• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rubi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.152
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by Rubi

 1. Sửa đổi, bổ xung. Và tái bút:Trong khối tòa nhà Ruby 17 tầng [+2 tầng hầm=19], tầng 9 và tầng 10 dành cho Ban Lãnh Đạo của Tập đoàn. [Mẹ vợ của một Xếp lớn thọ 83 tuổi, mất năm 2012, 1/5 lịch âm, 19/6 lịch dương...Khi đi dự đám tang, Rubi mới thấy vậy] (1) Chuyên gia kết luận: Rubi trẻ hơn 9 tuổi so với tuổi năm sinh. [Tuổi sinh học + 9 = tuổi năm sinh]. Chiều cao: 1.65 Tuổi: 33 Giới tính: nam Cân nặng [kg]: 54.4 BMI: 20 Mỡ cơ thể: 13.5 Mỡ nội tạng: 4 Mức chuyển hóa cơ bản: 1384 Cơ xương: 35.2 Tuổi sinh học: 24
 2. Rubi thấy cái nặng trong lời nói của Thiên Địa Nhân, đồng thời thấy cần phải cân bằng cho đọc giả, nên dùng nặng hóa giải nặng. Nếu không thì nói làm gì. Để độc giả có cái cân bằng là chính, không bị thiên lệch.
 3. Thiên Địa Nhân có dám thề cho câu nói này: thề rằng câu nói này sai thì tự nguyện sinh xuống địa ngục chịu lấy sự rút lưỡi. Dám không ?
 4. Năm 2008 Rubi khoảng tuổi 30 nhưng nói là 20 tuổi thì cũng không sai đâu. Năm 2011 Rubi mới phát hiện ra sự kỳ đặc này. Năm nay 2013, Quý Tỵ kỷ niệm mười năm xuống núi [Quý Mùi-Quý Tỵ]. Ngày 19 tháng giêng năm Quý Tỵ, Rubi xuống núi [Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử], xả giới Sadi làm Phật Tử tại gia. 19 tháng giêng năm Quý Tỵ này là ngày Lễ khởi công xây dựng móng Việt Nam Hộ Quốc An Dân Phật Đài tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên. Trong khoảng mười năm này, học và làm được vài việc: -Học đồ họa vi tính Photoshop và Corel -Nghiên cứu học thuật -Chỉnh sửa lý thuyết cơ bản của Kinh Dịch -Rửa tay chậu vàng học thuật cũng là vô tình mà hữu ý chuẩn bị vào làm trong ngành Vàng Bạc Đá Quí tại Ruby 19 tầng [2+17], ở đây lại có viên Bảo Hồng Ngọc khủng nhất thế giới nặng gần 19kg.
 5. Vịnh Mặt Trời Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra vào thời thịnh trị, nguyên khí quốc gia hùng tráng mạnh mẽ nên tài năng sớm nở, thông minh đĩnh độ khác thường. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh vào năm Tân Hợi 1491, năm Hồng Đức thứ 21 triều vua Lê Thánh Tông, đó là thời thái bình vua sáng tôi hiền...Tương truyền rằng thủa mới thôi nôi, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có câu nói đầu đời, bài thơ Vịnh Mặt Trời: Đông Phương Hồng Nhật Xuất [東 方 紅 日 出-Mặt trời mọc ở Phương Đông]... Cũng bởi duyên may, Nguyễn Bỉnh Khiêm gặp được người thầy học nổi tiếng là cụ Bảng nhãn Lương Đắc Bằng, quê ở Hội Trào, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Lương Đắc Bằng, một trí tuệ uyên thâm, một tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc, ông cũng là thầy dạy của nhiều ông Trạng cùng thời với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong căn nhà năm gian cổ kính làm trường dạy học, những lúc thư nhàn Thầy trò thường ngồi đàm luận. Từ những buổi hầu truyện Thầy, Nguyễn Bỉnh Khiêm hiểu thêm nhiều lẽ sâu sắc ở đời mà sách vở thường không nhắc đến. Cụ Bảng Lương Đắc Bằng, người tinh thông Dịch lý thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm là người có tư chất thông minh, có thiên năng về Dịch lý. Bảng nhãn Lương Đắc Bằng đã đem những kiến thức tinh túy sâu sắc của bộ Kinh Dịch và Thái Ất Thần Kinh truyền lại cho học trò, Ông ân cần căn dặn: học sách nào, dù có là Kinh Dịch hay Thái Ất Thần Kinh cũng phải có đầu óc tỉnh táo biết suy nghiệm những điều sai đúng. Vì sách cũng do người làm ra, như Mạnh Tử thường nói Tận Tín Thư, Tắc Bất Như Vô Thư-Tin tuyệt đối vào sách thì thà rằng không có sách...
