• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''Tư Vấn''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 22 kết quả

 1. ĐỒNG MỘT DOLLAR SINGAPOR & BỨC TRANH TAM DƯƠNG KHAI THÁI LÀNG ĐÔNG HỒ. Truyền thuyết kể rằng: Đất nước Singapore sở dĩ phát triển chính vì ngài Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã nghiên cứu Địa Lý Phoengshui và đã nhờ các thầy Địa Lý tài ba, kích hoạt Địa lý phong thủy ở Đảo quốc này. Những công trình Địa Lý nổi tiếng của Singapore, đã được Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh, phân tích và giảng ngay khóa Địa Lý Lạc Việt đầu tiên, từ 2006. Đó là: Dinh Thủ Tướng Singapore có cấu trúc hình cái ấn với một hồ nước tượng cho con dấu đóng xuống, quyết định vấn đề. Dinh Thủ tướng này tọa lại ngay Trung Cung Đảo quốc này. Công trình kiến trúc nghệ thuật "Chiếc nhẫn may mắn". Tổ hợp công trình kiến trúc này được xây dựng ngay vị trí đắc địa nhất cực vượng Âm khí của đất nước này. Nhưng một yếu tố thứ ba, rất quan trọng nữa, đó là đồng một dollar Singapor. Nhà phong thủy - nhà sư Hong Chuan nổi tiếng thời bấy giờ cho rằng việc đào hầm xây tàu điện ngầm ở Singapore, đã phá vỡ long mạch, làm xấu phong thủy và kìm hãm sự thịnh vượng của quốc đảo. Ông này cho rằng cách duy nhất để trung hòa các yếu tố tiêu cực là mọi người dân mang theo một hình bát giác trong người khi ra đường. Làm cách nào để đạt được điều đó, khi ở Singapore không phải ai cũng tin vào phong thủy? Sau một thời gian bàn bạc, ngài Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã quyết định tạo ra đồng 1 đô Singapore, với 8 cạnh bên trong đường viền tròn. Đây được coi đây là lá bùa may, trấn yểm tà khí và là một phương thuốc an dân. Câu chuyện này được nhiều người dùng để lý giải cho việc ra đời đồng tiền một Dollar Singapor với hình dạng bát giác vào năm 1987. Do vậy mà ngay sau khi được phát hành, đồng xu này đã rất thu hút công chúng, thành biểu tượng may mắn, linh vật trấn yểm tà ma của người Singapore và trở thành vật bất ly thân của họ khi ra đường. Ngoài ý nghĩa về mặt tâm linh, với người dân Singapore, đồng xu 1 đôla còn là biểu tượng cho tài khí. Nhưng trong thời gian tìm hiểu Lý học Đông phương và tính hình tượng trong Địa Lý phong thủy, thì tôi nhận thấy rằng: Bức tranh dân gian Việt nổi tiếng của làng tranh Việt Đông Hồ, có một sức mạnh tác động, kích hoạt biểu tượng may mắn và tài lộc hơn rất nhiều đồng một Dollar Singapore. Đó chính là bức tranh "Tam Dương khai thái" của làng Đông Hồ. Tôi đã phân tích rất kỹ tính minh triết của bức tranh này trong cuốn "Minh triết Việt trong tranh dân gian Việt Nam", từ năm 2001. Ngay đầu năm Đinh Dậu 2017, tôi đã viết bài mô tả tính kích hoạt tài lộc của bức tranh này treo trong nhà và làm những bức tranh có kích thước nhỏ để cho vào ví/ bóp. Tranh "Tam Dương khai thái" của làng Đông Hồ năm ngoái, bán chạy như tôm tươi. Thông tin từ những người treo tranh này trong nhà, đều xác định sự thay đổi tài lộc và may mắn hơn hẳn. Bức tranh "Tam Dương khai thái" thực chất mô tả về hình tượng của một quẻ tốt nhất trong chu kỳ 64 quẻ Dịch, có tên gọi là "Địa Thiên