• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''Thiên Luân''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 7 kết quả

 1. Như mọi năm, diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2019 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2018 để các bạn tiện theo dõi. Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2018 Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016-2017-2018 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng) Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn) Ví dụ: Chồng: 16/03/1983 âm lịch - Thiên Thượng Hỏa Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Con lớn: 15/05/2012 âm lịch Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt
 2. Diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2018 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2017 để các bạn tiện theo dõi. Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2018 Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016-2017 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng) Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn) Ví dụ: Chồng: 16/03/1983 âm lịch - Thiên Thượng Hỏa Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Con lớn: 15/05/2012 âm lịch Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt
 3. Diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2017 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2016 để các bạn tiện theo dõi. Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2017 Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng) Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn) Ví dụ: Chồng: 1-11-1984 âm lịch - Hải Trung Kim Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Con lớn: 15/05/2012 âm lịch Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt
 4. Diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2016 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2015 để các bạn tiện theo dõi. Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2016 Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng) Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn) Ví dụ: Chồng: 1-11-1984 âm lịch - Hải Trung Kim Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Con lớn: 15/05/2012 âm lịch Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt Các bài tư vấn cũ: - Sinh Con Năm Nào Thì Tốt ? - Sinh Con Năm Nào Thì Tốt - 2013 - Sinh Con Năm Nào Thì Tốt - 2014
 5. Đón Tết cùng Phong Thủy Lạc Việt Một năm nữa đang dần khép lại và một năm mới sắp đến… mọi người, mọi nhà đều rộn ràng chuẩn bị chào đón một năm mới đầm ấm, quay quần với gia đình. Năm Ất Mùi sẽ nhường chỗ cho năm Bính Thân với nhiều vận hội mới và may mắn đang chào đóni. Và cũng như thường niên, dịp cuối năm chính là thời điểm mọi người, mọi gia đình cùng chung tay dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm vật dụng mới. Dưới dóc nhìn Phong Thủy, năm mới chính là vận hội mới, thời vận mới đang đến. Mỗi gia đình sẽ có cơ hội đón nhận luồng sinh khí mới đang dần đến, thay thế cho năm cũ. Đó cũng là ý nghĩa ‘’Tống Cựu Nghinh Tân’’ mà ông bà ta thường nhắc đến. Việc thay thế, dọn dẹp, sắp đặt nhà cửa chính là động tác chuẩn bị cho sự ‘’thay vận’’ cho căn nhà, giúp chúng ta sẵn sàng đón tiếp một năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười và mây mắn, quên đi những muộn phiền lo âu của năm cũ. Một vận hội mới bắt đầu. Trang hoàng nhà cửa Việc dọn dẹp trang trí nhà cửa đã trở thành truyền thống trong những ngày giáp Tết. Không khó