• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tìm kiếm trên Diễn đàn

Hiển thị kết quả cho thẻ ''ruby''.

 • Tìm theo Thẻ/Tags

  Loại thẻ phân cách bằng dấu phẩy.
 • Tìm theo Tác giả

Loại nội dung


Forums

 • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Thông Báo
  • Hoạt Động Của Trung Tâm
  • Đóng Góp Ý Kiến Phát Triển
  • Thắc Mắc - Thông Báo Lỗi
 • Trao Đổi Học Thuật
  • Lý Học Đông Phương
  • Cổ Văn Hoá Sử
  • Dự Báo và Chứng Nghiệm
  • Minh Triết Cổ
  • Phong Thủy
  • Chuyên Đề Hội Thảo Phong Thủy
  • Tử Vi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Dịch Học
  • Thái Ất - Độn Giáp
  • Tử Bình - Bát Tự
  • Tướng Pháp Chỉ Tay
  • Các Môn Dự Đoán Khác
  • Đông Y
  • Luận Tuổi Lạc Việt
 • Văn hiến Việt
  • Truyền hình Văn hiến Việt
 • Trang Hội Viên
  • Thông Tin Cập Nhật
  • Cafe Lý Học
  • Mạn Đàm
  • Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người
  • Tâm Sự - Giao Lưu
  • Giải Trí - Chuyện Lạ
  • Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật
  • Y Học Và Sức Khoẻ
  • Những Mảnh Đời Cần Cứu Giúp
  • Clb Nhiếp Ảnh
 • Tư Vấn
  • Tử Vi
  • Luận Tuổi
  • Lạc Việt Độn Toán
  • Phong Thủy
  • Danh Tính & Số Mệnh
  • Tướng Pháp
  • Bốc Dịch
  • Tử Bình Bát Tự
  • Các Môn Dự Đoán Khác
 • Principles Of Ancient Oriental Learning, History And Culture
  • THE ANCIENT ORIENTAL LEARNING
  • ANCIENT ORIENTAL CULTURE
  • THE FORETELLING OF ANCIENT ORIENTAL ASTROLOGY
 • Lý Học Plaza
  • Trung Tâm Thương Mại
  • Rao Vặt

Calendars

 • Community Calendar

Tìm thấy 20 kết quả

 1. Cloramin B là hóa chất sở hữu công thức là C6H5SO2NClNa.3H20, được dùng để diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước. Trong cloramin B mang 25% là clo hoạt tính. Cloramin B là hóa chất được tổ chức y tế toàn cầu WHO và bộ y tế tại Việt Nam khuyên phục vụ sát khuẩn ở trong cả bệnh viện, gia đình và những nơi công cộng như trường học, mầm non… Xem thêm cloramin b là gì Tác dụng của Cloramin B Cloramin B cất clo hoạt tính nên mang tác dụng diệt khuẩn trong nước, khử khuẩn trên bề mặt. CloraminB được dùng phổ biến để tiêu diệt những cái vi khuẩn nằm trên các bề mặt mà con người xúc tiếp và sở hữu khả năng đưa vi khuẩn vào trong thân thể rất cao như nền nhà, bàn ghế, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, các trang bị, đồ chơi… Tham khảo súng phun khử trùng cách pha dung dịch Cloramin B để diệt khuẩn hiện giờ, cloramin B được tiêu dùng dưới 2 dạng là viên nén và bột. Nếu sử dụng trong công tác khử khuẩn, phun ghé tiệt trùng thì người ta sẽ dùng dạng bột là chủ yếu vì dạng này sở hữu thể pha được lượng dung dịch to hơn trong 1 lần, rút ngắn thời kì làm việc. Cloramin B dạng bột sẽ được đóng thành từng túi, chia theo trọng lượng khác nhau. Người dùng sẽ tùy theo nhu cầu sử dụng, đối chiếu sở hữu công thức pha dưới đây để chọn lọc cho phù hợp. Xem thêm về máy phun khử trùng cầm tay cách thức sử dụng cloramin B để diệt khuẩn tại gia đình Bước 1: Lau sạch bụi bẩn trên các bề mặt, thiết bị, sàn nhà… Bước 2: dùng dung dịch cloramin B để lau sàn nhà, vật dụng…, ngâm đồ chơi trong 10 - 20 phút. Bước 3: Lau lại những bề mặt bằng nước sạch và lau khô. Rửa lại đồ chơi của trẻ bằng nước sạch và phơi khô. Lưu ý: khi dùng cloramin B để diệt khuẩn, bạn nên tiêu dùng 2 xô hoặc thau riêng biệt: 1 chứa dung dịch, một cất nước sạch để xả bẩn. Khăn lau cũng nên dùng hai mẫu, 1 để lau dung dịch, 1 để lau lại bằng nước sạch. lúc thấy dung dịch khử khuẩn hay nước xả bẩn đục màu nên thay mới vì dung dịch lúc này ko đủ tác dụng khử khuẩn. Xem thêm các món đồ công nghệ sáng tạo tại đồ chơi công nghệ độc lạ
 2. Dung dịch sát khuẩn tay nhanh được cung cấp dưới đa dạng dạng, trong ấy phổ quát nhất là dạng nước, ké hoặc gel. Thường nhật, dung dịch kẹ diệt trùng tay sẽ tự khô trong vòng 30 giây và ko cần rửa lại có nước. Dung dịch sát khuẩn tay ngày một đa dạng vì thuộc tính tiện lợi, hay được tiêu dùng trước - sau khi ăn, sau lúc cầm tiền hoặc lúc vừa mới hoạt động ngoài trời xong... 1. Dung dịch sát khuẩn tay nhanh ngày một nhiều hiện tại Trong tình hình dịch virus corona 2019 truyền nhiễm mạnh mẽ, việc rửa tay thường xuyên được xem như là 1 trong những phương pháp quan trọng để kiểm soát an ninh chúng ta khỏi sự lây truyền của virus. Các chuyên gia/bác sĩ khuyến cáo nên rửa tay ít ra 60 phút một lần để tránh tối đa sự tác động của Coronavirus cũng như các dòng vi khuẩn mang hại khác tới sức khỏe. Tham khảo về máy phun khử khuẩn nano bạc hai. Những thành phần mang trong dung dịch gạnh diệt trùng tay Dựa theo tiêu chuẩn của Cơ quan điều hành Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), dung dịch sát khuẩn tay nhanh thường bao gồm những hóa chất như Ethanol, Deionized, Sodium Lactate, Benzalkonium Chloride, Fragrance,..., đặc thù trong đó mang Ethanol là thành phần căn bản của rượu, bia cũng như những loại nước giải khát mang cồn, có khả năng giết chết vi sinh vật bằng cơ chế khiến biến đổi thuộc tính của lớp vỏ bọc protein kiểm soát an ninh virus, khiến chúng tê liệt và chẳng thể vững mạnh nữa. Cùng sở hữu Sodium Lactate là chất hút ẩm, Benzalkonium Chloride là chất diệt khuẩn, Fragrance là hương liệu tạo mùi hay tinh dầu khiến cho thơm,... Giúp tiêu diệt những vi khuẩn sở hữu hại bám vào tay và đồng thời tạo thêm mùi hương dễ chịu cho người dùng. Ngoài các thành phần thường gặp nêu trên, người ta cũng đã mua ra cách thức tự pha chế tác ra dung dịch ghẹ khử khuẩn tay, đem đến hiệu quả diệt khuẩn tương tự theo công thức cụ thể sau: 1000ml cồn nguyên chất + 300ml glycerin + 150ml nước (hoặc chỉ pha 1000ml cồn nguyên chất có 450ml glycerin. Bởi vì glycerin được bán sở hữu giá khá cao trên thị phần nên người ta pha glycerin cộng có nước. Không những thế cần phải đảm bảo thành phần glycerin không ít hơn 1⁄3 dung dịch cồn để ngăn sự khô da khi dùng phổ biến nước rửa tay mang cồn. Tham khảo về máy phun thuốc khử trùng mini Lưu ý chỉ dùng cồn y tế tức cồn Ethanol để pha chế bởi lẽ những cái cồn công nghiệp khác rất độc hại. mang thành phần cồn trên 65%, việc diệt khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tay khô là hoàn toàn mang đến hiệu quả tốt cũng như đảm bảo an toàn. Thêm vào đó, người ta còn sở hữu thể cho thêm các hương liệu ngẫu nhiên để đem lại mùi thơm cho dung dịch như quế, hoa oải hương, chanh, bạc hà, cây trà xanh,... Để tạo cảm giác dễ chịu cũng như hỗ trợ khiến mềm da tay. 1 điều ít ai quan tâm rằng nước sạch cũng có tác dụng rất lớn trong việc diệt khuẩn khi hài hòa cùng những thành phần khác sở hữu trong dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Nước được dùng để biến tính protein của màng tế bào và đóng vai trò khiến cho chất xúc tác trong bức xúc. Chính vì thế, việc biết được thành phần thiết yếu có trong dung dịch sát khuẩn là rất quan yếu. Bạn nên đọc kĩ thành phần và chú ý chọn những chiếc dung dịch sát khuẩn với thành phần chứa nước (Aqua) để vừa tăng hiệu quả diệt khuẩn, vừa ko khiến hại da tay mang những dòng dung dịch chứa cốt yếu là các thành phần hóa học. Xem thêm diệt khuẩn là gì 3. Lưu ý khi dùng dung dịch sát khuẩn tay nhanh Dù mang lại hiệu quả chóng vánh đương nhiên những tiện lợi cho người tiêu dùng, tuy nhiên dung dịch ké khử trùng tay cũng chỉ là 1 giải pháp thay thế nhất thời để tiêu diệt vi khuẩn, virus hiện tay. Đặc thù đối có trẻ con, không nên lạm dụng dung dịch kẹ khuẩn nhanh cho trẻ để giảm thiểu trường hợp trẻ uống dung dịch; Hơn nữa, dung dịch sát khuẩn tay nhanh khiến cho giảm độ ẩm trên tay đáng kể, dùng quá phổ thông sở hữu thể gây kháng kháng sinh đối có cơ thể; nhiều người sẽ với thể bị dị ứng sở hữu các thành phần mang trong dung dịch sát khuẩn nhanh, chính bởi thế việc biết được trong dung dịch có cất những chất gì là rất quan trọng; không tiêu dùng sản phẩm lên vết thương hở. tiêu dùng dung dịch sát khuẩn tay nhanh là 1 bí quyết hữu hiệu giúp giảm khả năng thâm nhập của virus, đặc trưng là virus Corona đến cơ biểu hiện nay. Không những thế, người sử dụng cần tỷ mỉ chọn cho mình 1 sản phẩm có cội nguồn nguyên do rõ ràng và các thành phần không gây hại cho sức khỏe để giảm thiểu gặp phải các kích ứng hoặc những mối lo âu ngoài ý muốn. Xem thêm các món đồ công nghệ sáng tạo tại những món đồ chơi công nghệ
 3. Nano bạc từ lâu đã được biết tới là một trong những chất sát khuẩn cực mạnh. Đa dạng vận dụng Nano bạc trong kháng khuẩn cũng được đưa vào cuộc sống và cho hiệu quả bất ngờ. nano bạc kháng khuẩn là gì? Nano bạc là các nguyên liệu quen thuộc được sử dụng trong y tế cũng như phổ thông ngành phân phối. Vật liệu Nano bạc là những phân tử hoặc ion bạc tồn tại ở dạng siêu nhỏ, cỡ nanomet. Nhờ kích thước siêu nhỏ, nano bạc với diện tích tiếp xúc to gấp hàng triệu lần phân tử bạc thường ngày và cho hiệu quả kháng khuẩn vượt trội. Nano bạc được sử dụng phổ thông trong những dung dịch dùng vệ sinh ngoài da, niêm mạc nhờ có tác dụng kháng khuẩn cực mạnh. tại sao nano bạc lại diệt khuẩn mạnh? Nano bạc sở dĩ sở hữu khả năng diệt khuẩn mạnh mẽ là do những hạt nano bạc với năng lượng bề mặt rất lớn nên khi tiếp xúc có môi trường nước chúng phát triển thành một “kho chứa” để phóng thích trong khoảng từ những ion bạc vào dung dịch, nhờ vậy lượng bạc trong kho không bị các thành phần trong dung dịch vô hiệu hóa như trường hợp đối sở hữu muối bạc. Tham khảo thêm về khử khuẩn trong nhà Màng bảo kê của tế bào vi khuẩn là một cấu trúc gồm các glycoprotein được kết liên mang nhau bằng cầu nối axit amin để tạo độ cứng cho màng. Các ion bạc vừa mới được phóng thích ra từ bề mặt các hạt nano bạc tương tác với những đội ngũ peptidoglican và ức chế khả năng vận chuyển oxy của chúng vào bên trong tế bào, dẫn tới làm tê liệt vi khuẩn. Các tế bào động vật thuộc đội ngũ sinh vật bậc cao (sinh vật đa bào: Động vật nói chung bao gồm cả con người là động vật bậc cao) có lớp màng bảo kê hoàn toàn khác so với tế bào vi sinh vật đơn bào (nấm, vi khuẩn và virut). Tế bào của động vật bậc cao với 2 lớp lipoprotein giàu liên kết đôi bền vững sở hữu khả năng cho điện tử vì thế không cho phép các ion bạc thâm nhập, do đó tế bào ko bị tổn thương lúc tiếp xúc mang các ion bạc. Điều này với nghĩa nano bạc hoàn toàn không gây hại đến con người và động vật đại quát, do cấu trúc màng tế bào vững bền và dày hơn những vi sinh vật đơn bào gây bệnh như nấm, vi khuẩn và virut. Tại Viện công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học đã nghiên cứu những phương pháp điều chế dung dịch nano bạc bằng hóa học và điện hóa cũng như Tìm hiểu khả năng diệt khuẩn của nano bạc mang đa dạng chủng vi sinh vật gây bệnh khác nhau như E.coli, Coliform, S.aureus, P. Aeruginosa, Aci.baumannii, Streptococcus,Vibrio cholerae (phẩy khuẩn tả), Enterococcus feacalis (khuẩn liên cầu), N. Gonorrhoeae (lậu cầu), nấm gây bệnh Candida albicans... Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ cần một lượng nano bạc rất nhỏ cỡ 1mg/L đã xoá sổ hoàn toàn các vi sinh vật gây bệnh này ngay cả mang các chủng vi khuẩn đa kháng đầy đủ loại kháng sinh. Tham khảo thêm về cách diệt khuẩn quần áo cũ những áp dụng nano bạc trong đời sống hiện giờ đa dạng sản phẩm nano bạc đã được các công ty FDA, EPA của Mỹ, SIAA của Nhật Bản chính thức cho phép tiêu dùng để tiệt trùng trong y tế và đời sống. Vận dụng của nano bạc và nhu cầu tiêu dùng nano bạc trong cung cấp các mặt hàng tiêu dùng, y tế và chăn nuôi ngày càng nâng cao mạnh. Bây giờ trên thị trường của nước ta cũng đã xuất hiện phần nhiều sản phẩm mang thành phần nano bạc được nhập và tiêu dùng hơi đa dạng chứng minh nhu cầu to lớn của thị trường trong nước về các loại sản phẩm này. So có thế giới việc sử dụng nano bạc để sản xuất các sản phẩm ở nước ta còn khá khiêm tốn. Một phần là do kiến thức về sản phẩm này chưa phổ quát, một phần là do tâm lý e dè nguyên liệu này phải du nhập nên giá cao ảnh hưởng tới tầm giá sản xuất. Tiềm năng áp dụng của nano bạc Nano bạc sở hữu tiềm năng áp dụng rất rộng rãi trong phổ biến ngành nghề như nông nghiệp, công nghiệp và y tế để phục vụ nhiều mặt hàng mới, chất lượng cao, mang lại hiệu quả kinh tế phường hội và tạo thêm việc làm. Vận dụng nano bạc trong y tế, đời sống và cung ứng cũng sẽ giúp bảo kê sức khỏe con người, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng trưởng phân phối. Trong những năm vừa qua, Viện công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm công nghệ và kỹ thuật Việt Nam đã nghiên cứu tạo ra các sản phẩm đựng nano bạc chuyên dụng cho đời sống hàng ngày như: khẩu trang, nước súc mồm, dung dịch vệ sinh, khử mùi cơ thể, kem đánh răng, xà bông, khử mùi, son môi, phương tiện trang điểm, băng bỉm vệ sinh, dung dịch vệ sinh phụ nữ, tiệt trùng nước ăn uống... Các cái sản phẩm trên đang được sử dụng càng ngày càng đa dạng và được Phân tích với hiệu quả tốt. Trong y tế dung dịch nano bạc được dùng: Phủ các chi tiết xương nhân tạo, điều trị các bệnh nhiễm khuẩn trục đường hô hấp, điều trị nhiễm khuẩn sinh dục tiết niệu, băng điều trị vết thương như bỏng, vết loét hoại tử… Xem thêm các món đồ công nghệ sáng tạo tại sản phẩm công nghệ thông minh
 4. Nhiệt ẩm kế là gì? Những cái nhiệt ẩm kế tốt nhất bây giờ Nhiệt ẩm kế là gì? Cấu tạo của nhiệt ẩm kế gồm các phòng ban nào? Sắm nhiệt ẩm kế dòng nào phải chăng nhất hiện giờ là nghi vấn của phần lớn độc giả bây giờ. Vậy bạn đọc hãy theo dõi bài viết dưới đây để sở hữu câu tư vấn xác thực nhất nhé! Nhiệt ẩm kế là gì? Nhiệt ẩm kế là gì? Nhiệt kế ẩm chính là chiếc vật dụng sử dụng để đo độ ẩm môi trường không khí xung quanh như: Độ ẩm trong những tòa nhà, phân xưởng phân phối, trọng điểm y tế, nhà thuốc, phòng thể nghiệm, các khách sạn, phòng lạnh… lúc độ ẩm vượt ngưỡng cho phép thì vật dụng nhiệt ẩm kế sẽ báo về để người dùng điều chỉnh cho phù hợp. Nhiệt ẩm kế giúp chúng ta phát hiện kịp thời những đổi thay về nhiệt độ và độ ẩm để bảo kê sức khỏe con người cũng như bảo vệ máy móc hiệu quả hơn. Tham khảo thêm về máy hút bụi cầm tay loại nào tốt Cấu tạo của nhiệt ẩm kế Sau khi biết được nhiệt ẩm kế là gì? Chúng ta cũng nên Tìm hiểu cấu tạo của sản phẩm. Cấu tạo của nhiệt ẩm kế rất thuần tuý gồm hai phòng ban chính: phòng ban 1: Bộ thu phát sóng không dây được đặt ngoài trời, mang vai trò xác định độ ẩm và nhiệt độ ngoài trời. bộ phận 2: Màn hình LCD để đo nhiệt độ và độ ẩm trong nhà. Phòng ban này cũng hiển thị cả độ ẩm và nhiệt độ ngoài trời do bộ thu phát truyền tín hiệu về. Vai trò của nhiệt ẩm kế Nhiệt ẩm kế mang vai trò không chỉ là đồ vật bảo kê sức khỏe hiệu quả cho con người mà còn với rộng rãi công dụng đối mang ngành công nghiệp cung cấp, nhà xưởng, y tế… Nhiệt ẩm kế sở hữu vai trò quan yếu trong việc xác định nhiệt độ và độ ẩm của môi trường tại những khu nhà xưởng, văn phòng, giúp nhiệt độ được kiểm soát phải chăng hơn đồng thời kiểm soát an ninh đồ vật máy móc hạn chế khỏi các hỏng hóc không đáng với. Từ ấy tiết kiệm phổ biến chiếc giá thành cho công ty. Trong ngành môi trường: Nhiệt ẩm kế giúp dự đoán thời tiết, đo độ ẩm tại môi trường hiệu quả. Trong ngành nghề y dược: giúp kiểm soát độ ẩm trong những phòng đựng thiết bị y tế, các chiếc thuốc, vắc-xin, tủ thuốc, hoặc những phòng thể nghiệm,…. ngành nghề nông nghiệp: Nhiệt ẩm kế giúp rà soát độ ẩm của các hạt giống, kiểm tra độ ẩm nông phẩm hoặc tại các phòng bảo quản nông nghiệp. có lĩnh vực phân phối công nghiệp: kiểm tra độ ẩm nguyên vật liệu như hạt nhựa, gỗ, rà soát độ ẩm phòng bảo quản. Tại những kho đông lạnh nơi bảo quản trang bị hàng hóa giả dụ ko với nhiệt ẩm kế thì những thực phẩm, nguyên nguyên liệu sẽ ko được bảo quản an toàn, dẫn tới hỏng hóc ko đáng với. Tham khảo thêm về review máy sấy tóc xiaomi Top 3 loại nhiệt ẩm kế có chất lượng thấp nhất ngày nay kế bên nắm rõ nhiệt ẩm kế là gì? Bây giờ nhiệt ẩm kế sở hữu vai trò rất quan yếu trong cuộc sống. Chính vì vậy mà nhiệt ẩm kế được bán trên thị phần ngày càng đa dạng hơn! Mang phổ thông ngoài mặt hơn làm cho khách hàng băn khoăn ko biết chọn mẫu nào. Dưới đây là một số dòng nhiệt ẩm kế được bán chạy nhất trên thị trường bạn đọc có thể tham khảo: Nhiệt ẩm kế Beurer HM16 của Đức Nhiệt ẩm kế Beurer HM16 mang mẫu mã nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ. Giúp quý khách mang thể để chúng ở những nơi có diện tích nhỏ hẹp. Đồ vật cũng được trang bị màn hình LCD mang kích thước to cho người sử dụng với thể xem các chỉ số tiện dụng. Nhiệt ẩm kế Beurer HM16 được dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm đa dạng ở những văn phòng, gia đình giúp bảo kê sức khỏe cho mọi người. Đặc thù trong lĩnh thực phẩm đông lạnh! Nhiệt ẩm kế Beurer HM16 giúp bảo quản chất lượng hàng hóa hiệu quả. Đồng hồ nhiệt ẩm kế Xiaomi Miiiw Mute NK5253 Đồng hồ nhiệt ẩm kế Xiaomi Miiiw Mute NK5253 với kiểu dáng nhỏ gọn, đơn thuần nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng. Không những thế, bạn sở hữu thể sử dụng để treo tường vẫn thuận lợi sử dụng. Với một em nhiệt biểu ẩm sáng tạo này là điều mà ai cũng mong muốn. Nếu như bạn đang tậu kiếm đồng hồ nhiệt biểu ẩm xịn, chất lượng thì Xiaomi Miiiw Mute NK5253 là một chọn lọc đúng đắn nhất dành cho bạn. nhiệt kế điện tử TFA01 MOXX Trong những cái nhiệt ẩm kế hiện giờ thì TFA01 MOXX là đáng tiêu dùng nhất. Sản phẩm mang nhiều ưu điểm thu hút như sai số rất tốt, bề ngoài nhỏ gọn, ko chiếm rộng rãi diện tích. Nhiệt ẩm kế TFA01 MOXX tiêu dùng màn hình LCD cho khách hàng với thể theo dõi độ ẩm và nhiệt độ rẻ hơn. Đồ vật còn với phím điện tử cho người mua dùng tiện lợi. Đặc biệt Nhiệt ẩm kế TFA01 MOXX được tích hợp biểu tượng cảm xúc! Tùy vào các điều kiện khí hậu khác nhau mang đến nhiều chức năng cho người mua. Xem thêm các món đồ công nghệ sáng tạo tại sản phẩm công nghệ mới nhất
 5. hiện nay, do môi trường Việt Nam ngày càng bị ô nhiễm cũng như khí hậu Việt Nam hay thay đổi bất thường nên khiến cho vi khuẩn ngày một tăng trưởng trong không khí, đặc trưng là trong môi trường khoang hành khách & hệ thống điều hòa ô tô với đa dạng ngỏng ngỏng nhỏ hẹp là cơ hội sinh sôi, phát triển của vi khuẩn. Do vậy, việc KHỬ MÙI NỘI THẤT CHO XE là điều nhu yếu. Xem thêm súng phun khử khuẩn Trước vấn đề mùi điều hòa & nội thất ô tô, chúng ta cần 1 giải pháp mang lại nguồn không khí sạch. Mang phương pháp thông thường như hiện nay: tiêu dùng nước hoa, gói thơm…thì ko đáp ứng được tận gốc vấn đề. Vậy để khắc phục vấn đề trên được tận gốc chúng ta phải làm gì ?? với nhà cung cấp khử mùi điều hòa & nội thất ô tô bằng công nghệ nano ( Auto air fresh) tại Nha Trang Ford đã khiến được điều ấy. mang công nghệ du nhập trong khoảng Anh Anh em, máy khử mùi sẽ sử dụng một bộ sấy biến dung dịch từ dạng lỏng thành dạng nano khí mà ko thay đổi tính chất diệt khuẩn và mùi thơm đặc thù của dung dịch.. Xem thêm khử khuẩn ô tô có những hạt nano khí siêu nhỏ khuếch tán qua hệ thống điều hòa, tạo lớp màng diệt khuẩn trên két sưởi & dàn lạnh ngăn dự phòng vi khuẩn thâm nhập vào khoang hành khách..nano khí tiếp tục theo loại hồi lưu qua cửa gió điều hòa khuếch tán vào khoang hành khách, thẩm thấu vào nội thất ô tô, len lỏi vào những ngách ngách trên xe, xoá sổ hết vi khuẩn và tạo mùi thơm đặc trưng. Tham khảo thêm Hướng dẫn sử dụng máy phun khử khuẩn với thế mạnh vượt bậc trên về mặt công nghệ nhà cung cấp Auto Air Fresh hoàn toàn: làm cho tươi mới không khí trong không gian bạn đang sống, rẻ cho sức khỏe con người giúp cho những người gặp trắc trở dị ứng tuyến phố hô hấp mang không khí sạch để thở, chống say xe, tạo cảm giác thoả thích, dễ chịu lúc ngồi trong xe tiêu diệt các mùi hữu cơ khó chịu, trung hòa mùi hôi trong nội thất xoá sổ 99.9% các vi khuẩn nấm mốc ẩn sâu bên trong hệ thống điều hòa ko khí, nội thất của xe và ko gian nhiễm khuẩn Xem thêm các món đồ công nghệ sáng tạo tại sản phẩm công nghệ thông minh
