• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rubi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.152
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by Rubi

 1. Cái mà Quốc Vương tranh đó là Thiên Hạ. Cái mà Chư Hầu tranh đó là Lãnh Thổ. Cái mà Đại Phu tranh đó là Quyền Lực. Cái mà Nhân Sỹ tranh đó là Địa Vị. Cái mà Bách Tính tranh đó là Ăn Mặc. Sự tranh giành của họ tuy có khác nhau nhưng tất cả đều là vì ham muốn tư lợi. Sự tranh giành của Quốc Vương, Chư Hầu, Đại Phu sẽ dần đến Thiên Hạ hỗn loạn. Sự tranh giành của Nhân Sỹ, Bách Tính làm cho Lòng Người (Tâm ý) hung ác.
 2. Có Đức mặc sức mà ăn ? Kẻ tiểu nhân không Đức thì sẽ hại đến người khác. Quân tử mà không Đức thì sẽ hại đến quốc gia. Người nắm quyền mà không có Đức thì sẽ hại đến thiên hạ. Tiên lập Đức, Hậu lập Ngôn là cái gốc của Nhất Hô Bách Ứng. Nhất Hô Bách Ứng đâu phải bằng mọi giá có được Thiên Hạ (đối với Thiên Tử). Không có Đức mà dùng miệng Hô e là không có chính danh. Không có danh vọng chính đáng thì không thể thành tựu đại nghiệp. PS: Khổng Khâu có 1 người anh và 9 người chị. Người vợ đầu của Thúc Lương Ngột sinh hạ 9 người con gái, không có con trai. Ví thế Ông mới lấy thêm một người thiếp sinh ra 1 người con trai tên là Mạnh Bì (孟皮). Vì chân Mạnh Bì hơi có tật nên ông cho rằng có một đứa con như thì mất thể diện do đó ông cưới thêm một người vợ và sinh ra Khổng Khâu. Khi Khổng Khâu được 3 tuổi thì Thúc Lương Ngột qua đời. Khi sắp sửa nhắm mắt Thúc Lương Ngột có giao thanh kiếm mà mình yêu quý lại cho Khổng Khâu và có uỷ thác với vợ (mẹ của Khổng Khâu) rằng đợi đến khi nào Khổng Khâu được 19 tuổi trưởng thành thì ban cho tên là Trọng Ni (仲尼).
 3. Tin Chuyên ngành 26.04.2011 Truy tìm những viên ruby đắt giá nhất Việt Nam Những khối ruby quý, trị giá hơn nửa triệu đô không chỉ có giá trị lớn về mặt kinh tế, mà còn được xem như biểu tượng của ruby Việt Nam. Những khối ruby quý, trị giá hơn nửa triệu đô không chỉ có giá trị lớn về mặt kinh tế, mà còn được xem như biểu tượng của ruby Việt Nam. Với màu đỏ máu tựa như ma thuật khiến vạn người say mê, ruby được tôn là ông hoàng của các loại đá quý. Truyền thuyết kể rằng, ruby chính là những giọt máu rỉ ra từ trái tim người mẹ vĩ đại của muôn loài - Thần Đất. Chính vì thế, màu đỏ rực rỡ của ruby chính là tượng trưng cho mặt trời, tự do và quyền lực. Thời xa xưa, các chiến binh đã găm những viên hồng ngọc dưới da và tin rằng chúng sẽ mang lại sự quả cảm cho họ trong trận chiến. Người chơi ruby còn coi nó như một loại bùa chú có tác dụng cảnh báo trước hiểm hoạ và tai ương, mang đến sức khoẻ tốt và sự bình an trong tâm hồn. Theo KS. Nguyễn Xuân An, Nguyên phó chủ tịch Tổng hội địa chất Việt Nam, ruby xuất xứ từ thung lũng Mogok và từ Mong Hsu của Myanmar được đánh giá cao nhất, tuy vậy, ruby của Yên Bái, Nghệ An (Việt Nam) cũng được coi là tuyệt vời. Cũng tại đây, những khối ruby được đánh giá là đẹp và đắt nhất Việt Nam đã được