• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''Giải mã đèn Ông Sao''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 1 kết quả

 1. ĐÊM TRUNG THU CỦA NỀN VĂN HIẾN VIỆT Kính dâng: Thuỷ Tổ Kinh Dương Vương – Mẫu Vụ Tiên, 8] Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ, Kính tặng: 7]Mừng sinh nhật lần thứ 66 của Sư Phụ Thiên Sứ Lạc Việt – 7]Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh tức Nguyễn Vũ Diệu 1. Mở đầu: Nền Văn Minh Đông Phương mà chủ nhân là dân Tộc VIỆT, trải gần 5000 năm văn hiến với bao thăng trầm của lịch sử. Tuy nền văn minh kì vĩ của Tổ Tiên đã bị huỷ hoại, bị chiếm đoạt bởi sự xâm lăng của kẻ thù phương Bắc. nhưng Tổ Tiên chúng ta đã tìm cách lưu giữ và truyền lại cho con cháu chúng ta thông qua rất nhiều di sản văn hoá phi vật thể. Đặc biệt chính là những tập tục, phong tục truyền thống, trò chơi dân gian hay tín ngưỡng thờ cúng. Những nét văn hoá truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, một nền văn minh lúa nước tồn tại qua hàng ngàn năm bất chấp thăng trầm của Lịch sử, không những không bị đồng hoá mà ngày càng chứng minh sự khác biệt rõ nét với những bản sao của những dân tộc tự xưng là chủ nhân của nền văn minh ấy. Sự giao thoa của các nền văn hoá là rất bình thường trong mọi nền văn minh, từ cổ đại tới hiện đại. Tuy nhiên, nguồn gốc và nét đặt trưng riêng biệt của chủ nhân nền Văn hoá đó được thể hiện qua các phong tục, tập tục được truyền từ đời này qua đời khác, và cũng chỉ có họ mới có thể giải thích được cặn kẽ vì sao những phong tục đó lại tồn tại. Bên cạnh Tết Nguyên Đán của dân tộc Việt để đón chào một mùa Xuân mới thì Tết Trung Thu (hay còn gọi là Tết Trẻ Em, Tết Đoàn Viên) cũng là một trong những lễ hội lớn của dân tộc Việt. Đây là một trong nhiều Tết lễ trong năm nhưng là một mốc thời gian mà mọi trẻ em mang trong mình dòng máu Việt đều mong chờ. Tết Trung thu của người Việt mang nét đặc trưng riêng biệt và mang đậm tính nhân văn, rộng hơn là tính Minh Triết của nền Văn minh Lạc Việt. Đó chính là việc nhìn nhận vị trí quan trọng của Trẻ Em- Tương lai của một dân tộc, đó là việc Tổ tiên chúng ta đã đưa tinh tuý của nền Văn minh vào trong một lễ hội giành cho trẻ em – mầm non, tương lai của Dân Tộc. Tuy rằng ở Trung Quốc, Đài Loan hay một số nước Đông Nam Á có Tết trung thu, đặc biệt là ở Trung Quốc rất giống với Việt Nam. Người TQ cho rằng Tết Trung Thu xuất phát từ nền văn minh Hoa hạ nhưng về bản chất thì không thể giống và đúng với ý nghĩa cốt lõi của Tết Trung Thu – vốn thuộc về nền Văn minh Lạc Việt. Bài viết dưới đây sẽ phân tích về sự khác biệt đó. Đây là nghiên cứu và cách nhìn nhận riêng của tôi, vẫn còn nhiều chỗ chưa thấu đáo. Tuy nhiên tôi hy vọng chúng ta tiếp tục lưu giữ và phát huy những di sản văn hoá của Tổ Tiên để lại. Hãy để con cháu chúng ta tự hào rằng, dân tộc Việt là chủ nhân của một nền Văn minh kì vĩ, một trong những nền văn hoá lâu đời nhất trên hành tinh. 2. Vì sao lại là Tết Trung Thu ? Theo Âm lịch (hay lịch mặt Trăng) thì hằng năm chúng ra cũng có 12 tháng (năm nhuận sẽ thêm 1 tháng nhưng không có hai ngày Tết Trung Thu). Mỗi một tháng đều có ngày Rằm tức là ngày Trăng