• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''máy lạnh âm trần''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 71 kết quả

 1. Lắp đặt máy lạnh âm trần có phải là sự lựa chọn tối ưu nhất cho văn phòng công ty ? Văn phòng công ty thuộc không gian rộng lớn và không nhiều khoản trống nên cần một hệ thống máy lạnh chuyên nghiệp để lắp đặt, cho nên có thể nói lựa chọn lắp máy lạnh âm trần là 1 điều quá ư là sáng suốt cho nhà thầu và nên chọn dòng máy lạnh âm trần này sẽ đạt tính thẩm mỹ cao hơn . Xem thêm: +++ Máy lạnh âm trần là gì? Có nên lắp điều hòa âm trần không? Trước hết, đây là một trong những yếu tố tạo nên năng suất và hiệu quả làm việc cao nhất cho đội ngũ nhân viên của bạn. Máy lạnh âm trần mang đến một không khí tươi mát cho văn phòng, tạo nên sự sảng khoái và hứng thú làm việc cho toàn bộ nhân viên. Đồng thời đây cũng là một vật hữu dụng giúp các nhân viên và chính cả bản thân bạn tránh xa được các bệnh vặt theo thời tiết, đặc biệt là thời tiết vô cùng oi bức và khắc nghiệt như tại miền Nam hiện nay. CÁC DÒNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN CHO THIẾT KẾ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC THÌ NÊN CHỌN LOẠI NÀO? 1.Máy lạnh âm trần giá cao, chất lượng tốt: Máy lạnh âm trần Daikin. Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy. Máy lạnh âm trần Panasonic. 2.Máy lạnh âm trần giá trung bình: Máy lạnh âm trần LG. Máy lạnh âm trần Gree. Máy lạnh âm trần Reetech. 3.Máy lạnh âm trần giá rẻ: Máy lạnh âm trần Midea. Máy lạnh âm trần Nagakawa => Tham khảo ngay : Những cái tên máy lạnh âm trần giá rẻ nhưng chất lượng ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ THẦU THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ÂM TRẦN VĂN PHÒNG CÔNG TY TRỌN GÓI RẺ NHẤT HỒ CHÍ MINH: • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822007099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0
 2. Ngày nay, máy lạnh âm trần cassette và máy lạnh giấu trần nối ống gió đang trở nên là dòng sản phẩm làm lạnh thông dụng và sang trọng tại các nơi có yêu cầu về mặt thẩm mỹ cũng như chế độ làm lạnh tốt, ổn định như: công ty, văn phòng, ngân hàng, nhà sách, spa, bệnh viện, phòng khám, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê sang trọng, hay thậm chí là phòng khách của các biệt thự, nhà phố,... bất kỳ nơi nào có mặt của 2 dòng máy này bạn cũng sẽ thấy được không gian nơi đây rất thoáng đãng, mát đều và không hề chiếm diện tích ở sàn hay trên tường như của máy lạnh tủ đứng, máy lạnh áp trần và máy lạnh treo tường. ► Tin liên quan: • Máy lạnh âm trần là gì? Có nên lắp điều hòa âm trần không? • Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? Máy lạnh âm trần còn có tên gọi là máy lạnh cassette đối với những ai là thợ, là dân kỹ thuật rất rành về lĩnh vực này. Khi quý khách chưa rõ hết về sản phẩm thì có thể CLICK vào website công ty để tìm hiểu thêm về kiểu dáng, kích thước, công suất cũng như những đặc điểm vượt trội của sản phẩm mỗi hãng mà chúng tôi đang cung cấp ⇒ https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0 Hoặc nếu quý khách có nhu cầu muốn được báo giá máy theo số lượng cụ thể vào mỗi thời điểm khác nhau hãy liên hệ ngay đến Phòng kinh doanh theo số: 028.2212.0566 - 0901.4321.83 (Báo giá sỉ tốt nhất) Thanh Hải Châu chúng tôi là đơn vị tự tin đã có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp và thi công lắp đặt máy lạnh âm trần cassette cho mọi công trình lớn nhỏ trên khắp địa bàn TP HCM cũng như các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, hay Long An...các công trình sau khi hoàn thành đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ và chất lượng, đem đến sự hài lòng cho mọi chủ đầu tư và các đối tác là công ty xây dựng hoặc thiết kế nội thất. Cho nên khi quý khách có bất kỳ nhu cầu về tư vấn lựa chọn sản phẩm có công suất phù hợp hoặc cần tư vấn kỹ thuật lắp đặt và khảo sát công trình MIỄN PHÍ hãy gọi ngay đến Hotline: 0911 260 247 gặp anh Luân (Tư vấn kỹ thuật MIỄN PHÍ 24/7). Hiện nay, ngoài máy lạnh âm trần cassette thì có thêm một loại sản phẩm cũng đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ và sang trọng, nhưng về chi phí lắp đặt thì có phần cao hơn so với máy lạnh cassette vì có thêm phần ống gió, miệng gió,... đó là máy lạnh âm trần ống gió hay còn gọi là máy lạnh giấu trần. Hiện nay, Thanh Hải Châu đang cung cấp dòng sản phẩm này của 4 hãng nổi tiếng là: Daikin - LG - Mitsubishi Heavy - Reetech - Sumikura và Toshiba, thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần với giá cực ưu đãi. Quý khách có thể tham khảo chi tiết tại đây ⇒ https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0. Tùy vào yêu cầu và sở thích của mỗi khách hàng sẽ có sự lựa chọn mỗi loại sản phẩm khác nhau, nhưng để có được sự lựa chọn hoàn hảo và công trình hoàn thiện ưng ý nhất thì quý khách cần có sự tư vấn chuyên nghiệp từ kỹ thuật viên kinh nghiệm và am hiểu về mỗi loại sản phẩm, đừng ngần ngại gọi đến khi cần tư vấn nhé quý khách: 0911 260 247 - Mr Luân. Nếu quý khách đã có bản vẽ autocad công trình chi tiết cần chúng tôi báo giá theo số lượng dựa theo, hãy gửi đến địa chỉ email sau: infothanhhaichau@gmail.com để được phản hồi nhanh nhất. ► Xem thêm nhiều công trình thi công khác tại ⇒ https://thanhhaichau.com/dich-vu CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU MONG MUỐN BIẾN MỌI CÔNG TRÌNH CỦA QUÝ KHÁCH TRỞ NÊN HOÀN HẢO NHẤT
 3. ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU ( www.thanhhaichau.com) là nhà cung cấp – nhà thầu chuyên nghiệp Thi công máy lạnh âm trần giá rẻ trọn gói cho công trình tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành tại Miền Nam. Máy lạnh âm trần nổi bật với thiết kế mặt nạ vuông, hài hòa với tông màu trắng làm chủ đạo, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất, hướng đảo gió linh hoạt 4 hướng hoặc 360 độ cùng khả năng hoạt động bền bỉ,… Tất cả đã giúp cho máy lạnh âm trần trở thành một sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn đầu tư cho các không gian có diện tích lớn như phòng khách, văn phòng hay tại các nhà hàng,.. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và có kinh nghiệm tích lũy lâu năm (> 10 năm)trong ngành điện lạnh. Thanh Hải Châu cam kết sẽ làm hài lòng khách hàng với dịch vụ thi công lắp đặt máy lạnh âm trần giá rẻ trọn gói. Với sự tư vấn nhiệt tình đưa ra giải pháp phù hợp nhất trong việc chọn máy lạnh và tối ưu chi phí thấp nhất, hoàn thiện công trình với tiến độ nhanh và mang lại không gian thẩm mỹ hoàn hảo nhất. >> Xem thêm: Máy lạnh - điều hòa âm trần nào tốt và tiết kiệm điện hiện nay? ►Lý do bạn nên chọn dịch vụ thi công lắp đặt máy lạnh âm trần của Thanh Hải Châu: • Chất lượng tuyệt đối: Cam kết chất lượng công trình là tiêu chí hàng đầu • Giá thành cạnh tranh nhất: Chi phí giá thành cạnh tranh nhất so với mặt bằng • Tiến độ thi công nhanh: Tiến độ thi công đúng thời gian. • Thái độ phục vụ: Cởi mở thân thiện, phục vụ chu đáo, nhiệt tình và tận tâm. • Bảo hành công trình: Cam kết bảo hành công trình với bạn • Nhà thầu xây dựng tại : Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Phan Thiết, Nha Trang, và các tỉnh miền tây. ⇒ Quý khách cần tư vấn – khảo sát công trình – báo giá lắp đặt miễn phí. Liên hệ ngay Hotline: 0911 260 247 – Mr.Luân >>> Tham khảo ngay : Bảng báo giá chi phí nhân công lắp đặt máy lạnh mới nhất ► Một số hình ảnh thi cong lap dat may lanh am tran của Thanh Hải Châu: ►Click xem chi tiết từng công trình Thanh Hải Châu đã thi công: ✤thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sắt thép tại Bình Dương. ✤ Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Gree Cho Công Ty Thịnh Qua Quý khách đang có nhu cầu muốn được tư vấn - báo giá - khảo sát công trình lắp đặt máy lạnh âm trần cassette các công suất giá tốt và rẻ nhất, hãy nhanh tay liên hệ qua thông tin : Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 028.2200.7099 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: www.thanhhaichau.com
