• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''máy lạnh giấu trần''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 61 kết quả

 1. Ngày nay, máy lạnh âm trần cassette và máy lạnh giấu trần nối ống gió đang trở nên là dòng sản phẩm làm lạnh thông dụng và sang trọng tại các nơi có yêu cầu về mặt thẩm mỹ cũng như chế độ làm lạnh tốt, ổn định như: công ty, văn phòng, ngân hàng, nhà sách, spa, bệnh viện, phòng khám, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê sang trọng, hay thậm chí là phòng khách của các biệt thự, nhà phố,... bất kỳ nơi nào có mặt của 2 dòng máy này bạn cũng sẽ thấy được không gian nơi đây rất thoáng đãng, mát đều và không hề chiếm diện tích ở sàn hay trên tường như của máy lạnh tủ đứng, máy lạnh áp trần và máy lạnh treo tường. ► Tin liên quan: • Máy lạnh âm trần là gì? Có nên lắp điều hòa âm trần không? • Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? Máy lạnh âm trần còn có tên gọi là máy lạnh cassette đối với những ai là thợ, là dân kỹ thuật rất rành về lĩnh vực này. Khi quý khách chưa rõ hết về sản phẩm thì có thể CLICK vào website công ty để tìm hiểu thêm về kiểu dáng, kích thước, công suất cũng như những đặc điểm vượt trội của sản phẩm mỗi hãng mà chúng tôi đang cung cấp ⇒ https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0 Hoặc nếu quý khách có nhu cầu muốn được báo giá máy theo số lượng cụ thể vào mỗi thời điểm khác nhau hãy liên hệ ngay đến Phòng kinh doanh theo số: 028.2212.0566 - 0901.4321.83 (Báo giá sỉ tốt nhất) Thanh Hải Châu chúng tôi là đơn vị tự tin đã có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp và thi công lắp đặt máy lạnh âm trần cassette cho mọi công trình lớn nhỏ trên khắp địa bàn TP HCM cũng như các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, hay Long An...các công trình sau khi hoàn thành đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ và chất lượng, đem đến sự hài lòng cho mọi chủ đầu tư và các đối tác là công ty xây dựng hoặc thiết kế nội thất. Cho nên khi quý khách có bất kỳ nhu cầu về tư vấn lựa chọn sản phẩm có công suất phù hợp hoặc cần tư vấn kỹ thuật lắp đặt và khảo sát công trình MIỄN PHÍ hãy gọi ngay đến Hotline: 0911 260 247 gặp anh Luân (Tư vấn kỹ thuật MIỄN PHÍ 24/7). Hiện nay, ngoài máy lạnh âm trần cassette thì có thêm một loại sản phẩm cũng đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ và sang trọng, nhưng về chi phí lắp đặt thì có phần cao hơn so với máy lạnh cassette vì có thêm phần ống gió, miệng gió,... đó là máy lạnh âm trần ống gió hay còn gọi là máy lạnh giấu trần. Hiện nay, Thanh Hải Châu đang cung cấp dòng sản phẩm này của 4 hãng nổi tiếng là: Daikin - LG - Mitsubishi Heavy - Reetech - Sumikura và Toshiba, thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần với giá cực ưu đãi. Quý khách có thể tham khảo chi tiết tại đây ⇒ https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0. Tùy vào yêu cầu và sở thích của mỗi khách hàng sẽ có sự lựa chọn mỗi loại sản phẩm khác nhau, nhưng để có được sự lựa chọn hoàn hảo và công trình hoàn thiện ưng ý nhất thì quý khách cần có sự tư vấn chuyên nghiệp từ kỹ thuật viên kinh nghiệm và am hiểu về mỗi loại sản phẩm, đừng ngần ngại gọi đến khi cần tư vấn nhé quý khách: 0911 260 247 - Mr Luân. Nếu quý khách đã có bản vẽ autocad công trình chi tiết cần chúng tôi báo giá theo số lượng dựa theo, hãy gửi đến địa chỉ email sau: infothanhhaichau@gmail.com để được phản hồi nhanh nhất. ► Xem thêm nhiều công trình thi công khác tại ⇒ https://thanhhaichau.com/dich-vu CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU MONG MUỐN BIẾN MỌI CÔNG TRÌNH CỦA QUÝ KHÁCH TRỞ NÊN HOÀN HẢO NHẤT
 2. Điện Lạnh Thanh Hải Châu _ Đại lý cấp 1 cung cấp máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy chính hãng giá rẻ, giao hàng lắp đăth tận nơi. Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy thương hiệu hàng đầu Nhật Bản nên các sản phẩm được sản xuất với công nghệ tiên tiến dưới quy trình giám sát chặt chẽ theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Dòng máy được hoạt động theo cơ chế thổi khí lạnh qua các ống gió, được lắp ở trên trần hoặc giấu vào trong trần nhà, la phông để thiết bị không lộ ra ngoài. Điều này giúp các bộ phận của máy lạnh được bảo vệ, tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tăng tuổi thọ sản phẩm. Đồng thời, các dây nối sẽ được giấu đi giúp tiết kiệm không gian, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Với thiết kế lắp đặt giấu trần với áp suất tĩnh, hạn chế tối đa độ ồn khi máy hoạt động. Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy có điểm gì nổi bật? - HỆ ĐIỀU KHIỂN : Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi có nhiều hệ điều khiển cho bạn chọn. - DÃY ÁP SUẤT TĨNH NGOÀI MỞ RỘNG : Có thể điều khiển áp suất tĩnh ngoài 1 cách tự động (E.S.P). Dàn lạnh có thể nhận biết áp suất tĩnh bên ngoài và duy trì lưu lượng gió phù hợp. - CỬA SỔ KIỂM TRA TRONG SUỐT : Khi máng nước xả bị dơ, có thể kiểm tra dễ dàng qua cửa sổ trong suốt này mà không phải tháo máng nước ra xem. - BƠM NƯỚC XẢ TIỆN LỢI : Bơm nước xả được lắp sẵn với độ nâng đường ống là 600mm. Dàn lạnh được giấu hoàn toàn trên trần, thích hợp cho không gian nội thất sang trọng. - DỄ DÀNG VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT : - CHẾ ĐỘ GIẢI ĐÔNG BẰNG MẠCH VI XỬ LÝ : Chế độ này giúp tự giải đông và giảm thiểu sự vận hành quá mức của máy. Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố. - CHẾ ĐỘ KHỬ ẨM : Làm giảm độ ẩm bằng cách kiểm soát gián đoạn chu kì làm lạnh. - CHẾ ĐỘ NGỦ : Giúp kiểm soát nhiệt độ một cách tự động trong thời gian cài đặt để đảm bảo nhiệt đọ phòng không quá lạnh hay quá nóng. - CHẾ ĐỘ OFF/ON TIMER : Máy sẽ tự động tắt/mở theo giờ đã được cài đặt, có thể khởi động sớm so với giờ cài đặt nhằm giúp nhiệt độ phòng đạt theo mong muốn khi bắt đầu sử dụng. THAM KHẢO GIÁ CÁC MODEL MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY MỚI NHẤT HIỆN NAY FDUM50VF/SRC50ZSX-S - Công Suất 17100 Btu - 2 HP FDUM71VF1/FDC71VNP-Công suất 24200 Btu - 2.5 HP FDUM100VF2/FDC90VNP- Công suất 30700 Btu - 3.5 HP FDUM100VF2/FDC100VNP- Công suất 34100Btu- 4 HP FDUM125VF/FDC125VNA - Công suất 42700Btu - 5 HP FDUM140VF/FDC140VNA- Công suất 47800 Btu - 5.5 HP >>https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52<< => Ngoài ra Thanh Hải Châu còn là nhà thầu uy tín chuyên cung cấp, thi công máy lạnh giấu trần các hãng nổi tiếng thế giới hiện nay như : LG, Daikin, Reetech, Toshiba, Mitsubishi,..... với mức giá rẻ nhất thị trường miền Nam, sở hữu đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm, kỹ thuật lắp đặt chuyên nghiệp, với trình độ am hiểu về sản phẩm chi tiết của những người thợ chuyên môn sẽ đem đến một công trình hoàn thiện đẹp nhất cho khách hàng. Vấn đề này, hãy để đội ngũ kỹ thuật của Thanh Hải Châu giúp cho quý khách nhé! CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822007099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52
 3. Điện Lạnh Thanh Hải Châu (www.thanhhaichau.com) đơn vị chuyên phân phối máy lạnh giấu trần Daikin FDR500PY1 giá tốt nhất dành cho nhà xưởng. Dàn lạnh nối ống gió . Phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn. Nhỏ gọn: nhỏ, nhẹ, lắp đặt dễ dàng Hệ thống ống gió cho phép bố trí hiệu quả nhất các miệng gió, phù hợp với bố trí trong phòng. Khoang hút gió hồi chuẩn phía sau giúp việc nối ống gió đơn giản hơn. Vận hành êm ái Tốc độ quạt điều chỉnh được: Cao/Thấp Đấu nối ống nước xả có thể thực hiện bên trong máy. Ống môi chất lạnh và ống nước xả có chung đầu ra. Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR500PY1 20 HP 171000Btu inverter Model máy :FDR500PY1/RZUR500PY1 Thương hiệu :Daikin Nơi sản xuất :Thái Lan Bảo hành :01 năm máy, 05 năm máy nén Công suất :171.000Btu/ 50 Kw/ 20 HP Công nghệ inverter :Có Giá máy : Call ♦ Tìm mua + thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần ở đâu giá rẻ, uy tin, chuyên nghiệp? Quý khách hàng đang tìm kiếm và lựa chọn một đơn vị nhà thầu uy tín và kinh nghiệm lâu năm để lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại TP HCM hay tại các tỉnh lân cận như : Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Thuận, Nha Trang,... hãy liên hệ ngay cho Thanh Hải Châu để được hỗ trợ tư vấn thông tin nhanh nhất và khảo sát công trình miễn phí. Chúng tôi cam kết với kinh nhiệm lâu năm về thi công lắp đặt máy lạnh cho các công trình lớn nhỏ toàn miền nam và sự nhiệt tâm trong công việc sẽ đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng. Cần mua hàng - khảo sát công trình - thi công lắp đặt vui lòng liên hệ : CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM - Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com ** Một vài hình ảnh thực tế tại công trình thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin của Thanh Hải Châu : • Và còn rất nhiều công trình thi công khác, quý khách có thể xem tại : ĐÂY Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-ong-gio-daikin-fdr500py1-20-hp-171000btu-inverter
