vovinhivi

Bài Viết Bị Xóa Hoặc Di Chuyển?

1 bài viết trong chủ đề này

Xin chào BQT diễn đàn,

Tôi vừa có đưa lên 1 bài viết lấy tựa đề là "Không thể tin nổi" trong mục Mạn Đàm. Nhưng bây giờ vào lại thì không thấy đâu nữa và tôi cũng không thấy thông báo gì cả.

Xin BQT cho tôi biết bài tôi vừa đưa lên đã bị xóa hay di chuyển chỗ khác. Nếu bài tôi bị xóa xin vui lòng cho tôi biết lý do để tôi tránh sau này.

Xin cảm ơn.

Vovinhivi

Share this post


Link to post
Share on other sites