• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Học Trò

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.717
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  21

Everything posted by Học Trò

 1. Chợt nhận thấy diễn đàn thiếu mục này, nay xin mở ra mục nhỏ bé này để mọi người tự sửa chữ ký của mình bằng những lời góp ý của mọi người. Rất mong quý Tiểu Phương cùng các quý Nhân khác giúp sức, bởi năng lực và trình độ của tôi cũng có hạn. Về cơ bản người cần tư vấn phải thực hiện các bước sau: 1- Đưa ảnh chữ ký của mình lên diễn đàn 2- Trình bày ước vọng ngắn hạn và dài hạn cũng như cuộc đời. 3- Ghi đầy đủ họ tên. 4- Cho biết Tuổi hoặc năm sinh 5- Cho biết lĩnh vực ngành nghề theo học hoặc đang công tác cũng như vị trí trong công việc.
 2. Chào các bác giải đoán tuổi. Tôi có đứa cháu đang khăn gói quả mướp chuẩn bị cho kế hoạch sinh con năm Rồng. Với mong muốn tốt cho cả nhà và tốt cho cả bé. Chẳng hiểu cu cậu được các Thầy truyền thụ cho kiến thức bắt Rồng thế nào, thấy cu cậu hót líu lo rằng bắt Rồng vào tháng 2, 3 âm lịch là tốt nhất (thăng quan tiến chức, giầu có không lường, hạnh phúc gia đạo), Trong 2 tháng này thì tháng 3 tốt hơn tháng 2 vì là tháng 3 là tháng của Rồng. Tốt kém hơn chút là tháng 7 và 8. Được coi là tháng Mưa gió bão bùng, Rồng tha hồ bay lượn, vờn mây, quấn thủy, nhất là tháng 8 âm (nhưng kém hạnh phúc gia đạo). Tháng tệ nhất là tháng 11 và 12, Rồng Tuyết dễ bị cô đơn, ghẻ lạnh nên cần tránh sinh con tháng này. Tháng tang tóc nhất lại là tháng 1 bởi Long Hổ tranh Bá. Các tháng còn lại là 456,9,10 nói chung là gia đạo bất an vì Rồng hoặc đối tác hôn nhân không chung thủy. Nghe xong câu chuyện này mà thấy khá thú vị. Rất mong các bác luận tuổi cho ý kiến về việc săn bắt Rồng hợp pháp. Ta coi như chuyện Tuổi của bé Rồng là hợp hoàn toàn với Cha và Mẹ từ Mệnh đến Cục, từ Can tới Chi. Theo các bác thì bé Rồng sinh vào tháng nào thì tốt nhất? Tôi cũng nghĩ rằng các bác nên mở ra các mục như thế này hàng năm để các bậc cha mẹ sau khi luận được tuổi sinh bé rồi thì chọn cho mình tháng sinh con tốt nhất, nếu làm chủ được hành vi của mình, còn ý trời thì có giỏi tính mấy mà không có phúc cũng chẳng được hưởng. Ví như hiện giờ là đầu năm Mão, mình nên mở mục tư vấn tuổi sinh con năm Rồng và từ đầu năm sau mở mục tư vấn tuổi năm Tị. Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều bạn trẻ hưởng ứng.
 3. Xin chú cho cháu biết về việc tại sao lá số của Diễn đàn lại không có Lưu Niên Tuần - Triệt? Quan điểm của chú về vấn đề này thế nào ạ? Ngoài ra cháu cũng nhận thấy việc phân Hành cho các sao an trong lá số cũng khác. Phải chăng chú đã có những nghiên cứu xác thực về "hành chuẩn" của các sao này? và đó là dựa trên cơ sở nào ạ?
 4. Trước tiên xin kính chào các quý ông quý bà cùng toàn thể quý cô chiêu và quý cậu ấm. Hiện nay, mục Tử vi luận giải này rất đông khách, đại bộ phận khách khứa là quý cậu ấm và quý cô chiêu, mới 19 đôi mươi nên còn nhiều sự đời chưa hiểu, thiết tưởng mình đỗ đại học đã là nhớn, biết Hun đã là khôn nhưng khi lạc vào thế giới tiên đoán thì đúng là một kiến thức mới. Hiện nay, theo như tôi quan sát, hầu hết các anh chị, cô bác luận giải ở diễn đàn đều dùng từ ngữ tân thời, rất ít từ ngữ cổ hoặc cũ. Nhưng xem ra nhiều người Trẻ không hiểu và nhiều người xấu số (lá số không đẹp như ý) hay hỏi đi hỏi lại, người này trả lời không ưng thì tưng tưng chạy qua hỏi người khác. Giá mà khi đi học mà chăm chỉ chịu khó như thế thì tốt cho nước nhà quá. Vì vậy tôi xin mạn phép mở ra mục này để các cô bác, anh chị luận giải lá số đóng góp các kiến giải vào đây để các quý ông bà, quý cô ấm cậu chiêu đọc hiểu một vài vấn đề cơ bản. Với các quý vị nhờ bình giải lá số thì chỉ nên đọc hiểu chứ đừng View như người Anh. Bởi quý vị viết vài dòng cảm xúc vào đây thì sẽ có nhiều điều không cần thiết. Nếu thấy nhất thiết phải viết thì nên đọc kỹ trước khi đặt tay gõ phím hỏi về vấn đề mình chưa hiểu. Rào trước, Chắn sau như vậy thiết nghĩ cũng đã cạn lẽ. Xin phép quý vị cho tôi vào thẳng vấn đề cần vào như sau: 1/ Không còn là trinh nữ trước khi động phòng hoa trúc: Việc này không nhất thiết cứ phải là quan hệ với người ngoài rồi mới lấy chồng. Hoàn toàn có thể quan hệ với người chồng trước khi cưới và đăng ký kết hôn. 2/ Phải lập gia đình muộn mới tránh được hình khắc chia ly: Muộn là từ tầm 30 tuổi trở đi, Sớm là từ 24 tuổi trở về trước, Trung bình là tự hiểu. 3/ Giải pháp để tránh hình khắc ly dị: muộn lập gia đình, làm lẽ, cưới hỏi dở dang người này rồi lấy người khác, cưới đi và cưới lại 4/ Cưới đi và cưới lại: Là việc hi hữu, ví như vì ở xa nhau nên phải tổ chức cưới ở 2 nơi, bái gia tiên 2 lần, hoặc cưới chui trước khi cưới thật, tức là ra phường làm đăng ký kết hôn hoặc lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi về nhà làm lễ bái gia tiên ở 1 trong 2 họ, Hiện nay thiên hạ rất chuộng cái vụ cưới đi rồi cô dâu lẳng lặng bỏ về nhà đẻ, sau đó chú rể mới lóc cóc đi đón dâu về lần nữa. Để gọi là qua 2 lần đò đểu. Vì là đò đểu nên chẳng có gì đảm bảo cái sự giả dối cố ý được biện hộ là chữa mẹo với chẳng méo này có tác dụng gì cả. Chồng 5 thê 7 thiếp vẫn cứ diễn ra, vợ thì có cả bộ sưu tập người tình thì vẫn chẳng tránh khỏi. Thế thì chọn giờ lành tháng tốt làm gì hay tại thầy bói dốt? 5/ Kim lâu đối với nữ nên không được lấy chồng: 1 lần ân ái cũng nên vợ chồng, nếu nói dại chỉ 1 lần nghịch dại mà có thai, vậy lúc nghịch dại ấy ai xem ngày xem giờ cho? Yêu thì Cưới, đó là nét văn hóa của dân tộc Việt, "Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên?", "Ngày xưa ai cấm duyên bà, mà nay bà già bà cấm duyên tôi?", "Hùng Vương kén rể thời nay: Xe bốn bánh, Cánh 2 bên, Lên thang máy (nhà biệt thự cao hơn 5 tầng phải đi thang máy chứ ko phải loại trung cư vớ vỉn) Như vậy Kim lâu hay không, không quan trọng trong việc cưới chồng, bởi nếu quan trọng thế thì sao lúc đẻ con ko tính chuyện kim lâu, chồng thì chỉ sống được vài chục năm cùng mình (lâu hơn cha mẹ mình) nhưng thường thì chồng không sống lâu hơn con mình (Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con cái). Vậy rõ ràng cái chuyện trăm năm kia là sống với con, con cái lo ma chay - hiếu hỉ cho cha mẹ, quan trọng thế sao không Kiêng? hay sướng quá nên quên mất việc kiêng cữ? 6/ Cải số: Quả có vài trường hợp lá số phán Tử vong, đương số quả nhiên có nhìn thấy Quỷ Môn Quan. Nhưng được cứu giải. Nên không phải xuống mười mấy tầng địa ngục an dưỡng. Đó là những trường hợp hi hữu và không phải tất cả những người có cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đó đều được cứu giải như thế. Mình không chết thì người khác chết, số trời đã định ngày hôm đó Tử thần với lưỡi hái Đầu lâu phải gom đủ 3000 đầu lâu vào cái túi đen ngòm, nếu không đủ thì bị phạt, không nhẽ cái lão Sư cọ mốc với lưỡi hái dài ngoằng đó nhận hối lộ của quý vị để giết người khác thế thân cho quý vị hoài? Rõ là không rồi. Như vậy việc cải số cũng giống như việc thi Hoa hậu thế giới vậy, cả năm chỉ có 1 người đăng quang ngôi vị cao nhất mà thôi. Chứ cải được số thì sao không làm cho lá số đẹp cả 12 cung số luôn đi, chỉ cải mỗi cái cung Phu Thê hay Tử tức xấu hoắc để làm gì? vậy cung này tốt lên thì cung nào sẽ xấu đi đây? Tử vi không phải là cái để mọi người xoay chuyển càn khôn mà chỉ để con người nhìn vào đó để chuẩn bị tâm lý cũng như cách ứng xử sao cho tốt nhất trong hoàn cảnh đó mà thôi. Nhưng không có nghĩa là khoanh tay chịu trói, Tức biết được tháng này mình bị mất tiền có thể do bị cướp hoặc bị vay đểu. Thì mình phải tự đưa ra đối xách là cướp thì phải truy hô, vay đểu thì chỉ cho vay ít thôi. 7/ Giầu có đừng vội mừng, nghèo khó đừng vội lo: Biết số mình nghèo, bon chen cũng chẳng lợi gì thì đừng lấy đó làm buồn, mà hãy nghĩ đến việc mình sống có hạnh phúc không, người ta giầu có mà con cái ăn tàn phá hại thì có hạnh phúc không? kiếm tiền nhiều để vợ chồng nem chả mà vẫn chung giường, con cái hút sách mà vẫn đi du học thì khi về già có sướng không? Giầu mà không sang chẳng bằng nghèo khó mà đứng đắn. Sống ở trên đời, cần có 1 cái tâm cùng với cái tầm chứ không phải tiền bạc và địa vị. 8/ Tuổi còn trẻ quá (dưới 25) thì không nên tìm hiểu quá sâu về tương lai xa: Tầm tuổi này chỉ nên biết tương lai gần trong 5 năm tới chứ đừng tham lam mà hỏi thông cả đến lúc vào hòm. Cuộc đời này chỉ có 18% là những điều tuyệt vời, với 2% may mắn, còn lại có đến 80% những điều không may. Vì thế hầu hết xem số nói về điềm gở nhiều và dễ hơn điềm lành. Nhưng với số lượng điềm lành nhỏ bé ấy lại làm lên cả 1 kỳ tích về cuộc sống con người. Vì vậy, hãy nhìn gần để dễ làm, đừng nhìn xa quá mà thêm mệt mỏi. 9/ Tỷ phú tại Thiên, Triệu phú nhờ tích góp, đổi giờ sinh để làm gì?: Giầu không phô, nghèo không xấu hổ. Nếu đã biết số mình nghèo thì cố mà tích góp, để một mai mưa gió đau ốm còn có cái dùng, chứ nợ nần là tự mình bán danh dự của mình đi rồi. Bởi nhỡ một mai chết đi, gánh nợ đó đổ lên đầu ai nếu ko phải là người thân ruột thịt trong nhà? Vì vậy dù giầu hay nghèo thì cũng nên khiếm tốn. Đừng xừng sực đổi giờ sinh, ngày sinh. Nếu đã không biết thì cần làm rõ trước, khi đăng tin lên cần kiểm tra lại kẻo đến lúc người giải đã luận giải cả tràng rất dài rồi mà cuối cùng là sai giờ sinh. Nếu quý vị đi xem mất phí, sẽ có bao nhiêu người nhìn quý vị? người ta đang xếp hàng chờ đến lượt mà lại bị 1 kẻ lãng nhách xếp trước. Như thế là không lịch sự. Đổi giờ sinh, chắc gì đã có lá số tốt hơn 10/ Vợ chồng có ngày xa cách: Xa cách không có nghĩa là ly dị, nhưng lại có ý nghĩa là chia ly tạm thời. vì dận nhau hoặc vì công tác, không thể luận giải chính xác được là vì sao. 11/ Bị làm sao đó: Làm sao là làm sao thì có nhiều trường hợp, nhưng tựu chung là muốn biết nguyên nhân và kết quả, Tử vi không thể chỉ rõ được vấn đề, ví như đụng xe hay đâm xe? đụng thì chỉ là va quệt nhẹ, còn đâm xe thì nặng rồi. Nhưng ai đâm ai và xe đâm là xe gì thì chịu nhé, chỉ có Chúa mới biết nó là cái gì và như thế nào. Khoa học cũng như Tử vi không bao giờ trả lời Tại sao mà chỉ giải thích như thế nào. Đừng hỏi tại sao con người lại sinh ra trên trái đất này mà không phải là ở 1 Ngôi sao cô đơn nào đó trong vũ trụ. Không ai và không bao giờ bạn có câu trả lời. 12/ Sao này và sao kia: Nếu quý vị chưa thông tường hoặc chưa thuộc được ý nghĩa cũng như sự phối kết hợp giữa các sao thì không nên đưa ra những câu hỏi về các vì tinh tú này để tránh chuyện tranh cãi nhiều hơn là trao đổi học thuật. Người luận giải thực sự không có hứng thú đàm đạo với quý vị về vấn đề này (hầu hết là thế) 13/ Học giỏi không đồng nghĩa với giầu có và ngược lại: Cuộc đời là thế đó, quý vị có 1 quá khứ học hành siêu việt, nhưng chẳng có gì đảm bảo là quý vị có 1 tương lai sáng về tiền bạc cả. Tiền và Tài không phải lúc nào cũng song hành với nhau Ngày hôm nay có thu nhập cao thì đừng vội mừng, bao giờ nghỉ hưu ở tuổi 60 thì hãy phán xét việc bói toán là trò nhảm nhí. 14/ Giầu nứt đố đổ vách mà không bền: Ai cũng có 1 thời kỳ 10 năm phát đạt, nhưng không phải cả 10 năm đều phát mà có năm được năm hòa. Nhưng tổng kết là tốt và rất tốt. Cái ngưỡng 10 năm tốt đó nó thể hiện ở con số dưới đáy và ở giữa mỗi cung số. Quý vị có thể xác định được cho mình ở khoảng tuổi nào, ví như Mệnh là số 3 và khoảng thời gian tốt nhất cho mọi vấn đề của cuộc sống có thể là từ 23 đến 32 tuổi bởi cung kế tiếp là cung 33, nếu vận hạn tốt ở cung 43 thì thời kỳ tốt đẹp đó là từ 43 đến 52 tuổi. v.v... Đời người thường chi có 1 thời ký 10 năm này thôi, thường thì chỉ có một vài trường hợp đắc cách mới có 2 vận tốt, có thể là ở cung 33 và cung 53 tuổi, tức cung 43 tuổi ko tốt hoặc hơi xấu so với bình thường. 15/ Mất điện thoại có tìm lại được không? hay các câu hỏi đại loại như thế: Vậy mất người yêu có lấy lại được không? đâu cần bói toán gì cũng đoán được mà. Rất ít trường hợp Tử vi có thể đoán được, nên đi tìm các phương pháp tiên đoán khác thì hơn. Mong các quý vị giải số tiếp phím
 5. Quả cũng có nét của tâm linh, bói toán.Quý cô có thể cho xem ảnh được không? nếu muốn kín đáo, xin hãy nhắn tin cho mấy người hay xem bói chúng tôi xem sao.
 6. Viện K , tức viện ung bướu trung ương ở Hà nội. Cung Tật ách quả cũng không đẹp đẽ gì, có khi còn có bệnh di căn.
 7. ở VN này, người ta cứ thích ép người mình yêu vào miệng vực thẳm thế đấy. Ở Tây ấy mà, người ta muốn cưới là phải đi xét nghiệm và khám bệnh đấy. Xinh mà phải đắn đo chuyện chồng thì hơi bị xấu tính nên mới phải lo nghĩ chứ đẹp người đẹp nết chẳng phải tính chuyện xem bói chống lầy đâu. Quý cô qua kiều người khác coi chuyện chồng nhé, vì cô kiều hồn tôi lên nên tôi mới thưa thớt chứ tuổi như cô, tôi chẳng thích nói chuyện chồng vợ, còn chuyện người yêu thì ok. Tuy nhiên cũng cạn hứng rồi, lôi mãi chẳng lên, thành ra ko những ko xem cho cô mà người khác cũng ko xem.
 8. chẳng lo đường con cái lại lo đường tình duyên, chồng vợ. Mới 23 tuổi mà ba và má giục thì chắc là 2 cụ đã cao niên cả rồi nên khát có cháu bế, hoặc quý cô xấu gái đến khó tả nên cha mẹ sợ là vài tuổi nữa sẽ chẳng giai nào dòm. Biết số muộn chồng thì cứ từ từ mà nhằn dần năm tháng vậy, quý cô ạ. Nên lo lắng chuyện giai nó lừa đời con gái của mình thì hơn là lo việc lấy chồng muộn. Sớm hay muộn cũng không bằng đúng lúc. Nữ mệnh Liêm Sát có gì phải ngại, đã có Triệt rồi, ngoài ra thêm Kiếp Không nữa thì đâu có phải là người mềm yếu. Thôi đừng lo hão nữa cô ạ. Lo học hành, lo kiếm tiền, lo gây dựng tương lai sau này từ bây giờ đi, 20 năm khó nhọc của quý cô bắt đầu rồi đấy. Tình Có Như Không Tác Giả: Trần Thiện Thanh Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không Tình xôn-xao như giọt nắng lên cao, Cho lòng mình mang-mang như làn khói Tình trôi qua như là giấc chiêm bao. Ôi, tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ. Cho thật nhiều, bỡ ngỡ chưa hề cho. Tình cho đi, nhưng chẳng nói năng chi. Nên ngập ngừng, mãi mãi mối tình câm. Tình một ngày tình xa ôi tình nhớ. Tình gặp rồi, tình cứ nói vu-vơ Nên mà lòng thì vẫn cứ như thơ. Cả cuộc đời thì vẫn cứ như mơ. Tình là tình tìm nơi đâu cũng có, Tình gặp rồi nhiều lúc có như không Chiều hôm kia trên đường phố anh qua anh tình cờ quen em bên hàng nước Hàng mi thanh dưới vừng tóc em xanh Cho đường chiều xao xuyến cơn mộng lành. Rồi tình chợt bừng lên như lửa nóng. Rồi tình là một tiếng sét thinh không Này em ơi có phải lúc ta yêu, Ta vụng về chới với trong biển khơi. Này em ơi, em đẹp quá đi thôi, Áo học trò trắng xóa trong hồn tôi. Ới kìa tình nào chờ em nơi đường vắng. Ới kìa tình nào là những ngón tay đang Thôi thì mình đành đứng mãi xa trông. Lại một lần tình có cũng như không. Lại một lần tình có cũng như không. Lại một lần tình có cũng như không.