 6. Nano bạc, tác dụng nổi bật và những lưu ý khi tiêu dùng Nano bạc là gì? Tại sao Nano bạc lại được để ý và ứng dụng đa dạng trong một đôi năm trở lại ở phổ quát ngành khác nhau. Nano bạc và bạc khác nhau như thế nào mà giá trị của Nano bạc cao hơn rộng rãi so sở hữu bạc nguyên chất? Nano bạc được dùng để khiến cho gì và lưu ý gì khi dùng, chọn mua sản phẩm Nano bạc? Tham khảo thêm nano bạc kháng khuẩn Nano bạc là gì? Tại sao Nano bạc lại được quan tâm và vận dụng rộng rãi trong một vài năm trở lại ở phổ quát ngành nghề khác nhau. Nano bạc và bạc khác nhau như thế nào mà trị giá của Nano bạc cao hơn phổ biến so mang bạc nguyên chất? Nano bạc được sử dụng để khiến cho gì và lưu ý gì khi dùng, chọn mua sản phẩm Nano bạc? Nano bạc là gì? Nano bạc là dạng tồn tại của kim loại bạc ở kích thước Nano, nhờ ấy diện tích bề mặt đặc hiệu của bạc tăng lên hàng triệu lần so sở hữu bạc bình thường. Kích thước phổ thông của những phân tử Nano bạc nằm trong khoảng từ 10-100 nm. Dạng tồn tại của Nano bạc Trên thực tiễn, người ta thường gọi là keo bạc Nano, không những thế, dung dịch Nano bạc chẳng hề nhớt như dạng keo mà dung dịch Nano bạc thật sẽ có độ nhớt tương đương như nước thông thường nếu như chỉ nhìn bằng mắt thường. Dung dịch Nano bạc thật luôn với màu trong khoảng vàng tới đỏ sẫm, thậm chí phần đông đen ví như nồng độ lên tới 5,000 ppm. Vì vậy những dạng dung dịch trong suốt với trên thị phần mà truyền bá là Nano bạc thì hầu như không mang chút Nano bạc nào hoặc với cũng như chơi. Nano bạc cũng không tồn tại ở thể rắn, nên 1 số dòng “Nano bạc” dạng bột trên thị phần thực tiễn cũng không với Nano. Xem thêm : cách sử dụng máy phun khử trùng Nano bạc được tạo ra như thế nào? tổng thể sở hữu 2 phương pháp chế tạo Nano bạc chính là bí quyết vật lý và phương pháp hóa học. Mỗi cách lại có thể dùng các cách thức khác nhau hoặc kết hợp giữa vật lý, hóa học, sinh vật học. Các giải pháp chế tạo hạt Nano bạc cụ thể như sau. (1) bí quyết chế tạo nano bạc bằng ăn mòn laze cách thức này sử dụng chùm tia laze sở hữu bước sóng ngắn bắn lên nguyên liệu khối đặt trong dung dịch với cất chất hoạt hóa bề mặt. Các hạt 7 nano được tạo thành có kích thước khoảng 10 nm và được bao phủ bởi chất hoạt hóa bề mặt. (2) bí quyết khử hóa học chế tạo nano bạc bí quyết này tiêu dùng các tác nhân hóa học để khử ion kim loại thành kim khí. Để những hạt phân tán phải chăng trong dung môi mà không bị kết tụ thành đám, người ta tiêu dùng cách thức tĩnh điện để làm cho bề mặt các hạt nano với cộng điện tích và đẩy nhau hoặc tiêu dùng bí quyết bao bọc bằng chất hoạt hóa bề mặt. Các hạt nano tạo thành bằng cách thức này mang kích thước trong khoảng 10 nm đến 100 nm. (3) bí quyết khử vật lý chế tác nano bạc sạch Phương khử vật lí tiêu dùng những tác nhân vật lí như điện tử, sóng điện trong khoảng năng lượng cao như tia gamma, tia tử ngoại, tia laser khử ion kim khí thành kim khí. Dưới tác dụng của các tác nhân vật lí, sở hữu phổ biến giai đoạn biến đổi của dung môi và các phụ gia trong dung môi để sinh ra những gốc hóa học với tác dụng khử ion thành kim khí. (4) cách thức khử hóa lý bào chế nano bạc Đây là cách trung gian giữa hóa học và vật lí. Nguyên lí là tiêu dùng phương pháp điện phân phối hợp có siêu âm để tạo hạt nano. Bí quyết điện phân thường nhật chỉ có thể tạo được màng mỏng kim loại. Trước khi xảy ra sự hình thành màng, các nguyên tử kim loại sau khi được điện hóa sẽ tạo những hạt nano bàm lên điện cực âm. Khi này người ta tác dụng một xung siêu thanh đồng bộ với xung điện phân thì hạt nano kim loại sẽ rời khỏi điện cực và đi vào dung dịch. (5) phương pháp khử sinh vật học bào chế nano bạc xanh sử dụng vi khuẩn là tác nhân khử ion kim khí. Người ta cấy vi khuẩn MKY3 vào trong dung dịch sở hữu chứa ion bạc để thu được hạt nano bạc. Phương pháp này đơn thuần, gần gũi với môi trường và với thể tạo hạt có số lượng to. (6) chế tạo Nano bạc bằng cách thức Plasma – Nano bạc plasma Nano bạc được chế tác trực tiếp từ điện cực bạc 99,99% bằng phương pháp plasma điện hoá. Ion Ag+ được phóng thích từ điện cực dưới tác dụng của quá trình ăn mòn điện hoá sẽ được khử ngay bằng plasma tạo những hạt nano bạc. Kế bên tác dụng khử ion Ag+, plasma còn giải phóng electron tích điện âm cho các hạt nano bạc khiến chúng đẩy nhau, ko kết đám. Đặc thù plasma sở hữu thể khử phần nhiều triệt để, ion Ag+ tự do dư rất ít nên đảm bảo dung dịch ổn định lâu dài, an toàn. giá thành của Nano bạc ra sao? Dân gian mang câu nói “Tiền nào của nấy” sở hữu lý của nó. Trong thời buổi kỹ thuật khoa học và thông tin truyền thông vững mạnh như bây giờ, sẽ rất khó để với được 1 mức giá hời lúc bạn mua mua một sản phẩm sở hữu chất lượng cao. Qua thăm dò sơ bộ trên 1 số trang thông tin TMĐT Quốc tế, với thể thấy Nano bạc hơi cao để sở hữu thể đưa vào những sản phẩm giá bình dân tại Việt Nam. Giá một số sản phẩm Nano bạc đang được chào hàng tới các tổ chức như sau. Bạc hạt: 530 USD/kg (khoảng 12.000 đồng/gam) Muối bạc: 600 USD/kg (khoảng 21.000 đồng/gam) Nano bạc công nghiệp 500 ppm (Nga) 200 EU/lít, (khoảng 10.200.000 đồng/gam) Nano bac công nghiệp một.000 ppm (Hàn Quốc): 800 USD/L, (khoảng 17.900.000 đồng/gam) Keo nano bạc 20 ppm chuyên dụng cho nghiên cứu (Mỹ): 215 SD/25 ml, (khoảng 6 tỷ đồng/gam) Nano bạc với tác dụng, tính chất gì ? Tác dụng kháng khuẩn của nano bạc là nổi trội hơn cả. Ngoài ra, ngoài tác dụng kháng khuẩn, Nano bạc còn sở hữu phổ biến tác dụng vô cùng hữu ích cho công nghệ, ko phải người nào cũng biết. Tác dụng của Nano bạc trên quang quẻ học lúc những hạt nano bạc tiếp xúc sở hữu ánh sáng sẽ làm các electron tự do dao động, gây ra sự phân tách điện tích đối sở hữu mạng lưới ion, tạo thành một nao núng lưỡng cực dọc theo hướng của điện trường của ánh sáng. Biên độ ngả nghiêng đạt cực đại tại một tần số cụ thể, được gọi là cùng hưởng plasmon bề mặt. những thuộc tính tiếp nhận và tán xạ của những hạt Nano bạc mang thể thay đổi nếu kiểm soát được kích thước hạt, dạng hình hạt Nano bạc và chỉ số khúc xạ gần bề mặt hạt Nano bạc. Ví dụ, các hạt Nano bạc nhỏ cốt yếu thu nhận ánh sáng và sở hữu các cực đại sắp 400nm, trong khi các hạt nano lớn hơn thì sự tán xạ nâng cao lên, có các đỉnh mở rộng và dịch chuyển sang những bước sóng dài hơn. Xem thêm các món đồ công nghệ sáng tạo tại sản phẩm công nghệ mới
 7. Bạn đang với ý định dùng tinh dầu để giúp ko gian của mình với mùi hương dễ chịu? Không những thế lại băn khoăn về việc với nên lựa chọn máy khuếch tán tinh dầu hay không lúc bạn đang chưa hiểu hết về cái máy này. Những san sớt dưới đây của Ruby sẽ cho bạn biết về 6 lợi ích của máy phun sương khuếch tán tinh dầu có cuộc sống chúng ta? Từ đấy, bạn sẽ dễ dàng sở hữu được đáp án cho mình. Máy khuếch tán tinh dầu là gì? Máy khuếch tán tinh dầu là 1 chiếc máy xông được ngoài mặt nhỏ gọn, thích hợp với những mẫu ko gian, trong khoảng rộng lớn tới nhỏ hẹp nhất như trong trong các nhà hàng, khách sạn, phòng làm việc, phòng ngủ … Chính vì vậy mà máy khuếch tán tinh dầu được những bà mẹ, nhà nội trợ hay những người hoạt động kinh doanh tin tưởng dùng. Xem thêm: máy phun sương tạo độ ẩm mini sở hữu tác dụng cốt yếu là khuếch tán các hương thơm của tinh dầu ra bên ngoài, tạo không gian thơm mát, sạch vi khuẩn, vi trùng; tạo cảm giác hưng phấn cho con người. Điều này giúp nâng cao hiệu quả khiến cho việc và tăng năng suất lao động. Song song máy sẽ hỗ trợ cho bạn sở hữu một giấc ngủ ngon khi thư giãn bằng hương thơm của tinh dầu… một. Máy khuếch tán tinh dầu góp phần làm cho sạch cho không gian khi hỏi về ích lợi của máy khuếch tán tinh dầu, vững chắc đây sẽ là gạch đầu cái trước tiên cho bạn. Máy sẽ giúp khuếch tán tinh dầu giúp lan tỏa hương thơm ra không khí. Mùi hương của các dòng tinh dầu tình cờ sẽ giúp sát khuẩn, diệt khuẩn, thanh lọc ko khí thật sạch và trong lành. ngoài ra, nhờ vào nguyên lý khuếch tán hương thơm, máy xông còn có khả năng khử mùi hôi trong ko khí. Đối mang các mùi hôi khó xử lý như khói thuốc, mùi thú cưng hay mùi ẩm mốc, đều sở hữu thể được khắc phục bởi máy khuếch tán tinh dầu. Không những thế, mùi hương của tinh dầu cũng quyết định vấn đề này. Sở dĩ khiến cho được điều ấy, máy khuếch tán khuếch tán tinh dầu ưng chuẩn những ion âm sở hữu tác dụng ion hóa ra không khí. Những hạt ion âm này sẽ hút và làm giảm các chiếc bụi bẩn và vi khuẩn trong không khí. Nhờ vậy, bạn sẽ sở hữu một không gian sạch, an toàn cho sức khỏe. hai. Giải tỏa căng thẳng và thư giãn đầu óc khi bước vào ko gian với mùi hương dễ chịu, bạn sẽ chóng vánh cảm thấy thảnh thơi., giảm stress. lợi ích của máy khuếch tán tinh dầu là làm cho “vật trung gian” giữa mùi hương và tinh thần của bạn. Lúc phát động máy đồ vật này giúp các phân tử hương tinh dầu tự nhiên tỏa đều trong ko khí. Hương thơm tinh dầu sẽ len lách khắp nơi. Nhờ vậy, bạn cảm nhận được hương thơm dễ chịu nhẹ ở mọi ngỏng ngách của ngôi nhà. Xem thêm máy tạo ẩm không khí Còn gì xuất sắc hơn sau một ngày làm cho việc mệt mỏi, bạn lại được thoải mái, thanh tú trong căn phòng điều hòa mát lạnh, và được “hít hà” mùi thơm tinh dầu yêu thích? Chẳng khác nào là bạn đang được đi lạc vào vườn hoa đầy hương thơm mát và tràn trề sức sống? Máy khuếch tán tinh dầu được xem là “cầu nối” để mùi hương đến sắp với tâm trí bạn. 3. Giúp khuếch tán hương thơm nhanh chóng và đều hơn Máy khuếch tán siêu thanh có phổ quát điểm hay nổi trội hơn so mang các trang bị khuếch tán tinh dầu thường nhật khác như đèn xông, nến xông,v.v... Máy khuếch tán tinh dầu sử dụng khoa học khuếch tán siêu thanh, phân tích hổ lốn nước và tinh dầu thành những hạt sương nhỏ siêu mịn, tạo thành cột khói phun ra rất ấn tượng. Máy xông ko tỏa nhiệt, lại có khả năng khuếch tán hương thơm xa hơn, đều hơn và tiêt kiệm tinh dầu hơn. 4. Trang bị giúp khử mùi ẩm mốc trong xe ô tô không chỉ là đồ vật được dùng đa dạng trong không gian nhà ở, văn phòng… mà máy khuếch tán tinh dầu còn được mẫu mã dành riêng cho xe khá. Máy khuếch tán tinh dầu ô tô chính là 1 sản phẩm khôn xiết xuất sắc để giúp bạn khử mùi ô tô dễ dàng. đặc trưng là vào mùa hè, sở hữu thời tiết nóng nực sẽ khiến cho mẫu xe ô tô của bạn phát triển thành bí bách đương nhiên đó là những mùi khó chịu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường trong xe và tâm cảnh của bạn khi lái xe. Sở hữu máy khuếch tán trên xe, bạn sẽ được tận hưởng một cảm giác hoàn hảo, giảm stress khi cầm tay lái, giúp đầu óc minh mẫn hơn để tiếp tục các chuyến hành trình trên loại xe của bạn. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại sản phẩm công nghệ đáng mua
