• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhphuc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  408
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Everything posted by thanhphuc

 1. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Kính chúc sư phụ mạnh khoẻ, hạnh phúc!!!
 2. Chúc mừng sinh nhật Sư Phụ! Kính chúc Sư Phụ an lạc.
 3. Kính chúc Sư phụ mạnh khỏe, an lành!
 4. Chúc mừng sinh nhật sư phụ Chúc cụ mạnh khoẻ, an lành!
 5. CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÃ KHANH! CHÚC GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!
 6. Bổ sung dự đoán: Ngày mai có thể sẽ tìm thấy một phần thi thể nạn nhân ở khu vực dọc bãi cát Lĩnh Nam
 7. Bé 15 tháng tuổi nguy kịch vì hóc xương cá khi ăn cháo (Dân trí) - Trong lúc mẹ cho ăn cháo cá trê, bé H. bị ho sặc sụa ít ngày sau cháu thở khò khè, lên cơn sốt. Bệnh nhi rơi vào tình trạng suy hô hấp, khi các bác sĩ đặt nội khí quản, máu mủ từ ổ áp xe theo ống khí quản tuôn ra ngoài. Ngày 22/10, khoa Hồi sức tích cực Chống độc Nhi, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đang điều trị cho trường hợp bệnh nhi Phan Ngọc H. (15 tháng tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM). Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, giữa tháng 10, bệnh nhân được gia đình chuyển đến bệnh viện với lý do trẻ bị sốt, khò khè khó thở. Sau nhiều ngày theo dõi và điều trị nhưng không mang lại kết quả, bệnh nhân mỗi ngày một yếu dần, các bác sĩ đã tiến hành chụp phim kiểm tra phổi nhưng không phát hiện bất thường. Nghi ngờ diễn tiến bệnh ở trẻ không xuất phát từ yếu tố bệnh lý, bác sĩ trao đổi thêm với gia đình thì được người mẹ cho biết trước khi cháu có biểu hiện khò khè khó thở, chị đã cho bé ăn cháo cá trê. Khi đang ăn bé bị ho sặc sụa, một ngày sau cháu bắt đầu có biểu hiện sốt và suy hô hấp. Bé H. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Bệnh viện tiến hành X-quang vùng cổ và ngực, bụng thì phát hiện một ổ áp xe lớn ở thành sau họng bệnh nhi. Ổ áp xe gây tắc nghẽn đường thở của trẻ nên bác sĩ quyết định đặt nội khí quản cho bệnh nhi thở máy. Ống nội khí quản vừa được đưa vào, máu mủ tuôn ra ngoài và tràn cả vào phổi. BS Huỳnh Trung Triệu cho biết: “Chúng tôi đang phải đặt ống dẫn lưu mủ từ ổ áp xe ra ngoài đồng thời hỗ trợ thở máy cho trẻ, những kháng sinh liều mạnh đã được sử dụng. Nhiều khả năng, mẩu xương bệnh nhi bị hóc đã theo máu mủ tuôn ra ngoài nên trên phim X-quang không phát hiện được. Đây là trường hợp nặng có tiên lượng rất xấu”. BS Trung Triệu khuyến cáo: “Trẻ dưới 2 tuổi chưa hình thành được phản xạ lừa xương khi ăn. Khi chế biến thức ăn cho bé phụ huynh phải tuyệt đối thận trọng loại bỏ hết xương trước khi cho trẻ ăn. Trường hợp trẻ bị ho sặc trong lúc ăn cần nghĩ đến khả năng bé đã nuốt phải dị vật. Nếu thấy trẻ có biểu hiện bất thường phụ huynh nên đưa đến gặp bác sĩ trình bày rõ những yếu tố nguy cơ để trẻ được kiểm tra và can thiệp kịp thời”. Vân Sơn ====================== Tội nghiệp cháu quá! Nếu có duyên, biết đâu có thể tránh được những trường hợp tương tự, xin mạnh dạn đề nghị thế này: Nếu ACE nào bị hoặc có người nhà bị hóc xương có thể gọi điện thoại đến số 0975228924, có thể tôi sẽ giúp được. Thân mến!