Thái". Từ vụ việc nhỏ nhoi, đến gia đình, xã hội và cả quốc gia, dân tộc...gặp quẻ này đều rất tốt, mọi việc hanh thông. Theo chủ quan và sự hiểu biết của tôi, nếu mỗi người chúng ta đều có một bức hình tranh "Tam Dương khai thái" thu nhỏ để trong bop/ ví thì tác dụng sẽ hơn nhiều đồng 1 dollar Singapore. Tất nhiên, để dẫn đến một sự kiện tốt/ xấu trong cuộc đời bạn, sẽ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng bạn sẽ được hỗ trợ tốt đẹp hơn, trong giao dịch, quan hệ xã hội và may mắn về tiền bạc, nghề nghiệp, nếu trong bóp/ ví của bạn có một bức tranh thu nhỏ nổi tiếng của làng Đông Hồ. Đã có nhiều cá nhân sở hữu bức tranh thu nhỏ này, và có những Cty trang bị cho nhân viên của họ, mỗi người một tấm tranh như vậy. Tất nhiên, họ đều may mắn và Cty rất phát triển. Nhiều Cty lớn bỏ ra cả hàng chục, hàng trăm triệu để mua vật phẩm trấn yểm ở văn phòng của họ. Trong khi đó, chỉ cần vài triệu, họ có thể trang bị tranh này cho hàng trăm công nhân, kích hoạt sự phát triển của Cty và những công nhân, nhân viên trong Cty cũng rất may mắn. CHÚC SỰ MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC LUÔN Ở BÊN CÁC BẠN. - Chú thích nội dung hình ảnh: 1/ Đồng Một dollar Sinhgapore> 2/ Bức tranh "Tam Dương khai thái" thu nhỏ, bằng bìa cứng tráng lớp bảo quản. TÍNH MINH TRIẾT CỦA BỨC TRANH TAM DƯƠNG KHAI THÁI. Tôi tóm tắt nội dung bức tranh này ở đây. Nhìn vào bức tranh bạn chỉ thấy hai con gà Trống gần giống hệt và quay đầu vào nhau, với hàng chữ "Tam Dương khai thái". Trong 64 quẻ Dịch chỉ có một quẻ là Địa Thiên Thái có ba hào Dương (Tam Dương). Vậy hình tượng nào là quẻ Khôn để thành ĐịaThiên Thái? Đó chính là hình tượng 2 con gà trống này: 1/ Độ số 2 là của quẻ Khôn (Hai con gà). 2/ Sau lưng con gà trống là hình ảnh mặt trời (Hỏa) được cách điệu với những lông đuôi chính là tia lửa của mặt trời. Đây chính là biểu tượng quẻ Khôn thuộc Âm Hỏa theo Lạc Việt. Khi nhìn vào bức tranh ta thấy hình hai con gà trước (Dương trước, Âm sau) và nổi bật. Chữ chỉ là mô tả nội dung bí ẩn của bức tranh. Đây chính là sự xác định Hình ảnh quẻ Khôn có trên quẻ Càn (Dương trên Âm Dưới). vậy chính là quẻ "ĐỊA THIÊN THÁI". các bạn xem hình minh họa trong bài này. 3/ Bùa may mắn hộ trợ bản mệnh và Cty. 4/ Quẻ Địa Thiên Thái - quẻ thứ 11 và là quẻ tốt nhất trong kinh Dịch. Gồm quái Khôn (Ba vạch Âm đứt ở trên) và quái Càn (Ba vạch Dương - Tam Dương - ở dưới)
 2. Chào cả nhả. em có lang thang trên mạng tìm cách xem bói cho bản thân thì thấy diễn đàn nhà mình khá rôm rả, Hiện tại em đã 27 rồi, nhưng chưa mảnh tình vắt vai, em cảm thấy em không có ế, mà ế rất nặng :D Em hi vọng được mọi người xem qua cho lá số về đường tình duyên chắc chở này và người em có thể lấy làm chồng ạ Hi vọng em có thể giúp ba má tiễn đưa được quả bom này. em cảm ơn cả nhà thiệt nhiều :) lá số em gửi như link dưới ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=NGUYỄN+THỊ+TRANG&date=1991,4,12,11,30&year=2017&gender=f&view=screen&size=2