để nhận ra rằng ai ai cũng tất bật trong những ngày nay. Tất bật nhưng không ai cảm thấy mệt mọi, vì tâm thế của năm mới đang đến. Những niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nữa khi chúng ta biết rằng, những gì chúng ta sắp xếp trong căn nhà của mình mang thêm ý nghĩa Phong Thủy tốt đẹp, để năm mới luôn tràn ngập niềm vui, cát tường. Vì vậy luôn có những điều chúng ta nên và không nên làm trong những ngày này, để đảm bảo cho một năm mới nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Sơn sửa nhà cửa Về màu sắc, hãy đảm bảo rằng nhà của bạn luôn tươi sáng. Hãy sử dụng những gam màu sáng, tươi tắn và tránh khoác lên nhà mình tấm áo của những gam màu lạnh nhạt như đen, xám hoặc một màu trắng muốt. Những màu sắc u buồn sẽ làm giảm sinh khí và may mắn vào nhà bạn trong những ngày đầu năm mới. Trang trí cây cảnh, hoa Tết Người Việt ta rất thích trang trí cây hoa ngày Tết và điều này đã trở thành truyền thống tốt đẹp. Tuy vậy, chỉ nên sử dụng những loại cây hoa màu sắc trang nhã, hài hòa. Những loại cây lá tròn, có hoa, có trái chính là sự kết Lộc, biểu trưng cho một năm mới nhiều Tài Lộc vào nhà. Bên cạnh đó, việc trang trí bằng cây cảnh cũng nên hạn chế những loại cây có lá ủ rũ, lá nhọn quá nhiều, xương rồng. Đôi khi màu sắc đẹp nhưng hình ảnh cây hoa hạn chế cũng tiết giảm đi lượng sinh khí vào nhà, tạo âm khí và những xung sát khí không cần thiết. Những loại hoa tốt về mặt Phong Thủy như Hoa Mai, Hoa Đào là những lựa chọn truyền thống và ý nghĩa nhất trong những ngày Tết. Quả Quất, hình tròn, tượng trưng cho sự viên mãn, hình tròn cũng là Kim hình, tượng trưng cho Tài Lộc… Sửa soạn bàn thờ gia tiên Tục thờ cúng gia tiên là truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của ông cha ta vẫn được các thế hệ con cháu gìn giữ và phát huy. Những ngày giáp Tết là thời điểm mọi nhà chăm lo cho bàn thờ gia tiên nhiều nhất: đánh bóng lư đồng, thay bát nhang, lau bụi bám… Tất cả xuất phát từ một tiềm thức sâu xa về việc ghi nhớ tổ tiên và giáo dục con cháu nhớ về cội nguồn. Tuy mọi việc xuất phát từ tấm lòng, nhưng cũng nên đảm bảo một số nguyên tắc khi sửa soạn bàn thờ gia tiên. Ngoài sự sạch sẽ, tươm tất, trang trí đẹp với mâm ngũ quả, hoa thơm, mọi người nên lưu ý khu vực bàn thờ gia tiên cần phải thông thoáng, trước bàn thờ không nên bày biện nhiều đồ vật không cần thiết. Khi thay bát nhang, nên giữ lại 1 phần cát cũ trước khi thay cát mới, và giữ lại ít nhất 3 chân nhang cũ cho bát nhang mới. Chọn người xông đất, xuất hành đầu năm Thông thường, mọi người luôn muốn chọn người xông đất thật hợp để có thể mang lại may mắn cho gia đình trong năm mới. Năm Bính Thân 2016 có hành khí năm là Thủy (theo Lạc thư Hoa Giáp), vì vậy những tuổi sau đây nếu xống đất sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình của bạn : Giáp Tý, Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Giáp Tuất… Quote : Theo nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương, năm Bính Thân 2016 có hành khí Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp, phục hồi lại từ nên văn minh thất lạc của người Lạc Việt căn cứ vào nguyên lý căn để Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ, khác với Lục Thập Hoa Giáp đang sử dụng rộng rãi hiện nay là hành khí Hỏa. Chọn hướng xuất hành đầu năm cũng mang ý nghĩa đem lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ trong cả năm mới sắp đến. Năm Bính Thân 2016 nên chọn xuất hành các hướng Bắc, Đông, Nam, Tây Bắc và Tây. Ngoài ra, năm mới đến là lúc mọi người nên dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, để may mắn vận vào gia chủ và những người xung quanh, để mọi người cùng chào đón một năm an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý.
