• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rubi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.152
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Bài viết posted by Rubi


 1. Nguyên Nhân Của Khổ

  Posted Image

  Muốn thoát ly bể khổ thì chỉ có phương pháp duy nhất là tu luyện(Ảnh: EET / The Epoch Times)

  ...

  Bị làm người chính là phải chịu khổ. Vì thế nếu muốn thoát ly bể khổ thì chỉ có phương pháp duy nhất là tu luyện.

  (Theo “Pháp Cú Kinh”)

  Khí công thì tu luyện, Phật pháp thì tu hành. Tu hành là thực hành sửa đổi, chuyển đổi thức tình tham sân si thành Như Lai Trí. Tu luyện là luyện khí thành Tiên, cõi thứ 7 trong luân hồi.

  Khí công có từ thời tiền sử bao lâu ? Nó tương đồng với cõi thứ 7, cõi thứ 7 có từ khi nào thì nó có từ khi ấy. Phật pháp có từ bao giờ, 2500 hơn. Hơn 2500 năm chỉ là thời điểm để Phật pháp xuất hiện đúng lúc, là lúc cần thiết để giáo hoá chúng sinh. Có chúng sinh có thể điểm hoá thì Phật pháp xuất hiện. Trước Phật Thích Ca thì đã có những vị Phật quá khứ. Vậy nếu xét về mặt thời gian để định lượng cao thấp giữa Phật pháp và Khí công thì Khí công chỉ là nắm lá còn Phật pháp là lá trong rừng. Không nên bị ảnh hưởng bởi yếu tố 2500 của Phật pháp với 5200 năm của Khí công. Không nên bị ảnh hưởng bởi sự đồng hoá tu hành của Phật giáo và tu lyện của Khí công. Rừng lá của Khí công không phải là Rừng lá mà Phật muốn nói, và nó chưa hẳn bằng một chiếc lá trong tay Phật.

  Khí công thi thần thông với Phật pháp khác nào A la hán có chút thần thông đòi thi thố với Đại Bồ Tát.

  Những gì Phật biết thì nhiều như lá ở trong rừng, những gì ngoại đạo biết thì được bao nhiêu. Không so sánh với Phật pháp thì lý thuyết của Khí công có được bao nhiêu, biết được đến đâu, chưa nói là đúng với sự thật-chân lý tuyệt đối-hay không.


 2. Chuyển luân trong Phật giáo còn được hiểu là "Vận Chuyển Chính Pháp" do điều kiện bị suy thoái hoặc cần được giải thích trong điều kiện hiện tại, chẳng hạn giải thích tương ứng với khoa học ngày nay. Tuy nhiên, thế gian lại có rất nhiều tôn giáo:

  - Đạo Mẫu.

  - Đạo Tổ Tông.

  - Đạo Tiên.

  - Đạo Nho.

  - Thần Đạo Nhật, Ai Cập, Lưỡng Hà, Maya...

  - Đạo Phật.

  - Đạo Bà La Môn.

  - Đạo Jain.

  - Đạo Do Thái.

  - Đạo Ki tô.

  - Đạo Tin Lành.

  - Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương.

  - Đạo Cao Đài.

  ...

  Cái lào nà Chính Pháp đây???

  Tiến trình chết có Ánh Sáng Căn Bản xuất hiện. Đạo là con đường, là lối sống tập làm quen với Ánh Sáng đó khi nó xuất hiện lúc chết. Khi chết, Ánh Sáng xuất hiện, ta bỏ qua nó và khởi tâm chấp và hình thành Hồn, Thân Trung Ấm và tiếp theo là Thân Trung Ấm sẽ theo nghiệp thức để thọ thai. Sự thọ thai là bị động, nó được điều khiển bởi những thứ ta đã chủ động làm khi sống.


 3. TÌM DUYÊN THÁNH HOA

  Bởi vì trong bài này, tôi muốn nói năm xưa Phật Thích Ca Mâu Ni đã đề cập đến hoa Ưu Đàm Bà La trong tình huống nào, cũng là hồi ức lại một đoạn lịch sử để thuyết minh nhân duyên trong đó. Chứ tôi không muốn nói về căn nguyên sản sinh loài hoa này trên thiên thượng.