 9. Nước chảy chỗ trũng, người tìm đến chỗ cao. Đó là quy luật của sự sống. Quý anh có muốn giữ chữ ký như thế này cũng ko giữ được, bởi khí số biến đổi, tinh thần biến đổi thì tự nhiên nét bút biến đổi. Có người cùng cả họ và tên với Thủ tướng và hoạ theo chữ ký của ông ta, nhưng khí số của ông ta có hạn nên có hoạ theo thì nhìn cũng như vẽ râu cho hề. Vì thế số lẹt đẹt vẫn hoàn lẹt đẹt. Nói như vậy để quý anh hiểu rằng, chữ ký còn có nhiều thay đổi đến lúc không cầm nổi bút viết.
 10. Với ai đó thì tôi sẽ khuyên cưới muộn, với cậu, tôi khuyên cưới sớm, ko những cưới sớm mà còn nên có con sớm, bởi lá số của cậu cho thấy (theo tôi) đường con cái hơi khó bảo, nghịch tính cha, lại còn khó có con. Dù rằng dễ phán vợ chồng không hạnh phúc, dễ ly dị nhưng tôi tin có vài chính tinh nhỏ có thể cứu vãn được hôn nhân, chứ ko bế tắc là hết mà là cùng tất biến, biến tất thông. Có vợ, có con rồi mới nên nghĩ đến việc sự nghiệp ổn định. Giờ chưa phải lúc tính, có nhiều người trẻ quá và già quá muốn giầu có đã cùng dắt tay nhau vào ngồi nhà đá rồi. Mong rằng cậu ko tham vọng như họ.
 11. Thân cư Thê hay Phu chẳng có gì xấu cả, nếu 2 người lấy nhau thì được coi là có duyên nghiệp kiếp này, khó mà bỏ nhau được, dẫu lá số xấu thì cũng khó bỏ nhau. Lá số của quý anh thì hơi xấu, bởi Mệnh đã chẳng đẹp đẽ mà Thân lại ở Thê, Thê cung lại không đẹp nên thấy không đẹp chung, chứ xấu đẹp phụ thuộc tay gia chủ. Tuy nhiên, xấu mấy thì cũng có Địa Giải rồi, chẳng phải lo quá tệ, chỉ lo bằng lòng mà lại không chịu bằng mặt mà đâm ra khó giải hoà. Cưới sớm thì sướng mỗi cái khoản chăn gối thôi, chừ phi sinh con ra, có ông bà bơm tiền nuôi cho thì còn đỡ chứ không là vợ chồng đánh nhau chứ chẳng sướng gì đâu. Tình yêu luôn đẹp, hôn nhân dễ phũ phàng đó là quy luật ngày nay, chẳng riêng ai cả.
 12. Người giỏi, nhưng hơi ngang, tính khí mạnh mẽ. Thường gặp thuận lợi khi vào việc, nhưng bắt tay làm thì gặp khó khăn, nhờ có năng lực thực sự mà giải quyết được nhiều khó khăn. Nét bút tốt, có thể làm được trưởng phòng, làm ông chủ thì còn phải luyện nhiều. Nhìn chữ ký và chữ viết cho thấy sức khoẻ tốt, tinh thần tốt, chắc cuộc sống tạm gọi là ổn nên thần khí khá tốt. Nói về tương lai gần sẽ có nhiều may mắn đến, tương lai xa thì quý anh hơi ảo tưởng quá, chắc xem phim viễn tưởng nhiều. nên thu ngắn nét kéo dài của chữ ký lại cho cân xứng với chữ ký.
 13. Tuổi còn trẻ nét bút còn nhiều thay đổi. Chữ T có gạch trên rất tròn, nhưng nó lại giống 1 cái miệng buồn, 1 cái ô, 1 cái nấm, nó như thể quý cô rất muốn tìm 1 nơi nương tựa. Quý cô nên nghĩ lại, bởi quý cô còn trẻ, nên tự lực thì hơn. Tôi tin quý cô làm được bởi các nét kéo xuống như chữ T, M, L, H và các chữ khác đều khá mạnh mẽ, thẳng cột. Tôi ko bình luận nét ký của cô, mà chỉ bình chữ viết thôi nhé. Các dấu chấm của chữ "i, ị" cho thấy quý cô có lối nghĩ, lối hành xử về tình cảm hơi thái quá, ví như yêu thì yêu quá, ghét thì ghét quá. Khuyên quý cô nên cân bằng lại. Nó cũng cho thấy quý cô có quan điểm về cái đẹp cũng chưa cân đối, cần điều chỉnh lại ghu thẩm mỹ. Chữ A không giống nhau, và dấu mũ ko nên xa rời chữ A quá, nó mới là sự chững chạc trong suy nghĩ và quan điểm sống. Sorry quý anh, chẳng biết đó có phải là vợ hay là nợ của quý anh, nhưng theo quy định là không có hộ, không có nhờ mơ dùm. Vì vậy, tránh bị BQT nhắc nhở, tôi không phá lệ này được. Mong quý anh thông cảm dùm. Nét bút nặng kim quá, cần sự vuông vắn và mềm mại sẽ tốt hơn.