tìm thấy. "Ngôi sao Việt Nam" - viên ruby đầy "bí ẩn" Trong những khối ruby nổi tiếng Việt Nam không thể không nhắc đến khối hồng ngọc mang tên Ngôi sao Việt Nam" Đây là khối đá quý được khai thác ở mỏ Tân Hương, Yên Bái năm 1997. Ngay khi vừa được khai thác, khối ngọc đã làm sửng sốt giới khoa học lúc bấy giờ bởi trọng lượng lớn chưa từng có: trên 2kg. Lập tức, khối ruby này đã được Công ty đá quý và vàng Yên Bái gửi về Tổng công ty đá quý và vàng Việt Nam. Đá ruby "mẹ" và khối ruby con bị nứt. Khối ruby đã được cạo sạch cất giữ tại kho bạc nhà nước. Chụp lại từ ảnh tư liệu của KS An KS. An kể: "Khi ấy tôi giữ chức Phó tổng giám đốc và trực tiếp nhận nhiệm vụ xử lý viên ruby. Ban đầu trông nó sần sùi như một bắp súplơ, có nhiều tạp chất bám xung quanh. Khi mang về xử lý bằng cách rửa sạch và bóc tạp chất bám xung quanh thì thấy trên mặt viên rubi có 1 vết nứt sẵn, tách ra được 1 viên rubi đực nặng 290 cara".Theo KS. An, việc định giá viên ruby "con" cũng vô cùng khó khăn đối với các nhà khoa học trong nước. Một đoàn chuyên gia từ Myanmar đã được mời sang để đánh giá giá trị của viên đá quý. Đoàn chuyên gia sau một hồi luận bàn đã cho rằng, mức giá tối thiểu cho viên hồng ngọc "con" là 250.000 USD. "Sau cuộc đấu giá ở Myanmar năm 1997, viên đá đã được bán cho một thương gia với giá 290.000 USD", TS. An kể. Tuy nhiên, viên ruby "mẹ" lại không thể đánh giá được giá trị do lớp tạp chất bao xung quanh. Nếu muốn biết giá trị thực sự buộc lòng phải bóc tách lớp vỏ bên ngoài, nhưng một số nhà khoa học được mời để tham vấn thì cho rằng nếu bóc tách sẽ dễ làm hỏng cấu trúc sẽ phá vỡ viên đá, làm mất đi hình dạng tự nhiên ban đầu, mất đi ý nghĩ khoa học và có thể làm tổn thất giá trị kinh tế của viên đá. Có người ước đoán khối ruby hẳn phải có giá 10 triệu đô la, có người lại cho rằng, có thể nó chỉ đáng giá vài chục nghìn, cuối cùng viên đá đã được Bộ tài chính quyết định giữ lại nguyên vẹn làm bảo vật quốc gia. Khối ruby nặng 2.160 gram hiện yên vị trong Kho bạc Nhà nước thấm thoắt đã 10 năm. Bao chuyện quanh số phận viên hồng ngọc quốc bảo dần lắng xuống. Chuyện định giá nó hiện tại vẫn chưa có hồi kết. Những nhân vật chính liên quan đều cho rằng giá trị chính xác của "Ngôi sao Việt Nam" vẫn là một bí ẩn. Viên ruby 562.000 USD ở Quỳnh Châu, Nghệ An Từng giữ chức vụ Vụ trưởng vụ Khoa học kỹ thuật rồi Chủ tịch hội đá quý Việt Nam, KS. An cho hay, gần 20 năm gắn bó với việc nghiên cứu đá quý, viên ruby khai thác tháng 10/1992 khiến ông ấn tượng nhất. Ông kể, trong khi dùng súng phun thuốc nước áp suất cực lớn phun thẳng vào đá quặng khu Đồi Tỷ ở huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An, KS. Nguyễn Văn Hương, giám đốc Công ty Đá quý Nghệ An thấy từ khối đất đá trên đồi lộ ra một viên ngọc đỏ có độ lớn khác thường. Bức ảnh chụp lại viên ruby được khai thác ở Quỳnh Châu Nghệ An năm 1992 vẫn được KS An gìn giữ như 1 tư liệu quý. "Viên ruby nặng 56 cara, tương