 4. Điện Lạnh Thanh Hải Châu (www.thanhhaichau.com) _ Đơn vị chuyên thi công máy lạnh âm trần nối ống gió uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh nhất miền nam.máy lạnh âm trần nối ống gió (hay còn gọi là máy lạnh giấu trần nối ống gió) đã trở thành một sản phẩm được săn lùng ráo riết và chiếm trọn cảm tình của những chủ nhân biệt thự sang trọng.Điều hòa không khí đã là một thiết bị thiết yếu đối với nhiều gia đình hiện nay. Không chỉ dừng lại ở việc làm mát mà còn thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân ngôi bên cạnh những yếu tố khác như những tiện ích hiện đại, thông minh, phù hợp với đẳng cấp ngôi nhà. » Xem chi tiết tại : Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào?Máy lạnh âm trần nối ống gió bán chạy nhất hiện nay. Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin. Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A Công suất hoạt động: 2hp – 20hp. Giá tham khảo: 25.500.000đ – 132.000.000đ Chế độ bảo hành: 01 năm máy, 05 năm máy nén => Tham khảo ngay : Tính năng máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin model FBFC Máy lạnh âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy. Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A Công suất hoạt động: 2.0hp – 5.5hp. Giá tham khảo: 29.000.000đ – 58.900.000đ. Chế độ bảo hành: 2 năm cho toàn máy. => Tham khảo ngay : Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy có điểm gì nổi bật? Máy lạnh âm trần nối ống gió Toshiba. Công nghệ: Nhật Bản. Sản xuất: Thái Lan. Môi chất lạnh: Gas R410A. Công suất hoạt động: 1.5hp – 7.0hp Giá tham khảo: 17.800.000đ – 46.600.000đ Chế độ bảo hành: 1 năm cho toàn máy. => Tham khảo ngay : Tìm hiểu chi tiết máy lạnh giấu trần ống gió Toshiba inverter✪ Chọn đơn vị thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió cho biệt thự sang trọng chuyên nghiệp.• Khi đã chọn được thiết bị làm mát cho không gian của mình thì bạn cũng cần chọn một đơn vị thi công uy tín, chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm bởi lẽ máy lạnh giấu trần nối ống gió rất khó để lắp đặt, hơn thế nữa loại máy này được giấu kín trên trần nhà và được thi công khi kiến trúc ngôi nhà đang còn ở phần thô, nếu chẳng may hợp tác với sai người và máy có lỗi, thì việc sửa chữa nó là rất phức tạp để diễn ra.• Và Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị nhà thầu mà bạn có thể yên tâm giao phó công trình của mình. Đến với dịch vụ Thi công máy lạnh âm trần nối ống gió của chúng tôi, bạn sẽ nhận được sự hài lòng về chất lượng và cả thái độ làm việc tỉ mỉ của nhân viên có tay nghề cao với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực điện lạnh.• Bạn có thể tham khảo 1 số công trình Thanh Hải Châu đã hoàn thiện thi công :+ Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân+ Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp+ Thiết Kế, Thi Công Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió 2.5 HP Trọn Gói⇒ Bạn có thể tham khảo sản phẩm TẠI ĐÂYVề phần chi phí, bạn hãy liên hệ với nhân viên kỹ thuật của chúng tôi qua Hotline 0911260247 - Mr Luân để được khảo sát và báo giá tư vấn miễn phí nhé. Vì đây là một hệ thống khá phức tạp, đòi hỏi thực tế cao, cho nên chúng tôi khó có thể đưa ra bảng giá cụ thể chính xác được cho bạn.CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU• Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM• Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân• Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183• Website công ty : thanhhaichau.comNguồn tin liên quan: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0
 5. Đơn vị uy tín phân phối, lắp đặt máy lạnh giấu trần Reetech giá tốt nhất thị trường Điện Lạnh Thanh Hải Châu ( www.thanhhaichau.com ) chuyên phân phối, lắp đặt máy lạnh giấu trần Reetech giá tốt nhất thị trường thẩm mỹ, uy tín, chất lượng Nhưng liệu rằng sản phẩm có chất lượng, giá có rẻ, hoạt động có bền hơn các sản phẩm khác? Đó là vấn đề mà nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. REETECHlà thương hiệu điện lạnh của người Việt Nam . Mặc dù ra đời sau các thương hiệu nổi tiếng như DAIKIN, LG, PANASONIC... nhưng Reetech lại đang dần khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường với chất lượng sản phẩm tốt, bền bỉ , thiết kế đẹp sang trọng. Chính vì vậy người tiêu dùng Việt nam đánh giá khá cao về chất lượng sản phẩm của thương hiệu Reetech đã và đang chọn lựa sản phẩm cho gia đình & công ty của mình. +++ Xem chi tiết máy https://thanhhaichau.com/san-pham?brand=53 -->>Máy lạnh giấu trần Reetech có những đặc trưng nổi bật nào: ♦ Thiết kế nhỏ gọn ♦ Duy trì nhiệt độ ổn định ♦ Hoạt động êm ái không gây tiếng ồn ♦ Kích thước mỏng nhẹ ♦ Dễ dàng lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng ♦ Môi chất R410A thân thiện với môi trường Tính năng nổi bật: ♦ Gió hồi có thể lấy từ phía sau hoặc phía dưới ♦ Cung cấp gió tươi tạo ra môi trường trong lành ♦ Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu ♦ Hẹn giờ hoạt động & tự động khởi động lại khi có điện ♦ Chức năng tự phân tích và chấn đoán lỗi ♦ Bộ điều khiển dây giúp điều khiển điều hòa dễ dàng ♦ Tích hợp bơm nước ngưng (tùy chọn) ♦ Chế độ ngủ ♦ Chế độ tiết kiệm ♦ Tự động xả băng ♦ Chống các tác nhân ăn mòn & chịu được môi trường vùng biển ►Một số sản phẩm máy lạnh giấu trần Reetech đang phân phối Máy lạnh giấu trần Reetech RRE24‑BA‑A công suất 24.000 Btu/h Mã sản phẩm: RRE24‑BA‑A/RC24‑BAE‑A Công suất: 2.5 ngựa | 2.5 hp Giá: Liên hệ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A công suất 36.000 Btu/h Mã sản phẩm: RRE36‑BA‑A/RC36‑BAE‑A Công suất: 4 ngựa | 4 hp Giá: Liên hệ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Phù hợp: Showrooom, quán cafe, công ty, hội trường, nhà hàng, nhà xưởng,… Máy lạnh giấu trần Reetech RRE60‑BA‑A công suất 60.000 Btu/h Mã sản phẩm: RRE60‑BA‑A/RC60‑BAE‑A Công suất: 6 ngựa | 6 hp Giá: Liên hệ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Máy lạnh giấu trần Reetech RD90‑QA‑A công suất 90.000 Btu/h Mã sản phẩm: RD90‑QA‑A/RC90‑QAD‑A Công suất: 9 ngựa | 9 hp Giá: Liên hệ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Máy lạnh giấu trần Reetech RD100/RC100‑L1A công suất 100.000 Btu/h Mã sản phẩm:RD100/RC100‑L1A Công suất: 10 ngựa | 10 hp Giá: Liên hệ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm ►Bạn cần xem thêm : Ưu - nhược điểm máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI, LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN REETECH GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG Tại TP HCM, Công Ty Thanh Hải Châu là đơn vị phân phối -Thi công máy lạnh giấu trần Reetechchính hãng với mức giá cạnh tranh và ưu đãi nhất cho các công trình. Chính sự kết hợp của 2 yếu tố là vừa cung cấp và vừa lắp đặt cho nên mỗi thành viên của Thanh Hải Châu hiểu rõ yêu cầu lắp đặt đúng chuẩn, cũng như những nguyên tắc cần thiết trong mỗi bước lắp đặt để giúp hoàn thiện sản phẩm đúng quy trình - thẩm mỹ - bền bỉ và chất lượng. Sau lắp đặt, chúng tôi còn bảo hành lên đến 12 tháng cho công trình. Vì vậy khách hàng hoàn toàn yên tâm chọn Thanh Hải Châu để mua máy và lắp đặt. Vừa cung cấp, vừa lắp đặt nên giáthi công máy lạnh giấu trần cho công trình cũng sẽ ưu ái hơn nhiều cho các chủ công trình. Vậy nên nếu bạn đang cần Tư vấn - Báo giá - Khảo sát công trình lắp đặt máy lạnh nối ống gió Reetech hay các hãng khác thì hãy gọi Mr Luân theo số Hotline 0911 260 247 ngay hôm nay nhé ! Dưới đây là một số hình ảnh đang thi công lắp đặt : ++Qúy khách hàng cũng có thể tham khảo nhiều hơn qua: thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần Reetech 10HP cho nhà hàng tiệc cưới tại Cam Ranh Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương ---> Xem thêm dịch vị bên Thanh Hải Châu: https://thanhhaichau.com/dich-vu Hình ảnh thực tế ghi lại khi thi công → Nếu quý khách có nhu cầu cần chúng tôi báo giá qua email chi tiết theo yêu cầu cụ thể hãy gửi đến địa chỉ: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com, sẽ được phản hồi nhanh nhất. ♦ Ở mỗi thời điểm khác nhau giá máy sẽ có thể thay đổi tăng hay giảm, nếu cần theo số lượng cụ thể hãy liên hệ đến Phòng kinh doanh: 02822007099 – 0901432183 để có được báo giá tốt nhất ! Điện Lạnh Thanh Hải Châu - Mong muốn đem đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho mọi nhà !
