• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''phẫu thuạt thẩm mỹ những''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 1 kết quả

 1. Thày Thiên sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh tức Nguyễn Vũ Diệu chia sẻ đôi điều và có lời khuyên với chị em hãy rất thận trọng và cân nhắc kỹ khi sửa những chi tiết trên khuôn mặt và cơ thể. THƯA QUÝ VỊ VÀ PHỤ NỮ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Sửa sắc đẹp - nếu chỉ dừng lại ở đấy thì không nói làm gì. Khái niệm sửa sắc đẹp đôi khi không đồng nghĩa với sửa tướng. Thí dụ như làm trắng da, tô son, đánh phấn, trị mụn cóc mọc một cục bằng hạt đậu ngay trên mặt... thì nó vẫn thuộc "phạm trù" sửa sắc đẹp. Nhưng đa phần sửa sắc đẹp trong hoàn cảnh hiện nay, liên quan đến sửa tướng. Phổ biến nhất là nâng mũi, cắt môi, mài cằm (Đau bỏ mựa), nâng ngực, hút mỡ mí mắt......Tuy thuộc "phạm trù" sửa sắc đẹp, nhưng nó lại là những phần tử cũng nằm trong "phạm trù" của "tập hợp" sửa tướng của nền zdăng miêng Đông phương huyền bí. Đây chính là cái lý do, lão Gàn chia sẻ bài viết của Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, một cao thủ của Địa Lý Phong thủy Lạc Việt. Nhưng Thiên Đồng chỉ giới thiệu sự kiện, không phân tích bản chất của vấn đề. Đó là do giới hạn chủ đề bài viết, chứ ko phải những cao thủ Địa Lý Lạc Việt không biết bản chất của vấn đề. Bởi vậy, lão phải nói thêm vì sao sửa tướng lại hết sức không tốt. BẢN CHẤT CỦA PHÉP XEM TƯỚNG. Một trong những nguyên lý căn bản cùa Lý học Đông phương , mà tất cả các cao thủ đều phải biết là nguyên lý: "Hình nào, khí đó". Núi có khí của núi, sông có khí của sông. Xét một thế núi thì cao thấp, vuông tròn...khí chất cũng khác nhau. Xét một dòng sông thì, mãnh mẽ, hiến hòa, trong đục...khí chất cũng khác...Tất nhiên, xét một con người thì hình tướng khác nhau thì khí chất cũng khác. Khí chất khác nhau thì tương tác với môi trường cũng khác và tạo nên cái gọi là số mệnh của từng con người. Về bản chất của tương tác và những quy luật tương tác thì hiện nay nền khoa học hiện đại chưa đạt tới. nên lão tạm dừng ở đây và bàn vào lúc khác. Về bản chất thì cả một lịch sử phát triển của vũ trụ, bắt đầu từ khí chất tạo nên hình tướng, hình tướng xác định khí chất và xác định sự tương tác của khí chất từng con người làm nên số phận của họ trong môi trường sống. Đây là nguyên lý căn bản của phép xem tướng của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Vào thời xa xưa, các phương tiện kỹ thuật chưa phát triển, sinh ra hình tướng thế nào đành phải chấp nhận như thế đó. Tây Thi là Tây Thi, Thị Nở ra đằng Thị Nở. Nhưng khi phương tiện kỹ thuật phát triển, sửa sắc đẹp đồng nghĩa với sửa tướng. Tức hình thức thay đổi thì khí chất thay đổi và đương nhiên số phận thay đổi. Và hiện tượng sửa tướng làm số phận thay đổi như thế nào, Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn đã thống kê dưới đây. Nhưng lão Gàn cần phái nói rõ rằng: Lý học Việt không cấm sửa tướng. Trong Lý học, một định đề đã được xác định: "Tâm bất như tướng, tướng tự tâm sinh. Tướng bất tùng tâm, tường tùy tâm diệt". Nhưng sửa thế nào lại là cả một khối tri thức cực kỳ phức tạp. Bởi vì, bản chất thiên nhiên vốn hết sức cân đối. Cho nên hính tướng con người cũng rất tự cân đối với nó. Bởi vậy, việc sửa tướng, mà không hiểu biết, loạng quạng là có một kết quả không khả quan, vì phá vỡ tính cân đối của tự nhiên.. Trong cuộc đời xem bói và tư vấn cho thân chủ của lão, gặp hàng ngàn phụ nữ đặt vấn đề sửa sắc đẹp bằng giải phẫu. Lão chỉ đồng ý ba, cùng lắm là 4 trường hợp sửa mũi. Nhưng phải vẽ thiết kế cho họ một cái mũi cực kỳ cần thận, để họ trình bày với bác sĩ thẩm mỹ. Ngoài ra lão bác hết. Ai