• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Đông Nam

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  19
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Đông Nam

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Và Thì hết thuốc chữa, ai là kẻ nói bừa đây. Tôi chỉ phản đối kẻ nói bừa ở ngày 15/3 chứ đâu có vu cáo ai, nói xấu ai. Thế mà cũng có một số kẻ vin luôn vào là nói tôi không hiểu gì về y học nên nói bừa, vậy ai đã nói bừa ? Tẩu hỏa nhập ma à?
 2. Bác không bảo ông Tài Thu sai, nhưng học trò của bác bảo: hiện nay vì dương thăng, âm giáng nên đã có người hiệu chỉnh việc gọi kinh âm thành dương, đổi phép bổ thành phép tả. ĐL chỉ trích dẫn là các lời đó có trong sách của Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Tài Thu, nếu giờ đổi lại như vậy thì bảo các ông đó sai hết à. Dùng đến cái lý này thì đành chịu rồi, phi học thuật. Nếu không vì mấy tên gây rối chọc tức thì ĐL tôi cũng chẳng phải nặng lời như thế. Sao chúng quấy rối thì được, hay chúng là con riêng. Trước khi "được mời ra khỏi đây" vì một cái lý trời ơi, xin nhắc lại câu chuyện cho những ai định thay đổi nguyên lý trong Y học hay võ thuật câu chuyện của Âu Dương Phong. Hắn dùng Cửu Âm chân kinh do Quách Tịnh chỉnh sửa nhưng vẫn luyện được võ công thượng thặng. Ngay cả Quách Tĩnh học bản gốc theo cổ thư chân truyền còn đánh không lại. Nhưng Âu Dương Phong thua chính bản thân hắn, bởi những thứ hắn học phải mà không biết. Thôi, với tình hình này thì tốt nhất là ĐL tôi về đọc sách Đông Y biết đâu sau này sẽ chữa giúp được khối vụ.
 3. Đúng sai, đâu quan trọng mà quan trọng là Vậy cho anh 1 đôi câu đối vui nhé, liên quan đến học thuật đấy: Lợn Cấn thì ăn Tốn Chó Khôn chớ cắn Càn
 4. Thì chính anh cũng vừa nói bừa đó thôi. Anh nói một câu chẳng ăn nhập gì với bài viết, chuyên spam. Trò gây rối làm mất tập trung này xưa rồi
 5. Giả định khởi nguyên của vũ trụ là 1 điểm, hay năng lượng vô cùng nhỏ chỉ là giả định để cho các định luật vật lý hiện tại không bị sai. Nếu có tồn tại khái niêm đó, thì phải tồn tại một định luật riêng cho nó. Còn cặp phạm trù Âm - Duơng để giải thích thực tế khách quan, nó là phạm trù trừu tượng, chứ không phải là hiện hữu để bắt nó ở trạng thái khởi nguyên, để nó luôn luôn đúng. Cũng không có nghĩa là Ông Nguyễn Tài Thu phải nể ông Thiên Sứ, và cũng không có nghĩa là cụ Tuệ Tĩnh và cụ Hải Thượng Lãn Ông phải nể cha và bác của cụ Thiên Sứ. Không hiểu các cụ có linh thiêng, các cụ sẽ nói gì khi con cháu định đổi kinh mạch duơng thành kinh mạch âm, đổi phép bổ thành phép tả, đổi phép trị của thủy (thận) thành phép trị của hỏa (tâm). Nếu có kẻ nào dám cả gan làm vậy, liệu hỏi kiến thức y học đến đâu. Liệu có một tác giả hay nhà xuất bản nào dám hiệu chỉnh tất cả các khái niệm trên trong cuốn Y tông tâm lĩnh thành "XYZ - Y tông tâm lĩnh", khi đó ĐL tôi xin mua 1000 cuốn để ủng hộ.
 6. Khi có một phát kiến mang tính đảo lộn thì sự chấp nhận nó là không hề dễ dàng. Vấn đề không phải là chỉ đổi tên, đổi khái niệm mà phải đổi cả cách tư duy. Cho dù kết quả này không đi đến hồi kết, vì tranh luận còn dài dài, nhưng nó là một chủ đề để diễn đàn không bị nhàm chán và luôn đựoc chú ý :lol: . Trong toán học, để gây được sự chú ý, nhiều người mạnh mồm tuyên bố chứng minh được định lý Fecma. Trong vật lý, để gây chú ý, người ta sẵn sàng tuyên bố Einstein sai. Trong sinh học, người ta tuyên bố nhân bản thành công phôi người. v.v... Điều quan trọng là các bác thông tỏ lẽ của đạo, tường lẽ đời mà vẫn còn câu nệ ở câu chữ, vẫn bị cuốn hút vào câu chuyện chẳng có hồi kết. Một nhà marketting đã từng nói (quên mất tên): Anh muốn người ta chú ý và nổi tiếng anh hãy làm ngược lại những lẽ thường, anh muốn người ta tiếp lời anh, anh hay chọc giận :rolleyes: Không biết các học trò lĩnh hội được điều gì khi nói: Anh cứ đọc sách Tàu rồi đổi chỗ là xong, hoặc anh cứ đọc sách Đông Y, đổi Kinh Âm thành Kinh Duơng, đổi Bổ thành Tả là xong, ...