tròn, nhưng trong số 12 ngày Rằm trong năm thì ngày Rằm tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Tám là quan trọng nhất. Tết Trung Nguyên hay còn gọi là Rằm tháng Bảy, tuy là ngày tết quan trọng trong văn hoá Tâm linh của người Việt nhưng gọi là Tết thì chúng ta không coi đó là ngày Tết. Chỉ có hai dịp được coi là Tết: Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu. Tết Trung Thu là Tết giành cho trẻ Em, một ngày Tết chưa bị ảnh hưởng và thay đổi bởi cuộc sống hiện đại. Tổ tiên chúng ta đã vô cùng sáng suốt và linh mẫn khi tạo ra một phong tục giành riêng cho Trẻ em. Qua đó vừa thể hiện sự nhìn xa trông rộng cho việc giữ gìn nền văn minh, vừa thể hiện sự cao minh khi đưa mật mã vào trong những phong tục dân gian .Đơn giản bởi vì Trẻ em từ lúc biết nhận thức vạn vật xung quanh sẽ ghi lại những gì huyên náo, đầy màu sắc. Hình ảnh và âm thanh đó sẽ lưu giữ trong ký ức cho tới lúc Già. Phong tục đó sẽ khó bị ảnh hưởng và thay đổi bởi tính qui ước sâu đậm trong kí ức được ghi lại ngay từ khi đứa Trẻ chưa biết nói. Mọi người con mang dòng máu Lạc Hồng sẽ không thể nào quên một Tết Trung Thu sẽ diễn ra thế nào, cần những gì: bánh Nướng, bánh Dẻo, mâm Ngũ quả để phá cỗ : Hồng ngâm, Chuối, Bưởi là thứ không thể thiếu. Rồi mũ Sư tử, trống cơm, đèn ông Sư và quan trọng nhất chính là Đèn Ông Sao. Không có Đèn Ông Sao, bánh Nướng, bánh Dẻo thì không phải là đêm Rằm Trung Thu. Trong chiêm tinh học, Tâm linh và Phù thuỷ phương Tây, họ luôn sử dụng lịch mặt Trăng cho mọi công việc liên quan tới Tâm Linh và pháp thuật. Mỗi một ngày rằm đều có tên: Ví dụ: tháng 1 là Trăng Tuyết, tháng 2 Trăng thần Chết, tháng 6 là Trăng Tình Yêu, tháng 7 là Trăng Cầu Nguỵện, tháng 8 là Trăng Đỏ. Trong đó trăng tháng 8 , khi mặt trăng gần trái đất nhất, tác động lớn nhất lên cuộc sống của hành tinh chính là thời điểm quan trọng nhất cho mọi công việc liên quan tới Tâm linh và pháp thuật trong giới Phù Thuỷ. Đây chính là một trong những bằng chứng cho thấy, có một sự liên quan mật thiết đến nhau giữa hai nền văn minh Đông – Tây , vốn được xem như không có sự lien kết. Điều này cũng lại đặt ra thêm nhiều hơn về nghi ngờ đã từng có một nền văn minh toàn cầu từng tồn tại trên trái đất và Tổ Tiên Lạc Việt là chủ nhân nắm giữ một phần thuộc về nền văn minh đó. Các nhà khảo cổ cho rằng, hình ảnh về Tết Trung Thu đã được in trên Trống Đồng Ngọc Lũ, tức là nó đã phải có trước cả khi làm ra Trống Đồng. Sẽ không có bất kì một bằng chứng khảo cổ hay di tích nào còn tồn tại để chứng minh cho sự tồn tại của những thứ như bánh Nướng- Dẻo, đèn Ông Sao. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng, cũng như bánh Trưng-bánh Dày của Tết Nguyên Đán thì bánh Nướng-Dẻo và đèn Ông Sao cũng gắn liền với Tết Trung Thu từ ngày Tết này ra đời. Những thứ bánh, đồ chơi đó, tuy giành cho Trẻ Em nhưng hàm chứa trong đó chính là kiến thức huyền vĩ của nền Văn minh Lạc Việt. 3. Mật ngữ thông qua ẩm thực và trò chơi A. Bánh Nướng- Bánh Dẻo Cho dù giống nhau về mặt hình thức nhưng bánh của Người Việt khác với bánh nướng và bánh Dẻo của người Trung Quốc, chính là nội dung được thể hiện bên trong chiếc Bánh. Bánh Nướng vuông, bánh