 6. Cát Và Hung Khi Trang Trí Mặt Tiền Nhà Tạp chí Mẹ Yêu Bé, số 222 tháng 12/2015 Cũng như bạn, ngôi nhà của bạn cũng cần một bề ngoài, một mặt tiền tươm tất, trang trọng. Kiến trúc hiện đại ngày nay đã có thể sáng tạo cho chúng ta nhiều mẫu nhà rất đẹp, sang trọng và rất đang dạng mẫu mã hơn rất nhiều so với những ngôi nhà truyền thống. Và cũng vì sự đa dạng trong kiến trúc hiện đại, gia chủ có nhiều lựa chọn cho mình khi thiết kế mặt tiền, hình dáng một ngôi nhà sao cho hợp ý. Theo Phong Thủy Lạc Việt, mặt tiền nhà thuộc về môn Hình Lý Khí, là một trong bốn môn nghiên cứu về Phong Thủy bên cạnh các môn Bát Trạch, Loan Đầu và Huyền Không Phi Tinh. Hình Lý Khí nghiên cứu cụ thể về hình dáng, cấu trúc. Nguyên lý ‘’hình nào khí đó’’ căn cứ vào hình dạng và cấu trúc mặt tiền nhà đóng vai trò rất quan trọng đến việc tạo nên trường khí Tốt hay Xấu cho gia chủ và những người sống bên trong căn nhà. Chính vì vậy, nghiên cứu về hình dạng cấu trúc bên ngoài sẽ cho chúng ta thấy được tương tác Tốt – Xấu, Cát – Hung của mỗi căn nhà, từ đó có những thay đổi hợp lý để tránh Hung và tìm Cát. Mặt tiền nhà, bộ môn Hình Lý Khí của PTLV. Màu sắc mặt tiền nhà Từ xưa, người Việt xây nhà đã áp dụng Phong Thủy trong việc sơn màu từ mái đến tường, cổng nhà. Nước Việt ở Phương Nam, hành Hỏa nên ông bà ta xây nhà với bền ngoài mái đỏ nhọn và tường vàng để hấp thụ Thiên Khí trời đất. Màu đỏ tương trưng hành Hỏa, là mái nhà, sinh cho màu Vàng tượng trưng hành Thổ, là tương nhà. Đây là kiểu sơn màu cơ bản và hợp Phong Thủy với địa khí của nước ta nhất. Hiện nay, do nhu cầu đa dạng về thẫm mỹ, người ta áp dụng màu sắc cũng đa dạng hơn. Mái đỏ tường vàng hầu như chỉ là màu sắc đặc trưng của các công trình cổ nhưng đền chùa miếu mạo. Khoa học Phong Thủy cũng vì thế trở nên linh động hơn trong việc áp dụng màu sắc sao cho phù hợp với gia chủ. Tuy nhiên, có một số yếu tố gia chủ nên tránh khi muốn sơn cho mặt tiền nhà của mình. Mặt tiền Trắng đen Trắng và Đen là 2 màu tượng trưng cho tang tóc, đau thương. Chính vì thế khi sơn mặt tiền nhà, cổng, cửa, gia chủ nên tránh sử dụng 2 màu này. Việc sơn Trắng hoặc sơn Đen là một dấu hiệu cho sự buồn bã, ảm đạm hoặc suy thoái. Vì vậy cũng làm cho ngôi nhà thêm thiếu sinh khí, kém may mắn. Đặc biệt, nếu kết hợp cả 2 màu chung với nhau (vd : tường trắng cửa đen hoặc ngược lại) là điều cấm kỵ, điều này báo hiệu một giai đoạn ảm đạm, khó khăn hoặc bệnh tật sẽ bao phủ lên gia đình. Mặt tiền nhà lồi lõm Một số công trình nhà ở hiện nay hay bố trí theo dạng hình hộp và mặt tiền cũng được sáng tạo theo kiểu lồi một bên hoặc lõm một bên, hoặc so le đang xen từ tầng trệt lên tầng cao. Theo Hình Lý Khí, những hình thể lồi lõm sẽ tạo nên trường khí xấu, khí không thuận, dễ tắt nghẽn, khúc khuỷu. Điều này tạo nên sự trúc trắc trong sinh hoạt hằng ngày và giảm đi sự hanh thông trong công việc. Măt tiền nhiều lam sọc dọc ngang Trang trí mặt tiền nhà bằng các thanh lam dọc hoặc ngang để tạo điểm nhấn đang là xu thế rất phổ biến hiện nay. Về mặt thẩm mỹ, những làm này đẹp hoặc ko đẹp tùy theo trường hợp mỗi nhà và sự sáng tạo của kiến trúc sư. Tuy vậy, về mặt Phong Thủy, mặt tiền có quá nhiều lam dọc ngang sẽ tạo thành những lớp cắt dọc hoặc ngang tương ứng cho căn nhà. Những làm này tạo