 3. Xin nhờ các thầy tư vấn, tôi tên là Nguyễn Thị Châu Giang , Âm Nữ , sinh ngày 31/08/1991 DL , tức là 22/07/1991 AL , sinh vào lúc 16:05 giờ chiều ( giờ Canh Thân ) Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=giang&date=1991,8,31,16,5&year=2017&gender=f&view=screen&size=2 Thông tin thêm: - Tôi là con thứ 2 , trên còn có anh trai đã có vợ và 2 đứa con _hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài - Tôi đi từ năm 2011 đến nay vẫn sinh sống ở bên này _ năm tôi 1 tuổi có phải đi tiêm phòng ở phường , bị tiêm phải thuốc hết hạn hay thuốc không được để tủ bảo đảm nên bị sốc thuốc , tím tái suýt chết , phải mổ 2 bên nách ( giờ vẫn còn sẹo ) _năm tôi học lớp 1 ( hình như vào năm 1997-1998 tôi có bị tai nạn giao thông bị bẹp hộp sọ và có phải nằm bệnh viện mấy tháng điều trị _tôi hay bị bệnh đau đầu , mỏi cổ , từ bé hay bị vặt , suốt ngày gắn liền với bác sĩ và thuốc . đến lớn vẫn hay ốm nhưng đỡ hơn lúc nhỏ - học xong lớp 12 thì tôi đi sang nước ngoài _ tôi đi sang đây ở cùng họ hàng nhưng lại không được giúp đỡ , họ chỉ nói mồm thôi chứ còn lại toàn bị lợi dụng . _đường tình duyên thì lật đật , được giới thiệu cho bao nhiêu ngừoi nhưng chẳng ai muốn gặp , có yeu 2 người thì một ngừoi thì chuyên lừa tiền , còn ngừoi thứ 2 thì 2 bên gia đình , họ hàng gặp mặt xong tự dưng anh ấy quay ra bảo không có tình cảm từ trước đến giờ toàn tôi ngộ nhận , rồi anh ấy quay ngoắt 360 độ . _công danh , sự nghiệp thì lênh đênh , bấp bênh . chẳng có gì được như ý muốn Tôi muốn nhờ các thầy tư vấn về công việc , vận mệnh ,tình duyên , vận hạn , năm 2017 . có thể giúp tôi nhìn xem nửa cuối năm nay , dự đinh của tôi là vào tháng 8 âm này tôi sẽ tiến hành việc lớn liên quan đến giấy tờ và hôn thê để định cư ở bên này có được thuận lợi , thuận buồm xuôi gió , đầu xuôi đuôi lọt không ,và xem hộ tôi xem ngừoi chồng giấy tờ này của tôi hình dáng như thế nào ? => thật sự mong các thầy tư vấn giúp tôi , nhìn giúp tôi . thật sự việc này là việc hệ trọng liên quan đến cuộc đời tôi , mong hữu duyên các thầy tư vấn giúp tôi . tôi xin cám ơn
 4. Mong các vị cao nhân dừng chân trốn đây để nhìn qua lá số của em mới . sao cái số của em nó gian truân , mệt mỏi quá . đường tình duyên thì lật đật , đường công danh sự nghiệp thì vất cả , toàn vào sự bế tắc . em mệnh nữ sinh ngày 31/08/1991 tức 22/7/1991 vào lúc 16:05 . em xin cám ơn , đa tạ nhìu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1991,8,31,16,5&year=2017&gender=f&view=screen&size=2
 5. Em sinh 29/5/1986 AL Bính Dần có chồng 4/7/1985 AL Ất Sửu con trai đầu: 10/4/2013 AL Quý Tỵ Kính nhờ các cao nhân xem đường gia đạo và tiền bạc giúp em em xin cảm ơn rất nhiều ạ!! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Thuỳ+Trang&ldate=3,3,5,29,10&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 6. Xin bác Thiên Luân tư vấn luận tuổi giúp gia đình cháu, cảm ơn bác rất nhiều chồng sinh 4/7/1985 Ất sửu mạng Hải trung kim vợ sinh 29/5/1986 Bính Dần mạng Giáng hạ thuỷ bé trai đầu sinh 10/4/2013 Quý Tỵ mạng Tích lịch hoả Nhờ bác Thiên Luân xem gia đình cháu hợp tuổi không mà cháu là vợ mà phải kiếm tiền là chính và chăm sóc con, chồng cháu kiếm bao nhiêu là ăn hết, hay nhậu nhẹt còn mượn tiền cháu xài thêm nữa ạ .