 6. Chào mừng các khán thính giả topic. Đạo Học được người xưa tập hợp Phật học, Lão học, và Nho học rồi hợp nhất, như vậy Tam Giáo Đồng Nguyên tức là Đạo Học. Nói rằng người xưa nhưng cũng có cụ thể tên tuổi, nhưng mà Rubi không nhớ tên người này. Trong khoảng năm, mười năm gần đây có một số phim thuộc thể loại Đạo Học khá hay, nói chung là phim do Trung quốc hoặc Hồng kông sản xuất. Khi Rubi xem phim thì đôi lúc cũng tự nhớ đến vấn đề lý học và tự lý giải được. Ví dụ: -Khi nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết pháp thì Rubi lại lý giải được nghĩa của ngữ Lưu Chú trong Tí Ngọ Lưu Chú (hay là Xuất, Lưu, Chú, Nhập). -Khi xem một số phim của Kim dung, Rubi cũng thấy một vài điểm biểu hiện tương đồng với sách vở lý học. Một chi tiết ví dụ là Hoàng Cực Kinh Thể có sự tương đồng với một hai nét trong Anh Hùng Xạ Điêu (Tam hoa tụ đỉnh, hòa hợp tứ tượng vv). -Khi xem Thiên Long Bát Bộ, có nói đến đồ hình Lục Mạch Thần Kiếm, xem đối thoại đoạn này Rubi lại thấy có nét tương đồng với căn bản tâm lý của người tiếp cận với Đạo Học, hay theo hướng nghiên cứu chỉnh lý. Đó là một vài ví dụ. Tóm lại, Rubi có ý định sẽ đăng bài viết sưu tập một số phim: -Một số phim bộ kiếm hiệp của Kim Dung -Một số phim bộ về Bồ Đề Đạt Ma -Một số video về các bài thuyết pháp của các vị tu hành như Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Thượng Tọa Thích Thông Phương. Phần này thì tài liệu nguồn chỉ có audio và image nên Rubi phải chế biến tài liệu thành video. Cái chủ đề này thì tương đối mới cho nên không biết có hợp hay không, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thân mến. P / S: -Mỗi một bài viết là một video, thời lượng không quá 10 phút (youtube).