 6. ĐƠN VỊ CHUYÊN PHÂN PHỐI - THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN LG ABNQ09GL1A2 CHÍNH HÃNG CHO CÁC CÔNG THI CÔNG.Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp - Thi công máy lạnh giấu trần LG ABNQ09GL1A2 chính hãng giá thành cạnh tranh nhất thị trường miền nam.Máy lạnh giấu trần LG ABNQ09GL1A2 công suất 8.500 Btu/h ~ 1 HP, gas R410, nhập khẩu Thái Lan. Sản phẩm với thiết kế thích hợp lắp đặt với mọi không gian.Máy lạnh giấu trần LG ABNQ09GL1A2 Model máy : ABNQ09GL1A2/ABUQ09GL1A2 Thương hiệu : LG Electronics Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 12 tháng Công suất : 8500 Btu/ 2.49 kW/ 1 Công nghệ inverter : Có Quý khách có thể tham khảo giá máy tại link web sau:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=57► Tham khảo thêm giá máy lạnh giấu trần các hãng tại Thanh Hải Châu theo link:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0* Tính năng của máy lạnh giấu trần LG ABNQ09GL1A2 :Tối đa hóa S.E.P ( áp suất tĩnh bên ngoài )Với bộ dàn lạnh mới, chiều dài ống gió có thể kết nối dài hơn ống gió hiện tại do mức E.S.P. tối đa được cải thiện. Ðộ ồn cũng giảm khoảng 14%.Dễ dàng bảo hành và bảo dưỡngNgười dùng không cần phải tháo rời toàn bộ mặt nạ để bảo trì; bởi mặt nạ được chia thành 2 phần; thứ nhất là dàn trao đổi nhiệt và thứ hai là khối quạt / động cơ. Người dùng có thể dễ dàng tháo rời và gắn lại bộ lọc trong không gian hạn chế hiện có.Điều khiển bằng hai cảm biến nhiệtNhiệt độ trong nhà có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng các bộ cảm biến nhiệt trong điều khiển từ xa cũng như từ dàn lạnh. Nhiệt độ không khí ở trần và sàn có thể chênh lệch đáng kể. Hai cảm biến nhiệt có thể tối ưu hóa nhiệt độ không khí trong nhà để tạo ra môi trường dễ chịu hơn.Giảm tối thiểu độ caoCác ống gió áp suất tĩnh trung bình mới là giải pháp lý tưởng để lắp đặt trong không gian hạn chếHoạt động cho nhiều phòngSử dụng ống xoắn ốc (nhúng loại linh hoạt) và buồng dòng, có thể vận hành làm mát / sưởi ấm cho nhiều phòng cùng lúc.Máy nén SCROLL R1 mới mang tính đột pháMáy nén Scroll tiên tiến được tích hợp để mang lại hiệu suất và độ tin cậy cao. Loại máy nén này tiên tiến hơnso với loại máy nén thường, đặc biệt là chuyển động nghiêng của đĩa xoắn ốc đã được cải thiện.Ngoài ra, phạm vi nhiệt độ vận hành đã được cải thiện so với loại thường.- Máy nén Scroll có cấu trúc đơn giản- Hiệu suất cao (tải thấp ở tốc độ thấp / hiệu suất tổng)- Tiếng ồn thấp (ngay cả với tốc độ cao )- Cải thiện chuyển động nghiêng xoắn ốc- Trọng lượng giảm 20% (so với máy nén thường)►Bạn cần xem thêm: Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin / Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba/ Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech.ĐƠN VỊ CHUYÊN PHÂN PHỐI - THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN LG ABNQ09GL1A2- THI CÔNG ỐNG ĐỒNG GIÁ RẺ CHO CÁC CÔNG THI CÔNG.⇔ Bên cạnh là đại lý phân phối, Công ty Thanh Hải Châu cũng là nhà thầu lắp máy lạnh giấu trần và thi công ống đồng máy lạnh chuyên nghiệp nhất. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió , chúng tôi tự tin đảm bảo có thể hoàn thành được tất cả các công trình mà quý khách hàng giao phó với thời gian nhanh nhất.---> Xem thêm dịch vị bên Thanh Hải Châu: https://thanhhaichau.com/dich-vu♦ Công trình thực tếThi công máy lạnh giấu trần► Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhiều hơn và mua hàng với giá tốt nhất :CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU- Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM- Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com- Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân- Phòng bán hàng : 02822007099 – 0901432183- Website công ty : thanhhaichau.comNguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-lg-abnq09gl1a2-1-hp-8500-btu-inverter
 7. Máy lạnh giấu trần nối ống gió được lắp giấu bên trong trần nhà, chỉ lộ ra miệng gió giúp không gian bên ngoài gọn gàng, các bộ phận của máy lạnh được bảo vệ và không tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài gây hỏng hóc. Hoàn toàn êm ái và không gây ra tiếng ồn khi hoạt động dù công suất lớn. Đây được xem là máy lạnh mang tính thẩm mỹ cao nhất trong các dòng có mặt trên thị trường hiện này, được hầu hết nhà hàng tiệc cưới sử dụng. ⇒ Vậy, vì sao thi công máy lạnh giấu trần cho nhà hàng là tốt nhất? 1. Nhà hàng là nơi có không gian như thế nào? • Nhà hàng là nơi có không gian rộng lớn, thường được trang trí theo phong cách sang trọng và đẳng cấp. • Nhiều bàn ghế, ngõ ngách, vật dụng trang trí. • Phục vụ ăn uống, nấu nướng nên thường có nhiều mùi thức ăn. • Thời gian hoạt động khá lâu, lên đến hơn 12 tiếng/ngày và liên tục. ⇒ Yêu cầu chung của nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị là bố trí thiết bị máy lạnh liên quan phải thông thoáng, tạo độ rộng cho phòng, yêu cầu thẩm mỹ cao, đảm bảo được vẻ thẩm mỹ và bảo vệ sức khỏe khách hàng. 2. Vì sao lắp máy lạnh giấu trần cho nhà hàng được cho là tốt nhất? • Thiết kế độc đáo, đạt thẩm mỹ Máy lạnh giấu trần phù hợp với tất cả kiểu trần và đèn thiết kế cho nhà hàng để đạt độ thẩm mỹ cao nhất trong tất cả dòng máy lạnh phù hợp, bằng cách giao quyền thiết kế và lên ý tưởng về chiếc mặt nạ thổi gió cho chủ nhà. Điều này giúp không gian bạn có được vẻ đẹp độc đáo và không đụng hàng. Tuy nhiên hãy nhớ là làm thật nhiều khe hở để tránh hiện tượng nhỏ nước nhé. • Chất lượng làm mát tốt Cửa phân phối gió được bố trí dọc theo trần la phông theo hướng gió cấp và hồi đối xứng nhau vì vậy không khí được phân phối đều và luân chuyển từ cấp về hồi tạo ra không gian lạnh đều, không quá nóng và quá lạnh ở các vị trí khác nhau. Do được thổi gián tiếp qua cả một hệ thống ống gió mềm nên hơi lạnh mà sản phẩm này mang đến cho không gian bạn rất nhẹ nhàng, tự nhiên, hoàn toàn không gây một chút cảm giác là đang sử dụng máy lạnh. • Hoạt động bền bỉ, không phát ra tiếng động Bất kì một hệ thống máy lạnh nào cũng đều phát ra tiếng ồn khi hoạt động, tuy nhiên với máy lạnh giấu trần nối ống gió thì lại hoàn toàn không hề nghe thấy gì, bởi vì hệ thống đã được ngăn cách qua cả một trần nhà. • Công suất da dạng từ 1 HP – 32 HP Vỡi dãy công suất này, máy lạnh âm trần nối ống gió cho phép người dùng tự ý kết hợp nhiều công suất lại với nhau để đảm bảo cho không gian được mát mẻ toàn diện, lưu ý là hãy lắp dư từ 0.5 HP – 1.0 HP để không gian luôn giữ được độ thoáng mát của nó nhé. ** Bên cạnh đó bạn cũng cần lưu ý : • Thường phải được lên kế hoạch và bắt đầu lắp đặt ngay khi phần thô vừa hoàn thành xong. • Ít thương hiệu để lựa chọn thi công. • Xét riêng về giá sản phẩm, máy lạnh giấu trần có giá rẻ hơn so với máy lạnh âm trần, máy lạnh tủ đứng tuy nhiên xét về tổng thể cả công trình thì chi phí đầu tư là khá cao. » Xem thêm : Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? 3. Nên mua thương hiệu máy lạnh giấu trần nào? Và mua ở đâu? Hiện nay, thị trường có các dòng máy lạnh giấu trần nối ống gió như sau : • Máy lạnh giấu trần LG : công suất từ 1.0 HP – 5 HP. • Máy lạnh giấu trần Daikin : công suất từ 1.0 HP – 20 HP. • Máy lạnh giấu trần Toshiba : công suất từ 1.5 HP – 7 HP. • Máy lạnh giấu trần Reetech : công suất từ 2.5 HP – 32 HP. • Máy lạnh giấu trần Mitsu Heavy : công suất từ 2.0 HP – 5.5 HP. • Máy lạnh giấu trần Sumikura : công suất từ 1.5 HP – 6.0 HP. (Để biết thêm chi tiết về giá máy của từng model, công suất, hãy click vào đường link được gắn trên mỗi sản phẩm nhé). ⇒ Tùy vào mỗi sở thích, tính cách và điều kiện kinh tế có thể chi trả khác nhau mà bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm phù hợp hoặc bạn có thể liên hệ vào Hotline 0911 260 247 - Mr Luận để kỹ thuật của Thanh Hải Châu hỗ trợ bạn một cách tốt nhất nhé! Điện Lạnh tự tin là một trong những đại lý chuyên phân phối và lắp máy lạnh giấu trần cho nhà hàng chuyên nghiệp nhất với giá cực rẻ tất cả các quận TPHCM và các tỉnh lân cận Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai,… Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong phân phối và thi công máy lạnh âm trần nối ống gió cho nhà hàng, nhận thầu cho nhiều công trình vừa có lớn có như nhà xưởng, hội trường, biệt thự, bệnh viện, nhà hàng… đây đều là những không gian có cách lắp đặt vô cùng phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao, độ chính xác và tỉ mỉ cần thiết trong lên ý tưởng, thiết kế và tiến hành lắp đặt… Thanh Hải Châu cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng sự chuyên nghiệp, bạn sẽ thấy được điều này chỉ với 1 cuộc gọi. Hình ảnh thưc tế tại công trình thi công của Thanh Hải Châu » Xem thêm : Công trình thi công máy lạnh NHÀ HÀNG tiệc cưới Như Ý tại Cam Ranh CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/vi-sao-lap-may-lanh-giau-tran-cho-nha-hang-duoc-cho-la-tot-nhat
