• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''máy lạnh tủ đứng''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 23 kết quả

 1. Điện Lạnh Thanh Hải Châu đơn vị chuyên cung cấp, thi công máy lạnh tủ đứng uy tín, chuyên nghiệp, giá tốt nhất hiện nay. Máy lạnh tủ đứng có xuất xứ từ Malaysia thường được sản xuất theo tiêu chuẩn cao, vận hành êm ái, có độ bền tương đối cao. Vì vậy mà rất được ưa chuộng hiện nay. 1> Máy lạnh tủ đứng Daikin xuất xứ Malaysia : Daikin cho ra đời model máy lạnh FVRN được sản xuất tại Malaysia, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm. Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V 6 HP 55.000 Btu Giá :51,200,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V 5.5 HP 45.000 Btu Giá :44,800,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V 5 HP 42.000 Btu Giá :35,900,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4 HP 36.000 Btu 3 pha Giá :34,300,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4 HP 36.000 Btu 1 pha Giá :32,600,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXY1V 3 HP 28.000 Btu 3 pha Giá :28,900,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3 HP 29.000 Btu 1 pha Giá :27,200,000 đ Xuất xứ: Malaysia 2> Máy lạnh tủ đứng Samsung được nhập nguyên đai, nguyên kiện từ Malaysia với chất lượng tốt, giá cả phải chăng luôn là tiêu chí hàng đầu hấp dẫn người tiêu dùng. Máy lạnh tủ đứng Samsung AC036KNPDEC/SV 36000 Btu 4 HP Inverter Giá :44,900,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Samsung AC048KNPDEC/SV 48000 Btu 5.5 HP Inverter Giá : 53,500,000 đ Xuất xứ: Malaysia Máy lạnh tủ đứng Samsung AF0AKV3SAEENSG 10 HP inverter Giá : Call Xuất xứ: Malaysia Hi vọng với những thông tin hữu ích trên mà chúng tôi vừa cung cấp. Quý khách có thể tham khảo và lựa chọn cho mình dòng máy lạnh tủ đứng phù hợp với nhu cầu sử dụng và túi tiền của mình. CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822007099 – 02822120566 • Website công ty : thanhhaichau.com
 2. ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ RẺ Thanh Hải Châu báo giá máy lạnh tủ đứng công suất lớn dành cho nhà xưởng tại kho, giá chuẩn nhất thị trường. HÃNG MODEL CÔNG SUẤT GIÁ THÀNH (VNĐ) SẢN PHẨM DAIKIN FVGR200PV1 8 HP LH: 0911260247 FVGR250PV1 10 HP FVPR250PY1 (tủ đứng nối ống gió) 10 HP FVPR400PY1 (tủ đứng nối ống gió) 15 HP FVPR500PY1 (tủ đứng nối ống gió) 20 HP LG APNQ150LNA0 15 HP 180,000,000 APNQ200LNA0 20 HP 200,000,000 REETECH RS300‑QA‑A 30 HP LH: 0911260247 RS100‑QA‑A 10 HP RS150‑QA‑A 15 HP RS180‑QA‑A 18 HP RS220‑QA‑A 22 HP RS80/RC100‑L1A 8 HP RS100/RC100‑L1A 10 HP RS120/RC120‑L1A 12 HP RS160/RC160‑L1A 16 HP MIDEA MFA-96CRDN1 10 HP 64,500,000 MFA-96CR/MONA-96C 10 HP 56,000,000 FUNIKI FC100MMC 10 HP 63,900,000 SUMIKURA APF/APO-1000 10 HP 63,800,000 APF/APO-1200 12 HP 87,000,000 NAGAKAWA NP–C100DL 10 HP 57,900,000 (Click vào từng model máy để xem chi tiết sản phẩm) → Xem thêm các model máy khác tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=0 ► Khách hàng cần đặt mua và tư vấn sản phẩm máy lạnh phù hợp từng diện tích sử dụng với giá ưu đãi theo số lượng vào từng thời điểm. Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình và nhanh nhất : CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá nhanh theo số lượng : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm : 02822007099 - 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/may-lanh-tu-dung-cong-suat-lon-danh-cho-nha-xuong-model-moi-nhat
 3. Máy lạnh tủ đứng 10 hp là dòng máy lạnh công nghiệp công suất lớn làm mát cho những không gian có diện tích rộng lớn như nhà xưởng tập trung đông người. Sở hữu những thiết kế rất hiện đại với từng đường nét tinh tế, sắc xảo. Với gam màu trắng chủ đạo mang lại vẻ đẹp hài hòa và sang trọng nhất cho không gian sử dụng. Sự hiện diện của chiếc máy lạnh tủ đứng này trong không gian vừa giúp bầu không khí được làm mát, vừa giúp hiệu quả làm việc tăng cao hơn lại vừa là vật trang trí cao cấp nhất dành cho các chủ đầu tư. Đây quả là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời! => Chủ đề liên quan : Máy lạnh tủ đứng công suất lớn dành cho nhà xưởng model mới nhất BẢNG BÁO GIÁ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP ĐƯỢC PHÂN PHỐI HIỆN NAY Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR100KC 96000Btu 10 HP Giá : 57,900,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng Samsung AF0AKV3SAEENSG 10 HP inverter Giá : Call 0911260247 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR250PV1 10 HP Inverter thổi trực tiếp Giá : Call 0911260247 Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR250PY1 10 HP 91000Btu inverter Giá : Call 0911260247 Máy Lạnh Tủ Đứng Midea MFA-96CRDN1 10 HP Inverter R410A Giá : Call 0911260247 Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC100MMC 10 HP 100000 Btu Giá : 63,900,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP–C100DL 10 HP 100.000 Btu Giá : 57,900,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1 10 HP thổi trực tiếp Giá : 82,000,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPGR10NY1 10 HP Giá : 84,300,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1000 10 HP 100000 Btu Giá :63,800,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 10 HP 98000btu inverter Giá : 71,500,000 đ ( Đã bao gồm VAT ) Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100‑QA‑A 10 HP 100000 Btu Giá : Call 0911260247 Xem máy lạnh tủ đứng 10 hp chi tiết qua -> https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?status=10HP Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự hào là nhà phân phối máy lạnh tủ đứng 10 HP với mức giá tốt nhất cho mọi công trình tại miền Nam. Đồng thời cũng là nhà thầu uy tín, chuyên nghiệp, chúng tôi đã hoàn thành nhiều công trình thi công máy lạnh tủ đứng 10 HP đạt sự hài lòng tuyệt đối của mọi khách hàng. Bằng chứng là những công trình thực tế bên dưới của chúng tôi, Thanh Hải Châu xin gửi một vài hình ảnh để quý khách tham khảo: → Xem công trình thực tế: Lắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverter CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá nhanh theo số lượng : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm : 02822007099 – 0901432183 - Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin : BÁO GIÁ SALE CUỐI NĂM MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP CẠNH TRANH NHẤT THỊ TRƯỜNG
 4. Máy lạnh tủ đứng 10 HP là dòng điều hòa có công suất lớn, thường được lắp đặt cho nhà xưởng, xí nghiệp, hội trường,... và những không gian có diện tích rộng lớn từ 130 m2 trở lên (từ 500 m3 trở lên). Việc đầu tư máy lạnh điều hòa cho những không gian này là một phần không thể thiếu, nó mang lại không khí trong lành và mát mẻ hơn giúp cho chúng ta phát huy hết khả năng công suất để làm công viêc đạt hiệu quả hơn. ⇒ Nếu đang cần lắp đặt dòng điều hòa này nhưng vẫn chưa hiểu rõ về chúng thì hãy để Thanh Hải Châu giúp bạn có những thông tin cần thiết nhất qua bài viết sau. ✤ Lắp máy lạnh tủ đứng 10HP có những ưu - nhược điểm nào? » Ưu điểm • Là một dòng máy thổi trực tiếp, gồm 2 bộ phận chính là dàn nóng và dàn lạnh : + Dàn lạnh với cửa thổi gió ở trên, các cửa hút gió được đặt ở dưới phía trước và hai bê hông máy. + Dàn nóng trao đổi nhiệt ống, quạt hướng trục, thường cho phép lắp đặt ở bên ngoài mà không sợ mưa nắng. Tuy vậy cũng vẫn được lưu ý tránh ánh nắng quá lâu và trực tiếp để máy có hiệu quả làm việc tốt nhất. Khi đã hiểu cơ bản vài tính năng của chiếc điều hòa tủ đứng này việc mua điều hòa sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. • Thiết kế giống như một chiếc tủ đặt sàn nhưng lại có khả năng làm mát nhanh và lạnh nhất so với các dòng điều hòa khác. • Hướng thổi của máy chỉ có một, nhưng khả năng đảo gió linh hoạt và thổi xa đến từ 10 mét đến 20 mét nên không gian sẽ được làm mát toàn vẹn. • Dễ dàng lắp đặt cho người dùng, có thể đặt ngay dưới sàn nhà nơi có diện tích và không gian phù hợp để lắp đặt, không còn phải khoan tường hay khoét trần như những loại khác hoặc có thể thiết kế trong tường để đảm bảo diện tích phòng, không sợ lộ đường ống gây mất thẩm mỹ. • Máy điều hòa tủ đứng có khả năng chịu tải cao, hoạt động liên