 7. Kính chào các bác và các thầy trên diễn đàn Em tên Dương Tiến Lập sinh ngày 29/3/1994 (AL) , 9/5/1994 (DL) giới tính nam, sinh vào giờ Ngọ , không biết chính xác là mấy giờ , nhưng tầm từ 11h45-12h . Năm nay là em tròn 24 tuổi từ nhỏ mới sinh ra là có 7 nốt ruồi đen từ đầu đến chân , và có tóc kết hình quả đào giống trẻ con thời xưa , em biết đọc biết viết từ rất sớm , thời nhỏ em gặp nhiều trắc trở và vất vả lắm , bị người khác hãm hai , và có 1 lần bị điện giật, 1 lần suýt chết vì ngộ độc về ngoại hình: dáng người em gầy , nước da hơi vàng, tóc quăn , và khuôn mặt hình trái xoan , có tai to và trái tai to , lông mày rậm , lông mi dài và cong, là con trai đầu lòng , và đến hiện tại bố mẹ không sinh lứa thứ 2, em cao 1m65, cân nặng 54Kg, sống mũi dài, có 1 nốt ruồi đen ở gần mép miệng bên trái, có 2 nốt ruồi 2 bên vai và trên đầu cũng có một nốt ruồi gần thái dương , còn từ ngực trở xuống bàn chân và tay mỗi bộ phận cũng đều có 1 nốt ruồi ẩn từ khi sinh ra đến nay Về tính cách: Hay nổi nóng , kiềm chế kém, ưa làm chuyện ngược đời , tính tình lập dị , và chẳng giống ai , khó hòa đồng và hay bị người khác hiểu lầm em có đi xem bói thì được người ta cho biết là em có căn đồng tứ phủ, căn Quan Hoàng Mười , căn Cô Chín , Cô đôi , cô bơ ..v..v.. căn cao số nặng nên học hành thi cử rất lận đận , và em còn bị lỗi ngày sinh , giờ sinh nữa, hiện sức khỏe em rất kém , hay bị bệnh này bệnh nọ , và em vào cung Mẫu là em lại muốn khóc , rất xúc động , dù cố kìm mà nước mắt vẫn chảy ra như là cảm thấy rất gần gũi quen thuộc và thân thương , mong nhớ Hiện em nhờ các bác xem giúp em lá số tử vi này với ạ , ngoài ra em muốn nhờ các bác xem qua về đường công danh , sự nghiệp , tài lộc , tình duyên , vận hạn , bổn mạng , trong năm nay và cách hóa giải mong các bác giúp đỡ , em xin cảm ơn! Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Dương+Tiến+Lập&ldate=1,11,3,29,7&year=0&gender=m&view=screen&size=2
 8. Cháu sinh ngày 3-8-96 lúc 22h, cháu lấy lá số trên diễn đàn là mệnh Vũ Khúc - Thiên tướng, khi đi coi từ vi cháu thấy mọi người thường bảo là mệnh CNDL & bản thân cháu cũng thấy hợp , nên cháu nghĩ lịch ở forum thiếu 1 ngày,Cháu có 1 số câu hỏi để tham khảo về hoàn cảnh cá nhấn & liệu rằng nhwungx dự định của mình co puhf hợp không,Một số điều về cháu: -cao vừa tầm 1m73 -hơi gù -chân tay có sẹo -mổ 3 lần vào năm 2004, 2013, 2014 -có bẹnh về tiêu hoá -tính cách cháu ôn hoà nhưng không ngại khổ -tự ái cao -thi thoảng thiếu tự tin -có khả năng nói -đang theo học ngành lý luận chính trị& kinh doanh với bố mẹ -năm nay bắt đầu có tình yêu -gia đình không hoà thuận lắmCác câu hỏi của cháu:1. Cháu có nên kinh doanh không ạ?2. Công việc của cháu trong tương lai liên quan đến gì thì hợp ạ (vd: nhà đất, giấy tờ, ngoại giao,kinh doanh...)? Nêu theo nghiệp nhà nước cháu có phat triển được không ạ?3. Cháu muốn lập gia đình trong năm 2017, với tính cách cháu liệu có nên lập gia đình sớm không ạ?Phía trên là câu hỏi của cháu, mong ban quản tị và mọi người giúp đỡ cháu,Cháu xin cảm ơn ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phuc+Hung&date=1996,8,4,22,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2
 9. Chả là cháu sinh năm bính tý , cháu cung có một vài câu hỏi đang vướng mắc , mong mọi người giải đáp 1. Cháu ko biết là nếu như theo lạc thư hoa giáp thì mệnh của cháu là hoả ! Vậy lá số tử vi của cháu có thay đổi nhiều ko ! Mọi người xem giup cháu và luận lá số cháu lấy trên diễn đàn này với ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+thị+hồng+nhung&ldate=3,1,11,3,8&year=0&gender=f&view=screen&size=2 2.các bác xem giúp cháu có phài giờ sinh là mùi ko ạ , cháu nghe mẹ bao la sinh vao luc 15 h kem 5 phut chiều ! Đặc điểm bản thân : chiều cao 1m6 , da trắng . Mặt hơi xanh xao , có vết tàn nhang dưới mắt khá đậm va to , mắt lộ , răng hơi hô , mũi tẹt Hiện tại đang học tập trong trường quân đội . Năm 2014 đỗ đại học , hiên tai đag la sinh viên năm 3. Nhà cháu có bố (1965) , mẹ (1975) , em trai (2000) , e gái (2009) Họ nội có bác gái mất lúc còn trẻ . Có một bác gái ở vậy !