nên sát khí vào nhà. Thông thường, người trong nhà sẽ dễ bị căng thẳng, nóng tính, dễ bất hòa. Trong công việc hay gặp áp lực khó khăn dồn dập. Cây cối phủ kín Mảng xanh trước nhà rất quan trọng trong việc tạo sinh khí, giúp căn nhà trông đỡ khô cằn. Mặt dù vậy, gia chủ không nên lạm dụng việc trồng hoặc đặt để quá nhiều cây cối che choáng mặt tiền nhà. Điều này làm mất đi sự thông thoáng cần thiết, âm khí hội tụ sẽ hạn chế Tài Lộc vào nhà và kém may mắn trong cuộc sống. Tượng linh vật Trong Phong Thủy, các tượng Sư Tử, Hổ là các hình tượng linh thú tạo nhiều sát khí, vì vậy nên hạn chế sử dụng đặt trước cửa nhà. Sát khi quá nhiều sẽ đẩy lùi những dòng khí tốt đi vào nhà và nhà chúng ta sẽ rất vắng khách. Những hình tượng này chỉ phù hợp với cơ quan công quyền. Còn nhà ở, gia chủ nên sử dụng tượng ít sáng khí hơn như Ngựa hoặc Voi để tạo Cát khí cho căn nhà. Kết Việc cải tạo mặt tiền nhà để đón Cát khí là việc cần thiết, giúp gia đình gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi việc. Mặt tiền nhà đóng vai trò là nơi đầu tiên người khác có thể quan sát thấy. Vì thế việc đảm bảo một mặt tiền nhà sáng sủa, màu sắc tươi sáng, cửa và mặt tiền có thể theo truyền thống mái đỏ tường vàng hoặc tương sinh với mạng của gia chủ là điều cần thiết. Sự thông thoáng của mặt tiền nhà cũng tạo tác dụng giải phóng những suy nghĩ bức bí cho gia chủ, giảm đi những suy nghĩ tiêu cực (nếu mặt tiền quá bí bách, tù túng), từ đó tinh thần phấn chấn, sẽ giúp gia chủ có những quyết sách đúng đắn trong mọi việc. Ngoài ra gia chủ nên kết hợp việc sử dụng cây cảnh hợp lý, ko quá to, hoặc quá nhỏ, không um tùm để đảm bảo sự thông thoáng cho việc Vương khí căn nhà. Như vậy, gia chủ đã có thể tự mình giúp căn nhà của chính mình loại trừ Hung khí và đón Cát khí, may mắn vào nhà. Người viết : Thiên Luân - Phong Thủy Lạc Việt - TTNC Lý Học Đông Phương
 7. Phòng khách – không gian mở đón nhận cát tường Thiên Luân Tạp chí Mẹ Yêu Bé 11-2015 Phòng khách từ xưa đến nay luôn là một không gian đóng vai trò rất quan trọng trong ngôi nhà của bạn. Chính vì vậy, bài trí phòng khách như thế nào khi bạn xây dựng một căn nhà cũng khiến bạn tốn kém không ít giấy mực. Và để bố trí một căn phòng khách hợp Phong Thủy cũng đòi hỏi gia chủ phải tìm hiểu thật kỹ càng. Một căn phòng khách được bố trí hợp lý theo Phong Thủy sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, cuộc sống cân bằng mọi mặt. Vậy làm thế nào để bố trí phòng khách hợp Phong Thủy ? Một số lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn tự tay thiết kế cho mình một căn phòng như ý. Thông thường, khi bước vào nhà, căn phòng đầu tiên sẽ là phòng khách, cũng là nơi đầu tiên dòng sinh khí vào nhà bạn tụ hội trước khi lan tỏa ra khắp căn nhà của bạn. Do đó, bạn phải tận dụng phòng khách làm nơi tụ khí đầu tiên thật tốt để khí tốt có thể tràn ngập căn nhà của bạn, tạo sức sống, may mắn và thuận lợi cho mọi việc. Ánh sáng Điều kiện đầu tiên, căn phòng của bạn phải đầy đủ ánh sáng. Ánh sáng ở đây luôn ưu tiên là ánh sáng tự nhiên từ cửa chính hoặc cửa sổ. Trong trường hợp thiếu sáng như nhà ống, bạn nên trang bị thêm đèn để bù sáng kể cả ban ngày hoặc thiết kế một hệ thống đèn hợp lý để có thể chiếu sáng mọi góc tỏng phòng. Một phương án tốt hơn nữa là bố trí một đèn chùm ở giữa phòng, trong Phong Thủy gọi là Thiên Quang Tỉnh, vừa có tác dụng trang trí, vừa tạo nguồn Dương khí cung cấp cho nhà. Phòng khách sáng sủa sẽ tạo nên vận khí tốt cho gia đình bạn, tạo điều kiện cho