• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

langthang08

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  41
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About langthang08

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào các anh chị, vợ chồng em năm nay định cưới vào ngày 30/9/2012 (nhằm 15/8/2012 AL) Em sinh ngày 9/7/1986 và vợ em sinh ngay 19/10/1986. Em xin nhờ anh chị coi giùm giờ rước dâu nào tốt hoặc có kiêng kỵ gì không. Em định là 9g khởi hành và 11g rước dâu về đến nhà. Cám ơn các anh chị rất nhiều.
 2. Mong bác cho con vài lời khuyên, con xin cám ơn bác. Chúc bác và gia đình phúc lộc vô lượng và sức khỏe dồi dào.
 3. Xin bác Haithienha cho con vài lời khuyên. cám ơn bác!
 4. Kính thưa bác HaiThienHa, con dùng nick của mẹ vì mẹ bệnh và đang nghỉ ở quê nên không vào được. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem giúp lá số của mẹ và của con trong năm qua, đặc biệt là bác HaiThienHa. Sau đây có một số chứng nghiệm con xin được nêu ra để xác nhận: Bác HaiThienHa đã từng xem qua lá số của con trong năm 2010 như sau: Sức khỏe năm nay của con tương đối kém, đau bệnh nhiều, hiện tại vẫn còn.. Trong năm quan con có 2 lần thay đổi việc làm và lần thay đổi sau Tết là tương đối ổn định tới hiện tại. Dòng màu đỏ con tô đậm là đúng với từng chữ trong công việc hiện tại của con. Nhưng con vẫn kiên nhẫn đến giờ vì đợi qua năm mới hết năm tuổi và mong muốn nhận được thêm lời tư vấn từ bác..Xem cho mẹ con: Mẹ con hiện đang điều thị về cột sống - đĩa đệm, khó có thể vận động như bình thường và phải tập vật lý trị liệu. Về vấn đề kiện tụng thì mẹ con đã thắng, điều này anh Học Trò cũng đã giúp xem qua và cũng đúng như vậy. Xin cảm ơn anh.Năm 2011 Con xin được hỏi về sức khỏe và bệnh tình của mẹ con có thuyên giảm trong năm nay hay ko ạ? Lá số của mẹ con Con xin hỏi thêm 1 câu nữa là về vấn đề công việc của con mà bác HaiThienHa đã có nói là trong năm 2011 này công việc con sẽ còn nhiều phức tạp, và đúng là con đang nhận được nhiều lời mời về làm việc (cả cty mới lẫn cty cũ) và con đang băn khoăn không biết phải chọn lựa ra sao, con đang rất muốn thay đổi chỗ làm hiện tại dù biết khi thay đổi sẽ có nhiều bấp bênh hơn. Bác có thể cho con vài lời khuyên được ko? Xin cám ơn bác và các anh chị. lá số của con Năm mới xin kính chúc bác HaiThienHa và các anh chị diễn đàn thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và hạnh phúc trong gia đình. Thân ái!
 5. E ở Q3, HCM anh ạ. E cũng có ý muốn mời anh ấy tới xem thử nhưng không biết anh có đồng ý quá bộ xuống xem thử hay ko thôi? Nếu được vậy thì con gì bằng ạ! Đúng là nó có khác một chút so với sơ đồ nhưng cũng ko nhiều lắm.
 6. Nhà này trước khi xây đã có ý bán nhưng phụ thân không đồng ý nên rồi qđịnh xây lên. Điều em lo nhất là sức khoẻ của các thành viên trong gia đình thôi ạ, nếu quá phạm hoặc ảnh hưởng rất nặng thì có lẽ e sẽ cố gắng thuyết phục lại thân mẫu, còn nếu cố gắng bố trí phong thuỷ được (dù biết là khó khăn) nhưng nếu làm được cái nào cũng đỡ cái đó, hy vọng các anh chị giúp giùm. Em xin ngàn lần cảm ơn.
 7. E xin upload thêm hình kts vẽ để các anh chị xem được rõ hơnHướng 94 độ như trên la bàn là hướng nhìn từ trong nhà ra ngoài theo hướng cửa chính. Tầng trệt Tầng lửng Tầng 1 Tầng 2 Riêng tầng 2 thì ngay góc LOGIA đó ba em quyết định trổ cửa sổ chứ ko làm ban công nên góc đó thông trong phòng và có thêm 1 cửa sổ. (tổng cộng là 3 cửa sổ) Kính mong bác Thiên Sứ, anh Hoangtrieuhai, bác Hatgaolang và các anh chị xem và góp ý giùm e, nếu tiện thì xin cho e cách liên lạc để mời đến trực tiếp xem giùm em. Xin cảm ơn cách anh chị.