 10. Cháu chào các bác ạ. Cháu sinh ngày 28/06/1988 lúc 5h chiều. Nay cháu mong các bác xem giúp cháu lá số tử vi về tình duyên vì cháu quá lận đận. Trước giờ cháu trải qua 4 mối tình với người bằng tuổi. Ng gần nhất tưởng sắp cưới cuối cùng lai tan vỡ. Cháu có tìm hiểu thêm 1 số ngừoi lớn tuổi hơn nhưng không phù hợp. Có người muốn lấy nhưng cháu lại không có tình cảm. Cháu gửi link lá số của mình
 11. Thưa các thầy con có một điều lo nghĩ suốt mấy ngày nay không tìm lời giải đáp thỏa đáng, mong các thầy chỉ giúp dùm con cho tâm con được yên. Chuyện là buổi sáng ngày 15 âm lịch vừa rồi (khoảng 6h30 sáng) con ra bàn thờ ông địa thắp hương như mọi ngày, do có con nhỏ con đốt hương lên bàn thờ ông địa xong con vào nhà trong, khoảng 5 phút sau nghe thấy mọi người ở ngoài kêu nhà cháy, con giật mình chạy ra thì thấy bàn thờ ông địa nhà mình đang bốc cháy ngùn ngụt, con hoảng quá chạy vào nhà múc nước ra dập lửa nhưng không tắt (do cháy miếng nhựa phía thành trên của bàn thờ ông địa) vội chạy ngược lại lấy cái khăn thấm ướt nước trùm lại mới hết cháy. Con lên mạng tìm hiểu trên mạng thấy cháy bát nhang bàn thờ là điềm báo xấu, vậy như trường hợp nhà con thì xấu như thế nào ạ? Kính các thầy xem dùm con. Cảm ơn
 12. Bác haithien ơi, Lần trước bác xem dùm cháu 1 phần lá số tử vi và cháu có hỏi thêm bác 1 số câu nữa mà chưa thấy bác trả lời. Nay cháu lập bài mới cho bác dễ nhận hơn. Nhờ bác haithienha và các thầy cô giải đáp thắc mắc dùm cháu nha: Bác ơi, cho cháu hỏi thêm chồng tươi lai của cháu làm nghề nghiệp gì vậy bác? Có cùng ngành nghề với cháu đang làm không bác? Như cháu đã nói, cháu từng có bạn trai nhưng đã chia tay cách đây nửa năm rồi. Dạo gần đây, tự nhiên người ấy hay nhắn tin hỏi thăm quan tâm cháu. Mặc dù cháu đã nói dứt khoát nhưng người đó vẫn muốn tìm cơ hội để quay lại. Bác có thể xem dùm cháu lá số tử vi của người đó và cháu còn mắc nợ gì nữa với nhau mà không thể nào buông cháu ra được không bác? Đây là sơ nét về người đó: Tên: Đoàn Quôc Dũng Sinh ngày: 26/12/1988 dương lịch Giờ sinh: cháu nhớ hình như trong khoảng 7-8g sáng. Cháu mô tả sơ để bác có thể cho cháu biết chính xác ngày sinh. Là trưởng nam trong gia đình. Tính cách năng động, dễ làm quen với mọi ngươi. Hay thiên về tính gia trưởng, người cũng ít quan tâm đến người khác. Ở nhà thì nghe lời cha mẹ, nhưng lúc xa gia đình hay dễ bị người ngoài tác động. Hay nói ra kế hoạch nhưng đến lúc cả hai muốn thực hiện lại không dám thực hiện. Về tình cảm, lúc đi xa gặp người cùng miền nói chuyện hợp nhau thì lại có tình cảm với người đó và quên mất người yêu hiện tại của mình. Tính cách của người này theo như con được biết trong lúc quen dù có bạn gái đi chăng bữa thì việc gì có liên quan đến bạn bè hay người thân đều trên hết và bỏ mặt bạn gái tại mọi chỗ để về giải quyết các việc có liên quan bạn bè hay người thân. Về hình dáng: người cao tầm 1m7, mắt một mí, mắt nhỏ, miệng hô, hai má hơi hóp vào, làm cùng ngành với cháu. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Lê+Ngọc+Thanh+Thảo&ldate=6,6,7,11,6&year=1989&gender=f&view=screen&size=5 Đây là lá số người yêu cũ của cháu lấy theo giờ sinh cháu nhớ: ( người ấy sinh tầm từ 7-8g15) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Đoàn+Quốc+Dũng&date=1988,12,26,7,0&year=1988&gender=m&view=screen&size=2 (lá số lúc 7g) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Đoàn+Quốc+Dũng&date=1988,12,26,8,0&year=1988&gender=m&view=screen&size=2 (lá số lúc 8g) Cháu nhờ bác xem dùm hai lá số của cháu và người cũ xem còn nợ gì nữa không mà không thể dứt được. Cháu cám ơn bác.
