• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rubi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.149
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Bài viết posted by Rubi


 1. Làm gì có chuyện dùng Kinh do Phật thuyết để Chuyển Pháp Luân. Kinh của Phật Thích Ca hãy còn, ai lại dùng lời Phật Thích Ca để xưng làm Phật Di Lặc, Chuyển Luân Thánh Vương.

  Phật Thích Ca đã giao Y áo Cà sa cho Tổ Ca Diếp, khi Phật Di Lặc xuất hiện thì Tổ Ca Diếp sẽ trao Y áo cho Phật Di Lặc. Học viên PLC tuyên truyền PLC và Phật pháp cứ lộn tùng phèo hết cả, nào là chuyển pháp luân, chuyển luân thánh vương, hoa ưu đàm...một mớ. Sợ bệnh, chấp thân đùng đùng, làm sao gọi là tu tâm cho được. Còn chấp thân thì còn sinh tử, chuyển pháp luân thế nào được.


 2. Dùng thuyết nguyên thần để chuyển pháp luân và nói chuyện chuyển luân thánh vương và Phật là không ổn. Hồn, thần thức, nguyên thần là con đẻ của Mạt Na Thức-thức thứ 7 chấp ta mà có. Do chấp ta nên mới có hồn, thân trung ấm và thọ sắc thân. Mạt Na Thức cần chuyển thành một trong Ngũ trí Như lai thì mới nên nói chuyện về Phật pháp.


 3. Không thấm ngộ Phật pháp dù cho Văn cao Võ đẳng vẫn bị đầu độc như thường. Chuyển pháp luân và Hoa ưu đàm là chuyện lông rùa sừng thỏ nếu không rõ biết gốc tích truyền thừa tâm tông.

  Mấy học viên Pháp luân công đập phá Lăng Chủ Tịch vừa bị bỏ tù rồi đấy.


 4. Thưa các độc giả, chủ đề được viết bắt đầu bởi nguyên nhân muốn chọn ra một ngày thứ 7 tốt trong năm nay (1). Rubi tuỳ hỷ bạn cũ và không cầu đúng, không sợ sai nên biết về bảng Lạc Thư Hoa Giáp (2) thì cứ đem ra sử dùng thôi.

  Những yếu tố cần quan sát kỹ (định thần quan sát, tự tìm tự học):

  -Tên bảng

  -Nguyên lý lập bảng

  -Một số khái niệm cá nhân Rubi thêm vào (3)

  TÊN BẢNG

  Để hiểu được Ý một câu văn thì phải hiểu được tất cả các từ trong câu. Và ngược lại, để hiểu được Nghĩa của một từ, một ngữ thì phải hiểu cả câu, cả đoạn. 'Ngũ hành' xuôi ngược đều thông.

  -Lục Thập Hoa Giáp: nên có dấu phẩy "," như thế này: "Lục Thập Hoa, Giáp" nhưng cũng không bỏ "Lục Thập, Hoa Giáp" và cũng còn có thể thấy khác:" Lục Hoa, Thập Giáp". Lục Thập Hoa có ý là Sáu mươi cánh hoa, hoa sáu mươi cánh. Giáp nghĩa là từ Giáp đến Quý, từ Giáp đến Quý là từ Giáp Tý đến Quý Hợi (đủ 60 cánh).

  Còn tiếp.

  Ghi chú:

  Điểm nhấn của lần viết này là từ HOA.

  (1) Đại Diện Lớp 10 B muốn Rubi chọn ra một ngày thứ 7 tốt lành để họp mặt kỷ niệm 20 năm lớp tụ hội. 20 năm, 1994-2014 Bạch Mai-Trần Nhân Tông (năm nay, cũng ngẫu nhiên Ruby Plaza kỷ niệm 20 năm ngày thành lập).

  (2) Lạc Thư Hoa Giáp: tham khảo sách Thời Hùng Vương Và Bí Ẩn Lục Thập Hoa Giáp. Tác giả (NNC-Nhà Nghiên Cứu) Nguyễn Vũ Tuấn Anh.

  (3) Thân, Cành, Hoa, Quả:

  -Can, thân, thiên

  -Chi, cành, địa

  -Mạng(mệnh), quả (trái), nhân

  -Hoa: Tam Hoa Tụ Đỉnh: "Can, Chi, Mạng; Thân, Cành, Trái; Thiên Địa Nhân"


 5. Posted Image

  Cùng đoàn gồm 5 người vừa xuống sân bay Quảng Châu, lúc 15h30 22 tháng 07 năm 2013, tức 15 tháng 06 năm Quí Tỵ, chuyến công tác dự án phát triển máy làm dây chuyền vàng tự động của Italy.

  Posted Image

  Hai công nhân.

  Posted Image

  Hai Sếp đang nói chuyện với Quản đốc bên cung cấp máy móc.

  Vừa xuống sân bay thì trời mưa rào bóng râm 15 phút.

  Dấu ấn 19 năm thành lập Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI 1994-2013.


 6. Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên. Người bắt trước Tự Nhiên để sinh tồn cao siêu. Mà nguyên liệu cơ bản của Tự Nhiên là tứ đại Địa Thủy Hỏa Phong, cái môn bắt chước này vì đó mà được gọi là Phong Thủy.

  Địa Thuỷ Hoả Phong

  Địa Thuỷ thuộc Địa, chân Âm

  Hoả Phong thuộc Thiên, chân Dương


 7. Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên. Người bắt trước Tự Nhiên để sinh tồn cao siêu. Mà nguyên liệu cơ bản của Tự Nhiên là tứ đại Địa Thủy Hỏa Phong, cái môn bắt chước này vì đó mà được gọi là Phong Thủy.


 8. Học thuật cổ mặc định được xem là Bảo Vật, cho nên người ta chỉ lo có bảo vật trong tay, có trong tay rồi thì cất giữ nghiêm mật, sự đập vỡ nó là không tưởng. Giáo sư, Tiến sỹ triết học đang cất giữ bảo vật. Công lực học lực tuy thâm hậu nhưng không phải là truyền nhân nắm giữ bí mật bảo vật thì không thể thâm nhập tuyệt học.

  Lao công học tập trong cảnh giới này thì chắc chắn trở thành cô lậu quả nhân.

 9. Tuyệt học thường được cất giấu trong những Bảo Vật.

  Người ta tranh giành Bảo Vật nhưng không hề hay biết trong đó có Tuyệt Học.

  Muốn có được tuyệt học thì phải đập vỡ nó, nhưng đã gọi là bảo vật thì rất khó đặp vỡ.

  Học thuật cổ mặc định được xem là Bảo Vật, cho nên người ta chỉ lo có bảo vật trong tay, có trong tay rồi thì cất giữ nghiêm mật, sự đập vỡ nó là không tưởng. Giáo sư, Tiến sỹ triết học đang cất giữ bảo vật. Công lực học lực tuy thâm hậu nhưng không phải là truyền nhân nắm giữ bí mật bảo vật thì không thể thâm nhập tuyệt học.

 10. Các pháp Không Tính: Anh Hùng Hảo Hán không thật có.

  Nhân Quả không sai: không thể tự phong Anh Hùng Hảo Hán.

  Thật tướng Vô tướng, Đại tượng Vô hình: chân nhân không lộ tướng.

  1 person likes this

 11. Có một thời, khi đức Thích Tôn khai diễn Đại hội trên đỉnh Kên Kên, để khẳng định những giá trị phổ quát của các chúng sinh trong thế giới Sahà vốn đang bị đè nặng dưới muôn vàn thống khổ này; bấy giờ có vô số Thượng khách từ nhiều phương trong vô tận thế giới về tham dự. Nhìn thấy thế giới Sahà này quả thực vô cùng xấu xa, ô trược và uế tạp, với những dấu hiệu của bịnh tật, nghèo đói, chiến tranh và áp bức; một thế giới bị bao trùm trong bóng tối, bị cách ly hoàn toàn với phần còn lại của Đại dương Vũ trụ bao la; họ bị chấn động cho đến tận cùng bản thể tồn tại. Toàn thể Thượng khách ấy đồng loạt đứng dậy trước đức Thích Tôn, phát nguyện sẽ ở lại trong Cõi Trần đau khổ này, để trợ giáo đức Thích Tôn kiến thiết một Thế giới thanh tịnh vi diệu, như là Thế giới Quê hương của các Ngài.

  Posted Image

  Thế nhưng, không phải thế. Sahà không phải chỉ là thế giới của những chúng sinh bé nhỏ, thấp kém, như được nhìn từ ngoại hiện, từ góc độ quyền năng hung bạo của Thiên ma Ba tuần đang liên tục quậy hư không thành dông bão, góp mây trời làm lũ lụt. Bên dưới muôn triệu lớp sóng gào thét kinh hoàng của đại dương nước mắt ấy, là một cõi trầm mặc, tưởng chừng như sa mạc hoang vu. Nhưng trong cõi tịch mịch hoang vu ấy, sự sống vẫn không ngừng triển nở. Cho đến một lúc nào đó, khi âm thanh sư tử hống của Đấng Đại hùng cất lên, thì từ trong lòng đất vọt lên, xuất hiện những người con của Đất Mẹ, từ lâu vẫn im lặng. Thân hình của họ ngời sáng bởi ánh sáng của hùng lực và trí tuệ. Ánh sáng từ họ sẽ rọi sáng Thế giới Sahà, sáng cho đến vô tận Thế giới.

  Bài viết 1.100

  01:10AM

  #11


 12. Chú lấy con chó ra làm cho vấn đề rất là…

  Đúng là khi nói đến sự tranh nhau thì người ta hay thấy hình ảnh về giống chó. Chó không ngu vì là chó nhưng người ta nói ngu như chó là vì sự tranh giành của nó. Tranh tức Ngu, Ngu tức Tranh. Thực tế sờ sờ ra đấy, chó càng tranh càng thấy nó ngu.

  Ngu tức là Tranh, Tranh tức là Chết: Ngu thì chết.

  Từ hông ngực mà lưu xuất(biến hoá vạn năng sinh bão sấm)-Khôn: Khôn thì Sống.

  Đã tranh thì không thể biến hoá vạn năng.

  Muốn biến hoá vạn năng thì phải chân thật phô hông bày ngực.


 13. Cứ nói Quốc Vương, chư hầu, nhân sĩ.....nghe có vẻ cao sang quá, không phản ánh thực tế. Như vậy sẽ khó suy ngẫm ra bản chất vấn đề.

  Bạn cứ thử quăng khúc xương xuống dưới gầm bàn thì hai con chó cũng tranh nhau. Do đó, tôi bổ xung thêm vào ý người xưa:

  "Cái mà chó tranh nhau là khúc xương".

  Bởi vậy, trong xã hội loài người phải có chuẩn mực là vậy. "Tam Dương khai thái" các cụ Việt Nho nói rồi.

  Chú lấy con chó ra làm cho vấn đề rất là…

  Đúng là khi nói đến sự tranh nhau thì người ta hay thấy hình ảnh về giống chó. Chó không ngu vì là chó nhưng người ta nói ngu như chó là vì sự tranh giành của nó. Tranh tức Ngu, Ngu tức Tranh. Thực tế sờ sờ ra đấy, chó càng tranh càng thấy nó ngu.

  Ngu tức là Tranh, Tranh tức là Chết: Ngu thì chết.

  Từ hông ngực mà lưu xuất(biến hoá vạn năng sinh bão sấm)-Khôn: Khôn thì Sống.


 14. Cái mà Quốc Vương tranh đó là Thiên Hạ.

  Cái mà Chư Hầu tranh đó là Lãnh Thổ.

  Cái mà Đại Phu tranh đó là Quyền Lực.

  Cái mà Nhân Sỹ tranh đó là Địa Vị.

  Cái mà Bách Tính tranh đó là Ăn Mặc.

