• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rubi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.154
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Bài viết posted by Rubi


 1. On 3/6/2008 at 22:50, DaoHoa said:

  Rubi,

  Thấy mọi người thích độn toán, vậy tại hạ độn một quẻ cho Rubi cho vui. Theo quẻ thì tên "Rubi" là hòn ngọc đỏ. Theo Tử Vi là Cự Môn an tại cung Tý. Đây là hòn ngọc quý còn ẩn trong đá. Nếu tại hạ đoán không lầm, Rubi còn trong lứa tuổi 20. Với tuổi tác còn trẻ mà học thức đã đạt tới mức nầy là một phước đức cho nền lý học đông phương.

  Những lời viết của tại hạ không phải là chỉ trích Rubi mà đó là những lời khen ngợi vì muốn Rubi có nhiều tiến triển trên con đường lý học. Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước. Mỗi khi Rubi cảm thấy rốn loạn thì Rubi cứ ngồi thiền một canh giờ, cho tâm an lạc, cho trí thảnh thơi.

  ..

  DaoHoa độn quẻ và có lời giải có tính huyền cơ: "Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước".
  Vậy hỏi DaoHoa và các chuyên gia, nếu kiếp trước Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước thì Kiếp trước:
  1/-Rubi kiếp trước sinh năm 191..?
  2/-Rubi kiếp trước mất năm 197...?
  3/-Rubi kiếp trước tu hành có công đức lớn hay không ? 
  Họa sỹ Phan Cẩm Thượng hỏi tên Rubi và nói tên này nghĩa là Đức Lớn.
  4/-Rubi kiếp trước tu hành ở miền Nam hay miền Bắc ? và tu ở Chùa nào ?
  5/-Rubi kiếp trước có Thầy là vị Tổ Sư nào ? có phải Tổ Khánh Anh hay không ?
  6/-Rubi kiếp trước có đệ tử hay không ? Trong những vị đệ tử đó có vị nào hiện còn sống và có Đạo Nghiệp Vang Lừng hay không ? 
  7/-Rubi kiếp này có xuất gia trong Đạo Tràng của vị đệ tử đó hay không ?
  8/-Rubi kiếp trước có họ Trần đúng không ? quy y từ nhỏ nên có Pháp danh là tên gọi luôn đúng không ?
  9/-Đề tài nghiên cứu chỉnh sửa Âm Dương Ngũ Hành Bát Quái Hà Lạc có được ghi công vào sử sách hay không ?

  VÔ SƯ TRÍ VI TÔN


 2. Từ cấu trúc Bát Quái Thời Châm Tí Ngọ Lưu Chú theo Ngày và Giờ, Rubi chuyển sang Tí Ngọ Lưu Chú ở cách Năm và Tháng thì thấy xuất hiện vấn đề không khớp ở một số vị trí trong cấu trúc hệ thống. Tìm hiểu nguyên nhân không khớp thì thấy Ngày Giờ tương ứng với Kiến Tí còn Năm Tháng tương ứng với Kiến Dần. Với nguyên tắc Kiến Dần thì sẽ khảo sát ra cái thấy Bính Dần đứng đầu 60 Hoa Giáp và hệ quả sẽ phải gọi là 60 Hoa Bính. Cấu trúc Tí Ngọ Lưu Chú đưa ra sự liên hệ mật thiết giữa Giờ và Ngày, từ đó cho thấy vấn đề quan tâm là sự liên hệ mật thiết giữa Tháng và Năm. Vậy bảng 60 Hoa Giáp cần phải có thêm phần nâng cao, tức là từ cơ bản Năm Tháng Ngày Giờ thì nâng cao lên thành Năm Tháng liên kết với nhau, Ngày Giờ liên kết với nhau. Khả năng cao có nguyên lý đồng bộ hóa Năm Tháng với Ngày Giờ mà Ngày Giờ tương thích với Kiến Tí thì Năm Tháng cũng tương thích với Kiến Tí. Năm Tháng có nguyên lý Kiến Tí sẽ đồng bộ với cái thấy Giáp Tí đứng đầu 60 Hoa Giáp.
  Như vậy, Kiến Dần sẽ được xem xét để hướng đến sự chuyển sang nguyên lý và ứng dụng Kiến Tí. Dễ thấy nhất sự thay đổi ứng dụng là chuyển Tết Nguyên Đán Kiến Dần sang Tết Nguyên Đán Kiến Tí. Và đồng quan điểm với vấn đề này thì sẵn có các thông tin sau:
  1/-Tết Nguyên Đán Kiến Tí khá đồng vị với Tết Tây. Do vậy không lo lắng vấn đề bỏ Tết Ta để ăn chỉ Tết Tây mà thậm chí ăn Tết Tây còn là sự tiên phong phục hồi văn hóa truyền thống Đông phương.
  2/-Chính phủ Trung Quốc có công trình nghiên cứu Hạ Thương Chu Đoạn Đại Công Trình. Điều này cho thấy một xu hướng nghiên cứu nên chú ý thêm. Đối với vấn đề Kiến Tí thì thấy có thông tin Nhà Hạ dùng lịch Kiến Dần, Nhà Thương dùng lịch Kiến Sửu, Nhà Chu dùng lịch Kiến Tí. Lịch sử Nhà Chu tồn tại lâu nhất Trung Hoa, khoảng 800 năm. Sự thật lịch sử Nhà Chu dùng lịch Kiến Tí là một thông tin đáng quan tâm và là một cơ sở đáng kể cho đề tài Kiến Tí của chủ đề này.