 13. Nhờ bác haithienha hoặc bạn smile_at_life và các thầy xem giúp em lá số tử vi này ạ Đây là một vài thông tin cơ bản của con: Tên: Lê Ngọc Thanh Thảo Sinh ngày: 11/08/1989 dương lịch Giờ sinh: trong khoảng 9-9g10 Đây là lá số tử vi của con: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Lê+Ngọc+Thanh+Thảo&ldate=6,6,7,11,6&year=1989&gender=f&view=screen&size=5 Con là chị cả trong nhà. Trong nhà con có một người em gái tuổi Hợi (kém con 6 tuổi). Cha mẹ con cùng tuổi Dậu và năm nay tròn 60 tuổi. Tính tình con vui vẻ, cởi mở. Tính thẳng gặp chuyện thì cứ nói thẳng với người khác nên có khi bị mất lòng. Hay dễ bực mình, nổi nóng nhưng một lúc sẽ nguôi. Không thích giỡn dây. Lúc gặp người mới thì khó làm quen, khó mở lời nhưng khi quen được rồi thì vui vẻ nói chuyện. Thích hay nói chuyện với bạn bè, không thích sự yên lặng khi làm việc. Là người hay giấu nỗi buồn trong long, không muốn để người khác phải lo lắng cho mình. Công việc con đang làm là dân IT. Con nhờ bác xem giúp con lá số tử vi về: - Công việc: hiện tại con đang muốn thay đổi chỗ làm mới trong năm nay, không biết có cơ hội để thay đổi không? - Tình duyên: bác có thể xem dùm con tuổi lấy chồng và có thể mô tả sơ về diện mạo người chồng/ bạn trai tương lai không? Đường con cái của con có tốt không ạ? Hiện tại con mới chia tay bạn trai cũng đã hơn nửa năm. - Con có một căn nhà đã treo bảng bán gần 2 năm nay nhưng chưa được, không biết con có bán được căn nhà đó không? Năm nay con tính gom góp tiền mua mảnh đất không biết có thể mua được không?
 14. Cháu chào bác haithienha , nhờ bác xem lá số tử vi giup cháu ạ Tên : Trần Thị Giang , 23/7/1990 (dl) Canh Ngọ , giờ khoảng 17h30 đến 18h. Lá số của cháu đây ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Trần+Thị+Giang&date=1990,7,23,18,0&year=2017&gender=f&view=screen&size=4 Cháu lập gia đình năm 22 tuổi , chồng cháu sn 1983 , hiện tại cháu có 2 cháu gái sinh năm 2012 và 2015. Công viêc của cháu làm y tá trong bệnh viện huyện , chồng làm điện lực ở huyện . Bác xem giúp cháu công việc của vợ chồng cháu đã ổn định chưa và có cơ hội phát triển không ạ . Bác xem đường con cái cháu có con trai không ạ,và năm nào cháu sinh được ạ. Bác xem vợ chồng cháu có ở được với nhau lâu dài không vì có thầy bảo cháu chết non, chồng có 2 vợ. Và khi nào vợ chồng cháu xây được nhà ạ . Cháu cảm ơn bác nhiều!