Dẻo tròn , vị phải Ngọt (tất nhiên phải ngọt vì mọi đứa trẻ đều thích Ngọt), bánh truyền thống đều có nhân Ngũ Vị hoặc Thập Vị. Ở đây, chúng ta đã thấy sự hiện diện của số 5 và số 10 – con số của Hậu Thiên. Bánh Nướng nhân sẽ có 10 Vị (bánh THẬP cẩm), trong đó sẽ có mỡ phần của lợn (heo) cắt vuông-nhỏ, lá chanh thái nhỏ , thịt quay(heo hoặc gà) hoặc lạp xưởng – hạt sen, vừng, mứt bí (bí xanh), hạt bí, Tất cả tạo nhân bánh khi trộn vào sẽ có đủ các màu: Xanh, Trắng, Đỏ, Xanh Dương tượng trưng cho các hành trong ngũ hành là: Mộc, Kim, Hoả, Thuỷ. Vỏ bánh Nướng Vuông sau khi nướng sẽ có màu Nâu sậm đặc trưng, biểu tượng của hành Thổ. Chiếc bánh Nướng đơn giản nhưng đầy đủ Ngũ Hành. Tôi cho rằng, tiết Trung Thu là thời điểm Kim cực thịnh nên việc tạo ra chiếc bánh được tạo ra mang hình thù đặc trưng của hành Thổ chính là sự hoà hợp giữa tiết Khí và ẩm thực. (Thổ sinh Kim) Bên cạnh đó là bánh Dẻo thể hiện tính Âm bên cạnh bánh Nướng (thuộc Dương). Bánh Dẻo màu Trắng, hình tròn mang hình tượng của KIM. Cũng nhưng bánh Chưng và bánh Dầy thì chúng ta cũng nhận thấy sự trùng hợp trong việc bánh Nướng-Dẻo được tạo ra. Tất nhiên về sau này thì bánh Nướng-Dẻo đều có cả hình tròn và vuông nhưng nguồn gốc thì từ ngày xưa , kí ức trẻ thơ của tôi là bánh Nướng Vuông, bánh Dẻo Tròn. 35]B. Mâm Ngũ Quả: 35] Phá cỗ đêm trung thu, trước khi trẻ con phá cỗ thì hoa quả cùng đồ chơi sẽ được bày biện để mời Chị Hằng Nga (đại diện của măt Trăng). Đây chính là mâm Cỗ trong công việc Tế Lễ, và bản chất đằng sau mâm hoa quả chính là một phần không thể thiếu trong thủ tục Tế Lễ. 35]C. Đèn Ông Sao: 35] Là thứ không thể thiếu trong Tết Trung thu. Đây là một thứ đồ chơi rất bình thường và đơn giản nhưng nó lại là một biểu tượng rất đặc biệt. Chúng ra chỉ có thể tìm thấy đèn Ông Sao ở duy nhất Tết Trung Thu của Người Việt. Các loại đèn của Trung Quốc đều chỉ là đồ chơi thuần tuý, hoặc mang tính chất dân gian theo văn hoá truyền thống. Nó hoàn toàn khác với ý nghĩa của cây đèn Ông Sao trong nền Văn minh Lạc Việt Trước hết, hãy nói về biểu tượng ngôi sao năm cánh bên trong vòng tròn. Trong giới Phù Thuỷ tây Phương, hình ảnh ngôi sao năm cánh đều bên trong hình tròn là biểu tượng của giới Phù Thuỷ. Không chỉ là hình tượng, nó còn được hiểu như một lá Khiên, lá Bùa để bảo vệ người Phù thuỷ và là đại diện của niềm tin, sức mạnh của giới Phù Thuỷ. Không có một biểu tượng nào có sức mạnh như biểu tượng này. Chúng ta thương chỉ biết tới sự tồn tại 4 hành trong nền lý học Tây phương nhưng thực chất họ cũng chia ra làm 5 HÀNH bao gồm Khí, Nước, Đất, Lửa và trên hết là Tâm Linh (là trung tâm, là không giới hạn) khác với Ngũ hành của nền văn minh Đông phương. Vòng tròn bên ngoài thể hiện sự sống, là luật Luân Hồi (Sinh –Lão- Tử- Tái sinh). Vòng tròn chứa ngôi sao năm cánh(pentagram) là một kí hiệu cổ xưa nhất tồn tại trên Trái đất. Nó được cho là đã có từ thời kì URUK -3500 năm trước CN và thời kì Ur của Chaldees trong Mesopotamia cổ đại. Nó được tìm thấy ở khắp nơi, từ Ân độ , Ai Cập, Hy Lạp, Babylon, Maya Châu Mỹ, Đông Nam Á. Hình tượng, biểu tượng này được tìm thấy qua cả tín ngưỡng bao gồm đạo Thiên Chúa, Do