• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nhân Vô Minh

Hội viên
 • Số nội dung

  42
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Nhân Vô Minh last won the day on Tháng 3 12 2010

Nhân Vô Minh had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Nhân Vô Minh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Sở thích
  Tranh luận

Xem hồ sơ gần đây

289 lượt xem hồ sơ
 1. Trên đây là những lời Kiến giải gay gắt và Lịch Sự của một vị được xem là Thầy, là sự phụ, và đang mang tầm vóc đòi lại công bằng cho Việt Nam ta, một người đọc sách thánh hiền, thưa các bạn Tập thể chúng tôi gồm cả các anh chị em lao động và quản lý chân thành cảm ơn bác đã đưa ra những lời giảng giải trên đấy, Bác Chửi Hay Lắm mong bác band Nick chúng tôi ra ngay đi, nhưng hãy để lại bài viết này nhé, Chúng tôi cũng đã copy nó để gủi các báo rồi
 2. Tôi trích lại đoạn này để mong Bác hiểu đừng đặt mình với những danh nhân đất Việt, Chúng tôi thuần tuý chỉ xem bác là một người nghiên cứu lịch sử và dịch thuật, một người viết sách thuần tuý, bác đừng đặt mình ở vị trí cao quá đó, hôm nay tôi đưa bài diễn đàn ra cho Tập Đoàn chúng tôi cùng tham khảo Minh Kiến của Bác, đến ngay cả những ngừoi lao công quét rác, hay anh lái xe cũng bất ngờ khi một học giả dịch thuật và đệ tử của ông ta đọc sách thánh hiền mà ăn nói hàm hồ, lời lẽ vòng vèo không đi đúng trọng tâm, chúng tôi có nhiều ngừoi rất tin vào dịch số và tâm linh, họ cũng mong có kiến giải của Bác cho rõ ràng, vì học vấn họ thấp, Bác nói cao minh quá họ ngắn học hiểu sao nổi, Bác hãy 1 + 1 = 2 cho nó nhanh, đừng vòng vèo... đồng ý thì nói tiếp không thì chúng tôi tìm thầy khác giảng giải, cái món này nhiều người uyên thâm lắm, không riêng gì một ai đâu, Tôi có tý trình độ tin học và đọc chút ít sách vở của Bác nên tôi hỏi giúp họ, cái tên Nhân Vô Minh là của tập thể anh chị em lao động chúng tôi đấy, họ nghe Bác và đệ tử của bác chửi nặng quá họ bắt đầu nổi sung lên rồi, tôi cũng đành chịu!!!!
 3. Có cái bác nào đó viết mấy cái lời tham luận trên tôi nghĩ bác nên ở nhà đọc sách mà sống, khi chín thì ra ngoài đừng viết bậy... Lòng tự hào dân tộc và nhiệt huyết giống nòi đặt nhầm chỗ sẽ nguy hiểm đấy, hãy đặt đúng vị trí của nó, ....Hăng say xây dựng đất nước giàu mạnh, đào tạo những tầng lớp mai sau biết yêu thương và quý trọng giống nòi dân tộc sao cho đúng, .... Tôi đổi ảnh theo Ý của các anh chị đấy, Tâm không động thì hình sao động, Tôi thì tính không tham ra chủ đề nữa vì tôi thấy các câu hỏi đều được trả lời đường vòng và không đi đúng thực tế, tôi vẫn nói Tôi là người đọc sách không hiểu tôi hỏi, Nhưng Bác Thiên sứ cùng mấy đại đệ từ xâu xé tôi ghê quá và đưa tôi lên tầm cao quá, không có người nói Xấu mà chỉ có người Nghĩ xấu, việc tôi mong cầu được chứng minh chính xác cái nguồn gốc như Bác và đệ tử của bác nói là Kinh Dịch của Lạc Việt ý, nếu đúng thế thì người đọc sách chúng tôi mừng lắm, nhưng nếu không đúng thì tai vạ tới nơi, bác giỏi dịch số bác biết, Bác nói không hết lại để đệ tử của bác vào quấy nhiễu nói lời xằng bậy làm chủ đề tôi nói ra thành cái chợ, khiến tôi rất thất vọng và cảm thấy xấu hổ khi đưa ra chủ đề này để làm trò cười cho thiên hạ. bác lấy những bằng chứng đi xa với câu hỏi của tôi, lôi dẫn chứng chính trị và tranh chấp vị trí địa lý để đánh lạc hướng người đọc về câu hỏi của tôi Nguồn gốc cuốn kinh được bác cho là của Lạc Việt vậy Bằng chứng khoa học đâu, bằng chứng lịch sử thế giới công nhận đâu, bác khẳng định là đúng hãy đưa ra công luận ngay đi, đừng nấp trong diễn đàn này để làm mưa làm gió trong này với tư cách BQT thích gì là được. Bác làm được tôi phục, và tôi vẫn nói khi đó mong bác hỉ xả từ bi nhận tôi làm đệ tử để tôi học hỏi và mở mang kiến thức, đó là tâm nguyện của tôi. nội dung là thế đó, nói dài nói xa nói mãi không chịu hiểu tôi nói cụ thể là thế đến chục lần rồi, và toàn dùng tiếng Việt nam thuần tuý tới 90% mà bác và các đệ tử của bác không hiểu, tôi chịu..., những người Việt Nam chúng tôi và cả thế giới đang mong chờ Kiến Giải của Bác đấy!!! Cảm ơn bác đã đợi tôi trả lời cả buổi nay!!! Tôi đưa ra chủ đề tham luận này cũng một phần giúp Bác trong việc chứng minh luận điểm KINH DỊCH LÀ CỦA LẠC VIỆT đấy, đó cũng là hai mặt của một vấn đề Chắc BÁC VÀ MẤY VỊ ĐỆ TỬ ĐI THEO KIA HIỂU RÕ...
 4. Tôi chào Bác, Luận điệu của Bác càng chứng tỏ người có học thức uyên thâm và cao rộng như bác lại có những cách nghĩ cực đoan và nguy hiểm cho nước nhà, hãy đọc thật kỹ và suy ngẫm lời tôi nói, đừng lấy dẫn chứng nào từ sách báo, lấy chính cái suy luận của bản thân mà đối đãi, sách báo còn có lúc nói sai sự thật, cái tôi nói bác chưa nhìn ra và đám đệ tử của bác chưa nhìn ra vì MÊ CHẤP. Người việt nam chúng tôi rất hoan nghênh khi bác tìm cách chứng minh cội nguồn Dân tộc, nhưng không hoan nghênh những hành động liều mạng, hãy tỉnh ngộ và Cânt thận chu đáo thì hơn.
 5. Kính Chào Bác Thiên Sứ, Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn Bác đêm qua đã thức khuya quá nửa đêm và vào tham luận trong bài viết của tôi, có thể những lời tham luận của Bác vẫn không thoả đáng và gay gắt… Hôm nay, cũng là ngày thứ 3 kể từ lúc tôi tham ra diễn đàn này, Với 3 chủ đề tôi đưa ra để mọi người tham luận, Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn BQT diễn đàn đã chấp nhận cho tôi trở thành hội viên diễn đàn và để tôi thoả lòng với những chủ để của tôi được đăng tải, sau đó xin chân thành cảm ơn các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn trên diễn đàn đã đưa ra những tham luận trong chủ đề của tôi, để nó chỉ trong 3 ngày vừa qua thành chủ đề nóng bỏng nhất… Thưa Bác Thiên Sứ, tôi cũng chỉ là một người Việt Nam bình thường như bao người khác, lớn lên và học tập dưới chế độ “Xã Hội Chủ Nghĩa” như bây giờ, được đào tạo, tiếp thu, ảnh hưởng của rất nhiều luồng tư tưởng, và văn hoá trong xã hội này, tôi thực ra rất ít đọc sách, mới chỉ đọc một vài quyển tham khảo cho vui, nhưng khi đọc tới những tài liệu của Bác, những tham luận của mọi người trên diễn đàn này về cái gọi