• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''Lý học Việt và tri thức khại''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 1 kết quả

 1. Thưa quý vị và anh chị em quan tâm. Một dự báo về khả năng xảy ra một trận động đất hủy diệt bờ biển phía Tây của các nhà khoa học Hoa Kỳ có khả năng xảy ra trong thời gian ngắn gần đây. Phiên bản tiếng Việt cho dự báo này được Hungnguyen - hội viên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn đưa lên để tham khảo, so sánh đưa dự báo của các nhà khoa học Hoa Kỳ với kết luận của Lý học Việt. Cá nhân tôi đã có kết luận về dự báo này, trong một số topic trên diễn đàn. Nhưng để tiện theo dõi và đối chiếu kết quả giữa nền tảng tri thức của Lý học Việt - cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương - với tri thức của nền văn minh hiện đại liên quan đến động đất, tôi lập riêng một topic này với những dự báo của tôi, về khả năng" Có hay không động đất hủy diệt phía Tây Hoa Kỳ". Cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em. =================== Thứ sáu, 17/07/2015 | 19:48 Thưa quý vị và anh chị em.Thông tin trên do HungNguyen đưa lên diễn đàn trong "Thông tin cập nhật". Giả sử trận động đất này có xảy ra thì cũng không ngoài tời tiên tri của lão Gàn: "Động đất là thiên tai ấn tượng của năm nay". Các thông số của các ngành khoa học liên quan theo mô tả của bài báo trên - đã xác định rằng: sẽ xảy ra động đất hủy diệt miền Tây nước Mỹ. Đồng thời, rất nhiều nhà tiên tri trên thế giới, đều cho rằng: Tổng Thống Obama là Tổng thống cuối cùng của nước Mỹ, Và nước Mỹ sẽ bị hủy diệt trong năm nay....vv. Tuy nhiên, cũng liên quan đến lời tiên tri 2015, lão Gàn cũng đã xác định rằng: "Nước Mỹ tuy là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị bá chủ thế giới, nhưng đó chưa phải là quyết định cuối cùng của Thượng Đế. Và để chứng tỏ điều này, năm nay sẽ có một trận động đất không mang tính hủy diệt ở Tây Nam Hoa Kỳ". Và trong bài viết trên, cũng có một hy vọng cuối cùng sau đây, khi tất cả các thông số của tri thức khoa học đều chỉ đến một trận động đất hủy diệt - Đó là: Với những người không tin vào Thượng Đế - cũng không có vấn đề gì - thì lão Gàn mô tả như sau: Như tôi thường nói trên diễn đàn rằng: tri thức của nền văn minh hiện đại chưa biết hết được những quy luật và bản chất tương tác của vũ trụ. Nên khả năng tiên tri của những tri thức khoa học hiện đại rất thấp và cục bộ. Bởi vậy, tất cả những thông số mà tri thức khoa học mô tả về khả năng động đất lớn sẽ xảy ra tại Hoa Kỳ, lại không phản ánh thực chất điều này. Cho nên trận động đất lớn này lại không xảy ra ở đây. Tuy nhiên, nó vẫn xảy ra ở nơi khác, nhưng không mạnh như bài báo mô tả. Đây là kết luận của tôi cho thông tin trên. Và nước Mỹ nên cảm ơn Thượng Đế, nếu chẳng may tôi đúng. Và nếu nước Mỹ có thiện chí thì nên trả tiền cho quẻ bói này. Gía hữu nghị là 1.000. 000 Dol. Hì. PS: Nếu lời tiên tri này của lão Gàn đúng và động đất lớn không xảy ra ở Hoa Kỳ thì một lần nữa cho thấy sức mạnh của Lý học Việt và sự vượt trội của nó so với tri thức khoa học hiện đại của nền văn minh này. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/33334-nhung-van-de-va-tien-tri-nam-at-mui-2015/page-20 =================== Thứ bảy, 18/07/2015 | 19:03 Thưa quý vị và anh chị em. Khi thông tin của HungNguyen và lời tiên tri của tôi đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương ngày hôm qua, thì hôm nay có tin về động đất sau đây: Thưa quý vị và anh chị em. Trong "Lời tiên tri 2015", tôi đã xác định rằng: "Động đất là thiên tai ấn tượng của năm 2015". Và ngay từ đầu năm, một trận động đất mang tính hủy diệt đã xảy ra ở Nepal. Nhưng sau khi động đất xảy ra, tôi đã xác định: Trận động đất ở Nepal chỉ là một ví dụ về tính ấn tượng của động đất trong năm nay. Tất nhiên nó sẽ còn tiếp tục. Gần đây Cơ Quan Đối Phó Khẩn Cấp của Hoa Kỳ (FEMA - Federal Emergency Management Agency) tính toán và vừa công bố rằng một Trận Động Đất Khủng Khiếp (Mega-Quake) có nguy cơ sắp xảy ra và tạo thành cơn sóng thần, qua bài giới thiệu của HungNguyen. Nhưng tôi đã công khai xác định rằng: Hoa Kỳ sẽ không có động đất mang tính hủy diệt trong năm nay. Nhưng cũng như tôi đã xác định: Vẫn sẽ có một trận động đất lớn xảy ra trên trái Đất và lần này, tôi dự báo rằng: Sẽ xảy ra - nhanh thì ngay trong tháng 6 Việt lịch - chậm không quá nửa đầu tháng 7. Nó sẽ xảy ra ở phía Nam xích đạo. Cụ thể ở đâu thì tôi không có thời gian để tính toán kỹ hơn. Ai giỏi thì cứ vào bổ sung hoặc phản biện. Trận động đất ở trên web Tuổi Trẻ mà tôi giới thiệu ở trên, không phải trận động đất của dự báo này của tôi. =================== Chủ nhật, 19/07/2015 | 07:21 Thưa quý vị và anh chị em. Đây là thông tin chính thức về khả năng xảy ra một trận động đất ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương: Siêu động đất tại Thái Bình Dương, 13.000 người có thể sẽ thiệt mạng Chủ nhật, 06:01, 19/07/2015 VOV.VN - Các nhà địa chất dự báo sắp có một trận siêu động đất trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, đe dọa đến tính mạng của 13.000 người. Hãng tin Foxnews vừa đưa tin, sắp xảy ra một trận động đất kinh hoàng trong lịch sử trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, có thể khiến 13.000 người thiệt mạng. Trận siêu động đất này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 70.000 người dân. Foxnews cảnh báo, trận động đất sắp tới khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương sẽ mạnh gấp 30 lần so với các vụ động đất do đứt gãy San Andreas. Trận động đất sắp xảy ra này thuộc vết đứt gãy Cascadia. Tính mạng của 13.000 người có thể bị đe dọa bởi trận động đất kinh hoàng này. Theo như nghiên cứu của các nhà địa chất, những trận động đất gây ra bởi vết đứt gãy Cascadia xảy ra theo chu kỳ 240 năm. Và trận động đất cuối cùng là cách đây 300 năm, vào khoảng những năm 1700. Trận động đất đó đã tạo những con sóng thần cao tới 600 foot (gần 200m) ở Nhật Bản. Giáo sư vật lý Michio Kaku tại trường đại học Thành phố New York cho biết, trận siêu động đất sẽ không xảy ra tại California, mà nó sẽ xảy ra tại vết đứt gãy Cascadia (kéo dài từ San Francisco tới Seattle). Siêu động đất sẽ có cường độ 9,2 độ richter. Giáo sư vật lý Michio Kaku tiết lộ, trước khi trận động đất xảy ra, chúng ta sẽ thấy những dấu hiệu đầu tiên từ các loài động vật. “Các loài động vật sẽ có hành động kỳ lạ, đó là dấu hiệu. Và sau đó một đến hai phút, trận động đất thực sự sẽ xảy ra,” ông nói. Theo dự đoán, trận động đất sẽ có cường độ 9,2 độ richter và kéo dài khoảng 4 phút. Sau đó khoảng 15 phút, sóng thần sẽ nhấn chìm các thành phố gần bờ biển./. Trần Ngọc/VOV.VN Theo Foxnews ======================= Thưa quý vị và anh chị em. Trước đây nhiều năm, những nhà khoa học Hoa Kỳ cũng thông báo về một trận động đất có tính hủy diệt ở California. Thâm chí có nhà khoa học còn khẳng định rằng: Nó sẽ xảy ra trong năm có thông tin này (Cách đây nhiều năm). Điều này đã khiến chính quyền bang Cali nắm đó, phải huy động một cuộc tập phòng chống động đất quy mô lớn có 10.000 người tham gia. Nhưng Thiên Sứ tôi, nhân danh Lý học Việt đã xác định sẽ không thể xảy ra động đất ở đây. Đến