• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''giải mã về Vía con người''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 1 kết quả

 1. KHÍ TRONG TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CỦA CON NGƯỜI 1. Hiện tượng: - Những chiếc bàn quay xuất hiện ở các tỉnh như Bình Định, Lâm Đồng, Đà Nẵng… từ hàng trăm năm nay. Đây là trò chơi dân gian được lưu truyền ở một số tỉnh phía Nam. Bàn quay có cấu tạo hình tròn, được làm bằng gỗ, đồng, nhôm hoặc thủy tinh. Mặt bàn được đặt trên một ổ trục để giảm tối đa lực ma sát khi quay. Những người tham gia cuộc chơi đứng quanh bàn, đặt tay lên mặt bàn và "ra lệnh" liên tục trong đầu: "quay, quay, quay…". Mặt bàn quay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ là do quy ước với nhau khi tham gia. - Dụng cụ tìm kiếm Cảm xạ, bao gồm con Lắc Ai cập, đũa L, đũa Y, đũa V,.. Khi cầm, con lắc và các dụng cụ cảm xạ chuyển động theo lệnh của người cầm. - Trong dân gian thường đề cập tới VÍA : Đốt Vía, kiêng Vía, ba Hồn bảy/chín Vía 2. Phân tích: Mọi vật khi dao động sẽ tạo ra xung/sóng và cũng trên nguyên tắc tự nhiên thì vật chuyển động sẽ tạo ra KHÍ. Tiềm thức, tư duy và suy nghĩ của con người thông qua xung dao động từ các tế bào trên cơ thể tạo ra Khí, theo tôi đây chính là Khí mà chúng ta thường gọi là Khí Chất con người. Tôi dùng thí nghiệm thông qua con lắc Ai Cập để nhìn nhận sự khác biệt trong hai hình thức của Ý thức và Tiềm thức: Khí và Sóng (theo các nhà vật lý lượng tử thì Tâm thức và suy nghĩ phát ra dứoi dạng sóng <Scalar wave> có tần số rất thấp (7-15hz)và hình dạng tương tự với sóng Radio. Tiềm thức: nó tồn tại ngay trong cơ thể từ khi con người mới chỉ là bào thai. Tôi cũng cho rằng, Tiềm thức chính là Tiền kiếp và được tiếp nhận khi bào thai hình thành. Do đó, cũng lý giải vì sao đạo Phật lại dạy ta biết giải thoát để được siêu thoát và được đầu thai. Tôi sẽ quay trở lại vấn đề này vào mục sau. Ý thức: Khi bạn biết tư duy, biết nhận thức, biết tiếp nhận sự dạy dỗ của Cha Mẹ tức là lúc Ý thức tồn tại. Suy nghĩ- Tư duy là một dạng Ý thức ở thời điểm tức thời của não bộ và tôi cho rằng nó là Ý thức tại từng thời điểm. Mỗi con người khi Suy nghĩ thay đổi thì Khí thay đổi, Ý thức thay đổi thì Khí Chất cũng thay đổi nhưng Tiềm thức thì không thay đổi được.Trong Nhân tướng học thì “Tâm sinh Tướng”, thể hiện rõ nét quan điểm Tiềm thức tạo ra Khí thể hiện ra bên ngoài cơ thể là hình Tướng. Vì thế cũng lý giải vì sao các Cụ lại có câu “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính”, và cho dù cùng ngày giờ sinh tháng đẻ nhưng số phận lại khác nhau. Khí chất hay khái niệm của các nền văn Hoá khác gọi là Aura. Có nhiều người gọi Aura là hào quang nhưng theo tôi phải là Khí Chất. Aura là màu sắc bao quanh mọi vật thể chuyển động và Màu sắc đó đều được tạo ra từ giao động nội xung . Các màu sắc tương ứng với các xung giao động của các tể