 8. Bạn đang mang ý định tiêu dùng tinh dầu để giúp ko gian của mình mang mùi hương dễ chịu? Tuy nhiên lại băn khoăn về việc mang nên chọn lựa máy khuếch tán tinh dầu hay không khi bạn đang chưa hiểu hết về dòng máy này. Các chia sẻ dưới đây của Ruby sẽ cho bạn biết về 6 lợi ích của máy tạo ẩm khuếch tán tinh dầu có cuộc sống chúng ta? Từ ấy, bạn sẽ dễ dàng với được đáp án cho mình. Máy khuếch tán tinh dầu là gì? Máy khuếch tán tinh dầu là 1 mẫu máy xông được ngoại hình nhỏ gọn, thích hợp với các mẫu không gian, trong khoảng rộng lớn tới nhỏ hẹp nhất như trong trong các nhà hàng, khách sạn, phòng khiến cho việc, phòng ngủ … Chính vì thế mà máy khuếch tán tinh dầu được những bà mẹ, nhà nội trợ hay những người hoạt động kinh doanh tin tưởng dùng. sở hữu tác dụng chính yếu là khuếch tán các hương thơm của tinh dầu ra bên ngoài, tạo ko gian thơm mát, sạch vi khuẩn, vi trùng; tạo cảm giác hưng phấn cho con người. Điều này giúp tăng hiệu quả khiến việc và tăng năng suất lao động. Song song máy sẽ tương trợ cho bạn mang 1 giấc ngủ ngon lúc thư giãn bằng hương thơm của tinh dầu… 1. Máy khuếch tán tinh dầu góp phần khiến sạch cho ko gian lúc hỏi về lợi ích của máy khuếch tán tinh dầu, vững chắc đây sẽ là gạch đầu cái trước nhất cho bạn. Máy sẽ giúp khuếch tán tinh dầu giúp lan tỏa hương thơm ra ko khí. Mùi hương của các loại tinh dầu khi không sẽ giúp sát khuẩn, diệt khuẩn, thanh lọc không khí thật sạch và trong sạch. Xem thêm: máy tạo ẩm ô tô ngoài ra, nhờ vào nguyên lý khuếch tán hương thơm, máy xông còn sở hữu khả năng khử mùi hôi trong ko khí. Đối với các mùi hôi khó xử lý như khói thuốc, mùi thú cưng hay mùi ẩm mốc, đều mang thể được khắc phục bởi máy khuếch tán tinh dầu. Bên cạnh đó, mùi hương của tinh dầu cũng quyết định vấn đề này. Sở dĩ khiến được điều đấy, máy khuếch tán khuếch tán tinh dầu duyệt các ion âm có tác dụng ion hóa ra ko khí. Các hạt ion âm này sẽ hút và làm giảm các chiếc bụi bẩn và vi khuẩn trong ko khí. Nhờ vậy, bạn sẽ với 1 ko gian sạch, an toàn cho sức khỏe. Tham khảo thêm máy tạo độ ẩm không khí 2. Giải tỏa căng thẳng và thư giãn đầu óc lúc bước vào không gian sở hữu mùi hương dễ chịu, bạn sẽ chóng vánh cảm thấy thanh thản, giảm stress. Ích lợi của máy khuếch tán tinh dầu là làm “vật trung gian” giữa mùi hương và tinh thần của bạn. Khi phát động máy vật dụng này giúp những phân tử hương tinh dầu thiên nhiên tỏa đều trong không khí. Hương thơm tinh dầu sẽ len lỏi khắp nơi. Nhờ vậy, bạn cảm nhận được hương thơm dễ chịu nhẹ ở mọi ngóc ngóc của ngôi nhà. 3. Giúp khuếch tán hương thơm nhanh chóng và đều hơn Máy khuếch tán siêu âm có phổ thông ưu thế nổi trội hơn so mang những thiết bị khuếch tán tinh dầu thông thường khác như đèn xông, nến xông,v.v... Máy khuếch tán tinh dầu sử dụng kỹ thuật khuếch tán siêu thanh, phân tích hổ lốn nước và tinh dầu thành các hạt sương nhỏ siêu mịn, tạo thành cột khói phun ra rất ấn tượng. Máy xông không tỏa nhiệt, lại có khả năng khuếch tán hương thơm xa hơn, đều hơn và tiêt kiệm tinh dầu hơn. 4. Đồ vật giúp khử mùi ẩm mốc trong xe ô tô ko chỉ là trang bị được sử dụng phổ quát trong không gian nhà ở, văn phòng… mà máy khuếch tán tinh dầu còn được ngoại hình dành riêng cho xe khá. Máy khuếch tán tinh dầu ô tô chính là 1 sản phẩm khôn cùng lý tưởng để giúp bạn khử mùi ô tô thuận tiện. đặc thù là vào mùa hè, với thời tiết nóng nực sẽ khiến chiếc xe ô tô của bạn trở nên bí bách tất nhiên đó là những mùi khó chịu. Điều này sẽ gây tác động đến môi trường trong xe và tâm cảnh của bạn lúc lái xe. Mang máy khuếch tán trên xe, bạn sẽ được thu giãn 1 cảm giác hoàn hảo, giảm stress lúc cầm vô lăng, giúp đầu óc sáng láng hơn để tiếp tục các chuyến hành trình trên cái xe của bạn. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại sản phẩm công nghệ độc lạ
 9. Máy tạo ẩm mini có thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày vào mùa hot hay không? Chức năng công dụng của máy tạo ẩm mini Máy tạo ẩm mini được coi là đồ vật không thể thiếu cùng với máy điều hòa để giải nhiệt mùa hè, các chiếc máy tạo ẩm mini sở hữu khả năng bảo kê sức khỏe thành viên trong gia đình bằng cách cung ứng thêm độ ẩm nhu yếu mà máy tạo ẩm mini giúp cải thiện sức khỏe trục đường hô hấp, đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ, người cao tuổi hay người mang vấn đề hô hấp. bên cạnh đó, bằng máy tạo ẩm mini còn có khả năng làm cho mát tự dưng hiệu quả; có chức năng điều chỉnh độ ẩm phù hợp, các dòng cao cấp còn có thể đo được độ ẩm trong phòng và có chế độ tự ngắt an toàn. sở hữu nên chọn máy tạo ẩm mini không? Máy tạo ẩm mini cũng được ưa chuộng nhờ khả năng làm cho việc hiệu quả trong toàn bộ ko gian phòng sinh hoạt, rất hợp lý mang diện tích phòng tại các căn nhà sở hữu diện tích nhàng nhàng từ 15 – 20 mét vuông Máy tạo ẩm mini tiêu thụ ít điện năng do vậy với thể sử dụng hàng ngày mà không phải lo lắng về vấn đề tiền điện. Độ an toàn của máy tạo ẩm mini hơi cao, lúc tiêu dùng trong phòng sinh hoạt sử dụng điều hòa hầu như ít với trường hợp tạo ẩm xấu gây ảnh hưởng đến đồ đoàn, thiết bị điện tử. không những thế phương pháp tiêu dùng máy quyết định nhiều tới hiệu quả sử dụng, khách hàng ko nên bật máy phổ biến giờ tuy nhiên là ko nên để quá sắp trẻ nhỏ và cần thay nước thường xuyên, vệ sinh máy sạch sẽ để hạn chế bệnh viêm đường hô hấp. Tham khảo thêm máy phun sương tạo ẩm Máy tạo ẩm mini với giá bao nhiêu tiền? Máy tạo ẩm mini chủ yếu dùng công nghệ sóng siêu âm, đối với loại máy tạo ẩm giá thấp hay cao cấp đều ứng dụng công nghệ này. Đối có cái máy tạo ẩm phun sương giá tốt, các chiếc máy hình thú, trang bị ngộ nghĩnh được bán sở hữu giá thành trong khoảng 200.000 – 500.000 đồng, máy được làm cho từ nhựa với màu sắc hình thù khác nhau, chất liệu không chống nứt vỡ, độ khép kín không được cao tuy thế hiệu quả phun sương rất tốt, tiết kiệm điện. Tham khảo thêm máy tạo độ ẩm chi phí của máy tạo ẩm phun sương cao cấp hơn ( mẫu màu trắng, bạc..) thường trong khoảng 800.000 – 3 triệu đồng, đến trong khoảng những thương hiệu như máy Cuckoo, Saiko, Tiross, Ecosun, Medisana UHW, Steba, Bremed, Hanil.. Các mẫu này kết cấu bền chắc, khép kín chống bụi bẩn, sở hữu tính năng đương đại và kiểu dáng đẳng cấp. từ 2 – 3 triệu đồng là những mẫu máy phun sương tạo ẩm công suất cao dành cho không gian rộng lớn như phòng khách, phòng bếp, hội trường…, một số chiếc máy sở hữu chức năng lọc nước; hiệu suất tạo khá ẩm của máy cao lại với chế độ hẹn giờ, tự ngắt.., giúp tạo độ ẩm chóng vánh, an toàn. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại sản phẩm công nghệ đáng mua
 10. Gương điểm trang với tác dụng đáng nói gì? thường nhật, khi đề cập tới gương điểm trang, người ta nghĩ ngay tới một thiết bị làm đẹp chẳng thể thiếu của chị em phụ nữ, mà ít người biết rằng nó còn mang nhiều ích lợi thú vị khác. Gương trang điểm là gì? gương trang điểm thông minh là công cụ tương trợ điểm trang cho chị em dễ dàng Quan sát khuôn mặt, đường nét để việc trang điểm chuẩn xác hơn. Gương thường được gắn liền với bàn điểm trang chuyên dụng, giúp người dùng thuận tiện thao tác, với phong thái ngồi Quan sát, góc nhìn thoải mái nhất. Tham khảo thêm bộ trung tâm xiaomi mẫu gương này không chỉ có phòng ban gương thường nhật. Mà còn được trang bị thêm các tính năng tương trợ như: đèn chiếu, khả năng xoay, điều chỉnh giác độ thích hợp. Đặc điểm gương sở hữu khả năng phản ảnh hình ảnh trung thực nhất. Công dụng của gương Tạo cảm giác tự tín Soi gương giúp bạn sở hữu được cảm giác tự tin. Mỗi sáng, bạn chỉ cần trang điểm nhẹ nhõm, ăn mặc chỉnh tề rồi soi gương mang nụ cười thật tươi. Chắc chắn cả ngày hôm đấy bạn sẽ rất tự tín, vui vẻ và mang phổ quát năng lượng để làm cho việc Kiểm soát được sự hot giận Gương giúp bạn kềm chế và kiểm soát được sự nóng giận rất hiệu quả. Giả dụ ko tin, bạn hãy sắm cho mình 1 dòng gương và soi vào khi bắt đầu có cảm giác bực bội. Lúc đó, ta sẽ thấy trong gương 1 khuôn mặt nhăn nhó, thật là khó coi. Còn đâu vẻ xinh đẹp, tử tế hàng ngày nữa. Nhờ vậy, cơn giận của bạn sẽ dịu xuống và dần tan biến. Kiểm soát được trọng lượng của mình Việc soi gương hàng ngày giúp bạn dễ nhận thấy vòng 2 của mình với quá khổ. Quần áo có tín hiệu chật chội hay chưa, từ đấy với kế hoạch ăn uống và tập thể dục hợp lý. Bạn đừng để khi thân thể đã quá tròn trĩnh rồi mới chịu soi gương, thì càng làm cho nâng cao sự mất tự tín của chính mình. tham khảo thêm cốc thông minh chỉ dẫn cách thức sử dụng gương điểm trang tại nhà Gương được dùng hàng ngày, tưởng trừng hơi đơn thuần, bên cạnh đó người dùng cần lưu ý những đặc điểm sau đây khi sử dụng gương để phát hưu tác nhất tác dụng của gương: Thường xuyên vệ sinh bề mặt gương mang nước rửa kính chuyên dụng. Sử dụng khăn mềm ướt để lau để không làm xước kính. Lắp đặt sử dụng gương ở nơi bằng phẳng, nhất định tránh va đập gây tan vỡ. dùng gương thường hoặc gương phóng lớn tùy chỉnh theo đề nghị trang điểm. với gương có tiêu dùng đèn led chú ý tắt mở dùng lúc cấp thiết để kéo dài tuổi thọ của đèn. có quá rộng rãi lợi ích như trên, bạn đừng ngần ngại sắm thêm cho mình mẫu gương trang điểm nhé. Bạn sở hữu thể ké qua Ruby để chọn các loại gương ưng nhất nhé. Ruby cam kết cung ứng đến người dùng các sản phẩm chất lượng, nhiều và giá cả phải chăng. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại sản phẩm công nghệ độc lạ
