• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nam

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by nam


 1. Hăm doạ ( ý quên hâm mộ) Bác từ lâu nhưng đến hôm nay em mới mạn phép nhờ Bác xem lá số con bé nhà em . Em lo lắng lắm Bác ạh vì nó chậm nói hơn những đứa trẻ khác . Em lại sanh mổ nữa , nghe mọi người nói là sanh mổ thì không tốt cho đứa bé ( phúc phận) thì em càng lo hơn nữa. Nếu có gì xấu em nhờ Bác tư vấn giúp em xem có cách gì hóa giải .

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

  Em xin chân thành cảm ơn Bác.


 2. Cha chả ! quan tâm vụ này dữ ha.

  Chuẩn bị sẵn Camera đi, bữa đó tớ làm CMRmen cho.

  2/ Tránh việc tập trung đông người quá mức, gây ồn ào, mất tập trung, hay thiếu tế nhị về chuyện riêng tư cho các hộ gia đình chính thức có nhu cầu tham dự, cũng như việc đảm bảo an ninh trật tư tại địa bàn tổ chức.

  - Địa điểm tổ chức không nên công khai trên diễn đàn trước khi thực hiện. Sau khi có danh sách đăng kí, ban tổ chức cần sàng lọc thành phần và có thư riêng (PM) hoặc điện thoại trực tiếp cho các cá nhân được chọn, thông báo cụ thể địa điểm và thời gian đến dự. Yêu cầu các cá nhân này ko thông tin rộng rãi về địa điểm trước đó ra công cộng(trừ người thân của gia đình hôm đó cần mời tham dự, nhưng phải đảm bảo về số lượng và đối tượng tham dự có đủ uy tín về điều kiện này).

  3/ Các cá nhân và gia đình có dự tính mời vong linh nào về gặp, cần cho biết các thông tin sơ yếu về vong đó để có dữ liệu phục vụ việc tổ chức cho chu đáo.

  4/ Cũng để có điều kiện nghiên cứu cho các thành viên trung tâm, ban tổ chức có thể dành một buổi giao lưu cộng đồng giữa cô Thiêm và anh chị em thành viên. Thực hiện Videoclip buổi gặp mặt, đưa lên diễn đàn cho mọi người tham khảo.

  Ghi chú : Việc thực hiện ghi lại hình ảnh buổi gặp gỡ với người thân, CM có thể giúp các gia đình tham gia thực hiện Video, để có tư liệu kỷ niệm lưu giữ, tham khảo về sau.

  Ý kiến của Công Minh rất chính xác. Tuy nhiên để đăng ký vong mình cần gặp nhưng có khi nào vong đó lại không lên được thì mình có thể chuyển sang mời vong linh khác được không? Cách thức đăng ký cụ thể ra sao? Hay đến thẳng TT đăng ký thì sẽ cụ tỉ nhất?


 3. To: nam.

  Bạn cho Wild xin số tk chuyển của bạn để kiểm tra và xác nhận. Thật khó khi 2 thành viên với cùng một giá trị tặng 300.000 đ. cùng thời gian chuyển mà Tk của Wild chỉ NHẬN có một món tiền. Đề nghị các bạn đóng góp cho Quỹ Từ Thiện nên ghi chú thêm Nick sinh hoạt trên Diễn Đàn. Đồng thời lưu ý theo dõi thông báo xác nhận. Tránh được mất mát nhầm lẫn từ sự cố ngân hàng hoặc thao tác chuyển.

  Gửi Chị Wild

  Em ra ngân hàng Vietcombank để gửi vì em ko có tài khoản tại ngân hàng này. em là Tran thi to hoa đó chị.


 4. Chào chị Wild,

  Em xin hưởng ứng chủ đề của chị & nếu thời gian cho phép, em xin tham gia buổi tiếp xúc đặc biệt này!

  Nhưng theo em thì chị nên dự trù về kế hoạch thì ACE trên diễn đàn cũng dể tham gia hơn:

  - Em thiết nghĩ, diện tích của nơi dự định tổ chức chắc cũng có giới hạn, nên theo em chị nên cho biết có bao nhiêu người có thể tham gia được trong từng buổi.

