng không còn chính thức là bản vị cho tiền tệ nữa nhưng nó vẫn được xem là kim loại quý cho việc phòng tránh rủi ro kinh tế. Vì vậy những dự đoán tại đây được xem là tham khảo trong việc ứng dụng LVĐT. :lol: TH xin mở màn bằng dự đoán cho vài ngày tới. 8h40 ngày 12 tháng 2 năm 2009 tức 2009 Kỷ Sửu Giáng Hạ Thủy Tháng 1 Bính Dần Tuyền Trung Thủy Ngày 18 Mậu Tý Giáng Hạ Thủy Giờ Bính Thìn Sa Trung Thổ Giá vàng vài ngày tới như thế nào? Hưu Tiểu Cát. Vẫn nằm ờ mức cao trong ít nhất 8-10 ngày tới. Khi nào giảm? Sinh-VV. Cần khoảng 10 ngày nhưng có lẻ giảm sớm hơn. Giá lúc đó bn? Thương-ĐA. Khoảng 800-850. Giá vàng VN lúc đó bn? Đỗ-LN. Giảm từ 600-700k so với đỉnh cao nhất của vàng vật chất và ở khoảng mức đó trong nhiều ngày mà không có sự tăng giảm mạnh. Nếu cao nhất là 19 thì lúc đó 18.3-18.4. Giá vàng sẽ vượt 4 triệu VND/chỉ? Cảnh-TH. Không thể có chuyện này trong năm nay.
 2. Đánh bom liều chết mới là anh hùng. :lol:
 3. Khoa học trước tiên được hiểu là hệ thống tri thức. Các môn ứng dụng của học thuyết ADNH hiện tại chưa có hệ thống đàng hoàng (TH biết chú đã phần nào định nghĩa các khái niệm cơ bản nhất định cho môn PTLV vì có lần nghe nói chú viết quyển sách về môn này nhưng còn các môn khác thì sao). Vì vậy TH nghĩ chỉ cần chú tạo được hệ thống tri thức và phương pháp luận rõ ràng cho từng môn và viết học thuyết ADNH thành lý thuyết hoàn chỉnh, giới khoa học hiện đại sẽ nhìn nhận nghiêm chỉnh. Điều này TH nghĩ chính là Âm thuận tùng Dương và Âm dưỡng Dương. Chỉ cần Dương ra Dương, tức khắc Âm sẽ làm đúng chức năng của nó. :mellow: Kính chú, TH
 4. Nếu buộc nhân viên góp tiền như vậy thì không đúng nhưng .... Đã là đại gia tài chính chuyên cho vai lãi mà cách huy động tiền không giống ai. Vậy BIDV chuyển qua hình thức góp vốn. Mỗi nhân viên góp 250.000. Cuối năm ngân hàng thưởng mỗi người thêm 500.000 tiền Tết. Như vậy được cả đôi đường. Vừa có Cóc vừa có tiền (tiền mua Cóc và tiền lợi nhuận cao sau khi thỉnh CÓc về) <_<. Còn nếu sau khi thỉnh ổng về mà lợi nhuận chưa cao như mong muốn thì BIDV vẫn cứ thưởng tiền cho nhân viên. Coi đây là vụ quảng cảo chi phí thấp (quảng cáo toàn quốc và ra cả nước ngoài mà chỉ tốn có bấy nhiêu tỉ thì rẻ quá :D ). Vậy thôi!
 5. Cái nhạy cảm, đa sầu và thông minh của bà, chú Thiên Sứ mang rất nhiều. Có lẻ điều này được chú phát huy mạnh mẽ trong nghiên cứu lý học phương đông chăng !!!
 6. Chú Thiên Sứ sẽ buộc mọi người phải tự ngã mũ nếu chú có thể nói cụ thể hơn thời điểm bắt đầu và tệ hại nhất thực sự của cuộc khủng hoảng xảy ra vào quý nào và năm nào. Không cần căn cứ vào xác nhận của ngài Ben hay ông phù thủy tài chính nào cả chú ạ. Người trong ngành tài chính biết sự thực lúc nào. Những lời xác nhận lúc nào cũng muộn màng cả. <_< Riêng TH con nghĩ: cuối quý I đầu quý II năm 2010 mọi chuyện sẽ lộ ra dần dần và trầm trọng vào quý III và IV của năm 2010 tại VN. Mỹ chắc chắn sẽ xảy ra nhanh hơn và tàn khốc hơn. Biết đâu sẽ có vài vụ tự sát của mấy ông đại gia tài chính Mỹ. Kính chú Thiên Sứ,
 7. TH đọc được câu này mà cảm thấy vui mừng. Kính chúc chú Thiên Sứ sức khỏe và thành công lớn! (Thành công trong nghiêu cứu ADNH, chú TS đã làm được từ lâu. Ý TH muốn nói thành công ở việc chú Thiên Sứ đã bước đầu làm mọi người nhìn học thuyết ADNH đúng với tầm của nó). Trân trọng
