• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''Tư liệu quan trọng.''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 1 kết quả

 1. Ngày giờ Sóc và Tiết khí Các bảng dưới đây chứa dữ liệu ngày giờ Sóc (New Moons), Trung khí (Major Solar Term) và Tiết khí (Minor Solar Terms) cho các năm từ 1000 đến 2999. Những số liệu này được tính sẵn bằng máy tính điện tử sử dụng các lý thuyết thiên văn hiện đại VSOP-87 và ELP-2000 và công bố trên mạng để mọi người quan tâm có thể tra cứu dễ dàng. 1000-1799 (ZIP) 1800-1819 | 1820-1839 | 1840-1859 | 1860-1879 | 1880-1899 1900-1919 | 1920-1939 | 1940-1959 | 1960-1979 | 1980-1999 2000-2019 | 2020-2039 | 2040-2059 | 2060-2079 | 2080-2099 2100-2119 | 2120-2139 | 2140-2159 | 2160-2179 | 2180-2199 2200-2999 (ZIP) Các trang liên quan Trang âm lịch Việt Nam (Hồ Ngọc Đức) Dữ liệu về Tuần trăng của U.S. Naval Observatory Các điểm phân mùa (Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí) theo U.S. Naval Observatory Tra giờ mọc / lặn của mặt trời (U.S. Naval Observatory) Bảng ngày giờ các Sóc (New Moons) và Tiết khí (Solar Terms) 2000 - 2019 Ngày giờ theo múi giờ Việt Nam (UTC+7:00) 2000 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 08:01 - Tiểu hàn 07/01 01:14 21/01 01:23 - Đại hàn 04/02 19:40 - Lập xuân 05/02 20:03 19/02 15:33 - Vũ Thủy 05/03 13:43 - Kinh trập 06/03 12:17 20/03 14:35 - Xuân phân 04/04 18:32 - Thanh minh 05/04 01:12 20/04 01:40 - Cốc vũ 04/05 11:12 05/05 11:50 - Lập hạ 21/05 00:49 - Tiểu mãn 02/06 19:14 05/06 15:59 - Mang chủng 21/06 08:48 - Hạ chí 02/07 02:20 07/07 02:14 - Tiểu thử 22/07 19:43 - Đại thử 31/07 09:25 07/08 12:03 - Lập thu 23/08 02:49 - Xử thử 29/08 17:19 07/09 14:59 - Bạch lộ 23/09 00:28 - Thu phân 28/09 02:53 08/10 06:38 - Hàn lộ 23/10 09:47 - Sương giáng 27/10 14:58 07/11 09:48 - Lập đông 22/11 07:19 - Tiểu tuyết 26/11 06:11 07/12 02:37 - Đại tuyết 21/12 20:37 - Đông chí 26/12 00:22 2001 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 13:49 - Tiểu hàn 20/01 07:16 - Đại hàn 24/01 20:07 04/02 01:29 - Lập xuân 18/02 21:27 - Vũ Thủy 23/02 15:21 05/03 19:32 - Kinh trập 20/03 20:31 - Xuân phân 25/03 08:21 05/04 00:24 - Thanh minh 20/04 07:36 - Cốc vũ 23/04 22:26 05/05 17:45 - Lập hạ 21/05 06:44 - Tiểu mãn 23/05 09:46 05/06 21:54 - Mang chủng 21/06 14:38 - Hạ chí 21/06 18:58 07/07 08:07 - Tiểu thử 21/07 02:44 23/07 01:26 - Đại thử 07/08 17:52 - Lập thu 19/08 09:55 23/08 08:27 - Xử thử 07/09 20:46 - Bạch lộ 17/09 17:27 23/09 06:04 - Thu phân 08/10 12:25 - Hàn lộ 17/10 02:23 23/10 15:26 - Sương giáng 07/11 15:37 - Lập đông 15/11 13:40 22/11 13:00 - Tiểu tuyết 07/12 08:29 - Đại tuyết 15/12 03:47 22/12 02:22 - Đông chí 2002 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 