tục và ổn định hơn, ít bị hư hỏng lặt vặt. » Nhược điểm • Máy lạnh tủ đứng 10 HP có thiết kế lớn, là sản phẩm thuộc dòng công nghiệp (Packaged) cho nên sẽ hơi chiếm diện tích đặt sàn một chút. Tuy nhiên, có thể khắc phục bằng cách đi âm tường, đó cũng là một cách biến tấu để không gian của bạn thêm độc đáo hơn. • Khi hoạt động sẽ phát ra tiếng ồn, tuy nhiên vẫn không đáng kể và không làm ảnh hưởng đến hoạt động diễn ra của không gian. • Sức gió nhiều khi quá mạnh nên không thích hợp để bố trí các vật dụng gần máy. • Việc lắp đặt cũng vô cùng phức tạp nên đòi hỏi kỹ thuật viên có kinh nghiệm, tay nghề cao. Tin liên quan : Máy lạnh tủ đứng là gì? Ưu - nhược điểm của điều hòa tủ đứng? ✤ Máy lạnh tủ đứng 10 HP có những thương hiệu nào? Khác với những dòng máy lạnh tủ đứng thương mại (SkyAir) với công suất từ 2.0 HP – 5.5 HP có nhiều hãng phân phối, máy lạnh tủ đứng 10 HP là một sản phẩm công nghiệp, chính vì thế mà sản phẩm không được phổ biến rộng rãi, càng không có nhiều lựa chọn để thi công, lắp đặt. Tuy nhiên, hầu hết những sản phẩm máy lạnh tủ đứng 10 HP được phân phối của các hãng hiện nay đều nhận được những lời đánh giá tốt, khen ngợi không ngớt. • Máy lạnh tủ đứng 10 HP Daikin : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=58 • Máy lạnh tủ đứng 10 HP LG Inverter : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=57 • Máy lạnh tủ đứng 10 HP Reetech : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=53 • Máy lạnh tủ đứng 10 HP Nagakawa : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=47 • Máy lạnh tủ đứng 10 HP Sumikura : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=49 • Máy lạnh tủ đứng 10 HP Funiki : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=48 • Máy lạnh tủ đứng 10 HP Dairry : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=60 • Máy lạnh tủ đứng 10 HP Samsung : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=61 • Máy lạnh tủ đứng 10 HP Midea : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=51 ⇒ Click vào từng link để xem giá, thông tin chi tiết sản phẩm hoặc xem TẠI ĐÂY Tùy thuộc vào sở thích, yêu cầu của không gian và đặc biệt là phụ thuộc rất nhiều vào tài chính của mỗi người mới có thể chọn lựa được sản phẩm phù hợp. Để được tư vấn kỹ hơn về từng sản phẩm, không gian lắp đặt liên hệ với chúng tôi qua Holtine 0911 260 247 để được nhân viên hỗ trợ nhanh nhất nhé. ✤ Địa chỉ phân phối và lắp đặt máy lạnh tủ đứng 10HP giá rẻ, chuyên nghiệp nhất? Điện Lạnh Thanh Hải Châu là nhà thầu điện lạnh uy tín trên địa bàn TPHCM, tất cả các quận nói riêng và khu vực miền Nam nói chung. Tự tin vào tay nghề cứng cùng kinh nghiệm lắp đặt 10 năm trong nghề, chúng tôi có sự khảo sát chính xác, báo giá trọn gói và ước tính kinh phí chuẩn nhất cho chủ đầu tư, điều này đã được chứng tỏ qua các công trình thi công máy lạnh tủ đứng 10 HP mà Thanh Hải Châu đã hoàn thiện. Là đại lý cấp 1 của nhiều hãng máy lạnh tủ đứng 10 HP trên thị trường, được ủy quyền chính hãng và phân phối trực tiếp các sản phẩm đển tay khách hàng nên mức giá luôn là rẻ nhất, cam kết hàng nguyên đai, nguyên kiện, khi giao hàng xuất đủ hóa đơn chứng từ ghi rõ nơi xuất xứ, sau 7 – 10 ngày, hãng sẽ cấp giấy chứng nhận CO – CQ. Bên cạnh đó, những vật dụng như ống đồng, dây điện, ống nước, CP, ke đỡ,… đều được nhập trực tiếp từ Thái Lan, đảm bảo chuẩn chất lượng để hệ thống máy lạnh tủ đứng 10 HP hoạt động hiệu quả, ít khi xảy ra sai sót, sự cố trong quá trình làm việc. Tin liên quan : Lắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverter CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : infothanhhaichau@gmail.com • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/thi-cong-lap-dat-may-lanh-tu-dung-10-hp-co-nhung-uu-nhuoc-diem-nao
 5. Bạn đang tìm một sản phẩm làm mát nhà xưởng, khu công nghiệp hay khu vực có diện tích rộng. Bạn đã từng nghĩ sản phẩm nào đáp ứng được yêu cầu – Máy lạnh tủ đứng công nghiệp. Hôm nay, Thanh Hải châu giới thiệu sản phẩm máy lạnh tủ đứng Reetech công suất lớn từ 8HP(80.000Btu) đến 16HP (160.000Btu) phù hợp với không gian đông người có có diện tích lớn như nhà xưởng, xí nghiệp.Điều hòa tủ đứng REETECH ngày càng được nhiều người lựa chọn sử dụng bởi tính tiện lợi có thể di chuyển tới nhiều vị trí khác nhau và tốc độ gió mang lại rất tốt. Sản phẩm điều hòa đứng có thể sử dụng trong nhiều không gian khác nhau như: Khách sạn, nhà hàng, phòng họp, hội trường,nhà xưởng, xí nghiệp,...►Một số Model máy lạnh tủ đứng Reetech phù hợp cho nhà xưởng: (Giá tham khảo đã có VAT + miễn phí giao hàng) Máy lạnh tủ đứng Reetech RS80/RC80‑L1A công suất 8 HP Model máy : RS80/RC80‑L1A Thương hiệu : Reetech Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 02 năm Công suất : 80000 Btu/ 23.4 kW/ 8 HP Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100‑L1A công suất 10 HP Model máy : RS100/RC100‑L1A Thương hiệu : Reetech Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 02 năm Công suất : 100000 Btu/ 29.3 kW/ 10 HP Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120‑L1A công suất 12 HP Model máy : RS120/RC120‑L1A Thương hiệu : Reetech Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 02 năm Công suất : 120000 Btu/ 35.2 kW/ 12 HP Máy lạnh tủ đứng Reetech RS150‑QA‑A công suất 15 HP Model máy : RS150‑QA‑A/RC150‑QAS‑A Thương hiệu : Reetech Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 02 năm Công suất : 150.000 Btu/ 44 kW/ 15 HP ==> Xem chi tiết giá tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?page=1>>Tham khảo thêm :Máy Lạnh Tủ Đứng 10 HP - Những Không Gian Nào Nên Lựa Chọn?Máy lạnh tủ đứng công suất lớn dành cho nhà xưởng model mới nhất►Ưu Điểm Máy Lạnh Tủ Đứng công suất lớn cho nhà xưởng, xí nghiệp: Điều hòa đứng Reetech được sản xuất tại Việt Nam với thời gian bào hành chính hãng 24 tháng. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm tính năng - Hiệu suất cao: Sử dụng đến 95% công suất để làm lạnh. - Phân phối không khí lạnh hiệu quả : Gió lạnh thổi xa tới 20m, làm mát nhanh chóng ngay cả trong không gian rộng lớn. - Điều khiển chính xác nhiệt độ: Máy lạnh tủ đứng 10hp giúp duy trì nhiệt độ chính xác phù hợp với không gian sử dung. - Độ tin cậy cao: Hoạt động liên tục (24/7) , 365 ngày/năm, cho độ tin cậy của hệ thống 99,99%. - Thời gian bảo hành cao: Tùy hãng mà thời gian bảo hành sản phẩm khác nhau. Daikin bảo hành: 1 năm máy, 5 năm máy nén, Reetech thời gian bảo hành đến 2 năm... - Lắp đặt và bảo dưỡng nhanh chóng, dễ dàng - Chạy êm hạn chế tiếng ồn - Điều khiển điều hướng từ xa dễ sử dụng, tính năng Lập lịch hàng tuần. Với đặc tính không gian rộng lớn, người đông, chứa nhiều máy móc thiết bị . Vì vậy, nên nhà xưởng, xí nghiệp cần phải có một hệ thống máy lạnh công suất rất lớn, đủ mạnh, lượng gió lớn và hoạt động ổn định, nhưng phải đảm bảo yếu tố tiết kiệm không gian và phải linh động ngay cả khi có sự thay đổi. Khách hàng cần Tư vấn lắp máy lạnh cho nhà xưởng gía rẻ trọn gói vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline : 0911 260 247 – Mr.Luân để được tư vấn miễn phí nhanh nhất nhé ! >>Xem thêm : Hình ảnh thi công lắp đặt máy lạnh đứng cho nhà xưởng Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm điều hòa tủ đứng Reetech hay các dòng sản phẩm điều hòa của Reetech khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp vơi chúng tôi qua thông tin: Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 (Mr.Luân) Phòng Bán Hàng : 02822007099 – 0901432183 Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com Website: www.thanhhaichau.com.vn
 6. Điện Lạnh Thanh Hải Châu chuyên phân phối Máy lạnh tủ đứng LG inverter toàn miền nam giá cực ưu đãi cho mọi công trình công nghiệp chỉ từ 01 bộ. Hãy gọi ngay Hotline : 0911 260 247 – Mr.Luân để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất ! Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 -10 hp - 98.000BTU Mã sản phẩm: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0 Giá: 69,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 - 5 HP - 46.000BTU Mã sản phẩm:APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4 Giá: 37,700,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 - 4 HP - 36.000BTU Mã sản phẩm:APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4 Giá: 35,200,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 - 3 HP - 28.000BTU Mã sản phẩm:APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4 Giá: 28,100,000 đ (Đã bao gồm VAT) Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A4 - 2 HP - 24.000BTU Mã sản phẩm: APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4 Giá: 23,050,000 đ (Đã bao gồm VAT) *Lưu ý : Gía trên website chỉ là giá tham khảo, để có giá tốt nhất vui lòng gọi 0911.260.247 Mr. Luân ► May lanh tu dung LG với nhiều tính năng ưu việt:• Hệ thống lọc khí PLASMA (có thể vệ sinh được)• Tấm lọc khử khuẩn• Tự động vận hành (Điều khiển thông minh)• Chức năng khởi động nóng (Cho dòng máy hai chiều)• Chức năng tự khởi động lại• Chức năng làm lạnh nhanh• Chức năng tự động đảo cánh• Chức năng tự chuẩn đoán• Cánh tản nhiệt mạ vàng tiết kiệm năng lượng►Xem thêm những dòng sản phẩm máy lạnh LG :Máy lạnh âm trần LGMáy lạnh giấu trần nối ống LG--------------------------------------Mọi thắc mắc cần được tư vấn và báo gía sản phẩm tốt nhấkhi mua số lượng trên 1 bộ vui lòng liên hệ :♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân♦ Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 096.2829.308 - 028.2200.7099♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com♦ Website: www.thanhhaichau.comXem thêm bài viết :Phân phối máy lạnh tủ đứng chính hãng dưới 20 triệu cho mọi công trìnhTop 4 máy lạnh tủ đứng chất lượng tốt thích hợp cho nhà hàng
 7. Máy lạnh tủ đứng 10 HP - 10 ngựa thích hợp cho nhà xưởng, hội trường Bạn đang tìm một sản phẩm làm mát nhà xưởng, khu công nghiệp hay khu vực có diện tích rộng. Bạn đã từng nghĩ sản phẩm nào đáp ứng được yêu cầu - Máy lạnh tủ đứng công nghiệp. Hôm nay, Thanh Hải châu giới thiệu một số sản phẩm máy lạnh tủ đứng với công suất 10hp -10 ngựa – 100.000BTU phù hợp với không gian đông người có có diện tích lớn 160 - 170m2 Xem thêm bài viết : Công trình lắp máy lạnh tủ đứng LG 10 HP cho nhà xưởng Máy Lạnh Tủ Đứng 10 HP - Những Không Gian Nào Nên Lựa Chọn Máy lạnh tủ đứng 10 hp là dòng điều hòa công nghiệp sở hữu thiết kế vô cùng hiện đại với những đường nét tinh tế. Sự kết hợp gam màu lạnh mang lại vẻ đẹp hài hòa nhất cho không gian sử dụng. Được thiết kế đặc biệt cho các nhà xưởng, xí nghiệp dòng sản phẩm Máy lạnh tủ đứng 10 ngựa đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng nhờ vào sự đa dạng trong cả kiểu dáng dàn lạnh và nguồn điện. ► Một số sản phẩm Máy lạnh tủ đứng cho nhà xưởng đang được các nhà thầu và doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn. Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 10 HP Giá: 69,400,000 đ (Đã bao gồm VAT) Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 1 năm Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPGR10NY1 10 hp Giá: 86,000,000 đ (Đã bao gồm VAT) Xuất xứ: Nhật bản/Thái lan Bảo hành: 1 năm máy, 5 năm máy nén Máy lạnh tủ đứng Reetech RDS100/RC100-L1A 10 hp Giá: 69,200,000 đ (Đã bao gồm VAT) Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Máy lạnh tủ đứng 10 hp Nagakawa NP–C100DL Giá: 59,300,000 đ (Đã bao gồm VAT) Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 2 năm Máy lạnh tủ đứng 10 hp với đa dạng hãng với nhiều công dụng và ưu điểm mang lại khác nhau ►ƯU ĐIỂM MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10HP : • Hiệu suất cao Sử dụng đến 95% công suất để làm lạnh. • Phân phối không khí lạnh hiệu quả Gió lạnh thổi xa tới 20m, làm mát nhanh chóng ngay cả trong không gian rộng lớn. • Điều khiển chính xác nhiệt độ Máy lạnh tủ đứng 10hp giúp duy trì nhiệt độ chính xác phù hợp với không gian sử dung. • Độ tin cậy cao Hoạt động liên tục (24/7) , 365 ngày/năm, cho độ tin cậy của hệ thống 99,99%. • Thời gian bảo hành cao Tùy hãng mà thời gian bảo hành sản phẩm khác nhau. Daikin bảo hành: 1 năm máy, 5 năm máy nén, Reetech thời gian bảo hành đến 2 năm... • Lắp đặt và bảo dưỡng nhanh chóng, dễ dàng • Chạy êm hạn chế tiếng ồn • Sản phẩm nguồn gốc chính hãng • Điều khiển điều hướng từ xa dễ sử dụng, tính năng Lập lịch hàng tuần • Dàn nóng nhỏ gọn, tiết kiệm không gian Trên đây là những Ưu điểm cơ bản của 1 chiếc điều hòa tủ đứng 10 hp cho nhà xưởng. Khi quý khách hàng cần tư vấn chi tiết từng sản phẩm và hỗ trợ báo giá sỉ tốt nhất cho từng công trình vui lòng gọi ngay cho Thanh Hải Châu : ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 096.2829.308 - 028.2200.7099 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: www.thanhhaichau.com >>> Trích từ nguồn :https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?status=10HP
 8. Trong thị trường hiện nay nhìn chung ngành công nghệ ngày một phát triển mạnh luôn cho ra đời nhiều sản phẩm mới cùng với nhiều tính năng ưu việt, đẹp về mẫu mã đi đôi với chất lượng. Thanh Hải Châu xin ra mắt khách hàng Máy lạnh tủ đứng Dairry có nguồng gốc từ Hàn Quốc mẫu mới nhất 2021 cực sang chảnh .Thích hợp lắp đặt mọi không gian căn phòng. Chế độ làm lạnh nhanh, tối ưu Máy lạnh tủ đứng Dairry hoạt động các cánh cửa gió mở ra luồng không khí bên trong sẽ thổi qua 4 cửa thổi gió, với 4 hướng thổi đảo gió tự động giúp hơi mát phân bố đều nhanh chóng khắp phòng ở của bạnKhi Khi máy điều hòa tắt , các cánh cửa gió tự động đóng lại ngăn bụi vào trong máy Vận hàng êm ái Với thiết kế nhỏ gọn không khi mát thổi ra nhẹ dàng qua các cánh của,không gây tiếng ồn khó chịu khi sử dụng. Dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng Cánh đảo gió có thể tháo rời để bảo trì => Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải tháo rời toàn bộ mặt nạ để vệ sinh cánh đảo gió. Từ đó giúp ngăn ngừa sinh sôi phát triển của virút vi khuẩn gây hại cho sức khỏe của bạn. Bảo hàng sản phẩm 24 tháng Máy lạnh tủ đứng Dairry chính hãng được bảo hành 24 tháng. vì thế bạn hoàn toàn yên tâm và tin tưởng về chất lượng điều hòa Dairry. MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIRRY CÓ NHỮNG MODEL MÁY NÀO: Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR100KC - công suất 10 HP Gía máy: 57.900.000đ Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR50KC - công suất 5 HP Gía bán: 28.900.000đ Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR28KC - công suất 3 HP Gía bán : 17.500.000đ Máy lạnh tủ đứng Dairry IF-DR18KH - công suất 2 HP ( có inverter) Gía bán: 18.500.000đ *Lưu ý : Gía trên website chỉ là giá tham khảo, để có giá tốt nhất vui lòng gọi 0911.260.247 Mr. Luân ⇒ CLICK TỪNG MODEL MÁY HOẶC LINK SAU ĐỂ XEM THÔNG SỐ KỸ THUẬT, TÍNH NĂNG, CHI TIẾT SẢN PHẨM : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=60 ► KHI KHÁCH HÀNG CẦN TƯ VẤN CHI TIẾT SẢN PHẨM VUI LÒNG LIÊN HỆ : CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá nhanh theo số lượng: infothanhhaichau@gmail.com - Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật: 0911260247 Mr Luân - Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm: 02822007099 – 096.2829.308 - Website công ty: thanhhaichau.com NGUỒN TIN:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=60
 9. Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió inverter sử dụng gas R410 loại gas thân thiện với môi trường bên cạnh đó máy có tính năng inverter tiết kiệm tối đa điện năng, vận hành êm ái. Sản xuất tại Thái Lan một trong những nước có nền công nghệ phát triển, luôn cải tiến cho ra các dòng sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Daikin là thương hiệu đi đầu trong việc sản xuất các dòng máy lạnh có công suất lớn để lắp đặt cho nhà xưởng, xí nghiệp. Daikin cung cấp dãy sản phẩm điều hòa không khí Packaged phong phú với tính năng điều khiển chính xác nhiệt độ giúp duy trì kết quả chính xác và chất lượng sản phẩm. » Xem thêm : Giới Thiệu Máy Lạnh Daikin, Nguồn Gốc Xuất Xứ - Chất Lượng Tốt Không? Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió là dòng sản phẩm mới có nhiều cải tiến hơn so với các dòng khác, độ dài đường ống lên tới 70m, độ cao chênh lệch 50m. Phù hợp lắp đặt cho mọi không gian rộng lớn như hội trường, sảnh hội nghị, nhà xưởng,.. ► TÍNH NĂNG SẢN PHẨM NỔI BẬT : Thiết kế linh hoạt: được thiết kế với dàn nóng nhỏ gọn tiết kiệm được không gian và dễ dàng trong việc lắp đặt. - Tiết kiệm năng lượng: giảm thiểu điện năng tiêu thụ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng cho doanh nghiệp. - Hoạt động êm ái: khởi động mềm, ít chấn động và hoạt động êm. - Độ bền: đạt được độ bền cao do tăng cường sự chống ăn mòn của muối biển và không khí ô nhiễm bằng cách phủ một lớp PE (với hóa chất đặc trưng) cho dàn trao đổi nhiệt của dàn nóng. - Chế độ hút gió tươi: được sử dụng như máy điều hòa xử lý không khí ngoài trời. - Bảo dưỡng dễ dàng: được thiết kế với khả năng bảo dưỡng cao cho phép thực hiện các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ở phía trước máy. - Hơi lạnh được dẫn truyền qua hệ thống ống gió: điều hòa cả không gian nhà xưởng, bằng đường ống dẫn gió trên đỉnh của dàn lạnh. ►TOP 3 MODEL MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN NỐI ỐNG GIÓ INVERTER MẪU MỚI NHẤT HIỆN THANH HẢI CHÂU ĐANG CUNG CẤP : Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR500PY1 Model máy : FVPR500PY1/RZUR500PY1 Thương hiệu : Daikin Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén Công suất : 171.000Btu/ 50 Kw/ 20 HP Công nghệ inverter : Có Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR400PY1 Model máy : FVPR400PY1/RZUR400PY1 Thương hiệu : Daikin Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén Công suất : 136.000Btu/ 40 Kw/ 15 HP Công nghệ inverter : Có Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR250PY1 Model máy : FVPR250PY1/RZUR250PY1 Thương hiệu : Daikin Nơi sản xuất : Thái Lan Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén Công suất : 91.000Btu/ 26.7 Kw/ 10 HP Công nghệ inverter : Có → Giá bán : LH 0911.260247 Mr Luân ⇒ Bạn có thể tham khảo tất cả các công suất tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=58 ** XEM THÊM: Máy lạnh tủ đứng công suất lớn dành cho nhà xưởng model mới nhất Khách hàng cần Lắp máy lạnh tủ đứng cho nhà xưởng vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline : 0911 260 247 – Mr.Luân để được tư vấn miễn phí nhanh nhất nhé ! Thanh Hải Châu xin gửi một vài hình ảnh để quý khách tham khảo: █ Công trình lắp đặt máy lạnh tủ đứng 10 HP Daikin FVGR250PV1/RZUR250PY1 Nên xem : Máy Lạnh Tủ Đứng 10 HP - Những Không Gian Nào Nên Lựa Chọn? ► Thông tin tư vấn hỗ trợ mua hàng: ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 096.2829.308 - 028.2200.7099 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: wwwthanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...noi-ong-gio-inverter-cong-suat-lon-model-2021
 10. Khi nói đến nhà xưởng, xí nghiệp chắc chắn ai ai cũng biết đến nó là nơi có không gian rộng lớn và chứa nhiều máy móc, thiết bị đồng thời sẽ là nơi chứa rất nhiều người nó sẽ tỏa ra nhiệt dộ cao làm không khí trở nên ngột ngạt , khó chịu. Chính vì thế qua bài viết này Thanh Hải Châu sẽ giới thiệu cho bạn dòng máy lạnh tủ đứng công suất dành cho nhà xưởng, xí nghiệp hiện nay. ► Tham khảo 1 số dòng Máy lạnh tủ đứng công suất lớn model mới nhất cho nhà xưởng, xí nghiệp hiện Thanh Hải Châu đang cung cấp : 1.Máy lạnh tủ đứng Daikin - FVGR200PV1 - Công suất 8 hp - FVGR250PV1 - Công suất 10 hp - FVPR250PY1 - Công suất 10 hp ( tủ đứng nối ống gió ) - FVPR400PY1 - Công suất 15 hp ( tủ đứng nối ống gió ) - FVPR500PY1 - Công suất 20 hp ( tủ đứng nối ống gió ) 2.Máy lạnh tủ đứng LG - APNQ100LFA0 - Công suất 10 hp - APNQ150LNA0 - Công suất 15 hp - APNQ200LNA0 - Công suất 20 hp 3.Máy lạnh tủ đứng Reetech RS300‑QA‑A - Công suất 30 hp RS100‑QA‑A - Công suất 10 hp RS150‑QA‑A - Công suất 15 hp RS100/RC100‑L1A - Công suất 10 hp 4. Máy lạnh tủ đứng SUMIKURA APF/APO-960 - Công suất 10 hp 5. Máy lạnh tủ đứng NAGAKAWA NP–C100DL - Công suất 10 hp (Click vào từng model máy để xem chi tiết sản phẩm) → Xem thêm các model máy khác tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=0 Khách hàng cần lắp máy lạnh cho nhà xưởng giá rẻ vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline : 0911 260 247 – Mr.Luân để được tư vấn miễn phí nhanh nhất nhé ! CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU - Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM - Email báo giá nhanh theo số lượng : infothanhhaichau@gmail.com - Hotline tư vấn hỗ trợ kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân - Phòng KD bán hàng và tư vấn mua sản phẩm : 02822007099 – 096.2829.308 - Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...ng-suat-lon-danh-cho-nha-xuong-model-moi-nhat
 11. Điện Lạnh Thanh Hải Châu - Đại lý cấp 1 chuyên phân phối máy lạnh tủ đứng Daikin với mức giá chuẩn nhất cho từng công trình trình lớn nhỏ trên toàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Máy lạnh tủ đứng Daikin mang thương hiệu Daikin là một trong những dòng sản phẩm tốt về chất lượng và còn có độ bền cao là dòng sản phẩm phổ biến và khá quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410 – dòng gas thân thiện với môi trường thay cho gas R22 ,Thời gian bảo hành sản phẩm :1 năm máy – 5 năm máy nén. Điều Hòa tủ đứng Daikin đa dạng công suất từ 2 hp đến 20 hp thỏa sức cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mọi không gian lắp đặt: phòng khách, văn phòng, nhà hàng, nhà xưởng... ► Một Số model Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin thổi trực tiếp: FVA50AMVM/RZF50CV2V - Công suất 17100 B tu 2 HP FVA71AMVM/RZF71CYM - Công suất 24200 Btu 3 hp FVA100AMVM/RZF100CVM - Công suất 34100 Btu 4 HP FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V - Công suất 55000 Btu 6 HP FVGR200PV1/RZUR200PY1 - Công suất 68000 Btu 8 HP FVGR250PV1/RZUR250PY1 -Công suất 91000 Btu 10 HP - Dòng inverter FVGR10NV1/RUR10NY1 - Công suất 91000 Btu 10 HP ► Một Số model máy lạnh Tủ Đứng Daikin Nối Ống Gió: FVPR500PY1/RZUR500PY1 - Công suất 171000 Btu 20 HP -Dòng inverter FVPR400PY1/RZUR400PY1 - Công suất 136000 Btu 15 HP - Dòng inverter FVPR250PY1/RZUR250PY1 - Công suất 91000 Btu 10 hp - Dòng inverter FVPGR18NY1/RUR18NY1 - Công suất 180000 Btu 18 hp ===> Xem chi tiết tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=58 Máy lạnh tủ đứng Daikin với những tính năng: Thiết kế linh hoạt: được thiết kế với dàn nóng nhỏ gọn tiết kiệm được không gian và dễ dàng trong việc lắp đặt. - Tiết kiệm năng lượng: giảm thiểu điện năng tiêu thụ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng cho doanh nghiệp. - Hoạt động êm ái: khởi động mềm, ít chấn động và hoạt động êm. - Độ bền: đạt được độ bền cao do tăng cường sự chống ăn mòn của muối biển và không khí ô nhiễm bằng cách phủ một lớp PE (với hóa chất đặc trưng) cho dàn trao đổi nhiệt của dàn nóng. - Chế độ hút gió tươi: được sử dụng như máy điều hòa xử lý không khí ngoài trời. - Bảo dưỡng dễ dàng: được thiết kế với khả năng bảo dưỡng cao cho phép thực hiện các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ở phía trước máy. - Hơi lạnh được dẫn truyền qua hệ thống ống gió: điều hòa cả không gian nhà xưởng, bằng đường ống dẫn gió trên đỉnh của dàn lạnh. ===> Bên cạnh là nhà cung cấp Thanh Hải Châu còn là nhà thầu uy tín chuyên thi công lắp đặt máy lạnh tủ đứng cho các công trình điển hình như: Lắp máy lạnh nhà xưởng tại Q12. Bằng chứng là những công trình thực tế bên dưới của chúng tôi, Thanh Hải Châu xin gửi một vài hình ảnh để quý khách tham khảo: █ Công trình lắp đặt máy lạnh tủ đứng 10 HP Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 Nên xem : Máy Lạnh Tủ Đứng 10 HP - Những Không Gian Nào Nên Lựa Chọn? ► Thông tin tư vấn hỗ trợ mua hàng: ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 096.2829.308 - 028.2200.7099 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: wwwthanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=58
 12. Máy lạnh tủ đứng - May lanh dành cho nhà hàng hiện nay Việc lựa chọn máy lạnh phù hợp cho không gian nhà hàng, cửa hàng, khách sạn.. với diện tích lớn và không gian mở khiến các nhà đầu tư đau đầu. Vậy top 4 Máy lạnh tủ đứng chất lượng tốt thích hợp cho nhà hàng đang được ưa chuộng và được các chủ đầu tư lựa chọn tin dùng có những loại nào? 1. Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 28000 Btu 3 HP inverter - Đứng đầu top 4 máy lạnh tủ đứng dành cho nhà hàng, khách sạn là Máy lạnh tủ đứng LG inverter 3hp APNQ30GR5A4 đem đến khả năng làm mát cho không gian có diện tích từ 40-50m2. Với thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian cùng với gam màu trắng nhã nhặn làm tăng thêm tính thẩm mỹ, tính năng nổi bật loại bỏ bụi bẩn tác nhân gây dị ứng trong không khí với tấm vi lọc bụi tiên tiến. Mang lại bầu không khí trong lành nhất vì vậy bạn sẽ khó bỏ qua khi đã trót tìm hiểu về tính năng Máy lạnh LG. - Giá tham khảo: 28,100,000 ₫ ( Đơn giá đã bao gồm VAT & chưa bao gồm chi phí nhân công - vật tư lắp đặt ) - Xem chi tiết tại:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-lg-apnq30gr5a4-28000-btu-3-hp-inverter ⇒ Tính năng nổi bật : - Công nghệ inverter tiết kiệm điện vận hành êm ái , bền bỉ theo thời gian - Điều hòa biến tần thông minh của LG làm lạnh nhanh tức thì ngay khi vừa bật máy. - Chế độ gió 3D mang hơi lạnh lan tỏa đều đến từng ngóc ngách trong phòng. - Làm lạnh nhanh hơn 30% so với máy lạnh thông thường. - Loại bỏ bụi bẩn, tác nhân gây dị ứng trong không khí với tấm vi lọc bụi tiên tiến. 2. Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A4 24000 Btu 2.5 HP inverter - Với mức giá hợp lý và thấp nhất trong top 4 máy lạnh tốt nhất dành cho nhà hàng khách sạn. Thì Máy lạnh tủ đứng LG 2.5hp inverter APNQ24GS1A4 là sự lựa chọn hợp lý nhất cho không gian có diện tích 30-40m2. Khả năng tiết kiệm đến 40% điện năng tiêu thụ nhờ công nghệ Smart Inverter và hoạt động êm ái bền bỉ hạn chế gây ra tiếng ồn. - Giá tham khảo: 23,550,000 ₫ ( Đơn giá đã bao gồm VAT & chưa bao gồm chi phí nhân công - vật tư lắp đặt ) - Xem chi tiết tại:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-lg-apnq24gs1a4-24000-btu-2-5-hp-inverter ⇒ Tính năng nổi bật : - Tiết kiệm đến 40% điện năng tiêu thụ nhờ công nghệ Smart Inverter - Công nghệ inverter tiết kiệm điện vận hành êm ái , bền bỉ theo thời gian - Điều hòa biến tần thông minh của LG l àm lạnh nhanh tức thì ngay khi vừa bật máy. - Chế độ gió 3D mang hơi lạnh lan tỏa đến từng ngóc ngách trong phòng. - Làm lạnh nhanh hơn 30% so với máy lạnh thông thường - Loại bỏ bụi bẩn, tác nhân gây dị ứng trong không khí với tấm vi lọc bụi tiên tiến. 3. Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-E28NFQ 3 HP 24600 Btu inverter - Máy lạnh tủ đứng Panasonic 2 Chiều inverter 3HP CS-E28NFQthích hợp cho không gian có diện tích 30-40m2 với kiểu dáng hiện đại, làm sang trọng không gian lắp đặt. Sản phẩm được trang bị màn hình hiển thị LCD, thiết kế gọn nhẹ dễ dàng lắp đặt. Bạn hoàn toàn yên tâm về khả năng hoạt động vô cùng êm ái và bền bỉ. - Giá tham khảo:34,200,000 ₫ ( Đơn giá đã bao gồm VAT & chưa bao gồm chi phí nhân công - vật tư lắp đặt ) - Xem chi tiết tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-panasonic-cs-e28nfq-3-hp-24600-btu-inverter ⇒ Tính năng nổi bật : - Máy lạnh tủ đứng 2 chiều - Điều khiển inverter - Bảng điều khiển tự dịch chuyển - Hiển thị màn hình điện tử - Chức năng loại bỏ mùi khó chịu - Tự chuẩn đoán - Chức năng khóa an toàn cho trẻ em. 4. Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 46000 Btu 5 HP - Có thiết kế dáng tủ đứng sang trọng, tạo điểm nhấn nội thất nổi bật cho không gian, là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho không gian có diện tích 60-80m2 với công suất 46.000Btu. với chế độ làm lạnh nhanh trong vòng 3 phút là điểm nổi trội của Máy lạnh tủ đứng LG , và với thiết kế cánh vẫy kiểu 3D giúp gió lạnh thổi xa tới 20m giúp làm mát nhanh chóng ngay cả trong không gian rộng lớn. - Giá tham khảo: 38,300,000 ₫ ( Đơn giá đã bao gồm VAT & chưa bao gồm chi phí nhân công - vật tư lắp đặt ) - Xem chi tiết tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-lg-apnq48gt3e4-46000-btu-5-hp-1-pha ⇒ Tính năng nổi bật : - Sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện hiệu quả - Chế độ Power Cooling Mode nhanh chóng làm mát trong thời gian ngắn với nhiệt độ lí tưởng - Cánh đảo gió linh hoạt lên xuống và trái phải giúp hơi lạnh được lan tỏa rộng và đều hơn - Luồng gió thổi dễ chịu giúp bảo vệ sức khỏe tối ưu (nhất là trẻ em và người lớn tuổi) → Qua bài viết trên của Thanh Hải Châu mong rằng các chủ đầu tư sẽ tìm ra cho nhà hàng, khách sạn... một sản phẩm máy lạnh tủ đứng với công suất phù hợp nhất. Bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm máy lạnh tủ đứng khác tại:https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=0 ===> Nếu đã chọn lựa được loại máy lạnh phù hợp cho nhà hàng của bạn rồi nhưng đâu là đơn vị bạn chọn thi công lắp đặt, Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự tin là đơn vị bạn đặt trọn niềm tin với kinh nghiệp >10 năm trong điện lạnh sẽ luon mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho mọi khách hàng . + Có thể tham khảo qua nhiều công trình như: Thi công lắp đặt máy lạnh tủ đứng cho nhà xưởng - May lanh tu dung LG 10 hp inverter Mọi thắc mắc cần được tư vấn và báo gía sản phẩm mới nhất khi mua số lượng trên 1 bộ vui lòng liên hệ :Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân Phòng Bán Hàng : 0901.4321.83 - 096.2829.308 Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com Website: https://thanhhaichau.com/ Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...tu-dung-chat-luong-tot-thich-hop-cho-nha-hang
 13. Máy lạnh tủ đứng 10 hp - Máy lạnh thích hợp cho nhà xưởng Bạn đang tìm một sản phẩm làm mát nhà xưởng, khu công nghiệp hay khu vực có diện tích rộng. Bạn đã từng nghĩ sản phẩm nào đáp ứng được yêu cầu – Máy lạnh tủ đứng công nghiệp. Hôm nay, Thanh Hải châu giới thiệu một số sản phẩm máy lạnh tủ đứng với công suất 10hp -10 ngựa – 100.000BTU phù hợp với không gian đông người có có diện tích lớn 160 - 170m2. → Xem thêm bài viết : Lắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverter Máy Lạnh Nối Ống Gió 10 HP Cho Nhà Xưởng, Xí Nghiệp Giá Tốt Máy Lạnh Tủ Đứng 10 HP - Những Không Gian Nào Nên Lựa Chọn? * Quý khách hãy Click vào từng Thương hiệu/model sản phẩm để xem chi tiết hơn ♦ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP NAGAKAWA NP–C100DL • Giá: 59,300,000 đ (Đã bao gồm VAT) • Xuất xứ: Việt Nam • Bảo hành: 2 năm ♦ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP FUNIKI FC100MMC • Giá: 63,900,000 đ (Đã bao gồm VAT) • Xuất xứ: Malaysia • Bảo hành: 30 tháng ♦ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP REETECH RS100/RC100-L1A • Giá: 69,200,000 đ (Đã bao gồm VAT) • Xuất xứ: Việt Nam • Bảo hành: 2 năm ♦ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP LG APNQ100LFA0/APUQ100LFA0 • Giá: 69,900,000 đ (Đã bao gồm VAT) • Xuất xứ: Hàn Quốc • Bảo hành: 1 năm ♦ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP SUMIKURA APF/APO – 960 • Giá: 66,300,000 đ (Đã bao gồm VAT) • Xuất xứ: Malaysia • Bảo hành: 2 năm ♦ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 DAIKIN FVPGR10NY1/RUR10NY1 NỐI ỐNG GIÓ • Giá: 86,000,000 đ (Đã bao gồm VAT) • Xuất xứ: Thái lan • Bảo hành: 1 năm máy, 5 năm máy nén ++ Xem chi tiết thông tin :https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?status=10HP Máy lạnh tủ đứng 10hp với đa dạng hãng với nhiều công dụng và ưu điểm mang lại khác nhau ►Ưu Điểm Máy Lạnh Tủ Đứng 10hp: • Hiệu suất cao: Sử dụng đến 95% công suất để làm lạnh. • Phân phối không khí lạnh hiệu quả: Gió lạnh thổi xa tới 20m, làm mát nhanh chóng ngay cả trong không gian rộng lớn. • Điều khiển chính xác nhiệt độ :Máy lạnh tủ đứng 10hp giúp duy trì nhiệt độ chính xác phù hợp với không gian sử dung. • Độ tin cậy cao : Hoạt động liên tục (24/7) , 365 ngày/năm, cho độ tin cậy của hệ thống 99,99%. • Thời gian bảo hành cao : Tùy hãng mà thời gian bảo hành sản phẩm khác nhau. Daikin bảo hành: 1 năm máy, 5 năm máy nén, Reetech thời gian bảo hành đến 2 năm... • Lắp đặt và bảo dưỡng nhanh chóng, dễ dàng • Chạy êm hạn chế tiếng ồn • Sản phẩm nguồn gốc chính hãng • Điều khiển điều hướng từ xa dễ sử dụng, tính năng Lập lịch hàng tuần • Dàn nóng nhỏ gọn, tiết kiệm không gian >> Xem "giá máy lạnh tủ đứng nào tốt ":https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung Điện Lạnh Thanh Hải Châu - Đơn vị nhà thầu có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Lắp máy lạnh cho nhà xưởng tại Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận giá tốt nhất. Sau đây là những hình ảnh thực tế về lắp đặt máy lạnh tủ đứng cho nhà xưởng ở Bình Dương Mặt tiền Công Ty PSB Vina Kỹ thuật viên đang vận chuyển máy vào nhà xưởng Máy lạnh tủ đứng LG 10 HP model APNQ100LFA0/APUQ100LFA0 Hoàn thiện lắp đặt dàn nóng APUQ100LFA0 >>Xem công trình lắp đặt máy lạnh tủ đứng cho nhà xưởng chi tiết : https://thanhhaichau.com/dich-vu/lap-may-lanh-cho-nha-xuong-tu-dung-lg-10-hp-inverter Trên đây là những thông tin cơ bản của 1 chiếc Máy lạnh tủ đứng 10 hp. Khi quý khách hàng cần tư vấn chi tiết từng sản phẩm và hỗ trợ báo giá sỉ tốt nhất cho từng công trình vui lòng gọi ngay cho Thanh Hải Châu : ♦ Hotline kỹ thuật : 0911 260 247 –Mr.Luân ♦ Phòng Bán Hàng : 096.2829.308 - 028.2200.7099 ♦ Email báo giá: info@maylanhchatluong.com.vn - infothanhhaichau@gmail.com ♦ Website: wwwthanhhaichau.com >>> Nguồn tham khảo:https://thanhhaichau.com/dich-vu/lap-may-lanh-cho-nha-xuong-tu-dung-lg-10-hp-inverter
 14. ĐẠI LÝ MÁY LẠNH CHUYÊN BÁN VÀ THI CÔNG MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT . Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự tin là đơn vị mà bạn đang cần tìm khi muốn đầu tư thi công máy lạnh tủ đứng 10 hp cho thiết kế nhà xưởng, Vì sao mà Thanh Hải Châu có thể tự tin đến vậy, với đội ngũ nhân viên nhiều năm trong ngành điện lạnh (>10 năm) cũng như đã trải qua các công trình thi công máy lạnh nhà lớn nhỏ trao dồi nhiều kỹ năng cho bản thân nên làm hài lòng mọi khách hàng. Xem thêm: >>> Lắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverter >>> Máy Lạnh Tủ Đứng 10 HP - Những Không Gian Nào Nên Lựa Chọn? Máy lạnh tủ đứng 10 hp Thanh Hải Châu thi công lắp đặt cho nhà xưởng tại Bình Dương MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP CÓ NHỮNG THƯƠNG NÀO VÀ GIÁ CẢ NHƯ THẾ NÀO? Máy lạnh tủ đứng 10 hp với công suất 100.000btu , có thể nói đây là loại máy có công suất lớn và mang hơi mát đi xa đến 10 mét giúp không gian được làm mát đồng đều hơn nên tập trung sản suất là những thương hiệu có độ bền cao như: MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP NAGAKAWA NP–C100DL Việt Nam/ 02 năm 59,300,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP FUNIKI FC100MMC Malaysia/ 02 năm 63,900,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP SUMIKURA APF/APO – 960 Malaysia/ 02 năm 66,300,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP REETECH RDS100/RC100-L1A NỐI ỐNG GIÓ Thái Lan/ 02 năm 69,000,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP REETECH RS100/RC100-L1A Thái Lan/ 02 năm 69,300,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP LG APNQ100LFA0/APUQ100LFA0 Hàn Quốc/ 12 tháng 70,000,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 DAIKIN FVGR10NV1/RUR10NY1 Thái Lan/ 01 năm máy, 05 năm máy nén 82,000,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 DAIKIN FVPGR10NY1/RUR10NY1 NỐI ỐNG GIÓ Thái Lan/ 01 năm máy, 05 năm máy nén 84,300,000 vnđ √ Tham khảo thêm các sản phẩm máy lạnh 10 HP khác tại đây: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?filter=pricelow ► Có thể bạn cần: 5 điều cần giải đáp khi lắp máy lạnh nối ống gió cho nhà xưởng ĐƠN VỊ UY TÍN CHUYÊN CUNG CẤP THI CÔNG MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP CHO THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự hào là nhà phân phối máy lạnh tủ đứng 10 HP với mức giá tốt nhất cho mọi công trình tại miền Nam. Đồng thời cũng là nhà thầu uy tín, chuyên nghiệp, chúng tôi đã hoàn thành nhiều công trình thi công máy lạnh tủ đứng 10 HP đạt sự hài lòng tuyệt đối của mọi khách hàng. Bằng chứng là chúng tôi vừa hoàn thanh xong công trình lắp máy lạnh cho nhà xưởng Hầu hết công trình nhà xưởng mà chúng tôi thi công thường tập trung ở TP Hồ Chí Minh (như các quận: Quận 9 - Q.Thủ Đức - Q.Tân Bình - Quận 2, Quận 7,,...) và đa số là ở tỉnh Bình Dương (các Thị xã Dĩ An - Tx.Thuận An - Tx.Bến Cát - Tx.Tân Uyên; Huyện Bắc Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một); KCN Long Thành, KCN Long Khánh, KCN Hố Nai tại tỉnh Đồng Nai,...Cho nên tự tin mà nói Thanh Hải Châu là đơn vị rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công lắp máy cho nhà xưởng. Bạn đang có nhà xưởng cần thi công máy lạnh ở những khu vực này hãy liên hệ ngay Thanh Hải Châu nhé ! Hôm nay, Thanh Hải Châu sẽ liệt kê một vài công trình lắp đặt máy lạnh tủ đứng LG 10 HP inverter cho nhà xưởng chúng tôi đã thi công để mọi người tham khảo nhé: a - Công trình của công ty PSB Vina tại địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Tx. Bến Cát, Bình Dương cho xưởng sản xuất bi, bánh răng, hộp số,... Mặt tiền Công Ty PSB Vina Máy lạnh tủ đứng LG 10 HP model APNQ100LFA0/APUQ100LFA0 b - Công trình của công ty Taekwang Screen tại: KCN Long Thành, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho xưởng in ấn. Kỹ thuật viên đang tiến hành lắp đặt dàn lạnh của máy Kỹ thuật viên đang lắp đặt dàn nóng của máy o. Bạn muốn biết giá và xem thông tin sản phẩm này, hãy xem thêm tại đây nhé: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-lg-apnq100lfa0-10-hp-98000btu-inverter Đối với những chủ xưởng có yêu cầu cao hơn về mặt thương hiệu và giá thành sản phẩm thì có thể chọn sang sản phẩm của Daikin, Sumikura hoặc Reetech… theo các link sản phẩm bên dưới: 1. Máy lạnh tủ đứng Daikin 10 HP: - Loại thổi trực tiếp: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-daikin-fvgr10ny1-10-hp-thoi-truc-tiep - Loại nối ống gió: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-daikin-noi-ong-gio-fvpgr10ny1-10-hp 2. Máy lạnh tủ đứng Sumikura 10 HP: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-sumikura-apfapo-960-10-hp-96000-btu 3. Điều hòa tủ đứng Reetech 10 HP: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=53 Cùng tìm hiểu thêm: Máy Lạnh Nối Ống Gió 10 HP Cho Nhà Xưởng, Xí Nghiệp Giá Tốt Vậy nên, quý khách đừng chần chừ khi đang cần mua hàng và tư vấn- lắp đặt máy lạnh tủ đứng 10 HP cho các không gian của mình. Gọi nhanh Hotline 0911 260 247 (Mr Luân) để có được thông tin cần thiết, cụ thể nhất. Xin trân trọng cảm ơn !
 15. ĐƠN VỊ CHUYÊN PHÂN PHỐI, THI CÔNG MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN 10 HP CHUYÊN NGHIỆP NHẤT.Điện Lạnh Thanh Hải Châu đại lý cấp 1 chuyên cung cấp máy lạnh tủ đứng - máy lạnh tủ đứng daikin 10 hp cho giá rẻ cho các nhà thầu lớn.Trong dòng máy lạnh tủ đứng thì máy lạnh tủ đứng daikin hiện nay đang cực kỳ phổ biến và nổi tiếng trên thị trường bởi thương hiệu uy tín và sản phẩm có dãy công suất đa dạng, thích hợp cho nhiều sự tùy chọn của khách hàng nên rất được sự ưa chuộng bởi các nhà thầu hay chủ đầu tư.Máy lạnh tủ đứng Daikin 10 HP hiện nay Thanh Hải Châu đang cung cấp 2 model chính là: FVGR10NV1/RUR10NY1 thuộc dòng đặt sàn thổi trực tiếpvà FVPGR10NY1/RUR10NY1 thuộc dòng đặt sàn nối ống gió. Quý khách có thể tham khảo chi tiết tại link web công ty:->https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-daikin-fvgr10nv1-10-hp-thoi-truc-tiep->https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-daikin-noi-ong-gio-fvpgr10ny1-10-hpVừa qua, Điện Lạnh Thanh Hải Châu mới hoàn thành xong công trình lắp đặt 2 máy lạnh tủ đứng Daikin 10HP model FVGR10NV1/RUR10NY1 tại chi nhánh Công Ty Đỉnh Vàng tại quận 12, quý khách có thể tham khảo một vài hình ảnh thực tế tại công trình:♦ Lắp đặt dàn lạnh:♦ Lắp đặt dàn nóng:► Ngoài ra, máy lạnh Daikin 10HP còn có thêm dòng máy lạnh giấu trần nối ống gió với model:FDN100HV1/RCN100HY19 cực kỳ sang trọng và đẳng cấp.► Có thể xem giá sản phẩm tại đây: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran-ong-gio-daikin-fdn100hv1-10-hp-100000-btuTự tin với kinh nghiệm thi công trong nhiều năm qua tại các công trình lớn nhỏ trên khắp địa bàn TP HCM cũng như những tỉnh thành lân cận, đội ngũ kỹ thuật của Thanh Hải Châu đảm bảo có khả năng đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng về tư vấn và thi công chuyên nghiệp, thẩm mỹ và chất lượng tốt cũng như giá cạnh tranh nhất.⇒ NÊN XEM:• Máy Lạnh Nối Ống Gió 10 HP Cho Nhà Xưởng, Xí Nghiệp Giá Tốt• Máy Lạnh Tủ Đứng 10 HP - Những Không Gian Nào Nên Lựa Chọn?• 5 điều cần giải đáp khi lắp máy lạnh cho nhà xưởng► Nếu quý khách đang có nhu cầu cần mua và đặt hàng sản phẩm theo số lượng cụ thể hãy nhanh tay liên hệ đến Phòng kinh doanh chúng tôi: 02822120566 - 0901432183 để có được báo giá tốt nhất vào mỗi thời điểm.Hoặc nếu cần tư vấn, báo giá trọn gói cho công trình cần thi công hãy gửi bản vẽ chi tiết của công trình quý khách vào địa chỉ email công ty info@maylanhchatluong.com.vn hoặc infothanhhaichau@gmail.com để được chúng tôi bốc khối lượng và lên dự toán chi tiết cho quý khách !CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂUĐƠN VỊ THẦU CUNG CẤP VÀ TƯ VẤN - KHẢO SÁT - BÁO GIÁ MIỄN PHÍ - LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP, GIÁ CẠNH TRANH
 16. ĐƠN VỊ CHUYÊN BÁN VÀ THI CÔNG MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP CHUYÊN NGHIỆP, GIÁ THÀNH RẺ NHẤT TẠI MIỀN NAM. thanhhaichau.com.vn Đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp & thi công máy lạnh tủ đứng 10 hp cho nhà xưởng uy tín, chuyên nghiệp giá thành không đâu rẻ bằng. KHÔNG GIAN NÀO NÊN LỰA CHỌN DÒNG MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG VỚI CÔNG SUẤT 10 HP Máy lạnh tủ đứng 10 HP thuộc dòng sản phẩm máy lạnh công nghiệp có công dụng làm mát cho những không gian có diện tích rộng lớn và tập trung đông người. Điều hòa tủ đứng 10 HP là dòng điều hòa công nghiệp sở hữu những thiết kế rất hiện đại với từng đường nét tinh tế, sắc xảo. Với gam màu trắng chủ đạo mang lại vẻ đẹp hài hòa và sang trọng nhất cho không gian sử dụng. +++ Xem thêm:Máy Lạnh Tủ Đứng 10 HP - Những Không Gian Nào Nên Lựa Chọn?CÙNG THAM KHẢO GIÁ CỦA MỘT SỐTHƯƠNG HIÊU MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP NAGAKAWA NP–C100DL Việt Nam/ 02 năm 59,300,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP FUNIKI FC100MMC Malaysia/ 02 năm 63,900,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP SUMIKURA APF/APO – 960 Malaysia/ 02 năm 66,300,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP REETECH RDS100/RC100-L1A NỐI ỐNG GIÓ Thái Lan/ 02 năm 69,000,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP REETECH RS100/RC100-L1A Thái Lan/ 02 năm 69,300,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP LG APNQ100LFA0/APUQ100LFA0 Hàn Quốc/ 12 tháng 70,000,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 DAIKIN FVGR10NV1/RUR10NY1 Thái Lan/ 01 năm máy, 05 năm máy nén 82,000,000 vnđ MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 DAIKIN FVPGR10NY1/RUR10NY1 NỐI ỐNG GIÓ Thái Lan/ 01 năm máy, 05 năm máy nén 84,300,000 vnđ √ Tham khảo thêm các sản phẩm máy lạnh 10 HP khác tại đây: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?filter=pricelow ĐẠI LÝ NÀO CHUYÊN PHÂM PHỐI VÀ THI CÔNG MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP CHUYÊN NGHIỆP UY TÍN NHẤT. Điện Lạnh Thanh Hải Châu tự hào là nhà phân phối máy lạnh tủ đứng 10 HP với mức giá tốt nhất cho mọi công trình tại miền Nam. Đồng thời cũng là nhà thầu uy tín, chuyên nghiệp, bằng chứng là chúng tôi vừa hoàn thanh xong công trình lắp máy lạnh cho nhà xưởng Hầu hết công trình nhà xưởng mà chúng tôi thi công thường tập trung ở TP Hồ Chí Minh (như các quận: Quận 9 - Q.Thủ Đức - Q.Tân Bình - Quận 2, Quận 7,,...) và đa số là ở tỉnh Bình Dương .Cho nên tự tin mà nói Thanh Hải Châu là đơn vị rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công lắp máy cho nhà xưởng. → Xem công trình thực tế: Lắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverter Bạn đang có nhà xưởng cần thi công máy lạnh ở những khu vực này hãy liên hệ ngay Thanh Hải Châu nhé ! Hôm nay, Thanh Hải Châu sẽ liệt kê một vài công trình lắp đặt máy lạnh tủ đứng LG 10 HP inverter cho nhà xưởng chúng tôi đã thi công để mọi người tham khảo nhé: a - Công trình của công ty PSB Vina tại địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Tx. Bến Cát, Bình Dương cho xưởng sản xuất bi, bánh răng, hộp số,... Mặt tiền Công Ty PSB Vina Máy lạnh tủ đứng LG 10 HP model APNQ100LFA0/APUQ100LFA0 b - Công trình của công ty Taekwang Screen tại: KCN Long Thành, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho xưởng in ấn. Kỹ thuật viên đang tiến hành lắp đặt dàn lạnh của máy Kỹ thuật viên đang lắp đặt dàn nóng của máy c - Công trình của công ty PST Vina tại địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Tx. Bến Cát, Bình Dương, lắp máy cho xưởng sản xuất máy bơm, máy nén… Mặt tiền công ty PST Vina do kỹ thuật viên ghi lại Các dàn lạnh đã lần lượt được lắp đặt hoàn thiện Dàn nóng cũng được lắp đặt xong, rất gọn gàng và đẹp mắt ► Có thể bạn cần: 5 điều cần giải đáp khi lắp máy lạnh nối ống gió cho nhà xưởng Vậy nên, quý khách đừng chần chừ khi đang cần mua hàng và tư vấn- lắp đặt máy lạnh tủ đứng 10 HP cho các không gian của mình. Gọi nhanh Hotline 0911 260 247 (Mr Luân) để có được thông tin cần thiết, cụ thể nhất. Xin trân trọng cảm ơn ! ⇉ Cùng tìm hiểu thêm: Máy Lạnh Nối Ống Gió 10 HP Cho Nhà Xưởng, Xí Nghiệp Giá Tốt Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?status=10HP
 17. ĐƠN VỊ CHUYÊN PHÂN PHỐI, THI CÔNG MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CHUYÊN NGHIỆP NHẤT CHO MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP.Điện Lạnh Thanh Hải Châu đại lý cấp 1 chuyên cung cấp máy lạnh tủ đứng - máy lạnh tủ đứng daiokin 10 hp cho giá rẻ cho các nhà thầu lớn.Máy lạnh tủ đứng Daikin 10hp – 10 ngựa – 100.000Btu là thương hiệu hàng đầu được ưu tiên lựa chọn cho giải pháp làm lạnh cho không gian nhà xưởng có diện tích rộng, chứa nhiều máy móc thiết bị và đông người hoạt động.Máy lạnh đặt sàn Daikin 10HP sử dụng Gas R410 thân thiện với môi trường, làm lạnh nhanh tiết kiệm điện. Với thời gian bảo hành 1 năm máy, 5 năm máy nén với dịch vụ hậu mãi uy tín và đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN FVPGR10NY1Mã sản phẩm: FVPGR10NY1/RUR10NY1Giá: 84,000,000 đ (Đã bao gồm VAT)Xuất xứ: Nhật bản/Thái lanCông suất: 10 ngựa | 10.0 hpBảo hành: 1 năm máy, 5 năm máy nénMÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN FVGR10NV1- GAS R410Mã sản phẩm: FVGR10NV1/RUR10NY1Giá: 82,000,000 đ (Đã bao gồm VAT)Xuất xứ: Nhật bản/Thái lanCông suất: 10 ngựa | 10.0 hpBảo hành: 1 năm máy, 5 năm máy nén√ Tham khảo thêm các sản phẩm máy lạnh 10 HP khác tại đây: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-giau-tran?filter=pricelowKHÔNG GIAN NÀO NÊN LẮP MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 10 HP , DÒNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP.Máy lạnh tủ đứng 10 HP thuộc dòng sản phẩm máy lạnh công nghiệp có công dụng làm mát cho những không gian có diện tích rộng lớn và tập trung đông người. Với công suất 10 HP theo cách gọi của người Việt thì sẽ tương đương với công suất làm lạnh từ 96.000 đến 100.000 Btu/h theo đơn vị nhiệt Anh.Vậy tương ứng với công suất làm mát này thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm cho các không gian có diện tích tầm từ 130 đến 140 m2, hoặc có thể tích 2.700 đến 2.800 m3.Vậy những nơi có diện tích hoặc thể tích cỡ này thì chỉ có thể là nhà xưởng, xí nghiệp, nhà máy, siêu thị, hội trường,...→ Xem công trình thực tế: Lắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverterĐiều hòa tủ đứng 10 HP là dòng điều hòa công nghiệp sở hữu những thiết kế rất hiện đại với từng đường nét tinh tế, sắc xảo. Với gam màu trắng chủ đạo mang lại vẻ đẹp hài hòa và sang trọng nhất cho không gian sử dụng.Sự hiện diện của chiếc máy lạnh tủ đứng này trong không gian vừa giúp bầu không khí được làm mát, vừa giúp hiệu quả làm việc tăng cao hơn lại vừa là vật trang trí cao cấp nhất dành cho các chủ đầu tư. Đây quả là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời!⇉ Cùng tìm hiểu thêm: Máy Lạnh Nối Ống Gió 10 HP Cho Nhà Xưởng, Xí Nghiệp Giá Tốt+BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO CHI TIẾT TỪNG MODEL MÁY DƯỚI ĐÂY:1. Máy lạnh tủ đứng Daikin 10 HP:- Loại thổi trực tiếp: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-daikin-fvgr10ny1-10-hp-thoi-truc-tiep- Loại nối ống gió: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-daikin-noi-ong-gio-fvpgr10ny1-10-hp2. Máy lạnh tủ đứng Sumikura 10 HP: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-sumikura-apfapo-960-10-hp-96000-btu3. Điều hòa tủ đứng Reetech 10 HP: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=534. Máy lạnh tủ đứng LG 10 HP : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-lg-apnq100lfa0-10-hp-98000btu-inverter► Có thể bạn cần: 5 điều cần giải đáp khi lắp máy lạnh nối ống gió cho nhà xưởng=> Nếu đang cần tư vấn nhanh nhất về lắp máy lạnh cho nhà xưởng đừng ngần ngại gọi ngay số: 0911260247 để gặp anh Luân, bạn sẽ nhanh chóng được giúp lựa chọn công suất máy phù hợp, thương hiệu sản phẩm uy tín - tin cậy hoặc là cùng nhau bàn bạc để đưa ra một bảng dự toán kinh phí thích hợp nhất cho nhà xưởng của mình.Ngoài ra, nếu muốn xem nhiều sản phẩm khác nữa, hãy click VÀO ĐÂY !Xin cảm ơn !Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?status=10HP