 8. Phòng khám, bệnh viện là nơi tập trung đông người, nhiều người ra vào thường xuyên nên rất cần một máy điều hòa để tạo bầu không khí dễ chịu. Việc Thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió cho bệnh viện được xem là giải pháp hữu hiệu nhất, vì đảm bảo hài hòa cả 2 yếu tố: làn gió trong lành, thoáng mát, lại tạo được vẻ thẩm mỹ độc đáo theo ý muốn chủ đầu tư, bên cạnh đó, khẳng định được vị thế của chủ đầu tư vì chỉ những người có điều kiện, mới dám lựa chọn dòng sản phẩm này….Vậy hãy cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu xem "Có nên thi công máy lạnh giấu trần cho phòng khám, bệnh viện không?" qua bài viết sau nhé!1. Đặc điểm không gian phòng khám, bệnh viện• Người đi khám, chữa bệnh rất nhiều, ra vào thường xuyên nên dễ bị thất thoát hơi lạnh.• Nhiều ngõ ngách, và nhiều thiết bị vật dụng khám, chữa bệnh.• Yêu cầu không gian sang trọng, hiện đại, mát mẻ, thông thoáng.• Thường thì có 2 khu vực : khám chữa bệnh và phòng nghỉ ngơi cho bệnh nhân. Và dù là nơi nào thì cũng đều rất cần có một không gian thoải mái, làn gió nhẹ nhàng để nghỉ ngơi và an tâm chữa bệnh. 2. Lợi ích của việc thi công máy lạnh giấu trần cho bệnh viện• Có khả năng điều hòa không khí cho cả một không gian lớn.• Mặt nạ thổi gió được phân bố đều dọc theo la phông, đảm bảo gió sẽ được luân chuyển đều trong phòng.• Là dòng mang tính thẩm mỹ cao nhất trong tất cả các loại máy lạnh có trên thị trường hiện nay tạo không gian hiện đại, đẳng cấp.• Khả năng hoạt động bền bỉ, ít xảy ra hư hỏng và tránh được tình trạng nhỏ nước không đáng có làm ảnh hưởng đến độ làm mát của hội trường.• Có khả năng lọc gió rất tốt và khiến cho không gian trở nên tươi mát.• Vì là dòng máy lạnh thổi gián tiếp qua hệ thống ống gió nên hơi lạnh sẽ dịu nhẹ hơn so với các dòng máy lạnh thổi trực tiếp (máy lạnh âm trần cassette hay máy lạnh treo tường) nên dòng này rất thích hợp lắp đặt cho bệnh viện, phòng khám chất lượng cao, tạo cảm giác thoải mái và tốt cho sức khỏe bệnh nhân.• Hoạt động êm và không hề nghe tiếng động, bởi vì hệ thống đã được ngăn cách qua cả một trần nhà. 3. Những vấn đề cần lưu ý khi thi công máy lạnh âm trần nối ống gió cho bệnh viện• Thường phải được lên kế hoạch và bắt đầu lắp đặt ngay khi phần thô vừa hoàn thành xong.• Ít thương hiệu để lựa chọn thi công.• Xét riêng về giá sản phẩm, máy lạnh giấu trần có giá rẻ hơn so với máy lạnh âm trần, máy lạnh tủ đứng tuy nhiên về tổng thể cả công trình thì chi phí đầu tư là khá cao.• Là máy thổi gián tiếp nên cần phải lắp dư công suất so với diện tích cửa căn phòng để đảm bảo được độ mát.• Phức tạo trong việc lắp đặt vì có phải nối thêm một hệ thống ống gió dẫn hơi lạnh đến các mặt nạ.• Chi phí bảo trì, vệ sinh về sau cao hơn dòng máy lạnh treo tường, âm trần cassette.4. Các thương hiệu máy lạnh giấu trần hiện nayMáy lạnh giấu trần khác với máy lạnh âm trần cassette, không phải thương hiệu nào cũng cung cấp dòng máy này, có thể hiểu đây là một sản phẩm yêu cầu kĩ thuật như thế nào. Hiện nay, thị trường có các hãng máy lạnh giấu trần đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành điều hòa, như sau :• Máy lạnh giấu trần Daikin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58• Máy lạnh giấu trần LG : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=57• Máy lạnh giấu trần Toshiba : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=55•Máy lạnh giấu trần Reetech : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=53• Máy lạnh giấu trần Mitsu Heavy : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52• Máy lạnh giấu trần Sumikura : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=49⇒ Để biết thêm về những thông tin chi tiết, model, giá cả của từng loại máy, nên sử dụng hãng nào cho phù hợp nhất với yêu cầu của bạn, hãy liên hệ qua Holtine 0911260247 để được Mr Luân tư vấn cụ thể nhất nhé!Cho dù bạn chọn bất kì thương hiệu nào thì cũng cần đến những người thợ có tay nghề cao vì thi công máy lạnh giấu trần rất khó để lắp đặt, hơn thế nữa loại máy này được giấu kín trên trần nhà và được thi công khi kiến trúc ngôi nhà đang còn ở phần thô, nếu chẳng may hợp tác với sai người và máy có lỗi, thì việc sửa chữa là rất phức tạp và tốn khá nhiều chi phí khắc phục.Với đội ngũ kỹ thuật viên đã có kinh nghiệm trên 10 năm và đã từng thi công máy lạnh âm trần nối ống gió cho rất nhiều công trình lớn (nhà xưởng, xí nghiệp, bệnh viện,... ) trên địa bàn miền Nam thì Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự tin có thể đảm nhiệm phần khó nhằn này. Bạn có thể tham khảo thêm về những công trình tiêu biểu do Thanh Hải Châu tư vấn, thiết kế và thi công TẠI ĐÂY.CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU• Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM• Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân• Phòng bán hàng : 02822120566 – 0901432183• Website công ty : thanhhaichau.comNguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...lanh-giau-tran-cho-phong-kham-benh-vien-khong
 9. Điện Lạnh Thanh Hải Châu là nhà phân phối lớn Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy giá sỉ tốt nhất chỉ từ 1 bộ cho mọi công trình. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Thái Lan, sử dụng dòng Gas R410 làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện với thời gian bảo hành chính hãng 24 tháng. Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5Mã sản phẩm: FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5Giá: 20,200,000 đ (Đã bao gồm VAT)Công suất: 2 ngựa | 2.0 hpMáy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5Mã sản phẩm: FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5Giá: 24,700,000 đ (Đã bao gồm VAT)Công suất: 3 ngựa | 3.0 hpMáy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5Mã sản phẩm: FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5Giá: 31,900,000 đ (Đã bao gồm VAT)Công suất: 4 ngựa | 4.0 hpMáy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5Mã sản phẩm: FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5Giá: 31,900,000 đ (Đã bao gồm VAT)Công suất: 5 ngựa | 5.0 hp⇒Xem thêm : Bảng giá máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy Inverter May lạnh giau tran noi ong gio Mitsubishi Heavy mang lại vẻ đẹp trang trọng, hài hòa thiết kế nội thất cho không gian sử dụng. Thanh Hải Châu là đơn vị chuyên nhận thi công lắp giấu trần nối ống gió chuyên nghiệp – uy tín – giá rẻ - thi công nhanh chóng và thẩm mỹ đẹp mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Liên hệ ngay cho Hotline : 0911.260.247 – Mr.Luân để được tư vấn và khảo sát công trình miễn phí . >> Tham khảo chủ đề : Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy có điểm gì nổi bật? ----------------------------------------Giá trên chỉ tham khảo. Mọi thắc mắc cần được tư vấn và báo gía sản phẩm tốt nhất theo từng thời điểm & số lượng liên hệ với chúng tôi qua thông tin:CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân♦ Phòng Bán Hàng : 028.2200.7099 - 0901.4321.83♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com♦ Website : www.thanhhaichau.comNguồn tin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52
 10. Báo giá máy lạnh giấu trần Daikin mới nhất, giá sỉ cho nhà thầu công trình.Thanh Hải Châu phân phối Máy lạnh giấu trần Daikin với giá rẻ nhất thị trường miền nam và miễn phí vận chuyển trong TP.HCMThích hợp với không gian diện tích lớn, đông người như phòng khách, văn phòng, nhà hàng, nhà xưởng...Sử dụng máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho mọi công trình giúp tiết kiệm điện tốt nhất, với công nghệ inverter quý khách hàng sử dụng thoải mái mà không còn lo lắng gì nữa.BẢNG GIÁ MÁY LẠNH GIẤU TRẦN DAIKIN MỚI NHẤT 2021 TẠI www.thanhhaichau.com.Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9 công suất 13.600 Btu/h (1.5 HP)Gía : 16,200,000đ ( Đã bao gồm VAT )Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9 công suất 17.000 Btu/h (2 HP)Gía : 20,450,000đ ( Đã bao gồm VAT )Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9 công suất 20.500 Btu/h (2.5 HP)Gía : 24,650,000đ ( Đã bao gồm VAT )Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 công suất 24.200 Btu/h (3 HP)Gía : 29,350,000đ ( Đã bao gồm VAT )Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 công suất 29.000 Btu/h (3.5 HP)Gía : 30,350,000đ ( Đã bao gồm VAT )Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9 công suất 34.100 Btu/h (4 HP)Gía : 34,800,000đ ( Đã bao gồm VAT )Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC125DVM9 công suất 42.700 Btu/h ~ 5 HPGía : 37,800,000đ ( Đã bao gồm VAT )Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC140DVM9 công suất 47.800 Btu/h ~ 5.5 HPGía : 41,200,000đ ( Đã bao gồm VAT )Xem chi tiết từng sản phẩm tại :https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58-------------------------------------CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU♦ Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM♦ Hotline tư vấn kỹ thuật : 0911.260.247 - Mr Luân♦ Phòng Bán Hàng : 028.2200.7099 - 0901.4321.83♦ Email: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com♦ Website : www.thanhhaichau.comGiá tham khảo cho số lượng 01 bộ, khi cần số lượng cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng bán hàng để có giá tốt nhất vào mỗi thời điểm. SỐ LƯỢNG CÀNG LỚN, GIÁ CÀNG RẺ !►Tham Khảo Các Dịch Vụ Tiện Ích :Đơn Vị Cung Cấp, Lắp Đặt Máy Lạnh Giấu Trần Daikin Giá Rẻ Tại HCM Thiết Kế, Thi Công Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió 2.5 HP Trọn Gói