nay, nhiều năm đã trồi qua. Và Lý học Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - đã chứng tỏ tính chính xác trong dự báo của mình. Đến nay - trong bài viết trên - các nhà khoa học Hoa Kỳ đã xác định động đất không thể xảy ra ở California: Quote Nhưng họ lại cho rằng: Động đất hủy diệt sẽ xảy ra từ vết đứt gãy Cascadia (kéo dài từ San Francisco tới Seattle). Và họ cho rằng: Nó sắp xảy ra ....ngay bây giờ. Một lần nữa Thiên Sứ tôi, nhân danh nền Lý học Việt, cội nguồn đích thực của văn minh Đông phương với Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, xác định rằng: Sẽ không có động đất hủy diệt ở vết đứt gãy Cascadia (kéo dài từ San Francisco tới Seattle) Mục đích viết bài này của tôi, là: * Nhắc lại lời tiên tri xác định không có động đất mang tính hủy diệt ở Cali của Lý học Việt, trước tất cả các nhà khoa học Hoa Kỳ. Và Lý học Việt đã đúng tính đến hôm nay là ngót chục năm trôi qua. * Xác định lại một lần nữa - qua các bài viết trên - rằng: Không thể có động đất hủy diệt tại vết đứt gãy Cascadia, như các nhà khoa học Hoa Kỳ đã nêu trong bài viết trên. Ít nhất trong năm nay. * Tôi cải chính lại vùng động đất, mà tôi đã dự báo trong bài viết trên là: Nay xin sửa lại là: PS: Tôi đã đi Hoa Kỳ ba lần, qua 8 tiểu bang và khoảng 25 thành phố, thị trấn ở Hoa Kỳ (do các thân chủ mời đi mần Phoengshui. Hì). Riêng Cali tôi ở lâu nhất và đi nhiều nơi nhất. Tôi đã cảm nhận được khí chất của nơi này. Cho nên tôi mới có "cơ sở Lý học" để xác định rằng: Không thể có động đất ở đây. Tuy nhiên, hiện nay tôi được biết tiểu bang này đang bị hạn hán nặng. Về vấn đề này, tôi đã đưa lên topic này từ rất lâu. Đồng thời tôi cũng đã xác định rằng: Nếu chính quyền bang Cali đồng ý chi một triệu Dollar trọn gói, tôi sẽ dự báo và xác định một trận mưa lớn khắp Cali. Lấy tiền sau khi dịch vụ được thực hiện. (Thiên Sứ tui bị áp lực trả nợ, nên mong quý vị cũng thông cảm. Giá này quá rẻ). Bây giờ, cái gì lão Gàn cũng quy ra thóc hết. Làm không thì ông giáo sư Vật lý Lý thuyết hàng đầu Việt Nam Nguyễn Văn Trọng, ông ấy lại đến Cafe Trung Nguyên hỏi: "Có mục đích gì?" thì mệt lắm! ======================= Thứ sáu, 24/07/2015 | 18:32 Dọa hoài! Lão Gàn chờ đến cuối năm xem động đất có xảy ra như bài báo nêu không. Nếu đến ngày mà lão Gàn chọn là 24 của tháng Chạp năm Ất Mùi (2015) Việt lịch, mà động đất không xảy ra thì lão và Hungnguyen sẽ nhậu với chai Hennessy loại xịn, để gọi là ăn mừng tính vượt trội của Lý học Việt so với tri thức của nền văn minh hiện đại. Giống như đã nhậu với anh chị em trong việc xác định: "Không có ngày tận thế" vậy. Nếu Hungnguyen bận, lão nhậu một mình. Tất nhiên lão sẽ chụp ảnh đưa lên đây! =======================Thứ bảy, 01/08/2015 | 04:46 Đến nay là 15 ngày rùi! Chưa xảy ra. Lão đợi đến 24 tháng Chạp Việt lịch mà vưỡn không xảy ra thì lão sẽ "chém gió" thế này: Từ nay, mọi thiên tai trên trái Đất được dự báo từ các cơ quan khoa học quốc tế, phải được thông qua Lý học Việt duyệt đã nhá! Nếu ai đó mà chê lão Gàn chém gió, thì có muốn lão ngưng chém gió trong trường hợp này không? Hì! ======================= Thưa quý vị và anh chị em quan tâm. Phần trên là các bài viết liên quan của tôi đã thể hiện dự báo của tôi về khả năng có hay không động đất hủy diệt phía Tây Hoa Kỳ. Tôi đã xác định: "Không thể xảy ra!". Các bài viết tiếp theo trong topic này sẽ tiếp tục phân tích các vấn đề liên quan với trong thời gian chứng nghiệm là hết năm nay. Kết thúc vào ngày 24 tháng Chạp Ất Mùi Việt lịch. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của quý vị và anh chị em.