 15. Chào bác haithienha, con nhờ bác xem lá số tử vi dùm con. Đây là một vài thông tin cơ bản của con: Tên: Lê Ngọc Thanh Thảo Sinh ngày: 11/08/1989 dương lịch Giờ sinh: trong khoảng 9-9g10 Đây là lá số tử vi của con: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Lê+Ngọc+Thanh+Thảo&ldate=6,6,7,11,6&year=1989&gender=f&view=screen&size=5 Con là chị cả trong nhà. Trong nhà con có một người em gái tuổi Hợi (kém con 6 tuổi). Cha mẹ con cùng tuổi Dậu và năm nay tròn 60 tuổi. Tính tình con vui vẻ, cởi mở. Tính thẳng gặp chuyện thì cứ nói thẳng với người khác nên có khi bị mất lòng. Hay dễ bực mình, nổi nóng nhưng một lúc sẽ nguôi. Không thích giỡn dây. Lúc gặp người mới thì khó làm quen, khó mở lời nhưng khi quen được rồi thì vui vẻ nói chuyện. Thích hay nói chuyện với bạn bè, không thích sự yên lặng khi làm việc. Là người hay giấu nỗi buồn trong long, không muốn để người khác phải lo lắng cho mình. Công việc con đang làm là dân IT. Con nhờ bác xem giúp con lá số tử vi về: - Công việc: hiện tại con đang muốn thay đổi chỗ làm mới trong năm nay, không biết có cơ hội để thay đổi không? - Tình duyên: bác có thể xem dùm con tuổi lấy chồng và có thể mô tả sơ về diện mạo người chồng/ bạn trai tương lai không? Hiện tại con mới chia tay bạn trai cũng đã hơn nửa năm. - Con có một căn nhà đã treo bảng bán gần 2 năm nay nhưng chưa được, không biết con có bán được căn nhà đó không? Năm nay con tính gom góp tiền mua mảnh đất không biết có thể mua được không? Mong bác xem dùm con. Con cảm ơn bác ạ.
 16. Cháu chưa có duyên dược tư vấn nên lại đăng bài. Cháu lấy chồng được 6 năm thì chồng mất vì bệnh tật. Đau đớn và bất lực. Người ta bảo cháu gò má cao. Có nốt ruồi dưới cằm là sát chồng con. Ai cũng bảo số cháu tình duyên lận đận. Cháu rất hoang mang và tự trách mình. Kính xin các bác xem giúp lá số cho cháu với. CHáu lo lắng ko biết con trai cháu có bị mẹ ảnh hưởng gì ko? Con cháu sinh 22-2-2011 a. Cháu xin chân thành cảm ơn các bác http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phạm+thị+thanh+thúy&date=1985,2,19,3,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 17. Cháu chào các cô, các chú, các bác trên diễn đàn! Cháu mới biết đến tử vi gần đây và chưa được thầy xem tử vi cho bao giờ, nên kính mong mọi người bình giải lá số tử vi giúp cháu ạ: - Ngày giờ sinh Dương lịch: 00:45 ngày 2 tháng 9 năm 1996 (Tức Giờ Tý, ngày 20 tháng 7 năm Bính Tý) - Giới tính: Nữ - Link lá số tử vi: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Lê+Linh&date=1996,9,2,0,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2 - Cháu cao 1m64, nặng 49kg. Cháu là con thứ 2 trong gia đình. Cháu thi đỗ đại học vào năm 2014 và sang năm 2015 thì cháu đi du học. Hiện cháu đã đi du học được hơn 1 năm rưỡi. Cách đây 4 tháng, cháu có quen một bạn trai là người nước ngoài, trước đó thì cháu chưa yêu ai cả ạ. Cháu kính mong mọi người bình giải lá số giúp cháu. Nếu có điểm gì đáng lưu tâm, mong mọi người chỉ bảo ạ! Ngoài ra, mọi người xem giùm cháu nên theo làm công việc gì; nên mở công ty riêng hay làm nhà nước; có nên lập nghiệp ở nước ngoài không? Và bao giờ cháu nên kết hôn? Liệu cháu và bạn trai hiện tại có đi đến được hôn nhân không ạ? Cảm ơn mọi người!
 18. Kính nhờ các bác tư vấn cho mẹ con cháu. Chồng cháu mất sớm. Nhà còn 2 mẹ con nhưng con trai cháu rất bướng bỉnh mẹ nói gì cũng làm ngược lại. Lúc nào gặp nhau là ầm ĩ cả nhà lên. Con trai cũng đau ốm luôn. Nhờ các bác tư vấn cách hóa giải xung khắc cho mẹ con nhà cháu. Con trai: 22-2-2011(DL) Tùng Bách Mộc. Mẹ: 19-2_2011(DL) Hải Trung Kim.
 19. Xin chào mọi người Em xin được tư vấn giúp em về tuổi tác của cha mẹ con cái trong gia đình. Ba sinh 14.07.1987. Tuổi Bính dần. Mang hỏa. Mẹ sinh 1.5.1987. Tuổi đinh mão. Mạng hỏa. Con gái đầu lòng sinh 12g kém 5 trrưa ngày 3 tháng 7 năm ất mùi. Mang kim Em mong muốn sinh con nm tuất. Mạng mộc. Nhưng ko được vì vỡ kế hoạch măc dù đã đặt vòng. Dự kiến em sẽ sinh con nâm dậu. Mạng kim nữa. Em lo con cái và ba mẹ ko hợp tuổi. Xin được tư vấn và cho em biết có cách gì hóa giải xung khắc ko ạ. Em làm nhà nước chắc chỉ sinh được hai con a.
