• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''lắp máy lạnh giấu trần''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 45 kết quả

 1. Điện Lạnh Thanh Hải Châu _ Đại lý cấp 1 cung cấp máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy chính hãng giá rẻ, giao hàng lắp đăth tận nơi. Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy thương hiệu hàng đầu Nhật Bản nên các sản phẩm được sản xuất với công nghệ tiên tiến dưới quy trình giám sát chặt chẽ theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Dòng máy được hoạt động theo cơ chế thổi khí lạnh qua các ống gió, được lắp ở trên trần hoặc giấu vào trong trần nhà, la phông để thiết bị không lộ ra ngoài. Điều này giúp các bộ phận của máy lạnh được bảo vệ, tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tăng tuổi thọ sản phẩm. Đồng thời, các dây nối sẽ được giấu đi giúp tiết kiệm không gian, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Với thiết kế lắp đặt giấu trần với áp suất tĩnh, hạn chế tối đa độ ồn khi máy hoạt động. Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy có điểm gì nổi bật? - HỆ ĐIỀU KHIỂN : Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi có nhiều hệ điều khiển cho bạn chọn. - DÃY ÁP SUẤT TĨNH NGOÀI MỞ RỘNG : Có thể điều khiển áp suất tĩnh ngoài 1 cách tự động (E.S.P). Dàn lạnh có thể nhận biết áp suất tĩnh bên ngoài và duy trì lưu lượng gió phù hợp. - CỬA SỔ KIỂM TRA TRONG SUỐT : Khi máng nước xả bị dơ, có thể kiểm tra dễ dàng qua cửa sổ trong suốt này mà không phải tháo máng nước ra xem. - BƠM NƯỚC XẢ TIỆN LỢI : Bơm nước xả được lắp sẵn với độ nâng đường ống là 600mm. Dàn lạnh được giấu hoàn toàn trên trần, thích hợp cho không gian nội thất sang trọng. - DỄ DÀNG VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT : - CHẾ ĐỘ GIẢI ĐÔNG BẰNG MẠCH VI XỬ LÝ : Chế độ này giúp tự giải đông và giảm thiểu sự vận hành quá mức của máy. Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố. - CHẾ ĐỘ KHỬ ẨM : Làm giảm độ ẩm bằng cách kiểm soát gián đoạn chu kì làm lạnh. - CHẾ ĐỘ NGỦ : Giúp kiểm soát nhiệt độ một cách tự động trong thời gian cài đặt để đảm bảo nhiệt đọ phòng không quá lạnh hay quá nóng. - CHẾ ĐỘ OFF/ON TIMER : Máy sẽ tự động tắt/mở theo giờ đã được cài đặt, có thể khởi động sớm so với giờ cài đặt nhằm giúp nhiệt độ phòng đạt theo mong muốn khi bắt đầu sử dụng. THAM KHẢO GIÁ CÁC MODEL MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY MỚI NHẤT HIỆN NAY FDUM50VF/SRC50ZSX-S - Công Suất 17100 Btu - 2 HP FDUM71VF1/FDC71VNP-Công suất 24200 Btu - 2.5 HP FDUM100VF2/FDC90VNP- Công suất 30700 Btu - 3.5 HP FDUM100VF2/FDC100VNP- Công suất 34100Btu- 4 HP FDUM125VF/FDC125VNA - Công suất 42700Btu - 5 HP FDUM140VF/FDC140VNA- Công suất 47800 Btu - 5.5 HP >>https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52<< => Ngoài ra Thanh Hải Châu còn là nhà thầu uy tín chuyên cung cấp, thi công máy lạnh giấu trần các hãng nổi tiếng thế giới hiện nay như : LG, Daikin, Reetech, Toshiba, Mitsubishi,..... với mức giá rẻ nhất thị trường miền Nam, sở hữu đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm, kỹ thuật lắp đặt chuyên nghiệp, với trình độ am hiểu về sản phẩm chi tiết của những người thợ chuyên môn sẽ đem đến một công trình hoàn thiện đẹp nhất cho khách hàng. Vấn đề này, hãy để đội ngũ kỹ thuật của Thanh Hải Châu giúp cho quý khách nhé! CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822007099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52
 2. Điện lạnh Thanh Hải Châu _ Đơn vị chuyên Phân phối, lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin giá cực rẻ Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin - Dòng máy lạnh mang tính thẩm mỹ rất cao, vận hành êm ái và bền bỉ. Được rất nhiều các chủ thầu, chủ đầu tư săn đón và chọn lựa lắp đặt cho nhà hàng tiệc cưới, trung tâm thương mại, căn hộ chung cư, biệt thự, siêu thị, ngân hàng, khách sạn, công ty, ... Một trong những sản phẩm bán chạy nhất năm 2021 Là chuyên gia hàng đầu trong hệ thống làm lạnh lớn. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, làm lạnh nhanh và sâu, độ bền được đánh giá rất cao, tiết kiệm điện vượt trội. => Cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu Danh sách các model máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin hiện nay Máy lạnh giấu trầnđược lắp bên trong trần nhà, la phông. Bắt buộc phải lắp đặt máy trước khi hoàn thiện đóng trần nhà. Tuy nhiên, dàn lạnh có thể lắp bên trong hoặc bên ngoài căn phòng đều được, tùy vào ý muốn của khách hàng. Người thợ kỹ thuật sẽ luồng ống gió từ dàn lạnh đi vào bên trong không gian cần làm lạnh. Việc đầu tư sử dụng máy lạnh giấu trần nối ống gió hiện nay không còn lạ lẫm đối với khách hàng. Dòng máy lạnh mang đến không gian nội thất sang trọng và hoàn mỹ hơn so với việc sử dụng máy lạnh treo tường thông dụng. Hoạt động êm ái, làm lạnh nhẹ nhàng và tinh tế, không khí lạnh lan tỏa êm ả vào không gian từ các khe gió làm nên sự dễ chịu vô cùng. >>Tham khảo ngay giá và chi tiết sản phẩm :https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58 ĐỊA CHỈ UY TÍN CHUYÊN CUNG CẤP - THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦNNỐI ỐNG GIÓ DAIKIN GIÁ RẺ TẠI TP. HCM. Quý khách đang có công trình cần thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió và cần tìm một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp cũng như thi công nhanh, chất lượng mà giá lại bình dân ? Hãy gọi ngay cho chúng tôi - Điện Lạnh Thanh Hải Châu tại quận 12 - thông qua số Hotline: 0911 260 247 gặp trực tiếp Anh Luân để được tư vấn tận tình, có được những thông tin cần thiết nhất. Với kinh nghiệm lắp máy lạnh trong nhiều năm qua, đội ngũ kỹ thuật của Thanh Hải Châu tự tin sẽ giúp quý khách có được một công trình hoàn mỹ và bền lâu theo thời gian. Đối với máy lạnh giấu trần, việc lắp đặt đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật chuyên môn, chính xác và kinh nghiệm thực tế qua nhiều công trình nên quý khách hãy nên tìm hiểu một đơn vị có thể giải đáp cho quý khách tất cả những câu hỏi thắc mắc và có thể giúp quý khách đưa ra sự lựa chọn hợp lý cũng như tiết kiệm kinh tế nhất. Tùy ở mỗi công trình khác nhau, sẽ yêu cầu lắp máy lạnh giấu trần có hoặc không có kết nối với ống gió. Tuy là việc kết hợp với đường ống gió sẽ tốn kém về phần chi phí ban đầu, nhưng mang lại giá trị thẩm mỹ cao và không gian được làm mát đều khắp, thể hiện sự sang trọng - đẳng cấp hơn về sau. Cho nên khi quý khách cần thi cong may lanh giau tran nhưng chưa biết kết hợp với bao nhiêu miệng gió, hay đường ống gió dài ngắn như thế nào là hợp lý, nên đặt máy ở đâu để được mát đều mà ít tốn kém về chi phí ống gió, đừng ngần ngại gọi ngay Hotline : 0911 260 247 Mr. Luân (miễn phí 24/7) để có được thông tin chính xác và có dự toán cụ thể nhất cho công trình của mình. >>>Tham khảo thêm : Bảng giá chi tiết thi công đi ống đồng máy lạnh Khi có những công trình muốn thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió như: biệt thự - nhà phố, nhà hàng, khách sạn, trường học, nhà sách, ngân hàng, hay nhà xưởng, xí nghiệp...hãy liên hệ ngay Thanh Hải Châu chúng tôi, tự tin với đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình và hết lòng vì khách hàng sẽ làm quý khách rất hài lòng. → Nếu quý khách đã có bản vẽ kỹ thuật chi tiết của công trình, cần báo giá dự toán trọn gói, Liên hệ ngay : • Email : info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com •Phòng kinh doanh :– 02822007099 – 02822120566+Qúy khách hàng cũng có thể tham khảo nhiều hơn qua: Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương
 3. Điện Lạnh Thanh Hải Châu (www.thanhhaichau.com) _ Đơn vị chuyên thi công máy lạnh âm trần nối ống gió uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh nhất miền nam.máy lạnh âm trần nối ống gió (hay còn gọi là máy lạnh giấu trần nối ống gió) đã trở thành một sản phẩm được săn lùng ráo riết và chiếm trọn cảm tình của những chủ nhân biệt thự sang trọng.Điều hòa không khí đã là một thiết bị thiết yếu đối với nhiều gia đình hiện nay. Không chỉ dừng lại ở việc làm mát mà còn thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân ngôi bên cạnh những yếu tố khác như những tiện ích hiện đại, thông minh, phù hợp với đẳng cấp ngôi nhà. » Xem chi tiết tại : Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào?Máy lạnh âm trần nối ống gió bán chạy nhất hiện nay. Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin. Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A Công suất hoạt động: 2hp – 20hp. Giá tham khảo: 25.500.000đ – 132.000.000đ Chế độ bảo hành: 01 năm máy, 05 năm máy nén => Tham khảo ngay : Tính năng máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin model FBFC Máy lạnh âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy. Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A Công suất hoạt động: 2.0hp – 5.5hp. Giá tham khảo: 29.000.000đ – 58.900.000đ. Chế độ bảo hành: 2 năm cho toàn máy. => Tham khảo ngay : Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy có điểm gì nổi bật? Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba. Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A. Công suất hoạt động: 1.5hp – 7.0hp Giá tham khảo: 17.800.000đ – 46.600.000đ Chế độ bảo hành: 1 năm cho toàn máy. => Tham khảo ngay : Tìm hiểu chi tiết máy lạnh giấu trần ống gió Toshiba inverter✪ Chọn đơn vị thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió cho biệt thự sang trọng chuyên nghiệp.• Khi đã chọn được thiết bị làm mát cho không gian của mình thì bạn cũng cần chọn một đơn vị thi công uy tín, chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm bởi lẽ máy lạnh giấu trần nối ống gió rất khó để lắp đặt, hơn thế nữa loại máy này được giấu kín trên trần nhà và được thi công khi kiến trúc ngôi nhà đang còn ở phần thô, nếu chẳng may hợp tác với sai người và máy có lỗi, thì việc sửa chữa nó là rất phức tạp để diễn ra.• Và Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị nhà thầu mà bạn có thể yên tâm giao phó công trình của mình. Đến với dịch vụ Thi công máy lạnh âm trần nối ống gió của chúng tôi, bạn sẽ nhận được sự hài lòng về chất lượng và cả thái độ làm việc tỉ mỉ của nhân viên có tay nghề cao với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực điện lạnh.• Bạn có thể tham khảo 1 số công trình Thanh Hải Châu đã hoàn thiện thi công :+ Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân+ Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp+ Thiết Kế, Thi Công Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió 2.5 HP Trọn Gói⇒ Bạn có thể tham khảo sản phẩm TẠI ĐÂYVề phần chi phí, bạn hãy liên hệ với nhân viên kỹ thuật của chúng tôi qua Hotline 0911260247 - Mr Luân để được khảo sát và báo giá tư vấn miễn phí nhé. Vì đây là một hệ thống khá phức tạp, đòi hỏi thực tế cao, cho nên chúng tôi khó có thể đưa ra bảng giá cụ thể chính xác được cho bạn.CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU• Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM• Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân• Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183• Website công ty : thanhhaichau.comNguồn tin liên quan: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0
 4. Đơn vị uy tín phân phối, lắp đặt máy lạnh giấu trần Reetech giá tốt nhất thị trường Điện Lạnh Thanh Hải Châu ( www.thanhhaichau.com ) chuyên phân phối, lắp đặt máy lạnh giấu trần Reetech giá tốt nhất thị trường thẩm mỹ, uy tín, chất lượng Nhưng liệu rằng sản phẩm có chất lượng, giá có rẻ, hoạt động có bền hơn các sản phẩm khác? Đó là vấn đề mà nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. REETECHlà thương hiệu điện lạnh của người Việt Nam . Mặc dù ra đời sau các thương hiệu nổi tiếng như DAIKIN, LG, PANASONIC... nhưng Reetech lại đang dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường với chất lượng sản phẩm tốt, bền bỉ , thiết kế đẹp sang trọng. Chính vì vậy người tiêu dùng Việt nam đánh giá khá cao về chất lượng sản phẩm của thương hiệu Reetech đã và đang chọn lựa sản phẩm cho gia đình & công ty của mình. +++ Xem chi tiết máy https://thanhhaichau.com/san-pham?brand=53 -->>Máy lạnh giấu trần Reetech có những đặc trưng nổi bật nào: ♦ Thiết kế nhỏ gọn ♦ Duy trì nhiệt độ ổn định ♦ Hoạt động êm ái không gây tiếng ồn ♦ Kích thước mỏng nhẹ ♦ Dễ dàng lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng ♦ Môi chất R410A thân thiện với môi trường Tính năng nổi bật: ♦ Gió hồi có thể lấy từ phía sau hoặc phía dưới ♦ Cung cấp gió tươi tạo ra môi trường trong lành ♦ Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu ♦ Hẹn giờ hoạt động & tự động khởi động lại khi có điện ♦ Chức năng tự phân tích và chấn đoán lỗi ♦ Bộ điều khiển dây giúp điều khiển điều hòa dễ dàng ♦ Tích hợp bơm nước ngưng (tùy chọn) ♦ Chế độ ngủ ♦ Chế độ tiết kiệm ♦ Tự động xả băng ♦ Chống các tác nhân ăn mòn & chịu được môi trường vùng biển ►Một số sản phẩm máy lạnh giấu trần Reetech đang phân phối Máy lạnh giấu trần Reetech RRE24‑BA‑A công suất 24.000 Btu/h Mã sản phẩm: RRE24‑BA‑A/RC24‑BAE‑A Công suất: 2.5 ngựa | 2.5 hp Giá: Liên hệ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A công suất 36.000 Btu/h Mã sản phẩm: RRE36‑BA‑A/RC36‑BAE‑A Công suất: 4 ngựa | 4 hp Giá: Liên hệ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Phù hợp: Showrooom, quán cafe, công ty, hội trường, nhà hàng, nhà xưởng,… Máy lạnh giấu trần Reetech RRE60‑BA‑A công suất 60.000 Btu/h Mã sản phẩm: RRE60‑BA‑A/RC60‑BAE‑A Công suất: 6 ngựa | 6 hp Giá: Liên hệ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Máy lạnh giấu trần Reetech RD90‑QA‑A công suất 90.000 Btu/h Mã sản phẩm: RD90‑QA‑A/RC90‑QAD‑A Công suất: 9 ngựa | 9 hp Giá: Liên hệ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Máy lạnh giấu trần Reetech RD100/RC100‑L1A công suất 100.000 Btu/h Mã sản phẩm:RD100/RC100‑L1A Công suất: 10 ngựa | 10 hp Giá: Liên hệ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm ►Bạn cần xem thêm : Ưu - nhược điểm máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI, LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN REETECH GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG Tại TP HCM, Công Ty Thanh Hải Châu là đơn vị phân phối -Thi công máy lạnh giấu trần Reetechchính hãng với mức giá cạnh tranh và ưu đãi nhất cho các công trình. Chính sự kết hợp của 2 yếu tố là vừa cung cấp và vừa lắp đặt cho nên mỗi thành viên của Thanh Hải Châu hiểu rõ yêu cầu lắp đặt đúng chuẩn, cũng như những nguyên tắc cần thiết trong mỗi bước lắp đặt để giúp hoàn thiện sản phẩm đúng quy trình - thẩm mỹ - bền bỉ và chất lượng. Sau lắp đặt, chúng tôi còn bảo hành lên đến 12 tháng cho công trình. Vì vậy khách hàng hoàn toàn yên tâm chọn Thanh Hải Châu để mua máy và lắp đặt. Vừa cung cấp, vừa lắp đặt nên giáthi công máy lạnh giấu trần cho công trình cũng sẽ ưu ái hơn nhiều cho các chủ công trình. Vậy nên nếu bạn đang cần Tư vấn - Báo giá - Khảo sát công trình lắp đặt máy lạnh nối ống gió Reetech hay các hãng khác thì hãy gọi Mr Luân theo số Hotline 0911 260 247 ngay hôm nay nhé ! Dưới đây là một số hình ảnh đang thi công lắp đặt : ++Qúy khách hàng cũng có thể tham khảo nhiều hơn qua: thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần Reetech 10HP cho nhà hàng tiệc cưới tại Cam Ranh Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương ---> Xem thêm dịch vị bên Thanh Hải Châu: https://thanhhaichau.com/dich-vu Hình ảnh thực tế ghi lại khi thi công → Nếu quý khách có nhu cầu cần chúng tôi báo giá qua email chi tiết theo yêu cầu cụ thể hãy gửi đến địa chỉ: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com, sẽ được phản hồi nhanh nhất. ♦ Ở mỗi thời điểm khác nhau giá máy sẽ có thể thay đổi tăng hay giảm, nếu cần theo số lượng cụ thể hãy liên hệ đến Phòng kinh doanh: 02822007099 – 0901432183 để có được báo giá tốt nhất ! Điện Lạnh Thanh Hải Châu - Mong muốn đem đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho mọi nhà !