  Trong trường hợp Kiến Dần không phải là nguyên lý, tức Kiến Dần là một ứng dụng sai mà ví dụ ứng dụng này như một ngọn núi sụp đổ thì văn hóa ăn Tết Nguyên Đán Kiến Dần sẽ giống như một lá bùa trấn trên ngọn núi này để giam cầm một sức mạnh dưới chân núi, không cho sức mạnh ấy thoát ra phục hồi trở lại. Vì thế phong tục ăn Tết Nguyên Đán Kiến Dần thay đổi thành ăn Tết Nguyên Đán Kiến Tí là một sự hy hữu là bóc được lá bùa trấn yểm trên đỉnh núi, như vậy sức mạnh bị đè dưới chân núi có thể được giải thoát phục hồi trở lại, ấy là sự phục hồi thuyết Âm Dương Ngũ Hành.
  Tức là lịch pháp sẽ phải sửa đổi tháng đầu năm từ tháng Dần trở về là tháng Tí.

  20200919


   


 3. 20191030-binh-phong-thai-cuc-tuong-khac-

  Bình phong Thái Cực Tương Khắc Bát Quái Tương Sinh

  20191101

  On 18/10/2019 at 19:38, Rubi said:

  Trở lại với diễn đàn Lý Học Đông Phương tiếp tục phát triển khôi phục giá trị lý thuyết tượng số tương sinh tương khắc với Đồ Họa Vi Tính
  Rubi-Lê Đức Hồng [Phổ Thiện Huệ]-20191018.
  Những phát kiến khôi phục mới nhất sẽ công bố trong một hai ngày tới. 
  Ps:
  Hé lộ: Bát quái trong Bát quái, qui luật trong qui luật, bào thai trong cơ thể [đúng dịp gần ngày phụ nữ 20-10]. Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2019.

   


 4. Trở lại với diễn đàn Lý Học Đông Phương tiếp tục phát triển khôi phục giá trị lý thuyết tượng số tương sinh tương khắc với Đồ Họa Vi Tính
  Rubi-Lê Đức Hồng [Phổ Thiện Huệ]-20191018.
  Những phát kiến khôi phục mới nhất sẽ công bố trong một hai ngày tới. 
  Ps:
  Hé lộ: Bát quái trong Bát quái, qui luật trong qui luật, bào thai trong cơ thể [đúng dịp gần ngày phụ nữ 20-10]. Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2019.

  1 person likes this

 5. 19 phút trước, Vo Truoc said:

  Topic bàn về lịch sử, không bàn về nội dung Thiền!

  ...

  Nội dung chính xác là Thiền Sử ạ.

  Đại cuộc Phật pháp truyền từ Ấn sang Trung là phải có. Phải có thì Phật là người chủ trì sự kiện.

  Phật tu thiền mà chứng ngộ thì nhất định phải tìm kế dài lâu. Thiền này chỉ có Đại Bồ tát mới nhận được Đại Đệ tử mới đủ tư cách để truyền đăng tục diệm. Nói đến Thiền là phải nói đến Mật. Chỉ có vị của Thiền Tông mới có khả năng kìm hãm được Mật khi người tu Mật theo con đường ma quỷ. Vua chúa xưa xem trọng Mật tông nên các quốc sư lạm dụng Mật tông, khi đó Thiền Tông có trách nhiệm hoá giải sự lạm dụng đó. 