 20. Xin gửi lời chào đến diễn đàn Lý học Đông Phương cùng các vị cao nhân! Cháu là người rất hâm mộ Lý học Đông phương, tuy nhiên kiến thức và khả năng vẫn còn rất hạn chế. Cháu theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng bây giờ mới lập chủ đề nhỏ này mạn phép hỏi ý kiến các vị cao nhân về một số vấn đề phong thủy áp dụng cho nhà bố mẹ thân sinh. Bố mẹ cháu cùng tuổi Kỷ Hợi, 1959, từ lâu làm nông nghiệp lương thiện, 4 người con đều chịu khó học hành chu đáo và có công việc ổn định, cháu là con út. Việc cúng bái lễ nghi trong nhà, bố mẹ cháu rất coi trọng và chu đáo. Cả bố mẹ cháu và các anh em đều được mọi người yêu quí. Tuy nhiên trong gia đình thường xuyên có bất hòa giữa bố và mẹ, giữa anh em. Đặc biệt là bộ mẹ thường xuyên đau ốm, tâm lý các cụ không được thảnh thơi. Con cháu vì công việc, sự nghiệp hay nhiều lý do khác đều có xu hướng lập nghiệp, lập gia đình xa các cụ. Hàng xóm láng giềng mình có đối xử tốt với họ nhưng có vẫn gây nhiều phiền phức hơn là giúp đỡ. Cháu xin trình bày qua cấu trúc đất đai nhà cửa của bố mẹ cháu, mong các cao nhân chỉ giáo. Bố mẹ cháu hiện nay ở vùng trang trại, ngôi nhà cấp 4 đặt gần chính giữa khu đất (Hình 1). Phía sau tựa một ngọn đồi nhỏ, dốc thoai thoải. Phía trước nhìn ra là khoảng đất thấp hơn và rộng, có khe nước chảy qua, phía xa xa là dãy núi Hoành Sơn. Xung quanh nhà trồng cây cối um tùm, về mùa hè rất mát mẻ. Hình 1: https://drive.google.com/open?id=0B747NjNt9nXFZjViZEJPeERudnM Khu vực nhà ở được bố trí như Hình 2. Hình 2: https://drive.google.com/open?id=0B747NjNt9nXFajB2VlhTMkM3RkU Cháu xin phép thêm hỏi một vấn đề như sau: Cây mít ngay phía trước nhà (Hình 3,4,5). Đây là cây mít cao, to nhất, cho quả ngon hằng năm, đã lâu trước đây lúc mưa bão bị sét đánh trúng một lần. Cây mít này đứng sát cạnh đường vào nhà, nhưng thế đứng của nó sừng sững và chắn ngay phía mặt tiền, gân rễ nổi lên cao, khiến vùng đất xung quanh rễ nhô cao hơn một chút. Có một vấn đề nữa là tran thờ Thần Thổ Địa được dựng ngay trước mái hiên, dựa lưng và một cành của cây mít. Các vị cao nhân cho cháu xin ý kiến, ảnh hưởng của cây mít đến lưu thông sinh khí trong nhà như thế nào? Có nên chặt hạ hay không ạ? Hình 3: https://drive.google.com/open?id=0B747NjNt9nXFUWkwMHBnSDBobzg Hình 4: https://drive.google.com/open?id=0B747NjNt9nXFTFFPNVk0LXVYeTA Hình 5: Cây mít mùa ra quả: https://drive.google.com/open?id=0B747NjNt9nXFSFBVd3IycmtXaUU Vì là lần đầu cháu post bài nên có gì sai sót mong ban quản trị nhắc nhở. Cháu xin chân thành cảm ơn!
 21. Kính chào chú Thiên sứ, anh chị và các bạn. Cháu có một dự định là xây nhà cho bố mẹ cháu vào tháng 2 âm lịch này, nay cháu viết bài với mong muốn nhận được sự tư vấn của chú và các anh chị. Bố cháu sinh năm: 1954 Mẹ sinh năm: 1960 Cháu sinh 1982 Cháu nhờ chú, và anh chị tư vấn giúp: - Chọn ngày nào để phá nhà cũ và ngày nào để động thổ nhà mới - Chọn tuổi nào để đứng lên xây nhà - Cháu định làm nhà Hướng Bắc, có nên không ah? Cháu kính mong chú và các anh chị tư vấn giúp cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn ah.