• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Rubi

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.152
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Bài viết posted by Rubi


 1. Vài hôm này nick Loc ha http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/thanh-vien/38492-loc-ha/ nhắn tin tuyên thuyết Pháp Luân Công. Thật sự không thích, định không trả lời nhưng lại thấy đưa ra ngoài này cho nó rõ ràng để xem sao.

  Sent 31 Tháng bảy 2013 - 01:56 AMChào bạn,Gần đây mình có xem một bài bình luận của các bạn về Pháp luân công. Mình thấy có khá nhiều ý kiến khác nhau. Bản thân mình cũng là một học viên Pháp Luân công, nên mính muốn có đôi lời về bài nói của bạn. - Đầu tiên, bạn so sánh việc sư phụ Lý giảng về Thiền tông giống như là việc hạ bệ một môn phái nào đó để lên ngôi Đạo học.Nếu bạn đọc kỹ hơn cuốn "Chuyển Pháp Luân", bạn sẽ thấy rằng Pháp luân công dạy người ta phải buông bỏ các tâm chấp trước, trong đó bao gồm tâm danh lợi, tâm tranh đấu, tâm tật đố,... Chính vì thế, Pháp luân công không có hình thức một tổ chức đoàn thể kinh tế hay chính trị nào đó, không mang mục đích lợi nhuận, không phải quan tâm đến danh tiếng, ... Mục đích duy nhất của Pháp Luân Công là để cho mọi người tu luyện. Pháp Luân công được phổ biến một cách rộng rãi với hơn 100 triệu học viên trên toàn thế giới như vậy bởi lẽ nó giúp con người đạt được lợi ích về sức khoẻ và tinh thần. Pháp luân công quyết không phải do số người học đông lên mà có thể thu lợi một chút nào về kinh tế, cũng quyết không phải là truy cầu sự tôn thờ của tôn giáo trong xã hội ngày nay, hay truy cầu sự nổi tiếng, sự sung bái mà được truyền ra công chúng. Trong pháp có sự lý giải về pháp môn Thiền tông, tuyệt không có mục đích "nốc ao" để lên ngôi giống như cách nghĩ tranh giành quyền lực chính trị nơi người thường, mà là ở sự lý giải của Pháp mà có nhận định như vậy. Bạn thừ nghĩ xem, các tôn giáo đều dạy người ta hướng thiện, vậy việc tranh giành với các tôn giáo khác để đạt được sự độc tôn phải chăng bản thân suy nghĩ này đã là bất thiện rồi. Vậy tôn giáo mà dạy người ta tranh đấu nhưu vậy phải chăng đã không còn tốt nữa, hay chăng là một tà giáo. - Bạn có nói như sau:"Các học viên Pháp Luân Công nên giết cha, giết mẹ thì mới giải quyết xong được việc lớn."Về điểm này mình không co hiểu, trong sách Chuyển Pháp Luân cũng cấm học viên sát sinh, mình không rõ quan điểm của bạn từ đâu mà ra.-Điểm cuối, bạn có kể rằng bạn có chứng kiến một học viên thiền ở vườn hoa Lý Thái tổ. Mính thấy bạn co tâm lý bất bình khi thấy rằng thiền thì phải ở một môi trường thanh tịnh. tránh can nhiễu, trài ngược với điều học viên kia đang làm, ở trong một môi trường khá ồn ào. Về điểm này mình đồng tình vỡi bạn một phần, Dù sao thì ở trong một môi trường sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng khí, thì con người dễ nhập tĩnh hơn. Nhưng có một điểm bạn cần phải minh xác. Sư phụ minh trong Chuyển Pháp Luân đã giảng về vấn đề tâm thanh tịnh ở bài giảng số chín. Bạn thử nghĩ xem, khi một con người cố gắng nhập tĩnh, nhưng các ràng buộc của người đó qua nhiều, ví như các mâu thuẫn ở sở làm, hay mâu thuẫn với các thanh viên trong gia đình,... thì ngay cả trong một môi trường tuyệt đỗi tĩnh, vị ấy có thể nhập tĩnh thâm sâu hay chăng? Có thể nào tâm chí vị ấy vẫn vướng bận các vấn đề cá nhân mà vị ấy chưa giải quyết xong hay chăng?. Ngược lại, nếu một người coi rất nhẹ danh, lợi tình ở thế gian con người, không còn ràng buộc vào các loại tâm như tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm tự mãn, tâm đố kỵ,... và người đó có một ý chí tu luyện kiên định vào đạo hay pháp, thì ở một hoàn cảnh thế tục hỗn độn ô uế người đó có chắc chắn phải bị ô nhiễm không đây? Khi người đó không còn ràng buộc vào ham muốn nghe các âm thanh êm tai thì tiếng hỗn độn của những người chơi thể thao kia đối với người ấy chẳng phải như "nghe mà như không nghe sao". Mình nghĩ rằng dẫu rằng hoàn cảnh có một ảnh hưởng nhất định với chất lượng thiền tập, nhưng sự thanh tĩnh trong trí óc khi thiền tập không phải đến từ bên ngoài mà đến từ nội tâm an tĩnh của người thiền tập đó. Nếu một người kia không ràng buộc vào bất cứ thứ gì thì quả thật sét đánh bên tai cũng không thể làm vị ấy động tâm được. <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">

  Về các điểm trên, mình mong rằng bạn sẽ minh bạch. Mình không thích tranh luận, bời vì sự chiến thắng khi nói thắng được người khác không làm minh vui chút nào. Cái đắc thắng của người thường khi chiến thắng được ai đó không phải là thứ mình truy cầu. Mình nói với bạn mấy câu trên chủ yếu để chỉnh lại một số chỗ hiểu sai của bạn về Pháp Luân Công mà thôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Pháp Luân Công, mình sẽ giúo bạn trả lời.

  Sent Hôm qua, 01:52 PMĐẻ mình kể bạn câu chuyện này. Từ năm 1999, đảng cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Họ bỏ tù phi pháp, tra tấn thể xác, huỷ hoại thanh danh, và vắt kiệt tài chính các học viên. Tồi tệ hơn, họ còn mổ cướp nội tạng sống các học viên. Các việc này đã được điều tra và công nhận bởi chính phủ các nước trên thế giới. Trước tình huống này, các học viên, dưới sự dẫn dắt của sư phụ, đã cố gắng phơi bày bản chất tà ác của Đảng cộng sản trung quốc cho thế giới, đông thời giảng rõ chân tướng cho người dân, nhất là người dân trung quốc để họ thoái đảng, ly khai khỏi tổ chức tà ác này, bời lẽ sớm hay muộn. thi đảng công sản sẽ bị trời diệt vì các tội ác của nó trong quá khứ. Mình lấy ví dụ như cuộc cách mạng văn hoá, cuộc thảm sát trên quảng trường thiên an môn, vv là những ví dụ tiêu biểu bộc lộ rõ ràng cái xấu của đảng cộng sản. Bạn có biết vì sao phải thoái đảng không. Bởi lẽ khi đảng sụp đổ, các thành viên của đảng sẽ theo nó mà mất đi mạng sống của mình, theo nó mà đi xuống địa ngục. Chính vì lẽ đó, nên các học viên đã bất chấp khó khăn giảng chân tướng cho mọi người, giúp họ thoái đảng, để bảo toàn mạng sống cá nhân cũng như xác lập một tương lai tươi sáng, Trong cuộc bức hại này, đảng là đàn áp thế nhân chứ không phải đàn áp các học viên. Tại saomminhf nói thế?. bởi lẽ đảng là đứng ờ phía đối lập với pháp luân công, Pháp luân công dạy người ta Chân-Thiện-nhẫn, còn đảng dạy người ta Giả-Ác-Đấu. Người nào tin vào những lời tuyên truyền giả dối của đảng sẽ chịu chung một kết cục giống với nó. Còn các học viên dù trng hoàn cảnh nào cũng có thể tu luyện, có hay không cuộc bức hại này. Chính vì thế nên mới nói là cuộc bức hại nay là nhắm vào thế nhân con người. Những người phạm tội với Đại Pháp đêu sẽ phải chịu báo ứng. mình có dân đường link dưới đây về một số trương hợp đã ghi nhận được.http://vn.minghui.org/news/category/ac-huu-ac-bao/Mong rằng bạn không phạm tội với đại pháp, như vậy bạn mới thật sự trân quý sinh mệnh bản thân mình.Mình biết rằng bạn đứng về phía đối lập với đại pháp có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Dù cho là nguyên nhân gì, bạn cần lý trí vãn hồi lại các ảnh hương tiêu cực của cá nhân với đại pháp. Mình nói với bạn điều này vì mọi sinh mệnh đều là trân quý, mình không muốn bạn vì một chút gì đó của cá nhân, hoặc của tôn giáo, hay đoàn thể của bạn bị ảnh hưởng mà có làm tôn hại đến đại pháp. Mong bạn minh bạch điều này, trân quý đại pháp cũng bằng trân quý sinh mệnh của cá nhân bạn. ĐỪNG LÀM HẠI ĐẠI PHÁP NỮA VÌ HẬU QUẢ LÀ SẼ KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC ĐÂU. <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">


 2. Hôm nay phải làm thêm đến 21h để KCS vàng ta.

  Posted Image

  Posted Image

  Nhớ lại mấy năm trước Rubi có tham gia vào tốp 5 người cầu cho Việt Nam mở được một số kho vàng và cầu cho Hà Nội có thêm sinh khí; một số điểm ở Hà Nội: Đền Quán Thánh. Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Chùa Trấn Quốc và Đề thờ Mẫu ở phố Hàng Bông vv...

  Năm nay sẽ sang Trung Quốc và Italy để tham gia chiến lược phát triển sản xuất dây chuyền vàng...Tuy là thời gian làm việc sẽ chiếm nhiều thời gian để nghiên cứu Kinh Dịch, chỉnh sửa lý thuyết cơ bản ADNH nhưng được cái thời gian làm theo giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật nên vẫn còn quỹ thời gian dành cho vấn đề đáng chú ý.

  Posted Image

  Cùng đoàn gồm 5 người vừa xuống sân bay Quảng Châu, lúc 15h30 22 tháng 07 năm 2013, tức 15 tháng 06 năm Quí Tỵ, chuyến công tác dự án phát triển máy làm dây chuyền vàng tự động của Italy.

  Posted Image

  Hai công nhân.

  Posted Image

  Hai Sếp đang nói chuyện với Quản đốc bên cung cấp máy móc.

  Vừa xuống sân bay thì trời mưa rào bóng râm 15 phút.


 3. Kính thưa các Đạo hữu, thưa các Học giả cùng toàn thể Độc giả!

  Hôm nay ngày 02 tháng 06 năm 2013 Rubi lập topic này với nội dung thông tin: Rubi tái xuất nghiên cứu trực tiếp trên internet. Nghiên cứu trực tiếp mà cũng là công bố tự do những vấn đề chỉnh sửa lý thuyết cơ bản Kinh Dịch-Âm Dương Ngũ Hành.

  Rubi tham gia diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn bắt đầu từ ngày 17/18 tháng 04 năm 2008. Và chính thức tạm biệt diễn đàn ngày 13 tháng 01 năm 2011 bằng topic "Rửa tay chậu vàng". Trước đây, từ năm 2003 Rubi bắt đầu nghiên cứu lý học-thuyết Âm Dương Ngũ Hành-Kinh Dịch. Đọc sách Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch của Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, kể từ đó manh nha chuyển hướng nghiên cứu lý thuyết cơ bản và chỉnh sửa lý thuyết cơ bản [so với mảng lý thuyết ứng dụng]. Công bố đề tài trên diễn đàn vietlyso.com ngày 05 tháng 09 năm 2007.

  Tháng 9 năm 2007, Rubi nghỉ việc làm ảnh Kỹ Thuật Số ở Áo Cưới Thu Hường 15 Hàng Cót sau một năm học và làm, tính chuyển sang Áo Cưới Thanh Hằng nhưng không thành. Khi đó, Rubi tìm được diễn đàn vietlyso.com và kế hoạch nghỉ một tháng để viết bài công bố công trình nghiên cứu nhưng rồi thực tế là nghỉ cho đến ngày 01 tháng 06 năm 2011. Thời gian nghỉ này, Rubi vui với đề tài nghiên cứu lý thuyết cơ bản, công bố tự do chính trên vietlyso rồi đến lyhocdongphuong.

  Thời gian thất nghiệp khá dài từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 6 năm 2011. Có một điều phải kể đến là nghiên cứu công bố đề tài một sự gián tiếp nhỏ dẫn đến sự thất nghiệp và rồi cũng có kẻ mỉa mai khinh thường vì thất nghiệp, không tự lập, ăn bám gia đình.

  Khi vấn đề nghiên cứu hình thành có triển vọng khả thi cho đề tài rất nóng: Chỉnh sử lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành-Kinh Dịch. Đó cũng là lúc Đề tài này trở thành một Báu Vật bị đánh rơi, vì là nghiên cứu và công bố tự do. Do sự kiện này Rubi thấy cần dừng lại sự công bố tư do và đã tạm biệt độc giả, rồi có đôi lời chào tạm biệt-topic Rửa tay chậu vàng.

  Rửa tay chậu vàng xong, đến nay lại đang làm ở tòa nhà 19 tầng Ruby Plaza trong xưởng sản xuất Trang sức...

  Rất ngộ phải không ạ. Hôm nay, trước giờ xem phim 3D, Rubi tự nhiên thấy có thể trở lại viết bài và có đôi lời chính thức.

  PS:

  Phim 3D, nói về sự sống, sức sống bí mật của thiên nhiên. Thiên nhiên bị hủy diệt bởi những kẻ ác, sức sống mong manh được cất giấu trong một nụ sen. Nụ sen sẽ nở trong bóng đêm thiếu ánh trăng hay có ánh trăng, đúng thời điểm trăng tròn mọc cao nhất sẽ quyết định một kẻ ác được sinh ra hay một thiên thần được sinh ra. Kết thúc phim, một Thiên Thần được sinh ra vào đêm trăng tròn mọc cao nhất trong một nụ sen đặt trên một chum nước.

  Kính thưa các Đạo hữu, thưa các Học giả cùng toàn thể Độc giả!

  Trù bị Rubi Tái Xuất 02-06-2013.

  Chính thức Rubi Tái Xuất 30-06-2013.

  Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo

  Trực Thu, Sao Mão, Tiết Hạ chí


 4. ,,,

  Thời gian thất nghiệp khá dài từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 6 năm 2011. Có một điều phải kể đến là nghiên cứu công bố đề tài một sự gián tiếp nhỏ dẫn đến sự thất nghiệp và rồi cũng có kẻ mỉa mai khinh thường vì thất nghiệp, không tự lập, ăn bám gia đình.

  Khi vấn đề nghiên cứu hình thành có triển vọng khả thi cho đề tài rất nóng: Chỉnh sử lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành-Kinh Dịch. Đó cũng là lúc Đề tài này trở thành một Báu Vật bị đánh rơi, vì là nghiên cứu và công bố tự do. Do sự kiện này Rubi thấy cần dừng lại sự công bố tư do và đã tạm biệt độc giả, rồi có đôi lời chào tạm biệt-topic Rửa tay chậu vàng.

  Rửa tay chậu vàng xong, đến nay lại đang làm ở tòa nhà 19 tầng Ruby Plaza trong xưởng sản xuất Trang sức...

  Rất ngộ phải không ạ. Hôm nay, trước giờ xem phim 3D, Rubi tự nhiên thấy có thể trở lại viết bài và có đôi lời chính thức.

  ,,,

  Hôm nay phải làm thêm đến 21h để KCS vàng ta.

  Posted Image

  Posted Image

  Nhớ lại mấy năm trước Rubi có tham gia vào tốp 5 người cầu cho Việt Nam mở được một số kho vàng và cầu cho Hà Nội có thêm sinh khí; một số điểm ở Hà Nội: Đền Quán Thánh. Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám vv...

  Năm nay sẽ sang Trung Quốc và Italy để tham gia chiến lược phát triển sản xuất dây chuyền vàng...Tuy là thời gian làm việc sẽ chiếm nhiều thời gian để nghiên cứu Kinh Dịch, chỉnh sửa lý thuyết cơ bản ADNH nhưng được cái thời gian làm theo giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật nên vẫn còn quỹ thời gian dành cho vấn đề đáng chú ý.


 5. Posted Image

  Khoảng năm 2003-2004, Rubi đi dạo phố sách Đinh Lễ, thấy và đã mua cuốn sách TÌM VỀ CỘI NGUỒN KINH DỊCH. Sách của Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh.

  Nghiệm thấy cho đến nay năm 2013, cuốn sách này chỉ xuất hiện một lần trên thị trường sách. Nếu thời điểm năm 2003 đó, cuốn sách này và Rubi không cùng xuất hiện ở Phố Đinh Lễ thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ ?

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Một quầy sách ngoài trời Phố Đinh Lễ 2013

  Posted Image

  Phố Nguyễn Xí

  Còn tiếp


 6. Kính thưa các Đạo hữu, thưa các Học giả cùng toàn thể Độc giả!

  Hôm nay ngày 02 tháng 06 năm 2013 Rubi lập topic này với nội dung thông tin: Rubi tái xuất nghiên cứu trực tiếp trên internet. Nghiên cứu trực tiếp mà cũng là công bố tự do những vấn đề chỉnh sửa lý thuyết cơ bản Kinh Dịch-Âm Dương Ngũ Hành.

  Rubi tham gia diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn bắt đầu từ ngày 17/18 tháng 04 năm 2008. Và chính thức tạm biệt diễn đàn ngày 13 tháng 01 năm 2011 bằng topic "Rửa tay chậu vàng". Trước đây, từ năm 2003 Rubi bắt đầu nghiên cứu lý học-thuyết Âm Dương Ngũ Hành-Kinh Dịch. Đọc sách Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch của Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, kể từ đó manh nha chuyển hướng nghiên cứu lý thuyết cơ bản và chỉnh sửa lý thuyết cơ bản [so với mảng lý thuyết ứng dụng]. Công bố đề tài trên diễn đàn vietlyso.com ngày 05 tháng 09 năm 2007.

  Tháng 9 năm 2007, Rubi nghỉ việc làm ảnh Kỹ Thuật Số ở Áo Cưới Thu Hường 15 Hàng Cót sau một năm học và làm, tính chuyển sang Áo Cưới Thanh Hằng nhưng không thành. Khi đó, Rubi tìm được diễn đàn vietlyso.com và kế hoạch nghỉ một tháng để viết bài công bố công trình nghiên cứu nhưng rồi thực tế là nghỉ cho đến ngày 01 tháng 06 năm 2011. Thời gian nghỉ này, Rubi vui với đề tài nghiên cứu lý thuyết cơ bản, công bố tự do chính trên vietlyso rồi đến lyhocdongphuong.

  Thời gian thất nghiệp khá dài từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 6 năm 2011. Có một điều phải kể đến là nghiên cứu công bố đề tài một sự gián tiếp nhỏ dẫn đến sự thất nghiệp và rồi cũng có kẻ mỉa mai khinh thường vì thất nghiệp, không tự lập, ăn bám gia đình.

  Khi vấn đề nghiên cứu hình thành có triển vọng khả thi cho đề tài rất nóng: Chỉnh sử lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành-Kinh Dịch. Đó cũng là lúc Đề tài này trở thành một Báu Vật bị đánh rơi, vì là nghiên cứu và công bố tự do. Do sự kiện này Rubi thấy cần dừng lại sự công bố tư do và đã tạm biệt độc giả, rồi có đôi lời chào tạm biệt-topic Rửa tay chậu vàng.

  Rửa tay chậu vàng xong, đến nay lại đang làm ở tòa nhà 19 tầng Ruby Plaza trong xưởng sản xuất Trang sức...

  Rất ngộ phải không ạ. Hôm nay, trước giờ xem phim 3D, Rubi tự nhiên thấy có thể trở lại viết bài và có đôi lời chính thức.

  PS:

  Phim 3D, nói về sự sống, sức sống bí mật của thiên nhiên. Thiên nhiên bị hủy diệt bởi những kẻ ác, sức sống mong manh được cất giấu trong một nụ sen. Nụ sen sẽ nở trong bóng đêm thiếu ánh trăng hay có ánh trăng, đúng thời điểm trăng tròn mọc cao nhất sẽ quyết định một kẻ ác được sinh ra hay một thiên thần được sinh ra. Kết thúc phim, một Thiên Thần được sinh ra vào đêm trăng tròn mọc cao nhất trong một nụ sen đặt trên một chum nước.

  2 people like this

 7. Vậy thì Bi tự giới thiệu tiếp ha Posted Image

  Posted Image

  Quả cầu như ý lớn nhất Việt Nam được đặt tại Chùa Lân (Thiền Viện Trúc Lâm - Yên Tử) ngày 16/04/2005, với tên gọi quả cầu Như Ý báo ân Phật. Quả cầu này chế tác từ một khối đá hoa cương đỏ (rubi) lấy tại mỏ đá An Nhơn do ông Huỳnh Văn Phúc ở Quy Nhơn tìm ra và được thi công gần 2 năm bởi Công ty Hà Quang, có đường kính 1.590 mm, nặng 6,5 tấn, đặt trên một bệ đá vuông nặng 4 tấn.
  Một con cá lớn khó cân lường

  Dung chứa vô biên rất lạ thường

  Biến hóa vạn năng sinh bão sấm

  Dùng cần câu nó khó vô phương.

  Rubi tái xuất 02-06-2013

  1 person likes this

 8. Kính thưa các Độc giả!

  Chủ đề "rửa tay chậu vàng" này có ý là vĩnh biệt độc giả học thuật.

  Xem các bộ phim của Kim Dung thì thấy giới học thuật cũng tương tợ giới kiếm hiệp giang hồ nên Rubi cũng cảm được cái tính chất diễn biến nhân quả trong không gian học thuật Việt. Có lẽ vì học ngoại điển mà không được phép từ Thầy Giáo Thọ của Rubi, và lại trong Cảnh sách oai nghi Nhà Phật cũng dạy người sơ cơ là chẳng được học tập Ngoại Chương, nhưng Rubi lại cứ học tò mò thấy xem không theo những điều dạy bảo đó nên kết quả bị Ngoại điển cuốn hút. Bình thường thì đã bị cuốn hút rồi, xong không chỉ thế mà lại còn phát kiến chỉnh lý, thật sự lại chưa thấy học giả nào phản biện được các phát kiến của Rubi cho nên nó lại càng bị cuốn hút.

  Bị cuốn hút vào lý học, chỉnh lý thì cũng sinh ra ân oán, thiện cảm và ác cảm đều thấy rõ.

  Phải chi là chỉ biết Ngoại điển không thôi thì có khi lại làm ra vấn đề. So với Nội điển thì thấy Ngoại điển chỉ là một đống sách cũ nát, một hình ảnh hiện lên trong mộng của Rubi cách đây mươi năm. Khi mộng thì chỉ thấy bên mình một đống sách cũ nhưng chẳng biết là sách gì, có thể bây giờ nhận ra đó là Ngoại điển.

  Đó là với lời để vĩnh biệt độc giả học thuật để trở về con đường của Rubi.

  Những gì Rubi đã viết và đã minh họa thì cũng không có ý tác động gì, chẳng biết làm gì với những topic đó, thì cứ đành để đó như những lô cốt chiến tranh mà đâu đó vẫn thấy trên đất Việt.

  Mà điều quan trọng Rửa tay chậu vàng là cắt đứt ân và oán, không chấp vào ân và oán nữa. Ai làm gì là việc của người đó, Rubi không cố quan sát theo những cái duyên ràng buộc nói chung trong giới các Độc giả lý hình số.

  Vậy mong mỗi người xem qua thì biết cho thế.

  Rất khoát và kiên quyết.

  Rubi-nguyenle 13-01-2011

  Rubi tái xuất 02-06-2013. Sẽ có topic chính thức.


 9. Cái này nghe có vẻ đề cao nhau quá đó Rubi ạ. bạn nghĩ cái lý thuyết hỗn độn của lạc thư hao giáp không ai hiểu được chăng. Tôi nhắc tới các vị tiền bối vì rằng những sách họ để lại và giờ thành sách gối đầu giường cho vô vàn người học đạo đều bám theo những lý thuyết âm dương ngũ hành, can chi mà hiện giờ bị lyhocdongphuong.com.org thi nhau phản bác.

  Tôi vẫn nhắc lại tôi không hề muốn đánh giá sự đúng hay sai của những lý thuyết mà bác Thiên Sứ đang dày công nghiên cứu và tạo ra cho một lớp những thành viên lyhocdongphuong noi theo, nhưng mỗi người một quan điểm, tôi là người có lối đi riêng của tôi, những gì tôi đưa lên đây là để chia sẻ thông tin, việc tin hay không thì tùy các vị. đúng sai cũng như các vị nghĩ, đã có thực nghiệm và thời gian kiểm định, giờ mong các vị cố gắng bình tĩnh để tiếp tục trao đổi, hãy tỏ rõ lòng tiếp khách lịch sự của các vị, đừng dùng cái trò mà bao năm nay các vị hay dùng là ném đá hội nghị khi hội nghị không đi theo quan điểm của các vị nữa.

  Chúc các vị Hoan Hỷ

  Tiền bối, Sách gối đầu giường và Cái đầu trên gối không liên quan trực tiếp đến nhau. Cái đầu trên gối và Tiền bối gặp nhau không phải do sách gối đầu giường.

  Hội nghị trung ương thì rất liên quan.


 10. Cái này lại thêm những dòng mơ hồ nữa..."có lẽ" là cái gì, lạc thư hoa giáp ngoài lyhocdongphuong vận dụng thử hỏi có mấy ai dùng, cho đến nay nó còn mơ hồ hơn tất thảy mọi điều, Thủy hỏa đổi chỗ nhau theo lạc thư hoa giáp là hợp lý sao mấy ngàn năm trước đó khi chưa có lạc thư hoa giáp thủy hỏa năm đúng vị và phát huy sự phán đoán chính xác....nếu không thì làm sao có trạng trình, làm sao có Khổng Minh.... Nói thì phải suy ngẫm, có thể một ngày nào đó lạc thư hoa giáp được vận dụng vào thực tế, nhưng ngày đó chắc cũng phải vài ngàn năm nữa để cho nó có thêm quy nạp và thực tiễn, và nếu nó đúng thì mới dụng được, còn giờ nó chỉ là đề tài để mọi người đàm tiếu, đôi khi trong các lớp giảng về kinh dịch và phong thủy của các CLB, họ vẫn lôi đề tài Lạc thư hoa giáp và kinh dịch là của người Việt ra để lấy làm ví dụ....cho một "phát minh" mang tính thời đại, không ít lời khen nhưng chế thì vô số vậy.

  Một lời thật lòng rằng những công trình của bác Nguyễn Vũ Tuấn Anh rất có giá trị tham khảo, và chỉ nằm ở giá trị này mà thôi. ít ai ngoài thành viên lyhocdongphuong giám dụng nó vào thực tế...

  Chân thành

  Những người xem tử vi không đủ khả năng và không đủ can đảm để chỉnh lý hệ thống tử vi theo tính hợp lý của Lạc Thư Hoa Giáp. Không làm được cho nên phản đối cầu tồn danh vọng học thuật. Điều này đứng ngoài dễ nhìn ra thôi.

  Mấy ngàn năm thì có bao nhiêu là người xấu ý xấu xuất hiện, yếu tố này không đảm bảo Dịch, Lịch còn là chân lý nữa. Khổng Minh, Trạng Trình hay nhân vật nào đi nữa cũng không liên quan gì đến vấn đề tại sao Dịch, Lịch lại sai cả. Nó không mang tính liên quan trực tiếp, không nên mang ra để phản biện.


 11. ...

  Còn việc đưa ra mệnh đề thì bác cứ từ từ sẽ có dần, nghiên cứu sách cổ mất cả ngàn năm tổng hợp kia mà. Hãy từ từ suy ngẫm xem tại sao tôi lại đưa ra một loạt những con số, rôi sau đó lại gán ghép can chi, ngũ hành vào với số theo kiểu đó, và thật kỳ lạ là việc làm này của tôi lại cực kỳ KHỚP với bảng lục thập hoa giáp mà mấy ngàn năm nay, cho tới nay đến bác Thiên Sứ không thể giải thích nổi nguyên gốc mà đành chuyển ngay Thủy Hỏa để cho ...phù hợp với cái.....ý của bác ấy. trong khi đó tôi chẳng phản bác lại cái quy nạp ngàn năm nay mà lại....đùng một cái nó khớp một cách kỳ lạ, và thêm nữa rất dễ nhớ.

  Chắc bác hiểu ý tôi nói rồi nhỉ

  Lịch, có lẽ tác dụng của lịch là suy đoán được thời thế, khí thế là hướng nên đầu tư và thuyết phục hơn cả. Lạc thư Hoa giáp có thể đoán được khí thế thiên hạ vậy tổng thể là ổn, trong tổng thể thì cục bộ thủy hỏa đổi chỗ là hợp lý. Rất ổn.

  Tự che tâm thì ý tối sinh ra, nói nhiều thành nói dại mà nói dại thì nói nhiều, Cứ bám riết vào lịch cổ đông phương không chịu sửa đổi thì e là vì mục đích cá nhân.


 12. - Khoan hãy xét việc đúng sai lão say tôi đồng ý với anh, Với Lão Say tôi chân lý sẽ vẫn là chân lý. Ngày hôm nay Ngô Bảo Châu có thể chứng minh một bổ đề toán học đúng và đoạt nhiều giải thưởng nhưng ngày mai có thể có một Ngô Bảo Châu khác sẽ chứng minh rằng Ngô Bảo Châu hiện nay sai hoàn toàn.

  - Vấn đề Lão say muốn nói với anh là chỉ cần dám đưa ra một mệnh đề và chứng minh một mệnh đề đó trước tất cả những ai có tâm và tầm cùng nghiên cứu đó đã là một thử thách rồi, anh có thể vẫn theo truyền thống cũ... đó là ý của anh không ai ép buộc hay yêu cầu anh cả. Anh có quyền tin vào cụ Sứ và anh cũng có quyền không tin vào cụ Sứ.

  Nhưng có 1 điều tôi muốn hỏi anh: Anh nhân danh ai? nhân danh tổ chức nào mà phát biểu câu :" Chúng tôi rất hoan nghênh" tôi nghĩ chắc Anh phải đại diện cho Chính Phủ hay tổ chức nghiên cứu khoa học thế giới thì phải??? nhưng nhắc nhở để anh biết chẳng có chuyện khách đến nhà không xưng danh mà vỗ vai chủ nhà mà nói rằng : " chúng tôi hoan nghênh ông "cả. Xin lỗi anh Lão say mà gặp một thằng tự nhiên đến nhà vỗ vai nói kiểu bề trên như vậy nhẹ thì Lão say tôi cũng đá đít tống cổ ra ngoài. Nhắc lại với anh rằng tạm thời Lão say chưa bàn chuyện đúng sai ở đây, và cũng chưa bàn đến việc Lý học mà mới chỉ bàn cái thái độ thôi.

  - Về việc Anh có thể không công nhận sự nghiên cứu của cụ Thiên Sứ. Anh cũng giống như cả trăm triệu người khác. Và cũng giống như phần lớn dân chúng cả thê giới vào thời điểm Galile công bố phát kiến trái đất quay xung quanh mặt trời. Hoặc cũng như hầu hết học sinh của thập kỷ 80 tin vào học thuyết của Newton là tuyệt đối. Cũng như có ai đó đã nói cô Tấm quá ác khi xẻ thịt cô cám làm mắm cho mẹ cô cám ăn. Và cái nhận xét kia đã đi ngược lại truyền thống chuyện cổ tích Việt Nam rằng là cô Tấm phải hiền thảo, và bao dung. Nếu ai đó kể câu chuyện trên với câu mở đầu là ngày xửa ngày xưa có một cô Tấm độc ác đã xẻ thịt người chị em của mình làm mắm gửi cho mẹ đẻ người em của mình ăn Lão say chắc chắn rằng 100% trẻ em sẽ phản đối rằng (Sai rồi không phải như vậy) Hay gần đây nhất là việc bài văn tả bà nội của một học sinh đang lưu truyền trên facebook . Thế đó phải chăng ai đi ngược truyền thống và phản truyền thống thì họ là sai???

  Mấy lời Lão say muốn gửi tới anh nếu thực sự tâm huyết với âm dương ngũ hành thì hãy đưa ra mệnh đề và phản mệnh đề 1 cách thuyết phục thì hay hơn như vậy mới là người nghiên cứu còn chỉ đưa được ra cái mà sách viết thì cũng chỉ là con mọt sách mà thôi phải không Anh?? Kính!

  Nhắc đến Ga Li Lê, Rubi nảy ra ý tưởng thành lập nhóm và đặt tên cho nhóm Dịch học của Rubi là: "Dịch Galileo".

  PS: Có thể tháng 9 tới, Rubi sẽ đến đất nước của Galileo để công tác vài ngày. Thấy có duyên thuận đấy nhỉ.

  1 person likes this

 13. Chỉ biết học thuật mấy năm chưa được giới học giả công nhận mà không biết học thuật mấy nghìn năm đến nay vẫn chưa được giới học giả công nhận.

  "Mấy nghìn năm" là một lá bùa phong thủy chấn giữ học thuật đấy.Muốn có chân lý học thuật thì phải có chân tâm và phải nhìn được tâm người.

  Đại để là, cãi cũ của Kinh Dịch Học Thuật trên thế giới, mỗi phương đều có người biết. Song thập phương Dịch hội trên thế giới hội nghị thì có thống nhất được những nét cũ có trong Dịch đâu.

  Vấn đề thập phương tu hội bàn về Dịch lý nó là thế này:

  -Dịch học có giá trị, vậy có thống nhất được Dịch học hay không ?

  -Dịch học không thống nhất được. Khả năng Dịch học có vấn đề là rất cao; vấn đề đó là gì ?

  -Cần phải chỉnh sửa lý thuyết Dịch, đâu là đề tài có triển vọng cho vấn đề này ?

  -Đề tài đã được đưa ra, ai là tác giả thực sự và xứng đáng ?


 14. Chào các bạn, việc một số bạn đang theo cách giải thích của bác Thiên Sứ cho vấn đề đổi chỗ thủy hỏa đến ngày nay vẫn chưa được giới học thuật công nhận. Cái quy luật lục thập hoa giáp mấy nghìn năm nay nó mang tính ràng buộc logic chứ không phải là quy nạp như việc sắp đặt các quẻ dịch để bác Thiên Sứ có thể đổi vị trí hai quẻ Khôn và Tốn.

  Tôi nay vẫn chỉ bám vào âm dương ngũ hành và số đơn thuần để đưa ra cách giải thích về quy luật này.

  Chỉ biết học thuật mấy năm chưa được giới học giả công nhận mà không biết học thuật mấy nghìn năm đến nay vẫn chưa được giới học giả công nhận.

  "Mấy nghìn năm" là một lá bùa phong thủy chấn giữ học thuật đấy.Muốn có chân lý học thuật thì phải có chân tâm và phải nhìn được tâm người.


 15. Các độc giả thân mến!

  Sau đây là sự minh họa của Rubi đối với sự chỉnh lý Lục Thập Hoa Giáp thành Lạc Thư Hoa Giáp, sự chỉnh lý này do Nhà nghiên cứu Thiên Sứ-Nguyễn Vũ Tuấn Anh thực hiện.

  Posted Image

  Bảng Lạc Thư Hoa Giáp-Kỷ I

  Posted Image

  Bảng Lạc Thư Hoa Giáp-Kỷ II

  Tiểu đề Rubi Tiên Tri:

  Chẳng phải là bậc Thầy trong khoa Dự Đoán Học và Điều Khiển Học của học thuật Đông Phương nhưng nhìn vào Bảng Lạc Thư Hoa Giáp này cá nhân Rubi cảm nhận được và suy luận rồi nhận biết tiên đoán được khái quát thời vận thịnh suy của Xã Hội trong một chu kỳ 60 năm. Thực tế là dự đoán tình hình biến động của xã hội từ đầu năm Mậu Tý 2008 đến hết năm Kỷ Hợi 2019. Sở dĩ như vậy vì qui luật đã được làm rõ và chỉ có ở Bảng Lạc Thư Hoa Giáp, còn ở Bảng Lục Thập Hoa Giáp thì không có được điều này vì nó đã bị truyền bá với nội dung sai lệch.

  Sự sai lệch ở Bảng Lục Thập Hoa Giáp, nhiều chuyên gia có Tiếng mắc bệnh không chấp nhận sự phát hiện sai lệch đó với điệu luận: "sách của cổ nhân ngàn năm, không thể sai". Điệu luận đó hoàn toàn trái với kiến giải của Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng-thầy của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bảng Nhãn Lương Đắc Bẳng luôn căn dặn Nguyễn Bình Khiêm phải biết suy xét tính logic đúng sai của sách vở kinh điển Dịch học.

  So sánh hai bảng với nhau, Lục Thập Hoa Giáp trên sách vở và Lạc Thư Hoa Giáp của Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh thì thấy có sự khác nhau như thế này:

  -Bảng Hoa Giáp theo sách đã bị phá bỏ nguyên lý xây dựng nên chính nó, sự phá bỏ nguyên lý đó có mục đích ngăn che một sự thật đằng sau, đó là sự Hoán Đổi giữa Mệnh Thủy và Mệnh Hỏa về vấn đề tính chất Âm Dương Ngũ Hành của Bản Mệnh. Ngoài ra sự phá bỏ đó cũng là trực tiếp phá bỏ nguyên tắc dự đoán thời thế-một tác dụng quan trọng của Lịch Đông Phương.

  -Bảng Hoa Giáp của Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh phô bày được nguyên lý xây dựng nên chính nó-Bảng Hoa Giáp. Và nguyên lý đó vẫn thường được gọi tên trong một số khoa Triết Học Đông Phương Dịch Lý, tên nguyên lý này là "Suy Ngũ Vận Định Lục Khí". Mặc dù phát hiện quan trọng này được phổ biến, nhưng một bộ phận các chuyên gia ứng dụng sách vở không chịu lắng nghe tiếp thu mà còn cố tình làm ngơ, thậm chí thay vì phản biện lại quay ra phản đối. Đã không tiếp thu thì làm gì tự nhận định được đúng sai mà phản biện, không phản biện mà phải trả lời thì phản đối là một phản ứng tự nhiên, cái tự nhiên đó chẳng phải lẽ đương nhiên, nghịch với mọi sự đều là lẽ đương nhiên của Dịch. Sự phản đối như vậy của môt số không ít các chuyên gia có Tiếng có sự đối đầu với lời khuyên chí thiết của Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng cho người học trò, đó là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

  Còn tiếp.

  Sự thật là từ những năm 2006-2007, thời yahoo360 vẫn còn ở Việt Nam, Rubi chat với bạn bè và vẫn nói chơi về thời thế xã hội sẽ có biến động gay cấn trong khoảng thời gian 2008-2019. Chiệm nghiệm đến giờ thấy có vẻ đang khớp.

  Hết tiểu đề Rubi Tiên Tri.

  1 person likes this

 16. Năm 2008 Rubi khoảng tuổi 30 nhưng nói là 20 tuổi thì cũng không sai đâu. Năm 2011 Rubi mới phát hiện ra sự kỳ đặc này: bằng một bộ phương tiện khoa học hiện đại đo đạc cho ra những thông số và có cả chuyên gia đánh giá (1).

  Năm nay 2013, Quý Tỵ kỷ niệm mười năm xuống núi [Quý Mùi-Quý Tỵ]. Ngày 19 tháng giêng năm Quý Mùi, Rubi xuống núi [Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử ], xả giới Sadi làm Phật Tử tại gia. 19 tháng giêng năm Quý Tỵ này là ngày Lễ khởi công xây dựng móng Việt Nam Hộ Quốc An Dân Phật Đài tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên. Trong khoảng mười năm này, học và làm được vài việc:

  -Học đồ họa vi tính Photoshop và Corel [2D], và đang học đồ họa 3D chuyên ngành...

  -Nghiên cứu học thuật

  -Chỉnh sửa lý thuyết cơ bản của Kinh Dịch

  -Rửa tay chậu vàng học thuật cũng là vô tình mà hữu ý chuẩn bị vào làm trong ngành Vàng Bạc Đá Quí tại Ruby 19 tầng [2+17], ở đây lại có viên Bảo Hồng Ngọc khủng nhất thế giới nặng gần 19kg.

  Sửa đổi, bổ xung. Và tái bút:

  Trong khối tòa nhà Ruby 17 tầng [+2 tầng hầm=19], tầng 9 và tầng 10 dành cho Ban Lãnh Đạo của Tập đoàn. [Mẹ vợ của một Xếp lớn thọ 83 tuổi, mất năm 2012, 1/5 lịch âm, 19/6 lịch dương...Khi đi dự đám tang, Rubi mới thấy vậy]

  (1) Chuyên gia kết luận: Rubi trẻ hơn 9 tuổi so với tuổi năm sinh. [Tuổi sinh học + 9 = tuổi năm sinh].

  Chiều cao: 1.65

  Tuổi: 33

  Giới tính: nam

  Cân nặng [kg]: 54.4

  BMI: 20

  Mỡ cơ thể: 13.5

  Mỡ nội tạng: 4

  Mức chuyển hóa cơ bản: 1384

  Cơ xương: 35.2

  Tuổi sinh học: 24


 17. Anh Rubi không nên nói như vậy với anh TĐN như vậy, khá nặng lời.

  Rubi thấy cái nặng trong lời nói của Thiên Địa Nhân, đồng thời thấy cần phải cân bằng cho đọc giả, nên dùng nặng hóa giải nặng. Nếu không thì nói làm gì.

  Để độc giả có cái cân bằng là chính, không bị thiên lệch.

  1 person likes this

 18. Chào các bạn,

  sau một thời gian được tiếp cận và đọc về kinh dịch cùng với học thuyết âm dương ngũ hành, Thiên Địa Nhân tôi nhận thấy đây là một nguồn tri thức vô cùng vô tận, thâm sâu khó bề nào có thể tiếp cận cho hết được, trong suốt thời gian nghiên cứu mày mò, nhất là về sự so sánh và vị trí giữa các quẻ trong bát quái của tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái với số của âm dương ngũ hành, về số sinh và số thành của âm dương ngũ hành. tính chất của các quẻ trong bát quái tương ứng với số và tính chất của âm dương ngũ hành. bản thân Thiên Địa Nhân có những thắc mắc và tư duy mạo muội để sắp xếp lại vị trí tám quẻ trong bát quái sao cho phù hợp nhất, và gọi chung là bát quái đồ.

  Chúng ta đã rõ:

  + Thiên nhất sinh Thuỷ, Địa lục thành chi

  + Địa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chi

  + Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi

  + Địa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi

  + Thiên ngũ sinh Thổ, Địa thập thành chi

  + Trời lấy số 1 mà khởi sinh hành Thuỷ, Đất lấy số 6 mà tạo thành hành Thuỷ

  + Đất lấy số 2 mà khởi sinh hành Hỏa, Trời lấy số 7 mà tạo thành hành Hỏa

  + Trời lấy số 3 mà khởi sinh hành Mộc, Đất lấy số 8 mà tạo thành hành Mộc

  + Đất lấy số 4 mà khởi sinh hành Kim, Trời lấy số 9 mà tạo thành hành Kim

  + Trời lấy số 5 mà khởi sinh hành Thổ, Đất lấy số 10 mà tạo thành hành Thổ

  + Các số lẻ 1,3,5,7,9 gọi là số của Trời, số Dương hay số Cơ, trong đó 1,3,5 là số Sinh của Trời, 7,9 gọi là số Thành của Trời.

  + Các số chẵn 2,4,6,8,10 gọi là số của Đất, số Âm hay số Ngẫu, trong đó 2,4 gọi là số Sinh của Đất, còn 6,8,10 gọi là số Thành của Đất.

  - Nguyên lý Âm dương Ngũ hành của hệ thập phân trong cấu trúc số

  + Số 1 có tính chất là Dương thủy, số 6 có tính chất là Âm thuỷ

  + Số 2 có tính chất là Âm hỏa, số 7 có tính chất là Dương hỏa

  + Số 3 có tính chất là Dương mộc, số 8 có tính chất là Âm mộc

  + Số 4 có tính chất là Âm kim, số 9 có tính chất là Dương kim

  + Số 5 có tính chất là Dương thổ, số 10 có tính chất là Âm thổ

  Dựa vào đây Thiên Địa Nhân sắp đặt lại Bát quái đ, s như sau:

  khảm 1 phương bắc, ly 2 phương nam, tốn 3 phương đông, cấn 4 phương tây, đoài 6 phương tây bắc, chấn 7 phương đông nam, khôn 8 phương đông bắc, càn 9 phương tây nam, trung ương là 5.

  bảng như sau:

  Đông nam - Sấm - Hỏa - Chấn - 7

  Nam - Hỏa - Ly - 2 Tây Nam – Kim - Càn - 9 Đông - Tốn - phong mộc - 3 Trung ương - 5 - 10

  Tây - Thổ - Núi - Cấn - 4 Đông bắc - Thổ - Khôn - 8 Bắc - Thủy - Khảm - 1 Tây bắc - Đầm lầy - Kim - Đoài 6

  từ bảng trên để tiếp tục cho những vấn đề liên quan tới phong thủy, tướng mệnh, độn giáp, bôc dịch...

  Thiên Địa Nhân

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image


 19. Rubi,

  Thấy mọi người thích độn toán, vậy tại hạ độn một quẻ cho Rubi cho vui. Theo quẻ thì tên "Rubi" là hòn ngọc đỏ. Theo Tử Vi là Cự Môn an tại cung Tý. Đây là hòn ngọc quý còn ẩn trong đá. Nếu tại hạ đoán không lầm, Rubi còn trong lứa tuổi 20. Với tuổi tác còn trẻ mà học thức đã đạt tới mức nầy là một phước đức cho nền lý học đông phương.

  Những lời viết của tại hạ không phải là chỉ trích Rubi mà đó là những lời khen ngợi vì muốn Rubi có nhiều tiến triển trên con đường lý học. Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước. Mỗi khi Rubi cảm thấy rốn loạn thì Rubi cứ ngồi thiền một canh giờ, cho tâm an lạc, cho trí thảnh thơi.

  ...

  Năm 2008 Rubi khoảng tuổi 30 nhưng nói là 20 tuổi thì cũng không sai đâu. Năm 2011 Rubi mới phát hiện ra sự kỳ đặc này.

  Năm nay 2013, Quý Tỵ kỷ niệm mười năm xuống núi [Quý Mùi-Quý Tỵ]. Ngày 19 tháng giêng năm Quý Tỵ, Rubi xuống núi [Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử], xả giới Sadi làm Phật Tử tại gia. 19 tháng giêng năm Quý Tỵ này là ngày Lễ khởi công xây dựng móng Việt Nam Hộ Quốc An Dân Phật Đài tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên. Trong khoảng mười năm này, học và làm được vài việc:

  -Học đồ họa vi tính Photoshop và Corel

  -Nghiên cứu học thuật

  -Chỉnh sửa lý thuyết cơ bản của Kinh Dịch

  -Rửa tay chậu vàng học thuật cũng là vô tình mà hữu ý chuẩn bị vào làm trong ngành Vàng Bạc Đá Quí tại Ruby 19 tầng [2+17], ở đây lại có viên Bảo Hồng Ngọc khủng nhất thế giới nặng gần 19kg.


 20. Chào các bạn,

  sau một thời gian được tiếp cận và đọc về kinh dịch cùng với học thuyết âm dương ngũ hành, Thiên Địa Nhân tôi nhận thấy đây là một nguồn tri thức vô cùng vô tận, thâm sâu khó bề nào có thể tiếp cận cho hết được, trong suốt thời gian nghiên cứu mày mò, nhất là về sự so sánh và vị trí giữa các quẻ trong bát quái của tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái với số của âm dương ngũ hành, về số sinh và số thành của âm dương ngũ hành. tính chất của các quẻ trong bát quái tương ứng với số và tính chất của âm dương ngũ hành. bản thân Thiên Địa Nhân có những thắc mắc và tư duy mạo muội để sắp xếp lại vị trí tám quẻ trong bát quái sao cho phù hợp nhất, và gọi chung là bát quái đồ.

  Chúng ta đã rõ:

  + Thiên nhất sinh Thuỷ, Địa lục thành chi

  + Địa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chi

  + Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi

  + Địa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi

  + Thiên ngũ sinh Thổ, Địa thập thành chi

  + Trời lấy số 1 mà khởi sinh hành Thuỷ, Đất lấy số 6 mà tạo thành hành Thuỷ

  + Đất lấy số 2 mà khởi sinh hành Hỏa, Trời lấy số 7 mà tạo thành hành Hỏa

  + Trời lấy số 3 mà khởi sinh hành Mộc, Đất lấy số 8 mà tạo thành hành Mộc

  + Đất lấy số 4 mà khởi sinh hành Kim, Trời lấy số 9 mà tạo thành hành Kim

  + Trời lấy số 5 mà khởi sinh hành Thổ, Đất lấy số 10 mà tạo thành hành Thổ

  + Các số lẻ 1,3,5,7,9 gọi là số của Trời, số Dương hay số Cơ, trong đó 1,3,5 là số Sinh của Trời, 7,9 gọi là số Thành của Trời.

  + Các số chẵn 2,4,6,8,10 gọi là số của Đất, số Âm hay số Ngẫu, trong đó 2,4 gọi là số Sinh của Đất, còn 6,8,10 gọi là số Thành của Đất.

  - Nguyên lý Âm dương Ngũ hành của hệ thập phân trong cấu trúc số

  + Số 1 có tính chất là Dương thủy, số 6 có tính chất là Âm thuỷ

  + Số 2 có tính chất là Âm hỏa, số 7 có tính chất là Dương hỏa

  + Số 3 có tính chất là Dương mộc, số 8 có tính chất là Âm mộc

  + Số 4 có tính chất là Âm kim, số 9 có tính chất là Dương kim

  + Số 5 có tính chất là Dương thổ, số 10 có tính chất là Âm thổ

  Dựa vào đây Thiên Địa Nhân sắp đặt lại Bát quái đ, s như sau:

  khảm 1 phương bắc, ly 2 phương nam, tốn 3 phương đông, cấn 4 phương tây, đoài 6 phương tây bắc, chấn 7 phương đông nam, khôn 8 phương đông bắc, càn 9 phương tây nam, trung ương là 5.

  bảng như sau:

  Đông nam - Sấm - Hỏa - Chấn - 7

  Nam - Hỏa - Ly - 2 Tây Nam – Kim - Càn - 9 Đông - Tốn - phong mộc - 3 Trung ương - 5 - 10

  Tây - Thổ - Núi - Cấn - 4 Đông bắc - Thổ - Khôn - 8 Bắc - Thủy - Khảm - 1 Tây bắc - Đầm lầy - Kim - Đoài 6

  từ bảng trên để tiếp tục cho những vấn đề liên quan tới phong thủy, tướng mệnh, độn giáp, bôc dịch...

  Thiên Địa Nhân

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  1 person likes this

 21. Posted Image

  Điểm trọng yếu của đồ hình này là hiện tượng Vật Lý Thiên Văn: Mặt trời và Địa cầu tương tác [...] sinh thành 4 mùa.

  Hôm nay, Rubi lấy đồ hình này để [có việc] và xuất hiện một câu hỏi, tư duy rồi tự trả lời. Manh nha một sự mở rộng và chi tiết hơn nữa; hình thành một điểm trọng yếu thứ 2...

  PS:

  Rubi chỉnh sửa hướng thứ nhất ví như là biến đất đá thành sắt-ĐỒNG NHẤT TƯỢNG SỐ. Dựa vào hướng thứ nhất chỉnh sửa tiếp theo hướng thứ hai ví như là biến sắt thành đồng-THÁI NHẤT VÔ CỰC. Biến đồng thành vàng-HỢP NHẤT THIÊN ĐỊA NHÂN- có lẽ sẽ phải đắn đo nhiều lắm vì núi đồng mà biến thành vàng thì lợi hại lắm. Cứ theo cái kiểu công bố tự do thế này thì lợi cũng thấy lợi mà hại cũng thật là hại...Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công Posted Image

  Vịnh Mặt Trời

  Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra vào thời thịnh trị, nguyên khí quốc gia hùng tráng mạnh mẽ nên tài năng sớm nở, thông minh đĩnh độ khác thường. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh vào năm Tân Hợi 1491, năm Hồng Đức thứ 21 triều vua Lê Thánh Tông, đó là thời thái bình vua sáng tôi hiền...Tương truyền rằng thủa mới thôi nôi, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có câu nói đầu đời, bài thơ Vịnh Mặt Trời: Đông Phương Hồng Nhật Xuất [東 方 紅 日 出-Mặt trời mọc ở Phương Đông]...

  Cũng bởi duyên may, Nguyễn Bỉnh Khiêm gặp được người thầy học nổi tiếng là cụ Bảng nhãn Lương Đắc Bằng, quê ở Hội Trào, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Lương Đắc Bằng, một trí tuệ uyên thâm, một tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc, ông cũng là thầy dạy của nhiều ông Trạng cùng thời với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong căn nhà năm gian cổ kính làm trường dạy học, những lúc thư nhàn Thầy trò thường ngồi đàm luận. Từ những buổi hầu truyện Thầy, Nguyễn Bỉnh Khiêm hiểu thêm nhiều lẽ sâu sắc ở đời mà sách vở thường không nhắc đến. Cụ Bảng Lương Đắc Bằng, người tinh thông Dịch lý thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm là người có tư chất thông minh, có thiên năng về Dịch lý. Bảng nhãn Lương Đắc Bằng đã đem những kiến thức tinh túy sâu sắc của bộ Kinh Dịch và Thái Ất Thần Kinh truyền lại cho học trò, Ông ân cần căn dặn: học sách nào, dù có là Kinh Dịch hay Thái Ất Thần Kinh cũng phải có đầu óc tỉnh táo biết suy nghiệm những điều sai đúng. Vì sách cũng do người làm ra, như Mạnh Tử thường nói Tận Tín Thư, Tắc Bất Như Vô Thư-Tin tuyệt đối vào sách thì thà rằng không có sách...


 22. Posted Image


  Điểm trọng yếu của đồ hình này là hiện tượng Vật Lý Thiên Văn: Mặt trời và Địa cầu tương tác [...] sinh thành 4 mùa.
  Hôm nay, Rubi lấy đồ hình này để [có việc] và xuất hiện một câu hỏi, tư duy rồi tự trả lời. Manh nha một sự mở rộng và chi tiết hơn nữa; hình thành một điểm trọng yếu thứ 2...

  PS:
  Rubi chỉnh sửa hướng thứ nhất ví như là biến đất đá thành sắt-ĐỒNG NHẤT TƯỢNG SỐ. Dựa vào hướng thứ nhất chỉnh sửa tiếp theo hướng thứ hai ví như là biến sắt thành đồng-THÁI NHẤT VÔ CỰC. Biến đồng thành vàng-HỢP NHẤT THIÊN ĐỊA NHÂN- có lẽ sẽ phải đắn đo nhiều lắm vì núi đồng mà biến thành vàng thì lợi hại lắm. Cứ theo cái kiểu công bố tự do thế này thì lợi cũng thấy lợi mà hại cũng thật là hại...Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công Posted Image
  1 person likes this