 11. Máy lạnh giấu trần Daikin tại thị trường hiện gần như phủ sóng toàn cầu, được rất nhiều khách hàng biết đến và lựa chọn hàng của người tiêu dùng bởi không những tốt về chất lượng , độ bền và công nghệ tiên tiến, sản phẩm này còn mang lại sự tiện nghi và đẳng cấp hơn cho người sử dụng.*** Bạn có thể tham khảo chi tiết ở bài sau: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...daikin-nguon-goc-xuat-xu-chat-luong-tot-khongMáy lạnh giấu trần nối ống gió ngày nay không những chỉ thương hiệu Daikin mà còn rất nhiều thương hiệu khách như Reetech, Mitsbishi Heavy, Toshiba...., mỗi thương hiệu đều có những ưu điểm riêng của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày nay,BẢNG BÁO GIÁ MÁY LẠNH GIẤU TRẦN DAIKIN CÓ INVERETR MỚI NHẤT .Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9 công suất 13.600 Btu/h (1.5 HP) loại inverterGía : 16,200,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9 công suất 17.000 Btu/h (2 HP) loại inverterGía : 20,450,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9 công suất 20.500 Btu/h (2.5 HP) loại inverterGía : 24,650,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 công suất 24.200 Btu/h (3 HP) loại inverterGía : 29,350,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 công suất 29.000 Btu/h (3.5 HP) loại inverterGía : 30,350,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9 công suất 34.100 Btu/h (4 HP) loại inverterGía : 34,800,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC125DVM9 công suất 42.700 Btu/h ~ 5 HP, loại inverterGía : 37,800,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC140DVM9 công suất 47.800 Btu/h ~ 5.5 HP, loại inverterGía : 41,200,000đ ( Đã bao gồm VAT)Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR200PY1 công suất 68.000 Btu/h ~8 HP InverterGía : CallMáy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR250PY1 công suất 91.000 Btu/h ~10 HP Inverter, là dòng máy inverterGía : CallMáy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR400PY1 công suất 136.000 Btu/h ~15 HP Inverter, là dòng máy inverterGía ; Call*Lưu ý : Gía trên website chỉ là giá tham khảo, để có giá tốt nhất vui lòng gọi 0911.260.247 Mr. LuânBên cạnh đó, Thanh Hải Châu là nhà thầu luôn việc lắp đặt máy, với đội ngũ kỹ thuật viên có bề dày kinh nghiệm, có sự nhiệt huyết và năng động, tận tâm tận lực vì mỗi khách hàng.Công trình lắp đặt máy lạnh Daikin giấu trần thực tế tại Bến Cát - Bình DươngChính sự kết hợp của 2 yếu tố là vừa cung cấp và vừa lắp đặt cho nên mỗi thành viên của Thanh Hải Châu hiểu rõ yêu cầu lắp đặt đúng chuẩn, cũng như những nguyên tắc cần thiết trong mỗi bước lắp đặt để giúp hoàn thiện sản phẩm đúng quy trình - thẩm mỹ - bền bỉ và chất lượng.Sau lắp đặt, chúng tôi còn bảo hành lên đến 12 tháng cho công trình. Vì vậy khách hàng hoàn toàn yên tâm chọn Thanh Hải Châu để mua máy và lắp đặt.Vừa cung cấp, vừa lắp đặt nên giá Thi công máy lạnh giấu trần cho công trình cũng sẽ ưu ái hơn nhiều cho các chủ công trình. Vậy nên nếu bạn đang cần Tư vấn - Báo giá - Khảo sát công trình lắp đặt máy lạnh nối ống gió Daikin hay các hãng khác thì hãy gọi Mr Luân theo số Hotline 0911 260 247 ngay hôm nay nhé !CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá nhanh theo số lượng: infothanhhaichau@gmail.com Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm: 02822007099 – 0901432183 website: www.thanhhaichau.com
 12. Điện Lạnh Thanh Hải Châu cung cấp bảng giá Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech mới nhất với mức giá thấp nhất. Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech là giải pháp điều hòa hoàn hảo nhất mang cho không gian có kiến trúc đẹp, mang lại sự tiện nghi cũng như tính thẩm mỹ cao cho ngôi nhà và công trình của bạn. Những năm trở lại đây, dòng máy lạnh giấu trần nối ống gió (hay còn gọi là máy lạnh giấu trần) dần phổ biến và quen thuộc hơn với người tiêu dùng. Chủ đề liên quan: Ưu - nhược điểm máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? ♦ Sau đây là những Model và giá Máy lạnh giấu trần của hãng Reetech mà Thanh Hải Châu đang phân phối. Máy lạnh giấu trần Reetech RRE24‑BA‑A công suất 24.000 Btu/h ~ 2.5 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A công suất 36.000 Btu/h ~ 4 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RRE48‑BA‑A công suất 48.000 Btu/h ~ 5.5 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RRE60‑BA‑A công suất 60.000 Btu/h ~ 6 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RD90‑QA‑A công suất 90.000 Btu/h ~ 9 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RD100/RC100‑L1A công suất 100.000 Btu/h ~ 10 HP Gía :67,900,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy lạnh giấu trần Reetech RD120/RC120‑L1A công suất 120.000 Btu/h ~ 12 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RD150‑QA‑A công suất 150.000 Btu/h ~ 15 HP Gía : call Máy lạnh giấu trần Reetech RD160/RC160‑L1A công suất 160.000 Btu/h ~ 16 HP Gía : call liên hệ trực tiếp để có giá chính xác nhất: 02822007099 – 096.2829.308 • Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm các sản phẩm cùng hãng tại link web:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran Bên cạnh bán máy chúng tôi còn là nhà thầu Thi công máy lạnh giấu trần Reetech cũng như máy lạnh giấu trần các hãng chuyên nghiệp với kinh nghiệm hơn 10 năm qua cùng đội ngũ nhân viên kỹ thuật giỏi, làm việc tận tình, chịu khó và nổ lực vì khách hàng. Nên khi có nhu cầu cần lắp đặt máy hoặc muốn được tư vấn lựa chọn sản phẩm và cách bố trí máy cho phù hợp với không gian, hãy liên hệ đến Hotline tư vấn kỹ thuật: 0911 260 247 gặp anh Luân (Tư vấn MIỄN PHÍ 24/7) >> Xem chi tiếtcông trình thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech cho nhà hàng tại: https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-thi-cong-may-lanh-nha-hang-tiec-cuoi-nhu-y-tai-cam-ranh ♦ Khi quý khách có nhu cầu báo giá máy hoặc thi công lắp đặt qua email vui lòng gửi về địa chỉ sau: info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com Điện Lạnh Thanh Hải Châu - Đại lý cấp 1 Máy lạnh giấu trần Reetech giá cạnh tranh nhất !
 13. Vưa qua Điện Lạnh Thanh Hải Châu đã hoàn thành công trình Thi công máy lạnh âm trần dẫn ống gió cho công ty xây dựng Thần Diệu, tọa lạc tại Khu Dân Cư Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương. Bên dưới là một số hình ảnh lắp máy lạnh thực tế cho khách hàng tham khảo: Máy lạnh âm trần dẫn ống gió Daikin đã được giao đến công trình ► Các khâu lắp đặt của kỹ thuật viên: ⇶ Cùng xem: Công trình thi công máy lạnh âm trần cho nhà xưởng sản xuất sắt thép Kim Nga Đã lắp đặt hoàn thiện máy và kết nối xong ống gió, box gió Đã hoàn thành lắp đặt cục nóng Lắp máy lạnh âm trần nối ống gió đối với những kỹ thuật kinh nghiệm lâu năm , đã từng thi công qua nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau thì sẽ không làm khó được.Đối với mỗi loại máy sẽ có những yêu cầu kỹ thuật lắp đặt riêng, và với Máy lạnh âm trần nối ống gió còn gọi là máy lạnh giấu trần cũng không ngoại lệ. Nếu quý khách đang có công trình sắp thi công và có nhiều điều còn thắc mắc đang tìm lời giải đáp hãy liên hệ ngay anh Luân theo số 0911260247. Tự tin với kinh nghiệm thi công hơn 10 năm qua, anh Luân chắc chắn sẽ giúp quý khách trả lời được những vấn đề cần thiết về kỹ thuật cũng như tư vấn loại máy, công suất phù hợp nhất cho không gian của quý khách.→ Bạn cũng nên xem thêm công trình lắp đặt máy lạnh dẫn ống gió cho căn hộ cao cấp:https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-lap-may-lanh-giau-tran-ong-gio-cho-can-ho-cao-capCÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU♦Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân♦Phòng Kinh Doanh : 0901.4321.83 - 028.2200.7099♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com♦ Website: www.thanhhaichau.comNguồn tin: https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-thi-cong-may-lanh-am-tran-dan-ong-gio-tai-binh-duong