 11. Quạt điều hòa bị chảy nước ? Khi quạt điều hòa bị chảy nước, cách hạn chế sẽ là như thế nào? Kiên cố đây là vấn đề được nhiều người để ý, chúng ta sẽ cùng nhau đi Đánh giá nhé! Tham khảo quạt điều hòa bị chảy nước xuất xứ và cách xử lý quạt điều hòa bị chảy nước: Thường,quạt điều hòa bị chảy nước là do chảy nước ở van xả, van xả có thể bị hỏng, bị thủng hoặc xoáy ko chặt đều là các nguyên nhân khiến trang bị ko hoạt động hoặc hoạt động ko an toàn với quý khách. Cách khắc khục sự cố quạt điều hòa bị chảy nước tại nhà là: tình trạng 1: Chảy nước nhỏ giọt từ lỗ thải của van xả nước Nguyên nhân: Vòng zen bị hở Cách xử lý: toá nắp vặn ống xả nước ra quấn 1 lớp băng tan vừa đủ để đóng được nắp vào. Lớp ban tan khi gặp nước sẽ nở và làm khít các vòng zen bị hở nước. tình trạng 2: Chảy nước trong khoảng 4 con ốc gài của van xả nước Nguyên nhân: Lỏng ốc Cách xử lý: túa 4 con ốc này ra kiểm tra xem có bị đâm thủng nhựa do quá trình xoáy ốc bị lệch tay gây ra thủng nhựa (phần xoáy vào). Vặn chặt lại 4 con vít vào là có thể thả phanh dùng. trường hợp 3: Thiếu gioăng, gioăng dùng lâu ngày bị hỏng, mòn Nguyên nhân: Lắp thiếu gioăng , nếu bị hỏng thì thay gioăng mới vào trong máy. Cách xử lý: túa 4 con ốc ra và toá phần van xả nước sau đấy kiểm tra xem có gioăng chặn nước xả hay ko. Nếu không có có thì người mua có thể bổ sung thay thế bằng gioăng của vòi hoa sen hoặc mua tại những cửa hàng điện nước, mức giá tương đối rẻ. Tham khảo Uống nước trực tiếp từ máy lọc nước có tốt không những chú ý khi sử dụng quạt điều hòa để cho độ bền tốt nhất: - Đặt quạt ở các nơi thông thoáng, không vật cản phù hợp với các không gian mở, bán mở. Đối với những ko gian kín nên đặt mặt lấy gió hướng ra ngoài cửa, khi ấy quạt sẽ tiếp nhận luồng gió mát trong khoảng bên ngoài và đẩy luồng gió nóng từ trong ra dựa trên sự chênh lệch của áp suất. - lúc đặt quạt, tuyệt đối ko đặt sát tường vì có thể gây ồn hoặc tương đối hot không thoát ngoài hết được gây hư hỏng linh kiện bên trong. Vị trí đặt quạt tốt nhất là cách 20cm, không có vật chắn có mặt lấy gió. - Chỉ đổ nước sạch vào quan tài cất nước, tránh đổ nước có cặn, bẩn hoặc hóa chất, mùi vào bên trong... Để ko bị ảnh hưởng về tuổi thọ. Không những thế, đổ đủ nước để không tràn ngoài là tốt nhất. - thường xuyên rà soát, vệ sinh quạt, khoảng 1 tuần/ lần để bụi bẩn ko bám vào những mặt hút gió. Vệ sinh áo quan chứa nước, tấm lọc không khí, tấm làm mát để loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc ẩn nấp bên trong. Tuy thế, tuyệt đối không mang ra cọ rửa mạnh gây hỏng. - chúng ta không nên quăng quật hoặc thẳng tay gây hư hỏng máy. Đột nhiên dùng nên rút nguồn điện ra để đảm bảo an toàn. Với nguồn điện thấp dưới 220V chúng ta không nên sử dụng sẽ gây hỏng, giảm tuổi thọ của máy. - lúc gặp bất kỳ hỏng hóc, sự cố bạn không nên tự ý tu sửa, hãy gọi tới các trọng tâm tu bổ, bảo hành để những phương pháp viên chuyên nghiệp hạn chế. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại sản phẩm công nghệ đáng mua
 12. Mùa hè là thời khắc “vàng” sôi động những sản phẩm làm mát như quạt khá nước, quạt phun sương, quạt đá, máy lạnh … hầu hết những kiểu dáng, thương hiệu và giá cả khác nhau. Phổ thông loại có trang bị thêm các tính năng hiện đại và tiên tiến như đuổi muỗi, ion lọc không khí sạch .. Quyến rũ khách hàng. Tuy vậy, quạt này có nhược điểm bất tiện trái chiều, giả dụ tránh được đúng cách, các bạn vẫn có thể dùng trang bị hoàn hảo. Xem thêm : quạt hơi nước bị rỉ nước Xem thêm : súng massage cầm tay nào tốt nhất 1. Quạt tương đối nước tạo ẩm làm hỏng những thiết bị điện tử trong nhà khá ẩm của quạt tương đối nước hoạt động trong đa dạng giờ rất hại với đồ dùng điện tử trong phòng. Vì vậy, bạn để tránh các đồ như ti vi, tủ lạnh, loa đài.. Gần quạt, lúc khá nước toả ra và bay lên sẽ không “chạm ” vào những đồ vật này. Với tính năng phun sương bụi bụi bạn nên điều chỉnh lượng hơi nước toả ra phù hợp, không nên để nó hoạt động trong phổ quát giờ liên tiếp, tránh hơi nước tàng trữ chỉ mất khoảng dài khiến độ ẩm tăng cường cao, không tốt cho sức khoẻ. hai. Quạt khá nước với hơi ẩm dễ gây bệnh hô hấp nếu dùng quạt tương đối nước trong phòng kín, độ ẩm gia tăng cường nhanh chóng giúp cho nấm mốc, vi khuẩn vững mạnh. Để khắc phục tình huống này, lúc dùng các bạn nên mở cửa sổ cho không gian được thoáng khí, bụi bẩn ko còn tồn động lại. Để quạt cách xa người, chúng ta không nên để sắp người. Chọn lọc chức năng vượt trội nhất để cân đối độ ẩm và tương đối gió toả ra dễ chịu và tốt nhất cho da mà không gây hại những bệnh hô hấp. Xem thêm : cách sử dụng máy tạo hơi ẩm 3. Quạt tương đối nước – Vi khuẩn gây bệnh từ tương đối ẩm Quạt mới sắm hay đã sử dụng nhiều lần lâu ngày ko dùng đến, nếu như không lưu ý nước trong bình đựng, dễ gây hư hỏng hoặc vô tình phát tán vi khuẩn bẩn lây lan. Cần phải rửa sạch bình chứa và dây dẫn bằng nguồn nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, dùng cho quạt chạy 1 – 2h như quạt máy thường nhật, ko có nước. 4. Quạt hơi nước – ngăn nước bị rò rỉ Trước lúc sắm hàng kiểm tra tỷ mỉ bình cất nước, tháo dỡ lắp và chốt đóng/ mở an toàn, tránh trường hợp tậu phải sản phẩm có bình chứa bị rò rỉ nước. Bạn không nên mở nắp bộ tích lạnh để tránh tối đa nước trong bình bị đổ ra ngoài hoặc hao hụt dễ bị tác động quá trình sản xuất độ lạnh gây nên hư hỏng quạt. Trên đây là một vài cách khắc phục lúc sử dụng quạt hơi nước sao cho đúng cách và an toàn. Hãy tiến hành và bảo quản tốt sản phẩm thì trang bị sử dụng sẽ rất hữu hiệu. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại sản phẩm công nghệ độc lạ
 13. chú ý và các hiểu nhầm lúc bằng máy lọc nước uống trực tiếp 1 số lưu ý và những hiểu nhầm lúc sử dụng máy lọc nước uống trực tiếp mà quý khách nên Nhận định trước lúc mua và trong công đoạn sử dụng máy lọc nước. Tham khảo thêm : có nên uống nước trực tiếp từ máy lọc nước Trước đây nếu như muốn sử dụng nguồn nước sạch để uống, chúng ta thường phải đun sôi rồi sau ấy mới dùng. Tuy vậy với công nghệ tăng trưởng của máy lọc nước, cực nhiều hộ gia đình đã chuyển sang uống nước trực tiếp, cố nhiên sau lúc đã được xử lý thông qua bộ lọc. bằng máy lọc nước mang tới các ích lợi rõ rệt, điển hình như đảm bảo nguồn nước sinh hoạt trong gia đình luôn sẵn có, dùng được ngay, mà chẳng hề chờ đun, nấu, để nguội, chưng đựng, như trước đây. Không chỉ thế, so với việc sắm nước tinh khiết đóng chai, hay đun sôi nước bằng ấm, bằng bếp điện, thì giá cả lúc bằng máy lọc nước uống trực tiếp tiết kiệm hơn cực nhiều. Dẫu vậy, vẫn còn một vài chú ý và các hiểu nhầm khi sử dụng máy lọc nước uống trực tiếp mà các bạn nên Nhận định trước lúc tìm và trong giai đoạn dùng. Tham khảo thêm tại sao quạt hơi nước bị chảy nước Nước trong khoảng máy lọc có thể uống trực tiếp không? phần đông người sử dụng quan niệm rằng nước chín ra ko đủ sạch, nên thường đun sôi lại, nhưng thực tiễn cho thấy nước sau khi lọc trong khoảng máy lọc nước là nước tinh khiết, có thể uống trực tiếp. Máy lọc hoạt động dựa trên công thức tiếp nhận nguồn nước trong khoảng bên ngoài vào, sau đấy thực hiện lọc ưng chuẩn bộ lọc được tích hợp bên trong. Những lõi lọc này sẽ giữ lại bụi bẩn, rong rêu, kim khí nặng, vi khuẩn có kích thước nhỏ mà mắt thường ko thấy được. Cũng cho nên, nước sau khi xử lý trong khoảng máy lọc chịu ảnh hưởng to từ màng lọc - vốn sẽ bị cặn bẩn sau một thời gian dùng, khiến nó hoạt động không còn tính hữu hiệu cao. Do vậy nên để đảm bảo chất lượng đầu ra, cần đặc thù chú ý vệ sinh, thay màng lọc sau thời gian đề nghị của nhà cung cấp, thường là khoảng 3-6 tháng tùy theo dòng sản phẩm máy lọc. chọn lọc máy lọc theo nhu cầu sử dụng Trên hiện nay trên thị phần có ba loại công nghệ lọc ấy là phương pháp lọc RO, kỹ thuật lọc Nano và kỹ thuật lọc UF. Mỗi phương pháp lọc sẽ có các ưu và điểm yếu riêng. ví dụ như nếu như cầu của các bạn là chỉ sử dụng để lọc nước uống trực tiếp và không sử dụng cho những mục tiêu khác thì có thể chọn công nghệ lọc Nano. Về ưu điểm của phương pháp này là giữ lại được phổ thông khoáng vật trùng hợp tốt cho cơ thể, thay vì lọc bỏ hoàn toàn như RO. Tham khảo tại sao quạt hơi nước bị chảy nước tuy vậy, nếu như ngoài việc sử dụng để uống trực tiếp các bạn còn muốn dùng để đun nấu thì nên chọn phương pháp lọc RO vì có công suất tốt hơn, lại được thiết bị bơm nước, phù hợp cho các nơi áp lực nước thấp. Ngoài ra, giá cả thay lõi lọc của máy lọc nước RO cũng thấp hơn khá phổ thông. trong khi đó, kỹ thuật lọc UF mặc dầu khá hữu hiệu, ko cần sử dụng điện, và áp lực nước, song loại này không thể loại bỏ được chất rắn hòa tan trong nước, cũng như ví như màng lọc bị tắc thì cần phải được làm sạch bằng tay hoặc phải thay thế hơi thường xuyên. Máy lọc có bao nhiêu lõi lọc mới đảm bảo? mặc dầu càng rộng rãi lõi lọc thì nguồn nước được đi qua đa dạng tầng và sẽ có chất lượng tốt hơn, song trên thực tại mỗi loại máy lọc sẽ quy định số lượng lõi lọc tối thiểu và tối đa nhất quyết. Đối với các dòng máy lọc nước như Nano và RO, người dùng nên chọn lựa sản phẩm có số lượng lõi lọc tối thiểu là 5 - cũng là các lõi đơn thuần nhất trong giai đoạn lọc sạch nước. Trong khoảng lõi lọc thứ 6 trở lên là những lõi được bổ sung vào để cung ứng những chất khoáng đã bị mất đi trong giai đoạn thanh lọc. Thế nên, giả dụ nhu cầu sử dụng máy lọc nước uống trực tiếp không chỉ là dùng nguồn nước sạch mà còn để cải thiện hệ miễn nhiễm, giải độc, bù nước và các khoáng vật cấp thiết cho thân thể, người mua nên tuyển lựa những sản phẩm có trong khoảng 6 tới 9 lõi lọc để đảm bảo hữu hiệu. tuy vậy, giá cả của hệ thống lọc nước càng nhiều cấp lọc sẽ càng có giá thành cao hơn. Như thế nên, tùy theo điều kiện kinh tế mà độc giả nên cân nói trước khi sắm. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại sản phẩm công nghệ độc lạ