  Trong dạ hội Thần Vận năm 2009, người dẫn chương trình đã dùng ngữ điệu vừa kiên định vừa từ bi vô hạn. Khi giới thiệu màn vũ đạo “Bà La hoa khai”, cô nói: Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng, khi Ưu Đàm Bà La hoa khai nở, là lúc Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân. Loại hoa Ưu Đàm mà Phật Thích Ca Mâu Ni từng nhắc tới này hiện đang liên tục khai nở tại các nơi trên thế giới, chứng tỏ Chuyển Luân Thánh Vương cuối cùng đã hạ thế độ nhân.

  Bà La hoa đã khai nở rồi, Thần Phật đã trở lại rồi, quý vị có nhìn thấy không? …..

  Điển hình cho cách thức truyền bá Pháp luân công của các học viên Pháp luân công là nhắc lại lời của Phật Thích Ca: Phật Thích Ca nói rằng khi Hoa Ưu Đàm xuất hiện trên thế gian thì đó là lúc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, loài hoa này 3000 năm mới nở một lần.

  “Với những người khéo tích lũy thiện căn trong các con, ta sẽ đi theo bảo hộ các con, tới khi các con gặp được Thánh Vương mới thôi”. “Kiếp này chúng con muốn trở thành Phật!”, một vị đệ tử nói. “Đúng là thành Phật được”. (Từ Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta biết rằng từ xưa đến nay các Đại Giác Giả độ nhân đều gần như là độ phó nguyên thần, chứ không phải độ chủ nguyên thần. Nhưng đối với một cá nhân, chủ nguyên thần mới là tự kỷ chân chính! Còn phó nguyên thần được an bài khởi tác dụng phụ trợ để chủ nguyên thần không làm nhiều việc xấu. Đây là chỗ mê từ thiên cổ. Ý Phật Thích Ca Mâu Ni nói là độ phó nguyên thần, chứ không thể nói rõ ra, còn chủ nguyên thần vẫn tiến nhập vào lục đạo luân hồi.)

  Điển hình tiếp theo cho cách thức truyền bá Pháp luân công của các học viên Pháp luân công là: Pháp tu luyện của Lý Hồng Chí (có vợ con, đang tị nạn ở Mỹ) cao hơn cả Giáo Chủ Cõi Ta Bà Thích Ca Mầu Ni Phật.

  Hai nét điển này mâu thuẫn, một thì muốn bám vào Kim Khẩu của Phật Thích Ca, một thì muốn lời nói của Lý Hồng Chí ngang với Phật, mà ý của Lý Hồng Chí thì luôn luôn đề cao Pháp luân công trên cả Phật pháp. Muốn Lý Hồng Chí là Phật Di Lặc, là vị Phật mà Phật Thích Ca đã thọ ký, rồi lại muốn đạp đổ giáo Pháp của Phật Thích Ca, để cao Pháp Luân Công.

  Nếu thích phân tích thì phải như thế này:

  Phật Thích Ca và Phật Di Lặc ở tiền kiếp cùng nhau tu hành, đến nay Phật Thích Ca thành Phật trước, Phật Di Lặc thành Phật sau vậy thì Phật Thích Ca chắc hẳn có ưu điểm.

  1 person likes this

 4. Làm gì có chuyện dùng Kinh do Phật thuyết để Chuyển Pháp Luân. Kinh của Phật Thích Ca hãy còn, ai lại dùng lời Phật Thích Ca để xưng làm Phật Di Lặc, Chuyển Luân Thánh Vương.

  Phật Thích Ca đã giao Y áo Cà sa cho Tổ Ca Diếp, khi Phật Di Lặc xuất hiện thì Tổ Ca Diếp sẽ trao Y áo cho Phật Di Lặc. Học viên PLC tuyên truyền PLC và Phật pháp cứ lộn tùng phèo hết cả, nào là chuyển pháp luân, chuyển luân thánh vương, hoa ưu đàm...một mớ. Sợ bệnh, chấp thân đùng đùng, làm sao gọi là tu tâm cho được. Còn chấp thân thì còn sinh tử, chuyển pháp luân thế nào được.


 5. Dùng thuyết nguyên thần để chuyển pháp luân và nói chuyện chuyển luân thánh vương và Phật là không ổn. Hồn, thần thức, nguyên thần là con đẻ của Mạt Na Thức-thức thứ 7 chấp ta mà có. Do chấp ta nên mới có hồn, thân trung ấm và thọ sắc thân. Mạt Na Thức cần chuyển thành một trong Ngũ trí Như lai thì mới nên nói chuyện về Phật pháp.


 6. Không thấm ngộ Phật pháp dù cho Văn cao Võ đẳng vẫn bị đầu độc như thường. Chuyển pháp luân và Hoa ưu đàm là chuyện lông rùa sừng thỏ nếu không rõ biết gốc tích truyền thừa tâm tông.

  Mấy học viên Pháp luân công đập phá Lăng Chủ Tịch vừa bị bỏ tù rồi đấy.


 7. Thưa các độc giả, chủ đề được viết bắt đầu bởi nguyên nhân muốn chọn ra một ngày thứ 7 tốt trong năm nay (1). Rubi tuỳ hỷ bạn cũ và không cầu đúng, không sợ sai nên biết về bảng Lạc Thư Hoa Giáp (2) thì cứ đem ra sử dùng thôi.

  Những yếu tố cần quan sát kỹ (định thần quan sát, tự tìm tự học):

  -Tên bảng

  -Nguyên lý lập bảng

  -Một số khái niệm cá nhân Rubi thêm vào (3)

  TÊN BẢNG

  Để hiểu được Ý một câu văn thì phải hiểu được tất cả các từ trong câu. Và ngược lại, để hiểu được Nghĩa của một từ, một ngữ thì phải hiểu cả câu, cả đoạn. 'Ngũ hành' xuôi ngược đều thông.

  -Lục Thập Hoa Giáp: nên có dấu phẩy "," như thế này: "Lục Thập Hoa, Giáp" nhưng cũng không bỏ "Lục Thập, Hoa Giáp" và cũng còn có thể thấy khác:" Lục Hoa, Thập Giáp". Lục Thập Hoa có ý là Sáu mươi cánh hoa, hoa sáu mươi cánh. Giáp nghĩa là từ Giáp đến Quý, từ Giáp đến Quý là từ Giáp Tý đến Quý Hợi (đủ 60 cánh).

  Còn tiếp.

  Ghi chú:

  Điểm nhấn của lần viết này là từ HOA.

  (1) Đại Diện Lớp 10 B muốn Rubi chọn ra một ngày thứ 7 tốt lành để họp mặt kỷ niệm 20 năm lớp tụ hội. 20 năm, 1994-2014 Bạch Mai-Trần Nhân Tông (năm nay, cũng ngẫu nhiên Ruby Plaza kỷ niệm 20 năm ngày thành lập).

  (2) Lạc Thư Hoa Giáp: tham khảo sách Thời Hùng Vương Và Bí Ẩn Lục Thập Hoa Giáp. Tác giả (NNC-Nhà Nghiên Cứu) Nguyễn Vũ Tuấn Anh.

  (3) Thân, Cành, Hoa, Quả:

  -Can, thân, thiên

  -Chi, cành, địa

  -Mạng(mệnh), quả (trái), nhân

  -Hoa: Tam Hoa Tụ Đỉnh: "Can, Chi, Mạng; Thân, Cành, Trái; Thiên Địa Nhân"


 8. Posted Image

  Cùng đoàn gồm 5 người vừa xuống sân bay Quảng Châu, lúc 15h30 22 tháng 07 năm 2013, tức 15 tháng 06 năm Quí Tỵ, chuyến công tác dự án phát triển máy làm dây chuyền vàng tự động của Italy.

  Posted Image

  Hai công nhân.

  Posted Image

  Hai Sếp đang nói chuyện với Quản đốc bên cung cấp máy móc.

  Vừa xuống sân bay thì trời mưa rào bóng râm 15 phút.

  Dấu ấn 19 năm thành lập Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI 1994-2013.


 9. Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên. Người bắt trước Tự Nhiên để sinh tồn cao siêu. Mà nguyên liệu cơ bản của Tự Nhiên là tứ đại Địa Thủy Hỏa Phong, cái môn bắt chước này vì đó mà được gọi là Phong Thủy.

  Địa Thuỷ Hoả Phong

  Địa Thuỷ thuộc Địa, chân Âm

  Hoả Phong thuộc Thiên, chân Dương


 10. Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên. Người bắt trước Tự Nhiên để sinh tồn cao siêu. Mà nguyên liệu cơ bản của Tự Nhiên là tứ đại Địa Thủy Hỏa Phong, cái môn bắt chước này vì đó mà được gọi là Phong Thủy.


 11. Học thuật cổ mặc định được xem là Bảo Vật, cho nên người ta chỉ lo có bảo vật trong tay, có trong tay rồi thì cất giữ nghiêm mật, sự đập vỡ nó là không tưởng. Giáo sư, Tiến sỹ triết học đang cất giữ bảo vật. Công lực học lực tuy thâm hậu nhưng không phải là truyền nhân nắm giữ bí mật bảo vật thì không thể thâm nhập tuyệt học.

  Lao công học tập trong cảnh giới này thì chắc chắn trở thành cô lậu quả nhân.

 12. Tuyệt học thường được cất giấu trong những Bảo Vật.

  Người ta tranh giành Bảo Vật nhưng không hề hay biết trong đó có Tuyệt Học.

  Muốn có được tuyệt học thì phải đập vỡ nó, nhưng đã gọi là bảo vật thì rất khó đặp vỡ.

  Học thuật cổ mặc định được xem là Bảo Vật, cho nên người ta chỉ lo có bảo vật trong tay, có trong tay rồi thì cất giữ nghiêm mật, sự đập vỡ nó là không tưởng. Giáo sư, Tiến sỹ triết học đang cất giữ bảo vật. Công lực học lực tuy thâm hậu nhưng không phải là truyền nhân nắm giữ bí mật bảo vật thì không thể thâm nhập tuyệt học.

 13. Các pháp Không Tính: Anh Hùng Hảo Hán không thật có.

  Nhân Quả không sai: không thể tự phong Anh Hùng Hảo Hán.

  Thật tướng Vô tướng, Đại tượng Vô hình: chân nhân không lộ tướng.

  1 person likes this

 14. Có một thời, khi đức Thích Tôn khai diễn Đại hội trên đỉnh Kên Kên, để khẳng định những giá trị phổ quát của các chúng sinh trong thế giới Sahà vốn đang bị đè nặng dưới muôn vàn thống khổ này; bấy giờ có vô số Thượng khách từ nhiều phương trong vô tận thế giới về tham dự. Nhìn thấy thế giới Sahà này quả thực vô cùng xấu xa, ô trược và uế tạp, với những dấu hiệu của bịnh tật, nghèo đói, chiến tranh và áp bức; một thế giới bị bao trùm trong bóng tối, bị cách ly hoàn toàn với phần còn lại của Đại dương Vũ trụ bao la; họ bị chấn động cho đến tận cùng bản thể tồn tại. Toàn thể Thượng khách ấy đồng loạt đứng dậy trước đức Thích Tôn, phát nguyện sẽ ở lại trong Cõi Trần đau khổ này, để trợ giáo đức Thích Tôn kiến thiết một Thế giới thanh tịnh vi diệu, như là Thế giới Quê hương của các Ngài.

  Posted Image

  Thế nhưng, không phải thế. Sahà không phải chỉ là thế giới của những chúng sinh bé nhỏ, thấp kém, như được nhìn từ ngoại hiện, từ góc độ quyền năng hung bạo của Thiên ma Ba tuần đang liên tục quậy hư không thành dông bão, góp mây trời làm lũ lụt. Bên dưới muôn triệu lớp sóng gào thét kinh hoàng của đại dương nước mắt ấy, là một cõi trầm mặc, tưởng chừng như sa mạc hoang vu. Nhưng trong cõi tịch mịch hoang vu ấy, sự sống vẫn không ngừng triển nở. Cho đến một lúc nào đó, khi âm thanh sư tử hống của Đấng Đại hùng cất lên, thì từ trong lòng đất vọt lên, xuất hiện những người con của Đất Mẹ, từ lâu vẫn im lặng. Thân hình của họ ngời sáng bởi ánh sáng của hùng lực và trí tuệ. Ánh sáng từ họ sẽ rọi sáng Thế giới Sahà, sáng cho đến vô tận Thế giới.

  Bài viết 1.100

  01:10AM

  #11


 15. Chú lấy con chó ra làm cho vấn đề rất là…

  Đúng là khi nói đến sự tranh nhau thì người ta hay thấy hình ảnh về giống chó. Chó không ngu vì là chó nhưng người ta nói ngu như chó là vì sự tranh giành của nó. Tranh tức Ngu, Ngu tức Tranh. Thực tế sờ sờ ra đấy, chó càng tranh càng thấy nó ngu.

  Ngu tức là Tranh, Tranh tức là Chết: Ngu thì chết.

  Từ hông ngực mà lưu xuất(biến hoá vạn năng sinh bão sấm)-Khôn: Khôn thì Sống.

  Đã tranh thì không thể biến hoá vạn năng.

  Muốn biến hoá vạn năng thì phải chân thật phô hông bày ngực.


 16. Cứ nói Quốc Vương, chư hầu, nhân sĩ.....nghe có vẻ cao sang quá, không phản ánh thực tế. Như vậy sẽ khó suy ngẫm ra bản chất vấn đề.

  Bạn cứ thử quăng khúc xương xuống dưới gầm bàn thì hai con chó cũng tranh nhau. Do đó, tôi bổ xung thêm vào ý người xưa:

  "Cái mà chó tranh nhau là khúc xương".

  Bởi vậy, trong xã hội loài người phải có chuẩn mực là vậy. "Tam Dương khai thái" các cụ Việt Nho nói rồi.

  Chú lấy con chó ra làm cho vấn đề rất là…

  Đúng là khi nói đến sự tranh nhau thì người ta hay thấy hình ảnh về giống chó. Chó không ngu vì là chó nhưng người ta nói ngu như chó là vì sự tranh giành của nó. Tranh tức Ngu, Ngu tức Tranh. Thực tế sờ sờ ra đấy, chó càng tranh càng thấy nó ngu.

  Ngu tức là Tranh, Tranh tức là Chết: Ngu thì chết.

  Từ hông ngực mà lưu xuất(biến hoá vạn năng sinh bão sấm)-Khôn: Khôn thì Sống.


 17. Cái mà Quốc Vương tranh đó là Thiên Hạ.

  Cái mà Chư Hầu tranh đó là Lãnh Thổ.

  Cái mà Đại Phu tranh đó là Quyền Lực.

  Cái mà Nhân Sỹ tranh đó là Địa Vị.

  Cái mà Bách Tính tranh đó là Ăn Mặc.

  Sự tranh giành của họ tuy có khác nhau nhưng tất cả đều là vì ham muốn tư lợi. Sự tranh giành của Quốc Vương, Chư Hầu, Đại Phu sẽ dần đến Thiên Hạ hỗn loạn. Sự tranh giành của Nhân Sỹ, Bách Tính làm cho Lòng Người (Tâm ý) hung ác.


 18. Có Đức mặc sức mà ăn ?

  Kẻ tiểu nhân không Đức thì sẽ hại đến người khác.

  Quân tử mà không Đức thì sẽ hại đến quốc gia.

  Người nắm quyền mà không có Đức thì sẽ hại đến thiên hạ.

  Tiên lập Đức, Hậu lập Ngôn là cái gốc của Nhất Hô Bách Ứng. Nhất Hô Bách Ứng đâu phải bằng mọi giá có được Thiên Hạ (đối với Thiên Tử). Không có Đức mà dùng miệng Hô e là không có chính danh. Không có danh vọng chính đáng thì không thể thành tựu đại nghiệp.

  PS:

  Khổng Khâu có 1 người anh và 9 người chị. Người vợ đầu của Thúc Lương Ngột sinh hạ 9 người con gái, không có con trai. Ví thế Ông mới lấy thêm một người thiếp sinh ra 1 người con trai tên là Mạnh Bì (孟皮). Vì chân Mạnh Bì hơi có tật nên ông cho rằng có một đứa con như thì mất thể diện do đó ông cưới thêm một người vợ và sinh ra Khổng Khâu.

  Khi Khổng Khâu được 3 tuổi thì Thúc Lương Ngột qua đời. Khi sắp sửa nhắm mắt Thúc Lương Ngột có giao thanh kiếm mà mình yêu quý lại cho Khổng Khâu và có uỷ thác với vợ (mẹ của Khổng Khâu) rằng đợi đến khi nào Khổng Khâu được 19 tuổi trưởng thành thì ban cho tên là Trọng Ni (仲尼).


 19. Posted Image

  Khoảng đầu giờ chiều hôm nay, tôi đang dùng keo nến gắn những sản phẩm mẫu trang sức bằng sáp lên khay gỗ thì chị Trưởng phòng Đá quý sang gọi tôi khênh giúp tảng đá. Tôi liền theo Chị Trưởng phòng sang phòng Đá quý, vào kho, chị mở kho và bảo tôi khênh tảng đá trong tủ. Đó chính là tảng Ruby sao Việt Nam khủng nhất Thế Giới. Một mình tôi ôm tảng đá đưa từ tầng 7 xuống tầng 5. Ở đây thấy có đông khách và khắp nơi là các loại đá quý đang được trưng bày. Tôi ôm tảng Ruby tới vị trí tủ trưng bày và đặt vào trong.Mỏi tay và toát mồ hôi, hồi hộp.


 20. Đăng hình: 12/12/2012

  Phiên bản 4.0

  THÁI NHẤT VÔ CỰC, LƯỠNG NGHI HỮU CỰC

  Posted Image

  THÁI NHẤT VÔ CỰC

  Đã NHẤT sao lại VÔ ?

  NHẤT đối với NHỊ

  NHẤT tức VÔ NHỊ.

  NHỊ là phân chia đối lập. Chủ thể bị phân chia thành hai cực đối lập thì gọi là NHỊ.

  NHẤT là không phân chia đối lập. Chủ thể không bị phân chia thành hai cực đối lập thì gọi là NHẤT.

  NHẤT TỨC VÔ

  NHỊ TỨC HỮU.

  VÔ TỨC VÔ CỰC

  HỮU TỨC LƯỠNG NGHI

  Hà Nội 11-10-2013 Lê Đức Hồng-Phổ Thiện Huệ

  Rubi tái xuất.


 21. Posted Image

  Điểm trọng yếu của đồ hình này là hiện tượng Vật Lý Thiên Văn: Mặt trời và Địa cầu tương tác [...] sinh thành 4 mùa.

  Hôm nay, Rubi lấy đồ hình này để [có việc] và xuất hiện một câu hỏi, tư duy rồi tự trả lời. Manh nha một sự mở rộng và chi tiết hơn nữa; hình thành một điểm trọng yếu thứ 2...

  PS:

  Rubi chỉnh sửa hướng thứ nhất ví như là biến đất đá thành sắt-ĐỒNG NHẤT TƯỢNG SỐ. Dựa vào hướng thứ nhất chỉnh sửa tiếp theo hướng thứ hai ví như là biến sắt thành đồng-THÁI NHẤT VÔ CỰC. Biến đồng thành vàng-HỢP NHẤT THIÊN ĐỊA NHÂN- có lẽ sẽ phải đắn đo nhiều lắm vì núi đồng mà biến thành vàng thì lợi hại lắm. Cứ theo cái kiểu công bố tự do thế này thì lợi cũng thấy lợi mà hại cũng thật là hại...Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công Posted Image

  HỢP NHẤT THIÊN ĐỊA NHÂN

  CHU DỊCH LÀ CHU TRÌNH VẬN HÀNH CỦA CỖ MÁY THIÊN ĐỊA NHÂN

  Dịch là Cỗ Máy Của Trời Đất, ví như là chu trình vận hành của bộ Tool trong một cỗ máy. Bộ Tool phải được chỉnh đúng THỜI điểm thì mới có thể vận hành được. Nắm được chu trình vận hành của Thiên Địa Nhân thì có thể Tiên tri được.

  Chỗ này Rubi có chút nhớ đến ngôn ngữ chuyên ngành của Cố Giáo Sư Nguyễn Hoàng Phương.

  Trung Hoa Đài Sơn Hồng Chí ngày 4 tháng 8 năm 2013 12h 49 AM

  Rubi_Lê Đức Hồng

  1 person likes this