 5. ĐƠN VỊ CHUYÊN PHÂN PHỐI - THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN LG ABNQ09GL1A2 CHÍNH HÃNG CHO CÁC CÔNG THI CÔNG.Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp - Thi công máy lạnh giấu trần LG ABNQ09GL1A2 chính hãng giá thành cạnh tranh nhất thị trường miền nam.Máy lạnh giấu trần LG ABNQ09GL1A2 công suất 8.500 Btu/h ~ 1 HP, gas R410, nhập khẩu Thái Lan. Sản phẩm với thiết kế thích hợp lắp đặt với mọi không gian.Máy lạnh giấu trần LG ABNQ09GL1A2 Model máy : ABNQ09GL1A2/ABUQ09GL1A2 Thương hiệu : LG Electronics Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 12 tháng Công suất : 8500 Btu/ 2.49 kW/ 1 Công nghệ inverter : Có Quý khách có thể tham khảo giá máy tại link web sau:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=57► Tham khảo thêm giá máy lạnh giấu trần các hãng tại Thanh Hải Châu theo link:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0* Tính năng của máy lạnh giấu trần LG ABNQ09GL1A2 :Tối đa hóa S.E.P ( áp suất tĩnh bên ngoài )Với bộ dàn lạnh mới, chiều dài ống gió có thể kết nối dài hơn ống gió hiện tại do mức E.S.P. tối đa được cải thiện. Ðộ ồn cũng giảm khoảng 14%.Dễ dàng bảo hành và bảo dưỡngNgười dùng không cần phải tháo rời toàn bộ mặt nạ để bảo trì; bởi mặt nạ được chia thành 2 phần; thứ nhất là dàn trao đổi nhiệt và thứ hai là khối quạt / động cơ. Người dùng có thể dễ dàng tháo rời và gắn lại bộ lọc trong không gian hạn chế hiện có.Điều khiển bằng hai cảm biến nhiệtNhiệt độ trong nhà có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng các bộ cảm biến nhiệt trong điều khiển từ xa cũng như từ dàn lạnh. Nhiệt độ không khí ở trần và sàn có thể chênh lệch đáng kể. Hai cảm biến nhiệt có thể tối ưu hóa nhiệt độ không khí trong nhà để tạo ra môi trường dễ chịu hơn.Giảm tối thiểu độ caoCác ống gió áp suất tĩnh trung bình mới là giải pháp lý tưởng để lắp đặt trong không gian hạn chếHoạt động cho nhiều phòngSử dụng ống xoắn ốc (nhúng loại linh hoạt) và buồng dòng, có thể vận hành làm mát / sưởi ấm cho nhiều phòng cùng lúc.Máy nén SCROLL R1 mới mang tính đột pháMáy nén Scroll tiên tiến được tích hợp để mang lại hiệu suất và độ tin cậy cao. Loại máy nén này tiên tiến hơnso với loại máy nén thường, đặc biệt là chuyển động nghiêng của đĩa xoắn ốc đã được cải thiện.Ngoài ra, phạm vi nhiệt độ vận hành đã được cải thiện so với loại thường.- Máy nén Scroll có cấu trúc đơn giản- Hiệu suất cao (tải thấp ở tốc độ thấp / hiệu suất tổng)- Tiếng ồn thấp (ngay cả với tốc độ cao )- Cải thiện chuyển động nghiêng xoắn ốc- Trọng lượng giảm 20% (so với máy nén thường)►Bạn cần xem thêm: Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin / Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba/ Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech.ĐƠN VỊ CHUYÊN PHÂN PHỐI - THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN LG ABNQ09GL1A2- THI CÔNG ỐNG ĐỒNG GIÁ RẺ CHO CÁC CÔNG THI CÔNG.⇔ Bên cạnh là đại lý phân phối, Công ty Thanh Hải Châu cũng là nhà thầu lắp máy lạnh giấu trần và thi công ống đồng máy lạnh chuyên nghiệp nhất. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió , chúng tôi tự tin đảm bảo có thể hoàn thành được tất cả các công trình mà quý khách hàng giao phó với thời gian nhanh nhất.---> Xem thêm dịch vị bên Thanh Hải Châu: https://thanhhaichau.com/dich-vu♦ Công trình thực tếThi công máy lạnh giấu trần► Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhiều hơn và mua hàng với giá tốt nhất :CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU- Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM- Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com- Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân- Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183- Website công ty : thanhhaichau.comNguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-lg-abnq09gl1a2-1-hp-8500-btu-inverter
 6. Máy lạnh giấu trần nối ống gió được lắp giấu bên trong trần nhà, chỉ lộ ra miệng gió giúp không gian bên ngoài gọn gàng, các bộ phận của máy lạnh được bảo vệ và không tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài gây hỏng hóc. Hoàn toàn êm ái và không gây ra tiếng ồn khi hoạt động dù công suất lớn. Đây được xem là máy lạnh mang tính thẩm mỹ cao nhất trong các dòng có mặt trên thị trường hiện này, được hầu hết nhà hàng tiệc cưới sử dụng. ⇒ Vậy, vì sao thi công máy lạnh giấu trần cho nhà hàng là tốt nhất? 1. Nhà hàng là nơi có không gian như thế nào? • Nhà hàng là nơi có không gian rộng lớn, thường được trang trí theo phong cách sang trọng và đẳng cấp. • Nhiều bàn ghế, ngõ ngách, vật dụng trang trí. • Phục vụ ăn uống, nấu nướng nên thường có nhiều mùi thức ăn. • Thời gian hoạt động khá lâu, lên đến hơn 12 tiếng/ngày và liên tục. ⇒ Yêu cầu chung của nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị là bố trí thiết bị máy lạnh liên quan phải thông thoáng, tạo độ rộng cho phòng, yêu cầu thẩm mỹ cao, đảm bảo được vẻ thẩm mỹ và bảo vệ sức khỏe khách hàng. 2. Vì sao lắp máy lạnh giấu trần cho nhà hàng được cho là tốt nhất? • Thiết kế độc đáo, đạt thẩm mỹ Máy lạnh giấu trần phù hợp với tất cả kiểu trần và đèn thiết kế cho nhà hàng để đạt độ thẩm mỹ cao nhất trong tất cả dòng máy lạnh phù hợp, bằng cách giao quyền thiết kế và lên ý tưởng về chiếc mặt nạ thổi gió cho chủ nhà. Điều này giúp không gian bạn có được vẻ đẹp độc đáo và không đụng hàng. Tuy nhiên hãy nhớ là làm thật nhiều khe hở để tránh hiện tượng nhỏ nước nhé. • Chất lượng làm mát tốt Cửa phân phối gió được bố trí dọc theo trần la phông theo hướng gió cấp và hồi đối xứng nhau vì vậy không khí được phân phối đều và luân chuyển từ cấp về hồi tạo ra không gian lạnh đều, không quá nóng và quá lạnh ở các vị trí khác nhau. Do được thổi gián tiếp qua cả một hệ thống ống gió mềm nên hơi lạnh mà sản phẩm này mang đến cho không gian bạn rất nhẹ nhàng, tự nhiên, hoàn toàn không gây một chút cảm giác là đang sử dụng máy lạnh. • Hoạt động bền bỉ, không phát ra tiếng động Bất kì một hệ thống máy lạnh nào cũng đều phát ra tiếng ồn khi hoạt động, tuy nhiên với máy lạnh giấu trần nối ống gió thì lại hoàn toàn không hề nghe thấy gì, bởi vì hệ thống đã được ngăn cách qua cả một trần nhà. • Công suất da dạng từ 1 HP – 32 HP Vỡi dãy công suất này, máy lạnh âm trần nối ống gió cho phép người dùng tự ý kết hợp nhiều công suất lại với nhau để đảm bảo cho không gian được mát mẻ toàn diện, lưu ý là hãy lắp dư từ 0.5 HP – 1.0 HP để không gian luôn giữ được độ thoáng mát của nó nhé. ** Bên cạnh đó bạn cũng cần lưu ý : • Thường phải được lên kế hoạch và bắt đầu lắp đặt ngay khi phần thô vừa hoàn thành xong. • Ít thương hiệu để lựa chọn thi công. • Xét riêng về giá sản phẩm, máy lạnh giấu trần có giá rẻ hơn so với máy lạnh âm trần, máy lạnh tủ đứng tuy nhiên xét về tổng thể cả công trình thì chi phí đầu tư là khá cao. » Xem thêm : Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? 3. Nên mua thương hiệu máy lạnh giấu trần nào? Và mua ở đâu? Hiện nay, thị trường có các dòng máy lạnh giấu trần nối ống gió như sau : • Máy lạnh giấu trần LG : công suất từ 1.0 HP – 5 HP. • Máy lạnh giấu trần Daikin : công suất từ 1.0 HP – 20 HP. • Máy lạnh giấu trần Toshiba : công suất từ 1.5 HP – 7 HP. • Máy lạnh giấu trần Reetech : công suất từ 2.5 HP – 32 HP. • Máy lạnh giấu trần Mitsu Heavy : công suất từ 2.0 HP – 5.5 HP. • Máy lạnh giấu trần Sumikura : công suất từ 1.5 HP – 6.0 HP. (Để biết thêm chi tiết về giá máy của từng model, công suất, hãy click vào đường link được gắn trên mỗi sản phẩm nhé). ⇒ Tùy vào mỗi sở thích, tính cách và điều kiện kinh tế có thể chi trả khác nhau mà bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm phù hợp hoặc bạn có thể liên hệ vào Hotline 0911 260 247 - Mr Luận để kỹ thuật của Thanh Hải Châu hỗ trợ bạn một cách tốt nhất nhé! Điện Lạnh tự tin là một trong những đại lý chuyên phân phối và lắp máy lạnh giấu trần cho nhà hàng chuyên nghiệp nhất với giá cực rẻ tất cả các quận TPHCM và các tỉnh lân cận Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai,… Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong phân phối và thi công máy lạnh âm trần nối ống gió cho nhà hàng, nhận thầu cho nhiều công trình vừa có lớn có như nhà xưởng, hội trường, biệt thự, bệnh viện, nhà hàng… đây đều là những không gian có cách lắp đặt vô cùng phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao, độ chính xác và tỉ mỉ cần thiết trong lên ý tưởng, thiết kế và tiến hành lắp đặt… Thanh Hải Châu cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng sự chuyên nghiệp, bạn sẽ thấy được điều này chỉ với 1 cuộc gọi. Hình ảnh thưc tế tại công trình thi công của Thanh Hải Châu » Xem thêm : Công trình thi công máy lạnh NHÀ HÀNG tiệc cưới Như Ý tại Cam Ranh CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/vi-sao-lap-may-lanh-giau-tran-cho-nha-hang-duoc-cho-la-tot-nhat
 7. Phòng khám, bệnh viện là nơi tập trung đông người, nhiều người ra vào thường xuyên nên rất cần một máy điều hòa để tạo bầu không khí dễ chịu. Việc Thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió cho bệnh viện được xem là giải pháp hữu hiệu nhất, vì đảm bảo hài hòa cả 2 yếu tố: làn gió trong lành, thoáng mát, lại tạo được vẻ thẩm mỹ độc đáo theo ý muốn chủ đầu tư, bên cạnh đó, khẳng định được vị thế của chủ đầu tư vì chỉ những người có điều kiện, mới dám lựa chọn dòng sản phẩm này….Vậy hãy cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu xem "Có nên thi công máy lạnh giấu trần cho phòng khám, bệnh viện không?" qua bài viết sau nhé!1. Đặc điểm không gian phòng khám, bệnh viện• Người đi khám, chữa bệnh rất nhiều, ra vào thường xuyên nên dễ bị thất thoát hơi lạnh.• Nhiều ngõ ngách, và nhiều thiết bị vật dụng khám, chữa bệnh.• Yêu cầu không gian sang trọng, hiện đại, mát mẻ, thông thoáng.• Thường thì có 2 khu vực : khám chữa bệnh và phòng nghỉ ngơi cho bệnh nhân. Và dù là nơi nào thì cũng đều rất cần có một không gian thoải mái, làn gió nhẹ nhàng để nghỉ ngơi và an tâm chữa bệnh. 2. Lợi ích của việc thi công máy lạnh giấu trần cho bệnh viện• Có khả năng điều hòa không khí cho cả một không gian lớn.• Mặt nạ thổi gió được phân bố đều dọc theo la phông, đảm bảo gió sẽ được luân chuyển đều trong phòng.• Là dòng mang tính thẩm mỹ cao nhất trong tất cả các loại máy lạnh có trên thị trường hiện nay tạo không gian hiện đại, đẳng cấp.• Khả năng hoạt động bền bỉ, ít xảy ra hư hỏng và tránh được tình trạng nhỏ nước không đáng có làm ảnh hưởng đến độ làm mát của hội trường.• Có khả năng lọc gió rất tốt và khiến cho không gian trở nên tươi mát.• Vì là dòng máy lạnh thổi gián tiếp qua hệ thống ống gió nên hơi lạnh sẽ dịu nhẹ hơn so với các dòng máy lạnh thổi trực tiếp (máy lạnh âm trần cassette hay máy lạnh treo tường) nên dòng này rất thích hợp lắp đặt cho bệnh viện, phòng khám chất lượng cao, tạo cảm giác thoải mái và tốt cho sức khỏe bệnh nhân.• Hoạt động êm và không hề nghe tiếng động, bởi vì hệ thống đã được ngăn cách qua cả một trần nhà. 3. Những vấn đề cần lưu ý khi thi công máy lạnh âm trần nối ống gió cho bệnh viện• Thường phải được lên kế hoạch và bắt đầu lắp đặt ngay khi phần thô vừa hoàn thành xong.• Ít thương hiệu để lựa chọn thi công.• Xét riêng về giá sản phẩm, máy lạnh giấu trần có giá rẻ hơn so với máy lạnh âm trần, máy lạnh tủ đứng tuy nhiên về tổng thể cả công trình thì chi phí đầu tư là khá cao.• Là máy thổi gián tiếp nên cần phải lắp dư công suất so với diện tích cửa căn phòng để đảm bảo được độ mát.• Phức tạo trong việc lắp đặt vì có phải nối thêm một hệ thống ống gió dẫn hơi lạnh đến các mặt nạ.• Chi phí bảo trì, vệ sinh về sau cao hơn dòng máy lạnh treo tường, âm trần cassette.4. Các thương hiệu máy lạnh giấu trần hiện nayMáy lạnh giấu trần khác với máy lạnh âm trần cassette, không phải thương hiệu nào cũng cung cấp dòng máy này, có thể hiểu đây là một sản phẩm yêu cầu kĩ thuật như thế nào. Hiện nay, thị trường có các hãng máy lạnh giấu trần đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành điều hòa, như sau :• Máy lạnh giấu trần Daikin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58• Máy lạnh giấu trần LG : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=57• Máy lạnh giấu trần Toshiba : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=55•Máy lạnh giấu trần Reetech : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=53• Máy lạnh giấu trần Mitsu Heavy : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52• Máy lạnh giấu trần Sumikura : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=49⇒ Để biết thêm về những thông tin chi tiết, model, giá cả của từng loại máy, nên sử dụng hãng nào cho phù hợp nhất với yêu cầu của bạn, hãy liên hệ qua Holtine 0911260247 để được Mr Luân tư vấn cụ thể nhất nhé!Cho dù bạn chọn bất kì thương hiệu nào thì cũng cần đến những người thợ có tay nghề cao vì thi công máy lạnh giấu trần rất khó để lắp đặt, hơn thế nữa loại máy này được giấu kín trên trần nhà và được thi công khi kiến trúc ngôi nhà đang còn ở phần thô, nếu chẳng may hợp tác với sai người và máy có lỗi, thì việc sửa chữa là rất phức tạp và tốn khá nhiều chi phí khắc phục.Với đội ngũ kỹ thuật viên đã có kinh nghiệm trên 10 năm và đã từng thi công máy lạnh âm trần nối ống gió cho rất nhiều công trình lớn (nhà xưởng, xí nghiệp, bệnh viện,... ) trên địa bàn miền Nam thì Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự tin có thể đảm nhiệm phần khó nhằn này. Bạn có thể tham khảo thêm về những công trình tiêu biểu do Thanh Hải Châu tư vấn, thiết kế và thi công TẠI ĐÂY.CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU• Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM• Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân• Phòng bán hàng : 02822120566 – 0901432183• Website công ty : thanhhaichau.comNguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...lanh-giau-tran-cho-phong-kham-benh-vien-khong
 8. Điện Lạnh Thanh Hải Châu là nhà phân phối lớn Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy giá sỉ tốt nhất chỉ từ 1 bộ cho mọi công trình. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Thái Lan, sử dụng dòng Gas R410 làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện với thời gian bảo hành chính hãng 24 tháng. Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5Mã sản phẩm: FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5Giá: 20,200,000 đ (Đã bao gồm VAT)Công suất: 2 ngựa | 2.0 hpMáy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5Mã sản phẩm: FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5Giá: 24,700,000 đ (Đã bao gồm VAT)Công suất: 3 ngựa | 3.0 hpMáy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5Mã sản phẩm: FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5Giá: 31,900,000 đ (Đã bao gồm VAT)Công suất: 4 ngựa | 4.0 hpMáy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5Mã sản phẩm: FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5Giá: 31,900,000 đ (Đã bao gồm VAT)Công suất: 5 ngựa | 5.0 hp⇒Xem thêm : Bảng giá máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy Inverter May lạnh giau tran noi ong gio Mitsubishi Heavy mang lại vẻ đẹp trang trọng, hài hòa thiết kế nội thất cho không gian sử dụng. Thanh Hải Châu là đơn vị chuyên nhận thi công lắp giấu trần nối ống gió chuyên nghiệp – uy tín – giá rẻ - thi công nhanh chóng và thẩm mỹ đẹp mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Liên hệ ngay cho Hotline : 0911.260.247 – Mr.Luân để được tư vấn và khảo sát công trình miễn phí . >> Tham khảo chủ đề : Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy có điểm gì nổi bật? ----------------------------------------Giá trên chỉ tham khảo. Mọi thắc mắc cần được tư vấn và báo gía sản phẩm tốt nhất theo từng thời điểm & số lượng liên hệ với chúng tôi qua thông tin:CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân♦ Phòng Bán Hàng : 028.2200.7099 - 0901.4321.83♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com♦ Website : www.thanhhaichau.comNguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52
 9. Điện Lạnh Thanh Hải Châu cung cấp bảng giá Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech mới nhất với mức giá thấp nhất. Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech là giải pháp điều hòa hoàn hảo nhất mang cho không gian có kiến trúc đẹp, mang lại sự tiện nghi cũng như tính thẩm mỹ cao cho ngôi nhà và công trình của bạn. Những năm trở lại đây, dòng máy lạnh giấu trần nối ống gió (hay còn gọi là máy lạnh giấu trần) dần phổ biến và quen thuộc hơn với người tiêu dùng. Chủ đề liên quan: Ưu - nhược điểm máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? ♦ Sau đây là những Model và giá Máy lạnh giấu trần của hãng Reetech mà Thanh Hải Châu đang phân phối. Máy lạnh giấu trần Reetech RRE24‑BA‑A công suất 24.000 Btu/h ~ 2.5 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A công suất 36.000 Btu/h ~ 4 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RRE48‑BA‑A công suất 48.000 Btu/h ~ 5.5 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RRE60‑BA‑A công suất 60.000 Btu/h ~ 6 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RD90‑QA‑A công suất 90.000 Btu/h ~ 9 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RD100/RC100‑L1A công suất 100.000 Btu/h ~ 10 HP Gía :67,900,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh giấu trần Reetech RD120/RC120‑L1A công suất 120.000 Btu/h ~ 12 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RD150‑QA‑A công suất 150.000 Btu/h ~ 15 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RD160/RC160‑L1A công suất 160.000 Btu/h ~ 16 HP Gía : call liên hệ trực tiếp để có giá chính xác nhất: 02822007099 – 096.2829.308 • Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm các sản phẩm cùng hãng tại link web:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran Bên cạnh bán máy chúng tôi còn là nhà thầu Thi công máy lạnh giấu trần Reetech cũng như máy lạnh giấu trần các hãng chuyên nghiệp với kinh nghiệm hơn 10 năm qua cùng đội ngũ nhân viên kỹ thuật giỏi, làm việc tận tình, chịu khó và nổ lực vì khách hàng. Nên khi có nhu cầu cần lắp đặt máy hoặc muốn được tư vấn lựa chọn sản phẩm và cách bố trí máy cho phù hợp với không gian, hãy liên hệ đến Hotline tư vấn kỹ thuật: 0911 260 247 gặp anh Luân (Tư vấn MIỄN PHÍ 24/7) >> Xem chi tiếtcông trình thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech cho nhà hàng tại: https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-thi-cong-may-lanh-nha-hang-tiec-cuoi-nhu-y-tai-cam-ranh ♦ Khi quý khách có nhu cầu báo giá máy hoặc thi công lắp đặt qua email vui lòng gửi về địa chỉ sau: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com Điện Lạnh Thanh Hải Châu - Đại lý cấp 1 Máy lạnh giấu trần Reetech giá cạnh tranh nhất !
 10. Biệt thự của anh Huy cư xá Đồng Tiến, quận 10 đã lựa chọn sản phẩm Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9/RZFC60DVM công suất 20.500 Btu/h ~ 2.5 HP, loại remote không dâyvà đơn vị Thanh Hải Châu chính là đơn vị thi công .⇾ Xem chi tiết sản phẩm tại đây:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-daikin-fbfc60dvm9-20500-btu-2-5-hpMời quý khách cùng xem một vài hình ảnh được ghi lại trong quá trình thi công máy lạnh giấu trần cho biệt thự Anh Huy để có cái nhìn thực tế nhất. Liên hệ ngay Mr Luân: 0911.260.247 nếu đang có nhu cầu được tư vấn và thi công lắp đặt.||Bạn cũng cần xem qua:Những hình ảnh lắp máy lạnh giấu trần 10HP cho nhà hàng tiệc cưới tại Khánh HòaMáy lạnh giấu trần Daikin dòng inverter cũng sở hữu tất cả những tính năng ưu việt, hiện đại nhất mà Daikin đã nghiên cứu dành riêng cho những đứa con tinh thần của mình, cùng điểm qua một số ưu điểm vượt trội nhất nhé: ♦ Máy điều hòa Inverter có thể điều chỉnh công suất làm lạnh theo mức tải. Điều này giúp cho việc tiêu thụ điện năng ít hơn: Để đối phó với việc dao động tải, các máy điều hòa không inverter phải liên tục thực hiện Bật (đầy tải)/ Tắt (không tải) trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, các máy inverter lại có thể hoạt động với công suất làm lạnh tối ưu theo mức tải. Do các máy inverter cung cấp công suất làm lạnh tối thiểu với mức tiêu thụ điện tối thiểu, tổng điện năng tiêu thụ có thể giảm trong quá trình làm lạnh. ♦ Sản phẩm Linh hoạt trong thiết kế và lắp đặt: - Với độ cao chỉ 245 mm: Việc lắp đặt khả thi ngay cả trong các tòa nhà có trần hẹp. - Áp suất tĩnh bên ngoài có thể điều chỉnh: Sử dụng động cơ quạt DC có thể điều chỉnh áp suất tĩnh bên ngoài trong khoảng từ 50 Pa đến 150 Pa - Độ cao đường ống nước xả được nâng cao hơn: Nhờ vào việc sử dụng bơm nước xả DC được lắp đặt sẵn với phụ kiện tiêu chuẩn - Có sẵn đường hút ở đáy thiết bị: Việc đi dây và bảo trì, Khóa liên động sửa chữa có thể thực hiện phía dưới dàn lạnh (cần phụ tùng tùy chọn) - Điều khiển bằng khóa liên động: Là một tính năng tiết kiệm điện năng, máy điều hòa không khí có thể được khóa lẫn với hệ thống cửa từ của khách sạn. Với việc sử dụng hệ thống quản lý tòa nhà thứ ba, việc thắp sáng và điều hòa không khí có thể điều khiển với cơ chế khóa liên động. Ngoài lắp đặt máy lạnh giấu trần Daikin, Thanh Hải Châu còn nhận thầu thi công tất cả các dòng sản phẩm cùng hãng hoặc sản phẩm cùng loại của những hãng khác nhau trên thị trường như: LG, Panasonic, Daikin, Reetech, Midea, Casper, Mitsubishi, Gree hoặc Sumikura, Funiki, ...với mức giá cạnh tranh và rẻ nhất cho mỗi công trình. Khi có nhu cầu cần tư vấn, báo giá, hay khảo sát công trình nhanh tay liên hệ đến số Hotline: 0911.260.247 gặp Anh Luân để có được những thông tin hữu ích nhất và nhanh nhất. Xem thêm bài viết : Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp ► Và nếu bạn đang cần tham khảo giá chi phí lắp máy lạnh giấu trần các dòng công suất, hãy xem trực tiếp tại địa chỉ trang web công ty sau: ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 096.2829.308 - 028.2200.7099 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: www.thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-daikin-fbfc60dvm9-20500-btu-2-5-hp
 11. Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị cần tìm bởi chuyên cung cấp và thi công máy lạnh giấu trần Daikin giá chuẩn nhất tại thị trường miền nam.Máy lạnh giấu trần Daikin một trong những thương hiệu nổi tiến không những chất lượng cao , độ bền va công nghệ tiên tiến , sản phẩm này còn mang lại sự tiện nghi và đẳng cấp hơn cho người sử dụng.+++Thông tin bổ ích:Đơn Vị Cung Cấp, Lắp Đặt Máy Lạnh Giấu Trần Daikin Giá Rẻ Tại HCM Tham khảo một số Model máy lạnh giấu trần Daikin mới nhất hiện nay:FBFC40DVM9/RZFC40DVM- Công suất 1.5 hpFBFC50DVM9/RZFC50DVM - Công suất 2 hpFBFC60DVM9/RZFC60DVM - Công suất 2.5 hpFBFC71DVM9/RZFC71DVM - Công suất 3 hpFBFC85DVM9/RZFC85DVM - Công suất 3.5 hpFBFC100DVM9/RZFC100DY1 - Công suất 4 hpFDN150HY1/RCN150HY19 - Công suất 15 hp2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19 - Công suất 20 hp---> Chi tiết sản phẩm cũng như giá thành tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58Bên cạnh nhà cung cấp máy lạnh ra Thanh Hải Châu cong là nhà thầu chuyên về thi công máy lạnh giấu trần uy tín, chuyên nghiệp nhất⇨ Bên dưới là một vài hình ảnh thực tế thi công tại công trình của chúng tôi:Tham khảo niều hơn qua: Công trình thi công máy lạnh cho nhà hàng tiệc cưới tại Cam Ranh Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân Khi qúy khách hàng cần báo giá -Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế, thi công máy lạnh giấu trần vui lòng liên hệ theo thông tin: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂUĐịa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Khu phố 9, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí MinhHotline tư vấn kỹ thuật – khảo sát công trình: 0911.260.247 MR LUÂNPhòng Kinh Doanh : 096.2829.308 – 02822007099Email: infothanhhaichau@gmail.com hoặc info@maylanhchatluong.com.vnWebsite: www.thanhhaichau.com.vn► Nguồn tin trích từ: https://thanhhaichau.com/dich-vu/thiet-ke-thi-cong-may-lanh-giau-tran-noi-ong-gio-2-5-hp-tron-goi
 12. Điện Lạnh Thanh Hải Châu chuyên cung cấp và nhà thầu có kinh nghiệm về thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ và cạnh tranh nhất tại tp.HCM. Đối với máy lạnh giấu trần nối ống gió, ngoài việc lắp đặt thì việc thi công đường ống gió đạt kỹ thuật là một điều vô cùng quan trọng, nhằm đảm bảo sự thẩm mỹ cho kiến trúc và độ bền, tuổi thọ của máy được kéo dài hơn, sử dụng ổn định hơn. Hầu hết mọi chủ đầu tư khi lựa chọn sản phẩm máy lạnh loại này đều chọn lựa rất kỹ lưỡng và mất thời gian tìm kiếm nhà thầu thi công chuyên nghiệp hơn so với điều hòa treo tường hoặc âm trần cassette..., bởi lẽ đây là dòng sản phẩm cao cấp và quá trình lắp đặt mất nhiều công đoạn cũng như chi phí tổng thể thì gấp 2 có khi lại gấp 3 so với những dòng dân dụng thông thường. Và không đi đâu xa, nếu có công trình cần thi công ở tại bất kỳ quận huyện nào của Hồ Chí Minh, bạn chỉ cần nhấc máy lên gọi đến số Kỹ thuật trưởng của chúng tôi là: 0911.260.247 gặp anh Luân, đảm bảo sau 1 phút bạn sẽ có được tất cả thông tin mà mình cần. II. Ống gió là vật liệu cốt yếu nhất của quá trình thi công lắp đặt cho toàn hệ thống. Vậy ống gió có những đặc điểm gì và có những loại nào ? Hãy cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu rõ hơn nhé ! Ống là thiết bị có tính năng chính là được sử dụng trong cách nhiệt, dẫn khí nhà xưởng, khu chế xuất, thông gió hút khí cho hệ thống điều hòa, thông gió nhà cao tầng, trung tâm thương mại... Nhờ có tính đàn hồi, dẻo dai, dễ uốn cong hoặc có tính chịu nhiệt tốt nên ống gió có thể thi công, lắp đặt ở mọi vị trí trong không gian của công trình. >>Xem thêm: Báo giá chi phí và nhân công lắp đặt mới nhất III. Hiện nay, có hai loại chính thường được sử dụng nhất đó là ống gió mềm và ống gió cứng. ► ỐNG MỀM có 2 loại : 1 loại có lớp bông thủy tinh cách nhiệt và loại ống không có lớp bông thủy tinh cách nhiệt. + Loại trơn không có bông thủy tinh cách nhiệt (hay còn gọi là bảo ôn): Rộng: từ 10 đến 50 cm, có sức nén đến 90%, chiều dài ống tối đa 10m. Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 100oC + Loại có lớp bông thủy tinh cách nhiệt có tỷ trọng 22kg/m3 đến 32kg/m3, dày 25mm: Rộng từ 10 đến 45 cm. Phủ giấy nhôm mặt ngoài. Chiều dài ống 5 đến 10m. Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 110oC. Chịu áp : 250mmWG (+ ve) 25mmWR ( – ve) → Ưu điểm của ống gió mềm: - Giá thành rẻ - Dễ dàng thi công lắp đặt - Tiện lợi cho quá trình vận chuyển - Sản phẩm dễ bảo quản - Có khả năng cách nhiệt bảo vệ ống khi dẫn lạnh rất tốt - Thời gian sử dụng sản phẩm lâu từ 10 – 30 năm tùy chất lượng mỗi loại - Có thể ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực ► ỐNG CỨNG: được làm bằng tôn mạ kẽm, được thiết kế với nhiều kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu của hệ thống đường ống gió. Và cũng có 2 loại là ống gió cứng cách nhiệt và không cách nhiệt. Và có nhiều hình dạng khác nhau như: ống gió vuông, tròn, tròn xoắn,... IV. Những không gian cần cho việc thi công máy lạnh. Những không gian nào lắp đặt máy lạnh giấu trần thì sẽ cần thi công đường ống gió, như là tòa nhà, nhà xưởng, văn phòng, biệt thự - villa, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, nhà hàng, trung tâm hội nghị tiệc cưới,... Đây là những không gian rộng hoặc nhiều phòng nhỏ hoặc cần cung cấp khí tươi nhiều hơn nên việc thi công hệ thống ống gió là điều cần thiết và hữu ích nhất. Có thể tham khảo một vài hình ảnh thực tế bên dưới: >> Bảng giá May lanh giau tran mới nhất hiện có tại Thanh Hải Châu Bạn đang có công trình cần tư vấn về thi công máy lạnh ống gió và cần báo giá cũng như khảo sát - thiết kế tốt nhất, liên hệ ngay Hotline hôm nay để có được những thông tin cần thiết nhất. THANH HẢI CHÂU - Nhà Thầu Uy Tín Gia Công + Cung Cấp + Thi Công Máy Lạnh Giấu Trần Chuyên Nghiệp, Thẩm Mỹ Và Rẻ Nhất Tại Hồ Chí Minh Và Miền Nam! >>> Trích nguồn tham khảo : https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-lap-may-lanh-giau-tran-ong-gio-cho-can-ho-cao-cap
 13. Máy lạnh giấu trần nối ống gió những năm trở lại đây đang dần trở nên quen thuộc hơn với người tiêu dùng. Đây là dòng điều hòa giấu trần có khá nhiều ưu điểm và là giải pháp hoàn hảo cho không gian kiến trúc đẹp. Để người tiêu dùng hiểu thêm chi tiết chính xác về dòng sản phẩm máy lạnh này, Thanh Hải Châu xin thông tin chi tiết về dòng máy lạnh giấu trần qua bài viết sau: Máy lạnh giấu trần (hay còn gọi là máy lạnh âm trần nối ống gió hoặc điều hòa dẫn ống gió): là loại điều hòa cục bộ (bao gồm 1 dàn lạnh và 1 dàn nóng), hoạt động theo cơ chế thổi khí lạnh qua các ống gió. Dàn lạnh được lắp trên trần nhà, giấu toàn bộ trên trần không lộ ra ngoài. Cửa gió bố trí linh hoạt thông qua hệ thống ống dẫn nối với dàn lạnh. Với cấu trúc đặc biệt của dàn lạnh, cho phép một chiếc máy lạnh giấu trần nối ống gió có thể đồng thời làm mát cho không gian lớn, hoặc nhiều phòng nhỏ khác nhau trong một nhà.Vậy không gian nào thích hợp lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió ?Điều hòa giấu trần nối ống gió là giải pháp hoàn hảo cho không gian có kiến trúc đẹp, mang tới sự tiện nghi cũng như tính thẫm mỹ tuyệt vời cho từng không gian có kiến trúc riêng. Dãy công suất đa dạng từ 1HP (9.000Btu) đến 20HP (200.000Btu), nên tùy vào công suất mà máy lạnh giấu trần nối ống gió phù hợp lắp đặt cho từng không gian riêng như: - Máy lạnh giấu trần nối ống gió cho nhà xưởng, xí nghiệp. - Máy lạnh giấu trần nối ống gió cho nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị. - Máy lạnh giấu trần nối ống gió cho căn hộ, biệt thự, nhà phố - Máy lạnh giấu trần nối ống gió cho showroom, quán coffee- trà sữa - Máy lạnh giấu trần nối ống gió cho bệnh viện, phòng khám,… >>> Xem nhiều công trình thi công máy lạnh giấu trần thực tế tại đây:https://thanhhaichau.com/dich-vuHãng máy lạnh giấu trần nối ống gió chất lượng tốt được ưa chuộng hiện nay.Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều hãng máy lạnh giấu trần nối ống gió. Nhưng nổi bật là 4 hãng có chất lượng tốt, được khách hàng tin tưởng sử dụng: - Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin - Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech - Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba - Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ⇒ Trên đây là một số thông tin về điều hòa giấu trần nối ống gió. Mong rằng những thông tin này giúp bạn hiểu rõ hơn về dòng máy lạnh giấu trần (âm trần nối ống gió). Nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết hơn về sản phẩm và cũng như tư vấn lắp đặt hệ thống máy lạnh giấu trần nối ống gió cho công trình của mình, Hãy gọi ngay Hotline: 0911 260 247 – Mr.Luân sẽ được hỗ trợ miễn phí nhiệt tình nhất hoặc truy cập Website: www.thanhhaichau.com
 14. Bạn đang có nhu cầu lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự của mình, và bạn muốn xem qua những hình ảnh thực tế ở những công trình khác để tiện tham khảo hơn. Vậy Thanh Hải Châu sẽ giúp bạn với những hình ảnh thực tế tại công trình lắp điều hòa giấu trần này cho biệt thự của anh Chiến tại đường 13C quận Bình Tân - TP HCM nhé. Ngày nay, đối với các chủ đầu tư của các căn biệt thự mini, biệt thự cao cấp - sang trọng hay nhà phố, căn hộ penthouse khi tìm kiếm và lựa chọn một dòng sản phẩm máy lạnh - điều hòa không khí để xứng tầm đẳng cấp cũng như tương thích với không gian nhất thì họ luôn lựa chọn máy lạnh giấu trần. Máy lạnh giấu trần chỉ là cách gọi vắn tắt nhanh nhất chứ thật ra tên gọi đúng với nó nhất phải là máy lạnh giấu trần nối ống gió hoặc điều hòa âm trần nối ống gió. Bởi vì, dòng sản phẩm này thông thường phải có sự liên kết với hệ thống đường ống gió để hút khí tươi và đưa khí đó vào không gian để làm mát. Và với khách hàng của Thanh Hải Châu là anh Kiên cũng không ngoại lệ, anh muốn căn biệt thự cao cấp của mình trở nên sang trọng, tươi mát và trong lành với sự hiện diện của chiếc máy lạnh giấu trần này. Anh đã lựa chọn kiểu sản phẩm này và Thanh Hải Châu đã tư vấn giúp anh nơi đặt máy phù hợp cũng như chia miệng gió thổi và hồi hợp lý để đảm bảo hơi lạnh có thể đều khắp trong không gian. Bên dưới đây là hình ảnh thực tế của mà các kỹ thuật viên của Thanh Hải Châu đã thực hiện: Khung cảnh tổng quan Kỹ thuật viên đang thực hiện gắn miệng gió Miệng gió sau khi hoàn thiện Hình ảnh sau khi đã hoàn thiện lắp máy và kết nối với ống gió, box gió, chụp thổi, chụp hồi Kỹ thuật viên đang hoàn tất công đoạn kết nối dây điện Mặt tiền của biệt thự ||| Bảng giá tổng hợp điều hòa âm trần nối ống gió các hãng rẻ nhất ⇰ Xem thêm công trình thi công máy lạnh giấu trần cho nhà hàng tiệc cưới thực tế tại Khánh Hòa rất đẹp ! Đối với việc lắp đặt máy lạnh cho biệt thự đòi phải có sự chuyên nghiệp cũng như kinh nghiệm thi công nhiều năm, bởi vì đây là nơi mà gia chủ đã dồn hết tâm huyết của mình để thiết kế và mong muốn nó trở nên thật hoàn hảo cũng như đẹp nhất. Cho nên đến với Thanh Hải Châu, mọi chủ đầu tư sẽ cực kỳ yên tâm vì đã giao phó công trình của mình cho một đơn vị uy tín và những người thợ hết lòng vì khách hàng. Khi bạn cần bất cứ thông tin tư vấn nào hoặc thắc mắc cần được giải đáp, không chỉ riêng về thi công cho biệt thự mà tất cả địa điểm khác như: nhà ở, quán ăn, văn phòng, công ty, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, rạp chiếu phim, nhà sách,...chỉ cần liên hệ đến số Hotline gặp Trưởng phòng kỹ thuật: 0911260247 (Luân) sẽ được hồi đáp, tư vấn chi tiết và tận tình nhất. Ngoài lắp đặt máy lạnh giấu trần chúng tôi còn tư vấn - báo giá - thi công cho tất cả các loại sản phẩm hiện có trên thị trường như: dòng treo tường, âm trần cassette, tủ đứng, áp trần, multi với mức giá cực cạnh tranh và tốt nhất cho từng công trình tại TP HCM cũng như những tỉnh thành trên toàn miền Nam. Quý khách có thể tham khảo chi tiết giá cả hoặc những hình ảnh thực tế tại đây: LẮP ĐẶT MÁY LẠNHVà có nhu cầu cần được báo giá nhanh cho mỗi loại sản phẩm mà quý khách cần, chỉ cần nhấc máy và gọi đến phòng kinh doanh bán hàng của công ty để được hỗ trợ tốt nhất: ♦ Phòng Bán Hàng 1: 028.2212.0566 - 0901.4321.83 ♦ Phòng Bán Hàng 2: 028.2200.7099 - 096.2829.308 ♦ Hoặc có thể gửi email yêu cầu đến địa chỉ: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com ► Tham khảo nhiều sản phẩm khác Thanh Hải Châu đang phân phối tại website: https://thanhhaichau.com/ - www.thanhhaichau.vn - www.thanhhaichau.com.vn HÃY ĐỂ THANH HẢI CHÂU CHÚNG TÔI ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH MỘT CÁCH TỐT NHẤT ! → Nguồn thông tin sản phẩm trong bài trích từ:https://thanhhaichau.com/dich-vu/lap-dieu-hoa-giau-tran-cho-biet-thu-anh-chien-tai-binh-tan
 15. ĐƠN VỊ CHUYÊN CUNG CẤP - THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ LG ABNQ36GM3A4 TẠI TP.HCM. thanhhaichau.com.vn đơn vị uy tín chuyên cung cấp & thi công máy lạnh giấu trần LG ABNQ36GM3A4 với mức giá ưu đãi nhất tại tp.HCM. >>Xem thông tin của máy lạnh giấu trần lg ABNQ36GM3A4 bên dưới: Model máy : ABNQ36GM3A4/AUUQ36LH4 Thương hiệu : LG Electronics Nơi sản xuất : Hàn Quốc Bảo hành : 12 tháng Công suất : 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP Công nghệ inverter : Có Thanh Hải Châu không những là nhà phân phối máy lạnh giấu trần LG ABNQ36GM3A4 mà còn là đơn vị thi công nên khách hàng yên tâm về Lợi ích của khách hàng khi chọn điện lạnh Thanh Hải Châu thi công lắp đặt là khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra cho máy thì chúng tôi sẽ kiểm tra nhanh chóng và bắt được lỗi nhanh (vì sản phẩm do bên chúng tôi cung cấp, đỡ vất vả cho khách hơn khi một đơn vị phân phối và một đơn vị thi công khác nhau) để sớm khắc phục. >>>Qúy khách có thể xem chi tiết nhiều model máy tại đây:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=57 ⇔ Bên cạnh là đại lý phân phối, Công ty Thanh Hải Châu cũng là nhà thầu chuyên thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió chuyên nghiệp nhất, với hơn kinh nghiệp 10 năm trong ngành thi công máy lạnh chúng tôi tự tin đảm bảo có thể hoàn thành được tất cả các công trình mà quý khách hàng giao phó với thời gian nhanh nhất. ► Quý khách có thể tham khảo một vài hình ảnh thực tế thi công máy lạnh giấu trần của Thanh Hải Châu bên dưới: Qua những hình ảnh thực tế trên, cũng phần nào giúp quý khách thêm phần tin tưởng chúng tôi đủ khả năng thi công công trình cho quý khách hoàn thiện và chất lượng tốt nhất. Liên hệ ngay Anh Luân hôm nay để được tư vấn - khảo sát công trình MIỄN PHÍ và nhận ngay giá ưu đãi từ công ty. → Thông tin liên quan: ♦ Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp ♦ Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân ♦ Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ:109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Hotline tư vấn kỹ thuật – khảo sát công trình: 0911.260.247 MR LUÂN Phòng Kinh Doanh : 02822007099 – 096.2829.308 Email: infothanhhaichau@gmail.com hoặc info@maylanhchatluong.com.vn Website: www.thanhhaichau.com.vn ĐỊA CHỈ TƯ VẤN - BÁO GIÁ - CUNG CẤP - THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN (MAY LANH NOI ONG GIO) DAIKIN GIÁ RẺ TẠI HCM Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-lg-abnq36gm3a4-4-hp-36000-btu-inverter
 16. ĐƠN VỊ CHUYÊN PHÂN PHỐI & THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN FBFC40DVM9 TRỌN GÓI GIÁ RẺ KHÔNG ĐÂU BẰNG. Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị hàng đầu chuyên phấn phối và thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC40DVM9 chính hãng giá thành rẻ nhất tại miền nam. >Thông tin sản phẩm máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9 cần nắm: Model máy : FBFC40DVM9/RZFC40DVM Thương hiệu : Daikin Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén Công suất : 13.600 Btu/ 4.0 kW/ 1.5 HP Công nghệ inverter : Có Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9 được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, có thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Hoạt động mạnh mẽ với công suất lớn, có khả năng làm lạnh hiệu quả cho không gian có diện tích lớn . >>> Tham khảo thêm một số model máy lạnh giấu trần Daikin dưới đây: FBFC50DVM9/RZFC50DVM công suất 2 hp - 17.000Btu FBFC60DVM9/RZFC60DVM công suất 2.5 hp - 20.500Btu FBFC71DVM9/RZFC71DVM công suất 3 hp - 24.200Btu FBFC85DVM9/RZFC85DVM công suất 3.5 hp - 29.000Btu FBFC100DVM9/RZFC100DVM công suất 4 hp - 34.100Btu --> Xem chi tiết giá tại :https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58 ► Tham khảo thêm giá máy lạnh giấu trần các hãng tại Thanh Hải Châu theo link:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0 ĐƠN VỊ CHUYÊN PHÂN PHỐI & THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN FBFC40DVM9 CHO NHÀ PHỐ SANG CHẢNH. Vừa qua, Điện Lạnh Thanh Hải Châu đã nhận công trình, thi công máy lạnh giấu trần cho nhà phốcủa anh Huy tại cư xá Đồng Tiến, quận 10. Sản phẩm anh Huy lựa chọn đó là sản phẩm Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9 công suất 13.600 Btu - 1.5 hp, loại remote không dây. Đây là một trong những sản phẩm máy lạnh giấu trần mới ra mắt năm 2020 của Daikin. ⇾ Xem chi tiết sản phẩm tại đây: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-daikin-fbfc40dvm9-13600-btu-1-5-hp Khi đến với Thanh Hải Châu, anh Huy đã được kỹ thuật viên tư vấn rất kỹ về việc bố trí vị trí đặt máy thích hợp nhất, số lượng miệng gió cần chia ra để làm mát đều, loại miệng gió nào phù hợp cho nhà phố cũng như những vật tư, phụ kiện lắp đặt đạt chuẩn và uy tín nhất. Và anh Huy đã hoàn toàn tin tưởng và giao phó nhiệm vụ làm mát cũng như làm đẹp nhà của anh cho Thanh Hải Châu. ♦ Máy lạnh giấu trần là dòng sản phẩm cao cấp nhất hiện nay trong tất cả các loại. Vì đặc điểm đạt được thẩm mỹ cao sau khi lắp đặt xong (không lộ phần máy ra bên ngoài trần nhà) và làm mát đồng đều toàn bộ không gian gia chủ cần cũng như độ bền của sản phẩm về lâu dài. Vậy nên, lựa chọn lắp đặt điều hòa giấu trần cho nhà phố - biệt thự là rất đúng đắn cho các gia chủ. ⇨ Bên dưới là một vài hình ảnh thực tế thi công tại công trình của chúng tôi: ⌦ Tham khảo thêm hình ảnh lắp đặt máy lạnh giấu trần cho biệt thự tại Bình Tân của Thanh Hải Châu ở đây: https://thanhhaichau.com/dich-vu/lap-dieu-hoa-giau-tran-cho-biet-thu-anh-chien-tai-binh-tan Nếu bạn sắp sửa hoặc đang cần thi công máy lạnh giấu trần cho nhà phố - biệt thự và muốn nhận được sự tư vấn cụ thể chi tiết cũng như đơn vị thi công có bề dày kinh nghiệm lâu năm cho sản phẩm này thì hãy gọi ngay đến Thanh Hải Châu theo số Hotline: 0911260247 nhé! ⇶ Truy cập link sau để xem thêm nhiều sản phẩm máy lạnh giấu trần của các hãng khác như LG, Toshiba, Mitsubishi Heavy, Reetech, Sumikura,...: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU CHUYÊN NHẬN THIẾT KẾ - THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN TRỌN GÓI GIÁ TỐT NHẤT ! Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-daikin-fbfc40dvm9-13600-btu-1-5-hp
 17. ĐƠN VỊ CHUYÊN CUNG CẤP & THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN DAIKIN FBFC125DVM9 GIÁ RẺ NHẤT TẠI MIỀN NAM. Điện Lạnh Thanh Hải Châu đơn vị uy tín nhất chuyên cung cấp - Thi công máy lạnh giấu trần Daiki FBFC125DVM9 5 hp chính hãng giá rẻ tại thị trường miền nam. Máy lạnh giấu trần DaikinFBFC125DVM9 được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, có thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Hoạt động mạnh mẽ với công suất lớn, có khả năng làm lạnh hiệu quả cho không gian có diện tích lớn . >>> Chi tiết thông tin của máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9 : Modelmáy: FBFC125DVM9/RZFC125DY1 Thương hiệu : Daikin Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén Công suất : 42.700 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP Công nghệ inverter : Có >>> Tham khảo thêm một số model máy lạnh giấu trần Daikin dưới đây: FBFC50DVM9/RZFC50DVM công suất 2 hp - 17.000Btu FBFC60DVM9/RZFC60DVM công suất 2.5 hp - 20.500Btu FBFC71DVM9/RZFC71DVM công suất 3 hp - 24.200Btu FBFC85DVM9/RZFC85DVM công suất 3.5 hp - 29.000Btu FBFC100DVM9/RZFC100DVM công suất 4 hp - 34.100Btu --> Xem chi tiết giá tại :https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58 ⇔ Bên cạnh là đại lý phân phối, Công ty Thanh Hải Châu cũng là nhà thầu lắp máy lạnh giấu trần và thi công ống đồng máy lạnh chuyên nghiệp nhất. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió , chúng tôi tự tin đảm bảo có thể hoàn thành được tất cả các công trình mà quý khách hàng giao phó với thời gian nhanh nhất. ► Quý khách có thể tham khảo một vài hình ảnh thực tế thi công máy lạnh giấu trần của Thanh Hải Châu bên dưới: Kỹ thuật đang gắn chụp thổi và hồi vào đầu máy Kỹ thuật đang kết nối ống gió mềm vào máy Máy đã được treo lên và kết nối với ống gió mềm, hộp box Kỹ thuật đang kết nối ống gió cứng Kết nối ống gió cứng hoàn thiện Hoàn thành gắn ống gió cứng và ống gió mềm, chờ gắn miệng gió sau khi đóng trần xong Kỹ thuật đang kết nối dàn nóng Một góc phòng sau khi hoàn thiện - Cực kỳ bắt mắt Qua những hình ảnh thực tế trên, cũng phần nào giúp quý khách thêm phần tin tưởng chúng tôi đủ khả năng thi công công trình cho quý khách hoàn thiện và chất lượng tốt nhất. Liên hệ ngay Anh Luân hôm nay để được tư vấn - khảo sát công trình MIỄN PHÍ và nhận ngay giá ưu đãi từ công ty. → Thông tin liên quan: ♦ Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp ♦ Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân ♦ Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ:109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Hotline tư vấn kỹ thuật – khảo sát công trình: 0911.260.247 MR LUÂN Phòng Kinh Doanh : 02822007099 – 096.2829.308 Email: infothanhhaichau@gmail.com hoặc info@maylanhchatluong.com.vn Website: www.thanhhaichau.com.vn ĐỊA CHỈ TƯ VẤN - BÁO GIÁ - CUNG CẤP - THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN (MAY LANH NOI ONG GIO) DAIKIN GIÁ RẺ TẠI HCM Nguồn thông tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-daikin-fbfc125dvm9-5-hp-42700-btu Chỉnh sửa cuối: 50 phút trước
 18. ĐƠN VỊ CHUYÊN BÁN - THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN FBFC100DVM9 4 HP TẠI MIỀN NAM.www.thanhhaichau.com.vn địa chỉ miền nam chuyên cung cấp - thi công máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9 uy tín , mức giá rẻ không đâu bằng.>>>Xem thông tin của máy lạnh giấu trần daikin FBFC100DVM9 dưới đây: Model máy : FBFC100DVM9/RZFC100DVM Thương hiệu : Daikin Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén Công suất : 34.100 Btu/ 10 kW/ 4 HP Công nghệ inverter : Có Giấu trần daikin FBFC100DVM9 thuộc thương hiệu của Máy lạnh giấu trần Daikin hiện nay đang “làm mưa, làm gió” trên thị trường máy lạnh. Bên cạnh chất lượng cao, độ bền và công nghệ tiên tiến, sản phẩm này còn mang lại sự tiện nghi và đẳng cấp hơn cho người sử dụng.>>> Chi tiết sản phẩm tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58⇔ Bên cạnh là đại lý phân phối, Công ty Thanh Hải Châu cũng là nhà thầu lắp máy lạnh giấu trần và thi công ống đồng máy lạnh chuyên nghiệp nhất. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió , chúng tôi tự tin đảm bảo có thể hoàn thành được tất cả các công trình mà quý khách hàng giao phó với thời gian nhanh nhất.► Quý khách có thể tham khảo một vài hình ảnh thực tế thi công máy lạnh giấu trần của Thanh Hải Châu bên dưới:Qua những hình ảnh thực tế trên, cũng phần nào giúp quý khách thêm phần tin tưởng chúng tôi đủ khả năng thi công công trình cho quý khách hoàn thiện và chất lượng tốt nhất. Liên hệ ngay Anh Luân hôm nay để được tư vấn - khảo sát công trình MIỄN PHÍ và nhận ngay giá ưu đãi từ công ty.→ Thông tin liên quan:♦ Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp♦ Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân♦ Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình DươngCÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ:109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Hotline tư vấn kỹ thuật – khảo sát công trình: 0911.260.247 MR LUÂN Phòng Kinh Doanh : 02822007099 – 096.2829.308 Email: infothanhhaichau@gmail.com hoặc info@maylanhchatluong.com.vn Website: www.thanhhaichau.com.vn ĐỊA CHỈ TƯ VẤN - BÁO GIÁ - CUNG CẤP - THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN (MAY LANH NOI ONG GIO) DAIKIN GIÁ RẺ TẠI HCMNguồn tin :https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-daikin-fbfc100dvm9-34100-btu-4-hp-1-pha
 19. www.thanhhaichau.com.vn chuyên phân phối & thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió daikin FDN80HV1 8 hp trọn gói giá rẻ cho các công trình chuyên nghiệp nhật Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDN80HV1 Model máy : FDN80HV1/RN80HY19 Thương hiệu : Daikin Nơi sản xuất : Malaysia Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén Công suất : 80.000 Btu/ 23.4kW/ 8 HP Công nghệ inverter : Không Hiện tại, máy lạnh giấu trần daikin FDN80HV1 có công suất công suất 80.000 Btu/h ~ 8 HP, phù hợp cho cả nhà ở và nhà xưởng công nghiệp và công ty Thanh Hải Châu có phân phối đầy đủ, nếu cần báo giá hãy gọi đến BỘ PHẬN BÁN HÀNG: 096.2829.308 - 0901 4321 83 (Giá cực tốt theo số lượng cụ thể). Hoặc quý khách có thể truy cập website công ty để xem được nhiều sản phẩm và thông tin tính năng: >>>https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58 <<< ► Quý khách có thể tham khảo một vài hình ảnh thực tế thi công máy lạnh giấu trần của Thanh Hải Châu bên dưới: ♦ CÔNG TRÌNH THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN FDN80HV1 8 HP CHO CĂN HỘ CỦA ANH TAM TẠI KHU KHANG ĐIỀN LUCASTA - QUẬN 9 +++ Tham khảo một số công trình khác như: Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương Qua những hình ảnh thực tế trên, cũng phần nào giúp quý khách thêm phần tin tưởng chúng tôi đủ khả năng thi công công trình cho quý khách hoàn thiện và chất lượng tốt nhất. Liên hệ ngay Anh Luân hôm nay để được tư vấn - khảo sát công trình MIỄN PHÍ và nhận ngay giá ưu đãi từ công ty. → Thông tin liên quan: ♦ 5 điều cần giải đáp khi lắp máy lạnh NỐI ỐNG GIÓ • Nếu cần báo giá thi công trọn gói qua mail dựa theo bản vẽ autocad chi tiết, quý khách hãy gửi yêu cầu đến: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com (Phản hồi thông tin nhanh nhất) CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU ĐỊA CHỈ TƯ VẤN - BÁO GIÁ - CUNG CẤP - THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN (MAY LANH NOI ONG GIO) DAIKIN GIÁ RẺ TẠI HCM
 20. ĐƠN VỊ CHUYÊN PHÂN PHỐI - THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN REETECH RRE36‑BA‑A 4 HP CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ CHO CÁC CÔNG THI CÔNG. Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp - thi công máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A 4 HP chính hãng giá thành cạnh tranh nhất thị trường miền nam. Máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A công suất 36.000 Btu/h ~ 4 HP, sử dụng điện 1 pha 220V, áp suất tĩnh trung bình, gas R410, nhập khẩu Thái Lan. Sản phẩm với thiết kế nhỏ gọn, duy trì nhiệt độ ổn định Máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A 4 HP 36000 Btu Model máy : RRE36‑BA‑A/RC36‑BAE‑A Thương hiệu : Reetech Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 02 năm Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP Công nghệ inverter : Không Quý khách có thể tham khảo giá máy tại link web sau: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=53 ► Tham khảo thêm giá máy lạnh giấu trần các hãng tại Thanh Hải Châu theo link:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0 -->>Máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A có những đặc trưng nổi bật nào: ♦ Thiết kế nhỏ gọn ♦ Duy trì nhiệt độ ổn định ♦ Hoạt động êm ái không gây tiếng ồn ♦ Kích thước mỏng nhẹ ♦ Dễ dàng lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng ♦ Môi chất R410A thân thiện với môi trường Tính năng nổi bật: ♦ Gió hồi có thể lấy từ phía sau hoặc phía dưới ♦ Cung cấp gió tươi tạo ra môi trường trong lành ♦ Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu ♦ Hẹn giờ hoạt động & tự động khởi động lại khi có điện ♦ Chức năng tự phân tích và chấn đoán lỗi ♦ Bộ điều khiển dây giúp điều khiển điều hòa dễ dàng ♦ Tích hợp bơm nước ngưng (tùy chọn) ♦ Chế độ ngủ ♦ Chế độ tiết kiệm ♦ Tự động xả băng ♦ Chống các tác nhân ăn mòn & chịu được môi trường vùng biển ►Bạn cần xem thêm: Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin | Máy lạnh tủ đứng Reetech ĐƠN VỊ CHUYÊN PHÂN PHỐI - THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN REETECH RRE36‑BA‑A - THI CÔNG ỐNG ĐỒNG GIÁ RẺ CHO CÁC CÔNG THI CÔNG. ⇔ Bên cạnh là đại lý phân phối, Công ty Thanh Hải Châu cũng là nhà thầu lắp máy lạnh giấu trần và thi công ống đồng máy lạnh chuyên nghiệp nhất. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió , chúng tôi tự tin đảm bảo có thể hoàn thành được tất cả các công trình mà quý khách hàng giao phó với thời gian nhanh nhất. ---> Xem thêm dịch vị bên Thanh Hải Châu: https://thanhhaichau.com/dich-vu ♦ Công trình thực tế thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần Reetech 10HP cho nhà hàng tiệc cưới tại Cam Ranh Cũng như máy lạnh giấu trần các hãng khác, máy lạnh giấu trần reetech 4 hp cũng có những quy trình lắp đặt tương tự. Nếu quý khách muốn được tư vấn chi tiết hãy vui lòng liên hệ đến Hotline: 0911.260.247 gặp anh Luân, sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách một cách tận tình và tỉ mỉ nhất. → Nếu quý khách có nhu cầu cần chúng tôi báo giá qua email chi tiết theo yêu cầu cụ thể hãy gửi đến địa chỉ: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com, sẽ được phản hồi nhanh nhất. ♦ Ở mỗi thời điểm khác nhau giá máy sẽ có thể thay đổi tăng hay giảm, nếu cần theo số lượng cụ thể hãy liên hệ đến Phòng kinh doanh: 096.2829.308 - 0901.4321.83 để có được báo giá tốt nhất ! Điện Lạnh Thanh Hải Châu - Mong muốn đem đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho mọi nhà ! Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-reetech-rre36baa-4-hp-36000-btu-1-pha
 21. ĐƠN VỊ CHUYÊN CUNG - LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN REETECH RRE24‑BA‑A CHUYÊN NGHIỆP UY TÍN NHẤT TẠI MIỀN NAM. Bạn đang muốn tìm dịch vụ chuyên về thi công máy lạnh giấu trần reetech RRE24‑BA‑Atại TP Hồ Chí Minh hoặc tại các tỉnh thành lân cận ? Bạn muốn đội ngũ kỹ thuật thi công kinh nghiệm và nhiệt tình, tận tâm ? Tham khảo xem dịch vụ của Điện Lạnh Thanh Hải Châu xem nhé ! Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công máy lạnh giấu trần, lắp đặt nhanh với chế độ hậu mãi cực tốt. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió , chúng tôi tự tin đảm bảo có thể hoàn thành được tất cả các công trình mà quý khách hàng giao phó với thời gian nhanh nhất. ♦ Công trình thực tế thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần Reetech 10HP cho nhà hàng tiệc cưới tại Cam Ranh Máy lạnh giấu trần Reetech RRE24‑BA‑A 2.5 HP 24000 Btu là một sản phẩm nổi bật của hãng Reetech, là dòng sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan là một nước có nền tảng công nghệ cao sử dụng gas R410A, nhỏ gọn, giá siêu ưu đãi cho mọi công trình. Quý khách có thể tham khảo giá máy tại link web sau: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=53 ► Tham khảo thêm giá máy lạnh giấu trần các hãng tại Thanh Hải Châu theo link:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0 ĐƠN VỊ CHUYÊN CUNG CẤP - THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN REETECH RRE24‑BA‑A CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ. Máy lạnh giấu trần Reetech RRE24‑BA‑A công suất 24.000 Btu/h ~ 2.5 HP Model máy : RRE24‑BA‑A/RC24‑BAE‑A Thương hiệu : Reetech Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 02 năm Công suất : 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP Công nghệ inverter : Không -->>Máy lạnh giấu reetech RRE24‑BA‑ A có những đặc trưng nổi bật nào: ♦ Thiết kế nhỏ gọn ♦ Duy trì nhiệt độ ổn định ♦ Hoạt động êm ái không gây tiếng ồn ♦ Kích thước mỏng nhẹ ♦ Dễ dàng lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng ♦ Môi chất R410A thân thiện với môi trường Tính năng nổi bật: ♦ Gió hồi có thể lấy từ phía sau hoặc phía dưới ♦ Cung cấp gió tươi tạo ra môi trường trong lành ♦ Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu ♦ Hẹn giờ hoạt động & tự động khởi động lại khi có điện ♦ Chức năng tự phân tích và chấn đoán lỗi ♦ Bộ điều khiển dây giúp điều khiển điều hòa dễ dàng ♦ Tích hợp bơm nước ngưng (tùy chọn) ♦ Chế độ ngủ ♦ Chế độ tiết kiệm ♦ Tự động xả băng ♦ Chống các tác nhân ăn mòn & chịu được môi trường vùng biển ►Bạn cần xem thêm: Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin | Máy lạnh tủ đứng ReetechCũng như máy lạnh giấu trần các hãng khác, máy lạnh giấu trần reetech 2.5 hp cũng có những quy trình lắp đặt tương tự. Nếu quý khách muốn được tư vấn chi tiết hãy vui lòng liên hệ đến Hotline: 0911.260.247 gặp anh Luân, sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách một cách tận tình và tỉ mỉ nhất. → Nếu quý khách có nhu cầu cần chúng tôi báo giá qua email chi tiết theo yêu cầu cụ thể hãy gửi đến địa chỉ: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com, sẽ được phản hồi nhanh nhất. ♦ Ở mỗi thời điểm khác nhau giá máy sẽ có thể thay đổi tăng hay giảm, nếu cần theo số lượng cụ thể hãy liên hệ đến Phòng kinh doanh: 096.2829.308 - 0901.4321.83 để có được báo giá tốt nhất ! Điện Lạnh Thanh Hải Châu - Mong muốn đem đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho mọi nhà ! Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-reetech-rre24baa-2-5-hp-24000-btu