 4. ĐƠN VỊ CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIÁ SIÊU RẺ, CHẤT LƯỢNG TỐT DÀNH CHO CÔNG TRÌNH TOÀN QUỐC. Máy lạnh âm trần LG mang lại vẻ đẹp sang trọng tinh tế dễ hài hòa với nội thất không gian có diện tích lớn như căn hộ gia đình, chung cư, văn phòng, nhà hàng, nhà máy,...Với công nghệ Inverter giúp âm trần LG làm lạnh nhanh, siêu tiết kiệm điện, hoạt động êm ái bền bỉ theo thời gian. So với các thương hiệu khác thì máy lạnh âm trần LG đảm bảo chất lượng tốt nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các hàng khác như Daikin, Panasonic, Toshiba,.. * Thanh Hải Châu chuyên cung cấp – thi công lắp đặt May Lanh Am Tran LG 2hp, 2.5hp, 4hp, 5hp giá ưu đãi nhất cho mọi công trình chi tiết giá máy dưới đây: MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 CÔNG SUẤT 2 HP 18000 BTU/H Giá: 20,900,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE6 CÔNG SUẤT 2.5 HP 24000 BTU/H Giá: 23,300,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6 CÔNG SUẤT 4 HP 36000 BTU/H Giá: 30,600,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 CÔNG SUẤT 5 HP 46000 BTU/H ĐIỆN 1 PHA Giá: 35,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48LMLE6/ATUQ48LMLE6 CÔNG SUẤT 5 HP 46000 BTU/H ĐIỆN 3 PHA Giá: 35,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) Bên cạnh đó máy lạnh âm trần LG còn cho ra mắt dòng máy lạnh âm trần 1 hướng thổi, phù hợp với các không gian nhỏ Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ12GULA1 1.5 HP 10230 Btu Giá máy :19,100,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ18GTLA1 2 HP 16700 Btu Giá máy : 24,500,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy Lạnh Âm Trần LG 1 Hướng Thổi ATNQ24GTLA1 2.5 HP 19800 Btu Giá máy : 25,100,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) >>https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=57<< ++Tham Khảo thêm: Nhà phân phối máy lạnh âm trần cassette LG inverter giá rẻ số 1 HCM Không những là nhà phân phối chính hãng máy lạnh âm trần Thanh Hải Châu còn là nhà thầu chuyên thi công máy lạnh âm trần cho các công trình lớn nhỏ tại miền nam. ► Một số hình ảnh thi công lắp đặt máy lạnh âm trần LG thực tế của Điện Lạnh Thanh Hải Châu: Hình ảnh máy lạnh thực tế tại công trình: >>> Xem chi tiết thi công lắp đặt máy lạnh tại link :https://thanhhaichau.com/dich-vu Mottj số công trình lớn khác: thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng tại Bình Dương thi công máy lạnh âm trần cho công ty Thịnh Qua CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Hotline tư vấn kỹ thuật : 0911.260.247 - Mr Luân Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 028.2200.7099 Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com Nguồn tin : BÁN MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIÁ RẺ TOÀN QUỐC
 5. Điện Lạnh Thanh Hải Châu _ Đơn vị uy tín chuyên cung cấp máy lạnh âm trần 3 hp các model ưu chuộng hiện nay giá cạnh tranh nhất thị trường. Máy lạnh âm trần 3HP trên thị trường hiện nay có các thương hiệu nổi tiếng như Daikin, Panasonic, Mitsubishi Heavy, Casper... luôn là lựa hàng đầu của nhà tiêu dùng thông thái bởi chất lượng sản phẩm tốt, chế độ làm lạnh nhanh, độ ồn thấp và độ bền cao. Được người tiêu dùng đáng giá cao và tin dùng. BẢNG GIÁ CÁC MODEL MÁY LẠNH ÂM TRẦN 3 HP GIÁ RẺ TẠI KHO: Thanh Hải Châu xin giới thiệu một số sản phẩm máy lạnh âm trần 3HP – 28000Btu đang được ưa chuộng trên thị trường. THƯƠNG HIỆU MODEL SẢN PHẨM DÒNG GAS XUẤT XỨ GIÁ THÀNH (VNĐ) DAIRRY C-DR28KH Thường R410A Hàn Quốc/Indonesia 18,950,000 DAIKIN FCNQ26MV1 Thường R410A Thái Lan 29,850,000 FCRN71FXV1V Thường R32 Thái Lan 26,200,000 FCFC71DVM Inverter R32 Thái Lan 31,300,000 FCF71CVM Inverter R32 Thái Lan 35,200,000 TOSHIBA RAV-240USP-V Thường R410A Thái Lan 23,800,000 RAV-SE801UP-V Inverter R410A Thái Lan 27,300,000 PANASONIC S-25PU1H5/U-25PV1H5 Thường R410A Malaysia 26,450,000 S-24PU2H5-8 Inverter R410A Malaysia 32,700,000 NAGAKAWA NT-C28R1M03 Thường R410A Malaysia 16,100,000 CASPER CC-28TL22 Thường R410A Thái Lan 24,400,000 SUMIKURA APC/APO-280 Thường R410A Malaysia 24,650,000 MIDEA MCD-28CRN1 Thường R410A Việt Nam 19,200,000 SAMSUNG AC071JN4DEH/AF Inverter R410A Trung Quốc 26,100,000 -> Xem chi tiết máy lạnh âm trần 3 hp qua : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?status=3HP=>Chủ đề liên quan : Máy lạnh âm trần 3HP - 28000Btu được khách hàng ưa chuộng nhất»» Khách hàng hoàn toàn an tâm lựa chọn cho mình mẫu máy lạnh âm trần 3 hp dựa vào thông tin trên và lắp đặt máy lạnh âm trần cho các công trình của mình.CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU• Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM• Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân• Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183• Website công ty : thanhhaichau.comNguồn tin : BẢNG GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN 3 HP GIÁ RẺ CHO CÔNG TRÌNH
 6. Điện Lạnh Thanh Hải Châu _ Đơn vị uy tín, thi công máy lạnh âm trần cho nhà phố, biệt thự giá tốt nhất toàn quốc. Máy lạnh âm trần nổi bật với thiết kế mặt nạ vuông, hài hòa với tông màu trắng làm chủ đạo, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất, hướng đảo gió linh hoạt 4 hướng hoặc 360 độ cùng khả năng hoạt động bền bỉ,… Tất cả đã giúp cho máy lạnh âm trần trở thành một sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn đầu tư cho các không gian như nhà phố, biệt thự. ⇒ Vậy có nên lắp máy lạnh âm trần cho nhà phố, biệt thự? Địa chỉ nào cung cấp và thi công uy tín, chuyên nghiệp? Cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu qua bài viết sau. ✤ Nên lắp điều hòa âm trần cho nhà biệt thự hay không? - Nhà biệt thự hoàn toàn có thể và nên lắp các loại máy điều hòa âm trần, vì điều hòa âm trần cũng giống các dòng máy treo tường, ống gió hay tủ đứng khác là trước tiên có chức năng làm lạnh, làm mát tạo sự thoải mái cho cả không gian. - Có đến 4 cửa thổi gió (diện tích rộng bằng bề mặt trước của máy) với 4 hướng thổi, đảo gió tự động giúp hơi mát phân bố đều trong phòng ở của bạn. - Điều hòa âm trần có thiết kế kiểu vuông, phần máy làm mát được âm vào tường, đảm bảo thẩm mỹ không gian về mặt đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc sắp xếp các đồ nội thất khác cũng như đèn trong nhà. Thiết kế phòng được giữ nguyên mà vẫn làm mát như thường. - Lắp điều hòa âm trần cho biệt thự còn có thể giúp hạn chế số lượng máy, dàn lạnh do máy âm trần có công suất lớn nên sử dụng được cho các không gian rộng không bị hạn chế như điều hòa treo tường. - Chi phí lắp máy lạnh âm trần có thể cao hơn so với dòng máy lạnh treo tường nhưng lại thấp hơn so với các loại máy lạnh giấu trần ống gió nên phù hợp với mức độ tư của nhiều gia chủ, gia đình. - Nhờ ưu điểm là thiết kế gọn nhẹ, không tốn nhiều không gian diện tích tuy nhiên cũng giống với các dòng điều hòa khác nên bạn không cần quá lo lắng về cách vệ sinh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải vệ sinh điều hòa thường xuyên, theo định kỳ, việc vệ sinh điều hòa này sẽ giúp cho điều hòa tránh bị bám bụi, động cơ hoạt động nhịp nhàng và ổn định. - Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý : • Máy âm trần phù hợp hơn cho các khu vực đông đúc, phòng lớn, đông người. • Làm mát nhanh do có công suất lạnh lớn hơn nên máy điều hòa âm trần cũng tốn điện hơn dòng treo tường rất nhiều. → Xem thêm : Máy lạnh âm trần là gì? Có nên lắp điều hòa âm trần không? ✤ Địa chỉ uy tín tư vấn, thiết kế và thi công máy lạnh âm trần cho nhà phố sang trọng giá rẻ, chuyên nghiệp Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị chuyên cung cấp, thi công máy lạnh âm trần cho nhà phố, biệt thự và tất cả các công trình lớn nhỏ với mức giá rẻ cạnh tranh nhất miền Nam, cam kết hàng chính hãng, mới 100% kèm theo phiếu bảo hành đẩy đủ. Với kinh nghiệm hơn 10 năm đúc kết sẽ mang đến cho bạn những giải pháp thích hợp trong thiết kế lắp đặt điều hòa không khí cho ngôi nhà của mình, thiết kế và thi công sao cho mỹ quan thẩm mỹ phù hợp với từng không gian riêng. Với sự hỗ trợ tư vấn nhiệt tình chọn lựa sản phẩm phù hợp, và đội ngũ kỹ thuật thi công với trình độ kỹ thuật cao, nhiệt tình trong công việc, luôn hoàn thành công trình với tiến độ nhanh & thẩm mỹ nhất. Mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng nhằm đáp ứng lại sự tin tưởng mà khách hàng đã chọn lựa và giao phó công trình của mình cho Điện Lạnh Thanh Hải Châu. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm đơn vị thiết kế thi công máy lạnh điều hòa cho biệt thự chuyên nghiệp, uy tín xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất. CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/dia-chi-uy-tin-thi-cong-may-lanh-am-tran-cho-nha-pho-biet-thu
 7. Cung cấp giá máy lạnh âm trần Toshiba tiết kiệm điện giá sỉ, rẻ cho công trìnhwww.thanhhaichau.com đại lý cấp 1 phân phối Máy lạnh âm trần Toshiba với giá rẻ nhất thị trường miền nam và miễn phí vận chuyển trong TP.HCM Máy lạnh âm trần Toshiba là một thương hiệu xuất hiện trên thị trường đã lâu và mỗi năm đều có những cải tiến đáng kể và vượt trội hơn rất nhiều, cứ mỗi năm là hãng cho ra những sản phẩm mới với nhiều cải tiến vượt trội hơn và chất lượng được nâng cao hơn để đáp ứng nhu cầu người dùng tốt hơn. Kích thước thân máy được thiết kế nhỏ gọn đặc biệt là chiều cao 256mm (cho máy từ 1.5 HP đến 3.0 HP), thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo dưỡng. Luồng không khí mạnh mẽ với bốn hướng gió thổiKích thước mặt nạ là đồng nhất cho tất cả model giúp dễ dàng bảo dưỡng, kết cấu gọn nẹ đơn giản cho việc lắp đặt. Cánh đảo gió có góc đảo rộng Dễ dàng bảo dưỡng– Bộ lọc có độ bền cao, sử dụng được khoảng 1 năm, không cần bảo dưỡng.– Cánh đảo gió không đọng sương và không có gờ: sẽ làm giảm lượng bụi bám vào và giúp lau chùi dễ dàng.– Có thể dễ dàng lau sạch bụi bẩn trên các bề mặt phẳng và thấp của thiết bị.– Toàn bộ công tác bảo dưỡng được thực hiện ở bề mặt bên dưới. Thiết kế sang trọng phù hợp với mọi không gian trong nhà của bạn Bơm thoát nước ngưngBơm nước xả có thể bơm lên trên 850mm từ bề mặt trần. cho phép bố trí đường ống với độ cao tự do tùy thuộc vào vị trí lắp đặt.==> Chủ đề liên quan : Máy lạnh âm trần Toshiba có những ưu điểm gì nổi bật?CẬP NHẬP BẢNG GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN TOSHIBA MỚI NHẤT 2021Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP-V công suất 18000 Btu 2 HPGiá : 24,100,000 đ ( Đã bao gồm VAT )Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP-V công suất 22500 Btu 3 HPGiá : 27,300,000 đ ( Đã bao gồm VAT )Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP-V 4 HPGia : 36,950,000 đ ( Đã bao gồm VAT )Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP-V 5 HPGia : 40,800,000 đ ( Đã bao gồm VAT )=> Xem thêm nhiều hãng máy lạnh âm trần khách: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Hotline tư vấn kỹ thuật : 0911.260.247 - Mr Luân Phòng Bán Hàng : 028.2200.7099 - 0901.4321.83 Email: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com Website : www.thanhhaichau.comNguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=55
 8. Điện Lạnh Thanh Hải Châu đơn vị chuyên cung cấp máy lạnh âm trần Funiki chính hãng, nguyên đai, nguyên kiện 100% cho các công trình lớn nhỏ tại miền nam. BẢNG GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIRRY MỚI NHẤT HIỆN NAY: Máy lạnh âm trần cassette Funiki CC18MMC 2 HP 18000 Btu Model máy : CC18MMC Thương hiệu : Funiki Nơi sản xuất : Malaysia Bảo hành : 02 năm Giá : 17,250,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần cassette Funiki CC24MMC 2.5 HP 24000 Btu Model máy : CC24MMC Thương hiệu : Funiki Nơi sản xuất : Malaysia Bảo hành : 02 năm Giá : 20,400,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần cassette Funiki CC36MMC 4 HP 36000 Btu Model máy : CC36MMC Thương hiệu : Funiki Nơi sản xuất : Malaysia Bảo hành : 02 năm Giá : 27,250,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần cassette Funiki CC50MMC 5.5 HP 50000 Btu Model máy : CC50MMC Thương hiệu : Funiki Nơi sản xuất : Malaysia Bảo hành : 02 năm Giá : 34,800,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) => Xem thêm các dòng máy lạnh âm trần khác : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0 ♦ Ưu điểm: Chế độ ngủ vận hành tự động, làm lạnh (nóng) nhanh, cánh tự động đảo gió. Chế độ hút ẩm, tự động phá băng, chuẩn đoán sự cố. Bảo vệ chống lệch pha, mất pha. Rơ le bảo vệ máy nén, máy nén hệ số cao, dễ dàng bảo dưỡng. ►Thông tin hữu ích : Máy lạnh điều hòa âm trần Funiki có những tính năng nổi bật nào? Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị chuyên phân phối và thi công máy lạnh âm trần Funiki chính hãng 100%, giá siêu rẻ cạnh tranh tại miền nam. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất theo số lượng đơn hàng qua thông tin: ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 (Mr.Luân) ♦ Phòng Bán Hàng : 096.2829.308 - 028.2200.7099 ( Ms. Huệ) ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: wwwthanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=48
 9. Điện Lạnh Thanh Hải Châu là nhà phân phối lớn Máy lạnh âm trần Nagakawa giá sỉ tốt nhất chỉ từ 1 bộ cho mọi công trình. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Malaysia, sử dụng dòng Gas R410 làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện với thời gian bảo hành chính hãng 24 tháng. BẢNG GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIRRY MỚI NHẤT HIỆN NAY: Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1M03 18000 btu 2 HP Giá : 14,600,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1M03 28000 btu 3 HP Giá : 19,100,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1M03 36000 btu 4 HP Giá : 26,600,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1M03 50000 btu 5.5 HP Giá : 28,500,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Tính năng của Máy lạnh âm trần Nagakawa : ♦ TÍNH NĂNG FRESH AIR Không khí tươi được dẫn vào phòng bằng cửa lấy gió tươi qua một đường ống riêng, cung cấp nguồn không khí giàu oxy tươi mát trong lành và tốt cho sức khỏe con người. ♦ CHẾ ĐỘ ĐẢO GIÓ 360° / 360° WIND FLOW MODE Cùng với thiết kế cửa thổi đa hướng, chế độ đảo gió tự động, góc đảo gió rộng giúp khếch tán nhanh và đều cho cả căn phòng, mang lại cảm giác sảng khoái mát lành ngay từ những phút khởi động đầu tiên. ♦ CỬA CHIA GIÓ Cửa chia gió dự phòng được thiết kế trên cục trong, có thể được kết nối để chia gió lạnh đến các không gian lân cận. ♦ MÔI CHẤT LẠNH R410A Sử dụng môi chất lạnh mới R410A hiệu suất cao, thân thiện với môi trường, không làm thủng tầng ozone. ⇒Xem thêm giá máy lạnh âm trần các hãng khác: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0 >> Bên cạnh đó Thanh Hải Châu còn là đơn vị chuyên nhận thi công máy lạnh âm trần chuyên nghiệp – uy tín – giá rẻ - thi công nhanh chóng và thẩm mỹ đẹp mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Liên hệ ngay cho Hotline : 0911.260.247 – Mr.Luân để được tư vấn và khảo sát công trình miễn phí Xem thêm bài viết : Lắp đặt máy lạnh âm trần có phải là sự lựa chọn tối ưu nhất? Địa chỉ uy tín thi công máy lạnh âm trần cho nhà phố, biệt thự CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 028.2200.7099 - 0901.4321.83 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website : www.thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=47
 10. Bạn đang tìm đơn vị uy tín chuyên cung cấp Máy lạnh âm trần Dairy chính hãng giá rẻ tại miền nam cho công trình của mình? Điện Lạnh Thanh Hải Châu đại lý cấp 1 máy lạnh âm trần Dairry giá ưu đãi cho các nhà thầu hiện nay, Máy lạnh âm trần Dairry là thương hiệu đến từ Hàn Quốc thuộc Dairry Electronics Korea Joint Stock Company, Hàn Quốc là cái nôi sinh ra các thương hiệu điện tử điện lạnh hàng đầu như : LG, Samsung, …. được cả thế giới tin dùng và đánh giá chất lượng cao. Máy lạnh Dairry đã có mặt trên thị trường từ năm 2016 nhưng đến năm 2020 Dairry mới được phân phối tại thị trường Việt Nam, nhưng đã tạo ra được sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng sau 1 năm ra mắt. BẢNG GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIRRY MỚI NHẤT HIỆN NAY: Máy lạnh âm trần Dairry C-DR18KH 18000Btu 2 HPGiá : 15,200,000 đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Dairry C-DR28KH 28000 Btu 3 HPGiá : 18,950,000 đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Dairry C-DR38KH 36000 Btu 4 HPGiá : 25,200,000 đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Dairry C-DR50KH 48000 Btu 5.5 HPGiá : 28,950,000 đ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Dairry C-DR60KH 55000 Btu 6 HPGiá : 31,500,000 đ ( Đã bao gồm VAT) » Click vào từng model máy để xem chi tiết sản phẩm hoặc xem tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=60 Chế độ làm lạnh/ sưởi ấm nhanh, tối ưu Khi luông không khí bên trong sẽ thổi qua 4 cửa thổi gió, với 4 hướng thổi đảo gió tự động giúp hơi mát phân bố đều nhanh chóng khắp phòng ở của bạn Vận hàng êm ái Với thiết kế nhỏ gọn không khi mát thổi ra nhẹ dàng,không gây tiếng ồn khó chịu khi sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng Cánh đảo gió có thể tháo rời để bảo trì => Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải tháo rời toàn bộ mặt nạ để vệ sinh cánh đảo gió. Từ đó giúp ngăn ngừa sinh sôi phát triển của virút vi khuẩn gây hại cho sức khỏe của bạn. Bảo hàng sản phẩm 24 tháng Máy lạnh âm trần Dairry chính hãng được bảo hành 24 tháng. vì thế bạn hoàn toàn yên tâm và tin tưởng về chất lượng điều hòa ►Thông tin hữu ích: Tìm hiểu chi tiết máy lạnh - điều hòa âm trần Dairry model mới 2021Ben cạnh phân phối máy lạnh Thanh Hải Châu còn nhà thầu chuyên Thi công máy lạnh âm trần với số lượng lớn và giá cực rẻ cạnh tranh trên thị trường. Gọi ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất theo số lượng vào từng thời điểm ưu đãi nhé!CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá nhanh theo số lượng: infothanhhaichau@gmail.com Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm: 0911.260.247 – 096.2829.308 website: www.thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=60
 11. Điện Lạnh Thanh Hải Châu đơn vị uy tín tại TP.HCM chuyên cung cấp Máy lạnh âm trần Casper chính hãng giá rẻ cho mọi công trình hiện nay. »» Xem thêm bài viết : Giới thiệu về điều hòa máy lạnh Casper, thương hiệu này có tốt không? Máy lạnh tủ đứng Casper là một sản phẩm của thương hiệu điều hòa Casper, một cái tên khá nổi bật trong phân khúc giá rẻ và tầm trung đến từ Thái Lan. Điều hòa Casper hiện đang trên đà phát triển mạnh mẽ và nhận được sự đón nhận rất tích cực của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam bởi sự đa dạng về mẫu mã, công nghệ và chế độ bảo hành, hậu mãi đặc biệt luôn đi đầu so với các thương hiệu khác. ♦ Các model máy cũng như giá sản phẩm hiện nay : Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL22 2 HP 18000 BtuGia : 18,900,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL22 3 HP 28000 BtuGiá : 24,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 4 HP 36000 BtuGiá : 29,300,000 đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL22 5 HP 50000 BtuGiá : 37,600,000 đ ( Đã bao gồm VAT) Liên hệ trực tiếp để được báo giá tốt nhất: ♦Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦Phòng Bán Hàng : 0911.260.247- 0901.4321.83 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - nfothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: www.thanhhaichau.com - www.thanhhaichau.com.vnSau khi đã chọn cho mình chiếc máy lạnh ưng ý rồi bạn không cần tìm Thi công máy lạnh âm trần đâu xa , Thanh Hải Châu chúng tôi với đội ngũ nhân viên tay nghề lâu năm cùng với đội trưởng (kỹ thuật) > 10 năm kinh nghiệm làm hài lòng mọi khách hàng cũng như bàn giao đúng tiến độ ,Nguồn tin; https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=46
 12. Điện Lạnh Thanh Hải Châu đơn vị thi công lắp đặt máy lạnh âm trần gía tốt nhất cho các công trình không nên bỏ qua. Bạn đang muốn tìm một nhà thầu có uy tín để cung cấp thi công và lắp đặt hệ thống máy lạnh âm trần hay còn gọi là cassette cho công trình tư gia hay của doanh nghiệp của mình? Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí giá chuẩn. Công ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu hoàn toàn có thể đáp ứng các nhu cầu về cung cấp lắp đặt hệ thống máy lạnh từ A đến Z hoặc thực hiện các công đoạn nào đó theo yêu cầu riêng. Tại sao chúng tôi khẳng định như vậy? Cùng tìm hiểu một vài thông tin về Cty chúng tôi nhé Nhân viên đang thi công lắp đặt máy lạnh âm trần ► Nên lắp đặt máy lạnh âm trần cho những không gian nào? - Không gian sản xuất: nhà xưởng, khu chế xuất, kho chứa hàng, … (Lưu ý: Do không gian sản xuất thường là nơi cần đến hệ thống máy lạnh mạnh mẽ và đủ công suất cũng như độ xử lý nhiệt cao, nên trước khi quyết định lắp đặt, hãy tham khảo thêm về ý kiến của nhân viên kỹ thuật để tránh xảy ra sai sót). - Không gian thương mại: nhà hàng tiệc cưới, showroom, bệnh viện, phòng khám, … - Ngoài ra còn thể lắp đặt máy lạnh âm trần cho văn phòng công ty, phòng khách, cửa hàng tiện lợi, quán café, trà sữa, … ► Nhà phân phối máy lạnh uy tín, chất lượng. Một đơn vị uy tín lắp đặt những chiếc máy lạnh âm trần các dòng máy lạnh âm trần Daikin, máy lạnh âm trần Panasonic, máy lạnh âm trần LG, máy lạnh âm trần Toshiba, máy lạnh âm trần Gree, máy lạnh âm trần Mitsubishi, máy lạnh âm trần Nagakawa, máy lạnh âm trần Reetech… cho công trình. Qua nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động thi công lắp máy lạnh ở nhiều công trình: nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, chung cư,… chúng tôi đã giữ được một vai trò nhất định trong lĩnh vực này. Với đội ngũ nhân viên chuyên cần, năng động và chuyên nghiệp trong từng thao tác lắp đặt đảm bảo tiến độ thi công lắp chiếc máy lạnh âm trần tại công trình của bạn sẽ được diễn ra nhanh chóng, an toàn, chắc chắn. * Thông tin hữu ích : Danh sách máy lạnh âm trần có xuất xứ Thái Lan được ưa chuộng ==> Như vậy, bạn có thể tìm đến sự hỗ trợ từ Công ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu để có thể nhận được dịch vụ thi công lắp đặt máy lạnh âm trần tốt nhất cho công trình của bạn. Đồng hành cùng chúng tôi để có một không gian thoải mái, trong lành nhất tại chính căn hộ của mình bạn nhé! Chúng tôi thi công lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh thành khác. C CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com
 13. Thi công máy lạnh âm trần có hai loại chính. Thi công máy lạnh âm trần nối ống gió và thi công máy lạnh âm trần cassette. ► VẬY BÂY GIỜ, CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU PHÂN BIỆT VỀ ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA 2 SẢN PHẨM NÀY NHÉ : 1. VỀ CẤU TẠO, ĐẶC ĐIỂM 1.1 Cấu tạo, đặc điểm của máy lạnh giấu trần : ♦ Máy bao gồm 1 dàn nóng và 1 dàn lạnh riêng biệt, đường ống đồng dẫn gas, ống nước, dây điện, đường ống gió, chụp thổi, chụp hồi, box (hộp) thổi và hồi, miệng gió. Như đã đề cập trong cuộc hội thoại bên trên, dàn lạnh của máy có hình dạng là hình hộp chữ nhật, có hai đầu rỗng để kết nối với chụp thổi (đầu thổi) và chụp hồi (đầu hồi) để kết nối hộp gió và đường ống gió. Tùy công suất, dàn lạnh có thể kết nối được với nhiều đường ống gió, theo ý của gia chủ có thể phân bố đến những nơi khác nhau trong nhà. ♦ Dàn lạnh được đặt giấu bên trong trần vì thế sẽ không chiếm diện tích không gian của phòng, như vậy sẽ nâng cao tính thẩm mỹ cho căn phòng hơn. Bên cạnh đó, với nhiều kiểu thiết kế miệng gió đa dạng đi kèm, sẽ tôn lên sự sang trọng đẳng cấp của không gian và của gia chủ khi sử dụng dòng sản phẩm này. Cấu tạo chi tiết sản phẩm ♦ Bắt buộc phải lắp đặt máy trước khi hoàn thiện đóng trần nhà. ♦ Công suất lạnh từ nhỏ đến lớn đều có: từ 1HP (ngựa) đến 32HP (ngựa), nên thích hợp cho cả lĩnh vực công nghiệp: nhà xưởng, xí nghiệp, nhà máy,... ♦ Thích hợp lắp đặt cho những nơi không gian vừa có trần cao và rộng lớn, yêu cầu làm lạnh đều đến từng nghóc ngách phòng cộng với yêu cầu nâng cao tính thẩm mỹ và sang trọng. Ví dụ như: Biệt thự sang trọng, Penthouse, hội trường lớn, trung tâm tiệc cưới hội nghị cao cấp, khách sạn 5 sao, siêu thị, trung tâm thương mại,... 1.2 Cấu tạo, đặc điểm của máy lạnh âm trần cassette : ♦ Bao gồm 1 dàn nóng và dàn lạnh, đường ống đồng dẫn gas, ống nước, dây điện. Dàn lạnh dạng vuông và có mặt nạ cũng vuông với kích thước đồng nhất ví dụ như: 700mm x 700mm hoặc 950mm x 950mm. Cấu tạo chi tiết sản phẩm ♦ Toàn bộ dàn lạnh được nằm sâu trong trần, chỉ có mặt nạ phía trước của dàn lạnh nằm áp sát và nổi trên bề mặt trần. ♦ Lắp trước hoặc sau khi đóng trần nhà đều được, nhưng phải chừa lỗ đúng kích thước của máy để lắp vừa. ♦ Công suất lạnh ở tầm trung: từ 1HP đến 6.5HP là cao, đôi khi có thể phải lắp 2 máy cho 1 phòng để đạt độ lạnh yêu cầu. ♦ Thích hợp lắp đặt cho những không gian rộng vừa, trần cao như: Biệt thự mini, quán cafe, văn phòng làm việc, phòng tiệc cưới, nhà hàng, phòng gia đình,... ⇒ Vì đặc trưng lắp đặt của cả hai dòng sản phẩm là đều giấu hoặc âm toàn bộ máy vào bên trong trần nên những người trong nghề hay gọi máy lạnh âm trần, nhưng để phân biệt được thì nhớ phải gọi là "âm trần cassette" với "âm trần nối ống gió" mới chính xác bạn nhé ! 2. VỀ GIÁ THÀNH : Giá của 1 bộ điều hòa giấu trần nối ống gió thì thấp hơn so với máy lạnh âm trần cassette nhưng tổng chi phí lắp đặt thì máy lạnh giấu trần nối ống gió sẽ cao hơn nhiều so với điều hòa âm trần cassette. Bởi vì, máy lạnh giấu trần sẽ kèm theo những linh kiện, vật tư như đã liệt kê bên trên khá nhiều so với máy âm trần. Ngoài ra, do đặc tính phải kết nối đường ống gió nên phí cho nhân công lắp đặt điều giấu trần nối ống gió sẽ cao hơn so với lắp đặt máy lạnh âm trần. → Bạn nên xem: Bảng báo giá điều hòa âm trần nối ống gió tổng hợp các công suất hiện có ► NẾU BẠN ĐANG CÓ CÔNG TRÌNH CẦN CHÚNG TÔI TƯ VẤN - BÁO GIÁ - KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH HOẶC THI CÔNG LẮP ĐẶT, NHANH TAY LIÊN HỆ ĐẾN : CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá nhanh theo số lượng : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm :02822120566 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com
 14. Bạn đang cần tìm địa chỉ chuyên về thi công lắp đặt máy lạnh âm trần ? Bạn chưa biết nên chọn đơn vị nào uy tín ? Hãy ghé qua Điện Lạnh Thanh Hải Châu - https://thanhhaichau.com/ thử xemCty chúng tôi là đơn vị hàng đâu trong lĩnh vực Thi công máy lạnh âm trần cho các công trình lớn nhỏ tại HCM, đẹp, đúng tiến độ công trình . Với kỹ thuật kinh nghiệm 10 năm trong nghề cùng đôi ngủ nhân viên trẻ , năng động được đào tạo tay nghề nên mọi công trình thi công xong đều hài lòng khách hàng.|| Nếu cần tham khảo ngay: Địa chỉ uy tín thi công máy lạnh âm trần cho nhà phố, biệt thự⇒ Và bên dưới đây là một số hình ảnh thực tế được ghi lại từ công trình của chúng tôi:♦ Thông tin chi tiết công trình lắp đặt máy lạnh âm trần cho nhà phố• Chủ đầu tư : Mr. TÚ• Địa chỉ : Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Quận 7• Không gian lắp đặt máy lạnh : Phòng khách• Đơn vị thi công lắp đặt : Điện Lạnh Thanh Hải Châu• Sản phẩm : Máy lạnh âm trần Panasonic 5HP S-43PU2H5-8 Inverter• Xem chi tiết sản phẩm : TẠI ĐÂY* Thông tin hữu ích:Máy lạnh - điều hòa âm trần nào tốt và tiết kiệm điện hiện nay?→ XEM THÊM NHIỀU SẢN PHẨM TẠI : BẢNG GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN CÁC CÔNG SUẤT►Click xem chi tiết từng công trình Thanh Hải Châu đã thi công:✤thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sắt thép tại Bình Dương.✤ Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Gree Cho Công Ty Thịnh Qua✤ Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình DươngCông Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân♦ Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 -0911.260.247♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn – infothanhhaichau@gmail.com♦ Website: www.thanhhaichau.comNguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...hi-cong-may-lanh-am-tran-cho-nha-pho-biet-thu
 15. Máy lạnh âm trần nổi bật với thiết kế mặt nạ vuông, hài hòa với tông màu trắng làm chủ đạo, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất, hướng đảo gió linh hoạt 4 hướng hoặc 360 độ cùng khả năng hoạt động bền bỉ,… Tất cả đã giúp cho máy lạnh âm trần trở thành một sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn đầu tư cho các không gian có diện tích lớn như phòng khách, văn phòng hay tại các nhà hàng,... Vậy có phải lắp đặt máy lạnh âm trần là lựa chọn tối ưu nhất của chủ đầu tư dành cho mọi loại không gian? Cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu qua bài viết sau!► Lắp đặt máy lạnh âm trần có những ưu và nhược điểm gì?1. Ưu điểm- Mặt nạ thổi gió thổi theo hướng tròn 360 độ hoặc 4 hướng, cánh đảo gió linh hoạt giúp lưu lượng gió được đưa đi đều hơn trong không gian.- Ít xảy ra sự cố hay tình trạng nhỏ nước trong khi hoạt động, có độ bền rất tốt.- Hoạt động không phát ra tiếng ồn, khả năng lọc mùi trong không gian cao.- Vận chuyển, bảo trì vô cùng dễ dàng và linh hoạt trong kiểu cách lắp đặt (có thể lắp âm hẳn vào trần như truyền thống hoặc phá cách với kiểu lắp lộ cả dàn lạnh và mặt nạ thổi gió ra ngoài, sau đó sơn màu trùng với không gian trần).- Chi phí để đầu tư lắp đặt máy lạnh âm trần không quá tiêu tốn như máy lạnh giấu trần nối ống gió.2. Nhược điểm- Đối với các phòng lớn, đông người ở một nơi thì hệ thống máy lạnh xử lý nhiệt ẩm rất tốt. Còn với các tòa nhà làm việc, khách sạn, công sở … không gian lắp đặt bé, có nhiều phòng nhỏ với các chế độ hoạt động khác nhau, đồng thời làm việc không cao thì máy lạnh này không thích hợp.- Mức giá cao hơn so với dòng máy lạnh treo tường.- Công suất hoạt động chỉ từ 1.5 HP – 7 HP.• Tin liên quan : Máy lạnh âm trần là gì? Có nên lắp điều hòa âm trần không?► Nên lắp đặt máy lạnh âm trần cho những không gian nào?- Không gian sản xuất: nhà xưởng, khu chế xuất, kho chứa hàng, …(Lưu ý: Do không gian sản xuất thường là nơi cần đến hệ thống máy lạnh mạnh mẽ và đủ công suất cũng như độ xử lý nhiệt cao, nên trước khi quyết định lắp đặt, hãy tham khảo thêm về ý kiến của nhân viên kỹ thuật để tránh xảy ra sai sót).- Không gian thương mại: nhà hàng tiệc cưới, showroom, bệnh viện, phòng khám, …- Ngoài ra còn thể lắp đặt máy lạnh âm trần cho văn phòng công ty, phòng khách, cửa hàng tiện lợi, quán café, trà sữa, …► Mua máy lạnh âm trần nên chọn những thương hiệu nào?Trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều hãng máy lạnh âm trần khác nhau :- Máy lạnh âm trần thuộc công nghệ Nhật Bản, chất lượng tốt, giá cao : DAIKIN, MITSU HEAVY, PANASONIC, TOSHIBA, ...- Máy lạnh âm trần giá cả thuộc tầm trung : LG, REETECH, GREE, SUMIKURA, ...- Máy lạnh âm trần giá rẻ do Việt Nam sản xuất : NAGAKAWA, MIDEA, FUNIKI, ...