 14. Biệt thự của anh Huy cư xá Đồng Tiến, quận 10 đã lựa chọn sản phẩm Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9/RZFC60DVM công suất 20.500 Btu/h ~ 2.5 HP, loại remote không dâyvà đơn vị Thanh Hải Châu chính là đơn vị thi công .⇾ Xem chi tiết sản phẩm tại đây:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-daikin-fbfc60dvm9-20500-btu-2-5-hpMời quý khách cùng xem một vài hình ảnh được ghi lại trong quá trình thi công máy lạnh giấu trần cho biệt thự Anh Huy để có cái nhìn thực tế nhất. Liên hệ ngay Mr Luân: 0911.260.247 nếu đang có nhu cầu được tư vấn và thi công lắp đặt.||Bạn cũng cần xem qua:Những hình ảnh lắp máy lạnh giấu trần 10HP cho nhà hàng tiệc cưới tại Khánh HòaMáy lạnh giấu trần Daikin dòng inverter cũng sở hữu tất cả những tính năng ưu việt, hiện đại nhất mà Daikin đã nghiên cứu dành riêng cho những đứa con tinh thần của mình, cùng điểm qua một số ưu điểm vượt trội nhất nhé: ♦ Máy điều hòa Inverter có thể điều chỉnh công suất làm lạnh theo mức tải. Điều này giúp cho việc tiêu thụ điện năng ít hơn: Để đối phó với việc dao động tải, các máy điều hòa không inverter phải liên tục thực hiện Bật (đầy tải)/ Tắt (không tải) trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, các máy inverter lại có thể hoạt động với công suất làm lạnh tối ưu theo mức tải. Do các máy inverter cung cấp công suất làm lạnh tối thiểu với mức tiêu thụ điện tối thiểu, tổng điện năng tiêu thụ có thể giảm trong quá trình làm lạnh. ♦ Sản phẩm Linh hoạt trong thiết kế và lắp đặt: - Với độ cao chỉ 245 mm: Việc lắp đặt khả thi ngay cả trong các tòa nhà có trần hẹp. - Áp suất tĩnh bên ngoài có thể điều chỉnh: Sử dụng động cơ quạt DC có thể điều chỉnh áp suất tĩnh bên ngoài trong khoảng từ 50 Pa đến 150 Pa - Độ cao đường ống nước xả được nâng cao hơn: Nhờ vào việc sử dụng bơm nước xả DC được lắp đặt sẵn với phụ kiện tiêu chuẩn - Có sẵn đường hút ở đáy thiết bị: Việc đi dây và bảo trì, Khóa liên động sửa chữa có thể thực hiện phía dưới dàn lạnh (cần phụ tùng tùy chọn) - Điều khiển bằng khóa liên động: Là một tính năng tiết kiệm điện năng, máy điều hòa không khí có thể được khóa lẫn với hệ thống cửa từ của khách sạn. Với việc sử dụng hệ thống quản lý tòa nhà thứ ba, việc thắp sáng và điều hòa không khí có thể điều khiển với cơ chế khóa liên động. Ngoài lắp đặt máy lạnh giấu trần Daikin, Thanh Hải Châu còn nhận thầu thi công tất cả các dòng sản phẩm cùng hãng hoặc sản phẩm cùng loại của những hãng khác nhau trên thị trường như: LG, Panasonic, Daikin, Reetech, Midea, Casper, Mitsubishi, Gree hoặc Sumikura, Funiki, ...với mức giá cạnh tranh và rẻ nhất cho mỗi công trình. Khi có nhu cầu cần tư vấn, báo giá, hay khảo sát công trình nhanh tay liên hệ đến số Hotline: 0911.260.247 gặp Anh Luân để có được những thông tin hữu ích nhất và nhanh nhất. Xem thêm bài viết : Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp ► Và nếu bạn đang cần tham khảo giá chi phí lắp máy lạnh giấu trần các dòng công suất, hãy xem trực tiếp tại địa chỉ trang web công ty sau: ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 096.2829.308 - 028.2200.7099 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: www.thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-daikin-fbfc60dvm9-20500-btu-2-5-hp
 15. www.thanhhaichau.com là nhà phân phối và lắp đặt máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy giá tốt nhất thị trường miền nam. Máy lạnh giấu trần nối ống gió là sản phẩm đang được các nhà thầu lựa chọn cho các công trình lớn bởi chất lượng sản phẩm tốt nhưng giá thành tương đối dễ chịu so với các hãng trên thị trường. Máy lạnh giấu trần Mitsubishi heavy inverter không những khả năng làm mát trong phòng có diện tích rộng mà còn tích hợp công nghệ inverter tiết kiệm tối đa điện năng, giảm chi phí tiêu cho người tiêu dùng. >>Tham khảo ngay: Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? ►Một số sản phẩm máy lạnh giấu trần đang được ưa chuộng : Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM50VF - Công suất 2 HP Gía : 29,000,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM71VF1 - Công suất 2.5 HP Gía : 32,000,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100VF2 - Công suất 3.5 HP Gía : 41,900,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100VF2 - Công suất 4 HP Gía : 45,000,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM125VF - Công suất 5 HP Gía : 56,400,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM140VF - Công suất 5 HP Gía : 58,900,000đ ( Đã bao gồm VAT) Mọi thắc mắc cần được tư vấn và báo gía sỉ sản phẩm tốt nhất khi mua số lượng chỉ từ 1 bộ vui lòng liên hệ : •Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 028.2212.0566 - 028.2200.7099 • Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com • Website:: thanhhaichau.com Bạn đang băn khoăn lựa chọn một đơn vị nhà thầu uy tín và kinh nghiệm lâu năm để THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ tại TP HCM hay tại các tỉnh vùng ven như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An...Hãy gọi ngayHotline tư vấn kỹ thuật : 0911 260 247 (Mr Luân) để được hỗ trợ tư vấn thông tin nhanh nhất và khảo sát công trình miễn phí. Thanh Hải Châu tin rằng với kinh nhiệm lâu năm về thi công lắp đặt máy lạnh cho các công trình lớn nhỏ toàn miền nam và sự nhiệt tâm trong công việc sẽ đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng ! Tham khảo thêm công trình thi công khác tại : https://thanhhaichau.com/dich-vu/lap-dieu-hoa-giau-tran-cho-biet-thu-anh-chien-tai-binh-tan Bài viết nên xem: Công trình thi công máy lạnh cho nhà hàng tiệc cưới tại Cam Ranh Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52
 16. Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy được sản xuất tại Thái Lan một trong những nước có nền tảng công nghiệp hóa sớm nhất , luôn cải tiến cho ra nhiều dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng mục đích người dùng. Máy lạnh giấu trần Mitsubishi heavy inverter không những khả năng làm mát trong phòng có diện tích rộng mà còn tích hợp công nghệ inverter tiết kiệm tối đa điện năng, giảm chi phí tiêu cho người tiêu dùng. Máy lạnh giấu trần Mitsibishi là loại nối ống gió dàn lạnh được lắp trong trần và không khí lạnh được cấp đến mọi nơi thông qua ống gió. Là sự lựa chọn tuyệt vời cho không gian sang trọng , mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ hoàn hảo và yên tĩnh phù hợp với chung cư căn hộ, nhà riêng, khách sạn, hội trường… Ngoài những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như Daikin, Mitsubishi Heavy, Reetech, KenDo… Thì Giấu trần nối ống gió Toshiba Gas R410 cũng là thương hiệu với sản phẩm chất lượng tốt tích hợp nhiều tính năng hiện đại và tối ưu hiệu suất hoạt động cao, giá thành cực cạnh tranh so với các hãng khác. >>Tham khảo ngay: Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? BẢNG BÁO GIÁ MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY INVERTER MỚI NHẤT. Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM50VF - Công suất 2 HP Gía : 29,000,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM71VF1 - Công suất 2.5 HP Gía : 32,000,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100VF2 - Công suất 3.5 HP Gía : 41,900,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100VF2 - Công suất 4 HP Gía : 45,000,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM125VF - Công suất 5 HP Gía : 56,400,000đ ( Đã bao gồm VAT) Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM140VF - Công suất 5 HP Gía : 58,900,000đ ( Đã bao gồm VAT) *Lưu ý : Gía trên website chỉ là giá tham khảo, để có giá tốt nhất vui lòng gọi 0911.260.247 Mr. Luân>>Tham khảo ngay: Tổng hợp sản phẩm thương mại Mitsubishi Heavy ưu chuộng hiện nay Điện Lạnh Thanh Hải Châu - phân phối THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ Mitsubishi với số lượng lớn và giá cực rẻ cạnh tranh trên thị trường. Gọi ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất theo số lượng vào từng thời điểm ưu đãi nhé! CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM Email báo giá nhanh theo số lượng: infothanhhaichau@gmail.com Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm: 02822007099 – 096.2829.308 website: www.thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52
 17. Máy lạnh Mitsubishi Heavy không còn là cái tên xa lạ với người tiêu dùng nữa. Những năm gần đây Mitsubishi Heavy đã dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường điều hoà với những sản phẩm chất lượng tốt cùng thiết kế tinh tế vô cùng ấn tượng. Để cả gia đình được sinh hoạt trong không gian mát mẻ bất chấp cái nóng ngày hè, đừng ngại đầu tư ngay máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy với các công nghệ làm mát vượt trội, được đánh giá khá cao về độ bền và khả năng lọc khuẩn cao. ► Cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu chi tiết về sản phẩm qua bài viết sau đây nhé!1. THÔNG TIN SẢN PHẨM- Mitsubishi Heavy là thương hiệu của Nhật Bản và được sản xuất tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi được sản xuất tại Thái Lan nhưng công nghệ và dây chuyền đều được Nhật Bản nhập khẩu và vận hành, được hoạt động theo cơ chế thổi khí lạnh qua các ống gió, được lắp ở trên trần hoặc giấu trần để thiết bị không lộ ra ngoài. Điều này giúp các bộ phận của điều hòa được bảo vệ, tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tăng tuổi thọ sản phẩm. Đồng thời, các dây nối sẽ được giấu đi giúp tiết kiệm không gian, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.- Dải công suất dàn lạnh đa dạng từ nhỏ đến lớn : từ 2HP (ngựa) đến 5.5HP (ngựa), nên thích hợp cho cả lĩnh vực công nghiệp: nhà xưởng, xí nghiệp, nhà máy,… Thích hợp lắp đặt cho những nơi không gian vừa có trần cao và rộng lớn, đòi hỏi tính thẩm mỹ và sang trọng: căn hộ chung cư, nhà hàng tiệc cưới, biệt thự, hội trường, ngân hàng, công ty, khách sạn, siêu thị,...2. CHI TIẾT SẢN PHẨM- HỆ ĐIỀU KHIỂN : Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi có nhiều hệ điều khiển cho bạn chọn.