 7. Kỳ lạ thật, hglan có 4 bài viết thì 3 bài trước còn nhờ xem tử vi, sao bài này lại tỏ ra am hiểu thế nhỉ. Không lẽ bạn hglan bị lộ mật khẩu để người khác lợi dụng :rolleyes:
 8. Ở HN cuốn này cũng có nhiều, có cả bản đã hiệu đính vì có nhiều lời cổ đọc khó hiểu. Ở SG cái gì cũng thành công nghiệp, sách bán la liệt, nhà nhà in sách
 9. @Tâm Nghiên Cứu: Vì tôi thấy anh có giọng hạch sách, chọc ngoáy thành viên khác mà không bị nhắc nhở nên mới nghĩ anh là con riêng hay người nhà nên được đặc cách. Viết ra chữ Tâm nhưng chưa chắc có Tâm, có Tâm rồi chưa chắc đã xứng Tầm. Tôi chỉ muốn nghe bác Thiên Sứ, bác Vuivui, cutu1 trao đổi về âm duơng để áp dụng cho vấn đề học Đông Y của mình. Vì thế miễn bàn đến các vấn đề khác. @Điều hành viên: Nên chăng cắt các bài viết không liên quan đến học thuật để tránh làm giảm tính học thuật của chuyên đề.
 10. Vì anh nói có sách chỉnh sửa lại nguyên lý căn bản của Đông Y nên tôi mới hỏi vậy. Vì tôi hỏi rất nhiều người về Đông Y và châm cứu thì họ bảo không có sách nào đổi Âm thành Dương hay sửa lại tính chất của âm dương như anh nói. Tôi là ai thì quan trọng gì, căn bản anh chẳng là ai để hỏi tôi như vậy? Hay anh là người của trung tâm? Nếu thế thì :( ..... Anh có thể vào hồ sơ trong server của tôi để xem họ tên thật và số điện thoại của tôi đấy. Anh là người của Trung tâm mà.
 11. Không lẽ rồng tìm cách chui xuống ?
 12. Nói phải có sách, mách phải có chứng, người nào đã chỉnh nguyên lý trong Đông Y vậy, viết ra sách gì? "Cứ bon chen tí" như anh thì dẫn đến đâu ? Vậy không hiểu chữ thăng là đi lên, giáng là đi xuống à. Cổ nhân là ai? ở sách nào? đã nói như vậy? Hay đơn giản chỉ thay từ ngữ trong cách gọi ? Bác vui lòng chỉ giúp sách nào đã nói Duơng thăng, Âm giáng vậy ạ. Đông Y của Đông Phuơng, không phải của tôi. Tôi không dám nhận xằng thế, tổn thọ lắm. Các cao nhân như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông cũng không dám nhận là của mình, và cũng không dám sửa đổi tùy tiện. Vì bác đã nói câu: Một lý thuyết thực sự khoa học thì phải thống nhất và duy nhất. Giờ sao lại là Đông Y thì phải hiểu khác đi tùy theo thực trạng ứng dụng. Tóm lại là trong Đông Y, bác áp dụng câu: "Âm thăng - Duơng giáng" hay "Dương thăng - Âm giáng" Vì đang nghiên cứu về Âm duơng Ngũ hành trong Đông Y, nên rất mong bác chỉ giáo thêm.
 13. Gửi bác Thiên Sứ Việc thay đổi Động - Tịnh, Thăng - Giáng của Âm Dương có thể thống nhất với lý thuyết của bác, và chẳng gây hậu quả nhãn tiền trong Phong thủy. Nhưng trong Đông Y thì lại khác đấy nhé. Từ ngàn năm nay, Đông Y vẫn coi Âm thăng, Dương giáng nên các kinh mạch Âm đều đi từ dưới lên trên, các kinh mạch dương đều đi từ trên xuống dưới. Thứ tự các huyệt đạo cũng được bố trí thời gian mở huyệt rất chặt chẽ. Khi chữa bệnh, trị các thực chứng cần "tả" thì châm kim ngược với đường kinh, khi chữa chứng hư cần "bổ" thì châm kim xuôi theo đường kinh. Vậy theo lý thuyết của bác thì toi bệnh nhân à. Mà lý thuyết này đều có trong sách của cụ Tuệ Tĩnh, cụ Hải Thượng Lãn Ông, gần đây là GS. Nguyễn Tài Thu chứ không phải của người Hoa Hạ nào cả. Hay lý thuyết của bác không áp dụng cho cơ thể người, không áp dụng cho Đông Y? Nếu thế thì mâu thuẫn với câu: Lý thuyết thống nhất, giải thích cho mọi sự vật hiện tượng. Đọc các lý thuyết của bác, không ít người sẽ nghĩ đến câu chuyện Âu Dương Phong có được cuốn Cửu Âm chân kinh đã bị Quách Tĩnh đổi Động - Tĩnh, Thăng - Giáng. Kính bác
 14. Nhìn vào lá số chỉ đoán được mối quan hệ vợ chồng, không thể đoán được tính cách vợ chồng. Vì lá số của bạn an theo kiểu mới nên hơi khác biệt đôi chút. Mối quan hệ vợ chồng của bạn cũng khá tốt, nhưng bạn luôn cảm thấy cô đơn hoặc hay phải ở xa chồng.
 15. Nếu ở đây mà nói rõ thế chắc chỉ 2 hôm nữa là tôi mất quyền viết bài liền thôi bác sapa ạ, tôi bị mất 2 nick như thế rồi. Tôi không kỳ cựu như bác để được chiếu cố. Nếu nói trên tinh thần học thuật, tôi chưa công nhận đồ hình mới. Không nhất thiết phải cải tiến đồ hình đó mới chứng minh được nó là của người Lạc Việt. Chỉ cần nhìn vào lịch sử TQ, VN đã có thể khẳng định nó là của người Việt cổ rồi. Nếu sau này các nhà sử học, khảo cổ học chứng minh được đồ hình Văn Vương hiện nay thuộc về Lạc Việt thì lúc đó ta gọi đồ hình đổi chỗ Tốn - Khôn là gì. Hiện tôi vẫn gọi nó là đồ hình Thiên Sứ cho nó tiện, coi như tôn trọng bác Thiên Sứ vậy.