 7. Điểm trọng yếu của đồ hình này là hiện tượng Vật Lý Thiên Văn: Mặt trời và Địa cầu tương tác [...] sinh thành 4 mùa. Hôm nay, Rubi lấy đồ hình này để [có việc] và xuất hiện một câu hỏi, tư duy rồi tự trả lời. Manh nha một sự mở rộng và chi tiết hơn nữa; hình thành một điểm trọng yếu thứ 2... PS: Rubi chỉnh sửa hướng thứ nhất ví như là biến đất đá thành sắt-ĐỒNG NHẤT TƯỢNG SỐ. Dựa vào hướng thứ nhất chỉnh sửa tiếp theo hướng thứ hai ví như là biến sắt thành đồng-THÁI NHẤT VÔ CỰC. Biến đồng thành vàng-HỢP NHẤT THIÊN ĐỊA NHÂN- có lẽ sẽ phải đắn đo nhiều lắm vì núi đồng mà biến thành vàng thì lợi hại lắm. Cứ theo cái kiểu công bố tự do thế này thì lợi cũng thấy lợi mà hại cũng thật là hại...Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công
 8. Đức Hồng tò mò vô tình mà cố ý chỉnh sửa lý thuyết cơ bản của Kinh Dịch vv. Thế tức là chỉnh sửa một nội dung của cuốn sách kỳ lạ nhất thế giới, cuốn sách có tuổi đời 4-5 nghìn năm. Cũng không đáng gì. Vì dù cho đó là vấn đề học thức uyên thâm thì cũng chỉ là cầu kì sinh tồn thôi. Nội dung chỉnh sửa được truyền bá thêm dài 4-5 nghìn năm nữa thì cũng là có công danh. Nhưng công danh đến sau cùng có khác gì một giấc chiêm bao.Biến đất đá thành sắt, biến sắt thành đồng, biến đồng thành vàng để làm lợi ích cho cộng đồng. Nhưng kết quả cộng đồng xô nhau tranh dành, thế lại thành tác hại. Chỉ có Kinh Phật phóng khoáng tự nhiên, nhìn cao thấy xa nhưng mà rất nhiệt tình quan tâm đến hiện thực nhân sinh. Rubi-Quả cầu như ý báo ân Phật.
 9. LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG "PHẬT ĐÀI QUỐC THÁI DÂN AN" TẠI TVTL TÂY THIÊN http://www.youtube.com/watch?v=p3wKcermwtM
 10. Hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 2 năm 0123 (2013): Rubi đang xem một bộ phim, trong đó có nói đến Đại Nhật Như Lai Chân Kinh. Ngay khi nghe liền bừng ngộ: Đại Nhật Như Lai rất tương ứng với Mặt Trời, đã tương ứng với Mặt Trời thì cũng tương ứng với Thái Nhất Vô Cực. Bài viết đầu năm 2013, chúc mừng năm mới với tất cả các độc giả !
 11. Tâm là Bóng lục trần, lìa tiền trần thì không có riêng tâm ̣(ý thức) > Danh là Bóng của Sắc, lìa Sắc mà truy tìm Danh thì không thể được > Vấn đề nghiên cứu chỉnh lý cũng vậy, Phát kiến là Bóng của Đồ hình, lìa Đồ hình mà Phát kiến thì không thể được > Đồ hình là Bóng của Thiên Văn, Địa Lý, Nhân Thể. Lìa Thiên Địa Nhân Hợp Nhất thì không thể có Đồ hình nào được sinh ra.
 12. Tượng và Hình trong Bát Quái:Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần Sơn, Xuyên, Động, Thực Tứ tượng: Nhật: Buổi sáng Nguyệt: Buổi chiều Tinh: Buổi tối Thần: Buổi trưa Tứ hình: Sơn: Xuyên: Động: Thực:
 13. Tiểu đề: Thiên Can Địa Chi Có sách nói Thiên Can là Không Gian, Địa Chi là Thời Gian. Cách gọi này có đúng hay không ? Lại nói Thiên Thời Địa Lợi, so sách với ý trên và đồng hóa thì thấy không khớp. Phát kiến: Thiên Can là Thời Điểm, Địa Chi là Địa Điểm. Thời Điểm là Thời Gian, Địa Điểm là Không Gian. PS: 200,000 xem phim 3D. Giữa phim có vài câu nói đáng chú ý. Còn lại thì tưởng như vô ích. Tình tiết một nhân vật nằm mộng thấy cái chết xảy ra vào Thời điểm đó đó, Địa điểm đó đó...phim diễn biến đến khi mộng thành thực. Hoát nhiên Rubi khởi tư duy về tiểu đề này và phát kiến. Hà Nội 13/01/2013 Lê Đức Hồng
 14. Cháu thấy trong giới kiếm hiệp giang hồ nói riêng ở Hà Nội, Đàn em thì làm theo yêu cầu của các Đại Ca. Nhưng các Đại Ca thường rất coi trọng chính nghĩa, có sự vụ gì thì cũng theo chiều hướng phân tích ai đúng ai sai rất đạo lý. Trong giới võ lâm vẫn đặt đạo đức lên hàng đầu, đây là một yếu tố quan trọng để cân bằng môi trường kiếm hiệp. Trong trường hợp này, hai vị nhìn vào nhà Chú chắc bị ai đó qua mặt, dật dây đằng sau, sai khiến giới kiếm hiệp làm việc cho y.