Thái, Satanic, và giới Phù thuỷ. Kí hiệu/biểu tượng này được dùng như bùa chú bảo vệ, kêu gọi năng lượng của các vị Thần, và là con dấu của Vua Salomon. (dấu của Vua Salomon được lưu trữ tại bảo tàng quốc gia Anh) (hình ảnh chụp từ vệ tinh vòng tròn ngôi sao năm cánh tại Kazahktan-Ka Zắc Tan) (Bùa chú dùng hình tượng Sao năm cánh trong giới Phù thuỷ) Trong giới Phù thuỷ, việc sử dụng biểu tượng này trong các công cụ giao tiếp với Thánh Thần và thể hiện quyền năng , ví dụ như ĐŨA THẦN. Quay trở lại với đèn Ông Sao, ta thấy biểu tượng không hề khác biệt so với các nền văn hoá khác. Ngôi sao 5 màu biểu tượng cho ngũ hành và bên ngoài là hình tượng Thái Cực, là Trời, là Thánh Thần, là năng lực vô biên. Về sau này, nhiều người bỏ vòng tròn quanh ngôi sao hoặc chỉ dán bằng giấy bóng kính với hai màu xanh và đỏ do không hiểu ý nghĩa. Tuy nhiên, khi kết hơp những đặc điểm chung này thì Đèn Ông Sao phải có vòng tròn xung quanh và dán đủ 5 màu sắc : Xanh-Đỏ-Tím-Vàng-Lục. Vật liệu khung được làm từ Tre và gỗ xốp có lõi rỗng, chứ ko phải bằng các loại gỗ quí hay vật liệu đắt tiền. Tôi giải thích thông qua một công cụ không thể thiếu của Phù Thuỷ, đó là cây Đũa Thần. Tôi sẽ không giải thích về cây Đũa này vì nó hoàn toàn không mang tính mê hoặc như chúng ta vẫn thường thấy trên phim ảnh hay truyện có nguồn gốc từ Tây phương. Đây là công cụ mang tính biểu trưng của năng lượng vũ trụ và Phù thuỷ dùng nó như một phần cơ thể, tiếp nhận năng lượng và truyền năng lượng của mình vào vũ trụ. Một trong những loại đũa thần của giới phù thuỷ được làm bằng gỗ của cây bụi rậm, yêu cầu phải rỗng ruột (đương nhiên là có lý do cần phải rỗng ruột), dài khoảng 50,4cm, đường kính 0,95cm ! Cây đèn Ông Sao của chúng ta, ngôi sao làm từ tre (dạng xốp) và cán làm bằng cây gai xốp và rỗng ruột từ thân cây Đay, kích thước và đường kính cũng tương tự như Đũa thần .Về nguyên liệu cho thấy có sự tương đồng với nguyên liệu tạo ra cây Đũa thần của Phù thuỷ Tây phương. Cấu tạo tay cầm được dùng gỗ xốp –tre hoặc nứa, có lõi và được sơn màu đỏ. Theo Lý Học Đông Phương thì đó là tượng quẻ Ly –Hoả (Ly trung Hư) tượng của sự vui vẻ , no đủ, thành công. Phía trên là biểu tượng sao năm cánh Ngũ Hành , với vòng tròn là tượng quẻ Càn. Trên Càn- dưới Ly : cây đèn ông Sao cho ta quẻ Thiên Hoả Đồng Nhân !!!!! Là quẻ số 13 trong Kinh Dịch - Tượng của sự sum vầy, đồng lòng hay sự giao hoà giữa con Người với thế giới Tâm Linh. Mọi người cùng đồng lòng hướng về một điều ước cho Trẻ em được Vui chơi, No Ấm và Hạnh Phúc. Với mọi đứa trẻ, ước mơ được Vui vẻ, được ăn uống no nê là một tiềm thức có từ khi mới sinh ra. Vậy nên Tổ tiên chúng ta đã tạo ra cây đèn Ông Sao cho trẻ Em như một chiếc Đũa thần, gửi thông điệp mong ước của tất cả trẻ Em, của Tương lai một dân tộc , được vui chơi và sự No Ấm, Hạnh Phúc. Tất nhiên, nếu người lớn thì ý thức và điều ước không thuần khiết như tiềm thức của trẻ em, thế nên sẽ không tạo ra sự đồng nhất và không tạo ra sự kì diệu. Vì thế, Đêm Trung Thu với lễ rước đèn Ông sao cùng với múa Sư tử sẽ tạo ra một điều kì diệu nếu mọi người cùng hướng về chung một điều ước. Trong bài nghiên cưú của tôi về Cúng Lễ, tôi có trình bày chi tiết hơn về những điều kì diệu được tạo ra từ sức mạnh ý trí, năng lực của tiềm thức và ước muốn cháy bỏng của con người. 