là Hà Lạc, Lạc Độn, Lạc Toán, Âm Dương Lạc… tôi không hiểu, và khi tôi không hiểu tôi dừng đọc, tôi hỏi ngay người viết ra nó, đó chắc một phần là Bác và các bạn trong diễn đàn này. Và trong 3 ngày qua tôi tìm câu trả lời vẫn chưa thoả đáng, lại xoáy sang tôi để hỏi những câu không cần thiết với “Tầm” của Bác và mọi người. Nếu bác đọc kỹ những lời tôi viết trong các chủ đề, tôi đã nhắc tới một “Cái Bóng” một “Người” luôn đứng sau lưng các bạn “Thành Viên Ưu Tú” trong diễn đàn này mỗi khi trả lời một bài viết nào đó, giờ đây tôi xin nói cái tôi nhắc tới đó là Bác, Bác Thiên Sứ ạ, sự ảnh hưởng của Bác khá lớn để khiến cho một vài người, một vài thành phần, có thể là đọc được một vài cuốn sách, bằng cái trí tuệ được bố mẹ nuôi dưỡng, xã hội hun đúc, tự nhiên trải nghiệm để rồi theo đó trở nên tự mãn và thừa thắng, có thể trong xã hội này họ là những người có thể dùng “Mắt Thịt” để đếm các Ông sao trên trời, dùng ngũ quan bình thường như bao người thường khác để nắm bắt những gì xung quanh họ, nhưng đã tự vỗ ngực đi thả Diều đá Bóng bàng quang với cái xã hội rối ren hỗn loạn này, rồi dùng những lời lẽ khoa trương học đòi theo thánh nhân nói dăm câu ba điều kẻ “Vô Minh nghe Sướng tai”. Họ dùng những lời lẽ của thánh nhân quân tử để khoác lên mình và rồi mụ muội học theo sách cổ những cách sống của người cổ, họ quên mất một điều họ đang sống trong thời kỳ nào, xung quanh họ là ai, kiến thức khoa học tới đâu…Họ dùng những gì họ biết và suy ngẫm là đúng để rồi làm ảnh hưởng tới số đông người (Diễn đàn này tính tới tôi có hơn 9000 người ra nhập) những người khi có cơ may và hiểu biết trước những người khác thường sẽ khiêm tốn và thận trọng, từ các bậc thánh nhân quân tử ngày xưa họ ít khi tự xưng lắm kể cả ta lẫn tàu, khi họ có chút hiểu về cái Đạo và Lý của Tự nhiên và Nhân thể, họ sẽ bớt lời đi và không hề bị thế sự ảnh hưởng. Phép dự đoán là để Đoán Biết trước một phần sự vận động của nhân thể do tự nhiên và xã hội tại từng thời điểm ảnh hưởng lên từ đó để tìm cách cải tạo, tránh và có được những suy tính tốt hơn cho bản thân, cho người được dự đoán. Chứ không dùng đó để mê hoặc lòng người!!! Nhân đây tôi cũng xin mạn phép nói một lời thế này, tôi có đặt những thành viên ưu tú trong diễn đàn này khi trả lời và tham luận vào chủ đề tôi cái biệt hiệu là Người lòng vòng… và họ đều đã có số từ 2 trở đi, vậy số 1 tôi xin phép được để lại Người lòng vòng số 01. Bác theo tôi hiểu có thể là một trong những người khởi sướng ra trào lưu trên, với trình độ và học vấn của Bác có thể là giáo sư tiến sỹ, hay cao nhân dịch số, nhưng tôi sẽ nói một điều mà bác không nghĩ tới đó chính là việc bác và một số người khác đăng các bài này để nhằm khẳng định cái nguồn gốc KINH DỊCH mà chưa có bằng chứng cụ thể, tôi đặt tôi là người Trung Quốc, họ ngoài tự hào dân tộc còn có tính tập thế rất cao không như người Việt nam ta ngày nay, hơi giỏi hơn người một chút là chia rẽ bè phải, tập họp nhóm đảng…với tôi là trình độ học vấn vào dạng thấp học như bác nghĩ, nếu