 8. Chiều xoắn của cây do ánh sáng ( mặt trời, đèn,... )quyết định. Ốc vẫn có loài vỏ xoắn theo chiều ngược lại.
 9. Th có dự đoán về chuyện này : ít nhất 3 người tử vong. Hiện nay chứng nghiệm. Th cũng muốn biết tối đa bao nhiêu nhưng chưa độn quẻ được. Do nghề nghiệp có liên quan và tiếp xúc mẫu chứa H1N1 thường xuyên, Th đề nghị các anh chị cô chú: đừng để hệ miễn dịch suy yếu, H1N1 chẳng là gì cả.
 10. Con chưa nghiên cứu nhiều về Phong thủy nhưng con cũng hiểu người học phong thủy vấp phải vấn đề nhô cao, trũng thấp tương ứng âm dương. Chắc chắn người Trung Quốc vẫn biết là động đất do âm khí bế sinh ra nên họ xây đập nhằm làm giảm chăng?! (theo lí luận của họ và thực tế nằm rồi tới năm nay họ liên tục xây đập thủy điện). Vài lời loạn bàn của Thiên Huy, kính chú Thiên Sứ chỉ dẫn!
 11. Tiếc là quan niệm người Trung Quốc ngược với phong thủy Việt thưa chú! Híc! Vì thế mà họ xây đập liên tục.
 12. Tương tác là bản chất sự vật, hiện tượng - cái lỏi. Khí là khái niệm của tương tác - cái vỏ. Thiển ý của TH con là vậy! Híc! Khi nào chú rảnh, chú nhớ ghé quán. Con pha tách càe đen ngồi chờ nghe những lời bàn của chú. :D
 13. Con nhớ có dùng LVĐT đưa dự đoán về sóng thần tương tự vậy nhưng không nhớ ở đâu. :D
 14. Wikipedia là từ điển có thể sửa đổi được. Rin86 vào xem link này và chỉnh sửa lại nội dung của nó nhé! (Làm như vậy thế giới mới biết được dân tộc nào mới là tác giả của KInh dịch. Nếu không, chỉ có người Việt biết mình là tác giả của Kinh dịch thôi). http://en.wikipedia.org/wiki/I_Jing
 15. Dạ! Tuyệt vời! Con sẽ cố gắng nhanh chóng đến gặp chú ngay khi có thể (vì dạo này công việc của con bận nhiều và tiếp xúc với mầm bệnh độc hại hơi nhiều => ngại đi gặp mọi người. Híc!) Bia tươi kiểu Đức với thịt giả chồn thì nhất rồi. chẹp chẹp ... Con thèm quá! :unsure:
 16. Khủng hoảng tài chính nói chung sẽ ảnh hưởng mạnh đến việc đánh giá sự hồi phục của nền kinh tế thế giới. :angry: Vì vậy con nghĩ rằng chú Thiên Sứ cần nói cụ thể hơn một tí về vấn đề này ạ. :unsure:
 17. Với các nước có giáp biển, động đất thường kèm theo sóng thần nhưng năm nay có điều lạ : động đất tuy lớn nhưng sóng thần sẽ không gây thiệt hại lớn thậm chí có trường hợp không cần cảnh báo sóng thần cho dù theo lý thuyết trận động đất đó sẽ kèm sóng thần. :( Có mối liên hệ chăng: giữa tần suất máy bay rơi và chuyện này ???
 18. Việc mèo chó đến nhà theo TH nghĩ không liên quan trực tiếp đến chuyện chúng mang đến cho chúng ta vận may hay vận đen cả. Nếu muốn gán ghép, TH thiết nghĩ đó chính là điềm báo (có thể hên hoặc không may). Chẳng hạn việc tượng hải sư Melion to nhất của Singapore bị sét đánh bể đầu 1 mảng hình như hồi đầu năm thì phải. Đó là điềm báo nền kinh tế Singapore lao đao, ... Ngày xưa đàn bà có mang còn phải làm cái chồi ngoài vườn để sinh nở. Híc! Đáng thương quá! Trước mắt TH thấy mèo đến nhà sẽ có lợi vì trước tiên chuột sẽ giảm. :( Tóm lại: Khi chúng ta thể hiện tính nhân đạo, mọi chuyện xấu sẽ giảm nhiều và chuyện tốt sẽ viên mãn hơn. :rolleyes: Vì vậy anh/chị lbm cứ nuôi chúng đàng hoàng nhé!