19:44 - Tiểu hàn 13/01 20:29 20/01 13:02 - Đại hàn 04/02 07:24 - Lập xuân 12/02 14:41 19/02 03:13 - Vũ Thủy 06/03 01:28 - Kinh trập 14/03 09:03 21/03 02:16 - Xuân phân 05/04 06:18 - Thanh minh 13/04 02:21 20/04 13:20 - Cốc vũ 05/05 23:37 - Lập hạ 12/05 17:45 21/05 12:29 - Tiểu mãn 06/06 03:45 - Mang chủng 11/06 06:47 21/06 20:24 - Hạ chí 07/07 13:56 - Tiểu thử 10/07 17:26 23/07 07:15 - Đại thử 07/08 23:39 - Lập thu 09/08 02:15 23/08 14:17 - Xử thử 07/09 10:10 08/09 02:31 - Bạch lộ 23/09 11:55 - Thu phân 06/10 18:18 08/10 18:09 - Hàn lộ 23/10 21:18 - Sương giáng 05/11 03:34 07/11 21:22 - Lập đông 22/11 18:54 - Tiểu tuyết 04/12 14:34 07/12 14:14 - Đại tuyết 22/12 08:14 - Đông chí 2003 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 03/01 03:23 06/01 01:28 - Tiểu hàn 20/01 18:53 - Đại hàn 01/02 17:48 04/02 13:05 - Lập xuân 19/02 09:00 - Vũ Thủy 03/03 09:35 06/03 07:05 - Kinh trập 21/03 08:00 - Xuân phân 02/04 02:19 05/04 11:53 - Thanh minh 20/04 19:03 - Cốc vũ 01/05 19:15 06/05 05:11 - Lập hạ 21/05 18:12 - Tiểu mãn 31/05 11:20 06/06 09:20 - Mang chủng 22/06 02:10 - Hạ chí 30/06 01:39 07/07 19:36 - Tiểu thử 23/07 13:04 - Đại thử 29/07 13:53 08/08 05:24 - Lập thu 23/08 20:08 - Xử thử 28/08 00:26 08/09 08:20 - Bạch lộ 23/09 17:47 - Thu phân 26/09 10:09 09/10 00:01 - Hàn lộ 24/10 03:08 - Sương giáng 25/10 19:50 08/11 03:13 - Lập đông 23/11 00:43 - Tiểu tuyết 24/11 05:59 07/12 20:05 - Đại tuyết 22/12 14:04 - Đông chí 23/12 16:43 2004 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 07:19 - Tiểu hàn 21/01 00:42 - Đại hàn 22/01 04:05 04/02 18:56 - Lập xuân 19/02 14:50 - Vũ Thủy 20/02 16:18 05/03 12:56 - Kinh trập 20/03 13:49 - Xuân phân 21/03 05:41 04/04 17:43 - Thanh minh 19/04 20:21 20/04 00:50 - Cốc vũ 05/05 11:02 - Lập hạ 19/05 11:52 20/05 23:59 - Tiểu mãn 05/06 15:14 - Mang chủng 18/06 03:27 21/06 07:57 - Hạ chí 07/07 01:31 - Tiểu thử 17/07 18:24 22/07 18:50 - Đại thử 07/08 11:20 - Lập thu 16/08 08:24 23/08 01:53 - Xử thử 07/09 14:13 - Bạch lộ 14/09 21:29 22/09 23:30 - Thu phân 08/10 05:49 - Hàn lộ 14/10 09:48 23/10 08:49 - Sương giáng 07/11 08:59 - Lập đông 12/11 21:27 22/11 06:22 - Tiểu tuyết 07/12 01:49 - Đại tuyết 12/12 08:29 21/12 19:42 - Đông chí 2005 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 13:03 - Tiểu hàn 10/01 19:03 20/01 06:22 - Đại hàn 04/02 00:43 - Lập xuân 09/02 05:28 18/02 20:32 - Vũ Thủy 05/03 18:45 - Kinh trập 10/03 16:10 20/03 19:33 - Xuân phân 04/04 23:34 - Thanh minh 09/04 03:32 20/04 06:37 - Cốc vũ 05/05 16:53 - Lập hạ 08/05 15:45 21/05 05:47 - Tiểu mãn 05/06 21:02 - Mang chủng 07/06 04:55 21/06 13:46 - Hạ chí 06/07 19:03 07/07 07:17 - Tiểu thử 23/07 00:41 - Đại thử 05/08 10:05 07/08 17:03 - Lập thu 