• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rubi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.160
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Rubi last won the day on Tháng 10 26 2021

Rubi had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

154 Excellent

1 Người theo dõi

About Rubi

 • Rank
  Cựu h/s Trần Nhân Tông Khóa 1994-1997
 • Birthday 25/02/1978

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • Yahoo
  hanoi.thanglong

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Mộc Ngự Sơn Thạch
 • Sở thích
  H1N5-9-2007 nguyenle VLS | H2N7-5-2009 Rubi LHDP

Xem hồ sơ gần đây

4.240 lượt xem hồ sơ
 1. 20220808-ngày 8 tháng 8 năm 2022 Vô tình tìm kiếm trên google dần dẫn đến mục này và mới biết lời chào tạm biệt của anh Đào Hoa (DaoHoa). Anh Đào Hoa này như là kỳ nhân dị sĩ: kiến giải giống như là người đứng cao thấy xa. - Bây giờ Rubi mới xem thì hình ảnh như có vấn đề (chỉ thấy lá cờ của Ucraina). Rubi chỉ tập trung vào cái thấy Rubi nên không để ý lắm đến các bài viết khác của người khác. Sau này mới để ý đến một hai nick. - Không suy nghĩ sẽ rơi vào vô tưởng, mà có suy nghĩ sẽ bị trận đồ chuyển xoay.
 2. Văn Vương Hậu thiên bát quái 1-Hậu Thiên nghĩa là phần tử cục bộ sau cùng, không còn phần tử nào thêm vào. 2-Bát Quái này không đơn thuần là Bát Quái mà nó có vẻ là một trận đồ, một lá Bùa. 3-Không nên dùng Bát Quái Hậu Thiên. Hãy dùng Bát Quái Tiên Thiên, dù chỉ là học vẹt Bát Quái Tiên Thiên y như sách thì cũng chấp nhận được, kể cả không cần chỉnh sửa Bát Quái Tiên Thiên, nếu dùng thì cứ dùng, đây là cấp độ thấp nhất. 4-Việc đổi chỗ Tốn Khôn có lẽ vô tình đã phá trận đồ Bát Quái Hậu Thiên. 5-Trận đồ Bát Quái Hậu Thiên Văn Vương có hai chiêu cực mạnh, quyết liệt lấy mạng cao thủ, thủ lĩnh. 6-Văn Vương là tên nhưng có phần là có chủ ý khác, như là mục đích của trận đồ nhắm đến đối tượng chung Văn Vương, bất kể ai có tính chất Văn Vương thì đều là đối tượng bị trận đồ ảnh hưởng. 7-Hậu Thiên còn có nghĩa quyết định không ai có thể phát hiện và phá trận đồ này, chữ Hậu Thiên là một câu thần chú tác dụng như vậy. 8-Thiên Sứ cũng là một câu chú chiết phục nhiếp thu câu chú Hậu Thiên. 9-Chú đã được hóa giải, trận đồ đã bị phá. Vấn đề này phải giải trình chứng minh nhưng do tính chất bất thường như vậy cộng với tình hình học thuật hiện nay cho nên hiện tại còn lăn tăn chưa đăng các hình ảnh minh họa. Hậu Thiên, Văn Vương có một số nghĩa đều có tác dụng, có chủ ý trong đó.
 3. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 1 năm 2022 lịch Tây, Rubi lập chủ đề về Bát Quái Hậu Thiên Văn Vương. Có cái thấy về Bát quái này, hơi lạ thường nên Rubi tự thiết kế minh họa để đăng lên. Có thể, các lần viết bài tiếp, Rubi sẽ đăng hình ảnh thiết kế, vì hình ảnh đang có lại có dụng lượng vượt quá 1MB nên phải chế tác cho dung lượng giảm bớt thì mới đăng lên được.
 4. Thử bài Dung lượng tối đa 1MB, với Rubi thì dung lượng này hơi ít. tầm 10MB mới có thể tải lên ảnh chất lượng cao do Rubi thiết kế.