  Nói đến Thiền là phải nói đến sự hoá giải kịp thời những biến động của Phật pháp.


 6. Thiền Tông cao sâu hơn cả Mật Tông, không tu Thiền Tông thì không thể bình luận về Thiền Tông được. Không Thiền Tông thì khó hành sâu Mật Tông, cố tình thì sẽ bị phản tác dụng.
  Om Ma Ni Pát Mê Hum
  Thần chú có điều bí mật là không phải phát âm trong thì thở ra. Âm thanh Thần chú phát ra nội lực trong thì thở vào mới kinh dị.
  Mới cả Thần chú Linh phù và Mật ấn luôn đồng thời xuất hiện...trong Tâm Thiền. Nếu không tu Mật hoặc không thực hành Thiền Tông thì bình luận về Thiền Tông chắc sẽ không được gì.


 7. Trang này bị dừng hoạt động lâu rồi anh Rubi ơi. Do họ tiến hành tư vấn có trả phí qua điện thoại, vi phạm Nghị định 63/2007/NĐ-CP 

   

  http://cand.com.vn/Xa-hoi/Tran-lan-dich-vu-boi-toan-tren-mang-Internet-va-tin-nhan-DTDD-130468/

  Cảm ơn anh Bá Kiến.

  Nhớ câu phản biện ít ỏi của Kiều Quang Dũng với nguyenle (Rubi): "Đã thái nhất lại còn vô cực". 


 8. Đạo trời là sự biến hoá vạn năng của thuyết Âm dương Ngũ hành. Người kém đức dù tính toán cầu đắc tương sinh cẩn trọng vẫn không thể nào được như mong đợi, người có đức dù chẳng cầu ngũ hành tương sinh nhưng vẫn được đạo trời hậu đãi chỉ đường đi vào chiều sâu siêu việt của tam sinh ngũ hành.

   

  Thiên Địa huyền ký cho Người chính tâm thành ý. Nhân chính tâm sẽ thấy được huyền nghĩa trong hình tượng của Thiên Địa.

  Chính tâm sinh thành ý

  Thành ý sinh cách vật

  Cách vật sinh trí tri 

  Trí tri sinh tu thân

  Tu thân sinh tề gia

  Tề gia sinh trị quốc

  Trị quốc sinh bình thiên hạ.

   


 9. Thông tin đồ hoạ
  Các hình ảnh đồ hoạ của Rubi được tải lên Host Photobucket.com. Trong thời gian này photobucket.com có thông báo về sự bảo trì và sẽ sớm hoạt động lại ngay. Có lẽ đó là nguyên nhân mà các hình ảnh Rubi đăng trên các diễn đàn nói chung và đặc biệt diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn nói riêng tạm thời không hiển thị được.
  Một số hình ảnh vẫn hiển thị là do Rubi sử dụng trang nguồn wiki.
  Yếu tố ngẫu nhiên: dòng thời gian 1999-2016 mà Rubi thiết kế đưa vào khung các hình ảnh vô tình trùng khớp với sự việc này nằm 2016 này. Thiên định.
  Ứng phó với hiện tượng này thì sinh ra một điều là cần có ảnh dự phòng, tức là mỗi hình ảnh sẻ phải tải lên 2 host khác nhau và đưa cả 2 vào một vị trí minh hoạ của bài viết. Khi một host dừng thì host còn lại sẽ đảm bảo chức năng minh hoạ.


 10.  

   ...Vậy chúng tôi mạn phép tổng kết như sau : 
   
        Dịch Lý chẳng những hiện diện trong tất cả mọi ngành học thuật , dù là đã qua , dù là chưa đến và cho đến muôn đời mãi mãi về sau , tất cả mọi ngành học-thuật bất kể hữu-hình hay vô-hình , nhân-tạo hay thiên-nhiên , con người hay muôn loài vạn-vật đều được và bị Dịch-Lý hiện diện chi phối từng giây , từng phút một không sao tránh khỏi được . Vậy Dịch Lý là cái gì mà kỳ cục thế , tôi xin giải nghiã : 
   
  - Dịch là Biến đổi , Biến-hoá ; Lý là lý lẽ thuộc về phạm vi Manh-Nha Vô-Hữu , vậy thì Biến-Hoá là cái Lý lẽ có thật trong muôn đời và khắp mọi nơi , là Chân-Lý . Hễ đã gọi là lẽ thật thì Lẽ ấy phải có thật từ lúc chưa có Trời Đất đến nay và từ nay đến mãi mãi về sau trong muôn đời và khăp mọi nơi , Lẽ ấy phải có thật mới xứng danh là Chân-Lý .
  ...