đương 11,1g. Năm 1994 đem bán đấu giá, được một công ty Thái Lan mua lại với giá 562.000 USD. Trong gần 20 năm làm nghề, đó cũng là viên đá được khai thác có giá trị nhất. Không những thế, viên rubi cái này có màu đỏ máu bồ câu trong suốt, không hề rạn nứt, có thể gọi là tuyệt hảo, so với viên ngôi sao Việt Nam sau này còn có phần đẹp hơn", ông An cho hay. Bảo hồng ngọc - "Tảng ruby sao khủng nhất thế giới" Năm 2009, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đã làm "rung động" cả làng đá quý thế giới khi công bố khai thác được "tảng" ruby sao nặng tới 18,88kg, được đặt tên là Bảo hồng ngọc. Xét về mặt khối lượng, có thể xem Bảo hồng ngọc là viên ruby "khủng" nhất thế giới. Viên đá có kích thước 34 x 18 x 17 cm, có chất lượng hoàn hảo, với màu đỏ tươi, sao sáu cánh sắc nét bao trùm toàn bộ khối ngọc, có thể nhìn thấy rõ nét trong điều kiện ánh sáng bình thường. Đây là điểm cực độc với một viên ruby sao có khối lượng lớn. Ngay từ khi vừa xuất hiện, khối ruby sao đã gây sửng sốt cho nhiều chuyên gia trong nước và nước ngoài. Với khối lượng và vẻ đẹp thuộc hàng hiếm thấy trên thế giới và chất lượng hoàn hảo, viên ruby sao xứng đáng là một bảo vật châu báu quý hiếm trên thế giới. Vì vẫn ở dạng thô và kích thước quá lớn, việc định giá viên ruby này vẫn là câu hỏi khó đối với các chuyên gia trong nước. Hiện tại, ông Dương Anh Tuấn, Phó giám đốc tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng như những chuyên gia khác của tập đoàn đều chưa dám định giá viên ruby này, bởi khi chưa bóc tách phần thô và chưa được các chuyên gia quốc tế định giá thì chưa thể biết được. "Tuy nhiên, đối với chúng tôi, viên ruby này là vô giá. Không những thế, chúng tôi còn coi nó như báu vật, như linh hồn của cả tập đoàn cũng như là hình ảnh để quảng bá ruby Việt Nam ra thế giới", ông Tuấn cho hay. Lê Trang Theo Bưu Điện Việt Nam Rubi mà xin được vào tập đoàn Doji làm việc thì các độc giả thấy sao ạ ?http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif
 4. Khoảng đầu giờ chiều hôm nay, tôi đang dùng keo nến gắn những sản phẩm mẫu trang sức bằng sáp lên khay gỗ thì chị Trưởng phòng Đá quý sang gọi tôi khênh giúp tảng đá. Tôi liền theo Chị Trưởng phòng sang phòng Đá quý, vào kho, chị mở kho và bảo tôi khênh tảng đá trong tủ. Đó chính là tảng Ruby sao Việt Nam khủng nhất Thế Giới. Một mình tôi ôm tảng đá đưa từ tầng 7 xuống tầng 5. Ở đây thấy có đông khách và khắp nơi là các loại đá quý đang được trưng bày. Tôi ôm tảng Ruby tới vị trí tủ trưng bày và đặt vào trong.Mỏi tay và toát mồ hôi, hồi hộp.
 5. THÁI NHẤT VÔ CỰC Đã NHẤT sao lại VÔ ? NHẤT đối với NHỊ NHẤT tức VÔ NHỊ. NHỊ là phân chia đối lập. Chủ thể bị phân chia thành hai cực đối lập thì gọi là NHỊ. NHẤT là không phân chia đối lập. Chủ thể không bị phân chia thành hai cực đối lập thì gọi là NHẤT. NHẤT TỨC VÔ NHỊ TỨC HỮU. VÔ TỨC VÔ CỰC HỮU TỨC LƯỠNG NGHI Hà Nội 11-10-2013 Lê Đức Hồng-Phổ Thiện Huệ Rubi tái xuất.
 6. Chú Đại Bi và Kinh nói về Chú Đại Bi rất được phổ biến. Vậy thì nói rằng sưu tầm, tìm hiểu và nghiên cứu để làm gì nữa ? Không biết trả lời thế nào, nhưng Rubi đặt ra tiêu đề này cũng mong được sự góp ý về kiến thức của các thành viên diễn đàn. Kiến thức liên quan đến việc nghiên cứu về Chú Đại Bi, không thể thiếu, đó là hiểu biết về hai thứ tiếng, là Tiếng Trung Hoa và Tiếng Ấn Độ. Các vấn đề về tiếng Trung Hoa, như: -Phồn Thể và Giản Thể khác nhau như thế nào ? -Trung Ngữ La Tinh và/hoặc phiên âm Các vấn đề về Tiếng Ấn Độ, như: -Thứ nhất là chỉ trong phạm vi ngôn ngữ dành cho Tôn Giáo. -Thứ hai là kiến thức về Tiếng Phạn-Sanskrit: + Tiếng Phạn có chữ viết cổ là chữ Tất Đàm-Siddham + Tiếng Phạn có chữ viết phổ thông với nhiều vùng của Ấn Độ là chữ Đe va ga ri-Devagari Nói thêm nữa thì cũng có nhiều vấn đề, nhưng lại thành ra dài dòng văn tự. Vậy Rubi dùng kiến thức không chuyên để tìm hiểu và nghiên cứu, thành viên nào có xem và biết ít nhiều kiến thức liên quan thì góp ý nhé. Xin cảm ơn.
 7. HỢP NHẤT THIÊN ĐỊA NHÂNCHU DỊCH LÀ CHU TRÌNH VẬN HÀNH CỦA CỖ MÁY THIÊN ĐỊA NHÂN Dịch là Cỗ Máy Của Trời Đất, ví như là chu trình vận hành của bộ Tool trong một cỗ máy. Bộ Tool phải được chỉnh đúng THỜI điểm thì mới có thể vận hành được. Nắm được chu trình vận hành của Thiên Địa Nhân thì có thể Tiên tri được. Chỗ này Rubi có chút nhớ đến ngôn ngữ chuyên ngành của Cố Giáo Sư Nguyễn Hoàng Phương. Trung Hoa Đài Sơn Hồng Chí ngày 4 tháng 8 năm 2013 12h 49 AM Rubi_Lê Đức Hồng
 8. Vài hôm này nick Loc ha http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/thanh-vien/38492-loc-ha/ nhắn tin tuyên thuyết Pháp Luân Công. Thật sự không thích, định không trả lời nhưng lại thấy đưa ra ngoài này cho nó rõ ràng để xem sao.
 9. Cùng đoàn gồm 5 người vừa xuống sân bay Quảng Châu, lúc 15h30 22 tháng 07 năm 2013, tức 15 tháng 06 năm Quí Tỵ, chuyến công tác dự án phát triển máy làm dây chuyền vàng tự động của Italy. Hai công nhân. Hai Sếp đang nói chuyện với Quản đốc bên cung cấp máy móc. Vừa xuống sân bay thì trời mưa rào bóng râm 15 phút.
 10. Kính thưa các Đạo hữu, thưa các Học giả cùng toàn thể Độc giả! Trù bị Rubi Tái Xuất 02-06-2013. Chính thức Rubi Tái Xuất 30-06-2013. Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo Trực Thu, Sao Mão, Tiết Hạ chí
 11. Hôm nay phải làm thêm đến 21h để KCS vàng ta. Nhớ lại mấy năm trước Rubi có tham gia vào tốp 5 người cầu cho Việt Nam mở được một số kho vàng và cầu cho Hà Nội có thêm sinh khí; một số điểm ở Hà Nội: Đền Quán Thánh. Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám vv... Năm nay sẽ sang Trung Quốc và Italy để tham gia chiến lược phát triển sản xuất dây chuyền vàng...Tuy là thời gian làm việc sẽ chiếm nhiều thời gian để nghiên cứu Kinh Dịch, chỉnh sửa lý thuyết cơ bản ADNH nhưng được cái thời gian làm theo giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật nên vẫn còn quỹ thời gian dành cho vấn đề đáng chú ý.
 12. Khoảng năm 2003-2004, Rubi đi dạo phố sách Đinh Lễ, thấy và đã mua cuốn sách TÌM VỀ CỘI NGUỒN KINH DỊCH. Sách của Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Nghiệm thấy cho đến nay năm 2013, cuốn sách này chỉ xuất hiện một lần trên thị trường sách. Nếu thời điểm năm 2003 đó, cuốn sách này và Rubi không cùng xuất hiện ở Phố Đinh Lễ thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ ? Một quầy sách ngoài trời Phố Đinh Lễ 2013 Phố Nguyễn Xí Còn tiếp
 13. Tôi là Rubi-đá hoa cương đỏ xin kính chào quí diễn đàn và tất cả các thành viên. Chúc tất cả các thành viên một ngày mới vui vẻ và sảng khoái.
 14. Một con cá lớn khó cân lườngDung chứa vô biên rất lạ thường Biến hóa vạn năng sinh bão sấm Dùng cần câu nó khó vô phương. Rubi tái xuất 02-06-2013
 15. Rubi tái xuất 02-06-2013. Sẽ có topic chính thức.
 16. Tiền bối, Sách gối đầu giường và Cái đầu trên gối không liên quan trực tiếp đến nhau. Cái đầu trên gối và Tiền bối gặp nhau không phải do sách gối đầu giường. Hội nghị trung ương thì rất liên quan.
 17. Những người xem tử vi không đủ khả năng và không đủ can đảm để chỉnh lý hệ thống tử vi theo tính hợp lý của Lạc Thư Hoa Giáp. Không làm được cho nên phản đối cầu tồn danh vọng học thuật. Điều này đứng ngoài dễ nhìn ra thôi. Mấy ngàn năm thì có bao nhiêu là người xấu ý xấu xuất hiện, yếu tố này không đảm bảo Dịch, Lịch còn là chân lý nữa. Khổng Minh, Trạng Trình hay nhân vật nào đi nữa cũng không liên quan gì đến vấn đề tại sao Dịch, Lịch lại sai cả. Nó không mang tính liên quan trực tiếp, không nên mang ra để phản biện.
 18. Lịch, có lẽ tác dụng của lịch là suy đoán được thời thế, khí thế là hướng nên đầu tư và thuyết phục hơn cả. Lạc thư Hoa giáp có thể đoán được khí thế thiên hạ vậy tổng thể là ổn, trong tổng thể thì cục bộ thủy hỏa đổi chỗ là hợp lý. Rất ổn. Tự che tâm thì ý tối sinh ra, nói nhiều thành nói dại mà nói dại thì nói nhiều, Cứ bám riết vào lịch cổ đông phương không chịu sửa đổi thì e là vì mục đích cá nhân.
 19. Nhắc đến Ga Li Lê, Rubi nảy ra ý tưởng thành lập nhóm và đặt tên cho nhóm Dịch học của Rubi là: "Dịch Galileo". PS: Có thể tháng 9 tới, Rubi sẽ đến đất nước của Galileo để công tác vài ngày. Thấy có duyên thuận đấy nhỉ.
 20. Đại để là, cãi cũ của Kinh Dịch Học Thuật trên thế giới, mỗi phương đều có người biết. Song thập phương Dịch hội trên thế giới hội nghị thì có thống nhất được những nét cũ có trong Dịch đâu. Vấn đề thập phương tu hội bàn về Dịch lý nó là thế này: -Dịch học có giá trị, vậy có thống nhất được Dịch học hay không ? -Dịch học không thống nhất được. Khả năng Dịch học có vấn đề là rất cao; vấn đề đó là gì ? -Cần phải chỉnh sửa lý thuyết Dịch, đâu là đề tài có triển vọng cho vấn đề này ? -Đề tài đã được đưa ra, ai là tác giả thực sự và xứng đáng ?
 21. Chỉ biết học thuật mấy năm chưa được giới học giả công nhận mà không biết học thuật mấy nghìn năm đến nay vẫn chưa được giới học giả công nhận. "Mấy nghìn năm" là một lá bùa phong thủy chấn giữ học thuật đấy.Muốn có chân lý học thuật thì phải có chân tâm và phải nhìn được tâm người.
 22. Chào mừng tất cả các học giả, các anh chị ghé thăm gian trưng bày này của Rubi. Đây là một gian trưng bày các hình ảnh, các bảng biểu, các biểu tượng liên quan đến Triết Học Âm Dương Ngũ Hành. Có những "tác phẩm" đồ họa nào mới hoàn thành thì Rubi sẽ triễn lãm trường kỳ trong gian trưng bày này. Đôi khi, trong quá trình họa đồ, Rubi có thể bị nhầm lẫn chút xíu nên tác phẩm đồ họa có thể bị lỗi; hoặc cũng có thể do trình độ và kiến thức còn chưa được tổng quát nên tác phẩm đồ họa bị sai lệch nội dung. Vậy nên Rubi cũng mong nhận được các ý kiến khách quan, xin trân trọng cảm ơn và xin giới thiệu với các "khách quý".
 23. Tiểu đề Rubi Tiên Tri:Chẳng phải là bậc Thầy trong khoa Dự Đoán Học và Điều Khiển Học của học thuật Đông Phương nhưng nhìn vào Bảng Lạc Thư Hoa Giáp này cá nhân Rubi cảm nhận được và suy luận rồi nhận biết tiên đoán được khái quát thời vận thịnh suy của Xã Hội trong một chu kỳ 60 năm. Thực tế là dự đoán tình hình biến động của xã hội từ đầu năm Mậu Tý 2008 đến hết năm Kỷ Hợi 2019. Sở dĩ như vậy vì qui luật đã được làm rõ và chỉ có ở Bảng Lạc Thư Hoa Giáp, còn ở Bảng Lục Thập Hoa Giáp thì không có được điều này vì nó đã bị truyền bá với nội dung sai lệch. Sự sai lệch ở Bảng Lục Thập Hoa Giáp, nhiều chuyên gia có Tiếng mắc bệnh không chấp nhận sự phát hiện sai lệch đó với điệu luận: "sách của cổ nhân ngàn năm, không thể sai". Điệu luận đó hoàn toàn trái với kiến giải của Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng-thầy của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bảng Nhãn Lương Đắc Bẳng luôn căn dặn Nguyễn Bình Khiêm phải biết suy xét tính logic đúng sai của sách vở kinh điển Dịch học. So sánh hai bảng với nhau, Lục Thập Hoa Giáp trên sách vở và Lạc Thư Hoa Giáp của Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh thì thấy có sự khác nhau như thế này: -Bảng Hoa Giáp theo sách đã bị phá bỏ nguyên lý xây dựng nên chính nó, sự phá bỏ nguyên lý đó có mục đích ngăn che một sự thật đằng sau, đó là sự Hoán Đổi giữa Mệnh Thủy và Mệnh Hỏa về vấn đề tính chất Âm Dương Ngũ Hành của Bản Mệnh. Ngoài ra sự phá bỏ đó cũng là trực tiếp phá bỏ nguyên tắc dự đoán thời thế-một tác dụng quan trọng của Lịch Đông Phương. -Bảng Hoa Giáp của Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh phô bày được nguyên lý xây dựng nên chính nó-Bảng Hoa Giáp. Và nguyên lý đó vẫn thường được gọi tên trong một số khoa Triết Học Đông Phương Dịch Lý, tên nguyên lý này là "Suy Ngũ Vận Định Lục Khí". Mặc dù phát hiện quan trọng này được phổ biến, nhưng một bộ phận các chuyên gia ứng dụng sách vở không chịu lắng nghe tiếp thu mà còn cố tình làm ngơ, thậm chí thay vì phản biện lại quay ra phản đối. Đã không tiếp thu thì làm gì tự nhận định được đúng sai mà phản biện, không phản biện mà phải trả lời thì phản đối là một phản ứng tự nhiên, cái tự nhiên đó chẳng phải lẽ đương nhiên, nghịch với mọi sự đều là lẽ đương nhiên của Dịch. Sự phản đối như vậy của môt số không ít các chuyên gia có Tiếng có sự đối đầu với lời khuyên chí thiết của Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng cho người học trò, đó là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Còn tiếp. Sự thật là từ những năm 2006-2007, thời yahoo360 vẫn còn ở Việt Nam, Rubi chat với bạn bè và vẫn nói chơi về thời thế xã hội sẽ có biến động gay cấn trong khoảng thời gian 2008-2019. Chiệm nghiệm đến giờ thấy có vẻ đang khớp. Hết tiểu đề Rubi Tiên Tri.
 24. Khu vực này yên tĩnh như Viện Hàn Lâm ý