 14. Hùng Vương thời nay kén rể trả giá đắt hơn Hùng Vương thời xưa kén rể. Câu chuyện tôi kể là có thật và khả năng hiện nay còn nhiều vị tự xưng Hùng Vương còn ác liệt hơn thế này. Họ nghĩ ngắn quá. Đây là chuyện của 1 vị khách có lá số đa tài, vượt lên mọi khó khăn, không biết sau này có làm được chuyện gì kinh thiên động địa không, nhưng lá số quả là uy mãnh mà tới nay cũng chưa gặp thời. Câu chuyện như sau. Công chúa, con của bố Hùng mẹ Vương đã lớn, đã có Trai theo đuổi, một anh Sơn tinh không đẹp mã lắm, mới đầu ông Hùng bà Vương cũng không ưng ý, nhưng thấy con gái ưng thuận nên cũng tặc lưỡi đồng tình. Sơn thần là anh của bạn gái của công chúa, thiết tưởng mối quan hệ như thế là bền chặt, nào ngờ đâu Sơn thần chỉ khoái tình 1 đêm khiến công đã chót dại trao thân trước hôn lễ vô cùng đau đớn dứt tình khi biết Sơn thần đang yêu và sẽ cưới bạn của bạn mình trong đám bạn chơi chung. Càng chẳng ngờ đâu công chúa có thai, với thể trạng và tâm trạng không tốt, công chúa không thể giữ cái thai này dù rằng rất muốn, Sơn thần biết chuyện nhưng chẳng mảy may động lòng, còn cảm thấy an tâm để cưới vợ, thậm trí còn hứa hão với Công chúa về sự đền bù bằng 1 đám cưới giả để bịt miệng thế gian. Hiển nhiên là ông bà Hùng Vương chẳng hay biết chuyện này, chỉ biết rằng chúng nó không hợp nhau nữa nên chia tay. Công chúa quá đau đớn với 2 mất mát, Kim thần, Thổ thần, Khí thân, Tinh thần, v.v.. đều muốn giúp Công chúa bẩy tảng đá lớn trên đường đời nhưng không được và khi Mộc thần cố gắng đến với Công chúa thì cũng là lúc Thủy thần xuất hiện, với sự ào ạt mạnh mẽ, Thủy thần đã đẩy lui Mộc thần và với bản lĩnh hơn người, Thủy thần đã giúp nàng bẩy được hòn đá tảng chắn ngang đời nàng. Nhưng chuyện này ông Hùng và bà Vương chẳng mảy may hay biết. Thủy thân tuy làm được chuyện kinh thiên động địa nhưng lại là 1 chàng trai vừa lùn, vừa xấu, da dẻ đen thui, béo mập và thấp đậm, vụng về và non nớt. Không một ai mà không bàng hoàng khi biết người chiếm được trái tim Công chúa là Thủy thần, chẳng khác nào đũa mốc để cạnh mâm son. Cũng chỉ vì xuất thân, gia cảnh, ngoại hình, tính cách của Thủy thần quá thấp kém khiến cho tất cả mọi người đều đoán được ông Hùng bà Vương sẽ chẳng vui vẻ chấp nhận. Chuyện thay đổi được thái độ của ông Hùng và bà Vương là điều mà Thủy thần không bao giờ làm được, dù rằng với Sơn thần, ông bà có thể châm trước, với các thần khác, đặc biệt Mộc thần cũng có thể chấp nhận, nhưng Thủy thần thì chắc chắn không thể, không bao giờ có thể. Đó là điều mà Công chúa đã đau đầu tính toán, cầu cạnh các thuốc tiên nhưng cũng vô dụng. Tệ hơn thế, bà Vương còn đêm đêm thì thầm vào tai Công chúa về việc từ bỏ mối lương duyên với Thủy thần, khơi gợi các mối lương duyên với các chư thần khác sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Ngày ngày đánh đòn tâm lý với Công chúa khiến Công chúa như rơi vào ảo giác của sự quẫn trí, ông Hùng thì đưa ra lý thuyết Thiên học rằng nước có thể đầy thì cũng có thể vơi còn Thổ, Kim, Mộc v.v... vẫn trơ trơ ra đấy và rằng sự xuất thân hèn kém của nó thì không thể nào xứng với nhà ta, xứng với danh phận của con, một công chúa. Không một sự tán đồng nào cho mối lương duyên của Công chúa và Thủy thần. Công chúa quyết định bỏ Thủy thần và thể hiện sự dứt khoát bằng những lời nhục mạ Thủy thần, đem những vị Nam thần thành đạt khác ra để so sánh với Thủy thần, v.v..., nhưng Thủy thần rất yêu Công chúa, dù bị Công chúa bỏ rơi, nhưng Thủy thần luôn theo sau Công chúa, không rời. Công chúa quá quẫn trí, ở nhà thì bị cha mẹ o ép, đi chơi cũng không cho đi, ngăn cấm đủ đường, bạn bè đến nhà cũng không cho đi, phải cam đoan là không gặp Thủy thần mới được phép rời nhà. Công chúa cảm thấy quá ngột ngạt và đã tìm đến 1 giải pháp điên rồ, đó là cặp kè với Hắc thần, nhưng không cho cha mẹ biết. Mà chỉ cố tình cho Thủy thần thấy cận cảnh sự nồng nàn của 2 người, khiến Thủy thần uất trào máu mắt. Chỉ mới đây thôi mà người con gái tưởng như thanh bạch tựa Tiểu Long Nữ của Dương Quá mà đã hóa ra 1 ả gái lẳng lơ, vừa dứt tình này đã chạy òa đến tình khác. Từ đây là cuộc hành trình tàn phá thân thể, hủy hoại tương lai của Thủy thần, gia đình Thủy thần trong thời gian này cũng gặp nhiều chuyện đau buồn, vì vậy thêm 1 nỗi đau buồn nữa cũng không phải là vấn đề với 1 gia đình hoàn cảnh. Công chúa cũng từ đây vui vầy với đàn ông kiểu uống nước miễn phí, gia đình Công chúa cũng không còn hòa khí như xưa. Ông Hùng bà Vương tưởng rằng từ đây con gái mình sẽ tìm được nơi xứng đáng hơn. Nhưng không ai ngờ rằng tuổi 30 của Công chúa đã qua mà nàng vẫn chẳng cưới ai, ông Hùng bà Vương cũng nhiều lần tính chuyện cưới hỏi nhưng Công chúa vẫn gạt đi. Tồi tệ hơn nữa là Hoàng tử, em trai Công chúa cũng đã 30 tuổi mà chưa lập gia đình, chứng kiến chị gái mình bị áp đặt trong hôn sự, Hoàng tử cũng thấy sợ hãi khi nghĩ về hôn nhân. Hoàng cung thật nhỏ bé, cưới hỏi rồi thì sẽ ở đâu trong Hoàng cung này? rồi người con gái đó sẽ được cha mẹ nghĩ gì, cư sử ra sao? .v.v.... Hoàng tử không dám nghĩ tiếp nữa. Thủy thần ăn chơi, thác loạn, hủy hoại bản thân nhưng với bản lĩnh được tôi rèn từ nhỏ, sau nhiều năm đáng quên lãng, Thủy thần lấy lại bình tĩnh, tìm lại con đường đi, 1 con đường vinh quang cho bản thân, thầm thề rằng có ngày gặp lại Họ sẽ phải hổ thẹn vì đã khinh miệt mình. Thủy thần đã sốc lại tinh thần, lao động, học tập và ngày Thủy thần gặp 1 Tiểu Long Nữ của đời mình cũng đến, Tiểu Long Nữ rất yêu rất mến mộ những gì mà Thủy thần đã trải qua trong cuộc sống, luôn cổ vũ, động viên Thủy thần, ánh mắt không dời khỏi đôi mắt của Thủy thần và hứa rằng sẽ làm đôi mắt buồn ấy sẽ không còn buồn đau nữa. Họ cưới nhau trong sự chủ động hoàn toàn của Tiêu Long Nữ và sự bị động đến đáng yêu của Thủy Thần. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, sinh ra 2 đứa bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh, dễ thương. Tuy có cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng gia đình Thủy thần vẫn chưa khá giả. Chẳng vì thế mà Thủy thần quên đi Công chúa. Trước kia, Thủy thần căm hận Công chúa tham tiền tài mà phụ nghĩa tình lang. Thì nay, Thủy thần đã không còn căm hận Công chúa nữa, biết Công chúa vẫn chẳng chịu lấy ai, tuổi 40 sắp tới nơi rồi, nếu không sớm lấy chồng thì khó mà nói chuyện con cái, Thủy thần đã có lần đánh tiếng và Công chúa đáp lại rằng chẳng thiết gì Hôn nhân, Thủy thần lại có lời cởi mở về việc hôn sự và con cái là tương lai của Công chúa, Thủy thần có hạnh phúc nên Thủy thần cũng muốn Công chúa có hạnh phúc. Lần này, Công chúa suy nghĩ thực sự sâu sắc lời mà Thủy thần nói. Không biết Công chúa có chịu lấy chồng không, nhưng rõ ràng ông Hùng bà Vương đã già mà con trai không chịu lấy vợ, con gái chẳng chịu lấy chồng. Đó là quả báo của ông bà Hùng Vương đã cấm cản quyết liệt chuyện tình của con gái mình. Các cụ ta đã có câu "Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên" và "Xưa kia ai cấm duyên bà, mà nay bà già bà cấm duyên tôi". Ông Hùng bà Vương đều là bậc vương giả, có học thức cao vậy mà suy nghĩ ngắn 1 chút, hậu quả dài bao Thu. Chẳng biết ông Hùng bà Vương sau khi đuổi cổ được Thủy thần rồi có biết chuyện quá khứ của Công chúa trước đó không, nếu biết thì ông bà Hùng Vương có kén cá chọn canh chê đũa vàng bị mốc nữa không. Nếu ông bà Hùng Vương nhìn thấy tương lai con Trai và con Gái mình ngày nay đứa ngoài 30 đứa sắp 40 tuổi mà vẫn chẳng chịu lập gia thất, còn Thủy thần là rể quý phương xa Đông Hải nhà Tiểu Long Nữ, thì ông bà sẽ nghĩ gì và làm gì trong quá khứ? Nhưng rõ ràng hiện tại vẫn là hiện tại, họ đang mất dần tương lai làm ông bà của mình, làm con cái mình đang xa rời bến bờ hạnh phúc lứa đôi, làm con cái mình khó làm cha, làm mẹ. Họ đã quá nhẫn tâm nên giờ đang phải chịu quả báo. Dù rằng họ vẫn lên chùa khấn Phật, nhưng chẳng Trời - Phật nào tha thứ được cho họ, mà may ra các con họ có thể tha thứ cho họ, nhưng tiếc rằng, tôi đoán thế này, họ có thể khấn với Trời - Phật về tội lõi của mình, xin được tha thứ. Nhưng nói lời xin lỗi với con của mình, họ không làm nổi. Nếu họ làm được, tôi tin rằng số phận của họ sẽ đi theo chiều hướng tốt, Công chúa và Hoàng tử cũng sẽ lập gia đình, dù hạnh phúc hay không, cũng kỳ vọng họ sinh con để ông Hùng bà Vương có cháu bế, ông bà đang dần bước vào tuổi gần Đất xa Trời rồi. Mong rằng qua câu chuyện này, các ông Hùng bà Vương nghĩ xa 1 chút, đừng cấm cản tình duyên đôi lứa, bởi tác hại của nó khá nguy hiểm. Tôi xin dẫn chứng thế này: - Khi ông Hùng bà Vương ở tầm tuổi 25 lấy nhau và sinh con, 30 năm sau thì ông Hùng bà Vương khoảng 55 tuổi, con của ông bà khoảng 30 tuổi. Nếu con của ông bà lập gia đình thì ông bà vẫn rất khẻo mạnh để chăm cháu, còn con ông bà cũng rất xung mãn kiếm tiền nuôi con. Như vậy cháu của ông bà là sướng. 30 năm sau, ông bà ở tầm tuổi 85, tuổi này bệnh nhiều, chết lắm. Nếu có bảo hiểm thì còn đỡ, bằng không cũng tốn kém tiền bạc lắm thay, như vậy có Con có Cháu lo toan dù khỏi bệnh hay vào hòm gỗ cũng thấy thoải mái. - Khi ông Hùng bà Vương ở tầm tuổi 25 lấy nhau và sinh con, 30 năm sau thì ông bà khoảng 55 tuổi, nhưng các con của ông bà đã 30 tuổi mà chẳng chịu lấy ai, tầm 40 tuổi thì họ mới lập gia đình và sinh con, con của họ thường không khỏe mạnh bằng con của các cặp vợ chồng trẻ tuổi hơn, như vậy là tốn kém tiền thuốc thang, bồi bổ. 30 năm sau, ông bà đã 95 tuổi khả năng có khi chết rồi, nhưng còn sống thì là gánh nặng cho con cái và cho bản thân khi thấy con mình 60-70 tuổi vẫn còn phải lao động kiếm tiền nuôi con. Nếu con khỏe mạnh không sao, nếu con ốm đau, chẳng phải làm ông bà thấy cháu khổ sở vì bệnh, hoặc còn đi học mà bố mẹ chúng, tức con mình vẫn lai lưng kiếm tiền. Chẳng phải là khổ quá hay sao. Tội nghiệp này không phải do ông Hùng bà Vương gây ra thì ai gây ra? Đó là tôi lấy ví dụ về sự hoàn hảo, chứ nếu vô phúc thì thực khôn lường lắm thay. Chi bằng đã đến ăn chay cửa Phật thì cũng nên tích đức ở đường ở chợ chứ không phải chỉ ở mỗi cửa Phật kia đâu. Nguyện cầu rằng câu chuyện Hùng Vương kén rể sẽ mãi là chuyện cổ tích thời xưa. Cũng mong các quý anh quý chị nhớ câu này "Con/Em/Cháu của Thầy, Anh/Chị/Em của bạn, Trai/Gái/Phụ nữ/Đàn ông cùng cơ quan" là tuyệt đối không được léng phéng còn chuyện yêu và cưới thì nên hết sức cân nhắc. Người cùng cơ quan thì có thể 1 trong 2 sẽ chuyển đơn vị công tác, nhưng em bạn và con Thầy thì chẳng đổi được đâu. Nếu có chuyện gì thì thực lòng mất nhiều hơn được.