   

  Mặt Trời là Vô

  Mặt Đất là Hữu

  Hữu là Nhị nên được mô phỏng bằng Hào Âm-Âm Thổ.

  Vô là Nhất nên được mô phỏng bằng Hào Dương-Dương Thổ.

  Hữu là tương đối: A đối với B

  Vô là tuyệt đối: dứt tuyệt đối lập.

  Hữu Vô biến hoá.


 11.  

   ...Vậy chúng tôi mạn phép tổng kết như sau : 
   
        Dịch Lý chẳng những hiện diện trong tất cả mọi ngành học thuật , dù là đã qua , dù là chưa đến và cho đến muôn đời mãi mãi về sau , tất cả mọi ngành học-thuật bất kể hữu-hình hay vô-hình , nhân-tạo hay thiên-nhiên , con người hay muôn loài vạn-vật đều được và bị Dịch-Lý hiện diện chi phối từng giây , từng phút một không sao tránh khỏi được . Vậy Dịch Lý là cái gì mà kỳ cục thế , tôi xin giải nghiã : 
   
  - Dịch là Biến đổi , Biến-hoá ; Lý là lý lẽ thuộc về phạm vi Manh-Nha Vô-Hữu , vậy thì Biến-Hoá là cái Lý lẽ có thật trong muôn đời và khắp mọi nơi , là Chân-Lý . Hễ đã gọi là lẽ thật thì Lẽ ấy phải có thật từ lúc chưa có Trời Đất đến nay và từ nay đến mãi mãi về sau trong muôn đời và khăp mọi nơi , Lẽ ấy phải có thật mới xứng danh là Chân-Lý .
  ...

  Mặt Trời và Mặt Đất là thực thể của Hào Dương Thổ và Hào Âm Thổ. Hào Dương Thổ và Hào Âm Thổ là phỏng theo hình tượng Mặt Trời và Mặt Đất. Vì lời không nói được hết ý nên phải dùng hình tượng để nói. Sau hình tượng mới dùng lời để nói hết ý vậy.

  Thực thể, Hình tượng, Lời nói. 

  Chưa xác định được thực thể, chưa hệ thống hình tượng thì lời nói sẽ không tận dụng được tư tưởng thời đại khoa học ...

  Trước khi có Trời Đất thì không có thực thể để biến hoá.


 12. Cám ơn bác Rubi trả lời nhé.

   

   

  Tôi thì khác bác, tôi nghĩ đó là vấn đề rất quan trọng, quan trọng cho cả tiền đồ Phật Giáo của Việt Nam. Có thể bác cho tôi nghĩ xa xôi và viển vông, nhưng thực sự là như vậy đấy, lòng tôi cứ khắc khoải về vấn đề này (cũng vì thế mà tôi mới vào trang của bác Thiên Sứ trao đổi).

   

  Mong rằng sự thật trắng đen, dù thế nào, cũng được làm sáng tỏ. Vì tôi nghĩ tu sai đường nguy hiểm lắm, uổng phí bao nhiêu thời gian công sức  mà có khi huân tập thêm một mớ kiến chấp (già rồi mới nhận ra thì chẳng còn nhiều thời gian).

   

  Đức Phật hồi xưa đi tu theo ngoại đạo, tu hết sức mà không tìm thấy sự giải thoát, ngài đã từ bỏ pháp tu ngoại đạo, điều đó cho thấy không phải con đường nào cũng đúng đâu.

   

   

  Tôi nghe bài này của sư Thích Thông Lạc cũng thấy gợi mở  được nhiều vấn đề về thế giới siêu hình, cảnh giới A di đà, thêm bớt trong kinh điển (chỉ là gợi mở thôi, tôi chưa dám khẳng định điều gì):

   

  https://7831980855358b16dd6bd5d569b1f4e8abc9d904.googledrive.com/host/0B9lgZyndgmkqfnNMbXFROTY2aU9EUGEtM0xGbElsM2tjM0NTdFlFVzhnVTcySGNiMkZKb1k/04-QuyLuatNhanQua-ThienDangDiaNguc-ConDuongTuTapCuaThay-(5-4-2002).mp3

   

  (http://mot-goc-nhin-ve-phat-giao-dai-thua.blogspot.com/)

   

  Cảm ơn bác Rubi đã bỏ thời gian trao đổi với tôi.