⇒ Không thể nói chính xác một cái tên máy lạnh âm trần nào và nói rằng là phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, tùy vào mỗi người với mỗi sở thích, đặc điểm của không gian cần lắp đặt khác nhau, điều kiện kinh tế cho phép để chi trả khác nhau,… thì mới quyết định được sản phẩm nào tốt nhất, phù hợp nhất với bạn.Nếu bạn vẫn còn khá băn khoăn và thắc mắc về đặc điểm cũng như từng mức giá cụ thể của mỗi loại máy, model, hãy click vào ĐÂY để xem chi tiết hơn, hoặc gọi ngay vào Holtine 0911 260 247 để được Mr Luân tư vấn cụ thể nhé!► Đại lý nào phân phối và lắp đặt máy lạnh âm trần giá rẻ nhất miền Nam?Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự hào là đại lý phân phối và cũng là đơn vị uy tín chuyên thi công lắp đặt máy lạnh âm trần giá rẻ nhất tại miền Nam. Là đại lý cấp 1 của nhiều hãng máy lạnh âm trần cassette trên thị trường, cam kết những sản phẩm cung cấp cho các khách hàng đều là hàng chính hãng 100%, nguyên đai, nguyên kiện, khi giao hàng xuất đủ hóa đơn chứng từ, sau 7 – 10 ngày hãng sẽ cấp giấy chứng nhận CO – CQ. Với kinh nghiệm 10 năm trong cung cấp và lắp đặt máy lạnh âm trần, nhận thầu cho nhiều công trình lớn, nhỏ như nhà xưởng, showroom, bệnh viện, nhà ở, công ty, biệt thự, căn hộ chung cư,… đây đều là những không gian có cách lắp đặt vô cùng phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao, độ chính xác và tỉ mỉ cần thiết trong lên ý tưởng, thiết kế và tiến hành lắp đặt… Vì thế, chúng tôi cam kết sẽ mang lại một không gian lắp đặt máy lạnh âm trần hoàn chỉnh nhất có thể cho bạn.CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU• Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM• Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân• Phòng bán hàng : 02822120566 – 0901432183• Website công ty : thanhhaichau.com♦ Cùng xem 1 vài hình ảnh công trình Thanh Hải Châu đã hoàn thiện :Lắp đặt máy lạnh âm trần cho quán cafe AN - Thủ ĐứcLắp đặt máy lạnh âm trần cho showroom Golfgroup - Quận 7Lắp đặt máy lạnh âm trần cho quán trà sữa Alley - Quận 2... Và còn rất nhiều công trình thi công khác, quý khách có thể xem tại ĐÂY.--> Nguồn tin :https://thanhhaichau.com/thong-tin-...nh-am-tran-co-phai-la-su-lua-chon-toi-uu-nhat
 16. Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM - Inverter - Gas R32 NK Thái Lan là model mới nhất của thương hiệu Daikin với nhiều tính năng nổi trội và giá thành hấp dẫn cho người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn. Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM- Inverter Giá: 36,900,000 đ (Đã bao gồm VAT) Xuất xứ: Thái Lan Công suất: 4 ngựa | 4.0 hp Bảo hành: 1 năm máy, 5 năm block ♦DAIKIN thương hiệu nhật bản - sản xuất tại Thái Lan Daikin là thương hiệu điều hòa bán chạy số 1 nhất thế giới. với bề dày lịch sử máy lạnh Daikin được cả thế giới biết đến với chất lượng uy tín, tiên phong trong giải pháp công nghệ mang đến những tính năng công nghệ mới, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM chính hãng được sản xuất tại Thái Lan, nơi sản xuất các sản phẩm điện tử, điện lạnh có tên tuổi trên thế giới như: LG,Mitsubishi, Samsung >> Xem thêm : Máy lạnh - điều hòa âm trần nào tốt và tiết kiệm điện hiện nay? Công nghệ Inverter là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay mà bất kỳ hãng nào cũng hướng đến. Âm trần Daikin FCFC được trang bị công nghệ Inverter và ưu điểm mang lại : Tiết kiệm điện năng tối ưu nhất, máy vận hành êm ái, tăng tuổi thọ của máy lạnh. ♦Luồng gió thổi 360O dễ chịu, làm lạnh nhanh Máy lạnh âm trần Daikin FCFC Inverter với thiết kế luồng gió tuần hoàn làm mát toàn bộ căn phong mang lại cảm giác sảng khoái mày không bao giờ cảm thây lạnh. Hướng gió có thể điều chỉnh riêng cho mỗi miệng gió để dật sự phân phối gió tối ưu nhất. ♦ Phin lọc khử mùi hiệu quả Điều hòa âm trần Inverter FCFC100DVM được trag bị phin lọc siêu bền (vệ sinh 1 năm / lần) giúp ngăn ngừa bụi bẩn có hại cho sức khỏe, mang đến bầu không khí trong lành và an toàn cho người sử dụng. ♦Điều khiển tùy chọn : điều khiển từ xa / điều khiển dây Điều khiển âm trần Daikin với thiết kế hiện đại, đơn giản, lớp vỏ với sắc trắng hài hòa với nội thất không gian sử dụng. Thao tác điều khiển vô cùng đơn giản và tiện dụng. Bạn có thể lựa chọn điều khiển dây BRC2E61 hoặc điều khiển từ xa BRC7F635F9 với mức giá: 1.250.000đ cho máy lạnh âm trần Daikin FCFC. ♦Trang bị bơm nước xả Máy âm trần Daikin FCFC100DVM được tích hợp hệ thống bơm nước xả được trang bị như phụ kiện tiêu chuẩn của máy với độ nâng 850mm. Nước thoát dễ dàng hơn, không gặp phải tình trạng nước chảy ào ào từ dàn lạnh. ♦ Dàn nóng mới với thiết kế nhẹ và nhỏ gọn, tiết kiệm không gian So với model không Inverter trước đây, dàn nóng mới nhỏ gọn hơn với chiều cao chỉ còn 990mm. Dễ dàng lắp đặt ở những nơi không gian bị giới hạn, trong khi vẫn duy trì được hiệu suất tiết kiệm năng lượng CSPF cao ♦ Sử dụng dòng gas mới R32 Môi chất lạnh Gas R32 mới nhất với hiệu suất làm lạnh cao và thân thiện môi trường so với các dòng gas trước như R22, R410A. ⇒ Một số model và giá máy lạnh âm trần Daikin FCFC Inverter: Máy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM công suất 13.600 Btu/h 1.5 HP Gía :19,500,000đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM công suất 17.100 Btu/h ~ 2 HP Gía : 24,150,000đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM công suất 20.500 Btu/h ~ 2.5 HP Gía : 29,000,000đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 công suất 26.000 Btu/h ~ 3 HP Gía : 29,850,000đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM công suất 24.200 Btu/h ~ 3 HP Gía : 31,300,000đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Daikin FCFC85DVM công suất 29.000 Btu/h ~ 3.5 HP Gía :32,400,000đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM công suất 34.100 Btu/h ~ 4 HP Gía: 36,900,000đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Daikin FCFC125DVM công suất 42.700 Btu/h ~ 5 HP Gía ; 40,450,000đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM công suất 47.800 Btu/h ~ 5.5 HP Gía : 44,100,000đ ( Đã bao gồm VAT ) → Click vào từng model máy để xem thông tin sản phẩm hoặc xem tại :https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=58 *Lưu ý : Gía trên website chỉ là giá tham khảo, để có giá tốt nhất vui lòng gọi 0911.260.247 Mr. Luân Bên cạnh đó Thanh Hải Châu cong là nhà thầu uy tín chuyên Thi công máy lạnh âm trần chuyên nghiệp đảm bảo tiến độ công trình đặt ra, Hình ảnh cụ thể: Qúy khách tham khảo các công trình bên dưới Thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng tại Bình Dương Thi công máy lạnh âm trần Gree cho văn phòng cty Thi công máy lạnh âm trần tại Bình Dương CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá nhanh theo số lượng: infothanhhaichau@gmail.com Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm: 02822007099 – 0901432183 website: www.thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran-daikin-fcfc100dvm-34100-btu-4-hp-1-pha