 8. Trước hết xin chia buồn cùng gia quyến thành viên jeta 1080!!! Chúng tôi xin mạnh dạn đưa ra dự đoán (không dám khẳng định chắc chắn) như sau: Cho đến 8 giờ tối nay 24/10 xác của thành viên xấu số đã nổi lên khu vực cách cầu Vĩnh Tuy khoảng 4km, gần ngã 3 sông Hồng và Bắc Hưng Hải, khu vực nghi ngờ nhất là phía Bắc Đình Bát Tràng, bạn YeuTam 81 có thể nói người nhà của cô ấy đến Đình Bát Tràng thắp hương xin. Còn nếu không có thể sẽ trôi tiếp cách đó khoảng 4km nữa khu vực Xã Duyên Hà...Vài dự báo không tự cho là đúng. Cầu mong oan hồn siêu thoát!!!
 9. CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƯ PHỤ! KÍNH CHÚC SƯ PHỤ LUÔN KHỎE MẠNH - AN LÀNH!
 10. Mừng sinh nhật tranlong07 Chúc sức khỏe, Hạnh Phúc và Thành Công
 11. Những trận kiểu này cũng không nằm ngoài dự báo của một số thành viên diễn đàn Cụ ạ!
 12. Chúc Mừng Sinh Nhật Phạm Hùng!!!
 13. Đọc topic này lại liên tưởng đến bộ phim "Giác quan thứ 7" của cái nhà anh Ấn Độ. Đúng là cái cô gái Ấn này chơi bài có vẻ rất "anh chị" - bài ngửa luôn...híc híc.
 14. Không nóc nhà nào của người dân ở huyện Mường Khương còn nguyên vẹn sau trận mưa đá ngày 27.3. Ảnh: Thanh Niên Thưa các anh chém gió bên Bờ Hồ (LĐO) - Thứ hai 01/04/2013 15:09 Hôm trước, một vị thạc sĩ của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương - trên truyền hình - dùng 2 từ “bình thường” để nói về những trận mưa đá liên tiếp ở Mường Khương, ở Bắc Hà, ở Si Ma Cai, ở Phố Ràng (Lào Cai), ở Vị Xuyên (Hà Giang), ở Võ Nhai, Đồng Hỉ (Thái Nguyên), ở Quan Hóa (Thanh Hóa),… Ngoài việc giải thích đó là bình thường, là “không có gì bất thường so với thế giới”, các chuyên gia còn bảo nó “đúng quy luật”, là “với quy mô nhỏ nên không thể dự báo trước được”. Bình thường khi mưa đá, chỉ một đêm biến huyện lỵ Mường Khương tan hoang như bị đánh bom? Không có gì bất thường khi những ngôi trường mầm non gần như bị san phẳng? “Quy mô nhỏ” là những viên đá ngày 26.3 to cỡ “cái bát tô”, đến ngày 29.3 đã “to bằng cái xô”? Không có gì bất thường, vì đến mũ bảo hiểm có tem CR - anh nhà báo nào đó thật thời sự và vui tính - cũng bị đột thủng? Và “đúng quy luật” trước một trận mưa đá mà ngay chính Chủ tịch huyện Mường Khương Hoàng Duy Dũng đã rùng mình gọi đó là những trận mưa đá “lịch sử”, là “trăm năm có một”. Thưa Trung tâm dự báo, những người dân ở Tả Thàng, ở Mã Tuyển không hề biết trước khi giữa đêm “đá trên trời” xuất kỳ bất ý như trời giáng xuống giấc ngủ, xuống hiện tại và cả tương lai của họ. Thưa các vị thạc sĩ ngồi phòng máy lạnh ở Hà Nội, ở bản người Dao Lũng Pâu, không mái nhà nào còn nguyên vẹn. Không một cây ngô nào còn có thể đứng thẳng. Không một lá đậu nào còn lành lặn. Và thưa ai đó, 40-50 người dân Tả Gia Khâu giờ đang trú ngụ trong mái nhà duy nhất chưa thủng toàn bộ, trong trường mầm non. Họ đã quá sợ hãi trước những điều các nhà khoa học sau đó giải thích là “bình thường”. "Đường kính các hạt mưa (đá) phổ biến từ 4-6cm, nhiều hạt lên tới trên 10cm, to như nắm đấm, bằng chiếc tách uống nước" - ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ - cho Thanh Niên hay. Thật khó để tìm kiếm một thông điệp gì đó sau lời giải thích với hai chữ “bình thường” của những người đáng lẽ phải có trách nhiệm cảnh báo