- DÃY ÁP SUẤT TĨNH NGOÀI MỞ RỘNG : Có thể điều khiển áp suất tĩnh ngoài 1 cách tự động ( E.S.P). Dàn lạnh có thể nhận biết áp suất tĩnh bên ngoài và duy trì lưu lượng gió phù hợp.- CỬA SỔ KIỂM TRA TRONG SUỐT : Khi máng nước xả bị dơ, có thể kiểm tra dễ dàng qua cửa sổ trong suốt này mà không phải tháo máng nước ra xem.- BƠM NƯỚC XẢ TIỆN LỢI : Bơm nước xả được lắp sẵn với độ nâng đường ống là 600mm. Dàn lạnh được giấu hoàn toàn trên trần, thích hợp cho không gian nội thất sang trọng.- DỄ DÀNG VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT :- CHẾ ĐỘ GIẢI ĐÔNG BẰNG MẠCH VI XỬ LÝ : Chế độ này giúp tự giải đông và giảm thiểu sự vận hành quá mức của máy. Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố.- CHẾ ĐỘ KHỬ ẨM : Làm giảm độ ẩm bằng cách kiểm soát gián đoạn chu kì làm lạnh.- CHẾ ĐỘ NGỦ : Giúp kiểm soát nhiệt độ một cách tự động trong thời gian cài đặt để đảm bảo nhiệt đọ phòng không quá lạnh hay quá nóng.- CHẾ ĐỘ OFF/ON TIMER : Máy sẽ tự động tắt/mở theo giờ đã được cài đặt, có thể khởi động sớm so với giờ cài đặt nhằm giúp nhiệt độ phòng đạt theo mong muốn khi bắt đầu sử dụng.3. Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy có những model nàoFDUM50VF/SRC50ZSX-S - Công Suất 17100 Btu - 2 HPFDUM71VF1/FDC71VNP-Công suất 24200 Btu - 2.5 HPFDUM100VF2/FDC90VNP- Công suất 30700 Btu - 3.5 HPFDUM100VF2/FDC100VNP- Công suất 34100Btu- 4 HPFDUM125VF/FDC125VNA - Công suất 42700Btu - 5 HPFDUM140VF/FDC140VNA- Công suất 47800 Btu - 5.5 HP==> Cần xem giá :https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52» Tham khảo bài viết : “Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào?”4. THÔNG TIN HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN MUA HÀNGĐiện Lạnh Thanh Hải Châu - nhà thầu uy tín chuyên cung cấp, thi công máy lạnh giấu trần các hãng nổi tiếng thế giới hiện nay như : LG, Daikin, Reetech, Toshiba, Mitsubishi,..... với mức giá rẻ nhất thị trường miền Nam, sở hữu đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm, kỹ thuật lắp đặt chuyên nghiệp, với trình độ am hiểu về sản phẩm chi tiết của những người thợ chuyên môn sẽ đem đến một công trình hoàn thiện đẹp nhất cho khách hàng. Vấn đề này, hãy để đội ngũ kỹ thuật của Thanh Hải Châu giúp cho quý khách nhé!» Tham khảo 1 số công trình thi công máy lạnh giấu trần của Thanh Hải Châu :1.Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân2.Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp3. Công Trình Thi Công Máy Lạnh Âm Trần Dẫn Ống Gió Tại Bình Dương4. Thiết Kế, Thi Công Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió 2.5 HP Trọn GóiCÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU• Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM• Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com• Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân• Phòng bán hàng : 02822007099 – 02822120566 – 096.2829.308• Website công ty : thanhhaichau.comNguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...i-ong-gio-mitsubishi-heavy-co-diem-gi-noi-bat
 18. Nói đến nhà hàng, tiệc cưới chắc ai cung hình dung được một không gian sang trọng về mọi thứ, đẹp mắt mọi khung cảnh, tạo cảm giác mát mẻ sảng khoái cho những khách hàng đến với nhà hàng. Máy lạnh giấu trần mitsubishi heavy lựa chọn hàng đầu cho thi công máy lạnh nhà hàng hiện nay .MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HIỆN NAY CÓ NHỮNG MODEL NÀO.Công suất từ 2 hp đến 5.5 hp máy lạnh giấu trần mitsubishi có những model máy sau:FDUM50VF/SRC50ZSX-S - Công Suất 17100 Btu - 2 HPFDUM71VF1/FDC71VNP -Công suất 24200 Btu - 2.5 HPFDUM100VF2/FDC90VNP - Công suất 30700 Btu - 3.5 HPFDUM100VF2/FDC100VNP - Công suất 34100Btu- 4 HPFDUM125VF/FDC125VNA - Công suất 42700Btu - 5 HPFDUM140VF/FDC140VNA - Công suất 47800 Btu - 5.5 HP==> Cần xem giá : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52» Tham khảo bài viết : “ Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào? ” ĐƠN VỊ CHUYÊN CUNG CẤP THI CÔNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI TRỌN GÓI GIÁ RẺ.Điện Lạnh Thanh Hải Châu chính là đơn vị bạn cần tìm cho thi công máy lạnh giâu trần cho nhà hàng uy tín nhất tại miền nam.Cùng đội ngủ nhân viên trải qua nhiều công trình thi công lớn nhỏ cũng như làm hài lòng rất nhiều khách hàng .Dưới đây là một số hình ảnh thực tế thi công máy lạnh giấu trần===> Tham khảo một số công trình thi công khác: Công trình thi công máy lạnh cho nhà hàng tiệc cưới tại Cam Ranh Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân Khi qúy khách hàng cần báo giá -Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế, thi công máy lạnh giấu trần vui lòng liên hệ theo thông tin: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂUĐịa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Khu phố 9, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí MinhHotline tư vấn kỹ thuật – khảo sát công trình: 0911.260.247 MR LUÂNPhòng Kinh Doanh : 096.2829.308 – 02822007099Email: infothanhhaichau@gmail.com hoặc info@maylanhchatluong.com.vnWebsite: www.thanhhaichau.com.vn► Nguồn tin trích từ:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=52
 19. Máy lạnh - điều hòa giấu trần là gì, phù hợp không gian nào?Máy lạnh giấu trần nối ống gió những năm trở lại đây đang dần trở nên quen thuộc hơn với người tiêu dùng. Đây là dòng điều hòa giấu trần có khá nhiều ưu điểm và là giải pháp hoàn hảo cho không gian kiến trúc đẹp. Để người tiêu dùng hiểu thêm chi tiết chính xác về dòng sản phẩm máy lạnh này, Thanh Hải Châu xin thông tin chi tiết về dòng máy lạnh giấu trần qua bài viết sau:Máy lạnh giấu trần (hay còn gọi là máy lạnh âm trần nối ống gió hoặc điều hòa dẫn ống gió): là loại điều hòa cục bộ (bao gồm 1 dàn lạnh và 1 dàn nóng), hoạt động theo cơ chế thổi khí lạnh qua các ống gió. Dàn lạnh được lắp trên trần nhà, giấu toàn bộ trên trần không lộ ra ngoài. Cửa gió bố trí linh hoạt thông qua hệ thống ống dẫn nối với dàn lạnh.Với cấu trúc đặc biệt của dàn lạnh, cho phép một chiếc máy lạnh giấu trần nối ống gió có thể đồng thời làm mát cho không gian lớn, hoặc nhiều phòng nhỏ khác nhau trong một nhà.I. Không gian nào thích hợp lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió ?Điều hòa giấu trần nối ống gió là giải pháp hoàn hảo cho không gian có kiến trúc đẹp, mang tới sự tiện nghi cũng như tính thẫm mỹ tuyệt vời cho từng không gian có kiến trúc riêng. Dãy công suất đa dạng từ 1HP (9.000Btu) đến 20HP (200.000Btu), nên tùy vào công suất mà máy lạnh giấu trần nối ống gió phù hợp lắp đặt cho từng không gian riêng như:II. Máy lạnh giấu trần nối ống gió lắp đặt phù hợp cho từng không gian1. Máy lạnh giấu trần nối ống gió cho nhà xưởngVới đặc tính không gian rộng lớn, máy móc và thiết bị nhiều của nhà máy, nhà xưởng do vậy mà nhà xưởng cần một hệ thống điều hòa không khí mạnh mẽ với công suất lạnh, lưu lượng gió lớn và hoạt động ổn định, đồng thời lắp đặt cần tiết kiệm không gian và phải linh hoạt. Và để tạo không gian và môi trường làm việc mát mẻ cho nhân viên, từ đó tăng năng suất lao động. Máy lạnh phù hợp nhất cho nhà xưởng là máy lạnh giấu trần (âm trần) nối ống gió.Máy lạnh giấu trần (âm trần) nối ống gió với ưu điểm nổi bật vừa nêu ở trên là thích hợp lắp đặt cho không gian rộng lớn và cao, với khả năng phân bố hơi lạnh đều cho toàn nhà xưởng thông qua bố trí hệ thống ống gió và miệng gió nên dòng máy lạnh giấu trần (âm trần) nối ống gió rất thích hợp lắp đặt cho nhà xưởng.» Nên xem: Ưu và nhược điểm điều hòa - máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech2. Máy lạnh giấu trần nôi ống cho nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghịMáy lạnh giấu trần nối ống gió phù hợp với tất cả kiểu trần và đèn thiết kế cho nhà hàng tiệc cưới, đạt độ thẩm mỹ cao nhất trong tất cả dòng máy lạnh phù hợp cho nhà hàng tiệc cưới. Mặt nạ đa dạng tùy vào từng thiết kế của chủ đầu tư đưa ra. Không hạn chế cấp gió tươi vì hộp gió hồi tùy chọn kích thước vì vậy khi tính lượng gió tươi cấp cho không gian nhà hàng, đơn vị thi công sẽ chế tạo hộp box hồi phù hợp để kết nối với hệ thống cấp gió tươi.Cửa phân phối gió được bố trí dọc theo trần la phông theo hướng gió cấp và hồi đối xứng nhau vì vậy không khí được phân phối đều và luân chuyển từ cấp về hồi tạo ra không gian lạnh đều không quá nóng và quá lạnh ở các vị trí khác nhau. Vì vậy loại này được sử dụng khá rộng rãi trong nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị sang trọng, đẳng cấp. Công suất của máy lạnh giấu trần (âm trần) nối ống gió đa dạng để các bạn có thể tùy chọn sao cho phù hợp với diện tích của từng nhà hàng, tiệc cưới khác nhau.3. Máy lạnh giấu trần nối ống cho căn hộ, nhà phố và biệt thựCác căn biệt thự có diện tích, cấu trúc khác nhau phụ thuộc vào gu thẩm mỹ và mong muốn của chủ nhà. Song, nhìn chung đều gồm nhiều loại phòng, kiến trúc nội - ngoại thất tinh xảo. Việc bài trí hay lắp đặt bất cứ một thiết bị nào cũng đều phải cân nhắc để tránh làm ảnh hưởng tới kiến trúc chung của ngôi nhà. Việc sử dụng máy lạnh giấu trần không chỉ là giải pháp tiết kiệm không gian sống, đảm bảo thẩm mỹ và kiến trúc cho các căn biệt thự mà còn tích hợp các công