  Ở cấp độ tuyệt đối, bản chất tâm là sự trải nghiệm nội chứng vô ngôn tuyệt ngữ, không thể được hiểu bằng suy nghĩ và diễn tả được thành lời. Đó là sự sâu sắc vô cùng không thể thăm dò được bằng các quá trình suy nghĩ. Vì lý do này, ngay sau khi đạt được tỉnh thức, Đức Phật Thích Ca đã khai thị như sau:

  “Sâu sắc và an bình, vô cùng đơn giản, quang minh không bắt nguồn từ bất cứ điều gì

  Ta đã có phát hiện tựa như nước cam lộ của chư thiên.

  Tại sao lại phải kể cho những người khác nghe về điều đó? 

  Sẽ không ai hiểu được.

  Ta sẽ sống im lặng trong rừng”.

  ​Nếu quan trọng thì phải hỏi Phật tu thiền, đó là thiền gì. Phật truyền thiền đó cho đại đệ tử nào. Kinh bên ngoài có thế giả cho nên mới nói tu tại Tâm. Tâm là kinh vô tự, chắc chắn không ai làm giả được. Thiền là Tâm Phật, Kinh là miệng Phật.

  Sợ người ta giả miệng Phật thì quay về vấn đề Tâm Phật, vấn đề tối quan trọng.

  1 person likes this

 13. Bác Rubi cho tôi biết tôi khiếm nhã chỗ nào không? tôi chưa biết (nghiêm túc) mình khiếm nhã chỗ nào.

   

  Hay là do tôi gọi các bác là cụ   :) , tôi dùng cụ cho vui vẻ chứ chẳng có ý bất kính gì đâu.

  Mà bác Thiên Sứ thường xưng là lão thì tôi gọi là cụ cũng được chứ nhỉ  :) .

   

  Cái vấn đề Kinh giả Kinh thật chẳng đi đến đâu, mà có muốn đi đến cùng có khi lại biết được tại sao phải có Kinh giả. Mục đích của kinh là củng cố tâm linh cho số đông là được. Ví dụ thấy một Sư Thầy phạm giới rồi cứ hiếu kỳ theo cái sự đó mà không biết vị đó tu hành rất nhiều kiếp và nhiều kiếp vẫn tu, chỉ là vị đó muốn trải qua một kiếp sống đời thế tục để hiểu cảm giác của chúng sint, nhưng nó được bề trên viết kịch bản để mọi sự diễn ra có hậu sao cho vị Sư kia đạt được sự trải nghiệm mà không ảnh hưởng đến niềm tin của số đông.

  Cho nên cần phải phóng khoáng hơn đối với vấn đề Kinh giả Kinh thật. 

  Cho nên mới nói cẩn thật rơi vào cái sự dùng tình phàm soi thánh trí.


 14. Tình phàm khó dò thánh trí, nhưng chúng ta là phàm hết thì đành nhắm mắt tin tưởng mọi thứ kinh điển hay sao cụ Rubi :P. Ở đây tôi nghĩ  vấn đề kinh thật kinh giả không đến như vậy đâu. Vấn đề kinh ngụy tạo hoàn toàn có thể được soi sáng, phơi bày sự thật qua sự nghiên cứu khoa học hiện đại (khảo cổ, lịch sử Phật Giáo, vv...), qua sự so sánh hay đối chứng cụ. Hãy để thời gian trả lời.

   

   

  Hòa thượng Thích Minh Châu là người dịnh các kinh Trung Bộ Kinh... đã viết:

   

   

  Thì vấn đề kinh ngụy tạo là có thể lắm lắm.

   

  Hãy để thời gian kiểm chứng vấn đề này, sự thật bị che dấu thì cuối cùng cũng được phơi bày, lâu hay là mau thôi  :rolleyes: .

  Kinh Lăng Nghiêm bị Thiên ma tiêu diệt trước tiên, kinh A Di Đà bị tiêu diệt sau cùng. Nay có qua điểm kinh Lăng Nghiêm là giả thế thì phải thấy rằng ngay tâm niệm là Thiên ma. Kinh Lăng Nghiêm bị tiêu diệt thì kể như không còn Pháp nhãn để thấy cái hay của Tiểu thừa. 

  Ai nói kinh nào là giả vậy phải để xem họ có để lại xá lợi không đã. Còn Thiền sư Tuyên hoá để lại vô số xá lợi, Ngải khẳng định: Kinh Lăng Nghiêm không phải là giả.

  Phật tu Tối thượng thừa mất công làm gì để cố chấp vào Tiểu thừa. Mấy cả các Hoà thượng tu Tiểu thừa nhưng vẫn thuyết Tối thượng thừa mà thôi-ngày nay. 

  Long Thọ Bồ Tát được xem là Thích Ca thứ 2, Ngài nhập định xuống long cung đưa về Kinh Thủ Lăng Nghiêm-Quốc bảo của Ấn Độ.


 15. Thiền là Tâm Phật, Kinh là miệng Phật.

  Nếu không thấm sâu Phật tính thì kể như dùng tình phàm soi thánh trí. Có thể sống chết đã có phần tự tại nhưng chưa chắc đã có con mắt lẻ để soi chiếu kinh điển. Các câu hỏi kia có phần rơi vào sự tình phàm dò thánh trí, thế thì vấn đề đặt ra không có tác dụng học phật.


 16. Cám ơn bác Rubi đã trả lời. 

   

  Đoạn trích dẫn sau của Hòa Thượng Thích Minh Châu có phải cho thấy đã có sự trà trộn, thay đổi, xuyên tạc kinh điển hay không? 

   

   

  ''...Càng dịch, chúng tôi càng thấy rõ ác ý của các nhà Bà La Môn đã dùng danh từ Tiểu Thừa để gán vào những lời dạy thực sự nguyên thủy của đức Phật và khiến cho các Phật tử không dám đọc, không dám học, không dám tu những pháp môn ấy.

   

  Càng dịch, càng thấy rõ dụng tâm hiểm độc của các vị Bà La Môn, đã khôn khéo xuyên tạc đạo Phật, khiến cho những giáo lý căn bản, những tinh hoa cao đẹp nhất của tư tưởng nhân loại, đã bị những tư tưởng tà giáo xen lẫn, bị ruồng bỏ, bị che dấu, không được biết đến, không được học hỏi tu hành.

   

  Nhưng chân lý bao giờ cũng là chân lý, mặt trời bao giờ cũng là mặt trời. Những lời ba hoa của Ma Vương, các cuộc đo tài của những ngọn đèn lẻ tẻ mù mờ, lời lẽ bập bẹ của những kẻ mới tập tểnh đi vào con đường Triết lý, tất cả cũng chỉ là cuồng vọng đen tối, được ánh sáng rực rỡ của chân lý quét sạch...."

   

  (http://thuvienhoasen.org/a16403/loi-chi-day-vo-gia-cua-hoa-thuong-thich-minh-chau-ve-chanh-tin)

  Thừa nào cũng nghiên cứu hết vì đều do Phật dạy và các Đại Bồ tát tái sinh truyền pháp để hiển bầy tất cả thừa. Ngay cả chỉ các sự kiện trong một đời Đức Phật cũng là một Mandala...


 17. Thiên là Trời. Tiên là trước mặt. Hậu là sau lưng. Đã lồ lộ trước mặt thì ai cũng thấy, dễ là vì thấy được bằng mắt, chẳng cần phải thống kê kết luật.

  Đã ẩn đằng sau, ẩn bên trong thì không dễ thấy. Phải quan sát, thống kê tìm ra điểm nhấn, mô phỏng lại sau mới thấy được vậy.

  Tiên thiên và Hậu thiên là hai quy luật đồng thời diễn ra trong Hệ mặt trời.

  Tiên thiên là sự vận động theo quỹ đạo tròn, dễ thấy.

  Trong sự các hành tinh quay quanh mặt trời thì có những thời điểm một/vài hành tinh cùng mặt trời và mặt đất thẳng hàng nhau. Thống kê các thời điểm đó sẽ phát hiện ra hệ đó là hệ ngũ hành tương khắc, thấy được sau khi thống kế nên gọi là Hậu thiên.

  Ngũ hành tương sinh và Ngũ hành tương khắc là sự vận động biến hoá của Thiên văn. Thiên văn ngũ hành tương sinh hiển lộ dễ thấy trước tiên nên gọi là Tiên Thiên. Thiên văn ngũ hành tương khắc ẩn sau khó thấy nên gọi là Hậu Thiên. Sinh trước Khắc sau, Tiên sinh Hậu khắc.

  Minh thương dễ đỡ ác tiễn khó phòng.