 17. Máy lạnh âm trần Casper là thương hiệu điều hòa đến từ Thái Lan. Chất lượng và giá thành là hai yếu tố quyết định sự lựa chọn của người tiêu dùng. Điều hòa âm trần Casper có mặt tại Việt Nam đều được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, chất lượng cao, bền bỉ nhưng có giá cả phải chăng, mẫu mã đẹp, phù hợp với người tiêu dùng Việt. Xem thêm bài viết: Giới thiệu về điều hòa máy lạnh Casper, thương hiệu này có tốt không? Máy lạnh - điều hòa âm trần nào tốt và tiết kiệm điện hiện nay? Chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong 2 năm đầu: Điều này là điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm Casper so với các hãng máy lạnh khác để khẳng định được vị thế chất lượng sản phẩm của mình ⇒ Máy Lạnh Âm Trần Casper với giá sỉ tốt nhất khi mua từ 1 bộ sản phẩm : Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL22 công suất 18.000 Btu/h ~ 2 HP Gía : 18,900,000đ Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL22 công suất 28.000 Btu/h ~ 3 HP Gía : 24,400,000đ Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 công suất 36.000 Btu/h ~ 4 HP Gía : 29,300,000đ Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL22 công suất 50.000 Btu/h ~ 5 HP Gía : 37,600,000đ ( Lưu ý : Giá tham khảo ( đã có VAT ) cho số lượng 01 bộ + giao hàng miễn phí TP.HCM. Khi cần mua số lượng cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng bán hàng để có giá tốt nhất vào mỗi thời điểm. SỐ LƯỢNG CÀNG LỚN, GIÁ CÀNG RẺ ! ) Còn về chất lượng của tính đến nay, chưa có một khách hàng sử dụng máy lạnh âm trần Casper phản hồi là không hài lòng về chất lượng của sản phẩm cả. Bơi máy đã tích hợp được khá nhiều công nghệ hiện đại và tiên tiến hơn từ những ông lớn đi trước. Như: có chức năng tự điều chỉnh nhiệt độ tối ưu và Công nghệ giấc ngủ sâu, Chức năng tự làm sạch thông minh, dàn tản nhiệt đồng mạ màu vàng, môi chất lạnh R410, R32 thân thiện với môi trường, thiết kế siêu tĩnh lặng, chức năng tự động báo lỗi qua màn hình hiển thị của máy rất tiện lợi cho người dùng khi máy xảy ra sự cố và đặc biệt là có thể điều khiển linh động nhờ tích hợp với Wifi. Liên hệ trực tiếp để được báo giá tốt nhất: ♦Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 028.2212.0566- 028.2200.7099 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - nfothanhhaichau@gmail.com ♦ Website : www.thanhhaichau.com.vn - www.thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=46
 18. Điện lạnh Thanh Hải Châu cung cấp thông tin về dòng sản phẩmmáy lạnh âm trần LG inverter modelmới, với giá thành không quá cao sản phẩm nhanh chóng được người tiêu dùng tin chọn hiện nay. Công suất lớn từ 18000Btu đến 46000Btu thường được chọn và phù hợp cho những không gian rộng lớn như : căn hộ cao cấp, văn phòng công ty, hội trường, nhà hàng, ... những nơi thường xuyên tập trung đông người. » Xem thêm bài viết : Nhà phân phối máy lạnh âm trần cassette LG inverter giá rẻ số 1 HCM Máy lạnh LG là thương hiệu nổi tiếng với những sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp và giá thành tương đối, chính sách bảo hành tốt sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng hơn. ► Một số model sản phẩm máy lạnh âm trần LG inverter mới : MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ18GPLE7 2 HP Giá bán : 21,000,000 ₫ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ24GPLE7 2.5 HP Giá bán : 23,200,000 ₫ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ30GNLE7 3.5 HP Giá bán : 28,100,000 ₫ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ36GNLE7 4 HP Giá bán : 30,600,000 ₫ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG ATNQ48GMLE7 5 HP Giá bán : 35,300,000 ₫ » Xem nhiều sản phẩm hơn tại : GIÁ MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG INVERTER CÁC CÔNG SUẤT ► Những người đứng đầu thương hiệu luôn mong muốn sản phẩm của mình sẽ đáp ứng được yêu cầu bảo vệ sức khỏe, mang đến không gian tươi mát và được khách hàng quan tâm nhiêu hơn chính vì thế việc đổi mới công nghệ là một bước ngoặc quan trọng của LG : - Thiết kế nhỏ gọn, mặt nạ cá tính Máy lạnh âm trần LG sở hữu thiết kế mặt nạ độc đáo với 4 hướng thổi mới có cấu trúc nguyên khối, hài hòa với trần nhà, phù hợp với hầu hết các cấu trúc tòa nhà và vừa vặn với nhiều không gian khác nhau. Thiết kế thanh mảnh và nhỏ gọn không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn giảm bớt chi phí lắp đặt. - Giảm 30% mức tiết kiệm năng lượng hàng năm Mức tiêu thụ điện dự kiến giảm 30% so với loại không biến tần (giảm khoảng 30% chi phí điện). - Công suất làm lạnh tối đa và nhanh chóng Với các máy nén biến tần vận hành ở tốc độ tối thiểu và tối đa, điều hòa biến tần thông minh LG đạt được phạm vi công suất vận hành rộng hơn. Chỉ cần nhấn nút "Power Cooling Mode" (Chế độ làm lạnh nhanh) hoặc "Jet Cool" (Làm lạnh nhanh) trên điều khiển từ xa không dây, điều hòa biến tần thông minh LG sẽ làm lạnh không gian của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. - Chế độ hoạt động cho trần nhà cao Thiết kế dàn lạnh cho phép lưu thông không khí với không gian có chiều cao trần 4.2m. Ngoài ra, luồng khí thổi có thể được tăng lên bằng cách điều chỉnh tốc độ quạt. - Kiểm soát luồng khí thổi độc lập Tính năng vận hành cánh gió độc lập sử dụng 4 động cơ riêng biệt, nhờ đó giúp điều khiển cả bốn cánh gió một cách độc lập. Khả năng điều khiển độc lập mang lại sự thoải mái tối ưu cho mỗi người dùng. Sản phẩm có khả năng xử lý các góc nghiêng trong khoảng từ 20° ~ 70°. - Cảm biến nhận biết người dùng và độ ẩm Ở phần góc của chiếc máy lạnh âm trần LG được trang bị một nút cảm biến có khả năng nhận biết hoạt động của con người cứ mỗi 10 giây và tự động điều chỉnh luồng gió đến vị trí có người, mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu ngay khi bạn vừa bước vào phòng. - Chức năng lọc không khí 4 cấp thuận tiện và tiết kiệm Thiết bị lọc không khí và bộ lọc có thể dễ dàng tháo rời để bảo trì, dàn lạnh có thể lọc không khí cho khu vực rộng tối đa 147m² (đảm bảo bằng chứng nhận CAC cho sản phẩm nội địa Hàn Quốc). - Dàn trao đổi nhiệt Gold Fin chống ăn mòn Lớp phủ đặc biệt màu vàng trên cánh tản nhiệt của bộ trao đổi nhiệt giúp ngăn ngừa tình trạng ăn mòn, kéo dài tuổi thọ của thiết bị. ⇒ Không chiếm diện tích không gian, không ảnh hưởng đến việc trang trí nội thất cũng như đảm bảo không khí mát sẽ đến khắp mọi nơi, sản phẩm tiện lợi dễ sử dụng và vừa túi tiền nên được khá nhiều doanh nghiệp, các nhà đầu tư lựa chọn. ► Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhiều hơn và mua hàng với giá tốt nhất : CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/vi-sao-nen-mua-may-lanh-am-tran-cassette-lg-inverter
 19. Qúy khách hàng đang có công trình cần thi công máy lạnh âm trần và cần tìm một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp cũng như thi công nhanh, chất lượng mà giá lại bình dân ? Hãy gọi ngay cho chúng tôi - Điện Lạnh Thanh Hải Châu tại quận 12 - thông qua số Hotline: 0911 260 247 gặp trực tiếp Anh Luân để được tư vấn tận tình, có được những thông tin cần thiết nhất.Với kinh nghiệm lắp máy lạnh âm trần trong nhiều năm qua, đội ngũ kỹ thuật của Thanh Hải Châu tự tin sẽ giúp quý khách có được một công trình hoàn mỹ và bền lâu theo thời gian. Đối với Máy lạnh âm trần, việc lắp đặt đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật chuyên môn, chính xác và kinh nghiệm thực tế qua nhiều công trình nên quý khách hãy nên tìm hiểu một đơn vị có thể giải đáp cho quý khách tất cả những câu hỏi thắc mắc và có thể giúp quý khách đưa ra sự lựa chọn hợp lý cũng như tiết kiệm kinh tế nhất.Chủ đề liên quan: thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng tại Bình Dương thi công máy lạnh âm trần cho công ty Thịnh Qua Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương Khi có những công trình muốn Thi công máy lạnh âm trần như: nhà xưởng, nhà hàng, khách sạn, trường học, nhà sách, ngân hàng, hay nhà xưởng, xí nghiệp...hãy liên hệ ngay Thanh Hải Châu chúng tôi, tự tin với đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình và hết lòng vì khách hàng sẽ làm quý khách rất hài lòng.→ Nếu quý khách đã có bản vẽ kỹ thuật chi tiết của công trình, cần báo giá dự toán trọn gói, hãy gửi đến địa chỉ email công ty: info@maylanhchatluong.com.vn hoặcinfothanhhaichau@gmail.com để được phản hồi sớm nhất !• Khi cần mua máy lạnh âm trần giá sỉ rẻ nhất gọi ngay đến phòng kinh doanh công ty: 02822007099 - 0901.4321.83 (Báo giá tốt nhất theo số lượng cụ thể vào mỗi thời điểm)► Có thể hữu ích cho bạn: Thi công ống đồng máy lạnh cho công trình rẻ nhấtCÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂUĐỊA CHỈ CUNG CẤP - THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH ÂM TRẦN GIÁ TỐT !
 20. Bạn đang cần tìm địa chỉ chuyên về thi công lắp đặt máy lạnh âm trần ? Bạn chưa biết nên chọn đơn vị nào uy tín ? Hãy ghé qua Điện Lạnh Thanh Hải Châu - www.thanhhaichau.com Với đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm Lắp máy lạnh âm trần lâu năm,chúng tôi luôn hoàng thành đúng chi tiêu tiến độ trong thi công máy lạnh âm trần tại Hồ Chí Minh. thấu hiểu được những điểm quan trọng và yêu cầu đạt chuẩn trong thi công sẽ giúp cho bạn hoàn thiện được công trình nhanh chóng, thẩm mỹ và đạt chất lượng tối đa. ♦ Nếu trong quá trình lựa chọn sản phẩm máy lạnh âm trần còn nhiều khó khăn, bạn hãy liên hệ Anh Luân: 0911.260.247 để được tư vấn hoặc khảo sát công trình nhằm giúp bạn đưa ra lựa chọn máy có công suất phù hợp với phòng nhất và thương hiệu máy uy tín để tiết kiệm chi phí nhiều hơn. Quý khách có thể tham khảo bảng giá chung sơ bộ tại link web: https://thanhhaichau.com/dich-vu/cap-nhat-bang-bao-gia-chi-phi-nhan-cong-lap-dat-may-lanh-moi-nhat Mọi thắc mắc cần được tư vấn và báo gía sản phẩm tốt nhấkhi mua số lượng trên 1 bộ vui lòng liên hệ : ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 096.2829.308 - 028.2200.7099 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: www.thanhhaichau.com
 21. Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy là thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan. Máy lạnh Mitsubishi Heavy luôn áp dụng công nghệ tiên tiến nhất vào sản xuất sản phẩm, mẫu mã thiết kế đẹp, sang trọng phù hợp với mọi không gian. Với thời gian bảo hành 24 tháng khách hàng có thể tận hưởng dịch vụ chăm sóc sau bán hàng tốt nhất của hãng.Điện lạnh Thanh Hải Châu cung cấp dòng may lanh am tran Mitsibishi Heavy với giá cực kỳ ưu đãi cho nhà thầu công trình hoặc chủ doanh nghiệp toàn miền nam.→ Dòng inverter của máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy có các model sau :Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG 2 HP 17100 Btu inverterGiá bán : 27,900,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG 2.5 HP 24200 Btu inverterGiá bán : 30,400,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG 3.5 HP 30700 Btu inverterGiá bán : 39,000,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG 4 HP 34100 Btu inverterGiá bán : 40,600,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VG 5 HP 42700 Btu inverterGiá bán : 50,300,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG 5.5 HP 47800 Btu inverterGiá bán : 53,500,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)→ Dòng thường của máy lạnh cassette Mitsubishi Heavy có các model sản phẩm chi tiết sau :Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 2 HP 17060 BtuGiá bán : 21,300,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 2.5 HP 24255 BtuGiá bán : 26,000,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 4 HP 34120 BtuGiá bán : 34,500,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 5 HP 42650 BtuGiá bán : 36,700,000 ₫ (Đã bao gồm VAT)*Lưu ý : Gía trên website chỉ là giá tham khảo, để có giá tốt nhất vui lòng gọi 0911.260.247 Mr. Luân Bên trên là những thông tin về tên model và giá thành của sản phẩm máy lạnh điều hòa âm trần Mitsubishi. Muốn xem nhiều hơn về tính năng và thông số kỹ thuật của mỗi loại sản phẩm, bạn hãy click vào từng model máy hoặc truy cập địa chỉ web trực tiếp của công ty : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=52Bên cạnh đó, Thanh Hải Châu còn là đơn vị chuyên Thi công máy lạnh âm trần với tiêu chí uy tín – nhanh chóng – chuyên nghiệp. Nhằm mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chính hãng với chất lượng tốt còn mang đến làn không khí mát lạnh trong lành trong không gian sang trọng, hài hòa với nội thất nhất !Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm lâu năm và trình độ kỹ thuật chuyên nghiệp trong các công trình lớn nhỏ toàn miền nam. Chúng tôi tự tin khẳng định sẽ mang đến sự hài lòng nhất cho quý khách hàng khi lựa chọn ĐIỆN LẠNH THAH HẢI CHÂU- Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM- Email báo giá :infothanhhaichau@gmail.com- Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân- Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 – 096.2829.308- Website công ty: thanhhaichau.comTin liên quan: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...tran-mitsubishi-heavy-gia-re-khu-vuc-mien-nam
 22. Máy lạnh âm trần Panasonic tại thị trường nước ta luôn là dòng sản phẩm đi đầu về công nghệ mẫu mã thiết kếđẹp mắt, tính năng sản phẩm hiện đại hơn., môi chất làm lạnh R32,thích hợp lắp đặt cho văn phòng, hội trường, nhà xưởng, nhà hàng,...Hãy tham khảo bài viết sau đây, Thanh Hải Châu sẽ giới thiệu bạn dòng máy lạnh âm trần Panasonic MẪU MỚI NHẤT 2021 với những model và giá máy tham khảo:Máy lạnh âm trần Panasonic đa dạng các công suất từ 18.500 Btu/h đến 50.000 Btu/h thỏa sức lựa chọn phù hợp với không gian diện tích phòng.• Panasonic S-19PU1H5B 18500 Btu 2 HP → Giá bán: 20,100,000 ₫• Panasonic S-25PU1H5B 25000 Btu 2.5 HP → Giá bán: 24,950,000 ₫• Panasonic S-30PU1H5B 30000 Btu 3.5 HP → Giá bán: 31,700,000 ₫• Panasonic S-36PU1H5B 36000 Btu 4 HP → Giá bán: 32,700,000 ₫• Panasonic S-42PU1H5B 42000 Btu 5 HP → Giá bán: 33,950,000 ₫• Panasonic S-50PU1H5B 50000 Btu 5.5 HP → Giá bán: 38,200,000 ₫*** CLICK TỪNG MODEL MÁY HOẶC LINK SAU ĐỂ XEM THÔNG SỐ KỸ THUẬT, TÍNH NĂNG, CHI TIẾT SẢN PHẨM : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran♦ Lưu ý :- Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo (tùy vào thời điểm và số lượng mua hàng, SỐ LƯỢNG CÀNG LỚN CÀNG RẺ).- Giá đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm chi phí nhân công - vật tư lắp đặt.- Hàng chính hãng , mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện , kèm theo phiếu bảo hành.- Miễn phí vận chuyển nội thành Tp. Hồ Chí Minh.- Nhận tư vấn – thiết kế - thi công lắp đặt máy lạnh chuyên nghiệp, nhanh chóng, giá rẻ.Mọi thắc mắc cần được tư vấn và báo gía sản phẩm tốt nhất khi mua số lượng chỉ từ 1 bộ vui lòng liên hệ :♦ Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 028.2200.7099♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com♦ Website công ty: thanhhaichau.comNgoài ra, Thanh Hải Châu còn cung cấp dịch vụ thi công máy lạnh âm trần toàn Tp.Hồ Chí Minh với chuyên môn kỹ thuật cao cùng với uy tín và kinh nghiệm lâu năm. Chúng tôi hoàn thành công trình với thời gian nhanh chóng nhất, mang đến một không gian thẩm mỹ hài hòa với giá thành rẻ mà mà đạt chất lượng tối đa nhất !Vui lòng liên hệ ngay Hotline kỹ thuật : 0911.260.247 – Mr.Luân để được tư vấn và khảo sát công trình miễn phí nhé !++Qúy khách xem chi tiết tại: Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Gree Cho Công Ty Thịnh Qua Công trình thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sắt thép thực tế Với những thông tin trên, Thanh Hải Châu hy vọng quý khách hàng hiểu thêm về sản phẩm và đưa ra sự lựa chọn tốt nhất!>>> Trích nguồn : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=56
 23. www.thanhhaichau.com là nhà phân phối Máy lạnh âm trần Nagakawa nhập khẩu chính hãng từ Malaysia. Với thiết kế nhỏ gọn thích hợp lắp đặt cho văn phòng công ty, nhà hàng,showw , quán coffee, ... Giá sỉ ưu đãi ( chỉ từ 1 bộ) + miễn phí giao hàng toàn Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành cho mọi công trình.* Xem thêm:Máy lạnh âm trần Nagakawa - điều hòa thương hiệu Việt với mức giá rẻ ►Một số model máy lạnh âm trần Nagakawa hiện đang phân phối:Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1M03 - Công suất 2 HPGía :14,600,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1M03 - Công suất 3 HPGía :19,100,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1M03 - Công suất 4 HPGía : 26,000,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1M03 - Công suất 5.5 HPGía : 28,500,000đ ( Đã bao gồm VAT)►Ưu điểm tính năng Máy lạnh âm trần Nagakawa:♦ Tính năng FRESH AIRKhông khí tươi được dẫn vào phòng bằng cửa lấy gió tươi qua một đường ống riêng, cung cấp nguồn không khí giàu oxy tươi mát trong lành và tốt cho sức khỏe con người.♦ Chế độ đảo gió 360°Cùng với thiết kế cửa thổi đa hướng, chế độ đảo gió tự động, góc đảo gió rộng giúp khếch tán nhanh và đều cho cả căn phòng, mang lại cảm giác sảng khoái mát lành ngay từ những phút khởi động đầu tiên.♦ Cửa chia gióCửa chia gió dự phòng được thiết kế trên cục trong, có thể được kết nối để chia gió lạnh đến các không gian lân cận.♦ Môi chất lạnh R410ASử dụng môi chất lạnh mới R410A hiệu suất cao, thân thiện với môi trường, không làm thủng tầng ozone.Mọi thông tin cần tư vấn và báo giá máy lạnh âm trần Nagakawa rẻ nhất theo số lượng đơn hàng vui lòng liên hệ trực tiếp:Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân♦ Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 096.2829.308 - 028.2200.7099♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com♦ wibsite: www.thanhhaichau.com>>> Tham khảo bảng giá máy lạnh âm trần mới nhất:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0