• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rubi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.152
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by Rubi

 1. Tâm ý là cái bóng dáng của 6 trần. Buông 6 trần là giới. Xoay vào tìm lại bóng dáng tâm ý kia, tìm không được là tâm đã an, đó là định. Bặt dứt các duyên lại chẳng rơi vào không mà rõ ràng thường biết là huệ. Rõ ràng thường biết là bản tính chân tâm, là chân kinh. Chân tâm ngay nơi mình đó nên là kinh của tiểu thừa. Có thể lý giải cho người khác nên chân tâm là kinh đại thừa. Ai ai cũng có chân tâm không phụ thuộc văn tự nên nó là kinh tối thượng thừa. Chân tâm vô sinh bất tử nên nó là kinh kim cang thừa. Chân tâm vô sinh bất diệt, nghĩa là vô lượng thọ. Chân tâm rõ ràng thường biết, nghĩa là vô lượng quang. Chân tâm dứt tuyệt phân biệt đối đãi nên là chân lý tuyệt đối, ai cũng có phần.
 2. Ngày nay Ta dính mắc nên nhìn tha nhân theo kiểu: toa tuổi gì! toa không biết toa là ai!... Ta là Hàn Tín tài cao, Ta là giám đốc, Ta là chủ tịch .v.v...Vua Trần xem cái Ta kiểu đó đều là hèn hạ: "Tần Hán xưa kia xem đà hèn hạ". Ta là Ta thì mới có thể cần gì phải làm ác, mới có thể khuyến thiện trừ ác, đạt đến độ chân thức mới có thể tìm sai sót của con người. Sách cũng do con người làm ra, vẫn có thể sai sót, tin hoàn toàn vào sách thà rằng không có sách. Muốn tìm sai sót của nguỵ cổ thư trước hết cần Ta là Ta để mà thao quang dưỡng hối...
 3. Thế thì cảm nhận ngay trong tay có con cá chết.
 4. Triết Lý Thiên Địa không cần thay đổi quan điểm vì nó là khoa học và vượt trên khoa học, vượt trên quốc gia cấp quốc tế. Thiên là văn minh. Địa là đạo đức. Văn minh hậu đãi người đạo đức: Thiên Địa Nhân hợp nhất.
 5. [ Âm Dương Bát Quái ] Hậu Thiên [ Ngũ Hành Tương Khắc ] bí mật như lỗ đen vật lý thiên văn.
 6. Kính thưa các Độc giả! Chủ đề "rửa tay chậu vàng" này có ý là vĩnh biệt độc giả học thuật. Xem các bộ phim của Kim Dung thì thấy giới học thuật cũng tương tợ giới kiếm hiệp giang hồ nên Rubi cũng cảm được cái tính chất diễn biến nhân quả trong không gian học thuật Việt. Có lẽ vì học ngoại điển mà không được phép từ Thầy Giáo Thọ của Rubi, và lại trong Cảnh sách oai nghi Nhà Phật cũng dạy người sơ cơ là chẳng được học tập Ngoại Chương, nhưng Rubi lại cứ học tò mò thấy xem không theo những điều dạy bảo đó nên kết quả bị Ngoại điển cuốn hút. Bình thường thì đã bị cuốn hút rồi, xong không chỉ thế mà lại còn phát kiến chỉnh lý, thật sự lại chưa thấy học giả nào phản biện được các phát kiến của Rubi cho nên nó lại càng bị cuốn hút. Bị cuốn hút vào lý học, chỉnh lý thì cũng sinh ra ân oán, thiện cảm và ác cảm đều thấy rõ. Phải chi là chỉ biết Ngoại điển không thôi thì có khi lại làm ra vấn đề. So với Nội điển thì thấy Ngoại điển chỉ là một đống sách cũ nát, một hình ảnh hiện lên trong mộng của Rubi cách đây mươi năm. Khi mộng thì chỉ thấy bên mình một đống sách cũ nhưng chẳng biết là sách gì, có thể bây giờ nhận ra đó là Ngoại điển. Đó là với lời để vĩnh biệt độc giả học thuật để trở về con đường của Rubi. Những gì Rubi đã viết và đã minh họa thì cũng không có ý tác động gì, chẳng biết làm gì với những topic đó, thì cứ đành để đó như những lô cốt chiến tranh mà đâu đó vẫn thấy trên đất Việt. Mà điều quan trọng Rửa tay chậu vàng là cắt đứt ân và oán, không chấp vào ân và oán nữa. Ai làm gì là việc của người đó, Rubi không cố quan sát theo những cái duyên ràng buộc nói chung trong giới các Độc giả lý hình số. Vậy mong mỗi người xem qua thì biết cho thế. Rất khoát và kiên quyết. Rubi-nguyenle 13-01-2011
 7. Ngày 9 tháng 12 năm 2011 Rubi bắt đầu chính thức học và làm trong ngành mỹ nghệ kim hoàn, đến nay đã bước sang năm thứ 5. Rửa tay chậu vàng lại là cái duyên để làm trong ngành vàng công nghệ Italy.