giả sư cái ông Thiệu Vĩ Hoa (không biết còn sống hay không?) và các nhà khảo cổ học trung quốc họ sang, họ đọc được cái diễn đàn này và nắm được cái trào lưu Đòi về cội nguồn KINH DỊCH này, họ muốn được diện kiến Bác và các cao nhân trong Diễn đàn này tham luận tranh cãi, chắc tôi nghĩ sẽ khác đấy. Phải nhớ tới một điều như tôi đã nói, và các cụ xưa đã nói, ngòi bút có thể là vũ khí, mà khi nó là vũ khí nó sẽ gây ra chiến tranh, Việt Nam ta luôn được đánh giá và tự nhận là con Rồng hay con Hổ “chờ thời” chứ không phải là một nước mạnh cả về tiềm lực kinh tế và chính trị, quân sự…hãy để ngòi bút là ngòi bút, viết nên những tư tưởng, áng văn thơ….để lại tiếng thơm cho con cháu về sau…con cháu bây giờ họ không muốn chiến tranh nữa, khổ quá nhiều rồi, mới yên ổn được mấy chục năm thôi, chưa hết một nửa đời người đâu!!!! Thâm như Tầu mà…không ai nói Thâm như Việt Nam cả… Loài người tới nay công nhận các vấn đề sau: Khoa học, xã hội học, tâm lý học, văn học, lô gic học, sinh học, tự nhiên học, …. Chứ chưa và chưa nhé công nhận cái gọi là Lý Số học Phương Đông… mà nó là diễn đàn mang cái tên như thế… Nhân Vô Minh có thể là tôi và cũng có thể là Bác, và mọi người trong Diễn đàn này, Tâm nặng, Mệnh nặng, Danh nặng là cố chấp Tâm thanh, Mệnh thanh, Danh thanh là phi thực tế, Tâm Chính, Mệnh Chính, Danh Chính mới là Chính.. Hôm nay tôi xin viết chủ đề cuối cùng này và từ giờ sẽ thôi không tham luận về vấn đề Lý Số Phương Đông thêm nữa, không hỏi nữa?, “Vận Mệnh” Có thể đó là cái số phải định, tốt có, xấu có, chết sớm hay chết muộn, gia cảnh vợ con làm sao, bố mẹ anh chị em thế nào, theo Dịch Số thì có trong đó cả, cái quan trọng là Đoán và Dự… hiểu rõ nó, mới là quan trọng. Cái gì đang còn trong giai đoạn nghiên cứu hãy nghiên cứu cho kỹ cho đúng, khi nào kỹ thì công bố, khi đó tôi tin không có nhiều lời bàn cãi, từ đúng và kỹ ở đây mang tinh chính xác và khoa học được trong nước và thế giới công nhận. Khi đó chính tôi sẽ mong ước được là một đệ tử của Bác hay các bạn “Cao Minh” trên diễn đàn “Đại Chúng” này, Nếu được… Ngu ý của tôi nên chăng tách riêng hẳn một chủ đề giả dụ như (Dịch học và quan điểm của người Việt Nam…) có luật lệ chu đáo cho hội viên nào tham ra nghiên cứu mảng của Bác để rộng bề kiểm soát, còn trong Diễn đàn này nó là một diễn đàn của Đại Chúng…đừng lấy cái đại chúng để tuyên truyền cái của một cá nhân hay một nhóm người. Một lần cuối xin góp ý cùng Bác, tôi thấy mấy người tán dương bác là Sư Phụ hay là Thầy gì đó bác nên cẩn thận, những người này tâm không chính, họ dùng những lời lẽ thiển cận, nịnh bợ, để tung hứng Bác lên, họ dùng những thứ những hình ảnh và mượn danh Bác để làm cái nền cho họ nương theo, ý sống như cây tầm gửi, rồi sẽ có ngày họ đưa bác tới Vô Minh... Bác trong tôi luôn là bậc tiền bối, người đi trước có cái đúng cái sai, có cái nên học có cái không nên học, người đi sau xin chọn lọc và phát huy, thấy sai thẳng thắn góp ý, không nói lời đường mất nghe sướng tai nhưng lại không tốt. Thân Ái! Nhân Vô Minh.