35]D. Đèn Cù (Ông Sư): 35] 35]Về tên gọi thì tôi cũng không tìm được lý giải vì sao gọi là đèn Cù hay đèn Ông Sư. Tuy nhiên , tôi lại nhận thấy có sự tương đồng giữa hình của cây đèn này với bánh xe Cầu nguyện – Hexagram, biểu tượng của Thần Linh, của Sao Thổ . Ngạc nhiên hơn nữa, Biểu tượng hình Lục Giác này có trên đỉnh cực Bắc của sao Thổ . 35] 35]Sao Thổ, theo chiêm tinh học Tây phương cổ đại gắn liền với ô vuông thần bí 3x3, tức là đồ hình Tiên thiên. Từ" Hexagram" là từ cho biểu tượng Lục Giác nhưng cũng là tên gọi chung cho 64 quẻ Kinh Dịch 35]Cũng như hình ngôi sao năm cánh, biểu tượng lục giác được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, từ hình vẽ trong các hang động tới công trình kiến trúc, biểu tượng trong nhiều tôn giáo vào khoảng hơn 2500 năm trước Công nguyên. Đèn Cù có 6 cánh cân bằng, khi kẻ các đường thẳng qua đỉnh và nối với nhau, chúng ta sẽ được một Hexagram. Cây đèn Cù chính là thể hiện của năng lượng Tâm linh, và cũng như nền văn hoá cổ khác, họ dùng biểu tượng này trên bánh xe Tâm linh hay bánh xe cầu nguyện (Wising Wheel). Khi cầu nguyện, bánh xe sẽ quay tròn cũng giống như khi chơi đèn Ông Sư thì phải đẩy nó quay. Cây Nến bên trong phải thắp sáng khi chơi đèn, và đó chính là sự kết nối giữa con người với thế giới Tâm linh. (hình ảnh chụp từ một ngôi đền tại Ả Rập (từ các nghiên cứu về Ý thức và Vô Thức) (chiêm tinh với kinh dịch) Chúng ta sẽ không tìm được đèn Cù ở bất kì nơi nào khác, bất kì nền văn hoá nào khác ngoại trừ tại Việt Nam. 35]E. Múa Sư tử: 35] Vì sao lại trọn biểu tượng là con Sư tử chứ không phải là các biểu thượng Linh thiêng khác như Rồng hay Hổ ? Bên cạnh đó lại có Ông Địa với khuôn mặt luôn nở nụ cười,mặt tròn bụng to đi trước múa quạt . Cạnh đó là múa cầu lửa với Trống gõ theo nhịp “Tùng tùng tùng tùng, cắc , Tùng tùng tùng tùng” Trong các buổi Tế Lễ, sự canh giữ và bảo vệ con trẻ khỏi tà ma trong đêm là điều vô cùng cần thiết. Nó đảm bảo mọi sự cầu xin đều không có tà ma xâm nhập. Múa Lân của người TQ , cho dù giống nhau về mặt hình thức nhưng nó lại thể hiện một tham vọng chính trị và nước lớn với việc vờn quanh quả Cầu. Nó không còn mang ý nghĩa của Múa Sư Tử của người Việt bởi vì múa Sư tử cổ truyền của chúng ta thể hiện rõ nét sự bảo vệ Linh thiêng, cũng giống như Sư tử ở cửa Đền Chùa của người Việt (không phải đe doạ). Ông Địa, đại diện cho thế giới Tâm linh, vui vẻ đi trước dẫn đầu. Cạnh đó là múa Lửa, dùng Lửa để xua tan tà khí và nhịp Trống tạo nên một nhịp điệu cho mọi người tập trung , hoà điệu cùng với điệu múa. Đó chính là điều kiện cho một đàn Cúng Lễ thành công – Sự tập trung và đồng điệu. Lễ phá cỗ đêm Trung Thu bản chất là một đàn Cầu Lễ mang rất nhiều ý nghĩa nhân văn. Qua đó cũng thể hiện một tư duy vượt trội so với các nền văn hoá khác, cũng như thể hiện một tri thức cao thâm thuộc về một nền văn minh kì vĩ của Tổ Tiên chúng ta. (Hình ảnh sử dụng trong bài viết đều được sưu tầm từ mạng Internet) Hà nội ngày 26-9-2015 Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải)