• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''máy lạnh âm trần lg''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 41 kết quả

 1. Máy lạnh âm trần LG 5 hp - 5 ngựa - 46000 Btu/h chất lượng tốt giá máy rẻ nhất tại Thanh Hải Châu Máy lạnh âm trần LG 5 HP - 5 ngựa - 46000 Btu/h - Điện 3 pha – Sản xuất tại Thái Lan – Sử dụng dòng Gas thân thiện với mội trường R410a – Dòng Gas không gây ô nhiễm môi trường và có độ lạnh sâu hơn, nhanh hơn.Mã sản phẩm: ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 Giá: 36.600.000 đ Xuất xứ: Thái Lan Công suất: 5.0 ngựa | 5.0 hp Hãng sản xuất: Máy lạnh LG Bảo hành: 1 năm >>https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran-lg-atnq48gmle7-46000-btu-5-hp-3-pha<< -> Xem thêm thông tin liên quan: Nhà phân phối máy lạnh âm trần cassette LG inverter giá rẻ số 1 HCM TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG: Điều hòa âm trần 360o Điều hòa LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 thuộc dòng điều hòa âm trần đa hướng thổi của LG, với góc thổi gió 360o giúp điều hòa phân bổ khí lạnh tới mọi nơi trong phòng một cách nhanh chóng. Công nghệ Inverter Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7được trang bị công nghệ inverter giúp điều hòa tiết kiệm điện tới 50% so với điều hòa thường. Ngoài ra, công nghệ inverter trên điều hòa lg còn giúp máy vận hành êm ái và tăng tuổi thọ cho má nén Dàn nóng hoạt động bền bỉ Dàn nóng âm trần LG inverter ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 với các bo bạch được phủ một lớp bảo vệ nhằm ngăn chặn các vấn đề do độ ẩm và bụi bẩn. Hơn nữa, dàn tản nhiệt lạnh LG inverter ATNQ48GNLE7 được mạ vàng giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm. Tự động làm sạch Chức năng tự động làm sạch trên máy lạnh âm trần LG 46000 btu giúp ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn và nấm mốc trong dàn lạnh , giúp mang đến một môi trường trong lành hơn cho người sử dụng Chế độ vận hành khi ngủ Chế độ ngủ đêm sẽ tự động điều chỉnh giảm độ ồn động cơ vận hành xuống mức thấp nhất, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ ngon và sâu trong không gian yên tĩnh tuyệt đối. Môi chật lạnh R410a Máy lạnh âm trần cassette LG 1 chiều ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 sử dụng môi chất lạnh R410a, đây là môi chất lạnh có hiệu suất làm lạnh cao hơn 1,6 lần so vơi gas R22 đồng thời cũng thân thiện với môi trường hơn. ==> Hàng chính hãng - Liên hệ trực tiếp để có giá tốt theo số lượng 0901432183 tốt nhất nhé, Điện Lạnh Thanh Hải Châu luôn là đại lý cấp 1 và thi công máy lạnh âm trần LG chất lượng cao, giá tốt nhấtCác bài viết liên quan: Lắp đặt máy lạnh âm trần có phải là sự lựa chọn tối ưu nhất?
 2. ĐƠN VỊ CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIÁ SIÊU RẺ, CHẤT LƯỢNG TỐT DÀNH CHO CÔNG TRÌNH TOÀN QUỐC. Máy lạnh âm trần LG mang lại vẻ đẹp sang trọng tinh tế dễ hài hòa với nội thất không gian có diện tích lớn như căn hộ gia đình, chung cư, văn phòng, nhà hàng, nhà máy,...Với công nghệ Inverter giúp âm trần LG làm lạnh nhanh, siêu tiết kiệm điện, hoạt động êm ái bền bỉ theo thời gian. So với các thương hiệu khác thì máy lạnh âm trần LG đảm bảo chất lượng tốt nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các hàng khác như Daikin, Panasonic, Toshiba,.. * Thanh Hải Châu chuyên cung cấp – thi công lắp đặt May Lanh Am Tran LG 2hp, 2.5hp, 4hp, 5hp giá ưu đãi nhất cho mọi công trình chi tiết giá máy dưới đây: MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 CÔNG SUẤT 2 HP 18000 BTU/H Giá: 20,900,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE6 CÔNG SUẤT 2.5 HP 24000 BTU/H Giá: 23,300,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6 CÔNG SUẤT 4 HP 36000 BTU/H Giá: 30,600,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 CÔNG SUẤT 5 HP 46000 BTU/H ĐIỆN 1 PHA Giá: 35,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48LMLE6/ATUQ48LMLE6 CÔNG SUẤT 5 HP 46000 BTU/H ĐIỆN 3 PHA Giá: 35,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) Bên cạnh đó máy lạnh âm trần LG còn cho ra mắt dòng máy lạnh âm trần 1 hướng thổi, phù hợp với các không gian nhỏ Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ12GULA1 1.5 HP 10230 Btu Giá máy :19,100,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ18GTLA1 2 HP 16700 Btu Giá máy : 24,500,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ24GTLA1 2.5 HP 19800 Btu Giá máy : 25,100,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) >>https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57<< ++Tham Khảo thêm: Nhà phân phối máy lạnh âm trần cassette LG inverter giá rẻ số 1 HCM Không những là nhà phân phối chính hãng máy lạnh âm trần Thanh Hải Châu còn là nhà thầu chuyên thi công máy lạnh âm trần cho các công trình lớn nhỏ tại miền nam. ► Một số hình ảnh thi công lắp đặt máy lạnh âm trần LG thực tế của Điện Lạnh Thanh Hải Châu: Hình ảnh máy lạnh thực tế tại công trình: >>> Xem chi tiết thi công lắp đặt máy lạnh tại link :https://thanhhaichau.com/dich-vu Mottj số công trình lớn khác: thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng tại Bình Dương thi công máy lạnh âm trần cho công ty Thịnh Qua CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Hotline tư vấn kỹ thuật : 0911.260.247 - Mr Luân Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 028.2200.7099 Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com Nguồn tin : BÁN MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIÁ RẺ TOÀN QUỐC
 3. Máy lạnh âm trần hay còn gọi là cassette (tên tiếng anh là cassette air conditioner). Đây là dòng điều hòa được thiết kế với cấu trúc chìm trong phòng, có thể được gắn ở nhiều vị trí như cửa ra vào, tường và trần.Hiện nay đây là dòng máy được sử dụng phổ biến nhất, trở nên quá quen thuộc với mọi khách hàng, nhưng khi lựa chọn cho nhà xưởng thì sẽ khó cho khách hàng và cần đến chuyên viên kỹ thuật có kinh nghiệm _ Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự tin là nhà thầu cung cấp và thi công lắp đặt máy lạnh âm trần các hãng giá cạnh tranh cao trên toàn TP HCM cũng như các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước... Với kinh nghiệm thi công lắp đặt hơn 10 năm qua cho các công trình lớn nhỏ, chúng tôi đảm bảo có thể thực hiện được việc thi công lắp đặt nhanh chóng, chuyên nghiệp, đạt chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ và tiết kiệm tối đa kinh phí cho quý khách. Với tiêu chí sản phẩm thích hợp cho công trình nhà xưởng, tiết kiệm điện, giá thành hợp lý, hoạt động êm ái bền bỉ, lắp đặt nhanh chóng, không chiếm diện tích không gian,tối ưu chi phí lắp đặt cho công trình. Thanh Hải Châu đã đưa ra giải pháp ưu tiên chọn thương hiệu Máy lạnh âm trần LG – Inverter cho công trình với Model sản phẩm :Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7 công suất 36000 btu Model máy : ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4 Thương hiệu : LG Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 01 năm Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP Công nghệ inverter : Có Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7 công suất 46000 btu Model máy : ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4 Thương hiệu : LG Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 01 năm Công suất : 46.000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP Công nghệ inverter : Có >> Xem chi tiết giá máy : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57►Một số hình ảnh thực tế Thanh Hải Châu đã thi công lắp đặt máy lạnh tại công trình nhà xưởng: Nhân viên kỹ thuật đang tiến hành thi công lắp dàn lạnh âm trần tại nhà xưởng → Tham khảo thêm :Công trình thực tếLắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverter Công trình thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sắt thép thực tế►Thanh Hải Châu cam kết phân phối & Thi công lắp máy lạnh âm trần chính hãng và giá thành rẻ nhất thị trường miền nam, đồng thời hỗ trợ giao hàng miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh. Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn và báo giá máy lạnh rẻ nhất theo số lượng > 2 bộ. vui lòng liên hệ trực tiếp:CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 Website công ty : thanhhaichau.com