 5. Ngày 14 tháng 10 năm 2021-viết tiếp. Nghiên cứu mở đề tài chỉnh sửa Bát quái! Ngày 5 tháng 9 năm 2007 bắt đầu, nguyenle bên diễn đàn vietlyso-com (tức sau này 17/18-04-2008 là Rubi tại diễn đàn lyhocdongphuong-org-vn) viết bài nghiên cứu mở trên không gian mạng, chủ đề chỉnh sửa Bát quái. Khoảng thời gian 1999-2002 ở tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, Rubi có tham khảo một số cuốn sách về chủ đề triết học, sách mượn trong thư viện của Thiền Viện, trong Thiền Viện có 2 thư viện, thư viện Nội Viện Tăng và thư viện Ngoại Viện. Nhớ có đoạn, sách nói về Hà Đồ và Lạc Thư rồi sách nhấn mạnh sự liên quan giữa Hà Đồ và Lạc Thư: Hà Đồ là biểu thì Lạc Thư là lí, Lạc Thư là biểu thì Hà Đồ là lí. Sau khi xem sách thì Rubi có chú ý chung chung đến những thông tin như vậy và như có hành động tìm sách nào có chuyên đề về chủ đề này. Tìm nhưng có vẻ thấy không có ở trong thư viện của Thiền Viện, Rubi mới nhớ có một cuốn sách mang theo khi từ nhà vào Thiền Viện, đó là cuốn sách của Khí công sư Bùi Long Thành: HỘI NHẬP CON NGƯỜI THẬT. Nhớ rằng phần cuối sách có mục TÀI LIỆU THAM KHẢO, từ trang 481 đến trang 487, có tất cả 89 đầu sách: -thứ nhất là cuốn HOÀNG ĐẾ NỘI KINH (Dịch giả Ngô Tất Tố-Toàn tập. N.X.B Thành phố Hồ Chí Minh - 1991), -thứ 89 là cuốn KHÍ CÔNG VÀ Y HỌC HIỆN ĐẠI (Giáo sư thạc sĩ Ngô Gia Huy; Bùi Lưu Yêm và Ngô Gia Lương N.X.B Đồng Nai 1995) Rubi xem mục Tài Liệu Tham Khảo và có khoanh tròn đánh dấu một số đầu sách: -thứ 15. BẢN TIN KHOA HỌC NƯỚC NGOÀI (Việt nam Thông tấn xã và ủy Ban khoa học kỹ thuật Nhà Nước-phát hành) -thứ 48. DƯƠNG ÂM LỊCH CAN CHI VÀ LỊCH THỜI CHÂM CỨU BẤM HUYỆT THẾ KỶ XX (Bác sỹ Nguyễn Văn Thang. Câu lạc bộ châm cứu Hà Nôi - 1989) -thứ 49. DANH TỪ HUYỆT VI (Lê Quý Ngưu - Hội châm cứu - Viên y dược học dân tộc - thành phố: Hồ Chí Minh -1988) -thứ 56. VỀ THÔI MIÊN, ÁM THỊ PHÂN TÂM HỌC (Phó giáo sư Đại tá Bác sỹ quân y - Nhà giáo ưu tú: Phạm Gia Văn (Bài giảng cho lớp Đạo tạo hướng dẫn viên khí công dưỡng sinh Khóa I - Trung tâm khí công dương sinh: Bùi Long Thành)) -thứ 57. PHƯƠNG PHÁP SỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC DƯỠNG SINH VIỆT NAM/BÙI LONG THÀNH (Giáo sư - Tiễn sĩ: Trần Văn Hà- Bài giảng cho lớp đào tạo hướng dẫn viên KCDS khóa 1) -thứ 89. KHÍ CÔNG VÀ Y HỌC HIỆN ĐẠI (Giáo sư thạc sĩ Ngô Gia Huy; Bùi Lưu Yêm và Ngô Gia Lương N.X.B Đồng Nai 1995) -Rubi ghi thêm (bút mực đỏ) cuốn thứ 90. THIẾU LÂM KHÍ CÔNG: Nội kình nhất chỉ thiền (Khí công sư Khuyết Xảo Căn & Vương Thụy Đình - (TQ) - Người dịch: Mộ La và Trung Thuần, do NXB Hà Nội ấn hành - 1995) Các cuốn thứ 15, 56, 57, 89 đánh dấu tròn bút bi đỏ, các cuốn thứ 48, 49 đánh dấu tròn bút chì đen. Kết quả Rubi chọn cuốn thứ 53. TÍCH HỢP ĐA VĂN HÓA ĐÔNG TÂY CHO MỘT CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC TƯƠNG LAI (Nguyễn Hoàng Phương - N.X.B Giáo dục 1996). Cuốn 53 này Rubi không đánh dấu gì. Chọn nhưng chỉ là chọn thôi chứ chưa thể có sách, chưa biết làm thế nào để có sách xem. Trong Thiền