một cuộc sống thịnh vượng, ấm cúng ngay từ khi bước vào nhà. Ngoài ra, bạn lưu ý không nên tận dụng không gian phòng khách để bày biện quá nhiều vật dụng, làm giảm sự thông thoáng và cản ánh sáng trong phòng. Tranh ảnh Tranh ảnh đóng vai trò rất lớn trong việc trang trí và tạo tính thẩm mỹ cao cho căn phòng khách hiện đại. Mặc dù vậy, không phải loại tranh ảnh nào cũng có thể đem vào phòng khách. Hãy lựa chọn những bức tranh hợp lý để tăng cường cát khí cho nhà của bạn. Tranh treo phòng khách nên tránh những bức tranh màu sác ảm đạm, buồn, tranh ảnh thiếu sức sống. Không nên treo nhiều tranh đơn sắc (trắng đen), tranh tuyết trắng xóa, hình ảnh thê lương cũng không phải là lựa chọn tốt. Bạn nên chọn những bức tranh tươi tắn, màu sắc hài hòa. Trong trường hợp này, tranh hoa cỏ cây cối mùa xuân là những lựa chọn hợp lý và dễ dàng, hoặc tranh phong cảnh hữu tình như sống suối hoa cỏ. Trong trường hợp treo tranh động vật như ngựa, nai, rồng, hổ thì lưu ý nên hướng phần đầu của những con vật này ra ngoài cửa, không nên hướng vào trong nhà và phải lựa chọn tranh động vật hiền hòa, tránh những con vật dữ tợn sẽ tạo sát khí không tốt cho gia chủ. Tivi Phòng khách trong gia đình đa phần ngoài chức năng tiếp khách còn đóng vai trò là nơi sinh hoạt quần tụ của cả gia đình. Và nhiều gia đình hay bố trí đặt tivi ở phòng khách để cả nhà cùng nhau thư giãn, xem phim, thưởng thức các chương trình truyền hình. Nhưng bạn lưu ý rằng, bề mặt của tivi cũng phản chiếu như một tấm gương. Vì thế, không nên bố trí tivi thẳng với cửa nhà. Tác dụng tấm gương của bề mặt sẽ đẩy khí ra ngoài và bạn đang làm giảm đáng kể tài lộc đổ vào nhà mình. Nên bố trí tivi sang 2 bên vách. Điều này giúp tivi không phải chiếu ra ngoài. Về mặt an ninh, gia đình bạn vẫn có thể quan sát bên ngoài nhà khi ngồi xem tivi thay vi ngồi quay lưng ra cửa khi xem tivi và không quan sát được những gì đang diễn ra trước nhà bạn, nhất là những tình huống bất ngờ. Hồ Cá Trang trí hồ cá đang là xu hướng đang lên trong nhiều năm gần đây, đặc biệt là các loại hồ Thủy Sinh vì tính thẩm mỹ hài hòa của nó. Về mặt Phong Thủy, hồ cá có tác dụng tạo sinh khí cho ngôi nhà của bạn rất mạnh. Việc bố trí trong phòng khách một hồ cá sẽ giúp không khí trong phòng đối lưu tốt hơn, tạo vượng khí cho phòng cũng như ‘’nước là tài lộc’’. Và nên đặt hồ cá ở nơi thông thoáng trong phòng khách để có được cát khí tốt nhất. Bàn thờ Một số nhà của người Việt ta hay có thói quen đặt bàn thờ ngay trong phòng khách, chính diện với cửa ra vào. Tuy nhiên, theo lý thuyết Âm Dương của Phong Thủy Lạc Việt, việc đặt bàn thờ ngay phòng khách đối diện cửa ra vào không phải lúc nào cũng hợp lý. Phòng khách là không gian mở, gắn liền với các hoạt động thường nhật của cả gia đình. Trong khi đó, việc thờ tự cần phải lựa chọn nơi yên tĩnh, trang nghiêm, tránh xa các hoạt động náo nhiệt. Do đó, theo Phong Thủy Lạc Việt, bạn nên lựa chọn một căn phòng riêng để thờ, tốt hơn là đặt bàn thờ ngay phòng khách. Một bên là cái Động của phòng khách, một bên là cái Tĩnh của bàn thờ, nên tách biệt ra để không ảnh hưởng lẫn nhau, tạo nên những xung đột không đáng có. Còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến căn phòng của bạn. Tuy nhiên, việc sắp xếp hợp lý một số yếu tố như trên cũng đảm bảo chon bạn có thể tự tay thiết kế cho mình một căn phòng khách hợp lý, vượng khí. Từ đó tăng cường cát khí vào nhà, thúc đẩy tài lộc, giúp bạn có cuộc sống nhiều may mắn và thành đạt hơn trong sự nghiệp. Thiên Luân