 8. Hướng 94 độ đó là hướng từ trong nhà nhìn ra cửa chính đó anh, để tối về chụp lại bản thiết kế rồi post lên cho các bác xem lại. Nếu chỉ thoát khí + Bế khí thì có lẽ không đến nỗi nào và có cách khác phục phải ko ạ? e chỉ lo cái hướng bếp thôi, vì nhà nhỏ nên rất khó mà chỉnh sửa lại. Có một điều ko biết có trùng hợp ko nhưng vì con trai (là em, sn 1986) đứng ra cúng, khi bắt đầu khởi công xây thì cũng bắt bắt đầu bị đau chân, tới giờ vẫn chưa hết dù đã khám bs nhiều lần. (thời gian tới nay là gần 4 tháng)
 9. Con trai Tuổi Dần , sinh năm 1986 Con gái tuổi Mẹo, sinh năm 1987 Chủ hộ tuổi Thân - 1956 Vợ : tuổi Tí - 1960 E post cái hình để các bác dễ hình dung, e vẽ hơi xấu các bác thông cảm. Vì diện tích nhà khá nhỏ (5x3.6) nên kts cũng đã tính toán thiết kế khá lâu. E không biết có phạm gì không nên nhờ ace diễn đàn cho vài lời góp ý và nếu xấu thì có cách gì khắc phục được không ạ? E xin cám ơn các anh chị. La bàn này e đo bằng Điện thoại và canh rất thẳng theo hướng cửa chính.
 10. Anh Thiên Đồng, Em cảm ơn bác rất nhiều, có điều này e muốn hỏi lại cho kỹ hơn chút để không lỡ việc bác dạy. - Nhà e có 4 người, ba mẹ và 2 con, 1 nam 1 nữ (cả 2 vẫn độc thân) Lúc trước có mang bếp qua nấu nhưng vì xây tiếp vài thứ phụ nên lại mang bếp về, như vậy có phạm uý gì không bác? Bây giờ phải làm lại nghi lễ rước ông táo về ko ạ? Máy giặt thì cũng đã giặt thử ở nhà mới rùi, không biết có phạm gì ko? - Và người con gái khi vào phải cầm đèn dầu phải ko ạ?
 11. E cám ơn các bác đã giúp ae mở rộng thêm tầm hiểu biết. E có về hỏi lại gia đình thì mẹ có nói là tháng trước có ngày tốt ( theo cách xem trong sách của mẹ ) thì đã lỡ chọn ngày 28/6 AL để cúng lấy ngày (cúng thịt heo, trái cây, đốt giấy tiền và khai bếp nấu nước pha trà) nhưng chưa dọn về ở vì chưa xong nhưng lại sợ trong tháng 7 ko có ngày tốt để dọn về. Sau đó mẹ e có đem 3 hủ : gạo, nước, trà (mẹ thay muối bằng trà!!!) về nhà cũ và để tạm đến khi dọn qua thì đem qua lại. Không biết vậy có nên không hả các anh chị? Nếu nhằm ngày đó là ngày xấu thì có phải cúng lại không ạ? hay là chỉ tính khi đã chính thức dọn về ngủ tại nhà mới ạ? mẹ em đang lo quá nên e phải phiền thêm anh chị, cám ơn tất cả anh chị đã có lòng giúp gia đình em.
 12. Thụ tử - Thọ Tử và Trùng tang thì có xấu lắm không các anh chị? E thấy ngày 12/8 AL thì tương đối ít sao xấu, vậy có lẽ e sẽ chọn ngày 12/08 AL có được không ạ? vì thời gian tương đối gấp nên cũng ko muốn kéo dài đến tận cuối tháng 8 AL. Em xin cám ơn các bác đã có lời. Mong nhận được nhiều sự chỉ bảo và giúp đỡ.
 13. Bác có nhận xét vậy thì xin bác cho e một sự lựa chọn được ko ạ? Em và gia đình ko biết xem ngày giờ thế nào nên post bài lên hy vọng được các cao nhân giúp đỡ chọn ra ngày tốt cũng như tìm được một người có thể đến nhà xem giúp Phong Thuỷ, nếu giúp được e cảm ơn các bác lắm. Xin a HoangTrieuHai cho e vài lời khuyên được ko ạ?
 14. Em cũng có một giấc mơ lạ như sau: Nhà e vừa xây xong, hôm đó e đi thăm từ tầng trên xuống đến hết thì vòng lên lại về lại nhà cũ bằng cửa sau. Đến tối nằm mơ thì thấy ..nhà sập. :D nhưng tuyệt nhiên ko ai bị thương vì em nhớ lúc đó có ai đó nói với mẹ là nhà xây xấu, phải cho sập để ko ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình, tất cả tiền bạc dành dụm gom góp xây nhà cũng tan theo mây khói, em còn nhớ cái nét mặt buồn rười rượi của mẹ em khi đó.. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif. Em không biết ý nghĩa là như thế nào nên đang muốn nhờ một thầy PTLV đến xem giúp và chỉnh an giùm nhà cho gia đình em, nhưng chưa biết liên lạc ai và bằng cách nào. :D
 15. Thật là biết ơn bác lắm lắm..E sẽ chép ra và làm thứ tự từng thứ 1. Em cũng còn 1 nguyện vọng nữa đó là mời một thầy PTLV đến xem giùm em hướng nhà và cách bài trí để hợp phong thuỷ Lạc Việt cho gia đạo êm ấm và sức khoẻ được tốt. Vậy thì em có thể liên lạc với ai được ạ? E ở HCM, Q3. Một lần nữa chúc cho toàn thể ace PTLV nhiều sức khoẻ và phát triển mạnh mẽ.