 18. ĐẠI LÝ CHUYÊN CUNG CẤP MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG - MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 5 HP CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ.Điện Lạnh Thanh Hải Châu đại lý cấp 1 phân phối máy lạnh tủ đứng- Máy lạnh tủ đứng 5 hp với mức giá tốt nhất đến tay người tiêu dùng.Máy lạnh tủ đứng là dòng sản phẩm thích hợp lắp đặt cho những không gian tương đối rộng và khá nhiều người.♦ Nhờ tính năng làm mát mạnh mẽ, thổi gió xa cùng sự chịu được tải cao, hoạt động liên tục mà vẫn chạy êm ái, ổn định.♦ Đồng thời, sản phẩm với thiết kế tinh tế, bắt mắt giống như một tủ trang trí nhỏ, làm đẹp hơn cho không gian. Chiếc máy lạnh tủ đứng là sự lựa chọn tuyệt vời cho không gian nhà hàng, quán ăn, cửa hàng, shop, văn phòng công ty, sảnh chờ,…THANH HẢI CHÂU CHUYÊN CUNG CẤP MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG - MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG 5 HP VỚI MỨC GIÁ HẤP DẪN.► Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm chiếc máy lạnh tủ đứng loại 5 hp ?sử dụng cho không gian phòng với diện tích từ 65 đến 75 mét vuông hoặc có thể tích từ 200 đến 225 mét khối. Vậy thì lựa chọn chiếc máy lạnh tủ 5 HP là hoàn toàn hợp lý.+++ Xêm thêm: Cách Tính Công Suất Máy Lạnh Theo Diện Tích, Thể Tích Phòng⇰ Vậy, hiện tại Máy lạnh đứng 5 HP có của những hãng nào và mức giá ra sao ?Thanh Hải Châu hiện tại cung cấp sản phẩm của các hãng nổi tiếng sau, quý khách có thể thỏa sức lựa chọn phù hợp với nhu cầu tài chính của mình:MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG LG APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4 INVERTER 5HP 46.000 BTU 1 PHAGiá bán: 38.300.000vnđ (Đã bao gồm VAT)MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG LG APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4 INVERTER 5HP 46.000 BTU 3 PHAGiá bán: 38.300.000vnđ (Đã bao gồm VAT)MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN FVGR05NV1/RUR05NY1 GAS R410 5HPGiá: 59,900,000vnđ (Đã bao gồm VAT)MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN FVA125AMVM/RZF125CVM 5HP 1 PHAGiá: 54.300.000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN FVA125AMVM/RZF125CYM 5HP 3 PHAGiá: 56.800.000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG REETECH RF48 5HPGiá: 30,200,000 đ (Đã bao gồm VAT)MÁY LẠNH ĐỨNG PANASONIC 5HP CU/CS-C45FFHGiá: 37,200,000vnđ (Đã bao gồm VAT)MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG SUMIKURA APF/APO-480 5HPGiá: 28,900,000vnđ (Đã bao gồm VAT)MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY FFDF125CR-S5/FDC125CR-S5Giá: 35,800,000vnđ (Đã bao gồm VAT)MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CASPER FC-48TL22 5HP - 48000BTU, R410Giá: 29,950,000vnđ (Đã bao gồm VAT)MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG GREE GVC48AH-M3NTB1AGiá: 36,600,000vnđ (Đã bao gồm VAT)► Cần xem thêm nhiều sản phẩm hơn nữa, click ở đây: Tập hợp máy lạnh tủ đứng 5HP giá mới cập nhậtThông tin liên quan: Danh sách, bảng giá máy lạnh tủ đứng 5HP mới & RẺ nhấtBên trên là một số gợi ý của sản phẩm máy lạnh loại đặt đứng công suất 5HP Thanh Hải Châu có cập nhật về hãng sản xuất và giá thành, bạn có thể tham khảo và lựa chọn sản phẩm thích hợp với nhu cầu của mình.Hoặc nếu bạn còn đang băn khoăn về việc tìm sản phẩm đúng với diện tích/ thể tích phòng của mình hoặc cần khảo sát công trình thực tế thì hãy nhấc máy gọi đến Hotline tư vấn kỹ thuật 0911260247 (Mr Luân) để được hỗ trợ nhanh nhất.Nếu cần báo giá nhanh sản phẩm theo ý mình, quý khách hãy liên hệ Phòng Kinh Doanh: 02822007099 – 096.2829.308 (Zalo/Viber) để có giá chính xác theo số lượng vào mỗi thời điểm khác nhau.► Tìm kiếm tương tự:◘ Máy lạnh đứng 5HP 3 pha◘ Máy lạnh công nghiệp 5HP◘ Máy lạnh âm trần 5HP◘ Máy lạnh Midea 5.5HPĐƠN VỊ CHUYÊN CUNG CẤP THI CÔNG MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG CHUYÊN NGHIỆP UY TÍN NHẤT TẠI MIỀN NAM.Điện Lạnh Thanh Hải Châu không những là nhà cung cấp máy lạnh chính hàng, mà cong là nhà thầu uy tín chuyên thi công lắp đặt máy lạnh tủ đứng chuyên nghiệp nhất.Hiện tại công ty SPG Vina tại KCN Mỹ Phước 2 ở Tx. Bến Cát, Bình Dương đã được Thanh Hải Châu tư vấn lắp đặt máy lạnh tủ đứng LG 5hp inverter cho văn phòng công ty của mình. Sản phẩm sau khi hoàn thiện cực đẹp và không gian phòng được tôn thêm sự sang trọng. Dưới đây, bạn hãy xem qua một vài hình ảnh thực tế tại công trình nhé !♦ Hình thi công lắp dàn lạnh:♦ Hình thi công lắp dàn nóng:Ngoài lắp đặt máy lạnh tủ đứng lg, Thanh Hải Châu còn nhận thầu thi công lắp đặt tất cả các dòng sản phẩm cùng hãng hoặc sản phẩm cùng loại của những hãng khác nhau trên thị trường như: Panasonic, Daikin, Reetech, Midea, Casper, Mitsubishi, Gree hoặc Sumikura, Funiki,...với mức giá cạnh tranh và rẻ nhất cho mỗi công trình. Khi có nhu cầu cần tư vấn, báo giá, hay khảo sát công trình nhanh tay liên hệ cho chúng tôi để có được những thông tin hữu ích nhất và nhanh nhất.Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?status=5HP
 19. Rất nhiều doanh nghiệp lớn đã lựa chọn và tin dùng máy lạnh tủ đứng Panasonic 5 hp chính hãng kiểu dáng sang trọng tại Thanh Hải Châu giá hợp lý nhất thị trường.Panasonic hiện là thương hiệu hàng đầu với những sản phẩm chất lượng và được rất nhiều khách hàng ưu chuộng hiện nay với mẫu mã đẹp, màu sắc phòng phú.May lanh tu dung Panasonic hiện nay là dòng sản phẩm được khá nhiều doanh nghiệp lựa chọn cho công trình máy lạnh của mình. Thông thường các sản phẩm này có công suất lớn sẽ phù hợp hơn cho những nơi có diện tích lớn, những nơi thường xuyên tập trung đông người, như văn phòng công ty, các trung tâm, hội trường, nhà hàng,...May lanh Panasonic với tính năng làm lạnh nhanh sẽ giúp quý khách tận hưởng ngay được làn gió tươi mát mà không cần đợi quá lâu, công nghệ iAuto-X làm lạnh nhanh hơn 35% so với những sản phẩm thông thường khác.Công nghệ Nanoe G lọc sạch không khí, kháng khuẩn cực tốt đảm bảo lọc sạch bụi bẩn, vi khuẩn mang đến không gian tươi mát, an toàn và thoải mái nhất.⇒ Chức năng khử mùi: Với chức năng này, không còn mùi khó chịu sau khi khởi động máy. Điều này có được do quạt gió tạm ngưng hoạt động trong thời gian mùi khó chịu được xử lý. (Máy điều hòa phải ở chế độ làm lạnh hoặc khử ẩm, và tốc độ quạt ở chế độ tự động)⇒ Chế độ khử ẩm nhẹ: Bắt đầu bằng cách làm lạnh để giảm độ ẩm. Sau đó máy sẽ thổi gió liên tục từng đợt ngắn để làm khô phòng mà không làm thay đổi nhiệt độ nhiều.⇒ Điều chỉnh hướng gió: điều chỉnh hướng gió qua trái / phải.⇒ Tự khởi động lại: Tự khởi động lại các thông số đã cài đặt khi có điện⇒ Dàn tản nhiệt màu xanh: Dàn tản nhiệt phải có khả năng chống lại sự ăn mòn của không khí, mưa và các tác nhân khác. Panasonic đã nâng tuổi thọ của dàn tản nhiệt lên gấp 3 lần bằng lớp mạ chống ăn mòn độc đáo⇒ Kiểu dáng hiện đại: Thiết kế mới với kiểu dáng hiện đại, dễ dàng lắp đặt, phù hợp với mọi thiết kế không gian.⇒ Màn hình: hiển thị và được điều khiển bằng Remote từ xa.♦ ♦Xem thêm bài viết:Danh sách, bảng giá máy lạnh tủ đứng 5HP mới & RẺ nhấtLắp máy lạnh cho nhà xưởng - Tủ đứng LG 10 HP inverteĐể xem thêm các sản phẩm may lanh tu dung quý khách có thể truy cập: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dungCác sản phẩm của Panasonic có làm quý khách hài lòng, muốn đặt mua sản phẩm có thể liên hệ với chúng tôi qua:Phòng kinh doanh: 096.2829.308 - 028.2200.7099Email: infothanhhaichau@gmail.com - info@maylanhchatluong.com.vnKhách hàng muốn được tư vấn thi công tốt nhất với giá rẻ, khảo sát công trình và đưa ra hướng giải quyết nhanh nhất HOTLINE: 0911 260 247 gặp Anh Luân.Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung-panasonic-cucs-c45ffh-5-hp-42700-btu