23/08 07:45 - Xử thử 04/09 01:45 07/09 19:57 - Bạch lộ 23/09 05:23 - Thu phân 03/10 17:28 08/10 11:33 - Hàn lộ 23/10 14:42 - Sương giáng 02/11 08:25 07/11 14:42 - Lập đông 22/11 12:15 - Tiểu tuyết 01/12 22:01 07/12 07:33 - Đại tuyết 22/12 01:35 - Đông chí 31/12 10:12 2006 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 18:47 - Tiểu hàn 20/01 12:15 - Đại hàn 29/01 21:15 04/02 06:27 - Lập xuân 19/02 02:26 - Vũ Thủy 28/02 07:31 06/03 00:29 - Kinh trập 21/03 01:26 - Xuân phân 29/03 17:15 05/04 05:15 - Thanh minh 20/04 12:26 - Cốc vũ 28/04 02:44 05/05 22:31 - Lập hạ 21/05 11:32 - Tiểu mãn 27/05 12:26 06/06 02:37 - Mang chủng 21/06 19:26 - Hạ chí 25/06 23:05 07/07 12:51 - Tiểu thử 23/07 06:18 - Đại thử 25/07 11:31 07/08 22:41 - Lập thu 23/08 13:23 - Xử thử 24/08 02:10 08/09 01:39 - Bạch lộ 22/09 18:45 23/09 11:03 - Thu phân 08/10 17:21 - Hàn lộ 22/10 12:14 23/10 20:26 - Sương giáng 07/11 20:35 - Lập đông 21/11 05:18 22/11 18:02 - Tiểu tuyết 07/12 13:27 - Đại tuyết 20/12 21:01 22/12 07:22 - Đông chí 2007 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 00:40 - Tiểu hàn 19/01 11:01 20/01 18:01 - Đại hàn 04/02 12:18 - Lập xuân 17/02 23:14 19/02 08:09 - Vũ Thủy 06/03 06:18 - Kinh trập 19/03 09:43 21/03 07:07 - Xuân phân 05/04 11:05 - Thanh minh 17/04 18:36 20/04 18:07 - Cốc vũ 06/05 04:20 - Lập hạ 17/05 02:27 21/05 17:12 - Tiểu mãn 06/06 08:27 - Mang chủng 15/06 10:13 22/06 01:06 - Hạ chí 07/07 18:42 - Tiểu thử 14/07 19:04 23/07 12:00 - Đại thử 08/08 04:31 - Lập thu 13/08 06:03 23/08 19:08 - Xử thử 08/09 07:29 - Bạch lộ 11/09 19:44 23/09 16:51 - Thu phân 08/10 23:11 - Hàn lộ 11/10 12:01 24/10 02:15 - Sương giáng 08/11 02:24 - Lập đông 10/11 06:03 22/11 23:50 - Tiểu tuyết 07/12 19:14 - Đại tuyết 10/12 00:40 22/12 13:08 - Đông chí 2008 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 06:25 - Tiểu hàn 08/01 18:37 20/01 23:44 - Đại hàn 04/02 18:00 - Lập xuân 07/02 10:45 19/02 13:50 - Vũ Thủy 05/03 11:59 - Kinh trập 08/03 00:14 20/03 12:48 - Xuân phân 04/04 16:46 - Thanh minh 06/04 10:55 19/04 23:51 - Cốc vũ 05/05 10:03 - Lập hạ 05/05 19:18 20/05 23:01 - Tiểu mãn 04/06 02:23 05/06 14:12 - Mang chủng 21/06 06:59 - Hạ chí 03/07 09:19 07/07 00:27 - Tiểu thử 22/07 17:55 - Đại thử 01/08 17:13 07/08 10:16 - Lập thu 23/08 01:02 - Xử thử 31/08 02:58 07/09 13:14 - Bạch lộ 22/09 22:44 - Thu phân 29/09 15:12 08/10 04:57 - Hàn lộ 23/10 08:09 - Sương giáng 29/10 06:14 07/11 08:11 - Lập đông 22/11 05:44 - Tiểu tuyết 27/11 23:55 07/12 01:02 - Đại tuyết 21/12 19:04 - Đông chí 27/12 19:22 2009 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 12:14 - Tiểu hàn 20/01 05:40 - Đại hàn 26/01 14:55 03/02 23:50 - Lập xuân 18/02 19:46 - Vũ Thủy 25/02 08:35 05/03 17:48 - Kinh trập 20/03 18:44 - Xuân phân 26/03 23:06 04/04 22:34 - Thanh minh 20/04 05:44 - Cốc vũ 25/04 10:23 05/05 15:51 - Lập hạ 21/05 04:51 - Tiểu mãn 24/05 19:11 05/06 19:59 - Mang chủng 21/06 12:46 - Hạ chí 23/06 02:35 07/07 06:13 - Tiểu thử 22/07 23:36 - Đại thử 22/07 09:35 07/08 16:01 - Lập thu 20/08 17:02 23/08 06:39 - Xử thử 07/09 18:58 - Bạch lộ 19/09 01:44 23/09 04:19 - Thu phân 08/10 10:40 - Hàn lộ 18/10 12:33 23/10 13:43 - Sương giáng 07/11 13:56 - Lập đông 17/11 02:14 22/11 11:23 - Tiểu tuyết 07/12 06:52 - Đại tuyết 16/12 19:02 22/12 00:47 - Đông chí 2010 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 18:09 - Tiểu hàn 15/01 14:11 20/01 11:28 - Đại hàn 04/02 05:48 - Lập xuân 14/02 09:51 19/02 01:36 - Vũ Thủy 05/03 23:46 - Kinh trập 16/03 04:01 21/03 00:32 - Xuân phân 05/04 04:30 - Thanh minh 14/04 19:29 20/04 11:30 - Cốc vũ 05/05 21:44 - Lập hạ 14/05 08:04 21/05 10:34 - Tiểu mãn 06/06 01:49 - Mang chủng 12/06 18:15 21/06 18:28 - Hạ chí 07/07 12:02 - Tiểu thử 12/07 02:40 23/07 05:21 - Đại thử 07/08 21:49 - Lập thu 10/08 10:08 23/08 12:27 - Xử thử 08/09 00:45 - Bạch lộ 08/09 17:30 23/09 10:09 - Thu phân 08/10 16:26 - Hàn lộ 08/10 01:44 23/10 19:35 - Sương giáng 06/11 11:52 07/11 19:42 - Lập đông 22/11 17:15 - Tiểu tuyết 06/12 00:36 07/12 12:38 - Đại tuyết 22/12 06:38 - Đông chí 2011 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 04/01 16:03 05/01 23:55 - Tiểu hàn 20/01 17:19 - Đại hàn 03/02 09:31 04/02 11:33 - Lập xuân 19/02 07:25 - Vũ Thủy 05/03 03:46 06/03 05:30 - Kinh trập 21/03 06:21 - Xuân phân 03/04 21:32 05/04 10:12 - Thanh minh 20/04 17:17 - Cốc vũ 03/05 13:51 06/05 03:23 - Lập hạ 21/05 16:21 - Tiểu mãn 02/06 04:03 06/06 07:27 - Mang chủng 22/06 00:17 - Hạ chí 01/07 15:54 07/07 17:42 - Tiểu thử 23/07 11:12 - Đại thử 31/07 01:40 08/08 03:33 - Lập thu 23/08 18:21 - Xử thử 29/08 10:04 08/09 06:34 - Bạch lộ 23/09 16:05 - Thu phân 27/09 18:09 08/10 22:19 - Hàn lộ 24/10 01:30 - Sương giáng 27/10 02:56 08/11 01:35 - Lập đông 22/11 23:08 - Tiểu tuyết 25/11 13:10 07/12 18:29 - Đại tuyết 22/12 12:30 - Đông chí 25/12 01:06 2012 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 05:44 - Tiểu hàn 20/01 23:10 - Đại hàn 23/01 14:39 04/02 17:22 - Lập xuân 19/02 13:18 - Vũ Thủy 22/02 05:35 05/03 11:21 - Kinh trập 20/03 12:14 - Xuân phân 22/03 21:37 04/04 16:06 - Thanh minh 19/04 23:12 - Cốc vũ 21/04 14:18 05/05 09:20 - Lập hạ 20/05 22:16 - Tiểu mãn 21/05 06:47 05/06 13:26 - Mang chủng 19/06 22:02 21/06 06:09 - Hạ chí 06/07 23:41 - Tiểu thử 19/07 11:24 22/07 17:01 - Đại thử 07/08 09:31 - Lập thu 17/08 22:54 23/08 00:07 - Xử thử 07/09 12:29 - Bạch lộ 16/09 09:11 22/09 21:49 - Thu phân 08/10 04:12 - Hàn lộ 15/10 19:03 23/10 07:14 - Sương giáng 07/11 07:26 - Lập đông 14/11 05:08 22/11 04:50 - Tiểu tuyết 07/12 00:19 - Đại tuyết 13/12 15:42 21/12 18:12 - Đông chí 2013 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 11:34 - Tiểu hàn 12/01 02:44 20/01 04:52 - Đại hàn 03/02 23:13 - Lập xuân 10/02 14:20 18/02 19:02 - Vũ Thủy 05/03 17:15 - Kinh trập 12/03 02:51 20/03 18:02 - Xuân phân 04/04 22:02 - Thanh minh 10/04 16:35 20/04 05:03 - Cốc vũ 05/05 15:18 - Lập hạ 10/05 07:28 21/05 04:09 - Tiểu mãn 05/06 19:23 - Mang chủng 08/06 22:56 21/06 12:04 - Hạ chí 07/07 05:35 - Tiểu thử 08/07 14:14 22/07 22:56 - Đại thử 07/08 15:20 - Lập thu 07/08 04:51 23/08 06:02 - Xử thử 05/09 18:36 07/09 18:16 - Bạch lộ 23/09 03:44 - Thu phân 05/10 07:34 08/10 09:58 - Hàn lộ 23/10 13:10 - Sương giáng 03/11 19:50 07/11 13:14 - Lập đông 22/11 10:48 - Tiểu tuyết 03/12 07:22 07/12 06:08 - Đại tuyết 22/12 00:11 - Đông chí 2014 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 01/01 18:14 05/01 17:24 - Tiểu hàn 20/01 10:51 - Đại hàn 31/01 04:38 04/02 05:03 - Lập xuân 19/02 00:59 - Vũ Thủy 01/03 15:00 05/03 23:02 - Kinh trập 20/03 23:57 - Xuân phân 31/03 01:45 05/04 03:47 - Thanh minh 20/04 10:55 - Cốc vũ 29/04 13:14 05/05 20:59 - Lập hạ 21/05 09:59 - Tiểu mãn 29/05 01:40 06/06 01:03 - Mang chủng 21/06 17:51 - Hạ chí 27/06 15:08 07/07 11:15 - Tiểu thử 23/07 04:41 - Đại thử 27/07 05:42 07/08 21:02 - Lập thu 23/08 11:46 - Xử thử 25/08 21:13 08/09 00:01 - Bạch lộ 23/09 09:29 - Thu phân 24/09 13:14 08/10 15:47 - Hàn lộ 23/10 18:57 - Sương giáng 24/10 04:57 07/11 19:07 - Lập đông 22/11 16:38 - Tiểu tuyết 22/11 19:32 07/12 12:04 - Đại tuyết 22/12 06:03 - Đông chí 22/12 08:36 2015 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 23:20 - Tiểu hàn 20/01 16:43 - Đại hàn 20/01 20:14 04/02 10:58 - Lập xuân 19/02 06:50 - Vũ Thủy 19/02 06:47 06/03 04:56 - Kinh trập 20/03 16:36 21/03 05:45 - Xuân phân 05/04 09:39 - Thanh minh 19/04 01:57 20/04 16:42 - Cốc vũ 06/05 02:52 - Lập hạ 18/05 11:13 21/05 15:45 - Tiểu mãn 06/06 06:58 - Mang chủng 16/06 21:05 21/06 23:38 - Hạ chí 07/07 17:12 - Tiểu thử 16/07 08:24 23/07 10:30 - Đại thử 08/08 03:01 - Lập thu 14/08 21:53 23/08 17:37 - Xử thử 08/09 05:59 - Bạch lộ 13/09 13:41 23/09 15:20 - Thu phân 08/10 21:43 - Hàn lộ 13/10 07:06 24/10 00:47 - Sương giáng 08/11 00:59 - Lập đông 12/11 00:47 22/11 22:25 - Tiểu tuyết 07/12 17:53 - Đại tuyết 11/12 17:29 22/12 11:48 - Đông chí 2016 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 05:08 - Tiểu hàn 10/01 08:30 20/01 22:27 - Đại hàn 04/02 16:46 - Lập xuân 08/02 21:39 19/02 12:34 - Vũ Thủy 05/03 10:43 - Kinh trập 09/03 08:54 20/03 11:30 - Xuân phân 04/04 15:27 - Thanh minh 07/04 18:24 19/04 22:29 - Cốc vũ 05/05 08:42 - Lập hạ 07/05 