trước. Thông điệp, nếu có, chỉ là những trận mưa tàn phá với những viên đá bằng cái bát, bằng cái xô, lao đi như viên đạn, có thể xuyên thủng mũ bảo hiểm, vẫn cứ là “nhỏ”, là không thể báo dự báo trước? Nhưng thế thì ít nhất nên đổi tên trung tâm dự báo thành trung tâm giải thích sau mưa bão. Tháng 8 năm ngoái, khi cơn bão số 8 - bão Sơn Tinh - hoành hành trong sự bất lực của kính thưa các loại thạc sĩ, tiến sĩ dự báo, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn TƯ thanh minh trên Thanh Niên: “Chúng tôi đã làm hết sức mình”. Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ giải thích việc “bão nhảy” từ dự báo cấp 8 lên cấp 14 trong thực tế như sau: Tuy nhiên khi vào tới nam vịnh Bắc Bộ, ngang tỉnh Quảng Trị, chỉ trong buổi chiều 27.10, bão đã "nhảy" từ cấp 12 lên cấp 14. Trong vòng 4 - 5 giờ, việc nhảy cấp này không mô hình đài nào có thể dự báo trước được, kể cả Mỹ và Nhật Bản. Không ai tính toán được là vào tới đó mà bão còn mạnh thêm nhiều như vậy". Việt Nam không thể dự báo, Mỹ, Nhật cũng không thể dự báo. Có điều, bão vào Việt Nam chứ không vào Nhật, Mỹ. Riêng chuyện bão đổi hướng, ông Đức bấy giờ đã có lời giải thích bất hủ “Dự báo chỉ là dự báo thôi”. Dự báo chỉ là dự báo. Và nhỏ nên không thể dự báo. Cứ tạm chép lại ra đây những lời lẽ giải thích hay ho của các nhà dự báo. Trong khi đó, người dân Sông Tranh tiếp tục thử thách thần kinh, giờ có lẽ đã chai tê khi hứng chịu liên tiếp 2 trận động đất khuya 29 - rạng sáng 30.3. Sông Tranh có cái hay là không cần phải các thạc sĩ, tiến sĩ dự báo, chính người dân biết trước lâu lâu lại có động đất, bởi, chẳng có gì khó hiểu. Đó là thứ động đất ít nhiều do nhân tạo.
 15. Chúc Mừng Sinh Nhật Vusonganh!!!
 16. Vụ cầm cố sổ đỏ Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng: Sổ đỏ trong tay công ty Trung Quốc? Thứ sáu, 29/03/2013, 07:58 (GMT+7)(SGGP). - Liên quan đến việc ông Lưu Minh Thành, Giám đốc VQG Phong Nha-Kẻ Bàng cầm cố 11 sổ đỏ cho một cá nhân Trần Thị Trường (Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình), ngày 28-3 một số cán bộ Hạt kiểm lâm Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, số sổ đỏ trên đã được trao tay cho một công ty nước ngoài chưa xác định tung tích. Trong cuộc làm việc với PV Báo SGGP, bà Trần Thị Trường, người ký nhận 11 sổ đỏ, nói: “Hiện chạy dự án nên sổ đỏ di sản đã bàn giao cho một công ty Trung Quốc để kêu gọi vốn”. Thực chất của việc ông Lưu Minh Thành đưa sổ đỏ Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng cho bà Trường với cam kết trong vòng 60 ngày, tính từ ngày 19-4-2011 phải có dự án, nhưng đã quá hạn nhiều năm mà bà Trường vẫn không hoàn trả 11 sổ đỏ. Làm việc với chúng tôi, bà Trường nói mình “quen biết” với nhiều lãnh đạo cấp cao, còn lấy nhiều sổ đỏ từ tỉnh Nghệ An để chạy dự án bảo vệ hàng chục ngàn hécta rừng cho địa phương này. Cùng ngày, trước thông tin Báo SGGP nêu, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu Ban quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng báo cáo sự việc và có biện pháp khắc phục hậu quả nhằm không ảnh hưởng đến hình ảnh di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO trao tặng. DƯƠNG MINH ===========================Thế này thì Bó chiếu thật sự rồi !!!