 18. Chào bác Thiên Sứ, tôi không có ý khiếm nhã với các thành viên diễn đàn đâu :mellow:.

   

  Tôi nghĩ tôi dùng từ để cho vui vẻ thôi  :D , tuy nhiên nếu ai đó nghĩ là khiếm nhã thì tôi xin được xin lỗi.

   

  Cụ nào biết thêm thông tin về kinh ngụy tạo thì chia sẻ nhé.

  TỰ TÍNH TÂM

  Ở cấp độ tuyệt đối, bản chất tâm là sự trải nghiệm nội chứng vô ngôn tuyệt ngữ, không thể được hiểu bằng suy nghĩ và diễn tả được thành lời. Đó là sự sâu sắc vô cùng không thể thăm dò được bằng các quá trình suy nghĩ. Vì lý do này, ngay sau khi đạt được tỉnh thức, Đức Phật Thích Ca đã khai thị như sau:

  “Sâu sắc và an bình, vô cùng đơn giản, quang minh không bắt nguồn từ bất cứ điều gì

  Ta đã có phát hiện tựa như nước cam lộ của chư thiên.

  Tại sao lại phải kể cho những người khác nghe về điều đó?

  Sẽ không ai hiểu được.

  Ta sẽ sống im lặng trong rừng”.

  Chúng ta không thể biết được sự an bình, sâu sắc và đơn giản của tâm thông qua các quá trình suy nghĩ. Mặc dù chúng ta không thể mô tả tâm hay dùng kiến thức để hiểu được nó, các hành giả thực sự biết về tâm trong trải nghiệm về trí tuệ bản lai - biết được chính tâm, mà không có các phóng chiếu của suy nghĩ và tình cảm.

  Bồ Đề Đạt Ma: Phật Pháp bao la cực kỳ uyên thâm nếu dùng ngôn ngữ biểu đạt ý nghĩa thì rất có giới hạn. Thế cho nên ở trong Kinh Phật đã có nói: bất luận ngôn ngữ hay văn tự gì đều không biểu đạt được chính nghĩa thiền thị của Phật. Có một sự thật, tức là hồi trước có người đứng ra hỏi Phật về sự huyền bí của duyên khởi, có hỏi về sự phân chia giữa vĩnh hằng và hư vô làm sao để phân biệt được ? Còn hỏi đến tính thiện và tính ác của con người ? Đối với những vấn đề này Phật Đà không bao giờ trực tiếp trả lời. Bởi vì Đức Phật đã biết những vấn đề này nếu dùng ngôn ngữ nói thì vĩnh viễn không làm cho con người hiểu biết được. Trong cuộc hội Linh Sơn, Phật đã rải hoa thị chúng chỉ có Ca Diếp Tôn Giả lãnh ngộ, chỉ mỉm cười chứ không nói một lời, như vậy mới có thể lãnh ngộ được ý chỉ của Phật Đà, chỉ lấy Tâm truyền Tâm ấn Phật tâm. Từ đó thì Tôn giả Ca Diếp rốt cuộc được chân truyền của Như Lai Thiền. Một điểm này có thể chứng minh được tất cả.

  Văn tự cũng có thể giúp đỡ người cũng có thể làm lỡ cơ hội. Nếu như văn tự ký lục không đúng có sai lầm thì sẽ làm cho người tu hành sa chân lỡ bước...cho nên Thiền Tông chủ trương lập văn tự và cũng bất lập văn tự. Đối với kinh Phật chính thức chúng ta vẫn tiếp tục cung phụng nhưng tuyệt đối không được lập văn tự bậy bạ bởi vì có một số người tưởng bác học đa văn thì cứ thao thao bất tuyệt thành văn tự, như vậy không phải làm cắt đứt huệ căn của Phật và làm hại hậu thế hay sao..

  Năm Thời Kỳ Nói Kinh

  Tóm lại, trong một đời của Ðức Phật, tùy theo trình độ của mọi người mà thuyết pháp giáo hóa, mãi đến khi Ngài nhập diệt, cộng là 49 năm. Những Kinh Pháp của Ngài nói ra, về sau các đệ tử kết tập chia ra làm năm thời:

  1.Thời thứ nhất nói Kinh Hoa-Nghiêm

  Khi Phật mới thành Ðạo, ở tại cội Bồ Ðề, nói KINH HOA NGHIÊM 21 ngày. Vạch rõ chân tánh, chỉ bày chỗ cao sâu mầu nhiệm của Ðạo Phật, chủ đích có hai điều:

  a) Dẫn dắt các bậc Bồ tát lên địa vị Ðẳng giác và Diệu giác.

  b) Nêu bày giáo pháp rốt ráo của Như Lai, chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ mà thôi; Ngoài ra hàng nhị thừa ngồi nghe nhu đui, như điếc, huống chi ngoại đạo,tà giáo làm sao hiểu nổi! Ðức Phật trình bày giáo pháp siêu việt tuyệt vời ấy, là muốn cho đại chúng phải tu theo Ðại thừa Phật giáo mới được hoàn toàn rốt ráo.