 6. Chào Bác Thiên Sứ lần nữa, Bác là một trong những người khởi sướng ra trào lưu Hà Lạc, HÌnh Âm Dương LẠC VIỆT, LẠC ĐỘN, LẠC NHÂM, .... tôi và bạn bè tôi đang rất mong mỏi được nghe kiến giải và trả lời thấu đáo của bác về vấn đề này mang tính khoa học và thực tiẽn, sự chính xác của nó tới đâu, Nước ta thay đổi tên gọi từ xưa tới nay đã nhiều lần rồi, ừ Giao Châu, tới Lạc Việt, tới Đại Việt, rồi tới Việt Nam ngày nay, mỗi ten gọi đều có lịch sử và nguyên nhân phát triển xã hội văn hoá của nó, giờ là nước Việt Nam, con cháu chúng ta luôn hiểu đó là cái tên thân thương nhất, gần gũi nhất, bác ạ...
 7. Bài thơ này tôi không hiểu hết ý, nhưng cũng cảm ơn bạn đã gửi vào chủ đề này, một cái tên nhiều ý nghĩa, có thể cho tôi, có thể cho các bạn, có thể bạn là người lòng vòng số 4 đấy
 8. Bạn có thay hình đổi dạng đi nữa vẫn TRÊN ĐE DƯỚI BÚA thôi, cố gắng tịnh tâm cho kỹ, không hình mà hoá hình, có hình mà vô hình, đừng lan man nữa,
 9. Sách giáo khoa vật lý từ lớp 9 tới lớp 11, sách hoá học từ lớp 9 tới lớp 11, mong bạn tham khảo cho chính xác từ ngữ, mà theo tôi nghĩ, Âm Dương cũng là một dạng khái niệm để chỉ cái nguyên gốc căn bản nhất của vật chất, cái không thể phân chia được nữa, còn nguyên tử phân tử thì còn có thể phân chia tiếp thành hạt nhỏ hơn, tuỳ thuộc vào trình độ khoa học, cái đó cũng có trong SGK các lớp trên, mong bạn đọc nhé... Chân Thành
 10. Cảm ơn bạn, câu trả lời của bạn mọi người cũng trả lời như thế khi không nắm rõ nguồn gốc của một sự vật hiện tượng, vì thế KINH DỊCH mới gây tranh cãi cho tới tận hôm nay, vây theo tôi và bạn bè tôi nghĩ, chắc cuốn KINH SÁCH này mất gốc.... Ai thích làm gì thì làm, viết gì thì viết miễn sao thấy na ná, đung đúng là ok nhỉ??? Lần nữa chân thành cảm ơn bạn đã tham luận
 11. Cảm phiền bác Thiên Sứ lần nữa, và xin lỗi Bác thật rõ ràng, đầu tiên nếu tôi nhận tôi đủ tầm như bác nghĩ thì khó có những câu hỏi và mong Bác trả lời trong những chủ đề vừa rồi mà khi đó tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề cùng tranh luận với Bác đấy, còn như Bác Liêm Trinh viết, khi chính Bác chưa phân biệt rạch ròi đâu là khoa học, đâu là Lý Số Học thì cần phải xem lại, vấn đề ở đây là người giải thích và người được giải thích, hai vấn đề khác nhau, để nói người khác hiểu mới khó, còn nói tự mình hiểu và bắt nguời khác hiểu theo ý mình thì thật không đúng tẹo nào...Vì vậy có thể những lời giải thích hay trích dẫn của bác nên rạch ròi một chút, và tôi xin phép Bác được trích nguyên văn đoạn này để Bác nhìn lại là lời của Bác hay của Bác VUI VUI nhé Anh Vuivui thân mến. Để khỏi loãng chủ để của anh Votruoc, tôi mạn phép mở chủ đề này. Tôi chép lại sang topic này những bài viết liên quan. Hy vọng anh sẽ yên tâm cùng chia sẻ học thuật nơi đây. * Apr 4 2009, 11:52 PM Anh Vui vui thân mến.Theo quan điểm của