 14. chú ý và các hiểu nhầm lúc sử dụng máy lọc nước uống trực tiếp 1 số lưu ý và những hiểu nhầm lúc bằng máy lọc nước uống trực tiếp mà các bạn nên Phân tích trước khi sắm và trong quá trình bằng máy lọc nước. Vậy có nên uống nước trực tiếp từ máy lọc nước ? Trước đây nếu như muốn dùng nguồn nước sạch để uống, chúng ta thường phải đun sôi rồi sau đấy mới sử dụng. Tuy vậy với công nghệ lớn mạnh của máy lọc nước, rất nhiều hộ gia đình đã chuyển sang uống nước trực tiếp, hẳn nhiên sau lúc đã được xử lý duyệt bộ lọc. sử dụng máy lọc nước đem đến các lợi ích rõ rệt, điển hình như bảo đảm nguồn nước sinh hoạt trong gia đình luôn sẵn có, dùng được ngay, mà chẳng phải chờ đun, nấu, để nguội, chưng chứa, như trước đây. Không những thế, so với việc sắm nước tinh khiết đóng chai, hay đun sôi nước bằng ấm, bằng bếp điện, thì chi phí khi bằng máy lọc nước uống trực tiếp tiết kiệm hơn không ít. Dẫu vậy, vẫn còn một số chú ý và các hiểu nhầm khi bằng máy lọc nước uống trực tiếp mà người mua nên Phân tích trước lúc sắm và trong giai đoạn dùng. Nước từ máy lọc có thể uống trực tiếp không? phần nhiều người sử dụng nghĩ rằng nước lọc ra ko đủ sạch, nên thường đun sôi lại, nhưng thực tại cho thấy nước sau khi lọc từ máy lọc nước là nước thuần khiết, có thể uống trực tiếp. Máy lọc hoạt động dựa trên công thức thu nhận nguồn nước trong khoảng bên ngoài vào, sau đấy tiến hành lọc phê chuẩn bộ lọc được tích hợp bên trong. Các lõi lọc này sẽ giữ lại bụi bẩn, rong rêu, kim khí nặng, vi khuẩn có kích thước nhỏ mà mắt thường ko thấy được. Cũng vì vậy, nước sau khi xử lý trong khoảng máy lọc chịu tác động to trong khoảng màng lọc - vốn sẽ bị cặn bẩn sau một thời gian dùng, khiến nó hoạt động ko còn tính hiệu quả cao. Chính vì thế để đảm bảo chất lượng đầu ra, cần đặc thù lưu ý vệ sinh, thay màng lọc sau thời kì buộc phải của dịch vụ, thường là khoảng 3-6 tháng tùy theo dòng sản phẩm máy lọc. tuyển lựa máy lọc theo nhu cầu sử dụng Trên hiện nay trên thị phần có ba loại công nghệ lọc ấy là phương pháp lọc RO, công nghệ lọc Nano và công nghệ lọc UF. Mỗi công nghệ lọc sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. tỉ dụ như giả dụ cầu của bạn là chỉ dùng để lọc nước uống trực tiếp và không dùng cho các mục đích khác thì có thể chọn phương pháp lọc Nano. Ưu điểm của công nghệ này là giữ lại được phổ quát khoáng vật ngẫu nhiên tốt cho cơ thể, thay vì lọc bỏ hoàn toàn như RO. tuy nhiên, nếu như ngoài việc dùng để uống trực tiếp bạn còn muốn dùng để thổi nấu thì nên chọn công nghệ lọc RO vì có công suất tốt hơn, lại được thiết bị bơm nước, thích hợp cho các nơi áp lực nước thấp. Không những thế, giá cả thay lõi lọc của máy lọc nước RO cũng thấp hơn tương đối nhiều. Tham khảo cách sử dụng máy tạo ẩm mini trong khi đấy, kỹ thuật lọc UF mặc dầu hơi hiệu quả, không cần sử dụng điện, và áp lực nước, song loại này không thể loại bỏ được chất rắn hòa tan trong nước, cũng như ví như màng lọc bị tắc thì cần phải được làm sạch bằng tay hoặc phải thay thế tương đối thường xuyên. Máy lọc có bao nhiêu lõi lọc mới đảm bảo? mặc dù càng phổ biến lõi lọc thì nguồn nước được đi qua phổ biến tầng và sẽ có chất lượng tốt hơn, song trên thực tại mỗi loại máy lọc sẽ quy định số lượng lõi lọc tối thiểu và tối đa nhất thiết. Đối với các dòng máy lọc nước như Nano và RO, khách hàng nên tuyển lựa sản phẩm có số lượng lõi lọc tối thiểu là 5 - cũng là những lõi đơn thuần nhất trong giai đoạn lọc sạch nước. Từ lõi lọc thứ 6 trở lên là những lõi được bổ sung vào để sản xuất các chất khoáng đã bị mất đi trong công đoạn thanh lọc. Thế nên, ví như nhu cầu bằng máy lọc nước uống trực tiếp không những là dùng nguồn nước sạch mà còn để cải thiện hệ miễn nhiễm, giải độc, bù nước và những khoáng chất nhu yếu cho thân thể, người dùng nên tuyển lựa các sản phẩm có từ 6 đến 9 lõi lọc để bảo đảm hoàn hảo. tuy vậy, chi phí của hệ thống lọc nước càng phổ quát cấp lọc sẽ càng có mức giá cao hơn. Chính vì vậy, tùy theo điều kiện kinh tế mà độc giả nên cân đề cập trước lúc sắm. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại sản phẩm công nghệ độc lạ
 15. Hướng dẫn lựa chọn và cách sử dụng máy phun sương hoàn hảo Máy phun sương được nhiều bác sĩ và chuyên gia sức khỏe thường khuyên những gia đình phải giữ độ ẩm không khí trong phòng luôn duy trì ở mức trong khoảng 45-50% nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Và một trong các thiết bị hữu hiệu nhất để giúp duy trì độ ẩm trong không khí chính là máy phun sương tạo. Trong các năm gần đây, trang bị này ngày một được ưa chuộng và phổ biến tại Việt Nam. Dưới đây sẽ là những chỉ tiêu lúc tuyển lựa và cách sử dụng máy tạo ẩm mini Máy phun sương là một vật dụng cấp thiết khi thời tiết vào mùa hè hoặc khô hanh Máy phun sương (tạo độ ẩm) là gì? Máy tạo độ ẩm, máy phun sương tạo ẩm hay máy làm ẩm không khí đều là tên gọi chung của một thiết bị được sử dụng để làm cải thiện độ ẩm trong những căn phòng có lắp đặt điều hòa – máy lạnh, qua ấy mang tới môi trường trong lành và an toàn với sức khỏe của gia đình. Tham khảo thêm tại sao quạt hơi nước bị chảy nước công năng của máy phun sương bảo vệ sức khỏe toàn diện: người cao tuổi và em bé là hai đối tượng rất dễ mắc phải những chứng bệnh về tuyến phố hô hấp mỗi lúc thời tiết thay đổi, mà nguồn gốc chính là do độ ẩm trong không khí quá thấp. Vấn đề này sẽ được cải thiện nhờ các máy tạo ẩm ko khí. Làm mát và lọc sạch ko khí: Máy tạo ẩm nếu dùng chung với những trang bị như quạt điều hòa, quạt tương đối nước sẽ đem lại hiệu quả tương đối tốt, giúp làm mát và bớt nhiệt nhanh chóng. Khắc phục được tình trạng da khô, mất nước. Không chỉ vậy các máy tạo ẩm ngày càng được trang bị thêm rất nhiều chức năng mới và hiện đại như sát khuẩn, khử mùi, đuổi muỗi và côn trùng rất tuyệt vời. cố nhiên bên cạnh những ích lợi hữu hiệu thì các máy tạo độ ẩm cũng không tránh các khắc phục, mà đa phần các vấn đề này thường là do người dùng sử dụng máy tạo ẩm chưa đúng cách. Máy phun sương có cấu tạo và nguyên lí hoạt động như thế nào? Mỗi loại máy sẽ có tạo thành và nguyên lí không giống nhau, phấn đấu đọc hết dưới đây nhé! *Máy tạo độ ẩm bằng sóng siêu âm:Là loại máy hoạt động dựa trên nguyên lý sóng điện trong khoảng dưới tần số ngả nghiêng lớn để tách nước thành các hạt có kích thước siêu nhỏ. Phê chuẩn hệ thống màn ngăn rung động, những giọt nước siêu nhỏ này sẽ được khuếch tán mau chóng vào ko khí, sau đấy chúng sẽ bay tương đối và tạo thành nguồn hơi ẩm. Về cơ bản, các máy tạo ẩm siêu âm thường vận hành tương đối êm ái nhờ được trang bị độ ồn thấp cũng như rất dễ vệ sinh, chùi rửa sau khi dùng xong. Tuy nhiên, do nước được khuếch tán vào không khí ở dạng lỏng nên lượng khoáng vật có trong nước sẽ bị lắng đọng lại trên những bề mặt và tạo thành bụi trắng. cơ chế sóng siêu âm này cũng có thể khiến lượng ko khí trong phòng bị hot quá mức sẽ xảy ra hiện tượng độ ẩm bị ngưng tụ và ảnh hưởng nguy hiểm đến đồ đoàn trong nhà của bạn như sinh ra nấm mốc, vi khuẩn bám vào áo xống, nội thất hay thảm trải sàn. Vậy nên, việc lựa cân đề cập chọn những dòng máy có tích hợp cơ chế tự động tắt máy bỗng nhiên khí trong phòng đạt tới độ ẩm mong ước là điều rất cần yếu. *Máy tạo độ ẩm bằng nhiệt: Là loại máy tạo ẩm hoạt động dựa trên nguyên lý bay tương đối trùng hợp, bằng cách dùng nhiệt để làm hot nước đến khi đạt tình trạng hơi và được hệ thống quạt thổi ra ngoài môi trường không khí nhằm duy trì độ ẩm. So với máy tạo độ ẩm bằng sóng siêu âm, thì giai đoạn bay tương đối nước ở máy tạo độ ẩm bằng nhiệt thường rất chậm. Điều này có nghĩa là sẽ ko xảy ra hiện tượng ngưng tụ nước trên sàn nhà, ngăn chặn được sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Tuy những máy tạo độ ẩm bằng nhiệt hoạt động bền lâu và khắc phục được sự phát triển của nấm mốc nhưng giai đoạn vệ sinh và bảo trì máy khá phức tạp hơn. Còn ví như dựa vào công suất và dung tích bình cất chúng ta cũng có thể chia máy tạo ẩm thành máy phun sương tạo ẩm mini 12v, máy tạo ẩm trong phòng máy lạnh hay máy tạo ẩm công nghiệp. Tham khảo thêm có nên uống nước trực tiếp từ máy lọc nước những chỉ tiêu chọn máy phun sương tốt nhất 1.Nhu cầu dùng Việc ở liên tục trong những căn phòng kín có lắp đặt điều hòa sẽ khiến các bạn gặp phải vấn đề về sức khỏe; đa dạng nhất có thể nhắc đến như chảy máu cam, khô da, môi bị nứt nẻ… các triệu chứng này xuất hiện thường là do hiện tượng không khí bị khô. Không những thế, thời tiết hanh khô cũng là cỗi nguồn chính dẫn đến các triệu chứng mà chúng tôi đã nói như trên, đặc thù hơn khi gia đình các bạn có em bé thì còn hiểm nguy hơn. Bên cạnh việc uống đủ nước, bổ sung thêm hoạt chất vào bữa ăn thì nên cân nhắc chọn lọc máy phun sương tạo ẩm cho gia đình mình dùng.1 2.Giá thành Như vậy nên, việc lựa chọn như thế nào sẽ phụ thuộc phổ quát vào điều kiện tài chính của gia đình: giả dụ nhu cầu bằng máy tạo ẩm của gia đình các bạn không thường xuyên, sử dụng vào những ngày thời tiết hanh khô thì có thể chọn các sản phẩm máy phun sương hình thú mini như ếch phun sương có giá thành dưới 200K. ngược lại, ví như bạn sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng điều hòa với chừng độ đều đặn thì việc chọn các máy tạo ẩm mini chẳng phải là biện pháp hữu hiệu, lúc này yêu cầu bạn phải cân đề cập đến những máy tạo độ ẩm cao cấp hơn. 3.Dung tích Dựa vào chừng độ rộng hẹp của căn phòng mà các bạn dự định sẽ lắp đặt máy tạo ẩm để chọn lựa dung tích bình chứa máy tạo ẩm sao cho phù hợp. Vì ví như diện tích phòng to mà dung tích bình chứa quá nhỏ sẽ chẳng thể nào đáp ứng nhu cầu chưa nhắc phải tốn thêm thời kì cho việc chăm nước. Theo chúng tôi thấy thì tất cả máy tạo ẩm phổ quát nhất ở thời khắc hiện tại thường có dung tích bình đựng nao núng từ hai,5 lít tới 4,5 lít, tương đương với các căn phòng có diện tích dưới 35m2 và sử dụng liên tiếp trong thời gian 10-15h. 4.Kiểu dáng thường ngày những máy phun sương tạo độ ẩm được lắp đặt trong phòng nên bạn cũng phải chú ý đến nhân tố thẩm mỹ của sản phẩm. Nên chọn các sản phẩm có kiểu dáng thời trang và tinh tế. các phòng ban cấu thành nên máy cũng phải bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, đa phần các máy tạo ẩm chúng tôi giới thiệu đến bạn đều dùng các chất liệu nhựa ABS cao cấp, an toàn sức khỏe và dễ vệ sinh, chùi rửa. 5.