02:29 20/05 21:36 - Tiểu mãn 05/06 12:48 - Mang chủng 05/06 09:59 21/06 05:34 - Hạ chí 04/07 18:01 06/07 23:03 - Tiểu thử 22/07 16:30 - Đại thử 03/08 03:44 07/08 08:53 - Lập thu 22/08 23:38 - Xử thử 01/09 16:03 07/09 11:51 - Bạch lộ 22/09 21:21 - Thu phân 01/10 07:11 08/10 03:33 - Hàn lộ 23/10 06:45 - Sương giáng 31/10 00:38 07/11 06:48 - Lập đông 22/11 04:22 - Tiểu tuyết 29/11 19:18 06/12 23:41 - Đại tuyết 21/12 17:44 - Đông chí 29/12 13:53 2017 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 10:56 - Tiểu hàn 20/01 04:23 - Đại hàn 28/01 07:07 03/02 22:34 - Lập xuân 18/02 18:31 - Vũ Thủy 26/02 21:58 05/03 16:33 - Kinh trập 20/03 17:28 - Xuân phân 28/03 09:57 04/04 21:17 - Thanh minh 20/04 04:27 - Cốc vũ 26/04 19:16 05/05 14:31 - Lập hạ 21/05 03:31 - Tiểu mãn 26/05 02:44 05/06 18:36 - Mang chủng 21/06 11:24 - Hạ chí 24/06 09:31 07/07 04:51 - Tiểu thử 22/07 22:15 - Đại thử 23/07 16:45 07/08 14:40 - Lập thu 22/08 01:30 23/08 05:20 - Xử thử 07/09 17:38 - Bạch lộ 20/09 12:30 23/09 03:02 - Thu phân 08/10 09:22 - Hàn lộ 20/10 02:12 23/10 12:27 - Sương giáng 07/11 12:38 - Lập đông 18/11 18:42 22/11 10:04 - Tiểu tuyết 07/12 05:32 - Đại tuyết 18/12 13:30 21/12 23:28 - Đông chí 2018 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 16:49 - Tiểu hàn 17/01 09:17 20/01 10:09 - Đại hàn 04/02 04:28 - Lập xuân 16/02 04:05 19/02 00:18 - Vũ Thủy 05/03 22:28 - Kinh trập 17/03 20:11 20/03 23:15 - Xuân phân 05/04 03:13 - Thanh minh 16/04 08:57 20/04 10:12 - Cốc vũ 05/05 20:25 - Lập hạ 15/05 18:48 21/05 09:14 - Tiểu mãn 06/06 00:29 - Mang chủng 14/06 02:43 21/06 17:07 - Hạ chí 07/07 10:42 - Tiểu thử 13/07 09:48 23/07 04:00 - Đại thử 07/08 20:30 - Lập thu 11/08 16:58 23/08 11:08 - Xử thử 07/09 23:29 - Bạch lộ 10/09 01:01 23/09 08:54 - Thu phân 08/10 15:15 - Hàn lộ 09/10 10:47 23/10 18:22 - Sương giáng 07/11 18:32 - Lập đông 07/11 23:02 22/11 16:01 - Tiểu tuyết 07/12 11:26 - Đại tuyết 07/12 14:20 22/12 05:23 - Đông chí 2019 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 22:39 - Tiểu hàn 06/01 08:28 20/01 15:59 - Đại hàn 04/02 10:14 - Lập xuân 05/02 04:03 19/02 06:04 - Vũ Thủy 06/03 04:10 - Kinh trập 06/03 23:04 21/03 04:58 - Xuân phân 05/04 08:51 - Thanh minh 05/04 15:50 20/04 15:55 - Cốc vũ 05/05 05:45 06/05 02:03 - Lập hạ 21/05 14:59 - Tiểu mãn 03/06 17:02 06/06 06:06 - Mang chủng 21/06 22:54 - Hạ chí 03/07 02:16 07/07 16:20 - Tiểu thử 23/07 09:50 - Đại thử 01/08 10:12 08/08 02:13 - Lập thu 23/08 17:02 - Xử thử 30/08 17:37 08/09 05:17 - Bạch lộ 23/09 14:50 - Thu phân 29/09 01:26 08/10 21:05 - Hàn lộ 24/10 00:20 - Sương giáng 28/10 10:38 08/11 00:24 - Lập đông 22/11 21:59 - Tiểu tuyết 26/11 22:05 07/12 17:18 - Đại tuyết 22/12 11:19 - Đông chí 26/12 12:13