  Sự tranh giành của họ tuy có khác nhau nhưng tất cả đều là vì ham muốn tư lợi. Sự tranh giành của Quốc Vương, Chư Hầu, Đại Phu sẽ dần đến Thiên Hạ hỗn loạn. Sự tranh giành của Nhân Sỹ, Bách Tính làm cho Lòng Người (Tâm ý) hung ác.


 15. Có Đức mặc sức mà ăn ?

  Kẻ tiểu nhân không Đức thì sẽ hại đến người khác.

  Quân tử mà không Đức thì sẽ hại đến quốc gia.

  Người nắm quyền mà không có Đức thì sẽ hại đến thiên hạ.

  Tiên lập Đức, Hậu lập Ngôn là cái gốc của Nhất Hô Bách Ứng. Nhất Hô Bách Ứng đâu phải bằng mọi giá có được Thiên Hạ (đối với Thiên Tử). Không có Đức mà dùng miệng Hô e là không có chính danh. Không có danh vọng chính đáng thì không thể thành tựu đại nghiệp.

  PS:

  Khổng Khâu có 1 người anh và 9 người chị. Người vợ đầu của Thúc Lương Ngột sinh hạ 9 người con gái, không có con trai. Ví thế Ông mới lấy thêm một người thiếp sinh ra 1 người con trai tên là Mạnh Bì (孟皮). Vì chân Mạnh Bì hơi có tật nên ông cho rằng có một đứa con như thì mất thể diện do đó ông cưới thêm một người vợ và sinh ra Khổng Khâu.

  Khi Khổng Khâu được 3 tuổi thì Thúc Lương Ngột qua đời. Khi sắp sửa nhắm mắt Thúc Lương Ngột có giao thanh kiếm mà mình yêu quý lại cho Khổng Khâu và có uỷ thác với vợ (mẹ của Khổng Khâu) rằng đợi đến khi nào Khổng Khâu được 19 tuổi trưởng thành thì ban cho tên là Trọng Ni (仲尼).


 16. Posted Image

  Khoảng đầu giờ chiều hôm nay, tôi đang dùng keo nến gắn những sản phẩm mẫu trang sức bằng sáp lên khay gỗ thì chị Trưởng phòng Đá quý sang gọi tôi khênh giúp tảng đá. Tôi liền theo Chị Trưởng phòng sang phòng Đá quý, vào kho, chị mở kho và bảo tôi khênh tảng đá trong tủ. Đó chính là tảng Ruby sao Việt Nam khủng nhất Thế Giới. Một mình tôi ôm tảng đá đưa từ tầng 7 xuống tầng 5. Ở đây thấy có đông khách và khắp nơi là các loại đá quý đang được trưng bày. Tôi ôm tảng Ruby tới vị trí tủ trưng bày và đặt vào trong.Mỏi tay và toát mồ hôi, hồi hộp.


 17. Đăng hình: 12/12/2012

  Phiên bản 4.0

  THÁI NHẤT VÔ CỰC, LƯỠNG NGHI HỮU CỰC

  Posted Image

  THÁI NHẤT VÔ CỰC

  Đã NHẤT sao lại VÔ ?

  NHẤT đối với NHỊ

  NHẤT tức VÔ NHỊ.

  NHỊ là phân chia đối lập. Chủ thể bị phân chia thành hai cực đối lập thì gọi là NHỊ.

  NHẤT là không phân chia đối lập. Chủ thể không bị phân chia thành hai cực đối lập thì gọi là NHẤT.

  NHẤT TỨC VÔ

  NHỊ TỨC HỮU.

  VÔ TỨC VÔ CỰC

  HỮU TỨC LƯỠNG NGHI

  Hà Nội 11-10-2013 Lê Đức Hồng-Phổ Thiện Huệ

  Rubi tái xuất.


 18. Posted Image

  Điểm trọng yếu của đồ hình này là hiện tượng Vật Lý Thiên Văn: Mặt trời và Địa cầu tương tác [...] sinh thành 4 mùa.

  Hôm nay, Rubi lấy đồ hình này để [có việc] và xuất hiện một câu hỏi, tư duy rồi tự trả lời. Manh nha một sự mở rộng và chi tiết hơn nữa; hình thành một điểm trọng yếu thứ 2...

  PS:

  Rubi chỉnh sửa hướng thứ nhất ví như là biến đất đá thành sắt-ĐỒNG NHẤT TƯỢNG SỐ. Dựa vào hướng thứ nhất chỉnh sửa tiếp theo hướng thứ hai ví như là biến sắt thành đồng-THÁI NHẤT VÔ CỰC. Biến đồng thành vàng-HỢP NHẤT THIÊN ĐỊA NHÂN- có lẽ sẽ phải đắn đo nhiều lắm vì núi đồng mà biến thành vàng thì lợi hại lắm. Cứ theo cái kiểu công bố tự do thế này thì lợi cũng thấy lợi mà hại cũng thật là hại...Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công Posted Image

  HỢP NHẤT THIÊN ĐỊA NHÂN

  CHU DỊCH LÀ CHU TRÌNH VẬN HÀNH CỦA CỖ MÁY THIÊN ĐỊA NHÂN

  Dịch là Cỗ Máy Của Trời Đất, ví như là chu trình vận hành của bộ Tool trong một cỗ máy. Bộ Tool phải được chỉnh đúng THỜI điểm thì mới có thể vận hành được. Nắm được chu trình vận hành của Thiên Địa Nhân thì có thể Tiên tri được.

  Chỗ này Rubi có chút nhớ đến ngôn ngữ chuyên ngành của Cố Giáo Sư Nguyễn Hoàng Phương.

  Trung Hoa Đài Sơn Hồng Chí ngày 4 tháng 8 năm 2013 12h 49 AM

  Rubi_Lê Đức Hồng

  1 person likes this

 19. Vài hôm này nick Loc ha http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/thanh-vien/38492-loc-ha/ nhắn tin tuyên thuyết Pháp Luân Công. Thật sự không thích, định không trả lời nhưng lại thấy đưa ra ngoài này cho nó rõ ràng để xem sao.

  Sent 31 Tháng bảy 2013 - 01:56 AMChào bạn,Gần đây mình có xem một bài bình luận của các bạn về Pháp luân công. Mình thấy có khá nhiều ý kiến khác nhau. Bản thân mình cũng là một học viên Pháp Luân công, nên mính muốn có đôi lời về bài nói của bạn. - Đầu tiên, bạn so sánh việc sư phụ Lý giảng về Thiền tông giống như là việc hạ bệ một môn phái nào đó để lên ngôi Đạo học.Nếu bạn đọc kỹ hơn cuốn "Chuyển Pháp Luân", bạn sẽ thấy rằng Pháp luân công dạy người ta phải buông bỏ các tâm chấp trước, trong đó bao gồm tâm danh lợi, tâm tranh đấu, tâm tật đố,... Chính vì thế, Pháp luân công không có hình thức một tổ chức đoàn thể kinh tế hay chính trị nào đó, không mang mục đích lợi nhuận, không phải quan tâm đến danh tiếng, ... Mục đích duy nhất của Pháp Luân Công là để cho mọi người tu luyện. Pháp Luân công được phổ biến một cách rộng rãi với hơn 100 triệu học viên trên toàn thế giới như vậy bởi lẽ nó giúp con người đạt được lợi ích về sức khoẻ và tinh thần. Pháp luân công quyết không phải do số người học đông lên mà có thể thu lợi một chút nào về kinh tế, cũng quyết không phải là truy cầu sự tôn thờ của tôn giáo trong xã hội ngày nay, hay truy cầu sự nổi tiếng, sự sung bái mà được truyền ra công chúng. Trong pháp có sự lý giải về pháp môn Thiền tông, tuyệt không có mục đích "nốc ao" để lên ngôi giống như cách nghĩ tranh giành quyền lực chính trị nơi người thường, mà là ở sự lý giải của Pháp mà có nhận định như vậy. Bạn thừ nghĩ xem, các tôn giáo đều dạy người ta hướng thiện, vậy việc tranh giành với các tôn giáo khác để đạt được sự độc tôn phải chăng bản thân suy nghĩ này đã là bất thiện rồi. Vậy tôn giáo mà dạy người ta tranh đấu nhưu vậy phải chăng đã không còn tốt nữa, hay chăng là một tà giáo. - Bạn có nói như sau:"Các học viên Pháp Luân Công nên giết cha, giết mẹ thì mới giải quyết xong được việc lớn."Về điểm này mình không co hiểu, trong sách Chuyển Pháp Luân cũng cấm học viên sát sinh, mình không rõ quan điểm của bạn từ đâu mà ra.-Điểm cuối, bạn có kể rằng bạn có chứng kiến một học viên thiền ở vườn hoa Lý Thái tổ. Mính thấy bạn co tâm lý bất bình khi thấy rằng thiền thì phải ở một môi trường thanh tịnh. tránh can nhiễu, trài ngược với điều học viên kia đang làm, ở trong một môi trường khá ồn ào. Về điểm này mình đồng tình vỡi bạn một phần, Dù sao thì ở trong một môi trường sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng khí, thì con người dễ nhập tĩnh hơn. Nhưng có một điểm bạn cần phải minh xác. Sư phụ minh trong Chuyển Pháp Luân đã giảng về vấn đề tâm thanh tịnh ở bài giảng số chín. Bạn thử nghĩ xem, khi một con người cố gắng nhập tĩnh, nhưng các ràng buộc của người đó qua nhiều, ví như các mâu thuẫn ở sở làm, hay mâu thuẫn với các thanh viên trong gia đình,... thì ngay cả trong một môi trường tuyệt đỗi tĩnh, vị ấy có thể nhập tĩnh thâm sâu hay chăng? Có thể nào tâm chí vị ấy vẫn vướng bận các vấn đề cá nhân mà vị ấy chưa giải quyết xong hay chăng?. Ngược lại, nếu một người coi rất nhẹ danh, lợi tình ở thế gian con người, không còn ràng buộc vào các loại tâm như tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm tự mãn, tâm đố kỵ,... và người đó có một ý chí tu luyện kiên định vào đạo hay pháp, thì ở một hoàn cảnh thế tục hỗn độn ô uế người đó có chắc chắn phải bị ô nhiễm không đây? Khi người đó không còn ràng buộc vào ham muốn nghe các âm thanh êm tai thì tiếng hỗn độn của những người chơi thể thao kia đối với người ấy chẳng phải như "nghe mà như không nghe sao". Mình nghĩ rằng dẫu rằng hoàn cảnh có một ảnh hưởng nhất định với chất lượng thiền tập, nhưng sự thanh tĩnh trong trí óc khi thiền tập không phải đến từ bên ngoài mà đến từ nội tâm an tĩnh của người thiền tập đó. Nếu một người kia không ràng buộc vào bất cứ thứ gì thì quả thật sét đánh bên tai cũng không thể làm vị ấy động tâm được. <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">

  Về các điểm trên, mình mong rằng bạn sẽ minh bạch. Mình không thích tranh luận, bời vì sự chiến thắng khi nói thắng được người khác không làm minh vui chút nào. Cái đắc thắng của người thường khi chiến thắng được ai đó không phải là thứ mình truy cầu. Mình nói với bạn mấy câu trên chủ yếu để chỉnh lại một số chỗ hiểu sai của bạn về Pháp Luân Công mà thôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Pháp Luân Công, mình sẽ giúo bạn trả lời.

  Sent Hôm qua, 01:52 PMĐẻ mình kể bạn câu chuyện này. Từ năm 1999, đảng cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Họ bỏ tù phi pháp, tra tấn thể xác, huỷ hoại thanh danh, và vắt kiệt tài chính các học viên. Tồi tệ hơn, họ còn mổ cướp nội tạng sống các học viên. Các việc này đã được điều tra và công nhận bởi chính phủ các nước trên thế giới. Trước tình huống này, các học viên, dưới sự dẫn dắt của sư phụ, đã cố gắng phơi bày bản chất tà ác của Đảng cộng sản trung quốc cho thế giới, đông thời giảng rõ chân tướng cho người dân, nhất là người dân trung quốc để họ thoái đảng, ly khai khỏi tổ chức tà ác này, bời lẽ sớm hay muộn. thi đảng công sản sẽ bị trời diệt vì các tội ác của nó trong quá khứ. Mình lấy ví dụ như cuộc cách mạng văn hoá, cuộc thảm sát trên quảng trường thiên an môn, vv là những ví dụ tiêu biểu bộc lộ rõ ràng cái xấu của đảng cộng sản. Bạn có biết vì sao phải thoái đảng không. Bởi lẽ khi đảng sụp đổ, các thành viên của đảng sẽ theo nó mà mất đi mạng sống của mình, theo nó mà đi xuống địa ngục. Chính vì lẽ đó, nên các học viên đã bất chấp khó khăn giảng chân tướng cho mọi người, giúp họ thoái đảng, để bảo toàn mạng sống cá nhân cũng như xác lập một tương lai tươi sáng, Trong cuộc bức hại này, đảng là đàn áp thế nhân chứ không phải đàn áp các học viên. Tại saomminhf nói thế?. bởi lẽ đảng là đứng ờ phía đối lập với pháp luân công, Pháp luân công dạy người ta Chân-Thiện-nhẫn, còn đảng dạy người ta Giả-Ác-Đấu. Người nào tin vào những lời tuyên truyền giả dối của đảng sẽ chịu chung một kết cục giống với nó. Còn các học viên dù trng hoàn cảnh nào cũng có thể tu luyện, có hay không cuộc bức hại này. Chính vì thế nên mới nói là cuộc bức hại nay là nhắm vào thế nhân con người. Những người phạm tội với Đại Pháp đêu sẽ phải chịu báo ứng. mình có dân đường link dưới đây về một số trương hợp đã ghi nhận được.http://vn.minghui.org/news/category/ac-huu-ac-bao/Mong rằng bạn không phạm tội với đại pháp, như vậy bạn mới thật sự trân quý sinh mệnh bản thân mình.Mình biết rằng bạn đứng về phía đối lập với đại pháp có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Dù cho là nguyên nhân gì, bạn cần lý trí vãn hồi lại các ảnh hương tiêu cực của cá nhân với đại pháp. Mình nói với bạn điều này vì mọi sinh mệnh đều là trân quý, mình không muốn bạn vì một chút gì đó của cá nhân, hoặc của tôn giáo, hay đoàn thể của bạn bị ảnh hưởng mà có làm tôn hại đến đại pháp. Mong bạn minh bạch điều này, trân quý đại pháp cũng bằng trân quý sinh mệnh của cá nhân bạn. ĐỪNG LÀM HẠI ĐẠI PHÁP NỮA VÌ HẬU QUẢ LÀ SẼ KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC ĐÂU. <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">


 20. Hôm nay phải làm thêm đến 21h để KCS vàng ta.

  Posted Image

  Posted Image

  Nhớ lại mấy năm trước Rubi có tham gia vào tốp 5 người cầu cho Việt Nam mở được một số kho vàng và cầu cho Hà Nội có thêm sinh khí; một số điểm ở Hà Nội: Đền Quán Thánh. Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Chùa Trấn Quốc và Đề thờ Mẫu ở phố Hàng Bông vv...

  Năm nay sẽ sang Trung Quốc và Italy để tham gia chiến lược phát triển sản xuất dây chuyền vàng...Tuy là thời gian làm việc sẽ chiếm nhiều thời gian để nghiên cứu Kinh Dịch, chỉnh sửa lý thuyết cơ bản ADNH nhưng được cái thời gian làm theo giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật nên vẫn còn quỹ thời gian dành cho vấn đề đáng chú ý.

  Posted Image

  Cùng đoàn gồm 5 người vừa xuống sân bay Quảng Châu, lúc 15h30 22 tháng 07 năm 2013, tức 15 tháng 06 năm Quí Tỵ, chuyến công tác dự án phát triển máy làm dây chuyền vàng tự động của Italy.

  Posted Image

  Hai công nhân.

  Posted Image

  Hai Sếp đang nói chuyện với Quản đốc bên cung cấp máy móc.

  Vừa xuống sân bay thì trời mưa rào bóng râm 15 phút.


 21. Kính thưa các Đạo hữu, thưa các Học giả cùng toàn thể Độc giả!

  Hôm nay ngày 02 tháng 06 năm 2013 Rubi lập topic này với nội dung thông tin: Rubi tái xuất nghiên cứu trực tiếp trên internet. Nghiên cứu trực tiếp mà cũng là công bố tự do những vấn đề chỉnh sửa lý thuyết cơ bản Kinh Dịch-Âm Dương Ngũ Hành.

  Rubi tham gia diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn bắt đầu từ ngày 17/18 tháng 04 năm 2008. Và chính thức tạm biệt diễn đàn ngày 13 tháng 01 năm 2011 bằng topic "Rửa tay chậu vàng". Trước đây, từ năm 2003 Rubi bắt đầu nghiên cứu lý học-thuyết Âm Dương Ngũ Hành-Kinh Dịch. Đọc sách Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch của Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, kể từ đó manh nha chuyển hướng nghiên cứu lý thuyết cơ bản và chỉnh sửa lý thuyết cơ bản [so với mảng lý thuyết ứng dụng]. Công bố đề tài trên diễn đàn vietlyso.com ngày 05 tháng 09 năm 2007.

  Tháng 9 năm 2007, Rubi nghỉ việc làm ảnh Kỹ Thuật Số ở Áo Cưới Thu Hường 15 Hàng Cót sau một năm học và làm, tính chuyển sang Áo Cưới Thanh Hằng nhưng không thành. Khi đó, Rubi tìm được diễn đàn vietlyso.com và kế hoạch nghỉ một tháng để viết bài công bố công trình nghiên cứu nhưng rồi thực tế là nghỉ cho đến ngày 01 tháng 06 năm 2011. Thời gian nghỉ này, Rubi vui với đề tài nghiên cứu lý thuyết cơ bản, công bố tự do chính trên vietlyso rồi đến lyhocdongphuong.

  Thời gian thất nghiệp khá dài từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 6 năm 2011. Có một điều phải kể đến là nghiên cứu công bố đề tài một sự gián tiếp nhỏ dẫn đến sự thất nghiệp và rồi cũng có kẻ mỉa mai khinh thường vì thất nghiệp, không tự lập, ăn bám gia đình.

  Khi vấn đề nghiên cứu hình thành có triển vọng khả thi cho đề tài rất nóng: Chỉnh sử lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành-Kinh Dịch. Đó cũng là lúc Đề tài này trở thành một Báu Vật bị đánh rơi, vì là nghiên cứu và công bố tự do. Do sự kiện này Rubi thấy cần dừng lại sự công bố tư do và đã tạm biệt độc giả, rồi có đôi lời chào tạm biệt-topic Rửa tay chậu vàng.

  Rửa tay chậu vàng xong, đến nay lại đang làm ở tòa nhà 19 tầng Ruby Plaza trong xưởng sản xuất Trang sức...

  Rất ngộ phải không ạ. Hôm nay, trước giờ xem phim 3D, Rubi tự nhiên thấy có thể trở lại viết bài và có đôi lời chính thức.

  PS:

  Phim 3D, nói về sự sống, sức sống bí mật của thiên nhiên. Thiên nhiên bị hủy diệt bởi những kẻ ác, sức sống mong manh được cất giấu trong một nụ sen. Nụ sen sẽ nở trong bóng đêm thiếu ánh trăng hay có ánh trăng, đúng thời điểm trăng tròn mọc cao nhất sẽ quyết định một kẻ ác được sinh ra hay một thiên thần được sinh ra. Kết thúc phim, một Thiên Thần được sinh ra vào đêm trăng tròn mọc cao nhất trong một nụ sen đặt trên một chum nước.

  Kính thưa các Đạo hữu, thưa các Học giả cùng toàn thể Độc giả!

  Trù bị Rubi Tái Xuất 02-06-2013.

  Chính thức Rubi Tái Xuất 30-06-2013.

  Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

  Trực Thu, Sao Mão, Tiết Hạ chí