 15. Có 1 quan niệm mới học hỏi được của 1 anh bạn đi bói dạo, thấy cũng hay hay, chia sẻ với anh Thiên Luân. Năm 2012 là năm Nhâm Thìn. Tháng 1 âm là tháng Dần, cứ vậy lân đến tháng 12 âm là tháng Sửu. Như vậy luận được năm Rồng là thân xác con Rồng, sinh tháng nào là lồng vào xác hay gọi là mặc áo con thú đó. Từ đó luận giải như sau - Sinh tháng 1 âm, tức tháng Dần thì thân Rồng mặc áo Hổ, thân Rồng dài, thân Hổ ngắn, vì vậy khó vừa nhưng mượn được cái oai, cái uy. Tuy nhiên lẫn lộn cái uy của Rồng và cái Oai của Hồ đâm ra ko tốt lắm. Nhất là lúc này còn rét mướt, khó mà thi triển được hết tài năng. - Sinh tháng 2 âm, tức tháng Mão, thân Rồng mặc áo Mèo khá chật chội, nhưng lại thể hiện được oai linh, sắc sảo và sự nhanh nhẹn. Thời tiết đã hửng hơn, hoa thơm đua nhau nở, Rồng có thể vẫy vùng dù trên trời hay dưới nước, nhưng đặc tính làm như mèo mửa thì không tránh khỏi, vì vậy chỉ làm những việc khuấy nước động trời chứ không làm việc vặt, việc linh tinh. Tính cách vượt khó vượt khổ tốt, luôn nêu cao tinh thần khó khăn khắc phục. Nếu bình bầu Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh thì xem ra tháng 2 âm là chiếm được cả. - Sinh tháng 3 âm, tức tháng Rồng, thân Rồng mặc áo Rồng, vừa khít, nhưng đơn điệu, thiếu hòa đồng. Tốt nhưng cô đơn. Công danh lợi lộc, phúc thọ tuy chẳng hơn ai nhưng cũng khó có ai hơn được mình. - Sinh tháng 4 âm, tức tháng Tị, thân Rồng mặc áo Rắn, ẩn chứa nhiều tính khí độc ác, thâm sâu khó dò. Bảo thủ và ương ngạnh, lạnh lùng và hung hiểm hoặc lầm lỳ. Không ham giầu sang, chỉ cầu no đủ, hiền nhưng cục tính. Tháng này rắn cũng hay lột da để chuẩn bị đón Hè về với cái áo mới, vì vậy Rồng và Rắn rất dễ bị Làm thịt khi đang thay áo. - Sinh tháng 5 âm, tức tháng Ngọ, thân Rồng mặc áo Ngựa, Long Mã rất hay bay nhẩy, khó mà ở đâu lâu được. Đến không báo trước, đi chẳng biệt từ. Người này dễ xa gia đình từ sớm, lập gia đình cũng khó ở nhà. Đi phát tài thì dễ mà tích kiếm tụ tài thì khó. Càng già càng phù hợp với việc làm công đức, việc thiện. - Sinh tháng 6 âm, tức tháng Mùi, thân Rồng mặc áo Dê, dễ mắc tính trăng hoa, dễ rung động trước cái đẹp, khó có gia đình yên ấm, hạnh phúc. Ham danh lợi, háo giầu sang, mê tửu sắc. Khó giầu, ăn chơi thì dễ, đập phá thì nhanh. - Sinh tháng 7 âm, tức tháng Thân, Long Hầu, tháng của giầu sang, phát tài. Một sự năng động và rất thông minh, tuy nhiên có nhiều mạo hiểm nên dễ sảy chân, thành công thì rực rỡ nhưng sảy chân là xuống vực thẳm. Thời thế tạo anh hùng, nhưng người sinh tháng này có thể làm anh hùng tạo ra thời thế, luôn tìm cách hưởng lợi và tạo điều kiện tốt để hưởng lợi. Túc trí đa mưu, đa mưu quỷ kế. Chiếm được giầu sang phú quý thì cũng rất nhiều rủi do về tuổi thọ, sức khỏe. - Sinh tháng 8 âm, tức tháng Dậu, thân rồng mặc áo da gà là dễ bị cảm lạnh đột ngột, trời chưa tối đã muốn đi ngủ, trời chưa sáng đã muốn thức giấc. Người sinh tháng Gà này thường có tâm hồn nghệ sỹ, thích làm công không, thích sống vì cộng đồng hơn cho mình. Nếu hoạt động chính trị thì rất tốt, có thể để lại tiếng thơm cho hậu thế. - Sinh tháng 9 âm, tức tháng Tuất, thân Rồng mặc áo da Chó, vốn dĩ Thìn - Tuấn xung nhau, nên người sinh tháng 9 rất dễ thất bại trong cuộc sống, khó mà hợp tính ai, lúc thì cau cảu, lúc lại nịnh nọt như thần. - Sinh tháng 10 âm, tức tháng Hợi, thân Rồng mặc áo da Lợn, thật ấm áp trước những cơn gió Thu se sắt, người sinh tháng này dễ lười biếng, không năng động nhưng hay gặp may, được hưởng phúc. Ưa an nhàn và lánh việc. Gia đình nào thuộc hàng Đại gia thì sinh cậu thiếu gia này là tốt phúc, nhà nghèo mà sinh cậu quý tử này thì có lẽ lụi bại đến nơi rồi. - Sinh tháng 11 âm, tức tháng Tí, thân Rồng mặc áo Chuột, 1 cái áo chật chội kinh khủng, khu vực Việt Nam này không có chuột Túi nên con Rồng Việt nó hơi buồn phiền vì cái rét căm căm lại phải khoác cái áo da Chuột nhắt. Nghèo khó nhưng có trí tiến thủ, thông minh tài cán nhưng không gặp thời. Một người chuân chuyên, vất vả, cực nhọc nhưng luôn được coi là thông thái, hiền triết. - Sinh tháng 12 âm, tức tháng Sửu, thân Rồng mặc áo da Trâu, vừa ấm áp trong mùa Đông lạnh giá, vừa có đôi sừng Trâu uy trấn thiên hạ. Tuy nhiên cái áo da Trâu này hơi to, rộng quá không phải là tốt. Ăn không đủ no nhưng áo dư để mặc là dấu hiệu không tốt về thể trạng. Có thể làm ra nhiều của cải vật chất nhưng khó hưởng thụ bằng đường ăn uống. Các luận giải trên chỉ có tính tương đối. Tuy nhiên cũng nên công bằng nhìn nhận rằng, nếu ai sinh vào tháng 4 là tháng Răn, nghe có