  - Đối tượng tham gia như thế nào? có hạn chế không?

  - Chị dự trù kinh phí và thông báo cho từng thành viên đóng góp bao nhiêu khi tham gia.

  Như vậy, em nghĩ ACE thành viên trên diễn đàn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều!

  Chào chị Wild

  Lâu lắm rồi em mới vào lại diễn đàn vì quá bận, hôm nay thấy chủ đề của chị hay quá em cũng xin phép được tham gia buổi tiếp xúc đặc biệt này.

  Chị cứ thông báo cụ thể , em nghị sẽ có nhiều người quan tâm lắm.

  Chúc chị khỏe


 5. Xem bài của Le ba Trung! Đừng cố gắng ! nếu ngay từ cơ bản Cuộc đất đã không tốt, giải pháp xoay chuyển bằng nội thất chỉ như nan y mà cứ cạo gió cắt lễ thì mầm bệnh lại được nuôi dưỡng, chống chọi với tình trạng như thế cả con người cũng mệt theo cái nhà. Nam không thể tìm khu vực khác được sao ?

  Dạ, em sẽ thuyết phục ông xã theo ý của chị , Chị Wild biết không chỗ đó em thấy ưng ý vì nó gần chỗ làm, giá cả hiện nay cũng tạm (15.7tr/m2), còn tìm chỗ khác em thấy cũng khó quá vì cả 2 đều không có thời gian, chỗ tốt thì giá cao quá không rờ tới được.

  Vậy em sẽ nghe lời khuyên của chị, chúc chị Wild hạnh phúc.

  Lúc nào rảnh em sẽ ghé chị Wild nhé. Cảm ơn chị rất nhiều nhiều nhiều...


 6. Mạo muội đưa ý kiến, 2 hướng còn lại nghịch với sự tư vấn của Chú TS, bạn nên chọn mua nơi khác cho thuận hướng hoặc có thể 2 miếng ấy có thể xây dựng trổ cửa theo chiều ngược lại .

  Em cảm ơn chị Wild nhiều nhé

  Không làm trổ cửa ra sau đuợc vì dạng nền phân lô có quy hoạch rồi chị ah.

  Nhưng nếu em vẫn mua & nhờ chú Thiên sứ thiết kế nội thất thì có giảm bớt được tai họa không ? Xin chị chút thời gian chỉ giáo cho em phần này nữa thôi, em cảm ơn chị wild nhe


 7. Con chào chú

  Không biết là chú đi Mỹ đã về chưa, con mạo muội gửi thư đến chú đây.

  Lần trước con có dến Trung tâm và nhờ chú xem hộ hướng đất, Chồng con sinh 1970 ( canh tuât) , chú có TV là nên mua hướng chánh Bắc, Chánh Nam, Tây nam nhưng khi con đi mua đất thì không còn những hướng tốt như thế,

  Hiện tại họ chỉ còn 2 miếng đông nam & tây bắc. Vậy nhờ chú TV giúp con xem nên mua hướng nào, nếu mua thì có ảnh hưởng gì không? ( Khu DC bình hòa - bình thạnh), Mong chú chỉ dẫn , con trông chờ tin chú. Con cảm ơn chú


 8. Các thành viên đã ghi danh:

  35. 7saccauvong

  36. Fa_mix

  Các thành viên đã đăng ký chính thức: (kính nhờ BQT diễn đàn kiểm tra lại giúp)

  15. Khôi Quyền

  16. Huongtram

  17. 7saccauvong

  18. Fa_mix

  Nam đã gửi Mail 2 lần đến Mail cua Ly hoc dong phuong, nhưng vẫn không thấy lớp trưởng Bunny xác nhận . Hay Mail không tới được, nhờ Bunny kiểm tra lại giúp, cám ơn


 9. Kính gửi các cao thủ lacviet

  Mong các cao thủ dự đoán thử xem tiền Việt nam có mất giá nhiều so với đồng Đola không? Hiện nay thấy tình hình mọi người đang đổ xô đi đổi sang tiền Đôla. Không biết tôi có nên theo mọi người không? MOng các cao thủ chỉ giáo.