 15. "Chỉ khi hiểu rõ lòng mình ta mới có thể tìm được xuất phát điểm cơ bản nhất trên cỡi đời này, mới có thể đối sử tốt với người khác". Khi ngộ đạo thì ta mới có công đức.
 16. Hiển mật viên thông chân diệu quyết Phải tu trì ráo riết giữ thân Đều là Tinh Khí và Thần Giữ gìn kiên cố mười phân vẹn mười Không rò rỉ thân thêm cường tráng Đạo ta truyền càng vững tiến mau Nhớ khẩu quyết có ích sâu Xua tan tà dục được câu mát lành Được mát lành thân mình sáng sạch Đến Đan Đài say thưởng ánh trăng Kìa trông Thỏ ngọc Quạ vàng Rắn Rùa quấn quýt hai hàng vệ nhau Quấn quýt nhau thêm mau thêm chặt Trông sen vàng trên mặt lửa hồng Ngũ hành xuôi ngược đều thông Phật tiên đến cõi thành công vẹn toàn.
 17. THỌ | PHÚC--- ĐẠO --- ĐỨC | LỘC Đạo sinh Đức, Thổ sinh Kim Đức sinh Lộc, Kim sinh Thủy Lộc sinh Phúc, Thủy sinh Mộc Phúc sinh Thọ, Mộc sinh Hỏa Chỗ này ứng dụng Ngũ Hành Tương Khắc thì cũng ra một vấn đề.
 18. Đăng hình: 12/12/2012 Phiên bản 4.0 THÁI NHẤT VÔ CỰC, LƯỠNG NGHI HỮU CỰC
 19. Khôn quá thì Tâm không thông, Tâm không thông thì Thuyết không thông. Cái Khôn chính là cái Mình kia đó, là Kẻ thù đó. Đừng Khôn thì tự nhiên đạt ý quên lời:"Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều cao quí nhứt" không khác "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". "Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều cao quí nhứt" bởi vì "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" tức là Vô Minh. Vô Minh tức là Không Sáng. Không Sáng tức là Cái Sáng Sờ Sờ Trước Mặt nhưng lại không nhận ra. Cái Sáng Sờ Sờ thì đâu cần Đắc, vì chưa từng Thất; Vô Minh không có thật tính.
 20. Cuộc đời vô thường, có được có mất. Con đường tu hành vẫn quý giá hơn phước báo nhân thiên. Nam tính, nữ tính và đồng tính, nếu tu hành dứt dục thì tự nhiên bình đẳng. Cho nên khi độ nhân hay ứng sử thì không cần phân biệt biệt nghiệp. Và như vậy thì hài hước một chút cũng là thể hiện tính thiện chí đối với biệt nghiệp chúng sinh. Nói đến Thiền viện là nói đến những bậc đại tu hành. Nhưng bậc Đại tu hành thì cũng không thể thoát khỏi nhân quả, hễ gieo nhân thì phải gặt quả. Bị phạt là cái quả tất nhiên, do nhân vậy thôi. Sắc tức là không, không có thật thể. Không tức là sắc, có nhân có quả.