nghệ ưu việt. Giải pháp điều hòa giấu trần sẽ tích hợp giữa việc làm lạnh, thông gió trong một hệ thống vận hành êm ái. Sự linh hoạt trong cách bố trí thiết bị khi lắp đặt vừa mang lại sự thoải mái tối đa cho các thành viên trong gia đình vừa giúp tiết kiệm tối đa chi phí vận hành.Các tính năng tiêu biểu của điều hòa giấu trần nối ống gió bao gồm: tiết kiệm điện năng và vận hành êm ái, dàn nóng nhỏ gọn tiết kiệm không gian, kiểu dáng dàn lạnh phong phú, thiết kế linh động và lắp đặt đơn giản và hệ thống điều khiển tiên tiến.4. Máy lạnh giấu trần nối ống cho showroom – cửa hàngShowroom - cửa hàng thường là nơi thể hiện các kiểu trang trí thiết kế để thu hút khách hàng với mục đích quảng bá thương hiệu, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ. Việc chọn máy lạnh giấu trần nối ống gió là một lựa chọn hoàn hảo đem đến không gian được điều hòa không khí chất lượng cao cho các cửa hàng. Loại này được lắp bên trong trần và có thể điều chỉnh gió theo bất kỳ hướng nào, mang lại sảng khoái và mức độ thẩm mỹ cao, tạo ấn tượng và sự thoải mái nhất cho khách hàng khi mua sắm.5. Máy lạnh giấu trần nối ống gió cho bệnh việnThì máy lạnh giấu trần nối ống gió là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho bệnh viện. Với thiết kế dàn lạnh được đi âm vào trong trần mang lại tính thẩm mỹ cao và sang trọng, bên cạnh đó hệ thống máy lạnh được chia ra nhiều miệng gió nhằm tỏa nhiệt đều cho từng không gian. Máy lạnh giấu trần thích hợp cho các bệnh viện cao cấp, sang trọng và rộng rãi, hiện nay máy lạnh giấu trần được rất bệnh viện nổi tiếng sử dụng như: Bệnh viện quốc tế, bệnh viện đại học Y Dược,…III. Hãng máy lạnh giấu trần nối ống gió chất lượng tốt được ưa chuộng hiện nayHiện nay, trên thị trường có rất nhiều hãng máy lạnh giấu trần nối ống gió. Nhưng nổi bật là 4 hãng có chất lượng tốt, được khách hàng tin tưởng sử dụng:- Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin- Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech- Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba- Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura→ Xem tất cả các sản phẩm tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=0⇒ Trên đây là một số thông tin về điều hòa giấu trần nối ống gió. Mong rằng những thông tin này giúp bạn hiểu rõ hơn về dòng máy lạnh giấu trần (âm trần nối ống gió). Nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết hơn về sản phẩm và cũng như tư vấn lắp đặt hệ thống máy lạnh giấu trần nối ống gió cho công trình của mình, Hãy liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ miễn phí nhiệt tình nhất:- Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM- Email báo giá nhanh theo số lượng: infothanhhaichau@gmail.com- Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân- Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm: 02822007099 – 02822120566 – 0901432183- Website công ty: thanhhaichau.comNguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...eu-hoa-giau-tran-la-gi-phu-hop-khong-gian-nao
 20. Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị cần tìm bởi chuyên cung cấp và thi công máy lạnh giấu trần Daikin giá chuẩn nhất tại thị trường miền nam.Máy lạnh giấu trần Daikin một trong những thương hiệu nổi tiến không những chất lượng cao , độ bền va công nghệ tiên tiến , sản phẩm này còn mang lại sự tiện nghi và đẳng cấp hơn cho người sử dụng.+++Thông tin bổ ích:Đơn Vị Cung Cấp, Lắp Đặt Máy Lạnh Giấu Trần Daikin Giá Rẻ Tại HCM Tham khảo một số Model máy lạnh giấu trần Daikin mới nhất hiện nay:FBFC40DVM9/RZFC40DVM- Công suất 1.5 hpFBFC50DVM9/RZFC50DVM - Công suất 2 hpFBFC60DVM9/RZFC60DVM - Công suất 2.5 hpFBFC71DVM9/RZFC71DVM - Công suất 3 hpFBFC85DVM9/RZFC85DVM - Công suất 3.5 hpFBFC100DVM9/RZFC100DY1 - Công suất 4 hpFDN150HY1/RCN150HY19 - Công suất 15 hp2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19 - Công suất 20 hp---> Chi tiết sản phẩm cũng như giá thành tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?brand=58Bên cạnh nhà cung cấp máy lạnh ra Thanh Hải Châu cong là nhà thầu chuyên về thi công máy lạnh giấu trần uy tín, chuyên nghiệp nhất⇨ Bên dưới là một vài hình ảnh thực tế thi công tại công trình của chúng tôi:Tham khảo niều hơn qua: Công trình thi công máy lạnh cho nhà hàng tiệc cưới tại Cam Ranh Công Trình Lắp Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió Cho Căn Hộ Cao Cấp Lắp điều hòa giấu trần cho biệt thự anh Chiến tại Bình Tân Khi qúy khách hàng cần báo giá -Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế, thi công máy lạnh giấu trần vui lòng liên hệ theo thông tin: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂUĐịa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Khu phố 9, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí MinhHotline tư vấn kỹ thuật – khảo sát công trình: 0911.260.247 MR LUÂNPhòng Kinh Doanh : 096.2829.308 – 02822007099Email: infothanhhaichau@gmail.com hoặc info@maylanhchatluong.com.vnWebsite: www.thanhhaichau.com.vn► Nguồn tin trích từ: https://thanhhaichau.com/dich-vu/thiet-ke-thi-cong-may-lanh-giau-tran-noi-ong-gio-2-5-hp-tron-goi
 21. Điện Lạnh Thanh Hải Châu chuyên cung cấp và nhà thầu có kinh nghiệm về thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ và cạnh tranh nhất tại tp.HCM. Đối với máy lạnh giấu trần nối ống gió, ngoài việc lắp đặt thì việc thi công đường ống gió đạt kỹ thuật là một điều vô cùng quan trọng, nhằm đảm bảo sự thẩm mỹ cho kiến trúc và độ bền, tuổi thọ của máy được kéo dài hơn, sử dụng ổn định hơn. Hầu hết mọi chủ đầu tư khi lựa chọn sản phẩm máy lạnh loại này đều chọn lựa rất kỹ lưỡng và mất thời gian tìm kiếm nhà thầu thi công chuyên nghiệp hơn so với điều hòa treo tường hoặc âm trần cassette..., bởi lẽ đây là dòng sản phẩm cao cấp và quá trình lắp đặt mất nhiều công đoạn cũng như chi phí tổng thể thì gấp 2 có khi lại gấp 3 so với những dòng dân dụng thông thường. Và không đi đâu xa, nếu có công trình cần thi công ở tại bất kỳ quận huyện nào của Hồ Chí Minh, bạn chỉ cần nhấc máy lên gọi đến số Kỹ thuật trưởng của chúng tôi là: 0911.260.247 gặp anh Luân, đảm bảo sau 1 phút bạn sẽ có được tất cả thông tin mà mình cần. II. Ống gió là vật liệu cốt yếu nhất của quá trình thi công lắp đặt cho toàn hệ thống. Vậy ống gió có những đặc điểm gì và có những loại nào ? Hãy cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu rõ hơn nhé ! Ống là thiết bị có tính năng chính là được sử dụng trong cách nhiệt, dẫn khí nhà xưởng, khu chế xuất, thông gió hút khí cho hệ thống điều hòa, thông gió nhà cao tầng, trung tâm thương mại... Nhờ có tính đàn hồi, dẻo dai, dễ uốn cong hoặc có tính chịu nhiệt tốt nên ống gió có thể thi công, lắp đặt ở mọi vị trí trong không gian của công trình. >>Xem thêm: Báo giá chi phí và nhân công lắp đặt mới nhất III. Hiện nay, có hai loại chính thường được sử dụng nhất đó là ống gió mềm và ống gió cứng. ► ỐNG MỀM có 2 loại : 1 loại có lớp bông thủy tinh cách nhiệt và loại ống không có lớp bông thủy tinh cách nhiệt. + Loại trơn không có bông thủy tinh cách nhiệt (hay còn gọi là bảo ôn): Rộng: từ 10 đến 50 cm, có sức nén đến 90%, chiều dài ống tối đa 10m. Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 100oC + Loại có lớp bông thủy tinh cách nhiệt có tỷ trọng 22kg/m3 đến 32kg/m3, dày 25mm: Rộng từ 10 đến 45 cm. Phủ giấy nhôm mặt ngoài. Chiều dài ống 5 đến 10m. Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 110oC. Chịu áp : 250mmWG (+ ve) 25mmWR ( – ve) → Ưu điểm của ống gió mềm: - Giá thành rẻ - Dễ dàng thi công lắp đặt - Tiện lợi cho quá trình vận chuyển - Sản phẩm dễ bảo quản - Có khả năng cách nhiệt bảo vệ ống khi dẫn lạnh rất tốt - Thời gian sử dụng sản phẩm lâu từ 10 – 30 năm tùy chất lượng mỗi loại - Có thể ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực ► ỐNG CỨNG: được làm bằng tôn mạ kẽm, được thiết kế với nhiều kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu của hệ thống đường ống gió. Và cũng có 2 loại là ống gió cứng cách nhiệt và không cách nhiệt. Và có nhiều hình dạng khác nhau như: ống gió vuông, tròn, tròn xoắn,... IV. Những không gian cần cho việc thi công máy lạnh. Những không gian nào lắp đặt máy lạnh giấu trần thì sẽ cần thi công đường ống gió, như là tòa nhà, nhà xưởng, văn phòng, biệt thự - villa, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, nhà hàng, trung tâm hội nghị tiệc cưới,... Đây là những không gian rộng hoặc nhiều phòng nhỏ hoặc cần cung cấp khí tươi nhiều hơn nên việc thi công hệ thống ống gió là điều cần thiết và hữu ích nhất. Có thể tham khảo một vài hình ảnh thực tế bên dưới: >> Bảng giá May lanh giau tran mới nhất hiện có tại Thanh Hải Châu Bạn đang có công trình cần tư vấn về thi công máy lạnh ống gió và cần báo giá cũng như khảo sát - thiết kế tốt nhất, liên hệ ngay Hotline hôm nay để có được những thông tin cần thiết nhất. THANH HẢI CHÂU - Nhà Thầu Uy Tín Gia Công + Cung Cấp + Thi Công Máy Lạnh Giấu Trần Chuyên Nghiệp, Thẩm Mỹ Và Rẻ Nhất Tại Hồ Chí Minh Và Miền Nam! >>> Trích nguồn tham khảo : https://thanhhaichau.com/dich-vu/cong-trinh-lap-may-lanh-giau-tran-ong-gio-cho-can-ho-cao-cap