 4. Máy lạnh âm trần hay còn gọi là cassette (tên tiếng anh là cassette air conditioner). Đây là dòng điều hòa được thiết kế với cấu trúc chìm trong phòng, có thể được gắn ở nhiều vị trí như cửa ra vào, tường và trần.Hiện nay đây là dòng máy được sử dụng phổ biến nhất, trở nên quá quen thuộc với mọi khách hàng, nhưng khi lựa chọn cho nhà xưởng thì sẽ khó cho khách hàng và cần đến chuyên viên kỹ thuật có kinh nghiệm _ Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự tin là nhà thầu cung cấp và thi công lắp đặt máy lạnh âm trần các hãng giá cạnh tranh cao trên toàn TP HCM cũng như các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước... Với kinh nghiệm thi công lắp đặt hơn 10 năm qua cho các công trình lớn nhỏ, chúng tôi đảm bảo có thể thực hiện được việc thi công lắp đặt nhanh chóng, chuyên nghiệp, đạt chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ và tiết kiệm tối đa kinh phí cho quý khách. Với tiêu chí sản phẩm thích hợp cho công trình nhà xưởng, tiết kiệm điện, giá thành hợp lý, hoạt động êm ái bền bỉ, lắp đặt nhanh chóng, không chiếm diện tích không gian,tối ưu chi phí lắp đặt cho công trình. Thanh Hải Châu đã đưa ra giải pháp ưu tiên chọn thương hiệu Máy lạnh âm trần LG – Inverter cho công trình với Model sản phẩm :Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7 công suất 36000 btu Model máy : ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4 Thương hiệu : LG Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 01 năm Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP Công nghệ inverter : Có Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7 công suất 46000 btu Model máy : ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4 Thương hiệu : LG Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 01 năm Công suất : 46.000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP Công nghệ inverter : Có >> Xem chi tiết giá máy : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57►Một số hình ảnh thực tế Thanh Hải Châu đã thi công lắp đặt máy lạnh tại công trình nhà xưởng: Nhân viên kỹ thuật đang tiến hành thi công lắp dàn lạnh âm trần tại nhà xưởng → Tham khảo thêm :Công trình thực tếLắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverter Công trình thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sắt thép thực tế►Thanh Hải Châu cam kết phân phối & Thi công lắp máy lạnh âm trần chính hãng và giá thành rẻ nhất thị trường miền nam, đồng thời hỗ trợ giao hàng miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh. Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn và báo giá máy lạnh rẻ nhất theo số lượng > 2 bộ. vui lòng liên hệ trực tiếp:CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 Website công ty : thanhhaichau.com
 5. Qúy khách hàng đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng _ Cần tìm đơn vị tư vấn Thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng của mình đúng tiến độ, chất lượng mà giá lại bình dân ? Hãy gọi ngay cho chúng tôi - Điện Lạnh Thanh Hải Châu tại quận 12 - thông qua số Hotline: 0911 260 247 gặp trực tiếp Anh Luân để được tư vấn tận tình, có được những thông tin cần thiết nhất. Với kinh nghiệm lắp máy lạnh âm trần trong nhiều năm qua, đội ngũ kỹ thuật của Thanh Hải Châu tự tin sẽ giúp quý khách có được một công trình hoàn mỹ và bền lâu theo thời gian. Đối với Máy lạnh âm trần, việc lắp đặt đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật chuyên môn, chính xác và kinh nghiệm thực tế qua nhiều công trình nên quý khách hãy nên tìm hiểu một đơn vị có thể giải đáp cho quý khách tất cả những câu hỏi thắc mắc và có thể giúp quý khách đưa ra sự lựa chọn hợp lý cũng như tiết kiệm kinh tế nhất. ► Một số hình ảnh thi công thi công lắp đặt máy lạnh âm trần LG thực tế của Điện Lạnh Thanh Hải Châu: >>> Xem chi tiết thi công lắp đặt máy lạnh tại link: https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-thi-cong-may-lanh-am-tran-cho-nha-xuong-sat-thep-thuc-te Chủ đề liên quan: thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng tại Bình Dương thi công máy lạnh âm trần cho công ty Thịnh Qua Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương Hay model máy lạnh âm trần LG được lựa chọn cho thi công nhà xưởng : Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7 công suất 36000 btu Model máy : ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4 Thương hiệu : LG Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 01 năm Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP Công nghệ inverter : Có Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7 công suất 46000 btu Model máy : ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4 Thương hiệu : LG Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 01 năm Công suất : 46.000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP Công nghệ inverter : Có >> Xem chi tiết giá máy : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57 ►Thanh Hải Châu cam kết phân phối & Thi công lắp máy lạnh âm trần chính hãng và giá thành rẻ nhất thị trường miền nam, đồng thời hỗ trợ giao hàng miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh. Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn và báo giá máy lạnh rẻ nhất theo số lượng > 2 bộ. vui lòng liên hệ trực tiếp: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 Website công ty : thanhhaichau.com
 6. Máy lạnh âm trần LG inverter tiết kiệm điện- Thi công lắp đặt May lanh am tran LG giá siêu ưu đãi trọn gói tại Thanh Hải Châu Máy lạnh âm trần LG loại 1 chiều lạnh, công nghệ inverter mới nhất của LG.Máy lạnh âm trần LG inverter với mặt nạ màu trắng tinh tế phù hợp lắp đặt cho phòng khách, văn phòng công ty,quán cafe, cửa hàng- showroom, ...mang lại sự sang trọng, đẳng cấp cho không gian sử dụng. Tiết kiệm điện hiệu quả lên tới 30% so với máy điều hòa thông thường, hiệu suất làm lạnh nhanh hơn, hoạt động êm ái hơn, và giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm. ♦Tiết kiệm không gian Dàn lạnh với độ dày chỉ 204mm, máy có thể được lắp đặt bên dưới các trần nhà hẹp, dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian. ♦ Lan tỏa khắp mọi nơi Mặt nạ được thiết kế mới với luồng gió đa hướng thổi, thổi tròn 360 độ, phân bổ nhiệt độ đồng đều hơn tới mọi góc trong căn phòng, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Các cánh vẫy hoạt động độc lập, giúp luồng không khí mát lạnh lan tỏa khắp bốn hướng. ♦ Dàn tản nhiệt được tối đa hóa chống ăn mòn Dàn tản nhiệt được phủ lớp sơn đặc biệt giúp giảm thời gian ăn mòn và làm cho thiết bị có tuổi thọ cao hơn. ♦Lắp đặt nhanh chóng dễ dàng Mỗi góc máy đều có vít điều chỉnh giúp cho việc thay đổi độ cao khi treo máy trở nên đơn giản. ► Sản Phẩm Máy Lạnh Âm