Viện, tất nhiên là không ai được giữ tiền nhưng có một số sự việc đến nên Rubi có gặp Mẫu thân. Mẫu thân đưa cho Rubi 700 ngàn và Rubi giữ nên có. Rubi đã nhờ Thầy Tri Khố của Thiền Viện, khi Thầy đi chợ thì tranh thủ tìm xem có cuốn sách 53 đó hay không. Kết quả Rubi có được sách, giá sách đâu đó hình như 500 ngàn. Phiên bản sách 53 này so với một phiên bản khác thì bản này có thêm phần về Phong thủy. Thỉnh thoảng Rubi có giở sách ra xem, trong sách tích hợp các phần của triết lí âm dương như Bát quái, Hà đồ, Lạc thư, Độn giáp, Thái ất, Đông y Châm cứu, Tí Ngọ Lưu Chú, Linh Qui Bát Pháp, Kinh Dịch, Phong Thủy VÀ TOÁN HỌC CAO CẤP CỦA KHOA HỌC HIỆN ĐẠI, Đông Tây tích hợp vv. Có lần Rubi đang để sách trên bàn xem thì Thầy Tỉnh Nghiêm vào quan sát, Thầy quan sát và giở một số trang thì cũng thấy chỉ là về toán học cao cấp hiện đại, Rubi cũng chỉ để Thầy xem tự nhiên, cũng chỉ cười thôi không nói gì. Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, xây trên núi Phụng Hoàng. Thiền sư Thích Thanh Từ đặt tên cho núi này là Phụng Hoàng, đây hình như là ghép tên của hai người đã có công Hộ Pháp trợ đạo để góp phần bước đầu xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt. Phụng và Hoàng, một người miền Bắc, một người miền Nam. Như vậy, trong giai đoạn 1999-2002, trên núi Phùng Hoàng, Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, Rubi manh nha tiếp cận nội dung về triết lí âm dương. Được từ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt ra ở Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử cho nên Rubi chuẩn bị hành lí, Rubi xin một Thầy chiếc thùng cát-tông to, cắt ra và chế tạo thành một thùng nhỏ hơn để đựng sách, thùng nhỏ hơn nhưng cũng khá to, 50-70 cm2. Đóng xong thùng, cho hết sách vào gọn gàng, nhưng cuối cùng lại tặng thùng sách này cho Thầy Sa-di Thích Trúc Thái Trí (Chí), Rubi chỉ mang theo một thùng sách nhỏ, một tay cũng ôm được. Trở ra Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử từ trước tết, đến 19 tháng Giêng năm Quí Mùi (lịch ta)-19-2-2003 thì Rubi xin về nhà. Sau một năm, đến năm 2004-2005 thì Rubi có vô tình mua được cuốn Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch ở phố sách vỉa hè,vị trí cổng sau Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, số 2 phố Đinh Lễ. Sau Rubi cũng tìm đến cửa hàng sách cũ ở địa chỉ 180 phố Bà Triệu hỏi mua lại được cuốn Tích Hợp Đa Văn Hóa Đông Tây Cho Một Chiến Lược Giáo Dục Tương Lai (phiên bản cũ hơn), giá sách đâu đó 400 ngàn. Đọc cuốn Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch nên Rubi chuyển hướng sang CHỈNH SỬA BÁT QUÁI, khoảng năm 2004-2005, đến 2006 thì viết nghiên cứu trên Yahoo! 360°blog, đến 2007 (ngày 5 tháng 9 năm 2007) thì viết nghiên cứu trên diễn đàn vietlyso-com, đến 2008 (17/18 tháng 4 năm 2008) thì viết nghiên cứu trên diễn đàn lyhocdongphuong-org-vn, ngày 7 tháng 5 năm 2009 thì Rubi nghiên cứu hướng chỉnh sửa thứ hai về đề tài Bát quái. Vừa rồi, ngày 8 tháng 8 năm 2021, tức mồng 1 tháng 7 năm Tân Sửu ["sinh nhật lần thứ 103-một trăm linh ba"], 2007-2021 Sau thời gian 14 năm thì Rubi quan sát và gọi tên Bát quái: BÁT QUÁI XUÂN THU.