tôi thì Dương Tịnh và Âm Động. Tức là trái ngược với cổ thư chữ Hán cho rằng: Âm Tịnh, Dương động. Bởi vậy: Ngày là Dương thì tịnh, Đêm là Âm thì động. Sinh hoạt của muôn loài trên thế giới này, ban ngày thì sôi nổi, ban đêm thì tĩnh lặng, chính vì nguyên lý: Trong không gian Dương Tịnh thì mọi sinh vật Âm Động và ngược lại. Nguyên lý Dương tịnh Âm đông giải quyết được khởi nguyên vũ trụ vì: Dương trước Âm sau. Nếu Dương động thì khởi nguyên vũ trụ không giải quyết được. Vài lời chia sẻ. Apr 5 2009, 12:15 AM Anh Thiên Sứ viết:Nội dung trích dẫn: Sinh hoạt của muôn loài trên thế giới này, ban ngày thì sôi nổi, ban đêm thì tĩnh lặng. Bác lấy cái ví dụ này để phản bác cho vấn đề Dương thì không chuyển động (chữ Tịnh nghe nó không thuần Việt nam chút nào), còn ÂM thì lại chuyển động của Bác VUI VUI, có đúng thế không ạ. Thế tôi mới lấy cái câu là mời Bác có thời gian thì nên xem phim khoa học hay thế giới động vật trên ti vi, muôn vật vào ban đêm hoạt động rầm rộ, đêm hay ngày là khái niệm, nó chỉ trạng thái không có ánh sáng mặt trời, nhiệt độ hạ thấp xuống hơn so với ban ngày, có thể một số loài vận động chậm hơn, kém đi nhưng không vì thế mà ngưng hẳn hoạt động....Ngày nay khoa học hiện đại đã chứng minh rất rất nhiều loài sống trong Bóng tối, nếu chúng biết nói, biết viết sách, chúng sẽ có cách giải thích giống giống với Bác VUI VUI đấy... do đó ví dụ của bác thiếu khoa học.... Chân thành..
 12. Triết lý hỗn độn, tôi đã bảo tôi là người bình thường không giám làm thầy bà gì cao siêu, hãy trả lời tôi câu hỏi người lòng vòng số 3 ạ
 13. hãy nhìn cái hình trong chữ ý của bạn đi, trên đe dưới búa, mây mù phủ kín, tôi chẳng cần đọc gì nhiều cũng thấy vô vọng nhiều điều, còn đức tôi không lớn, tôi đang đi học cái đức đó đấy, các bạn là những người kiến giải cho một quan điểm, tức là đang dùng cái đức của các bạn hãy tỏ rõ cái đức bằng việc trả lời vào câu hỏi nhé, bạn chắc cũng hay đi đường vòng về nhà lắm nhỉ, chắc hay lang thang lòng vòng rồi mới về nhà thì phải, tôi thấy bạn lan man đi đâu ấy, nãy giờ bạn bị không điểm nhiều quá đấy, ko giải thích được thì để người khác nói, không mất thời gian tôi trả lời bạn trong chủ đề này, vô nghĩa...đây là lần trả lời cuối của tôi cho bạn, người lòng vòng số 2 Ạ
 14. không đúng chủ đề, lan man, dài dòng, cần đi đúng trọng tâm câu hỏi, bạn sẽ thấy thanh thản hơn
 15. Thế thì thật cảm ơn bạn, bạn đưa cái hình này nếu người khác dùng đều có lỗi, vậy tôi thấy tốt nhất nên xoá nó đi nếu nó là của bạn, vì nó không mang lại cái ý nghĩa xây dựng mà toàn mang ý xấu, có thể cần xem lại người tạo ra nó, Còn tôi dùng không có ý gì cả, tôi thấy đẹp vì nó là hình vẽ đẹp chỉ đơn giản thế thôi, tôi dùng, hãy hiểu duy nhất thế nhé... đừng suy diễn quá đà, không tốt. còn tôi vẫn đang hỏi và mong hiểu, hãy trả lời cho tôi nhé.