không nghe lão thì ráng chịu. Bài viết hơi dai, không bít cái anh Fây có cho đăng không. Nên lão có lời khuyên với chị em và quý vị hãy rất thận trọng và cân nhắc kỹ khi sửa những chi tiết sau đây trên khuôn mặt và cơ thể. Tôi nhắc lại là rất thận trọng, chứ không phải tuyệt đối không được. Đó là: Hút mỡ tại gian my (Bọng thịt phía dưới mắt). Sửa mũi, sửa cằm, sửa gò má; sửa nâng ngực. Còn căng da, cắt da cho đỡ sụp mí mắt thì được. Tạm thời vậy đi. Hôm nào hứng viết tiếp. Chúc tất cả một cuộc sống an lành. ------------------------------------------------------------------------------------ Thiên Đồng chia sẻ: CHUYỆN SỬA TƯỚNG Bây giờ nghiệm lại môn Tướng pháp, thấy hay... Thuở nhỏ, ở xóm tôi, có cô kia, tướng sắc cũng nhu nhã...tự dưng sinh chuyện sửa sắc đẹp...mới đầu chỉ là mí mắt, sau lại cái môi...rồi cái ngực...đến 20 năm sau, tôi gặp và nhìn lại...xấu không thể chịu được. Có điều lạ là từ khi sửa tướng chẳng được bao lâu thì chồng bị tai nạn rồi làm ăn lụn bại...đó là chuyện 01. Chuyện 02 là chuyện của mẹ tôi. Mẹ tôi khi nhỏ rất đẹp. Gương mặt khả ái. Nhưng trên con đường làm ăn, giao thiệp với giới thẩm mỹ, rồi cũng...ngứa...rồi sửa...sửa hết con mắt, cái mũi, rồi cái môi...bay mất, tiêu tán, banh chét nguyên ngôi nhà...sự nghiệp tiêu vong..Càng sửa càng xấu...càng lụi... Câu chuyện thứ 03, bà mợ, vợ cậu tư tôi...cũng làm ăn...tiền nhiều...để trong túi chắc là ngứa không chịu được...bèn sửa...cũng con mắt cũng cái mũi...cái mũi nhọn hoắc như phù thủy! Banh chét luôn ngôi nhà...Ông cậu gỡ lịch. Câu chuyện 04, cô bạn chung lớp tôi thời học cấp 3, sau nhiều năm gặp lại, lần đó, cô nàng đang trong lúc vượng, tiền bạc tỷ, nhà chung cư cao cấp hai ba căn. Nhìn qua tôi thấy mũi sửa. Tôi hỏi xác định xem có đúng không. Cô nàng bảo rằng từ khi sửa mũi phát đạt hẳn. Luận tuổi và bốc quẻ cùng với cái tướng mũi, tôi bảo "cẩn thận 2 năm nữa, có khi huề vốn là mừng, không thì te tua lắm". Hai năm sau gọi lại hỏi:" tôi nên mở kinh doanh gì đó hay đi nước ngoài làm osin?". Tôi hỏi: "trời. sao vậy?". Đáp: " nhà của bay hết rồi, chuyện tình cảm cũng căng thẳng với hai thân, ngăn cản không cho tiến tới...ông gặp tôi chắc không nhìn ra tôi luôn!". Lẩm bẩm lầm bầm, tôi "phán": "Đi làm ô sin!". Cũng lầm bầm:" Ừ thì đi. Chắc chỉ là vậy thì an toàn hơn.". ...Vậy là cũng Banh chét mấy căn nhà! Câu chuyện 05, chuyện khách hàng của sự phụ tôi. Khi tôi còn cắp sách cho Sư phụ. Một bà chủ tiệm bún bò, một quán khá lớn giữa Sài Thành, gặp khó khăn, nhờ Sư phụ tôi giải hạn. Sư phụ tư vấn. Tôi đi kiểm tra lại mỗi khi bà ta thự hiện. Gọi là bà thôi chứ bà chủ còn trẻ, tầm khoảng lúc ấy chừng 38-40, nhan sắc cũng ưa nhìn. Nhưng hỏi ra cũng đã sửa môi, sửa mũi...mà lại bóp cánh mũi lại cho hẹp... cho nó...giữ của...giữ tài...nghĩa là sửa trước khi nhờ tư vấn phong thủy bên sư phụ tôi. Hôm nọ, sau khi bẳng đi khoảng 3-4 tuần thì mới gọi lại, bảo qua kiểm tra lại xem có gì chưa đúng không thì báo lại cho Sư phụ tôi. Vừa tới nhà, chị chủ từ trên nhà đi xuống, dáng mệt như bệnh, tay ôm bụng, tôi hỏi:" Chị bệnh à?". Chị ta nói nhỏ:" Chị không bệnh, nhưng chị nói mày mày đừng nói thầy nha. Chị vừa sửa ngực.". Tôi la: "trời. Chị sửa chi vậy?". "Ừ, có thầy chỉ, Sửa cho phát tài đó mà! - chị ta nói. Vậy là linh tính thằng tôi thấy vụ này không xong. Mà không xong thiệt. Quán bún bò trả mặt bằng. Nghỉ bán. Banh chét luôn quán bún bò! Phong thủy và Tướng pháp là hai yếu tố trong nhiều yếu tố tương tác trực tiếp đến mệnh vận của từng cá nhân. Nó có sự tương tác mạnh mẽ đến thành bại, thọ yểu đến mạng số, do vậy bất kỳ sự thay đổi nào đó đều đưa đến nhiều hệ luy mà đa phần là hệ lụy hoàn toàn không tốt. Phong Thủy Thiên Đồng