Trần LG Công Nghệ Inverter : Thanh Hải Châu chuyên cung cấp – thi công lắp đặt May Lanh Am Tran LG 2hp, 2.5hp, 4hp, 5hp giá ưu đãi nhất cho mọi công trình. MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ18GPLE7 2 HP Giá bán : 21,000,000 ₫ (Đã bao gồm VAT ) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ24GPLE7 2.5 HP Giá bán : 23,200,000 ₫ (Đã bao gồm VAT ) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ30GNLE7 3.5 HP Giá bán : 28,100,000 ₫ (Đã bao gồm VAT ) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ36GNLE7 4 HP Giá bán : 30,600,000 ₫ (Đã bao gồm VAT ) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48GMLE7 5 HP Giá bán : 35,300,000 ₫ (Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ATNQ12GULA1 1.5 HP Gía bán : 18,500,000đ (Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ATNQ18GTLA1 2 HP Gía bán ; 21,800,000đ (Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ATNQ24GTLA1 2.5 HP Gía bán : 24,000,000đ (Đã bao gồm VAT ) *Lưu ý : Gía trên website chỉ là giá tham khảo, để có giá tốt nhất vui lòng gọi 0911.260.247 Mr. Luân » Xem nhiều sản phẩm hơn tại : GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG INVERTER CÁC CÔNG SUẤT Thanh Hải Châu đã được chứng nhận bởi hãng LG cho nên khách hàng hoàn toàn yên tâm khi chọn mua các sản phẩm điều hòa của LG tại đây. Chứng nhận Đại lý ủy quyền LG của Thanh Hải Châu Đồng thời với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, năng động và nhiệt tình Thanh Hải Châu đảm bảo hoàn thành mọi công trình lắp đặt máy lạnh âm trần cũng như những sản phẩm khác mà Thanh Hải Châu đang phân phối với tiến độ nhanh nhất, hoàn mỹ nhất. ► Một số hình ảnh thi công thi công lắp đặt máy lạnh âm trần LG thực tế của Điện Lạnh Thanh Hải Châu: >>> Xem chi tiết thi công lắp đặt máy lạnh tại link: https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-thi-cong-may-lanh-am-tran-cho-nha-xuong-sat-thep-thuc-te Nhà Phân Phối Máy Lạnh chính hãng - Thi Công ống đồng – Lắp Đặt Chuyên Nghiệp, Giá rẻ: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 Website công ty : thanhhaichau.com
 7. www.thanhhaichau.com chuyên về cung cấp và thi công máy lạnh âm trần khu Hồ Chí Minh giá rẻ và thẩm myc nhất. THANH HẢI CHÂU là đại lý chính thức của các hãng điện lạnh nổi tiếng và được ưa chuộng trên thị trường nên giá thành sản phẩm cực rẻ và nhiều ưu đãi cho mọi khách hàng. Đặc biệt ưu đãi khi mua và lắp đặt chỉ từ 1 bộ Máy lạnh âm trần đã có giá sỉ tại kho cho khách hàng tại TP.Hồ Chí Minh. Một số model sản phẩm máy lạnh âm trần nổi bật: 1. Máy lạnh âm trần LG Chủ đề: Nhà phân phối máy lạnh âm trần cassette LG inverter giá rẻ số 1 HCM_https://thanhhaichau.com/thong-tin-...-am-tran-cassette-lg-inverter-gia-re-so-1-hcm Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7 công suất 18000 btu Giá: 20,900,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 công suất 24000 btu Giá: 23,300,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 công suất 36000 btu Giá: 30,600,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4 công suất 46000 btu Giá: 35,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ATNQ12GULA1 1.5 HP 10.230 Btu/h Giá: 18,500,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ATNQ18GTLA1 2 HP 16.700 Btu/h Giá: 21,800,000 đ (Đã bao gồm VAT) 2. Máy lạnh âm trần Samsung Chủ đề: giá cả máy lạnh - điều hòa âm trần Samsung-https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/xuat-xu-tinh-nang-gia-ca-may-lanh-dieu-hoa-am-tran-samsung Máy lạnh âm trần Samsung AC071JN4DEH/AF công suất 24000Btu/h Gía : 26,100,000đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA công suất 38000 Btu/h Gía :30,000,000đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Samsung AC120NX4SGC/EA 42000 Btu 5 HP inverte Gía : 31,950,000đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Samsung AC140NN4SEC/EA công suất 47.800 Btu/h Gía : 35,950,000đ (Đã bao gồm VAT) Ngoài ra, Chúng tôi chuyên nhận lắp đặt thi công các dòng máy lạnh cho mọi công trình lớn nhỏ tại TP HCM. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực điện lạnh cũng như Thi công máy lạnh âm trần chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm, cũng như sự tận tâm nhiệt tình trong công việc, Thanh hải Châu đảm bảo đủ khả năng hoàn thành công trình của quý khách một cách chỉnh chu nhất. Mong muốn đem đến cho khách hàng một không gian thẩm mỹ tinh tế và thật sự hoàn hảo nhất. Xem thêm nhiều công trình thi công máy lạnh âm trần thực tế : thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng tại Bình Dương thi công máy lạnh âm trần cho công ty Thịnh Qua Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 028.2200.7099 - 0901.4321.83 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦Website : www.thanhhaichau.com
 8. Điện lạnh Thanh Hải Châu cung cấp thông tin về dòng sản phẩmmáy lạnh âm trần LG inverter modelmới, với giá thành không quá cao sản phẩm nhanh chóng được người tiêu dùng tin chọn hiện nay. Công suất lớn từ 18000Btu đến 46000Btu thường được chọn và phù hợp cho những không gian rộng lớn như : căn hộ cao cấp, văn phòng công ty, hội trường, nhà hàng, ... những nơi thường xuyên tập trung đông người. » Xem thêm bài viết : Nhà phân phối máy lạnh âm trần cassette LG inverter giá rẻ số 1 HCM Máy lạnh LG là thương hiệu nổi tiếng với những sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp và giá thành tương đối, chính sách bảo hành tốt sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng hơn. ► Một số model sản phẩm máy lạnh âm trần LG inverter mới : MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ18GPLE7 2 HP Giá bán : 21,000,000 ₫ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ24GPLE7 2.5 HP Giá bán : 23,200,000 ₫ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ30GNLE7 3.5 HP Giá bán : 28,100,000 ₫ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ36GNLE7 4 HP Giá bán : 30,600,000 ₫ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48GMLE7 5 HP Giá bán : 35,300,000 ₫ » Xem nhiều sản phẩm hơn tại : GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG INVERTER CÁC CÔNG SUẤT ► Những người đứng đầu thương hiệu luôn mong muốn sản phẩm của mình sẽ đáp ứng được yêu cầu bảo vệ sức khỏe, mang đến không gian tươi mát và được khách hàng quan tâm nhiêu hơn chính vì thế việc đổi mới công nghệ là một bước ngoặc quan trọng của LG : - Thiết kế nhỏ gọn, mặt nạ cá tính Máy lạnh âm trần LG sở hữu thiết kế mặt nạ độc đáo với 4 hướng thổi mới có cấu trúc nguyên khối, hài hòa với trần nhà, phù hợp với hầu hết các cấu trúc tòa nhà và vừa vặn với nhiều không gian khác nhau. Thiết kế thanh mảnh và nhỏ gọn không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn giảm bớt chi phí lắp đặt. - Giảm 30% mức tiết kiệm năng lượng hàng năm Mức tiêu thụ điện dự kiến giảm 30% so với loại không biến tần (giảm khoảng 30% chi phí điện). - Công suất làm lạnh tối đa và nhanh chóng Với các máy nén biến tần vận hành ở tốc độ tối thiểu và tối đa, điều hòa biến tần thông minh LG đạt được phạm vi công suất vận hành rộng hơn. Chỉ cần nhấn nút "Power Cooling Mode" (Chế độ làm lạnh nhanh) hoặc "Jet Cool" (Làm lạnh nhanh) trên điều khiển từ xa không dây, điều hòa biến tần thông minh LG sẽ làm lạnh không gian của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. - Chế độ hoạt động cho trần nhà cao Thiết kế dàn lạnh cho phép lưu thông không khí với không gian có chiều cao trần 4.2m. Ngoài ra, luồng khí thổi có thể được tăng lên bằng cách điều chỉnh tốc độ quạt. - Kiểm soát luồng khí thổi độc lập Tính năng vận hành cánh gió độc lập sử dụng 4 động cơ riêng biệt, nhờ đó giúp điều khiển cả bốn cánh gió một cách độc lập. Khả năng điều khiển độc lập mang lại sự thoải mái tối ưu cho mỗi người dùng. Sản phẩm có khả năng xử lý các góc nghiêng trong khoảng từ 20° ~ 70°. - Cảm biến nhận biết người dùng và độ ẩm Ở phần góc của chiếc máy lạnh âm trần LG được trang bị một nút cảm biến có khả năng nhận biết hoạt động của con người cứ mỗi 10 giây và tự động điều chỉnh luồng gió đến vị trí có người, mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu ngay khi bạn vừa bước vào phòng. - Chức năng lọc không khí 4 cấp thuận tiện và tiết kiệm Thiết bị lọc không khí và bộ lọc có thể dễ dàng tháo rời để bảo trì, dàn lạnh có thể lọc không khí cho khu vực rộng tối đa 147m² (đảm bảo bằng chứng nhận CAC cho sản phẩm nội địa Hàn Quốc). - Dàn trao đổi nhiệt Gold Fin chống ăn mòn Lớp phủ đặc biệt màu vàng trên cánh tản nhiệt của bộ trao đổi nhiệt giúp ngăn ngừa tình trạng ăn mòn, kéo dài tuổi thọ của thiết bị. ⇒ Không chiếm diện tích không gian, không ảnh hưởng đến việc trang trí nội thất cũng như đảm bảo không khí mát sẽ đến khắp mọi nơi, sản phẩm tiện lợi dễ sử dụng và vừa túi tiền nên được khá nhiều doanh nghiệp, các nhà đầu tư lựa chọn. ► Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhiều hơn và mua hàng với giá tốt nhất : CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/vi-sao-nen-mua-may-lanh-am-tran-cassette-lg-inverter
 9. Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự tin là nhà thầu cung cấp và thi công lắp đặt máy lạnh âm trần các hãng giá cạnh tranh cao trên toàn TP HCM cũng như các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước... Với kinh nghiệm thi công lắp đặt hơn 10 năm qua cho các công trình lớn nhỏ, chúng tôi đảm bảo có thể thực hiện được việc thi công lắp đặt nhanh chóng, chuyên nghiệp, đạt chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ và tiết kiệm tối đa kinh phí cho quý khách. Đến với Thanh Hải Châu, khi mua máy lạnh âm trần LG đảm bảo quý khách sẽ nhận được giá cực ưu đãi cho dù với 01 bộ và bất kỳ loại công suất nào. Và hiện nay công ty đã cập nhật mẫu máy lạnh INVERTER mới nhất của hãng để phục vụ khách hàng. Quý khách có thể tham khảo đầy đủ các model tại link website công ty:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57 Chủ đề liên quan: Nhà phân phối máy lạnh âm trần cassette LG inverter giá rẻ số 1 HCM• CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:► Nhà thầu thi công ống đồng máy lạnh giá bình dân, rẻ nhất May lanh am tran LG đang là 1 trong những dòng sản phẩm HOT đối với những công trình yêu cầu sự bền bỉ và chất lượng ổn định, cũng như giá thành bình dân, phù hợp với kinh tế mọi khách hàng. Mới đây, Thanh Hải Châu đã tư vấn và lắp đặt hoàn thiện một số công trình tại quận 2 và quận 3, quý khách có thể tham khảo một vài hình ảnh công trình thực tế: ► THI CÔNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG CHO NHÀ XƯỞNG SẮT THÉP - BÌNH DƯƠNG Hai model máy được chọn cho công trình thi công là:ưMáy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 công suất 36000 btu 4 hpMáy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 công suất 46000 btu 5 hp B - ĐỊNH VỊ VÀ KHOÉT LỖ TRÊN TRẦN ĐỂ CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT DÀN LẠNH C - TIẾN HÀNH THI CÔNG TREO DÀN LẠNH LÊN D - LẮP ĐẶT DÀN NÓNG VÀ KẾT NỐI DÀN LẠNH E - NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH, CHO MÁY CHẠY VÀ BÀN GIAO Ngoài máy lạnh âm trần LG, chúng tôi còn nhận thi công lắp đặt sản phẩm của các hãng khác mà hiện tại đang phân phối như của hãng Gree, Daikin, Panasonic, Toshiba, Reetech, Midea, Aikibi, Nagakawa,... Quý khách có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm này cũng như giá thành tại Website công ty:https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-thi-cong-may-lanh-am-tran-gree-cho-cong-ty-thinh-qua ⇒NÊN XEM QUA:BÁO GIÁ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH VÀ VẬT TƯ MÁY LẠNH KÈM THEO ♦ Nếu quý khách đang có nhu cầu mua máy, cần báo giá chi tiết theo số lượng cụ thể, vui lòng liên hệ BỘ PHẬN BÁN HÀNG: 028.2200.7099 - 0901 4321 83 ♦ Hoặc gửi yêu cầu theo số lượng chi tiết đến địa chỉ email: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com (Phản hồi nhanh và báo giá tốt nhất) Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-thi-cong-may-lanh-am-tran-cho-nha-xuong-sat-thep-thuc-te
 10. ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU (www.thanhhaichau.com) là nhà phân phối chuyên cung cấp Máy lạnh âm trần LG chính hãng 100% - chất lượng tốt - hoạt động êm ái - siêu tiết kiệm điện năng . Thương hiệu điều hòa âm trần bán chạy nhất hiện nay với giá cực ưu đãi dành cho chủ công trình , nhà thầu chỉ tư 1 bộ sản phẩm . * Xem thêm : Nhà_phân_phối_máy_lạnh âm_trần_cassette_LG_inverter_giá_rẻ số_1 HCM Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE7 18000 btu 2 HP Mã sản phẩm: ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7 Giá: 20,900,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE7 24000 btu 2.5 HP Mã sản phẩm: ATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE6 Giá: 23,300,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần LG ATNQ30GNLE7 32000 btu 3.5 HP Mã sản phẩm: ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 Giá: 28,000,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP Mã sản phẩm: ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6 Giá: 30,600,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7 46000 btu 5 HP Mã sản phẩm: ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 Giá: 35,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) Lưu ý : Giá trên chỉ tham khảo . Khách hàng đặt mua Máy lạnh âm trần LG vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá chiết khấu tốt nhất theo số lượng và chương trình khuyến mãi + giao hàng miễn phí toàn Tp.Hồ Chí Minh Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 096.2829.308 - 028.2200.7099 Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com website: www.thanhhaichau.com ⇒ Quý khách hàng cần tư vấn, thiết kế – khảo sát công trình – báo giá Thi công lắp đặt máy lạnh âm trần miễn phí nhanh nhất vui lòng liên hệ Hotline tư vấn kỹ thuật : 0911.260.247 - Mr Luân >>Xem thêm: - Máy lạnh - điều hòa âm trần nào tốt và tiết kiệm điện hiện nay - So sánh máy lạnh âm trần LG và Panasonic dòng Inverter - Nên mua máy lạnh âm trần LG hay điều hòa âm trần Daikin? - Công trình thi công máy lạnh âm trần LG cho Cty SẮT THÉP >>> Tham khảo bảng giá máy lạnh âm trần mới nhất:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57
 11. Thanh Hải Châu chuyên cung cấp giá sỉ Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7 inverter công suất 36000btu - 4 ngựa chính hãng – Thi công ống đồng âm tường - Lắp đặt máy lạnh uy tín, thẩm mỹ đẹp, thi công nhanh chóng, giá rẻ trọn gói cho mọi công trình toàn miền nam.Máy lạnh âm trần LG 4 HP ATNQ36GNLE7 Inverter Gas R410AMã sản phẩm: ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4Giá: 30,600,000 đ (Đã bao gồm VAT)Xuất xứ: Thái LanCông suất: 4 ngựa | 4.0 hpBảo hành: 1 nămMay lanh am tran LG ATNQ36GNLE7 công suất 36000BTU - 4 hp loại 1 chiều lạnh, công nghệ inverter mới nhất của LG. Tiết kiệm điện hiệu quả lên tới 30% so với máy điều hòa thông thường, hiệu suất làm lạnh nhanh hơn, hoạt động êm ái hơn, và giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm. Tiết kiệm không gian: Dàn lạnh với độ dày chỉ 204mm, máy có thể được lắp đặt bên dưới các trần nhà hẹp ♦ Mặt nạ được thiết kế mới với luồng gió đa hướng thổi, thổi tròn 360 độ, phân bổ nhiệt độ đồng đều hơn tới mọi góc trong căn phòng, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu.♦ Các cánh vẫy hoạt động độc lập, giúp luồng không khí mát lạnh lan tỏa khắp bốn hướng. Dàn tản nhiệt được phủ lớp sơn đặc biệt giúp giảm thời gian ăn mòn và làm cho thiết bị có tuổi thọ cao hơn. Lắp đặt nhanh chóng dễ dàng Máy lạnh âm trần LG inverter với mặt nạ màu trắng tinh tế phù hợp lắp đặt cho phòng khách, văn phòng, hội trường,quán coffee,phòng gym-yoga, nhà hàng tiệc cưới, trung tâm thương mại...mang lại sự sang trọng, đẳng cấp trong căn phòng của bạn.>> Tham khảo ngay: Công trình lắp đặt máy lạnh âm trần LG cho nhà xưởngĐiện Lạnh Thanh Hải Châu - nhà thầu uy tín chuyên cung cấp, thi công máy lạnh âm trần các hãng nổi tiếng thế giới hiện nay như : Panasonic, LG, Daikin, Reetech, Toshiba, Mitsubishi,..... với mức giá rẻ nhất thị trường miền Nam.CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá nhanh theo số lượng: infothanhhaichau@gmail.com Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm: 02822007099 – 096.2829.308 Website công ty: thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran-lg-atnq36gnle7-36000-btu-4-hp-1-pha>>>Xem thêm model âm trần LG tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57
 12. Điện Lạnh Thanh Hải Châu chuyên nhận thầu, tư vấn - thiết kế- thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng đẹp, nhanh chóng, giá rẻ .Cùng với sự phát triển kinh tế, ngành sản xuất cũng tăng mạnh đi cùng đó là nhu cầu nhà xưởng phục vụ sản xuất cũng tăng cao. Để đảm bảo quá trình sản xuất hiệu quả phải thực hiện đảm bảo tốt dây chuyền sản xuất thì bên cạnh đó giải pháp điều hòa không khí là một yếu tố quan trọng không kém.Hiện nay, dòng máy lạnh thương mại và công nghiệp (Âm trần, Tủ đứng ,,Giấu trần nối ống gió) là giải pháp tối ưu nhất cho loại công trình nhà xưởng bởi những ưu điểm: công suất làm lạnh lớn, phù hợp diện tích rộng và đông người , tiết kiệm điện, thi công nhanh,→ Tham khảo thêm : Công trình thực tếLắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverterCông trình thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sắt thép thực tế► Điện Lạnh Thanh Hải Châu đã tư vấn và đưa ra giải pháp lắp đặt Điều hòa âm trần cho công trình nhà xưởng :♦ Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Nga♦ Địa chỉ: Thị xã Tân Uyên – Tỉnh Bình DươngVới tiêu chí sản phẩm thích hợp cho công trình nhà xưởng, tiết kiệm điện, giá thành hợp lý, hoạt động êm ái bền bỉ, lắp đặt nhanh chóng, không chiếm diện tích không gian,tối ưu chi phí lắp đặt cho công trình. Thanh Hải Châu đã đưa ra giải pháp ưu tiên chọn thương hiệu Máy lạnh âm trần LG – Invertercho công trình với Model sản phẩm :- 4 Bộ Âm trần LG 4HP ATNQ36GNLE7- nguồn điện 1 Pha- 3 Bộ Âm trần LG 5HP ATNQ48GMLE7- nguồn điện 3 pha⇒ May lanh am tran LG Với ưu điểm thiết kế đẹp, sản phẩm tích hợp nhiều tính năng hiện đại, sử dụng công nghệ Inverter - Tiết kiệm điện hiệu quả lên tới 30% so với máy điều hòa thông thường, hiệu suất làm lạnh nhanh hơn, hoạt động êm ái hơn, và giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm. Với giá thành cạnh tranh so với AmTran Daikin Và Panasonic thì dòng Điều hòa âm trần LG Inverter có thể là sự lựa chọn thông minh của nhà đầu tư.►Một số hình ảnh thực tế Thanh Hải Châu đã thi công lắp đặt máy lạnh tại công trình nhà xưởng:Nhân viên kỹ thuật đang tiến hành thi công lắp dàn lạnh âm trần tại nhà xưởngHoàn thành thi công dàn lạnh và dàn nóng máy lạnh âm trần LG hoàn chỉnhKiểm tra nghiệm thu công trình lắp đặt âm trần LG và đưa vào sử dụng→ Xem thêm: Bảng Báo Giá Chi Phí Nhân Công Lắp Đặt Máy Lạnh Mới Nhất►Điện lạnh Thanh Hải Châu là nhà thầu uy tín chuyên tư vấn – thiết kế - thi công điều hòa - may lanh cho các công trình đạt tiêu chuẩn mang tính thẩm mỹ hoàn hảo. Sứ mệnh của chúng tôi: phục vụ tốt, dịch vụ tốt với giá cạnh tranh. Sự tồn tại và phát triển công ty dựa trên các công trình đã thực hiện bằng sự thỏa mãn của khách hàng.Hãy đến với dịch vụ thi công lắp đặt máy lạnh của Thanh Hải Châu:• Chất lượng tuyệt đối: Cam kết chất lượng cao cho công trình là tiêu chí hàng đầu• Giá thành cạnh tranh nhất: Chi phí giá thành cạnh tranh nhất so với mặt bằng• Tiến độ thi công nhanh: Tiến độ thi công đúng thời gian.• Thái độ phục vụ: Cởi mở thân thiện, phục vụ chu đáo, nhiệt tình và tận tâm.• Bảo hành công trình: Cam kết bảo hành công trình dài hạn• Nhà thầu xây dựng tại : Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Phan Thiết, Nha Trang, và các tỉnh miền tây.CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá nhanh theo số lượng: infothanhhaichau@gmail.com Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm: 02822007099 – 096.2829.308 Website công ty: thanhhaichau.com Nguồn tin liên quan: https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-thi-cong-may-lanh-am-tran-cho-nha-xuong-sat-thep-thuc-te
 13. Máy lạnh âm trần hay còn gọi là (điều hòa âm trần) âm trần cassette là dạng điều hòa có thiết kế dành để gắn vào trần tương tự như điều hòa tủ đứng âm tường. Điều hòa âm trần có công suất lớn hơn, làm mát nhanh, thiết kế gọn gàng giúp bạn tận dụng không gian nhà của mình và làm mát đều khắp không gian. Tham khảo thêm “Hãng máy lạnh âm trần nào tốt và tiết kiệm điện nhất hiện nay” DANH SÁCH MÁY LẠNH ÂM TRẦN BÁN CHẠY NHẤT THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY. 1. MÁY LẠNH ÂM TRẦN TOSHIBA Máy lạnh âm trần Toshiba là thương hiệu đến từ Nhật Bản, và rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Bởi ưu điểm nổi bật của dòng này chính là cải thiện được tiếng ồn của động cơ, vận hành cực êm ái. Sản phẩm của Toshiba được thiết kế với chức năng tận dụng toàn bộ những luồng khí lạnh ở dàn lạnh. Đồng thời làm khô dàn lạnh sau khi ngưng sử dụng. Do đó, quạt dàn lạnh sẽ dừng từ từ trong 6-10 phút sau khi tắt máy. Một số sản phẩm bán chạy: Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP-V 2 HP dòng inverter Gía :24.100.000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP-V 3 HP dòng inverter Gía : 27.300.000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP-V 4 HP dòng inverter Gía : 36.950.000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP-V 5 HP dòng inverter Gía : 40.800.000đ ( Đã bao gồm VAT) → Xem tất cả các công suất tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=55 2. MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG Máy lạnh âm trần LG được trang bị những công nghệ hiện đại nhất, có thể kể đến các công nghệ làm lạnh kép, công nghệ lọc không khí bằng plasma, và công nghệ inverter là một trong những công nghệ được LG ứng dụng đầu tiên trên thị trường máy lạnh điều hòa trên toàn thế giới. Một số sản phẩm bán chạy:Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE7 2 HPGía : 20.000.000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7 4 HP Gía : 30.500.000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7 5 HPGía : 35.300.000đ ( Đã bao gồm VAT) → Xem tất cả các công suất tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57 3. MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC Máy lạnh âm trần Panasonic được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia và rất được ưa chuộng vì thiết kế sản phẩm hiện đại - sang trọng, với tính năng nổi bật như tiết kiệm điện, khả năng làm sạch không khí, diệt khuẩn tốt. Một số sản phẩm bán chạy:Máy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B 2 HPGía : 20.100.000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Panasonic S-36PU1H5B 4 hpGía : 32.700.000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Panasonic S-42PU1H5B 5 hp Gía : 33.950.000đ ( Đã bao gồm VAT) → Xem tất cả các công suất tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=56 4. MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN Máy lạnh âm trần Daikin là thương hiệu được ưa chuộng bởi chất lượng vượt trội mà dòng sản phẩm này mang lại với thiết kế gọn nhẹ tinh tế, khả năng làm lạnh tốt và chạy rất êm trong quá trình vận hành, được đánh giá cao về sự tiết kiệm điện cũng như sự bền bỉ của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Một số sản phẩm bán chạy: Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM 2 HP dòng inverter Gía : 24.150.000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM 3 HP dòng inverter Gía : 31.300.000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM 4 HP dòng inverter Gía : 36.900.000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Daikin FCFC125DVM 5 HP dòng inverter Gía: 40.450.000đ ( Đã bao gồm VAT) → Xem tất cả các công suất tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=58 5. MÁY LẠNH ÂM TRẦN SAMSUNG Máy lạnh âm trần Samsung thuộc thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc với lịch sử gần 100 năm nổi tiếng Toàn Cầu với các sản phẩm: Điện thoại Galaxy, Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt, Điều hòa,... . Samsung được biết là nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực công nghệ nhằm mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm và tiện ích tốt nhất. Một số sản phẩm bán chạy: Máy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA 4 HP dòng inverter Gía : 30.000.000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Samsung AC120NX4SGC/EA 5 HP dòng inverter Gía : 31.950.000đ ( Đã bao gồm VAT) → Xem tất cả các công suất tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=61 *Lưu ý : Gía trên website chỉ là giá tham khảo, để có giá tốt nhất vui lòng gọi 0911.260.247 Mr. Luân >>> Trên đây là những thương hiệu máy lạnh âm trần được các nhà thầu ưu tiên lựa chọn và thi công máy lạnh âm trần cho các công trình của mình. Với công nghệ inverter là sự lựa chọn thông thái nhất giúp tiết kiệm điện năng, giúp căn phòng làm lạnh nhanh chóng trong tích tắc, cũng như đảm bảo độ bền bỉ với thời gian cho máy lạnh. sản phẩm hoạt động êm ái, giảm thiểu tối đa độ ồn giúp không gian yên tĩnh. Khi khách hàng lựa chọn cho mình sản phẩm ưng ý nhất cần tư vấn và báo giá sản phẩm chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá nhanh theo số lượng: infothanhhaichau@gmail.com Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm: 02822007099 – 096.2829.308 Website công ty: thanhhaichau.com Nguồn tin liên quan: https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/may-lanh-dieu-hoa-am-tran-nao-tot-va-tiet-kiem-dien-hien-nay
 14. Bạn đang muốn tìm dịch vụ chuyên vềThi công máy lạnh âm trần LG tại TP Hồ Chí Minh hoặc tại các tỉnh thành lân cận ? Bạn muốn đội ngũ kỹ thuật thi công kinh nghiệm và nhiệt tình, tận tâm ? Tham khảo xem dịch vụ của Điện Lạnh Thanh Hải Châu xem nhé !Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công máy lạnh âm trần, lắp đặt nhanh với chế độ hậu mãi cực tốt. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi cong may lanh am tran, chúng tôi tự tin đảm bảo có thể hoàn thành được tất cả các công trình mà quý khách hàng giao phó với thời gian nhanh nhất.Máy lạnh âm trần LG được trang bị những công nghệ hiện đại nhất, có thể kể đến các công nghệ làm lạnh kép, công nghệ lọc không khí bằng plasma, và công nghệ inverter là một trong những công nghệ được LG ứng dụng đầu tiên trên thị trường máy lạnh điều hòa trên toàn thế giới.Ưu điểm vượt trội từ các dòng điều hòa âm trần LG là thiết kế tinh tế, sang trọng phù hợp nhiều không gian sống, cùng với khả năng tiết kiệm điện vượt trội và thân thiện với môi trường nhờ sử dụng các dòng gas làm lạnh thân thiện, cũng như khả năng lọc không khí tuyệt vời.. Quý khách có thể tham khảo giá máy tại link web sau: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57==> Hai model máy lạnh âm trần LG được sủ dụng nhất là:Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 công suất 36000 btuMáy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4 công suất 46000 btu► Tham khảo thêm giá máy lạnh âm trần các hãng tại Thanh Hải Châu theo link:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tranMáy lạnh âm trần Reetech tại Thanh Hải ChâuCũng như may lanh am tran các hãng khác, máy lạnh âm trần LG cũng có những quy trình lắp đặt tương tự. Nếu quý khách muốn được tư vấn chi tiết hãy vui lòng liên hệ đến Hotline: 0911.260.247 gặp anh Luân, sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách một cách tận tình và tỉ mỉ nhất.→ Nếu quý khách có nhu cầu cần chúng tôi báo giá qua email chi tiết theo yêu cầu cụ thể hãy gửi đến địa chỉ: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com, sẽ được phản hồi nhanh nhất.♦ Ở mỗi thời điểm khác nhau giá máy sẽ có thể thay đổi tăng hay giảm, nếu cần theo số lượng cụ thể hãy liên hệ đến Phòng kinh doanh: 096.28929.308 - 0901.4321.83 để có được báo giá tốt nhất !Điện Lạnh Thanh Hải Châu - Mong muốn đem đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho mọi nhà !
 15. LÝ DO LẮP MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG SẼ CHIẾM ƯU THẾ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG? Máy lạnh âm trần LG chủ yếu tập trung phát triển mảng đồ gia dụng giá rẻ, cho nên sản phẩm máy lạnh của hãng cũng được yêu cầu có chất lượng nhưng giá thành rẻ một chút, và bạn cũng có thể nhận ra giá máy lạnh Inverter của LG nhiều khi còn rẻ hơn cả dòng Tiêu chuẩn của một số hãng. Vậy nên có thể nói lắp máy lạnh âm trần lg có những lợi thế gì? Xem thêm: +++ Đại lý máy lạnh âm trần giá sỉ chính hãng +++ Thi công may lạnh âm trần cassette, vì sao nên? Hình ảnh máy lạnh âm trần LG chụp thực tế MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG CÓ ĐIỂM GÌ THU HÚT NGƯỜI DÙNG LỰA CHỌN SỬ DỤNG? Mang lại tính thẩm mỹ cho không gian lắp đặt. Ưu điểm này xuất phát từ cách lắp đặt của máy lạnh âm trần LG, nó được giấu toàn bộ các bộ phận bên trong trần nhà chỉ để lộ ra mặt nạ hình vuông nên nó không gây ảnh hưởng đến việc trang trí cũng như rất dễ dàng trong việc bố trí hệ thống ánh sáng trên trần nhà và thiết kế nội thất,mang lại tính thẩm mỹ hoàn hảo nhất. Sản phẩm có thiết kế đẹp, kiểu dáng sang trọng, độ thẩm mỹ cao, không chiếm dụng không gian nên mang tới sự hài hoà, thoáng mát tới từng mét vuông, góp phần đem lại trải nghiệm thư thái cho người dùng. Khả năng làm mát tốt. Với thiết kế các tính năng thông minh, máy lạnh âm trần LG có khả năng làm lạnh nhanh hơn so với các kiểu máy lạnh khác. Đồng thời dòng máy lạnh này có thể phân tỏa đều nhiệt độ không khí bởi nó được lắp trên trần nhà nên không khí lạnh tỏa xuống đều và độ che phủ rộng khắp không gian. Với thiết kế 4 cửa gió thổi đều 4 hướng cùng chế độ gió tự động thì dù bạn có ở vị trí cách xa máy lạnh thì vẫn được hưởng độ lạnh mát mẻ từ chiếc máy tỏa ra. Bên cạnh đó, sản phẩm này cho phép bạn điều chỉnh được tốc độ quạt, hướng gió Lắp đặt đơn giản, thuận tiện trong việc sửa chữa và bảo trì. Máy lạnh âm trần LG có thiết kế nhỏ gọn nên việc nâng lên, hạ xuống trong lắp đặt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với những dòng máy lạnh công nghiệp lớn khác. Tận dụng tối đa không gian thừa của không gian nên bạn không cần phải suy đi hay tính lại vì sợ ảnh hưởng đến các thiết kế trần Tập trung sản xuất dòng Inverter. Hiện nay, máy lạnh âm trần LG chỉ tập trung sản xuất dòng Inverter với mong muốn mang đến cho người dùng những trải nghiệm thoải mái nhất mà vẫn không lo lắng nhiều về lượng điện năng sẽ được tiêu thụ Và điều giúp cho sản phẩm máy lạnh âm trần LG Inverter khẳng định vị trí của mình giữa vô vàn những thương hiệu khác đó là về mức giá quá ưu đãi. Nếu đã từng so sánh và check giá, chắc chắn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên vì sao giá máy lạnh Inverter mà có khi lại rẻ hơn cả dòng Tiêu chuẩn của Daikin, Mitsubishi Heavy hay Panasonic. Mặt hạn chế của sản phẩm máy lạnh âm trần LG. Công suất chỉ từ 2.0hp – 5.5hp, lại còn tập trung sản xuất dòng Inverter nên nên không thích hợp lắm với không gian phòng ngủ. Ít sự lựa chọn cho khách hàng. Với chất lượng khá ổn và hợp túi tiền. Nhưng máy lạnh âm trần LG có động cơ phát ra tiếng động khá ồn, và khả năng làm lạnh chậm hơn các máy khác . MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG CÓ NHỮNG MODEL GÌ? GIÁ BÁN LÀ BAO NHIÊU? Máy lạnh âm trần LG hiện nay đã được ra mắt model mới, thay thế hoàn toàn model cũ trước đó là ATUQ, với nhiều tính năng nổi bật hơn, khả năng làm lạnh sâu hơn, thiết kế đẹp hơn và hoạt động bền bỉ hơn Mức giá hiện tại của dòng máy lạnh này giao động từ 21.200.000đ – 36.500.000đ cho máy từ 2.0hp – 5.0hp. 2.0hp – ATNQ18GPLE7 – 21.200.000đ. 2.5hp – ATNQ24GPLE7 – 23.500.000đ. 3.0hp – ATNQ30GNLE7 – 25.500.000đ. 4.0hp – ATNQ36GNLE7 – 30.600.000đ. 4.0hp – ATNQ36GNLE7 – 31.200.000đ. 5.0hp – ATNQ48GMLE7 – 35.700.000đ. 5.0hp – ATNQ48GMLE7 – 36.500.000đ Nội dung ĐVT Giá Nhân công lắp đặt, thi công máy lạnh âm trần cassette. Máy lạnh âm trần 2.0hp – 3.5hp Bộ 400.000 Máy lạnh âm trần 4.0hp – 5.5hp Bộ 500.000 Máy lạnh âm trần 6.5hp Bộ 800.000 Ống đồng cách nhiệt 2 lớp (tùy theo vị trí lắp đặt mà giá có thể thay đổi) Máy lạnh âm trần 1.5hp – 2.0hp m 130.000 Máy lạnh âm trần 2.5hp m 160.000 Máy lạnh âm trần 3.0hp – 3.5hp m 230.000 Máy lạnh âm trần 4.0hp – 4.5hp m 280.000 Máy lạnh âm trần 5.0hp – 5.5hp m 320.000 Ống nước xả (keo, co, lơi) m 15.000 – 25.000 Dây điện Cadivi m 10.000 – 15.000 Bộ treo dàn lạnh âm trần. Bộ 350.000 – 450.000 Bên cạnh sự phủ sóng mạnh mẽ của máy lạnh âm trần Daikin, thời gian gần đây, người ta lại có xu hướng sử dụng máy lạnh âm trần LG vì giá thành mềm hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Nếu còn gì thắc mắc thì nhanh tay liên hệ ngay số Hotline 0909 787 022 để được tư vấn, báo giá trọn gói. Nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/
 16. ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Đơn vị chuyên nghiệp nhất chuyên tư vấn, thiết kế thi công máy lạnh âm trần LG cho nhà xưởng chất lượng giá chuẩn nhất tại miền nam. Và bên dưới đây là hình ảnh thực tế được ghi lại chọn máy lạnh âm trần LG được lắp đặt cho nhà xưởng của công ty sắt thép Kinh Nga tại Bình Dương. ==> thông tin bổ ích : Công trình thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sắt thép thực tế KHI QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN BÁO GIÁ - TƯ VẤN - KHẢO SÁT - THIẾT KẾ THI CÔNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN VUI LÒNG LIÊN HỆ THEO THÔNG TIN SAU: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Khu phố 9, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh Hotline tư vấn kỹ thuật – khảo sát công trình: 0911.260.247 MR LUÂN Phòng Kinh Doanh : 096.2829.308 – 02822007099 Email: infothanhhaichau@gmail.com hoặc info@maylanhchatluong.com.vn Website: www.thanhhaichau.com.vn ► Nguồn tin trích từ: https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-thi-cong-may-lanh-am-tran-cho-nha-xuong-sat-thep-thuc-te
 17. LÝ DO NÀO MÀ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG LẠI ĐƯỢC NHÀ THẦU ƯA CHUỘNG? Nếu tài chính bạn không có nhiều, và cần một loại máy đáp ứng đủ độ lạnh nhanh, có thương hiệu, giá mềm, thiết kế đẹp: máy lạnh âm trần LG. Thương hiệu máy lạnh từ Hàn quốc mang phong cách nhẹ nhàng và tinh tế, vậy lý nào mà dòng máy lạnh âm trần này lại được ưa chuộng? Xem thêm: +++ Đại lý máy lạnh âm trần giá sỉ chính hãng +++ Thi công may lạnh âm trần cassette, vì sao nên? Hình ảnh máy lạnh âm trần LG chụp thực tế Máy lạnh âm trần LG là sự tích hợp của: Công nghệ: Hàn Quốc. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A. Chế độ bảo hành: 1 năm cho toàn máy. Công suất hoạt động: 2.0hp – 5.5hp. Giá tham khảo: 20.200.000đ – 35.200.000đ Mang lại tính thẩm mỹ cho không gian lắp đặt. Ưu điểm này xuất phát từ cách lắp đặt của , nó được giấu toàn bộ các bộ phận bên trong trần nhà chỉ để lộ ra mặt nạ hình vuông nên nó không gây ảnh hưởng đến việc trang trí cũng như rất dễ dàng trong việc bố trí hệ thống ánh sáng trên trần nhà và thiết kế nội thất,mang lại tính thẩm mỹ hoàn hảo nhất. máy lạnh âm trần LG Sản phẩm có thiết kế đẹp, kiểu dáng sang trọng, độ thẩm mỹ cao, không chiếm dụng không gian nên mang tới sự hài hoà, thoáng mát tới từng mét vuông, góp phần đem lại trải nghiệm thư thái cho người dùng. Khả năng làm mát tốt. Với thiết kế các tính năng thông minh, máy lạnh âm trần LG có khả năng làm lạnh nhanh hơn so với các kiểu máy lạnh khác. Đồng thời dòng máy lạnh này có thể phân tỏa đều nhiệt độ không khí bởi nó được lắp trên trần nhà nên không khí lạnh tỏa xuống đều và độ che phủ rộng khắp không gian. Với thiết kế 4 cửa gió thổi đều 4 hướng cùng chế độ gió tự động thì dù bạn có ở vị trí cách xa máy lạnh thì vẫn được hưởng độ lạnh mát mẻ từ chiếc máy tỏa ra. Bên cạnh đó, sản phẩm này cho phép bạn điều chỉnh được tốc độ quạt, hướng gió Lắp ặt đơn giản, thuận tiện trong việc sửa chữa và bảo trì. Máy lạnh âm trần LG có thiết kế nhỏ gọn nên việc nâng lên, hạ xuống trong lắp đặt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với những dòng máy lạnh công nghiệp lớn khác. Tận dụng tối đa không gian thừa của không gian nên bạn không cần phải suy đi hay tính lại vì sợ ảnh hưởng đến các thiết kế trần. Tập trung sản xuất dòng Inverter. Hiện nay, máy lạnh âm trần LG chỉ tập trung sản xuất dòng Inverter với mong muốn mang đến cho người dùng những trải nghiệm thoải mái nhất mà vẫn không lo lắng nhiều về lượng điện năng sẽ được tiêu thụ. Và điều giúp cho sản phẩm máy lạnh âm trần LG Inverter khẳng định vị trí của mình giữa vô vàn những thương hiệu khác đó là về mức giá quá ưu đãi. Nếu đã từng so sánh và check giá, chắc chắn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên vì sao giá máy lạnh Inverter mà có khi lại rẻ hơn cả dòng Tiêu chuẩn của Daikin, Mitsubishi Heavy hay Panasonic. Mặt hạn chế của sản phẩm máy lạnh âm trần LG. Công suất chỉ từ 2.0hp – 5.5hp, lại còn tập trung sản xuất dòng Inverter nên nên không thích hợp lắm với không gian phòng ngủ. Ít sự lựa chọn cho khách hàng. Với chất lượng khá ổn và hợp túi tiền. Nhưng máy lạnh âm trần LG có động cơ phát ra tiếng động khá ồn, và khả năng làm lạnh chậm hơn các máy khá ĐƠN VỊ NÀO BÁN VÀ LẮP MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG GIÁ RẺ NHẤT? Hải Long Vân chúng tôi cam kết chính là đơn vị điện lạnh bán và lắp máy lạnh âm trần LG giá rẻ nhất nhì cái miền Nam này, nhưng không vì thế mà chúng tôi bị lu mờ đi sự chất lượng hay tỉ mỉ trong từng công đoạn lắp máy. Đảm bảo với bạn, khi nhận lại công trình cho mình, sẽ là một kiến trúc hoàn hảo nhất có thể. Để làm rõ về độ uy tín này, chúng tôi cần đề câp 4 yếu tố sau: Giá cực kỳ rẻ: Do là đại lý cấp 1 của hãng máy lạnh LG cho nên tất cả các hàng hóa sản phẩm đều có giá thành rẻ hơn 1 – 2 triệu/sản phẩm so với thị trường chung. Sản phẩm đạt chuẩn: Mặt hàng mà chúng cung cấp cho các bạn cam kết là hàng chính hãng, được phân phối trực tiếp từ hãng, có giấy chứng nhận CO – CQ, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Lắp đặt đầy kinh nghiệm: Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trên 7 năm, những công trình trên địa bàn TPHCM, nơi nào cũng ghi dấu ấn của Hải Long Vân về công trình máy lạnh, bạn có thể tham khảo thêm ở ĐÂY để càng chắc chắn hơn về những gì tôi chia sẻ. Vật tư phụ chất lượng cao: Ống đồng Thái Lan, dây điện Cadivi, ống nước Bình Minh,… đều là những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo quy trình vận hành sau này không gặp ra sự cố gì! Nếu còn gì thắc mắc thì nhanh tay liên hệ ngay số Hotline 0909 787 022 để được tư vấn, báo giá trọn gói nhé Nguồn link tham khảo: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/
 18. www.thanhhaichau tự tin Nhà phân phối máy lạnh âm trần cassette LG inverter giá rẻ số 1 HCM . Thanh Hải Châu đã được chứng nhận bởi hãng LG cho nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về giá thành cùng như chất lượng sản phẩm khi ghé đến Điện Lạnh Thanh Hải Châu mua các sản phẩm điều hòa của LG : Chứng nhận Đại lý ủy quyền LG của Thanh Hải Châu Máy lạnh âm trần cassette LG inverter - gas R410A - Thổi tròn 360 độ - Một chiều lạnh - Các model máy lạnh inverter của LG có mẫu mã và kiểu dáng đẹp hơn, thiết kế gọn nhẹ hơn và đặc biệt là tiết kiệm điện hiệu quả lên đến 30% so với dòng thường trước đây. MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 CÔNG SUẤT 2 HP 18000 BTU/H Giá: 20,900,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE6 CÔNG SUẤT 2.5 HP 24000 BTU/H Giá: 23,300,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6 CÔNG SUẤT 4 HP 36000 BTU/H Giá: 30,600,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 CÔNG SUẤT 5 HP 46000 BTU/H ĐIỆN 1 PHA Giá: 35,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48LMLE6/ATUQ48LMLE6 CÔNG SUẤT 5 HP 46000 BTU/H ĐIỆN 3 PHA Giá: 35,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) ===> Xem chi tiết hơn tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57 ==>Không những là đơn vị cung cấp chính thức máy lạnh âm trần Thanh Hải Châu còn là nhà thầu uy tín chuyên thi công máy lạnh âm trần . Cụ thể qua công trình thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sản xuất sắt thép - kim loại của Công Ty TNHH MTV Kim Nga tại thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương. Máy lạnh âm trần mà Thanh Hải Châu cung cấp và lắp đặt là của hãng LG công suất 4 HP và 5 HP dòng inverter tiết kiệm điện. Và đây là model chi tiết mà Công ty Kim Nga đã lựa chọn lắp đặt: ♦Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6 36.000 Btu 4 HP điện 1 pha 220V ♦ Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 46.000 btu 5 HP điện 3 pha 380V || Nếu cần tham khảo về lắp đặt máy lạnh tủ đứng cho nhà xưởng, bạn nên đọc bài này: https://thanhhaichau.com/dich-vu/lap-may-lanh-cho-nha-xuong-tu-dung-lg-10-hp-inverter ⇒ Và bên dưới đây là một số hình ảnh thực tế được ghi lại từ công trình của chúng tôi: A - TẬP HỢP TẤT CẢ THIẾT BỊ TẠI CÔNG TRÌNH B - ĐỊNH VỊ VÀ KHOÉT LỖ TRÊN TRẦN ĐỂ CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT DÀN LẠNH C - TIẾN HÀNH THI CÔNG TREO DÀN LẠNH LÊN D - LẮP ĐẶT DÀN NÓNG VÀ KẾT NỐI DÀN LẠNH E - NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH, CHO MÁY CHẠY VÀ BÀN GIAO Không gian trở nên sang trọng và tươi mát hơn với những chiếc điều hòa âm trần này Bạn đang có nhu cầu muốn được tư vấn - thiết kế - thi công lắp đặt máy lạnh cho nhà xưởng phù hợp với tài chính và không gian thì hãy gọi ngay cho Thanh Hải Châu nhé: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Khu phố 9, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh Hotline tư vấn kỹ thuật – khảo sát công trình: 0911.260.247 MR LUÂN Phòng Kinh Doanh : 096.2829.308– 02822007099 Email: infothanhhaichau@gmail.com hoặc info@maylanhchatluong.com.vn Website: www.thanhhaichau.com.vn
 19. ĐƠN VỊ CHUYÊN CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG 1 HƯỜNG THỔI ATNQ18GTLA1 2 HP GIÁ RẺ SIÊU SỐC TẠI TP. HCM. www.thanhhaichau.com.vn đơn vị uy tín chuyên cung cấp các hãng máy lạnh LG - Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ATNQ18GTLA1 2 hp với mức giá tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Thanh Hải Châu đã được chứng nhận bởi hãng LG cho nên khách hàng hoàn toàn yên tâm khi chọn mua các sản phẩm điều hòa của LG tại đây. Chứng nhận Đại lý ủy quyền LG của Thanh Hải Châu Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ATNQ18GTLA1 2 HP 16.700 Btu/h, có thiết kế độc đáo 1 cửa thổi, kiểu dáng đẹp hiện đại. Nhập khẩu Hàn Quốc. Dành lắp đặt cho phòng khách, phòng họp,... Model máy : ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1 Thương hiệu : LG Nơi sản xuất : Hàn Quốc Bảo hành : 01 năm Công suất : 16.700 Btu/ 4.9 kW/ 2 HP Công nghệ inverter : Có ⇒⇒ Xem thêm máy lạnh âm trần LG các công suất khác: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi thuộc thương hiệu LG đã quá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh. Bạn đã từng bắt gặp ở bất cứ nơi đâu sự hiện diện của tivi, tủ lạnh, điều hòa LG. Thương hiệu LG là một trong hai thương hiệu lớn nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện tử điện lạnh, điện dân dụng.Những tính năng công nghệ của điều hòaâm trần LG ATNQ18GTLA1 Công nghệ Smart Inverter tiết kiệm điện năngCông nghệ Smart Inverter của LG với khả năng thay đổi tốc độ của máy nén để duy trì nhiệt độ mong muốn giúp tiết kiệm điện năng nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng. LG ATNQ18GULA1 được trang bị công nghệ Smart Inverter giúp cuộc sống của bạn thoải mái hơn.Công suất 10.230Btu (diện tích dưới 30m²)Công suất lạnh 16.700Btu, tối ưu trong diện tích từ 30 – 45m², điều hòa LG ATNQ18GULA1 rất phù hợp lắp đặt trong không gian như phòng khách, phòng làm việc hoặc phòng ngủ lớn. Nếu phòng có diện tích lớn hơn hoặc có khả năng thất thoát nhiệt, bạn có thể cân nhắc lựa chọn công suất lớn hơn.Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin sản phẩm , mua hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi : Điện máy Thanh Hải Châu – Tổng đại lý điều hòa âm trần LG tại TP.HCM .► CLICK CÁC LINK SAU ĐỂ BẠN CÓ THỂ SO SÁNH GIÁ:→ Máy lạnh âm trần Daikin→ Máy lạnh âm trần Panasonic→ Máy lạnh âm trần ToshibaNgoài là nhà cung cấp uy tín hàng đầu thì Thanh Hải Châu còn là nhà thầu chuyên thi công máy lạnh âm trần chuyên nghiệp , luôn đem đến sự hài lòng cho mọi khách hàng .Có thể xem qua các công trình mà Thanh Hải Châu đã hoàn thành dưới đây: Công trình thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sắt thép thực tế Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Gree Cho Công Ty Thịnh Qua Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Hotline tư vấn kỹ thuật – khảo sát công trình: 0911.260.247 MR LUÂN Phòng Kinh Doanh : 02822007099 – 096.2829.308 Email: infothanhhaichau@gmail.com hoặc info@maylanhchatluong.com.vn Website: https://thanhhaichau.com/ Nguồn tin:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran-lg-1-huong-thoi-atnq18gtla1-2-hp-16700-btu