 8. Hà: Ngân Hà, vật lý thiên văn.Đồ: Biểu tượng. Lạc: Âu Lạc, Lạc Việt. Thư: Triết lý. Đại để: Biểu tượng triết lý về Trời Đất của Người Lạc. Mùng 1 tháng 9 năm 2016
 9. Dùng tinh thần của mình để giúp người khác thành công tức là đi ngược với chủ nghĩa duy vật, ngược với nguyên lý: biến vật chất thành năng lượng của pháp giới phàm. Đó là tư tưởng biến năng lượng thành vật chất của pháp giới thánh.
 10. Tất cả đều rớt vậy thì chỉnh lý để làm gì ? Trước khi chỉnh lý phải chuyển tất cả thành diệu hữu, nếu không thì lạc vào duyên khởi chẳng phải tính khởi. Tính khởi thì tất cả đi lên, duyên khởi thì tất cả rớt xuống.
 11. Triết học Việt Nam, chẳng thể tự xưng, chỉ để thế giới quý hoá mà gọi thì được. Triết học là triết học thì mới có cơ thượng thừa, triết học lại tự xưng là Triết học Việt Nam thì biến cái Triết học đó thành một thứ tôn giáo nhập môn. Thượng thừa là vươn tới chân lý, vươn tới chân lý là vì bách tính, không vì bách tính thì lạc vào tà thuật. Trong hình thức học thuật ẩn chửa thứ tôn giáo nhập môn thì tất cả đều rớt xuống.
 12. Triết học của Tự nhiên và Vô ngã. Đạo khả đạo phi thường Đạo, Danh khả danh phi thường danh. Thế thì Triết học của chẳng phải Trung hoa càng chẳng phải Việt nam. Trung hoa hay Việt nam đều vứt hết, đó chỉ là mượn danh để lồ lộ cái ta đó. Danh xưng Trung hoa hay Việt nam thì chẳng phải chính danh. Danh bất chính, sự bất thành.
 13. Đạo của Người Quân tử là bắt chước Tự nhiên: Nước tuôn xuống núi nào có ý Mây bay về động vốn vô tâm Người đời nếu được như mây nước Cây sắt trổ hoa khắp cõi xuân. Đừng có sinh tâm tác ý thay đổi Biểu tượng thì Triết lý mởi trổ hoa.
 14. Khi chưa vạch ra Bát quái thì mọi sự biến hoá của Bát quái nằm trong Trời đất. Khi đã vạch ra Bát quái thì mọi sự biến hoá của Trời đất nằm trong Bát quái. Âm dương Ngũ hành là Triết học của Tự nhiên, thế nên Chấm và Vạch phải có tính Triết học nội tại, tức là trong Biểu tượng có Triết lý. Chỉnh lý mà không cảm nhận được Triết lý không hiểu được Biểu tượng thà rằng không sửa. Làm mà run sợ chẳng dám để Tự nhiên làm, cố ý cài cái tôi vào công trình thì Tự nhiên sẽ rút lui, Thượng đế sẽ rút lui. Tự nhiên không tham gia thì nào có Triết học. Triết học của Cái tôi là triết học chết, Triết học của Tự nhiên là triết học sống.