vẻ ác hiểm nhưng dù ở phe ta hay phe địch đều cần mật thám, thám tử, trinh sát, v.v... những vị trí đòi hỏi sự nhanh nhẹn, thông minh, tinh trí khi hành động, gan dạ, kiên cường khi bị bắt, dứt khoát và không khoan nhượng với kẻ thù. Tốt như tháng 2 nhưng lại bán nước cầu vinh, rước voi về dày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà thì dù có hưởng trọn Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh thì đời con cháu cũng rơi vào cảnh lụi bại, và chắc gì Xương cốt được bình an trong nấm mồ. Vì vậy, làm cha mẹ phải giáo dục con cái mới là điều quan trọng, tư chất trời cho chỉ là điều phụ trợ. Luận giải Tháng sinh trên chỉ là tham khảo, chớ vì quá kỳ vọng vào 1 ảo tưởng nào đó mà cho là có thể rồi lao theo mù quáng. Nếu cứ hi vọng mình sinh đứa con này, mình sẽ tốt hơn thì sau này đứa trẻ lớn lên, nó có tốt không? đến đời nó sinh con cũng xem tốt xấu như mình thì có tốt được mãi không? Nếu vì sinh đứa con này mà mình giầu có lên, sau này nó có giầu có và kế nghiệp được mình không? v.v... tất cả chỉ là vọng rất luẩn quẩn. Hư ảo, chỉ là hư ảo mà thôi. Đứa con chỉ là 1 phần giúp mình dễ gặp hoàn cảnh thuận lợi hơn hoặc không thuận lợi. Chứ giầu lên hay nghèo đi thì số của mình đã định rồi. Dù có tránh cũng không thoát. Chi bằng hãy thuận theo tự nhiên có phải hay hơn là cố sinh con thế này thế kia, chẳng phải làm thế là nguy hiểm tới cả bà mẹ và đứa trẻ hay sao. Như thế là có đức hay không có đức?
 16. Vậy mà cũng tính để làm bằng được, anh bạn của quý anh thật vui tính. Xem ra anh cũng không kém phần hài hước. Tùy năm Rồng chứ, sao lại nói tôi thế. Tôi đang bàn chuyện năm 2012 hoặc 60 năm trở về trước, nếu quý vị cũng muốn sinh con năm này thì hãy nói sự tốt hay không tốt nhé. Còn cách nay 24 năm thì đừng bàn kẻo mọi người hiểu sai lạc vấn đề.
 17. Chữ ký của người nghệ sỹ tài danh cả đời. Đào hoa, mà bạc phận. Tâm hồn luôn tràn dâng chất nghệ nhưng cuộc đời cũng trầm bổng như nốt nhạc, như dòng chữ viết ra vậy. Chữ ký cho thấy là chữ ký của người theo thiên hướng nghệ thuật, người rất trong sáng, trước sau như 1, trong lòng có sao thì tỏ vậy. tuy nhiên cũng có như chỗ ẩn dấu thâm sâu mà người ngoài không biết được. Thể hiện chữ Công không hòn thiện, còn chữ Sơn cũng thế, cả 2 chữ này cho thấy không màng công danh tiền bạc nhưng trí hướng thì từ đầu chữ T đến chữ C và chữ S đã bao bọc vây kín, thể hiện sự bao trùm trí tuệ. Chữ G và chữ N như rễ bám và chữ G như sự hài hòa đối với chữ C, một thời kỳ Trung vận tươi đẹp. Hậu vận thể hiện ở chữ N thật đuối, nên cuối đời có những bài hát thật bi ai. Tâm sao thể hiện vậy.
 18. Số ko tệ như tưởng tượng, đừng quá đa nghĩ. Cung phu cũng thế, bát đũa cũng có lúc xô, làm gì mà phải buồn phiền.
 19. Có thể cưới đấy, số Phủ Tử Vũ Tướng, hưởng hơi hám của Tử Phủ Vũ Tướng, đừng ngộ nhận nhé. Lấy vợ rồi là Phủ của vợ, sợ vợ hơn sợ Cọp. Giờ còn là chính mình, sau này mình là của vợ để vợ sai bảo. Đi đâu tránh được nạn Binh đao thì tốt quá, kẻo lại thành Liệt sỹ.
 20. sự việc đi xa quá, quý cô có thể chụp ảnh 2 lòng bàn tay đưa lên xem sao.
 21. Số cố cũng sẽ giầu, nhưng không bền. Tiếc quá, di sản cho con là không tưởng, cho vợ là không làm, cho cháu thì vô vọng. Nếu cho họ hàng thì lại có thể. Vợ là người có ngoại hình ưa nhìn, tiếc rằng không bền hạnh phúc. Sau 31 tuổi muốn làm gì tùy ý, đi đâu tùy thích, mua nhà tậu đất cũng thoải mái rộng đường. Hạn 31 tuổi rất nặng, chuẩn bị tâm lý đón nhận.
 22. Sinh con năm mão, giới tính Nữ Chuyện BĐS chắc sẽ thành công thôi.
 23. Chồng quý cô quả có nhiều điểm tương đồng với anh bạn này, nhưng anh bạn này có vợ không ương ứng với quý cô. Duyên phận của anh bạn này bẽ bàng, nhân duyên bất mỹ. Quý cô nên chọn bến cập bờ khác thì hợp hơn.
 24. Một ngày sau khi khóc thảm đã có tín hiệu cười trừ. Lên đường lần này có thể nói là có nhiều cơ hội thì cũng lắm gian nan. Đi hay ở thì năm sau cũng mắc lưới tình, dứt chẳng ra. Vậy nghĩ nhiều để làm gì? Người tài ba, đi thử 1 chuyến xem sao, đằng nào không thích thì năm sau quay qua chỗ khác, không phải không có đường lui đâu. Ngại mỗi lưới tình khó thoát, dính vào khó dứt.
 25. Người Việt nam chấp nhận bị gọi là Ngu như Lợn chỉ để có ngày đánh bại liên tiếp Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ, Phát xít Nhật, Ác bá Tầu. Nay người Việt nam đang chấp nhận bị coi là đẳng cấp kém, sẽ có ngày cả Thiên hạ phải nghiêng mình thán phục. Đừng vội lấy gương mấy anh hậu duệ của Câu Tiễn ra để làm nhụt ý trí Mài hợp kim cứng của Thanh niên Việt nam.