  Xin cám ơn


 10. Theo tôi thì cháu bé đầy hy vọng vào con đường học vấn, vì mệnh - thân đủ bộ Xương Khuc Khôi Việt. Sang năm Kỷ sửu có Thái Tuế về gặp Tử vi, gặp được Phong Cáo, gặp được Thiên Khôi, tuy Tử vi ngộ Triệt nhưng cơ hội là sáng láng. Việc đỗ trường chuyên thì khoảng tháng 6 âm lịch sẽ có kết quả. Điều kiện: Tận lực học hành và tránh bị tai nạn, có thể cũng xảy ra trong tháng 6 âm lịch (gặp Thiên Hình)

  Chúc may mắn.

  Con gái xin cảm ơn Lão nông dã nhín chút thời gian xem cho, Nghe đến tai nạn thì con gái sợ quá, không biết có tránh khỏi không? Con gái bây giờ chỉ biết niệm phật cho tai nạn qua khỏi, A di đà phật.


 11. Kính nhờ Lão Nông xem hộ cho con gái (Sinh năm 1998 lúc 5:45phut sáng 25/9 AL, duong lich : 13/11)

  Năm sau con gái dự tính thi vào trường chuyên, kính nhờ nhờ Lão nông dành chút thời gian xem cho con gái năm sau (2009) có khả năng không ạ? Năm nay con gái học lớp 5, sang năm thi vào lớp 6

  Lão nông cho con biết để con an lòng ạ, Con gái xin cảm ơn Lão nông

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2


 12. Dự đinh của chúng tôi ban đầu là có thể kết thúc Khóa 2 vào tháng 9/2009 sẽ tiếp tục chiêu sinh cho khóa 3.

  Nhưng nếu có nhiều người có ham muón đc mở mang những kiến thức về Phong thủy. Rất có thể Lớp Cơ bản sẽ đc chiêu sinh vào thời điểm sau Tết Kỷ sửu.

  Nam cũng xin gia nhập lớp học phong thủy lạc việt cơ bản

  Anh Phạm Cương cho Nam đăng ký một suất nhe


 13. CQT nghe danh Chú Thiên Sứ đã lâu, CQT đã tham gia Vietlyso một thời gian, nhưng lại không biết có diễn đàn này, gia nhập trễ quá nên không kịp ghi danh :-(

  CQT cũng rất muốn học về Phong Thủy, đặc biệt được học với người Thầy có kinh nghiệm như Chú Thiên Sứ thì còn gì bằng.

  Nhưng đành phải chờ khóa sau vậy.

  Chúc các bạn học tốt!


 14. Xin chào chị LacivietDT

  Tôi thường xuyên vào trang diễn đàn này để xem tình hình thông tin chung, nay thấy Nữ hoàng có nhã ý tôi xin mạo muội hỏi Tỉ một câu về tình hình thi cử của con gái muội

  Con gái sinh năm 1998 ( Mậu dần), ngày 25/9AL lúc 5h45phut, cháu muốn thi vào trường chuyên vào tháng 6/2009 , Tỉ xem có được không để bây giờ còn cho con bé đi luyện chưởng nữa.

  Xin chân thành cám ơn Nữ hoàng nha.


 15. Ngày 18/11 Nam có gửi vào TK của chị A.Tuyết 500 ngàn đồng ủng hộ cho gia đình Chị Minh và Cháu Ân.

  Nam nhờ TRung Tâm chuyển tới tay chị & cầu chúc cho bé Ân mau lành bệnh để trở về cuộc sống bình thường như các em bé khác.

  Nam cũng hy vọng Trung tâm là cầu nối của những mảnh đời bất hạnh đến với những tấm lòng hảo tâm

  Xin cảm ơn Chị Wild và trung tâm , Chị Wild check tài khoản dùm nhe