 17. "Cập nhật lúc 07 Tháng sáu 2011 - 01:14 PM CANH BẠC CUỐI CÙNG ====================================== Úi chà chà, cụ Sứ đoán chuẩn quá đi!!! (quân bài mà cô gái Trung Quốc giấu phía sau liệu có phải như bài viết này đề cập không nhỉ!!!???) Ông Tập Cận Bình mang gì tới Nga? Trước chuyến công du của ông Tập Cận Bình, một số quan chức Trung Quốc đã đi lại như con thoi giữa Bắc Kinh và Moscow chuẩn bị cho một thỏa thuận lớn về dầu mỏ và khí đốt. Năm 1979, không lâu sau khi trở thành lãnh đạo Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình đã tới thăm Mỹ. Tại đó, với những hành động và sự thể hiện của mình, ông đã cho giới quan sát nhìn thấy rõ con đường ông sẽ dẫn dắt đất nước là hướng tới các thị trường phương Tây. Ảnh: foreignpolicy Nhưng ông Tập Cận Bình, người vừa hoàn tất quá trình kế nhiệm những vị trí cấp cao nhất Trung Quốc, thì lại có hướng đi khác. Trong chuyến công du đầu tiên, ông tới Moscow. Vậy chuyến đi ấy có là biểu tượng xác định con đường phía trước của Trung Quốc, giống như chuyến đi Mỹ của Đặng Tiểu Bình? Còn quá sớm để bình luận, nhưng chắc chắn ông Tập muốn chuyến đi của mình sẽ thành công. Đại sứ Trung Quốc tại Nga Li Hui cho biết, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 22-24/3 sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước. “Đây là sự kiện lịch sử quan trọng đối với quan hệ Nga - Trung. Chủ tịch Trung Quốc đã chọn Nga cho chuyến thăm đầu tiên của mình sau khi nhậm chức đã thể hiện sự đánh giá cao quan hệ Trung - Nga từ phía giới lãnh đạo mới của Trung Quốc và chứng minh mức độ cao và tính độc chiếm của quan hệ đối tác- hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc”, ông nhấn mạnh. Theo ông, quan hệ song phương đang nằm trong “giai đoạn lịch sử thịnh vượng nhất, sự tin tưởng chiến lược lẫn nhau đã đạt được tầm cao chưa từng có”. Lại nói về lãnh đạo mới của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình từ thuở "sơ khai" đã có những kiến thức về nước Nga, đó là khi theo học tại ngôi trường hàng đầu ở Bắc Kinh, trường 101 chuyên dành cho con em của các lãnh đạo cấp cao. Theo những cộng sự thân thiết của ông, nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc thậm chí đã học cả thơ ca Nga. Trước chuyến công du của ông Tập, một số quan chức Trung Quốc đã đi lại như con thoi giữa Bắc Kinh và Moscow chuẩn bị cho một thỏa thuận lớn về dầu mỏ và khí đốt. Cho dù Nga có thể mở một huyết mạch năng lượng cho Trung Quốc, thì cơ bản mọi thứ vẫn phụ thuộc vào giá cả. Trong nhiều năm qua, hai nước này đã tiến hành nhiều cuộc thương thảo để Trung Quốc tăng gấp đôi lượng dầu nhập khẩu từ Nga, giúp Bắc Kinh ít phụ thuộc hơn vào vịnh Ba Tư và Đông Phi. Nga và Trung Quốc còn dự kiến thành lập một quỹ đầu tư chung mới, quy mô lớn. Một số nhà quan sát cho rằng, ông Tập sẽ sớm thực hiện "trục" riêng của Trung Quốc. Theo đó, động thái của Bắc Kinh hướng tới Moscow là một phản ứng với "trục xoay quân sự" của Washington - khi bối cảnh hiện tại có điểm tương đồng với các cường quốc phương Tây quay lưng với Trung Quốc những năm 1950. Tuy vậy, mối quan hệ lịch sử là chưa rõ ràng. Khác với Liên Xô những năm 1950, Trung Quốc đã vận hành một nền kinh tế thị trường thành công, hội nhập vào hệ thống tài chính toàn cầu và trông chờ nhiều vào xuất khẩu sang phương Tây. Công cuộc cải tổ kinh tế mà ông Đặng Tiểu Bình bắt đầu áp dụng với Trung Quốc tháng 12/1978 đã đẩy Trung Quốc ra xa hơn chính sách tự cung tự cấp thời Liên Xô cũ. Cũng kể từ đó, Trung Quốc tăng trưởng luôn ở mức trung bình gần 10%, GDP tăng từ 175 tỉ USD lên tới 7,3 nghìn tỉ USD. Vào thời điểm 1979, Trung Quốc tràn đầy sự lạc quan, còn giờ đây, Trung Quốc một lần nữa đứng ở "ngã ba đường". Những người bảo thủ hy vọng ông Tập Cận Bình sẽ hướng tới mô hình như nước Nga của Tổng thống Putin. Phía còn lại cho rằng, nếu tiếp nối con đường cải cách của người cha, ông Tập có thể sử dụng chuyến thăm Moscow vừa để neo giữ phe bảo thủ nhưng rồi lại vừa lặng lẽ bắt đầu trở lại cuộc hành trình mở cửa và cải cách của Đặng Tiểu Bình. Thái An (theo foreignpolicy)