bào cấu thành nên vật thể đó. Với cơ thể sống sẽ tạo ra các màu sắc dựa theo 7 Luân Xa (Charka) và từ đó người ta có thể nhận biết được cơ thể sống đó bị bệnh gì. Trước kia , chỉ có thể dung con lắc Ai cập để đo AURA nhưng Hiện nay, các nhà khoa học đã sáng chế ra máy chụp được AURA của con Người với mục đích chẩn đoán và chữa bệnh không cần dùng thuốc. A. Con Lắc Ai Cập là gì Con Lắc cảm xạ hay chính xác hơn là con Lắc Ai Cập , một công cụ dò tìm của người Ai Cập cổ tìm kiếm nguồn nước, khoáng vật hay các vật thể có thể phát ra từ trường tự nhiên, điện từ trường, địa sinh học và các loại năng lượng bí ẩn khác chưa được định nghĩa. Con Lắc Ai Cập là công cụ kết nối qua lại giữa giác quan của cơ thể với các trường năng lượng trong thiên nhiên, là con mắt thứ 3 cho những hình ảnh không nhìn thấy được. Đối với công việc của Thầy phong thuỷ thì là một công cụ không thể thiếu trong công việc nhằm tìm ra các khu vực có năng lượng sống thấp dứoi chỉ số Bovis cho phép, lòng đất có hài cốt hay những vật thể có năng lượng xấu ảnh hưởng tới sức khoẻ và đặc biệt là tìm ra những nơi có xung sát khí mà mắt thường không nhìn thấy được. Có rất nhiều loại công cụ tìm kiếm (hay còn gọi là cảm xạ),: Y Rod, L Rod, V Rod, Bobber, Lắc Ai cập. Để chứng minh Suy Nghĩ (dạng tức thời của Tâm Thức) thể hiện xung dao động (dao động sẽ tạo ra khí), tôi sử dụng con Lắc ai cập qua thí nghiệm sau.: a. Dùng 1 chân máy ảnh (3 chân), ba con lắc Ai Cập có hình dạng khác nhau. b. Thí nghiệm được thực hiện trong môi trường kín gió tương đối (trong phòng kín). Sẽ có người nghi ngờ việc con Lắc quay gây ra bởi sự quay của bàn tay/ngón tay. Để sử dụng con Lắc, việc giữ nguyên cánh tay-bàn tay tĩnh là yêu cầu đầu tiên để sử dụng con Lắc. Yêu cầu thứ hai là để con Lắc quay thì bạn phải có niềm tin vào con Lắc bạn đang sử dụng bởi con Lắc chính là một phần cơ thể bạn. Sự thay đổi hướng của con Lắc trong thí nghiệm của tôi chứng minh việc dùng tay để điều khiển con Lắc là không thể nhanh như điều khiển bằng suy nghĩ. Bước 1: thử chuyển động của con Lắc khi cầm trực tiếp lên 1/3 chiều dài sợi dây (cách con lắc 2/3 chiều dài) Khi bạn ra lệnh cho con Lắc di chuyển theo ý bạn muốn(có thể nói hoặc không nói), sóng suy nghĩ thông qua tế bào và cơ trong cơ thể đưa tới con Lắc và nó lập tức chuyển động theo ý bạn muốn. Việc này cũng tương tự với chiếc bàn Xoay kì lạ, khi mọi người cùng chung một suy nghĩ. Sức mạnh cộng hưởng của sóng suy nghĩ sẽ thông qua xung động của tế bào và cơ, dạng vật chất như gỗ, kim loại hình trụ, tròn đều tiếp nhận xung động này từ cơ thể và chuyển động theo ý nghĩ. Tất nhiên, nếu 1 trong số những người tham gia không tin tưởng và không tập trung suy nghĩ theo cùng một dòng với những người còn lại thì sóng từ người này sẽ triệt tiêu sóng xung động và bàn sẽ không quay. Lưu ý ở đây là các vật thể chỉ nhận tín hiệu khi ở dạng hình tròn, trụ. Nếu