Độ ồn của máy: Vấn đề mà đa dạng người trong chúng ta thường e sợ lúc sử dụng các thiết điều hoà không khí ấy chính là độ ồn. Một chiếc máy tạo ẩm chất lượng không những nằm ở khả năng sản xuất tương đối ẩm cho ko khí mà còn ở khả năng vận hành êm ái và khắc phục tiếng ồn phát ra thấp nhất. Vậy độ ồn bao lăm là hợp lý? Với máy tạo độ ẩm thì cân kể chọn sản phẩm có độ ồn càng thấp càng tốt, dao động dưới 35dB. Như thế sẽ không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của những bé nhắc riêng và của cả gia đinh đại quát. 6.Công suất đồng hành với dung tích bình đựng nước là công suất hoạt động và lưu lượng độ ẩm tối đa mà các máy tạo ẩm có thể cho ra. Một số máy có công suất khoảng 30W sẽ có khả năng tạo ra lưu lượng độ ẩm 200-300ml/h. các luôn thể ích như công nghệ ECO tiết kiệm năng lượng, chế độ ngắt điện tự động khi phòng đạt độ ẩm cần thiết… sẽ hỗ trợ bạn tốt hơn lúc dùng. Xem thêm các món đồ công nghệ thông minh tại sản phẩm công nghệ độc lạ
 16. các nguyên tắc lúc sử dụng máy tạo độ ẩm để hạn chế tai hại sức khỏe Thời tiết miền Bắc đang vào mùa đông và sẽ rất hanh hao khô, trong khi tiết trời miền Nam vẫn còn nóng và phải duy trì dùng điều hòa, máy lạnh. Do đó, một chiếc máy tạo độ ẩm là rất cần phải có trong mỗi gia đình. Tuy thế, bên cạnh việc lựa chọn máy tạo độ ẩm thích hợp thì khi bằng máy này các bạn cũng cần nắm vững các nguyên tắc căn bản để bảo đảm hiệu năng và giảm thiểu những nguy hại về sức khoẻ có thể sinh ra do dùng máy không đúng cách. đọc thêm tại về cách sử dụng máy tạo hơi ẩm Nguyên tắc bằng máy phun sương tạo độ ẩm đúng cách Giữ độ ẩm thích hợp với ko gian Thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp hay thiếu ẩm trong những phòng bật điều hòa, máy lạnh đều đặn sẽ khiến da bị khô, nứt nẻ... Trái lại, nếu như độ ẩm thừa thì sẽ giúp cho những loại vi khuẩn, nấm mốc và mầm bệnh sinh sôi, phát triển; điều này sẽ gây nên mùi khó chịu và tác động đến sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. đọc thêm súng massage cầm tay nào tốt nhất Theo những chuyên gia thì bạn nên điều chỉnh máy tạo ẩm sao cho độ ẩm trong nhà luôn giữ ở mức 40 - 50% là tốt nhất. Giả dụ máy tạo ẩm của bạn không có chế độ điều chỉnh tự động thì việc sở hữu một chiếc nhiệt ẩm kế để theo dõi độ ẩm trong phòng sẽ là điều cần thiết, giúp độ ẩm trong phòng luôn ở mức hợp lý, ko bị quá cao hay quá thấp. Nên thay nước thường xuyên kế bên việc giữ độ ẩm thích hợp thì các bạn cũng cần đều đặn thay nước ở máy tạo độ ẩm để ngăn chặn việc vi khuẩn lớn mạnh quá phổ quát trong nước sẽ phát tán ra bên ngoài, gây hại cho sức khoẻ của các thành viên trong gia đình. Vệ sinh máy tạo ẩm thường xuyên Cũng giống như rất nhiều loại trang bị gia dụng khác thì máy tạo độ ẩm cũng cần phải được vệ sinh thường xuyên. Việc lau chùi, vệ sinh máy tạo ẩm vô cùng cần thiết để ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn, nấm mốc. Tốt nhất là định kỳ 3 - 4 ngày càng lần bạn hãy lau chùi kĩ các vị trí như vòi phun tương đối, nắp và mặt trong khoang đựng nước của thiết bị để bảo đảm sạch khuẩn. tham khảo thêm về quạt hơi nước bị rỉ nước dùng nước sạch Trong nước giếng hay nước máy thường vẫn chứa một lượng khoáng chất nhất quyết. Các khoáng vật này không những là nguồn dinh dưỡng nuôi sống vi khuẩn và nấm mốc mà sau một thời gian dài dùng còn có thể đóng cặn ở vị trí vòi phun hơi, dẫn tới hiện tượng tắc nghẽn. Chính vì vậy, các loại nước cất hoặc nước lọc tinh khiết chính là sự chọn lựa tốt nhất cho máy tạo ẩm. Trên đây là một số chú ý để sử dụng máy tạo độ ẩm hữu hiệu, đúng cách, an toàn cho sức khỏe nhất để các bạn tham khảo. đọc thêm những món đồ phương pháp sáng tạo tại sản phẩm công nghệ độc lạ
 17. có lẽ bạn đã từng nghe hoặc xem qua các mẩu rao vặt, tin tức PR về nano bạc trong những sản phẩm như tủ lạnh, máy điều hòa, nước rửa tay... Vậy bạn có từng câu hỏi nano bạc là gì, phương pháp nano bạc có tác dụng gì và được ứng dụng như thế nào không? Hãy cùng đi mua lời trả lời cho những câu hỏi này nhé! công nghệ nano bạc là gì ? Nano bạc hay còn có tên gọi khác là Nano Silver, là các hạt bạc có kích thước nano (1 nanomet = 1 phần tỷ mét). Kỹ thuật nano sẽ giúp chia nhỏ các phân tử bạc ở kích thước nhỏ nhất (nanomet), qua đó làm cải thiện diện tích bề mặt của bạc. Các hạt bạc sau khi đã chuyển sang dạng ion nano (Ag+) thì có khả năng tiến công vào rộng rãi vị trí trong tế bào vi sinh vật, vô hiệu hóa những chức năng của tế bào ấy và làm ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp của tế bào, công đoạn tải qua màng tế bào, công đoạn phiên mã, dịch mã những ANR, ADN. Tác dụng của nano bạc khá phổ thông người luôn nghi vấn, tác dụng của nano bạc là gì, công thức diệt khuẩn của nano bạc là gì mà được truyền bá rầm rộ như thế? những nhà công nghệ đã chứng minh ion nano bạc có khả năng xoá sổ hơn 650 chủng vi sinh gây bệnh cho người. Ion bạc có lực rất mạnh đối với các đội ngũ chức mang điện tích âm trong thân thể phân tử sinh vật học như đội ngũ -SH, -COOH… cũng như các lực lượng chức tích điện âm khác trong khắp tế bào vi khuẩn. Chính phản ứng liên kết đấy đã làm thay đổi cấu trúc của các đại phân tử sinh học, làm chúng trở thành mất tác dụng trong tế bào. Đây chính là cơ chế diệt khuẩn của nano bạc, Cho nên, hầu như những vi sinh vật chẳng thể có khả năng chống lại tính sát khuẩn của bạc. Những phân tử bạc có thể tấn công và phá vỡ lẽ màng tế bào của sắp 650 loại vi khuẩn đơn bào gây hại, đặc thù là hai chủng Staphylococcus (gây ung thư) và E coli (gây tiêu chảy). đọc thêm tại : sạc dự phòng không vào điện Ưu điểm của phương pháp nano bạc Nhờ có cấu trúc đặc thù của nano bạc mà công nghệ nano bạc có rộng rãi Về ưu điểm hăng hái như: Khả năng tiêu diệt vi khuẩn, diệt virus, chống tái nhiễm khuẩn, chống nấm, khử mùi hiệu quả cao. sát khuẩn nhanh, không gây kích ứng, dị ứng và sản phẩm phụ. hấp thu và làm lắng đọng nhanh các ion, chất hữu cơ, dư lượng thuốc kháng sinh khác có trong nguồn nước. ko tác động tới hoạt chất trong thực phẩm. không bị biến đổi bởi những tác nhân o-xy hóa khử thường nhật trong môi trường. áp dụng được trong phổ thông ngành không giống nhau với hoàn hảo cao như nuôi trồng, thủy sản, y tế sức khỏe. không tạo màu, mùi có hại. thời gian kháng khuẩn dài và hữu hiệu. sắp như chơi gây ra độc tính lúc được sử dụng ở chừng độ cho phép, ko gây ảnh hưởng đến môi trường quanh đó. ứng dụng công nghệ nano bạc trong y tế và đời sống Với các đặc tính và công năng của nano bạc, hiện nay, phương pháp nano bạc đang được áp dụng rất nhiều trong phổ quát ngành nghề như thực phẩm, y tế, đồ gia dụng… áp dụng nano bạc trong công nghiệp thực phẩm: những năm cách đây không lâu, kỹ thuật nano bạc đang được ứng dụng phổ biến trong đời sống nói chung cũng như trong lĩnh vực thực phẩm nhắc riêng, ví dụ điển hình như sản phẩm nước rửa rau sống, những loại gói đóng, bao tị nạnh đựng thực phẩm, bình sữa, thực phẩm cất các hạt nano dinh dưỡng… Nano bạc sẽ giúp ngăn cản và xoá sổ những vi khuẩn có hại làm hỏng thực phẩm, giúp thực phẩm tươi lâu hơn. Thêm vào đó, với các loại rau, na no bạc còn khử bớt dư lượng thuốc trừ sâu còn sót lại trên rau, đảm bảo an toàn hơn cho quý khách trong quá trình dùng. ứng dụng công nghệ nano bạc trong y tế: áp dụng nano bạc trong y tế là một phương pháp đã được dùng khá lâu nhưng vừa qua mới trở thành đa dạng và được phổ thông người biết đến. Kỹ thuật nano được sử dụng để sản xuất các loại khẩu trang nano bạc kháng khuẩn, nước rửa tay nano bạc, những loại máy khử trùng… Với cơ chế kháng khuẩn, sát khuẩn độc đáo của mình, nano bạc tác động để xoá sổ các loại vi khuẩn, virus gây bệnh có hại cho con người, giúp kiểm soát an ninh cơ thể, sát trùng ko gian y tế… xem thêm tại về diệt khuẩn ô tô ứng dụng trong đồ gia dụng: kỹ thuật nano bạc xây dựng thương hiệu tạo nên hướng lớn mạnh cung ứng mới cho lĩnh vực thiết bị gia dụng. Những sản phẩm ứng dụng nano bạc ngày càng được ra đời đa dạng hơn và trở nên xu hướng lớn mạnh kỹ thuật chung của 1 số sản phẩm như máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, các dụng cụ đựng thực phẩm như bát đĩa, máy khử độc hoa quả, bình sữa trẻ em… Nano bạc ảnh hưởng có thể giúp điều hòa xoá sổ mầm bệnh, nấm mốc, đem tới ko khí trong lành hơn, xống áo được giặt bằng máy giặt có khử khuẩn bằng nano bạc cũng trở nên sạch hơn… áp dụng phương pháp nano bạc trong cung ứng hàng tiêu dùng: Nhờ đặc tính kháng khuẩn mạnh, trùng hợp và an toàn của nano bạc, diệt hầu hết các loại vi rút, vi khuẩn và nấm gây bệnh của nano bạc nên rộng rãi nhà sản xuất các mặt hàng sử dụng đã ứng dụng kỹ thuật này trong sản xuất những loại sản phẩm như hộp đựng thực phẩm, xống áo, đồ chơi, băng vết thương, chất tẩy áo quần, kem đánh răng, mỹ phẩm, sợi nhân tạo dùng dệt vải, khăn, quần áo… đọc thêm các món đồ phương pháp sáng tạo tại đồ công nghệ giá rẻ