 15. Ý của Bề trên đến từ cõi Vô hình là gì ? Chung quy là cứu Bá tính. Tại sao phải cứu Bá tính ? Vì chính Bá tính là đối tượng chịu ảnh hưởng chính của Triết học Tự nhiên ứng dụng. Triết học sai với Tự nhiên nên Bề trên ứng điển nhập thân khiến cho Rubi đủ duyên, không thiếu không thừa để nhanh chóng phô bày sự sai kia. Bề trên Vô hình đã cho phép phô bày ra như thế, nghệ thuật và chân lý cùng phô bày. Như vậy sự phục hôì lý học theo hướng vì Bá tính hẳn sẽ hợp với ý của Bề trên. Những hướng phục hồi với sự chen vào cái tôi trong đó sẽ là tự sát lý số.
 16. "Yêu tính sáng yêu hơn châu báuTrọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim" "Niềm lòng vằng vặc, Giác tánh quang quang; Chẳng còn bỉ thử, Tranh nhân chấp ngã. Trần duyên rũ hết, Thị phi chẳng hề; Rèn một tấm lòng, Đêm ngày đon đả. Ngồi cong trần thế, Chẳng quản sự thay; Vắng vẳng ngàn kia, Dầu lòng dong thả. Học đòi chư Phật, Cho được viên thành; Xướng khúc vô sanh, An thiền tiêu sá (sái)."
 17. Đêm dài vô minh lấy ai làm đuốc ? Biển lớn sinh tử lấy ai làm thuyền ? Giới là nhân, Định là duyên, Huệ là quả. Huệ là ánh sáng trong đêm dài vô minh. Ánh sáng đèn đuốc trong Phật Pháp là trí huệ, đầy đủ là giới định huệ. Không ánh sáng thì mọi thứ là duyên khởi sinh diệt. Có ánd sáng thì mọi thứ là tính khởi vô sinh bất diệt.
 18. Nên tìm học nhiều thầy chút, như thế chẳng sao. Vì cầu đạo mà tầm sư. Đạo là con đường, điểm xuất phát là những vị thầy, tức là có nhiều điểm xuất phát. Đích đến là Ta. Tìm sư cầu đạo thực tế bất ngờ là tìm ta, thấy ta là thấy đạo. Nếu chẳng cần tìm ta thì thôi không cần tìm thầy. Sơ đồ nó là như vậy. Cõng Phật đi tìm Phật. Phật nói tất cả pháp Để trị tất cả tâm Nếu không tất cả tâm Đâu cần tất cả pháp.
 19. Người có thiên tính thì không tiết lộ thiên cơ (thiên cơ bất khả lộ). Không được phô bày sự biến hoá của Bát quái khi thiên hạ có kẻ đánh mất lương cơ.
 20. Nghiên cứu chỉnh sửa Kinh Dịch có nét giống với luyện nội công (như là Càn khôn đại na di hay cửu dương chân kinh), tà tâm làm biếng, muốn nhanh sẽ bị giống như là tẩu hoả nhập ma. Cho nên người học Phật tu thiền mới có thể đủ công lực để luyện môn này.
 21. THƯỢNG THƯ TIÊN THIÊN HẠ ĐỒ HẬU THIÊN LỆNH TRỜI TƯƠNG SINH HÌNH ĐẤT TƯƠNG KHẮC
 22. Hình này sẽ có phiên bản mới, có sự thay đổi. 20150417
 23. Đạo trời là sự biến hoá vạn năng của thuyết Âm dương Ngũ hành. Người kém đức dù tính toán cầu đắc tương sinh cẩn trọng vẫn không thể nào được như mong đợi, người có đức dù chẳng cầu ngũ hành tương sinh nhưng vẫn được đạo trời hậu đãi chỉ đường đi vào chiều sâu siêu việt của tam sinh ngũ hành.
 24. :) Đức Phật nhập định thuyết pháp nói đến thế giới ngoài cùng là thế giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Đại khái là có một tình tiết như vậy. Nhưng mà tự nhiên mang tính sinh tồn thì nó phải có tính xoắn lốc, chứ không bay vèo như sao chổi. Cái tự nhiên xoắn lốc thì nó mới có sinh tồn. Xoắn lốc biến hiện trong sự tương đối- âm dương đối lập- vậy mà nói là Dịch. Dịch không giới hạn vì nó xoắn lốc, vì có sinh có diệt nên có giới hạn. :) Đạo Phật nói đến Bản nhiên. Đạo Lão nói đến Tự nhiên.