ở hình dạng khác thì tín hiệu sóng bị triệt tiêu. Bước 2: treo con Lắc lên trên chân máy ảnh (tripod) để dư một đầu dây đủ để ngón tay giữ vào. Lúc này con Lắc sẽ đứng im không chuyển động. Như vậy xung động từ cơ thể đã bị hấp thụ bởi chân máy ảnh , do đó con Lắc không nhận được xung này nên nó đứng im. Việc này cũng tương tự với việc, khi ta đặt bất kì một vật thể khác lên mặt bàn Quay, đặt tay lên vật thể đó và ra hiệu lệnh Quay. Xung từ cơ thể bị hấp thụ bởi vật thể này và mặt bàn sẽ không nhận được xung này nên không quay. Vậy nên khi cơ thể chuyển động hay suy nghĩ đều tạo ra xung dao động, và theo lý thuyết thì có chuyển động là có KHÍ hình thành. Khí này chính là AURA hay dân gian gọi là VÍA. Chỉ ở nền văn minh Việt với lý thuyết ÂDNH mới tồn tại khái niệm VÍA: Trộm Vía, Nặng Vía, Nhẹ Vía, Đốt Vía bởi Vía (hay KHÍ) và GIẢI VÍA. VÍA hay KHÍ không chỉ tồn tại ở một dạng, mà nó tồn tại dưới hai dạng là KHÍ ÂM và KHÍ DƯƠNG. ba hồn –bảy(chín) Vía: đó cũng là dạng tồn tại của Tiềm Thức (Linh hồn), Ý Thức (Tâm Hồn), Suy Nghĩ (hồn vía) với các màu sắc của Vía (KHÍ) được tạo ra từ ba dạng Hồn ! Vía: chính là khí tạo ra từ Tiềm thức, Ý Thức, Suy nghĩ đi từ não bộ thông qua hệ thần kinh chuyển thành xung tới hệ cơ và từng tế bào của cơ thể. Trẻ em khi sinh ra có khả năng tự nhận biết được Vía hợp với bé hay không bởi các lý do: Trẻ em chưa chịu ảnh hưởng của Suy nghĩ và toàn bộ là Tiềm thức, do đó trẻ em cảm nhận Vía này hoàn toàn bằng bản năng . Do đó, việc thăm em bé mới sinh thường được kiêng cữ theo truyền thống của người VIỆT là hoàn toàn khoa học. Với người Vía không hợp sẽ làm Vía của em bé phản ứng, chuyển ngược lại làm em bé khóc. Vía phù hợp tức là tâm thức, tiềm thức của Em bé hoà hợp với Vía người tới gần và em bé sẽ cười hoặc để yên cho chúng ta bế. Thông qua mắt: Bằng mắt thường có thể nhìn thấy KHÍ (Aura), nhưng chỉ có thể khi em bé mới sinh ra. Đôi mắt hoàn toàn cảm nhận bằng Tiềm thức chứ không bằng suy nghĩ hay bị ảnh hưởng bởi các loại sóng bức xạ khác. Đối với người trưởng thành thì chúng ta sẽ phải luyện tập mới có thể nhìn được KHÍ này. Em bé cũng sẽ cảm nhận được sự hoà hợp hay xung khắc về Khí thông qua thị giác. Theo các nghiên cứu thì AURA ở xung quanh con người trong khoảng 1m, tuy nhiên với những người tâm địa xấu thì Aura (khí) này sẽ xa hơn và với những kẻ giết người thì thậm trí gấp 10-20 lần. Đốt vía: Dùng lửa (dương khí) là cách để trung hoà KHÍ xấu hoặc Vía của người không phù hợp. Dân gian chúng ta thường dùng lửa để xua tan khí còn dư lại (âm khí). Chúng ta có thể thấy cửa hàng ế ẩm do người mở hàng không hợp, sẽ đốt lửa xung quanh cửa hàng nhằm mục đích trung hoà KHÍ còn dư lại. Hoặc đốt quanh chân mình nhằm trung hoà KHÍ dư tương tác tới bản thân. Cách giải quyết này duy nhất còn tồn tại ở nền văn minh Đông phương. (bài còn tiếp tục bổ xung chỉnh sửa) Mạnh Đại Quân (Hoàng Triệu Hải)