 21. Trong kinh Ðại Tập, Ðức Phật dạy: “Nếu có chúng sanh nào vì ta mà đi xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, dù không nghiêm trì giới cấm, nhưng những người ấy đều đã được ấn dấu Niết Bàn. Nếu có người nào dùng những điều phi pháp làm não loạn hay mạ nhục, hủy báng, hoặc dùng tay chân, đao, trượng, đánh đập, chém chặt hoặc trói cột, hay đoạt y bát và những đồ tư dưỡng sinh mạng của người xuất gia nói trên, người làm việc này tức là phá hoại chân bảo thân của tam thế chư Phật, là móc đôi mắt của nhân thiên”. Bấy giờ, Ðại Phạm Thiên Vương nghe Phật nói mấy lời trên, cung kính lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Nếu có người vì Phật xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, nhưng không thọ giới pháp của Phật, hoặc thọ rồi hủy phạm. Nếu các vị quốc vương trong quốc độ ấy làm việc não loạn đối với người xuất gia kia, hoặc mắng chửi, hoặc đánh đập, trói xiềng thì mắc bao nhiêu tội, xin Thế Tôn dạy cho”. Ðức Phật dạy: “Này Ðại Phạm Thiên Vương! Hôm nay ta vì ông nói sơ lược việc ấy như sau: Giả sử có người ở nơi vạn ức Ðức Phật làm cho thân chư Phật ấy xuất huyết, ý ông nghĩ sao? Người ấy mắc tội có nhiều hay không?” Ðại Phạm Thiên Vương bạch rằng: “Kính bạch Thế Tôn! Nếu có người nào chỉ làm cho thân của một Ðức Phật xuất huyết đã phạm tội vô gián nhiều vô lượng, vô biên không thể tính kể, và sẽ đọa vào A Tỳ đại địa ngục, huống chi làm cho vạn ức thân của chư Phật đều xuất huyết. Con dám chắc tội nghiệp quả báo của người ấy không một ai có thể tuyên nói cho cùng tận được, chỉ trừ đức Như Lai!” Ðức Phật dạy: - Này Ðại Phạm! Nếu có người nào não loạn hay đánh đập, trói cột người cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, không thọ giới pháp của Phật hoặc đã thọ rồi hủy phạm, thì sẽ bị đắc tội nhiều hơn người làm cho thân của vạn ức chư Phật xuất huyết. Tại sao vậy? Vì người cạo râu tóc, mặc ca sa này có thể chỉ rõ con đường Niết Bàn cho hàng nhân thiên. Người này đối với ngôi Tam Bảo có tâm kính tín, người này thù thắng hơn tất cả chín mươi lăm thứ ngoại đạo, người này thù thắng hơn tất cả Phật tử tại gia, trừ người đã đắc Vô Sanh Nhẫn. Người này chắc chắn sẽ mau được vào Niết Bàn. Thế nên hàng nhân thiên phải cúng dường người ấy, huống chi đối với người nghiêm trì tịnh giới, ba nghiệp thanh tịnh. Các ông, quốc vương, đại thần chỉ nên tẫn xuất những người xuất gia tạo đại tội nghiệp ra khỏi quốc gia mình, tuyệt đối không nên đánh đập họ, huống chi là đối với những người xuất gia, nghiêm trì giới cấm, thì lại càng không nên đánh đập”.
 22. Chỉ khi người phạm lỗi tự phê phán thì mới có hiệu quả. Còn trách nhiệm của vị Thầy cũng có giới hạn ở một mức nào đó thôi. Vị Thầy có trách nhiệm răn dạy đệ tử, nhưng không phải chịu trách nhiệm tất cả. Nếu tất cả tội lỗi của Đệ tử mà ông Thầy phải gánh vác hết thì chắc chẳng ai dám làm Thầy đâu. Người Thầy chỉ có thể chỉ đường còn đi hay không thì người Đệ tử tự làm tự chịu. Do đó, trong trường hợp này, người Thầy lên tiếng cũng là vì làm hết trách nhiệm. Còn người chưa xuất gia có thế chưa cần có trách nhiệm tới những sự vụ như thế bởi vì công đức chưa đủ. Biết thêm cho đủ để ứng sử tình huống thì như vậy.