  2.Thời thứ hai Phật nói Kinh A-Hàm

  Biết rằng: "Muốn đi xa phải do nơi gần, muốn lên cao phải từ nơi thấp", Ðức Thích Ca y theo chư Phật mà nói pháp Tam thừa. Vì vậy thời thứ hai, Ngài nói Kinh A Hàm trọn 12 năm, dùng thí dụ thực tế, chỉ rõ chân lý cho hàng Tiểu thừa dễ nhận, mà lo bề tự tu và tự độ.

  3.Thời thứ ba Phật nói Kinh Phương Ðẳng.

  Ðạo Phật chẳng những dạy pháp giác ngộ phần mình mà Ngài còn chỉ bày phương pháp giác tha nữa, tức là khuyến khích từ cái giác ngộ tiêu cực nhỏ hẹp của Tiểu thứa (AlaHán), để tiến lên cái giác ngộ tích cực bao la của Ðại thừa Phật giáo. Ấy là thời nói Kinh phương Ðẳng trọn 8 năm, dẫn dắt Tiểu thừa qua Ðại thừa.

  4.Thời thứ tư Phật nói Kinh Bát Nhã.

  Ðến khi Ðức Phật xem căn cơ của chúng sanh có thể tiến lên một từng cao nữa là hấp thụ được hoàn toàn giáo pháp Ðại thừa, nên Ngài chỉ bày Ðạo lý chân không của Vũ trụ, thuyết minh cái thật tướng, vô tướng của các pháp. Ấy là thời kỳ nói Kinh Bát Nhã trọn 22 năm.

  5.Thời thứ năm Phật nói Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn.

  Sự hóa độ một đòi của Ðức Phật gần viên mãn, thêm thấy căn cơ của chúng sanh đã thuần thục, có thể gánh vác Ðại thừa Chánh pháp của Như Lai, nên Ngài bèn nói rõ bản hoài của Ngài thị hiện ra đời là vì một nguyên nhân lớn: "Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến". Ngài phú chúc, thọ ký cho các hàng đệ tử, tương lai sẽ thành Phật. Ấy là thời nói Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn trọn 8 năm. Ðến đây nhiệm vụ thuyết pháp độ sanh của đời Ngài đã viên mãn.

  Tóm lại 5 thời thuyết pháp Cổ nhơn có làm bài kệ như sau:

  Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhựt

  A-Hàm thập nhị Phương Ðẳng bát

  Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm

  Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên.

  DỊCH NGHĨA

  Trước nói Hoa Nghiêm hăm mốt ngày

  A-Hàm mười hai, Phương Ðẳng tám

  Hai mươi hai năm nói Bát Nhã

  Pháp Hoa Niết Bàn cộng tám năm.


 19. LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150419%205MA

  LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150419%20SAN

  HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%205MAU.j

   

  HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%20DENTRA

  Thiên là Trời. Tiên là trước mặt. Hậu là sau lưng. Đã lồ lộ trước mặt thì ai cũng thấy, dễ là vì thấy được bằng mắt, chẳng cần phải thống kê kết luật.

  Đã ẩn đằng sau, ẩn bên trong thì không dễ thấy. Phải quan sát, thống kê tìm ra điểm nhấn, mô phỏng lại sau mới thấy được vậy.

  Tiên thiên và Hậu thiên là hai quy luật đồng thời diễn ra trong Hệ mặt trời.

  Tiên thiên là sự vận động theo quỹ đạo tròn, dễ thấy.

  Trong sự các hành tinh quay quanh mặt trời thì có những thời điểm một/vài hành tinh cùng mặt trời và mặt đất thẳng hàng nhau. Thống kê các thời điểm đó sẽ phát hiện ra hệ đó là hệ ngũ hành tương khắc, thấy được sau khi thống kế nên gọi là Hậu thiên.