 18. Chúc Mừng Sinh Nhật Hatgaolang, Lê Bá trung và Memphisto!!!
 19. Động đất ở Trung Quốc, sập 700 căn nhà 04/03/2013 10:00 (TNO) Một trận động đất 5,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực tây nam Trung Quốc vào ngày 3.3, làm sập khoảng 700 căn nhà và 30 người bị thương. Động đất ở tỉnh Vân Nam, làm sập khoảng 700 căn nhà - Ảnh: AFP Trận động đất xảy ra vào trưa ngày 3.3 (giờ địa phương) tại tỉnh Vân Nam, làm sập 700 căn nhà và gây thiệt hại 2.500 căn nhà khác, hiện chưa có báo cáo về thương vong, theo tin tức từ Tân Hoa xã. Tâm chấn trận động đất sâu 9 km dưới mặt đất và kèm theo 34 đợt dư chấn. Khoảng 55.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, và chính quyền địa phương phải phân phát lều, chăn và áo ấm cho người dân bị mất nhà cửa. Khu vực tây nam Trung Quốc thường xuyên hứng chịu những trận động đất. Hồi tháng 9.2012, tại tỉnh Vân Nam đã xảy ra vụ động đất kép, gây ra những vụ lở đất khiến ít nhất 80 người chết. Phúc Du =========================Trận này có thể coi là "còn đang nhẹ"
 20. Bí ẩn hiện tượng cá đuối chết hàng loạt trên bờ biển Gaza (Dân trí) - Xác của hơn 200 con cá đuối - dính các vệt máu ở phần vây ức - đã được phát hiện trôi dạt vào một bờ biển ở Gaza. Không ai biết nguyên nhân của hiện tượng cá chết hàng loạt này. Cá đuối Mobula nằm la liệt trên bờ biển ở Gaza. Các nguồn tin cho biết người dân địa phương đã phát hiện xác của khoảng 220 con cá đuối Mobula trên một bờ biển ở thành phố Gaza hôm 26/2. Một ngư dân Palestine cho hay đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cá đuối Mobula trên bờ biển ở Gaza trong 6 năm qua. Cá đuối Mobula thuộc cùng họ với cá đuối Manta - loài lớn nhất trong họ nhà cá đuối - nhưng ít được biết đến hơn. Cá đuối Mobula có thể nặng khoảng 80kg và có sải cánh lên tới 5m. Không ai có thể giải thích chính xác tại sao cá đuối chết lại bị trôi dạt hàng loạt vào bờ biển Gaza hay vì sao vây của chúng lại dính máu. Xác cá đuối dính các vệt máu ở phần vây ức. Bob Rubin, một chuyên gia hàng đầu thế giới về cá đuối từ trường Santa Rosa Junior College tại California (Mỹ), cho rằng các vệt máu trên vây ức có thể là do chúng đã đâm phải thứ gì đó, như thuyền, đá ngầm, cát..., hoặc cũng có thể đâm phải nhau. Người dân địa phương xẻ thịt cá đuối mang ra chợ bán. Còn đối với người dân địa phương, số cá đuối bị trôi dạt được xem là một vận may. Một bản tin địa phương đã chiếu cảnh các ngư dân Palestine xẻ thịt những con cá đuối xấu số để mang ra chợ bán. Mỗi kg cá đuối có giá khoảng 1,5 USD tại các chợ địa phương. “Chúng tôi thường phải mua chúng từ Ai Cập và vận chuyển về thông qua các đường hầm, vốn rất khó khăn vì chúng tôi phải cắt con cá làm đôi và loài cá này rất đắt”, một ngư dân nói. “Nhưng hôm nay, Thượng đế đã mang chúng tới đây cho chúng tôi”, ngư dân trên nói thêm. Xem video: An Bình Theo Dailymail ==============================
 21. CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN ĐỒNG
 22. Nhân dịp năm mới Quý Tỵ, thanhphuc xin chúc Sư phụ và các anh chị em diễn đàn một năm mới AN, NINH, KHANG, THÁI Xin chúc mọi người: - Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào. - Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn. - Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự tỉnh táo. - Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc. - Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường. - Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm. - Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi. - Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn. - Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan. - Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.
 23. Hì hì!! tớ cũng có cách chữa cực kỳ dân gian, hết sức đơn giản, ai hóc các loại xương cứ gọi điện cho tớ nhé
 24. CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG TRIỀU HẢI
 25. CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN LUÂN !