 18. tại sao pin sạc dự phòng không vào điện ? Sạc ngừa dành cho những thiết bị di động đang ngày càng phổ thông .Các cục sạc đề phòng ko có màn hình mỏng của điện thoại thông minh hay sự phong thanh của các chiếc máy tính xách tay, Bởi thế, chúng ta quên rằng chúng cũng rất dễ bị hỏng và cần phải được bảo vệ cẩn thận như những chiếc Smartphone hay Laptop. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về cách bảo trì và xử lý sự cố với pin đề phòng và phần nào đó có thể giúp các bạn đưa ra quyết định nên sửa chữa hay thay mới chúng. Tuổi thọ của pin công nghệ pin luôn được cải thiện, nhưng ngay cả những sản phẩm mới nhất và tốt nhất vẫn sẽ bị hỏng, đặc thù là pin thường xuyên được sạc và xả thất thường (như pin dự phong và pin điện thoại thông minh). Nếu như bạn đã dùng cục pin dự phòng của mình hơn 2 hoặc ba năm và dùng nó thường xuyên thì chắc chắn cục pin ấy đã bị chai nên ko còn sạc được phổ quát như trước nữa. Thiệt hại do thời tiết và nhiệt độ Pin rất nhạy cảm với sự thay đổi về nhiệt độ môi trường. Nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh đều có thể ảnh hưởng tới tuổi thọ của pin. Do vậy nên, để tối ưu hóa tuổi thọ pin bạn nên để Pin ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo. Không để pin ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, nơi có nhiệt độ cao (để điện thoại trong cốp xe, gần khe tản nhiệt laptop …). xem thêm tại về Súng khử khuẩn mini Bảo quản và sử dụng pin không đúng cách đều đặn đánh rơi, làm đổ nước lên hay đè vật nặng lên,… đây đều là những nguồn gốc trực tiếp gây ra hỏng hóc cho những cục pin sạc phòng ngừa. Ví như các bạn sử dụng pin sạc phòng ngừa trong khi đang chuyển động thì pin cũng sẽ bị tác động và điều này dẫn tới giảm hiệu suất sử dung. các vấn đề về cáp và ổ cắm không phải đông đảo những vấn đề về pin sạc đề phòng đều là vấn đề của pin. Nếu dây nguồn AC (nếu có), cáp USB hoặc ổ cắm USB bị hỏng, bạn có thể gặp khó khăn khi sạc cho trang bị của mình. May mắn thay, một sợi cáp USB có giá rẻ hơn phổ biến để thay thế so với việc bạn phải tìm lại cục sạc ngừa. Nhưng chú ý nên tậu cáp sạc hay ổ cắm xịn hoặc những thương hiệu nức tiếng để bảo đảm an toàn cho cả pin đề phòng vả thiết bị của bạn. Lỗi do dịch vụ giả dụ pin đề phòng của các bạn mới mua và nó không hoạt động đúng hiệu suất thì đã có lỗi do phân phối. Điều các bạn nên làm là mang pin tới shop đã sắm và buộc phải bảo hành hoặc đổi mới chúng. xem thêm về cách khử trùng quần áo cũ khắc phục sự cố cho pin sạc ngừa Trong quá trình dùng sạc đề phòng, người dùng điện thoại thường gặp phải tình trạng sạc phòng ngừa không vào điện. Vậy nguồn gốc là do đâu và cách hạn chế ra sao? 1. Rà soát củ sạc Củ sạc bị lỗi là căn nguyên chiếm tỷ lệ trên 70% khiến sạc đề phòng ko vào điện. Giả dụ củ sạc lỗi thì vững chắc là bạn chẳng thể khiến có pin ngừa hoạt động được rồi. Cách hạn chế : Đối với lỗi này, bạn hãy dùng công nghệ loại trừ bằng cách thử dây sạc, củ sạc cho các trang bị khác như điện thoại, ipad. nếu các trang bị khác vẫn lên nguồn thì củ cáp của bạn ko có vấn đề gì. Nhưng ví như củ cáp không thể sạc cho các trang bị khác thì cần tìm củ mới về là lại dùng bình thường. 2. Kiểm tra cáp sạc Thường thì sạc ngừa hay lỗi dây cáp hơn là lỗi củ sạc. Lỗi dây cáp rất phổ quát bởi tuổi đời của một dây cáp sạc điện thoại thường ngày không quá lâu. Thậm chí nếu bạn tìm phải dây kém chất lượng thì tỷ lệ lỗi là cực cao. Cách khắc phục : Để kiểm tra cáp sạc có trục trệu hay ko, các bạn hãy cắm sạc thử cho chiếc điện thoại hoặc thiết bị nào đấy có giao diện kết nối chuẩn MicroUSB Android. Nếu như phát hiện cáp sạc gặp trắc trở, hãy tìm cáp mới thay thế. 3. Kiểm tra đầu input của pin đề phòng 90% pin ngừa ko vào điện nguyên nhân là do cổng Input MicroUSB của các bạn bị lỗi và không thể hoạt động. Có thể trong quá trình dùng, các bạn tác động đa dạng lực mạnh vào cổng sạc lúc tiến hành cắm và rút sạc, khiến cho chân sạc bị lung lay và gãy khiến cho mặt tiếp súc giữa chân và lõi sạc sau này kém ăn khớp với nhau và chẳng thể sạc được cho pin dự phòng. Cách hạn chế : các bạn có thể dùng keo để nhất mực lại cổng sạc input MicroUSB đó. Nếu hàn thành công, trang bị đã nhận sạc, bạn nên sử dụng chúng cực kỳ nhẹ nhõm, giảm thiểu làm chúng bị lung lay và rời kết nối nữa nhé! 4. Lỗi board mạch sạc đề phòng Rất có thể trong thời kỳ sử dụng, đi lại, sạc đề phòng bị rơi, va đập mạnh hoặc bị nước vào… dẫn đến bo mạch chủ của pin sạc ngừa bị chết và không thể hoạt động. Cách tránh được : giả dụ sạc đề phòng không vào điện do nguyên nhân này, tốt hơn hết các bạn nên mang chúng đến nơi mà các bạn đã tậu để được hướng dẫn và hỗ trợ bảo hành giả dụ thời kì bảo hành của sản phẩm vẫn còn. xem thêm những món đồ công nghệ sáng tạo tại đồ công nghệ giá rẻ
 19. phương pháp kháng khuẩn Nano bạc trên máy nước hot năng lượng mặt trời Máy nước hot năng lượng mặt trời trong khoảng lâu đã trở nên nhãn hàng thân thuộc với mọi gia đình Việt. Một trong các lý do làm nên thành công của thương hiệu này là nằm ở ứng dụng nano bạc vào máy nước nóng năng lượng mặt trời.Vậy công nghệ nano bạc là gì ? 1 ) Kháng khuẩn Nano bạc là gì? Nano bạc gồm những các hạt bạc có kích thước nano, thường ngày đo được khoảng 25 nanomet. Các hạt Nano bạc có diện tích bề mặt rất lớn giúp gia tăng cường xúc tiếp của chúng với vi khuẩn hữu hiệu diệt khuẩn ngay khi tiếp xúc. trong khoảng ấy, nano bạc còn có khả năng làm sạch trong nước. Diện tích bề mặt riêng to giúp hấp phụ và lắng đọng những chất hữu cơ, ion cũng như dư lượng hóa chất khác có mặt trong nước mà chẳng thể loại bỏ bằng kỹ thuật thường ngày. xem thêm tại thông tin về sạc dự phòng không vào điện 2) phương pháp kháng khuẩn được ứng dụng như thế nào? Với chiếc máy năng lượng mặt trời, bộ phận bình bảo ôn được coi là nơi có khả năng tích trữ và nảy sinh vi khuẩn phổ thông nhất bởi nước trong bình đều đặn được lưu tại đây. Lúc tráng phủ nano bạc phần nhiều mặt bình cất, vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt trong môi trường này. Tận dụng khả năng kháng khuẩn tình cờ của bạc kết hợp kỹ thuật nano, các phân tử bạc được phủ khắp bề mặt bình đựng nước Kangaroo. Bình cất luôn có nước hot, phối hợp với tác dụng sát khuẩn của bạc nên vi khuẩn sắp như thường tồn tại được trong môi trường này. tham khảo thêm về diệt khuẩn ô tô 3) Tác dụng của kháng khuẩn Nano bạc được xem là chất kháng khuẩn thiên nhiên, ko gây kích ứng cho người dùng và gần gũi với trẻ lọt lòng, trẻ nhỏ. Nước cất nano bạc còn là chất lỏng có tính trơ đối với acid và kiềm, ko bị tác động bởi ánh sáng, nhiệt hoặc những chất khác. những chuyên gia công nghệ của hãng Kangaroo cho biết: “Khác với các công nghệ khác, phương pháp nano bạc được cho là tối ưu bởi đây là chất vô cơ, ko gây tác động đến thành phần của nước, không bị bào mòn trong suốt quá trình sử dụng nên có tác dụng trọn đời đối với sản phẩm”. kỹ thuật nano bạc áp dụng cho chiếc máy năng lượng mặt trời của Kangaroo giúp nâng khả năng kháng khuẩn của trang bị lên tới 99%, đem lại nguồn nước sạch, an toàn cho các bạn. đọc thêm những món đồ kỹ thuật sáng tạo tại đồ công nghệ
 20. Trong công đoạn sử dụng sạc ngừa, các bạn điện thoại thường gặp phải tình trạng sạc dự phòng ko vào điện. Vậy duyên cớ là do đâu và cách khắc phục ra sao? Cùng hãng phụ kiện điện thoại Bagi Đánh giá rõ hơn về vấn đề này. 1. Rà soát củ sạc Củ sạc bị lỗi là khởi thủy chiếm tỷ lệ trên 70% khiến sạc ngừa ko vào điện. Nếu như củ sạc lỗi thì kiên cố là các bạn không thể khiến có pin đề phòng hoạt động được rồi. xem thêm tại về Súng khử khuẩn mini Cách tránh được Đối với lỗi này, bạn hãy dùng kỹ thuật loại trừ bằng cách thử dây sạc, củ sạc cho các thiết bị khác như điện thoại, ipad. nếu các thiết bị khác vẫn lên nguồn thì củ cáp của các bạn không có vấn đề gì. Nhưng giả dụ củ cáp chẳng thể sạc cho những thiết bị khác thì cần tìm củ mới về là lại sử dụng thường ngày. 2. Kiểm tra cáp sạc Thường thì sạc dự phòng hay lỗi dây cáp hơn là lỗi củ sạc. Lỗi dây cáp rất phổ quát bởi tuổi đời của một dây cáp sạc điện thoại thường ngày ko quá lâu. Thậm chí nếu các bạn sắm phải dây fake thì tỷ lệ lỗi là cực cao. Cách tránh được Để rà soát cáp sạc có trục sái hay ko, các bạn hãy cắm sạc thử cho chiếc điện thoại hoặc trang bị nào ấy có giao diện kết nối chuẩn MicroUSB Android. Ví như phát hiện cáp sạc gặp khó khăn, hãy tìm cáp mới thay thế. xem thêm tại về cách khử trùng quần áo cũ 3. Rà soát đầu input của sạc đề phòng 90% sạc đề phòng ko vào điện nguồn cội là do cổng Input MicroUSB của các bạn bị lỗi và không thể hoạt động. Có thể trong giai đoạn sử dụng, các bạn tác động rộng rãi lực mạnh vào cổng sạc khi tiến hành cắm và rút sạc, khiến cho chân sạc bị lung lay và gãy khiến cho mặt tiếp súc giữa chân và lõi sạc sau này kém ăn khớp với nhau và không thể sạc được cho pin ngừa. Cách khắc phục bạn có thể dùng keo để nhất mực lại cổng sạc input MicroUSB đấy. Nếu như hàn thành công, thiết bị đã nhận sạc, bạn nên dùng chúng vô cùng nhẹ nhõm, hạn chế làm chúng bị lung lay và rời kết nối nữa nhé! 4. Lỗi board mạch sạc đề phòng Rất có thể trong quá trình sử dụng, đi lại, sạc phòng ngừa bị rơi, va đập mạnh hoặc bị nước vào… dẫn đến bo mạch chủ của pin sạc đề phòng bị chết và chẳng thể hoạt động Cách khắc phục nếu như sạc phòng ngừa ko vào điện do nguyên do này, tốt hơn hết bạn nên mang chúng đến nơi mà bạn đã sắm để được hướng dẫn và hỗ trợ bảo hành nếu như thời gian bảo hành của sản phẩm vẫn còn. xem thêm các món đồ kỹ thuật sáng tạo tại đồ công nghệ giá rẻ