 19. Quả thực TH thấy chú Thiên Sứ chưa quen với việc lãnh đạo nhóm nghiên cứu. Chú Thiên Sứ vốn xưa nay một người một ngựa quen rồi. Híc!
 20. Có thể là Khí trong nhà bạn không tốt hoặc nếu có thấy Linh Hồn thì cũng chưa chắc là xấu. Trước mắt bạn hãy vào mục tư vấn Phong thủy nhờ các cao nhân xem nhà bạn như thế nào rồi tính tiếp. Datvietnam nhớ đăng sơ đồ nhà cùng hướng nhà (bao nhiêu độ về hướng gì),... nhé! TH bó tay với vụ phong thủy vì chưa học chỉ biết nguyên tắc: Khí tạp trong nhà quá nhiều do cấu trúc nhà, ... Con người sống trong đó khi suy yếu sẽ dễ bị ảo giác, ... Mến chào! :blink:
 21. Th đúng là muốn biết ý kiến cá nhân của chú về vai trò Trung Quốc trong nền kinh tế tương lai. Con quan tâm vì TQ đang được Mỹ và ... đưa lên một cách kỳ lạ. Hi! :P Hôm nào con kính mời chú làm vài cốc bia mới được. ;)
 22. Thế giới sẽ thất vọng nặng nề nếu GDP Trung Quốc không đạt kỳ vọng http://cafef.vn/20090803054125287CA32/the-...dat-ky-vong.chn Thứ 3, 04/08/2009, 14:10 Thượng Hải - Trung Quốc. Ảnh: Ngọc Diệp - CafeF Sự giảm điểm "dốc đứng" của TTCK Trung Quốc trong phiên ngày 29/07 của tuần trước cho thấy hy vọng có thể chuyển thành thất vọng nặng nề chóng vánh ra sao. Dường như những người có quan điểm bi quan đã đúng. Ngày 29/07, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc hạ khoảng 7,7% sau đó kết thúc phiên giao dịch giảm 5%. Thị trường phiên hôm đó chứng kiến đợt bán tháo lớn nhất trong 8 tháng, sự hoảng loạn lan sang cả thị trường Hồng Kông, chỉ số Hang Seng hạ 2,4%. Ngay cả thị trường Mỹ cũng giảm điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc ngày giao dịch hạ 26 điểm. Đó là tín hiệu cảnh báo nhầm. Đã có rất nhiều lời đồn về việc Trung Quốc chuẩn bị thắt chặt nguồn cung tiền tệ. Cùng ngày hôm đó, Ngân hàng Trung ương khẳng định lại chính sách tiền tệ nới lỏng với mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và cam kết áp dụng hạn ngạch cho vay để kiềm chế tín dụng ngân hàng. Ngày sau đó, các ngân hàng Trung Quốc được yêu cầu hạn chế tín dụng từ chối làm điều này. Ngày 31/07, chỉ số Shanghai Composite tăng 2,7%, mức tăng mạnh nhất trong 2 tháng. TTCK Trung Quốc tăng 15% trong tháng 7/2009, mức tăng theo tháng mạnh nhất từ năm 2007. Nay, tất cả mọi thứ đang trở lại với thị trường. Biến động mạnh trên thị trường Thượng Hải vào tuần trước là chỉ báo cho thấy điều gì có thể xảy ra tại Trung Quốc nếu sự phục hồi không đạt mong đợi của thị trường. Tăng trưởng GDP tốt hơn dự báo là một lý do khiến các chuyên gia lạc quan kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng trở lại, yếu tố này sẽ giúp hoạt động đầu tư toàn cầu cải thiện. Thị trường chứng khoán thường tăng điểm nhờ kỳ vọng vào nền kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp trong tương lai, vì thế sự hưng phấn hiện tại sẽ biến thành thảm họa nếu thực tế không đạt kỳ vọng. Nhà đầu tư đang phấn chấn bởi kết quả tăng trưởng GDP quý 2/2009 đạt 7,9% của Trung Quốc bắt nguồn từ việc so với 1 năm trước tín dụng ngân hàng tăng trưởng 31% trong tháng 5/2009 và 34% trong tháng 6/2009. Cho đến nay, tổng giá trị các khoản vay trong nửa đầu năm 2009 lên tới 1,1 nghìn tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 735 tỷ USD của chính phủ. Phần lớn tiền được dành cho các dự án cơ sở hạ tầng trong chương trình 585 tỷ USD của chính phủ. Thế nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 1/2009 cho đến hết tháng 5/2009, theo tính toán từ chính phủ, 70 tỷ USD từ nguồn tiền trên đã chảy vào thị trường chứng khoán, đó là một phần nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng 87% từ đầu năm đến nay. Nếu những khoản vay lãi suất thấp với mục đích kích thích hoạt động doanh nghiệp lại bị đưa vào hoạt động đầu cơ cổ phiếu, đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc bền vững sẽ ra sao? Bong bóng tài sản có thể đang hình thành. Giá cổ phiếu trong đợt IPO mới đây tại Trung Quốc và Hồng Kông bị đẩy lên những mức rất cao. Cổ phiếu Tập đoàn xây dựng Trung Quốc China State Construction Engineering đã tăng 90% trong phiên giao dịch đầu tiên tại thị trường Thượng Hải. Thị trường bất động sản hiện cũng rất “nóng”. So với cùng kỳ năm 2008, doanh số bán nhà mới tại Thượng Hải tăng 70% trong nửa đầu năm 2009. Phần lớn tín dụng ngân hàng được dành cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá và xe lửa, trên lý thuyết, tất cả những yếu tố này sẽ tạo đà tăng trưởng kinh tế và nâng cao sản lượng. Thế nhưng một số công trình như cây cầu nối Hồng Kông – Macao – Chu Hải đã hứng chịu nhiều chỉ trích, nhiều chuyên gia cho rằng đây là một sự án lãng phí, một số phần trong tuyến đường xe lửa Thượng Hải – Nam Kinh và Thượng Hải – Bắc Kinh bị coi như chồng chéo. Một số chính quyền địa phương bị phát hiện sử dụng tài liệu giả. Gói kích cầu này bao gồm chi tiêu hỗ trợ hệ thống phúc lợi xã hội và nâng tiêu dùng nội địa, cụ thể là trợ cấp cho người tiêu dùng nông thôn trong việc mua hàng điện tử tiêu dùng. Trung Quốc cũng đưa ra chương trình hỗ trợ mua xe ô tô giống như Mỹ với phạm vi áp dụng tại 4 tỉnh và 5 thành phố khi người dân đổi xe cũ mua xe mới. Số tiền dành cho chương trình này cũng chịu nhiều chỉ trích, thế nhưng điều này cho thấy các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nhận thức rất rõ tầm quan trọng của tiêu dùng nội địa như một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng trong bối cảnh xuất khẩu giảm do suy thoái kinh tế Mỹ. Thách thức đối với Trung Quốc là hạn chế chi tiêu hoang phí ở mức độ nhất định, ngưng kế hoạch kích thích kinh tế mà không cản trở đà phục hồi kinh tế, thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn để ngăn bong bóng tài sản mà không giết chết thị trường. Đây là một nhiệm vụ khó, sự giảm điểm “dốc đứng” của thị trường tuần trước đã cho thấy điều này. Sau thời kỳ khủng hoảng năm 1997, các nhà hoạch định chính sách kinh tế Trung Quốc đã biết phải làm gì. Dù vậy họ cẩn phải cẩn trọng ngay từ thời điểm hiện tại bởi nếu không các chính sách sẽ ảnh hưởng không chỉ đến nền kinh tế mà còn là toàn bộ thế giới. Theo Time Ngọc Diệp Kính chú Thiên Sứ cho ý kiến: Trung Quốc sẽ đóng vai trò như thế nào cho kinh tế thế giới tong tương lại ạ? Kính chú!
 23. Như vậy Th hiểu vụ này là Đỗ Lưu Niên phải không chú Thiên Sứ ? ;) Kính chú Thiên Sứ!
 24. Trích lời tiên tri của chú Thiên Sứ: "Lời tiên tri 2009 - 2010 xác định rằng: Sẽ xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thiên nhiên sẽ điều chỉnh thay con người thông qua sự khủng hoảng này." Chú Thiên Sứ có nhận định gì về lời "tiên tri" của phù thủy kinh tế Alan Greenspan: Kinh tế Mỹ sẽ hồi phục nhanh hơn mọi dự báo Kính chú THiên Sứ!
 25. Trong trường hợp nào thì trấn vòi phun này nhỉ? ;)