 6. Tiểu đề: đặt tên cho Bát Quái Không gọi tên theo Tiên thiên, Trung thiên hay Hậu thiên mà đặt tên là BÁT QUÁI XUÂN THU Ngày đặt tên, hôm nay: ngày 8 tháng 8 năm 2021, tức mồng 1 tháng 7 năm Tân Sửu [sinh nhật lần thứ 103-một trăm linh ba] Đề tài nghiên cứu mở trên diễn đàn mạng từ ngày 5 tháng 9 năm 2007 lịch Ta tức ngày 24 tháng 7 năm Đinh Hợi. Sau thời gian 14 năm thì mới có tên gọi Bát quái: BÁT QUÁI XUÂN THU.
 7. DaoHoa độn quẻ và có lời giải có tính huyền cơ: "Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước". Vậy hỏi DaoHoa và các chuyên gia, nếu kiếp trước Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước thì Kiếp trước: 1/-Rubi kiếp trước sinh năm 191..? 2/-Rubi kiếp trước mất năm 197...? 3/-Rubi kiếp trước tu hành có công đức lớn hay không ? Họa sỹ Phan Cẩm Thượng hỏi tên Rubi và nói tên này nghĩa là Đức Lớn. 4/-Rubi kiếp trước tu hành ở miền Nam hay miền Bắc ? và tu ở Chùa nào ? 5/-Rubi kiếp trước có Thầy là vị Tổ Sư nào ? có phải Tổ Khánh Anh hay không ? 6/-Rubi kiếp trước có đệ tử hay không ? Trong những vị đệ tử đó có vị nào hiện còn sống và có Đạo Nghiệp Vang Lừng hay không ? 7/-Rubi kiếp này có xuất gia trong Đạo Tràng của vị đệ tử đó hay không ? 8/-Rubi kiếp trước có họ Trần đúng không ? quy y từ nhỏ nên có Pháp danh là tên gọi luôn đúng không ? 9/-Đề tài nghiên cứu chỉnh sửa Âm Dương Ngũ Hành Bát Quái Hà Lạc có được ghi công vào sử sách hay không ? VÔ SƯ TRÍ VI TÔN
 8. Từ cấu trúc Bát Quái Thời Châm Tí Ngọ Lưu Chú theo Ngày và Giờ, Rubi chuyển sang Tí Ngọ Lưu Chú ở cách Năm và Tháng thì thấy xuất hiện vấn đề không khớp ở một số vị trí trong cấu trúc hệ thống. Tìm hiểu nguyên nhân không khớp thì thấy Ngày Giờ tương ứng với Kiến Tí còn Năm Tháng tương ứng với Kiến Dần. Với nguyên tắc Kiến Dần thì sẽ khảo sát ra cái thấy Bính Dần đứng đầu 60 Hoa Giáp và hệ quả sẽ phải gọi là 60 Hoa Bính. Cấu trúc Tí Ngọ Lưu Chú đưa ra sự liên hệ mật thiết giữa Giờ và Ngày, từ đó cho thấy vấn đề quan tâm là sự liên hệ mật thiết giữa Tháng và Năm. Vậy bảng 60 Hoa Giáp cần phải có thêm phần nâng cao, tức là từ cơ bản Năm Tháng Ngày Giờ thì nâng cao lên thành Năm Tháng liên kết với nhau, Ngày Giờ liên kết với nhau. Khả năng cao có nguyên lý đồng bộ hóa Năm Tháng với Ngày Giờ mà Ngày Giờ tương thích với Kiến Tí thì Năm Tháng cũng tương thích với Kiến Tí. Năm Tháng có nguyên lý Kiến Tí sẽ đồng bộ với cái thấy Giáp Tí đứng đầu 60 Hoa Giáp. Như vậy, Kiến Dần sẽ được xem xét để hướng đến sự chuyển sang nguyên lý và ứng dụng Kiến Tí. Dễ thấy nhất sự thay đổi ứng dụng là chuyển Tết Nguyên Đán Kiến Dần sang Tết Nguyên Đán Kiến Tí. Và đồng quan điểm với vấn đề này thì sẵn có các thông tin sau: 1/-Tết Nguyên Đán Kiến Tí khá đồng vị với Tết Tây. Do vậy không lo lắng vấn đề bỏ Tết Ta để ăn chỉ Tết Tây mà thậm chí ăn Tết Tây còn là sự tiên phong phục hồi văn hóa truyền thống Đông phương. 2/-Chính phủ Trung Quốc có công trình nghiên cứu Hạ Thương Chu Đoạn Đại Công Trình. Điều này cho thấy một xu hướng nghiên cứu nên chú ý thêm. Đối với vấn đề Kiến Tí thì thấy có thông tin Nhà Hạ dùng lịch Kiến Dần, Nhà Thương dùng lịch Kiến Sửu, Nhà Chu dùng lịch Kiến Tí. Lịch sử Nhà Chu tồn tại lâu nhất Trung Hoa, khoảng 800 năm. Sự thật lịch sử Nhà Chu dùng lịch Kiến Tí là một thông tin đáng quan tâm và là một cơ sở đáng kể cho đề tài Kiến Tí của chủ đề này. Trong trường hợp Kiến Dần không phải là nguyên lý, tức Kiến Dần là một ứng dụng sai mà ví dụ ứng dụng này như một ngọn núi sụp đổ thì văn hóa ăn Tết Nguyên Đán Kiến Dần sẽ giống như một lá bùa trấn trên ngọn núi này để giam cầm một sức mạnh dưới chân núi, không cho sức mạnh ấy thoát ra phục hồi trở lại. Vì thế phong tục ăn Tết Nguyên Đán Kiến Dần thay đổi thành ăn Tết Nguyên Đán Kiến Tí là một sự hy hữu là bóc được lá bùa trấn yểm trên đỉnh núi, như vậy sức mạnh bị đè dưới chân núi có thể được giải thoát phục hồi trở lại, ấy là sự phục hồi thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Tức là lịch pháp sẽ phải sửa đổi tháng đầu năm từ tháng Dần trở về là tháng Tí. 20200919
 9. Trở lại với diễn đàn Lý Học Đông Phương tiếp tục phát triển khôi phục giá trị lý thuyết tượng số tương sinh tương khắc với Đồ Họa Vi Tính Rubi-Lê Đức Hồng [Phổ Thiện Huệ]-20191018. Những phát kiến khôi phục mới nhất sẽ công bố trong một hai ngày tới. Ps: Hé lộ: Bát quái trong Bát quái, qui luật trong qui luật, bào thai trong cơ thể [đúng dịp gần ngày phụ nữ 20-10]. Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2019.
 10. Dạ, ý niệm toàn bài phát biểu: xuất niệm như xuất kiếm. Thính giả chắc nhiều người như sờ được vào nền tảng lý học đông phương.
 11. Nội dung chính xác là Thiền Sử ạ. Đại cuộc Phật pháp truyền từ Ấn sang Trung là phải có. Phải có thì Phật là người chủ trì sự kiện. Phật tu thiền mà chứng ngộ thì nhất định phải tìm kế dài lâu. Thiền này chỉ có Đại Bồ tát mới nhận được Đại Đệ tử mới đủ tư cách để truyền đăng tục diệm. Nói đến Thiền là phải nói đến Mật. Chỉ có vị của Thiền Tông mới có khả năng kìm hãm được Mật khi người tu Mật theo con đường ma quỷ. Vua chúa xưa xem trọng Mật tông nên các quốc sư lạm dụng Mật tông, khi đó Thiền Tông có trách nhiệm hoá giải sự lạm dụng đó. Nói đến Thiền là phải nói đến sự hoá giải kịp thời những biến động của Phật pháp.
 12. Thiền Tông cao sâu hơn cả Mật Tông, không tu Thiền Tông thì không thể bình luận về Thiền Tông được. Không Thiền Tông thì khó hành sâu Mật Tông, cố tình thì sẽ bị phản tác dụng. Om Ma Ni Pát Mê Hum Thần chú có điều bí mật là không phải phát âm trong thì thở ra. Âm thanh Thần chú phát ra nội lực trong thì thở vào mới kinh dị. Mới cả Thần chú Linh phù và Mật ấn luôn đồng thời xuất hiện...trong Tâm Thiền. Nếu không tu Mật hoặc không thực hành Thiền Tông thì bình luận về Thiền Tông chắc sẽ không được gì.
 13. Cảm ơn anh Bá Kiến. Nhớ câu phản biện ít ỏi của Kiều Quang Dũng với nguyenle (Rubi): "Đã thái nhất lại còn vô cực".